Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
  
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/issue/journal/2015/5

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2015, Вип. 5)

2015
№ 5

Український історичний журнал
.- Київ. - 2015. - Вип. 5


  Повний текст PDF


Зміст:
 1. Титул. - C. 1.
 2. Зміст. - C. 2.
 3. ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ … 4

   До 70-річчя завершення Другої світової війни

 4. Віднянський С. В., Мартинов А. Ю. Світ після 2 вересня 1945 р.. - C. 4.
 5. Лисенко О. Є. Важкий шлях до миру: українське суспільство та влада у середині 1940 – на початку 1950-х рр.. - C. 19.
  • ***
 6. Юсупович А. Чи ходив Володимир Великий на/до ляхів? (Польсько-руські відносини наприкінці Х – на початку ХІ ст.). - C. 43.
 7. Горобець В. М. Право вільної елекції полковника Війська Запорозького: козацькі традиції у випробуванні імперськими новаціями. - C. 70.
 8. Слісаренко О. М. Російський корпус в операції під Переволочною у червні 1709 р. (зауваження щодо одного історичного міфу). - C. 92.
 9. Скрипник А. Ю. Розвідувально-диверсійні заходи наполеонівської аґентури в південно-західних ґуберніях Російської імперії (1806–1814 рр.). - C. 103.
 10. Заболотна І. М. До історії співпраці І.Крип’якевича з "Українським істо-ричним журналом". - C. 112.
 11. Островський В. В. Правозахисна діяльність З.Красівського. - C. 130.
 12. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО … 140

 13. Ковалевська О. О. Портрети полковника І.Чарниша у зібраннях українських музеїв. - C. 140.
 14. Каліщук О. М. Сучасні історичні дискусії щодо міжнаціональних відносин у роки Другої світової війни: порівняльний аспект (Єдвабне’41/Волинь’43). - C. 149.
 15. ОСОБИСТІСТЬ В ІСТОРІЇ … 164

 16. Смолій В. А., Реєнт О. П. Історик у дзеркалі епохи (до 100-річчя від дня народження І.О.Гуржія). - C. 164.
 17. НА ДОПОМОГУ ВИКЛАДАЧЕВІ ІСТОРІЇ … 172

 18. Віднянський С. В. Чому та як Українська РСР стала однією з країн-засновниць ООН? (до 70-річчя Організації Об’єднаних Націй і членства в ній України). - C. 172.
 19. ІСТОРІОГРАФІЧНА КЛАСИКА … 186

 20. Історіографічна дискусія 1823 р.: рецензія О.Мартоса та лист Д.Бантиша-Каменського до видавця журналу "Сын Отечества" (вступна стаття О.В.Яся). - C. 186.
 21. РЕЦЕНЗІЇ Й ОГЛЯДИ … 199

 22. Вілкул Т. Літопис і хронограф: Студії з текстології домонгольського київсь¬кого літописання (Даріуш Домбровський). - C. 199.
 23. Омельчук В. Нормативно-правове забезпечення державно-церковних взаємин у Візантійській імперії (В.В.Ластовський). - C. 203.
 24. Patrimonium: Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи. – Т.I: Ранньомодерна людина: Простір – влада – право XVI–XVIII ст. (М.Є.Гарасимчук). - C. 209.
 25. Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії. – Т.1: Суспільно-політичні твори (1908–1917) (О.В.Ясь). - C. 221.
 26. ХРОНІКА … 225

 27. Роменський О. О. Міжнародна наукова конференція "Князь помер – хай живуть князі! Нащадки та спадщина Володимира" ("Le prince est mort – vivent les princes!”: Les héritiers et l’héritage de Volodymer). - C. 225.
 28. Газін В. В. Всеукраїнський круглий стіл "Ранньомодерна Україна: проблеми термінології та уніфікації понятійного апарату". - C. 227.
 29. Драч О. О. Всеукраїнська наукова конференція "VI Гуржіївські історичні читання" (з нагоди 100-річчя з дня народження Івана Олександровича Гуржія). - C. 231.
 30. Булгакова О. В. Круглий стіл "Шлях до незалежності: до 25-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України". - C. 234.
 31. Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ. - C. 236.

(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)