Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.

  АРХІВ (Всі випуски)

адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/ejournal/EJ0000021

Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України


    Див. також в Електронна бібліотека

"Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст." є збірником наукових праць, присвячених історії українських земель протягом „довгого” ХІХ ст. У виданні висвітлюється широке коло проблем економічного, суспільно-політичного, культурного та духовного життя цієї історичної доби. Збірник видається відділом історії України ХІХ — початку ХХ ст. Інституту історії України за участі провідних фахівців інших наукових установ України та закордону.


Архів випусків:

Поточний випуск: 2018 : Вип. 28

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000

Переглянути весь архів


Рік заснування:

2000

Реєстрація у ДАК України:

Свідоцтво КВ № 6739 від 04.12.2002 р. (Постанова № 19-09/6 від 11.06.2003 р.)

Головний редактор:

О.П. Реєнт

Редколегія:

О.П. Реєнт д.і.н, професор, член-кореспондент НАН України (голова редколегії), О.О. Крижанівська к.і.н., старший науковий співробітник (секретар), В.Й. Борисенко д.і.н., професор, О.В. Добржанський д.і.н., професор, Г.Д. Казьмирчук, д.і.н., професор, В.П. Коцур д.і.н., професор, член-кореспондент АПН України, О.М. Лебеденко д.і.н., професор, І.І.Колесник, д.і.н., професор, О.А.Удод, д.і.н., професор, В.С. Шандра, д.і.н., провідний науковий співробітник, Н.А. Шип, д.і.н., професор

Адреса01001,м. Київ, вул. Грушевського, 4 Електронна адреса: pravhram@rambler.ru

(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)