Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
  
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/issue/journal/2016/3

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2016, Вип. 3)

2016
№ 3

Український історичний журнал
.- Київ. - 2016. - Вип. 3

  Повний текст PDF


Зміст:
 1. Титул. - C. 1.
 2. Зміст. - C. 2.
 3. ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ … 4

   До 150-річчя від дня народження М.С.Грушевського

 4. Калакура Я. С. Михайло Грушевський – фундатор історіографічних досліджень. - C. 4.
 5. Панькова С. М. Творча майстерня вченого: до історії написання 3-го тому "Історії України-Руси" М.Грушевського. - C. 18.
  • ***
 6. Балушок В. Г. Севрюки XIV–XVII ст.: спроба етнічної атрибуції. - C. 47.
 7. Дзюба О. М. Вихованці Києво-Могилянської академії: українські мемуаристи Я.Маркович та М.Ханенко (перша половина ХVІІІ ст.). - C. 64.
 8. Грищенко Ю. В. Болгарські національні райони в умовах здійснення політики коренізації (1920-ті рр.). - C. 88.
 9. Пастушенко Т. В., Титаренко Д. М., Чебан О. І. 9 травня 2014–2015 рр. в Україні: старі традиції – нові церемонії відзначення. - C. 106.
 10. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО … 125

 11. Кісь О. Р. Жіночий досвід ҐУЛАҐу: стан досліджень та джерельні ресурси в українському контексті. - C. 125.
 12. ПУБЛІКАЦІЇ … 139

 13. Невідомий лист кримського хана Девлета I Ґірея до польського короля Сиґізмунда ІІ Авґуста (вступна стаття й публікація Ю.А.Мицика). - C. 139.
 14. Соціальні аспекти наслідків аварії на Чорнобильській АЕС мовою документів (до 30-річчя катастрофи) (вступна стаття Л.В.Ковпак і С.Л.Юсова; публікація О.В.Булгакової, Л.В.Ковпак, С.Л.Юсова). - C. 142.
 15. ІСТОРІОГРАФІЧНА КЛАСИКА … 172

 16. Куліш П. О. Історія України од найдавніших часів (вступна стаття О.В.Яся). - C. 172.
 17. РЕЦЕНЗІЇ Й ОГЛЯДИ … 201

 18. Пиріг Р. Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадського: персональний вимір (В.Ф.Солдатенко). - C. 201.
 19. Лясковська С. Діяльність органів ВУЧК-ДПУ УСРР у сфері економіки (1921–1928 рр.) (С.В.Кульчицький). - C. 206.
 20. Гнатюк О. Відвага і страх (О.Є.Лисенко). - C. 213.
 21. Благословенні душі, що вміють випромінювати... (Зеновій Красівський і Олена Антонів) (В.В.Островський, Івано-Франківськ). - C. 222.
 22. ХРОНІКА … 229

 23. Бєлая О. М., Каменєва С. А. До 30-річчя Чорнобильської катастрофи (виставка документів Національного архівного фонду в Державному архіві Київської області). - C. 229.
 24. Литвин М. Р., Хахула Л. І. VI наукові читання імені академіка Я.Д.Ісаєвича. - C. 231.
 25. IN MEMORIAM … 234

 26. Панченко Петро Пантелеймонович. - C. 234.
 27. Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ. - C. 236.

(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)