Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
  
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/issue/regions/2014/8

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2014, Вип. 8)

2014
Вип. 8

Регіональна історія України
: зб. наук. пр..- Київ. - 2014. - Вип. 8

  Повний текст PDF


Зміст:

  Розділ 1

  Методологічні проблеми

  регіональної історії: до теорії понять


  Литвин Володимир (Київ) . Децентралізація, федералізація, сепаратизм: парадокси політичного дискурсу ...9

  Верменич Ярослава (Київ) . Концепт регіоналізму у сучасній термінопрактиці ...19

  Нагорна Лариса (Київ) . Поняття "місце пам’яті" в системі memory studies ...55


  Розділ 2

  Політико-правові проблеми

  територіальної організації


  Андрощук Олександр (Київ) . Шляхи вдосконалення адміністративно-територіального устрою в Україні у науковому і політичному дискурсах кінця ХХ – початку ХХІ ст. ...77

  Сосса Ростислав (Київ) . Картографічний аспект дослідження адміністративно-територіального устрою України ...95

  Дмитрук Володимир (Київ) . Делімітація та демаркація державного кордону України: проблеми та пріоритети ...109


  Розділ 3

  Військово-історична регіоналістика


  Водотика Сергій (Херсон) . Регіональний контекст військово-історичних студій: спроба концептуального визначення предметного поля ...119

  Скрипник Анатолій (Кам’янець-Подільський ). Російська мілітаризація Київщини у ХVІІІ ст. ...131


  Розділ 4

  Історична урбаністика


  Прищепа Олена (Рівне) . Освітньо-культурне середовище повітових міст і містечок Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: теоретичний зріз проблеми ...143

  Водотика Тетяна (Київ). Типологія міст Наддніпрянської України в контексті формування культури підприємництва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. ...155

  Подкур Роман (Київ) . Місто на кордоні: Кам’янець-Подільський на початку 1920-х рр. ...169

  Архипова Світлана (Київ) . Стан адміністративного поділу Києва в 50 – 90-х рр. ХХ ст. ...189


  Розділ 5

  Історія регіонів України. Приазов’я


  Арабаджи Світлана (Маріуполь) . Міжетнічні відносини грецького населення Приазов’я у ХІХ – першій половині ХХ ст. ...199

  Бацак Наталія (Київ) . "Катерининська земля" в історичній пам’яті греків Надазов’я: формування етнічної цінності ...209

  Чернухін Євген (Київ) . Греки Надазов’я в пошуках свого місця в історії України: нотатки за невиданими джерелами 1950-х – 1960-х років ...223


  Відомості про авторів ...239

  Анотації ...241


(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)