Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Історіографічні дослідження в Україні

  АРХІВ (Всі випуски)

адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/ejournal/EJ0000009

Історіографічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України

В «Історіографічних дослідженнях в Україні» публікуються оригінальні статті та матеріали з історії історичної науки, біоісторіографії, інституціональної, регіональної і проблемної історіографії, теорії та методології. Друкується за ухвалою Вченої Ради Інституту історії України Національної академії наук України.


Англомовні публікації

Архів випусків:

Поточний випуск: 2018 : Вип. 29

 2018  2017  2016  2014  2013  2012  2011  2010  2008  2007  2005  2004  2003  2002  2000  1999  1998  1973  1972  1971  1970  1969  1968

Переглянути весь архів


Рік заснування:

1997

Реєстрація у ДАК України:

Свідоцтво КВ № 6931 від 04.02.2003 р. (Постанова № 1-05/7 від 09.06.1999 р.)

Головний редактор:

В.А. Смолій

Заступники головного редактора:

О.А. Удод

Редколегія:

д.і.н., академік НАН України В.А.Смолій (голова), д.і.н. О.А.Удод (відп. редактор), д.і.н. Д.С.Вирський, д.і.н. І.Н.Войцехівська, член-кореспондент НАН України, д.і.н. В.М.Даниленко, д.і.н. М.Ф.Дмитрієнко, д.і.н. Я.С.Калакура, член-кореспондент НАН України, д.і.н. В.Ф.Колесник, д.і.н. І.І.Колесник, д.і.н. В.В.Кравченко, д.і.н. С.В.Кульчицький, д.і.н. В.В.Масненко, д.і.н. Ю.А.Пінчук, член-кореспондент НАН України, д.і.н. О.П.Реєнт, к.і.н. О.В.Ясь (відп. секретар).

Адреса

Інститут історії України Національної академії наук України, відділ української історіографії, вул. Грушевського, 4, к. 504, м. Київ, 01001 Тел. (044) 279-87-04. E-mail: history_isid@mail.ru


(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)