Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
  
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/issue/journal/2018/4

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2018, Вип. 4)

2018
№ 4

Український історичний журнал
.- Київ. - 2018. - Вип. 4


  Повний текст PDF


Зміст:
 1. Титул. - C. 1.
 2. Зміст. - C. 2.
 3. ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ … 4

 4. Волощук М. Галицькі князі та знать у відносинах із Литвою ХІІ–XIV ст.. - C. 4.
 5. Магась В. Всеросійський залізничний союз та влада в Наддніпрянській Україні в 1905–1908 рр.: трансформація взаємин. - C. 20.
 6. Пиріг Р. Військова еліта Української Держави: еволюція політичних лояльностей. - C. 46.
 7. Ковальчук М. Російсько-Тульський загін Армії УНР: формування та бойовий шлях (квітень – травень 1919 р.). - C. 68.
 8. Стасюк О. Радянські виборчі кампанії як засіб індоктринації суспільства (на прикладі Української РСР повоєнного періоду). - C. 84.
 9. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО … 98

 10. Кульчицький C. Обґрунтування Голодомору 1932–1933 рр. як геноциду у світлі концепцій Р.Конквеста й Р.Лемкіна. - C. 98.
 11. Патриляк І. Аґентурна справа "Щур" як джерело до вивчення методів аґентурної роботи радянських органів держбезпеки проти керівників українського визвольного руху. - C. 128.
 12. ПЕРСОНАЛІЇ … 146

 13. Шаповал Ю. Богдан Осадчук: "Мене називають "отаманом”, що керується винятково власною думкою та власним пером". - C. 146.
 14. ІСТОРІОГРАФІЧНА КЛАСИКА … 175

 15. Олександр Оглоблин. Проблема української економіки в науковій і громадській думці XIX–XX в. (До 90-річчя першої публікації статті) (вступна стаття О.Яся). - C. 175.
 16. РЕЦЕНЗІЇ Й ОГЛЯДИ … 203

 17. Гирич І. Київ ХІХ–ХХІ ст.: Путівник; Гирич І. Київ: люди і будинки; Гирич І. Історичний путівник по Києву: український Київ XIX – поч. XX ст.: Культурологічний есей; Гирич І. Український Київ кінця ХІХ – початку ХХ століття: Культурологічний есей (С.Вакулишин, В.Кавунник). - C. 203.
 18. Постоловський Р., Десятничук І., Слесаренко А., Філіпчук І. Криза комуністичної системи в Чехословаччині: "Празька весна" 1968 року та утвердження режиму "нормалізації" (С.Віднянський). - C. 207.
 19. Попова Т. Життєпис ученого-історика на перехресті історіографічних традицій: Теорія. Методологія. Практика (О.Ясь). - C. 220.
 20. Майбутнє минулого: нові підходи до української історії (М.Боровик). - C. 226.
 21. ХРОНІКА … 231

 22. Таранець С. Історико-археографічні й етнографічні експедиції Музею історії та культури старообрядства України в 1998–2017 рр.: завдання, методика, результати. - C. 231.
 23. Надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ. - C. 237.

(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)