Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
  
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/issue/xix/2013/21

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2013, Вип. 21)

2013
Вип. 21

Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.
: зб. наук. пр..- Київ. - 2013. - Вип. 21

  Повний текст PDF


Зміст:

  Частина 1

  Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції

  "Вітчизняна війна 1812 р. і Україна: погляд крізь віки"


  Смолій В.А. Слово до читача …7

  Реєнт О.П. Вступне слово …9


  ПЕРЕДУМОВИ, РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

  ТА НАСЛІДКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1812 р.

  Ададуров В.В. Наполеонові "українці": шляхта Правобережжя у французьких планах воєнної кампанії 1812 р. …13

  Бабилунга Н.В. 1812 год в истории народов Молдовы и Приднестровья: взгляд через столетия …27

  Бережинский В.Г. Комплектование вооруженных сил и местные органы самоуправления Российской империи в начале XIX в. (в контексте подготовки к Отечественной войне 1812 г.) …42

  Дроздов Ф.Б., Николаев Д.А. Участие Нижегородского ополчения в Заграничных походах 1813–1814 гг. …50

  Кирієнко О.Ю. Політична і військова складові російської цензури під час війни 1812 р. …62

  Коровин В.В. Население Юго-Западного края в Отечественной войне 1812 года (на примере Курской губернии) …68

  Курцев А.Н. Бегство мирных жителей России от нашествия французов в 1812 г. …80

  Машкин А.Н. Украинские губернии Российской империи в Отечественной войне 1812 года …87

  Милько В.І. Києво-Печерська фортеця в 1810–1812 рр.: оборонні заходи та укріплення …97

  Рахимов Р.Н. Башкиро-мещерякское войско в Отечественной войне 1812 года …105

  Сидорович Є.С. Спроба організації роялістського походу герцогом А.Е. де Ришельє проти революційної Франції наприкінці XVIII ст. як перша спроба антинаполеонівського протистояння …117


  ПЕРСОНАЛІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1812 р.

  Голяченко О.С. М.І. Кутузов і Горошки: маловідомі факти з волинської біографії полководця та сучасність …122

  Донік О.М. Михайло Семенович Воронцов: шлях від героя війни 1812 р. до новоросійського генерал-губернатора …128

  Осипчук І.Ю. Дипломатична позиція Адама Чарторийського в період наполеонівських війн ...136

  Усенко П.Г. Від адмірала Чичагова до віце-адмірала Колчака та контр-адмірала Немитця: питання Константинополя …144

  Уткін О.І. Генерали Тучкови — герої Вітчизняної війни 1812 р. …162

  Філоретова Л.М., Чорний О.В. Герої війни 1812 року в історії Центральної України …173

  Чорний О.В. Маловідомий герой епохи наполеонівських війн генерал-майор Микола Данилович Кудашев …183


  ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ВІЙНИ 1812 р.

  Голикова Н.И. 100-летний юбилей Отечественной войны 1812 года (по материалам периодической печати Вологодской губернии) …194

  Головко Ю.І. Зовнішня торгівля Південної України в умовах континентальної блокади: джерелознавчий аспект …200

  Захарчук О.М. Дипломатія Наполеона Бонапарта в період закордонних походів Російської армії (1813–1814 рр.) у сучасній російській історіографії …215

  Луняк Є.М. "Історія козаків" Шарля-Луї Лезюра (1814) в контексті козацьких зацікавлень в наполеонівській Франції …234

  Молчанов В.Б. Джерельна база та історіографія проблеми міських органів влади в Правобережній Україні за часів наполеонівських війн …251

  Перелигіна О.І. Збірник документів про участь українського народу у Вітчизняній війні 1812 року: Проект (1945) та його реалізація (1948) в оцінці сучасників …262

  Марченко О.І., Приліпко Т.А., Новицька А.І. Вітчизняна війна 1812 року в науковій діяльності Національної історичної бібліотеки України …273

  Цигульський С.М. Історіографічні аспекти участі малоросійських козаків у війні 1812 р. …280


  ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА 1812 р. В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ

  Загребельна Н.І., Ухаль В.М. Теоретичні і методичні засади використання художньої літератури на уроках історії України у 9 класі (на прикладі вивчення теми "Російсько-французька війна 1812 р. і Україна") …290

  Коляда І.А. Теоретико-методичні засади висвітлення ролі історичної особи на уроках з історії України у 9 класі при вивченні теми: "Російсько-французька війна 1812 р. і Україна (І. Котляревський — організатор козацьких полків у війні 1812 р.)" …301


  Частина 2

  Історія України


  Дзагалов А.С. О методах управления горцами графа Н.И. Евдокимова в 1860-х годах в "Записке" Д.И. Святополк-Мирского …313

  Дзира І.Я. Давньоруські літописи ХІ–ХІІІ ст. у вітчизняній науковій літературі 1830–1860-х рр. …331

  Жванко Л.М. Всеросійський земський союз та Всеросійський союз міст: створення вертикалі допомоги біженцям Першої світової війни (український контекст) …346

  Ільницький І.В. Нормативні та ідейно-концептуальні основи організації управління західноукраїнськими землями у період першої російської окупації (серпень 1914 — червень 1915 рр.) …361

  Мех Н.О. Трактат Афанасія Кальнофойського "Тератургіма або Чудеса…" в сучасному українському культурному просторі …379

  Савченко В.А . Виникнення та перші кроки Конфедерації анархістських організацій України "Набат" (листопад 1918 — березень 1919 рр.) …384

  Таранець С.В. Соціальна благодійність старообрядців у Росії в ХІХ — на початку ХХ ст. ...402


  Відомості про авторів …415


(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)