Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Український історичний збірник

  АРХІВ (Всі випуски)

адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/ejournal/EJ0000020

Український історичний збірник : наук. пр. асп. та молодих вчених / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Рада молодих вчених. - ISSN 2307-5848


    Див. також в Електронна бібліотека

Збірник складають праці молодих вчених Інституту історії України НАН України, інших наукових і освітніх вітчизняних та зарубіжних установ. Розкривається широко коло проблем української та всесвітньої історії з найдавніших часів до сучасності. Розраховано на викладачів, науковців та студентів. Тексти подаються в авторській редакції.


Англомовні публікації

Архів випусків:

Поточний випуск: 2018 : Вип. 20

 2018  2017  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2000  1999  1997

Переглянути весь архів


Рік заснування:

1997

Реєстрація у ДАК України:

Свідоцтво КВ № 6935 (Постанова № 5-05/4 від 11.04.2001); 13.03.2017 видання перереєстроване як фахове наукове і включене до Переліку наукових фахових видань України

Головний редактор:

Я. Верменич, д.і.н.

Заступники головного редактора:

В. Милько, к.і.н., голова Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України

Відповідальні секретарі:

Н. Кашеварова, к.і.н., член Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України

Редколегія:

О. Ковалевська, д.і.н., А. Мартинов, д.і.н, Б. Черкас, д.і.н., О. Ясь, д.і.н., член Ради молодих вчених Т. Водотика, к.і.н, В. Головко, к.і.н., заступник голови Ради молодих вчених Ю. Грищенко, к.і.н., член Ради молодих вчених О. Маєвський, к.і.н., секретар Ради молодих вчених Г. Харлан, к.і.н.

Адреса01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4, к. 618, електронна адреса: uiz.history.ua@gmail.com

(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)