Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Чорноморська минувшина

  АРХІВ (Всі випуски)

адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/ejournal/EJ0000029

Чорноморська минувшина = Chornomors'ka mynuvshyna : зап. Від. історії козацтва на півдні України / Н.-д. ін-т козацтва Ін-ту історії України Нац. акад. наук України, Від. історії козацтва на півдні України, Іст. ф-к Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова


    Див. також в Електронна бібліотека

До уваги читача пропонується збірка "Чорноморська минувшина", яка презентує науковий часопис Відділу історії козацтва на Півдні України. Колектив Відділу розробляє тематику, пов'язану з історією козацтва на території Південної України в цілому й, зокрема, в чорноморському регіоні: створення козацьких формувань після зруйнування в 1775 р. Запорозької Січі - Усть-Дунайського Буджацького та Дунайського (Новоросійського) козацьких військ, організацію Задунайської Очі, появу некрасівських і донських козаків у Придунайських землях XVIII ст. та їхні взаємовідносини з запорозьким козацтвом, досліджує історію відродження козацтва в Одесі на початку XX ст.

Внаслідок проведених досліджень і пошуків став можливим перехід від окремих краєзнавчих розробок до створення виважених, комплексних досліджень, що ґрунтуються на попередньому доробку одеських істориків й краєзнавців.

Враховуючи новітні тенденції досліджень регіональної тематики, необхідність виокремити значення в історії козацтва чорноморського регіону, координацію козакознавчих студій, Відділ презентує власний часопис, за прикладом тих збірок, що представляють роботу інших регіональних філій Науково-дослідного інституту козацтва - "Запорозька старовина", "Козацька спадщина" тощо. Водночас часопис продовжує традицію ґрунтовних видань з вітчизняної історії, в тому числі й історії козацтва, що мали у своїх назвах слова "старовина" або "минувшина" (загальновідомі "Київська старовина", "Запорозька старовина", "Наше минуле" та інші).

 Сподіваємось, що "Чорноморська минувшина" стане гідним продовженням наукових видань з історії України, що виходили і в Одесі протягом ХІХ-ХХ ст. ("Записки Одесского общества истории и древностей", "Записки Одеського наукового при УАН товариства", "Вісник Одеської комісії краєзнавства при Укр. АН", "Історичне краєзнавство Одещини", "Старожитності Причорномор'я").

Пріоритетною тематикою часопису, природно, є історія козацтва. Але разом з тим передбачається публікація різноманітних джерел і досліджень з історії краю, починаючи з заселення його людиною, що зумовлено тим геополітичним, комунікативним, економічним й військово-стратегічним значенням, яке мав чорноморський регіон в історії Плануємо публікувати також інформацію про діяльність сучасних козацьких організацій, що сприятиме вивченню їх ролі в суспільному житті, й окремі монографічні дослідження.

З третього випуску запропоновано новий тематичний розділ "Козакознавчі студії" в Причорноморському регіоні, що присвячений історикам Причорноморського регіону та аналізу їхніх здобутків у досліджені історії козацтва з бібліографією за цією темою.


Редколегія запрошує до подальшої співпраці фахівців. Статті, повідомлення, рецензії обсягом до 12 сторінок друкованого тексту, через 1,5 інтервали, автоматичними посиланнями, а також відзиви i побажання надсилати за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Єлизаветинська, 12, історичний факультет ОНУ імені І.І.Мечникова, кафедра історії України, Відділ історії козацтва на півдні України. Тел.: 067-97-517-87. E-mail: Olena_an@ukr.net


Архів випусків:

Поточний випуск: 2017 : Вип. 12

 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011

Переглянути весь архів


Рік заснування:

2006

Реєстрація у ДАК України:

Свідоцтво КВ № 17749-6599 від 04.05.2011 р.

Головний редактор:

В.А. Смолій

Заступники головного редактора:

О.А. Бачинська

Редколегія:

академік НАН України, д.і.н. Смолій В.А. (голова колегії), д.і.н. Бачинська О.А. (відповідальний редактор), д.і.н. Гончарук Г.І., к.і.н. Гончарук Т.Г. (відповідальний секретар), д.і.н. Гуржій О.І., д.і.н. Дзиговський О.М., д.і.н. Кульчицький С.В., д.і.н. Леп'явко С.А., к.і.н. Новікова Л.В., д.і.н. Станко В.Н., к.і.н. Чухліб Т.В.

Адреса65026, м. Одеса, вул. Єлизаветинська, 12, історичний факультет ОНУ імені І.І.Мечникова, кафедра історії України, Відділ історії козацтва на півдні України
E-mail Olena_an@ukr.net
Телефон067-97-517-87

(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)