Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
  
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/issue/regions/2013/7

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2013, Вип. 7)

2013
Вип. 7

Регіональна історія України
: зб. наук. пр..- Київ. - 2013. - Вип. 7

  Повний текст PDF


Зміст:

  Title . . . 1

     

  Contents . . . 4

     

  Розділ1
  Теоретико-методологічні проблеми регіональної історії

  Верменич Ярослава. Історична регіоналістика в системі "просторової історії": диференціації предметних полів . . . 9

     

  Маловичко Сергей, Румянцева Марина. История локуса в классической, неклассической и постнеклассической моделях исторической науки (Продолжение) . . . 39

     

  Стрелецкий Владимир. Регионалистика и историческая география: область взаимных интересов и перспективы взаимодействия . . . 55

     

  Вербиленко Галина. Історична географія та її місце у вивченні регіональної історії України . . . 71

     
             

  Розділ 2
  Феномен пограниччя в системі соціогуманітарного знання

  Кульчицький Станіслав.  Румунія і Молдова: дві країни, одна нація . . . 85

     

  Дмитрук Володимир.  До питання про територіальні розмежування між Україною і Росією в складі СРСР . . . 103

     

  Служинська Іванна.  Формування українсько-російського кордону: дискусії й політичні рішення 20-х рр. ХХ ст. . . . 115

     

  Розділ 3
  Історична урбаністика

  Нагорна Лариса. Образ міста: регіональні аспекти вітчизняної візуалізації . . . 127

     

  Кайсарова Жанна, Бабюх Виталий. Понятие «город» и типологизация городов: проблемы соотношения при определении даты возникновения городских поселений . . . 147

     

  Водотика Тетяна. Особливості модернізаційних процесів у містах Наддніпрянщини другої половини ХІХ ст.: нові джерельні пошуки . . . 159

     

  Розділ 4
  Ретроспективне дослідження територіального устрою

  Рубльов Олександр. Організація управління на польсько-українському прикордонні за ІІ Речі Посполитої . . . 175

     

  Подкур Роман. Динаміка адміністративно-територіального поділу 1930-х рр. у контексті "великого терору" 1937–1938 рр. . . . 193

     

  Савченко Ірина. Започаткування видавничого проекту Української академії наук "Історично-географічний словник українських земель" . . . 213

     

  Відомості про авторів . . . 223

     

  Анотації . . . 225

   

   

   

   

   

     

(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)