Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Історія України. Маловідомі імена, події, факти

  АРХІВ (Всі випуски)

адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/ejournal/EJ0000010

Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України

Науковий збірник відділу регіональних проблем історії України «Історія України. Маловідомі імена, події, факти» почав виходити у світ з 1996 р. Редакційну колегію збірника очолив академік НАН України, Герой України П.Т.Тронько, заступником голови редколегії було обрано кандидата історичних наук Р.Ю.Подкура. До складу редколегії увійшли визнані фахівці О.Г.Бажан, А.Г.Болебрух, О.М.Бут, В.О. Горбик, П.В.Добров, В.М.Курило, З.Г.Лихолобова, Л.П.Нагорна, М.І.Панчук, С.І. Попович, О.П.Реєнт, В.О. Савчук. Редколегія добирала для публікації наукові розробки з регіональних проблем історії України, автори статей вивчали питання теорії й практики історичного краєзнавства, з’ясовували його ролі у формуванні національної самосвідомості українського народу, досліджували формування та функціонування тоталітарної системи в Україні 1920 – 1980-х рр. З активізацією виконання Державної програми науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» покликаної глибоко і всебічно з’ясувати витоки та шляхи формування державного терору радянської доби в Україні, його негативні наслідки для суспільства, повернути та увічнити пам’ять сотень тисяч наших співвітчизників редколегія основну увагу приділила підготовці публікацій з проблеми «політичних репресій як засобу здійснення влади в УСРР – УРСР». На сторінках наукового збірника публікуються статті про еволюцію поглядів вищого партійно-державного керівництва СРСР та України стосовно принципів державного управління республікою, розкриваються механізми здійснення державного терору, його регіональні особливості, діяльності органів державної безпеки, функціонування наукових та творчих установ в умовах жорсткого ідеологічного тиску та політичної цензури, форми та методи переслідування інакомислячих та дисидентів, віруючих громадян, проблеми реабілітації постраждалих та жертв політичних репресій тощо. Особливу цікавість читачів викликають історіографічні та джерелознавчі дослідження з проблем державного терору в УСРР – УРСР.


Архів випусків:

Поточний випуск: 2011 : Вип.  37

 2011  2010  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996

Переглянути весь архів


Рік заснування:

1996-2011

Реєстрація у ДАК України:

Свідоцтво КВ № 6929 від 04.02.2003 р.

Головний редактор:

П.Т.Тронько

Заступники головного редактора:

Р.Ю.Подкур

Редколегія:

П.Т.Тронько (гол.ред), О.Г.Бажан, А.Г.Болебрух, О.М.Бут, В.О.Горбик, Л.А.Гречина, П.В.Добров, В.М.Курило, З.Х. Лихолобова, Л.П.Нагорна, М.І.Панчук, Р.Ю.Подкур (заст.гол.ред), С.І,Попович, О.П.Реєнт, В.О.Савчук, Є.М.Скляренко

Адреса01001, м. Київ,вул. Грушевського, 4

(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)