Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
  
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/issue/xix/2014/23

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2014, Вип. 23)

2014
Вип. 23

Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.
: зб. наук. пр..- Київ. - 2014. - Вип. 23

  Повний текст PDF


Зміст:

  Ткаченко В.М. Перша світова війна в нашому сьогоденні …3


  Розділ І

  ГЕОПОЛІТИЧНИЙ, ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ ТА ВОЄННИЙ АСПЕКТИ

  Жилєнкова І.М. Організаційні заходи громадськості України щодо перегляду торгової угоди 1904 р. з Німеччиною (1913–1914 рр.) …9

  Машкин А.Н. Луцкий (Брусиловский) прорыв: предпосылки, подготовка, ход, последствия …23

  Науменко А.О. Бойова діяльність російських військ на українських землях під час Галицької битви: історіографічний аналіз …39

  Усенко П.Г. Особлива місія О. Колчака до Трабзона і Батумі 1917 р. …53

  Черевко О.В. Наслідки Першої світової війни: "українська проекція" …60


  Розділ ІІ

  СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ

  Жванко Л.М. Інститут головуповноважених та уповноважених з улаштування біженців у Російській імперії: нормативно-правові аспекти та реалії життя 1915–1917 рр. …66

  Милько В.І. Управління навчальними округами України напередодні та в роки Першої світової війни …77

  Молчанов В.Б. Вплив Першої світової війни на життєвий рівень населення України …92

  Годунова Л.В. Імперський податковий апарат у Наддніпрянській Україні напередодні та в роки Першої світової війни: в працях тогочасних дослідників ...103

  Орлик С.В. Українське повітове місто і Велика війна: продовольчі проблеми та ріст цін …114

  Синявська Л.І. Діяльність гірничо-видобувних підприємств сходу і півдня України у 1914–1916 рр. …134


  Розділ ІІІ

  АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ВІЙНИ

  Вільшанська О.Л. Суспільні настрої в Україні під час Першої світової війни …152

  Донік О.М. Гуманітарна складова діяльності Всеросійського союзу міст в Україні в роки Першої світової війни …163

  Драч О.О. Повсякдення на вищих жіночих курсах в умовах Першої світової війни …174

  Загребельна Н.І. Благодійна діяльність освітян Київського учбового округу в роки Першої світової війни …182

  Зайцева З.І. Суспільно-політичний дискурс української інтелігенції в роки Першої світової війни: конструювання смислів "великого суб’єкту" …187

  Кирієнко О.Ю. Контроль за інформаційним простором в українських губерніях Російської імперії у роки Великої війни …200

  Коляда І.А. Українська інтелігенція у роки Великої війни: поліційно-жандармський нагляд та політика репресій …206

  Лисенко О.В. Витоки антипатріотичних настроїв в російській армії під час Першої світової війни …214

  Петренко І.М. Участь учителів і учнів церковнопарафіяльних шкіл лівобережних українських єпархій Російської імперії у Першій світовій війні …227

  Силка О.З. Сільські відділення Російського товариства Червоного Хреста в Лівобережній Україні …234

  Степаненко Г.В. Державна служба і пастирське служіння православного духівництва міст Правобережної України в роки Першої світової війни …247

  Яременко І.О. Земське вчительство України напередодні та в період Першої світової війни: правовий статус, соціальний авторитет та оплата праці …255


  Розділ ІV

  РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

  Буковина в роки Першої світової війни 1914–1918 рр. Документи / Упорядкування, передмова, коментарі, переклад з німецької та російської мов В.М. Ботушанського. — Чернівці: Технодрук, 2014. — 356 с. (Кирієнко О.Ю.)....268


  Розділ V

  ЗАГАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

  Ковальчук Т.В. Світогляд Т.Г. Шевченка у контексті суспільно-політичної думки в Україні (1830–1860-ті рр.) …271

  Борчук С.М. Розвиток української енциклопедистики у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. …287

  Ільницький І.В. Нафтопереробна промисловість Галичини в умовах першої Російської окупації краю (вересень 1914 р. – червень 1915 р.) …297


  Наші автори …305

  Наши авторы …308

  The authors …311

  Редакційна колегія…314


(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)