Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Регіональна історія України

  АРХІВ (Всі випуски)

адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/ejournal/EJ0000013

Регіональна історія України : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України


    Див. також в Електронна бібліотека

Збірники наукових статей "Регіональна історія України", підготовлені Центром теоретико-методологічних проблем історичної регіоналістики. Видання репрезентує сучасні методологічні підходи до осмислення просторового виміру та теренового топосу, пошук альтернатив традиційним "наративістським" підходам.


Архів випусків:

Поточний випуск: 2018 : Вип.  12

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007

Переглянути весь архів


Рік заснування:

2007

Реєстрація у ДАК України:

Свідоцтво КВ № 14290-3261 Р від 09.07.2008 р.

Головний редактор:

В.А. Смолій

Заступники головного редактора:

Я. Верменич

Редколегія:

В. Смолій (гол. ред.), д.і.н., академік НАН України, Я. Верменич (відп. ред.), д.і.н., О. Андрощук (відп. секретар), к.і.н., І. Колесник, д.і.н., проф., С. Кульчицький, д.і.н., проф., М. Литвин, д.і.н., проф., С. Маловічко, д.і.н., О. Реєнт, д.і.н., чл.-кор. НАН України, Р. Сосса, д.геогр.н., О. Удод, д.і.н., проф., В. Шандра, д.і.н.

Адреса

01001, м. Київ,вул. Грушевського, 4, к. 516, тел. 279-18-18, E-mail: yarover@ukr.net


(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)