Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
  
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/issue/journal/2015/1

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2015, Вип. 1)

2015
№ 1

Український історичний журнал
.- Київ. - 2015. - Вип. 1

  Повний текст PDF


Зміст:
 1. Титул. - C. 1.
 2. Зміст. - C. 2.
 3. ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ  … 4

 4. Моця О. П. Самоідентифікація східних слов’ян у часи Русі. - C. 4.
 5. Іщенко О. С. Володимир Мономах в українській історичній пам’яті. - C. 11.
 6. Вирський Д. С. Виправа князя С.К.Корецького у Степове Побужжя (сер-пень – жовтень 1644 р.). - C. 26.
 7. Андрєєв В. М., Руденко А. С. Рід Дорошенків у громадсько-політичному та культурному житті України (XVII – початок ХХ ст.). - C. 39 .
 8. Кушнеж Р. Невідомі факти з історії репресованих сімей Крушельницьких, Сказинських та Бачинських. - C. 57.
 9. Вєдєнєєв Д. В., Лисенко О. Є. Протидія радянських спецслужб німецьким розвідці й контррозвідці на території України в 1941–1944 рр.. - C. 69.
 10. Хахула Л. І. Державотворчі та національно-демократичні процеси в Україні 1991–2014 рр.: польський суспільно-політичний дискурс. - C. 92.
 11. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО  … 108

 12. Верменич Я. В. Донбас у контексті теорій порубіжжя: соціогуманітарний аналіз. - C. 108 .
 13. Жиленкова І. М. Зовнішня торгівля Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: оцінки державної політики в дореволюційній історіографії. - C. 135.
 14. Вілкул Т. Л. Джерела статті Новгородського першого літопису 6428 р. та "Повісті временних літ" 6449 р. про похід русі на Константинополь. - C. 151.
 15. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  … 168

 16. Маєвський М. Польсько-українська робоча група: приклад результативної співпраці. - C. 168.
 17. ІСТОРІОГРАФІЧНА КЛАСИКА  … 177

 18. Пріцак О. Й. Що таке історія України? (вступна стаття О.В.Яся). - C. 177.
 19. РЕЦЕНЗІЇ Й ОГЛЯДИ  … 211

 20. Старченко Н. Честь, кров і риторика: Конфлікт у шляхетському середовищі Волині (друга половина XVI – початок XVII століття) (В.М.Михайловський). - C. 211.
 21. Тимошенко Ю. Історичні умови та специфіка розвитку спорту й фізичного виховання в радянській Україні в 20–40-ві роки ХХ ст. (М.Ю.Виговський). - C. 219.
 22. Дмитрієнко М., Томазов В. Рід Патонів: Історико-генеалогічне досліджен¬ня: Документи (Ю.В.Легун. - C. 222 .
 23. ХРОНІКА  … 226

 24. Примаченко Я. Л. Міжнародна наукова конференція "Проблеми дослід-ження українського визвольного руху середини XX ст.". - C. 226.
 25. Якубова Л. Д. Всеукраїнська наукова конференція "Національне питання в Україні: виклики сучасності, уроки історії". - C. 229.
 26. ЮВІЛЕЇ … 232

 27. Реєнт О.П. До 60-річчя доктора історичних наук, професора О.І.Гуржія. - C. 232.
 28. Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ. - C. 236.

(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)