Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики

  АРХІВ (Всі випуски)

адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/ejournal/EJ0000014

Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - ISSN 2307-3144

Збірка наукових праць «Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики» готується до друку співробітниками відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України. Тематика представлених статей та рецензій досить широка й охоплює значне коло актуальних питань, відображених у відповідних традиційних рубриках: «Теоретико-методологічні проблеми СІД», «Архівознавство», «Біографістика», «Боністика та нумізматика», «Геортологія», «Генеалогія», «Джерелознавство», «Історіографія», «Епістолологія», «Музеєзнавство», «Фалеристика», «Символіка та емблематика», «Сфрагістика», «Уніформологія», а також нових та малодосліджених, як-то «Гомілетика». Низка спеціальних історичних дисциплін, розвідки яких мають регіональне спрямування, дають поштовх для пошуків артефактів, що доповнюють досі не досліджені сторінки мікроісторії. Кожен випуск збірки обов’язково вміщує рецензії та огляди, які постійно розширюється. Упорядковуючи дану збірку, упорядники керуються завданням представити науковій громадськості якомога більше оригінальних праць, що порушують проблемні питання розвитку спецдисциплін.


Англомовні публікації

Архів випусків:

Поточний випуск: 2019 : Число  29-30

 2019  2017  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997

Переглянути весь архів


Рік заснування:

1997

Реєстрація у ДАК України:

Свідоцтво КВ № 6934 від 04.02.2003 р.

Головний редактор:

Г.В. Боряк

Заступники головного редактора:

І.Н. Войцехівська, В.В. Томозов

Редколегія:

Г.В. Боряк (відп. ред), д.і.н., проф., І.Н. Войцехівська (заст. відп. ред.), д.і.н., проф., М.Ф. Дмитрієнко, д.і.н., проф., Л.А. Дубровіна, д.і.н., проф., член-кор. НАН України, М.Ф. Котляр, д.і.н., акад. НАН України, В.М. Литвин, д.і.н., проф., О.О. Попельницька (відп. секретар) к.і.н., О.П. Реєнт, д.і.н., проф., член-кор НАН України, О.С. Рубльов, д.і.н., проф., В.В. Томозов (заступ. відп. ред.), к.і.н., П.Г. Тронько, д.і.н., проф., акад. НАН України, О.А. Удод, д.і.н., проф.

Адреса

01001, м. Київ,вул. Грушевського, 4, к. 505


(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)