Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
  
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/issue/kraj/2015/1-2

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2015, Вип. 1-2)

2015
№ 1-2

Краєзнавство
: наук. журн..- Київ. - 2015. - Вип. 1-2

  Повний текст PDF


Зміст:

  До 90-річчя Національної спілки краєзнавців України

  Олександр Реєнт, Володимир Дмитрук (м. Київ). Поступ українського краєзнавства …8

  Євген Букет (м. Київ). Ювілеї громадського руху …28


  Одеса: правовий та соціокультурний простір портового міста

  Костянтин Тиганій (м. Одеса). Європейські традиції міського самоврядування Одеси на зламі ХVІІІ–ХІХ ст. …33

  Тарас Гончарук (м. Одеса). Юридичні умови функціонування Одеського порто-франко 1819 – 1859 рр. …38

  Олена Феденко (м. Одеса). Відкриття та діяльність італійських консульств в Одесі наприкінці XVIII – початку ХХ ст. …47

  Валентин Кобзар (м. Київ). Одеський Дністровський водогін. Як все починалось …52

  Тарас Вінцковський (м. Одеса). Міська дума Одеси в умовах революційних трансформацій: політичні аспекти діяльності (серпень 1917 – січень 1918 рр.) …60

  Віктор Савченко (м. Одеса). Одеські анархісти і соціалізація виробництва в 1917–1919 рр. …69

  Олександр Шишко (м. Одеса). Політичний терор в Одесі у квітні-серпні 1919 року …78


  До 150 – річчя Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова

  Ігор Коваль, Вадим Хмарський (м. Одеса). Історіографічне осмислення історії Одеського університету: віхи, люди, тексти, підсумки …89

  Надія Коцур (м. Переяслав-Хмельницький). Дослідження в галузі гігієни – важлива складова розвитку науки в Новоросійському (Одеському) університеті (кінець ХІХ – початок ХХ століття) …99


  Історія міст і сіл Північного Причорномор'я

  Андрій Красножон (м. Одеса). Історична топографія Ізмаїла у 1770-х рр. …107

  Віра Церковна (м. Ізмаїл). Історія села Райлянка за матеріалами "Кишинівських єпархіальних відомостей" …110

  Ігор Гулянович (м. Одеса). Соціотопографія Овідіополя в дореформенний період …116

  Олександр Музичко (м. Одеса). Грузинські місця пам'яті Одеси та інших місцевостей Південної України: виникнення, історія, легенда …121


  Літопис українського краєзнавства

  Олександр Гончаров (м. Київ). Науковий потенціал краєзнавства: ретроспективний погляд, сучасний стан та шляхи підвищення ефективності …129

  Валерій Левченко, Галина Левченко, Едуард Петровський (м. Одеса). Ландшафт історичної науки крізь призму історії науково-серіальних видань Одеси (ХІХ – початок ХХІ ст.) …144


  Історія України у світлі регіональних досліджень

  Лілія Циганенко (м. Ізмаїл). Євреї Південної Бессарабії: особливості розселення та господарчої діяльності (перша половина ХІХ ст.) …157

  Юрій Котляр (м. Миколаїв). Первомайська петлюрівська організація в антибільшовицькому повстанському русі …164


  Церковно-історичне краєзнавство: витоки та сучасний дискурс

  Олександр Степанченко (м. Одеса). Перша літописна згадка про Одесу (Качібей) та церковна унія ХV ст. …173

  Олександр Тригуб (м. Миколаїв). Монастирі Південної України у господарсько-економічному житті краю (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) …178

  Микола Михайлуца (м. Одеса). Реконструкція діяльності Доманівського протоієрейства Голтянського повіту в період румунської окупації (1941-1944 рр.) …184


  Теоретико-методологічні засади освітянського краєзнавства

  Ірена Гребцова (м. Одеса). Діяльнiсть першого піклувальника Одеського навчального округу Н.Ф. Покровського …191

  Олена Синявська (м. Одеса). Одеський період в історії Люблінської чоловічої гімназії …197

  Наталія Мех (м. Київ). Українознавчий зміст навчально-методичних комплектів для початкової школи освітнього проекту "Інтелект України" …203


  Медичне краєзнавство: суть та науково-дослідницький потенціал

  Ігор Робак (м. Харків). Талант, відданий оздоровленню Харкова (до 140-рiччя народ ження В.В. Фавра) …207

  Лідія Товкун (м. Переяслав-Хмельницький). Внесок учених-гігієністів Одеського медичного інституту в розвиток гігієни в Україні (1921-1941 рр.) …213

  Вадим Ільїн (м. Харків). Амбулаторно-поліклінічна допомога в Харкові в повоєнні радянські часи (1945-1991) в ракурсі історико-медичного краєзнавства …218


  Джерелознавчі та біографічні студії

  Валерій Томазов (м. Київ). Матвій Миколайович Маврогордато – громадський діяч, благодійник та меценат …225

  Анатолій Хромов (м. Одеса). З історії Одеської міської поліції початку ХХ століття: дільничний пристав Семен Григорович Логинеско …232

  Олег Бажан (м. Київ), Вадим Золотарьов (м. Харків). Один з організаторів київського футбольного клубу "Динамо" (штрихи біографії Сергія Арсентійовича Бармінського) …235

  Надія Білявська (м. Одеса). Одеський вчений, інженер-технолог Костянтин Андрійович Богомаз …247


  Наукова інформація

  Олег Мельник (м. Одеса). "Кочубїїв – Хаджибей – Одеса" …255

  Олександр Бонь, Євген Ковальов (м. Київ). V всеукраїнська науково-практична конференція "Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір" …256

  Євген Букет (м. Київ). Презентації книги "Україна Тараса Шевченка" …258


  Національна спілка краєзнавців України: панорама сучасного життя

  Микола Михайлуца (м. Одеса). V міжнародна наукова конференція "Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри" (м. Одеса) …261

  Геннадій Бондаренко, Анатолій Силюк, Анатолій Шваб (м. Луцьк). 25 років Волинській обласній організації НСКУ …265

  Ірина Савченко (м. Київ). Експедиція "Історико-краєзнавча спадщина Фастівщини" …268

  Анатолій Ситник (м. Київ). До 25-річчя установчого з’їзду Національної спілки краєзнавців України …273

  Руслана Маньковська (м. Київ). "Катеринин день". Краєзнавці започаткували свято народної художниці Катерини Білокур …274


  Огляди

  Станіслав Кульчицький (м. Київ). "Білі плями" в історії наукового, культурного і повсякденного життя Одеси …277

  Олена Павлова (м. Харків) . Ілля Рєпін та християнство …280

  Семен Цвілюк (м. Одеса). У пошуках втрачених імен та ілюзій …281

  Валерій Рекрут (м. Київ). Видатний історик, педагог і дослідник життя української жінки …284

  Мирослав Аліман, Тетяна Оніпко (м. Полтава). Краєзнавець і громадський діяч Іполит Зборовський: повернення із забуття …287


  Про авторів …290


(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)