Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Проблеми вивчення історії Української революції 1917 - 1921 рр.

  АРХІВ (Всі випуски)

адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/ejournal/EJ0000026

Проблеми вивчення історії Української революції 1917 - 1921 рр. : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України. - ISSN 2307-3047


    Див. також в Електронна бібліотека

В збірник включені статті, які розкривають перебіг Української революції 1917-1921 pp., відтворюють її національно-визвольний характер та державотворчі інтенції. Автори розглядають різноманітні аспекти діяльності Генерального секретаріату Центральної Ради, Директорії УНР, українських дипломатичних місій в Європі, боєві дії армій УНР. Важливе місце відведене насамперед політичній історії революції, її соціально-економічним аспектам, а також розвитку українсько-російських стосунків. Для науковців, викладачів вузів, студентів історичних факультетів, всіх, хто цікавиться історією революції


Англомовні публікації

Архів випусків:

Поточний випуск: 2017 : Вип. 12

 2017  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2002

Переглянути весь архів


Рік заснування:

2002-

Реєстрація у ДАК України:

КВ№ 16394-4866 Р

Головний редактор:

В. Верстюк, д.і.н.

Редколегія:

О. Бойко, к.і.н., А. Буравченков, д.і.н., С. Віднянський, д.і.н, О. Кудлай,к.і.н., Р. Пиріг, д.і.н., О. Реєнт, д.і.н., чл.-кор. НАН України, В. Солдатенко, д.і.н., чл.-кор. НАН України, Ф. Турченко, д.і.н.

Адреса

01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4, к. 520

Е-mail: ukrrev@ukr.net, skalskyw@ukr.net


(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)