Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Сторінки воєнної історії України

  АРХІВ (Всі випуски)

адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/ejournal/EJ0000015

Сторінки воєнної історії України : зб. наук. ст. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України


    Див. також в Електронна бібліотека

Збірник присвячений малодослідженим питанням історії України періоду Другої світової війни, зокрема, різним аспектам життя населення під час нацистської окупації, економічним і соціальним проблемам повсякденного життя. Розглядаються морально-психологічні настрої народу, його матеріально-побутове становище, а також суспільно-політичні та соціокультурні процеси воєнної доби і післявоєнного періоду. Значна увага у збірнику приділена джерелознавчим і методологічним аспектам дослідження історії Другої світової війни та питанням історіографії.


Англомовні публікації

Архів випусків:

Поточний випуск: 2019 : Вип.  21

 2019  2018  2017  2016  2015  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2006  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997

Переглянути весь архів


Рік заснування:

1997

Реєстрація у ДАК України:

Свідоцтво КВ № 6930 від 04.02.2003 р.

Головний редактор:

В.А. Смолій

Заступники головного редактора:

О.Є. Лисенко

Редколегія:

В.А. Смолій (відп. ред), д.і.н., проф., академік НАН України, О.Є.Лисенко, д.і.н. (заст відпов.ред.), О.С.Артьомов, к.і.н., В,С.Віднянський д.і.н., проф., О.І.Гуржій д.і.н. проф., О.П.Реєнт д.і.н., професор, член-кореспондент НАН України, П.Т.Тронько д.і.н., професор, академік НАН України

Адреса01001, м. Київ,вул. Грушевського, 4, к. 503

(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)