Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Історіографічні дослідження в Україні

  АРХІВ (Всі випуски)

адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/ejournal/EJ0000009

Історіографічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України

В «Історіографічних дослідженнях в Україні» публікуються оригінальні статті та матеріали з історії історичної науки, біоісторіографії, інституціональної, регіональної і проблемної історіографії, теорії та методології. Друкується за ухвалою Вченої Ради Інституту історії України Національної академії наук України.


Англомовні публікації

Архів випусків:

Поточний випуск: 2018 : Вип. 29

 2018  2017  2016  2014  2013  2012  2011  2010  2008  2007  2005  2004  2003  2002  2000  1999  1998  1973  1972  1971  1970  1969  1968

Переглянути весь архів


Рік заснування:

1997

Реєстрація у ДАК України:

Свідоцтво КВ № 6931 від 04.02.2003 р. (Постанова № 1-05/7 від 09.06.1999 р.)

Головний редактор:

В.А. Смолій

Заступники головного редактора:

О.А. Удод

Редколегія:

д.і.н., академік НАН України В.А.Смолій (голова), д.і.н. О.А.Удод (відп. редактор), д.і.н. Д.С.Вирський, д.і.н. І.Н.Войцехівська, член-кореспондент НАН України, д.і.н. В.М.Даниленко, д.і.н. Я.С.Калакура, член-кореспондент НАН України, д.і.н. В.Ф.Колесник, д.і.н. І.І.Колесник, д.і.н. В.В.Кравченко, д.і.н. С.В.Кульчицький, д.і.н. В.В.Масненко, член-кореспондент НАН України, д.і.н. О.П.Реєнт, Н.В.Пазюра (відп. секретар).

Адреса

Інститут історії України Національної академії наук України, відділ української історіографії, вул. Грушевського, 4, к. 504, м. Київ, 01001 Тел. (044) 279-87-04. E-mail: historiography@ukr.net


(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)