Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
  
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/issue/journal/2014/4

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2014, Вип. 4)

2014
№ 4

Український історичний журнал
.- Київ. - 2014. - Вип. 4

  Повний текст PDF


Зміст:
 1. Title. - C. 1.
 2. Зміст. - C. 2.
 3. Смолій В. А., Боряк Г. В. "Енциклопедія історії України" та сучасна українська енциклопедистика. - C. 4.
 4. ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ … 17

 5. Скржинська М. В. Релігія та влада в Боспорському царстві й Ольвії VI–І ст. до н.е.. - C. 17.
 6. Русина О. В. Українські сторінки біографії Альберта Станіслава Радзивілла. - C. 27.
 7. Горобець В. М. Полковник Війська Запорозького та його влада. - C. 50.
 8. Чухліб Т. В. Проект "козацького князівства" – історична альтернатива політичного устрою Гетьманщини?. - C. 71.
 9. Алієв Р. Д. Рееміґрація кримських татар у 1860-х рр.. - C. 94.
 10. Томазов В. В. Греки-хіосці в Російській імперії: соціальна адаптація та національна самоідентифікація. - C. 100.
 11. Іваненко О. А. Німці в культурно-освітньому просторі Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). - C. 109.
 12. Парахіна М. Б. Особливості русифікації в УРСР у другій половині 1950 – першій половині 1960-х рр. (з історії мовної проблеми). - C. 128.
 13. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО … 47

 14. Капраль М. М. Європейський атлас історичних міст: концепція, реалізація й український контекст. - C. 47.
 15. Ониськів М. І. Комунікація монаршого двору із провінцією в Речі Посполитій: видача та доставка королівських універсалів до Львівського й Перемишльського ґродів Руського воєводства (1674–1683 рр.). - C. 161.
 16. Герасименко Н. О. З історії української метрології: міри об’єму збіжжя й меду. - C. 79.
 17. ПУБЛІКАЦІЇ … 187

 18. Листування М.Грушевського з М.Марром (вступна стаття й публікація В.В.Тельвака, Дрогобич). - C. 187.
 19. РЕЦЕНЗІЇ Й ОГЛЯДИ … 194

 20. Бортнікова А. Державна влада та місцеве самоврядування на Волині (кінець XIV – середина XVII ст.) (Н.О.Білоус, В.М.Михайловський, Н.П.Старченко). - C. 194.
 21. Кривошея І. Неурядова старшина Української козацької держави (ХVІІ–ХVІІІ ст.) (О.П.Тригуб, Миколаїв). - C. 210.
 22. Зайцев О. Український інтеґральний націоналізм (1920–1930-ті роки): Нариси інтелектуальної історії (С.В.Кульчицький). - C. 212.
 23. Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія (В.І.Онопрієнко). - C. 216.
 24. Ясь О. Історик і стиль: Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.) (І.Б.Гирич). - C. 223.
 25. ХРОНІКА … 227

 26. Верменич Я. В., Водотика Т. С. Всеукраїнська наукова конференція "Дослідження Сходу і Півдня України в історичній ретроспективі: підсумки і проблеми". - C. 227.
 27. Піскіжова В. В. Круглий стіл "Українська криза” світової системи безпеки". - C. 231.
 28. Ясь О. В. VII методологічний семінар "Проект людського "Я”: тіло, життя, історія". - C. 234.
 29. Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ. - C. 236.

(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)