ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА  

Розділи
Пошук ресурсів

АЛЬБОМИ ДЕ ЛЯ ФЛІЗА (1999)
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/item/0009003



Альбоми Де ля Фліза / Ред. кол.: Г. Боряк, Я. Дашкевич, І. Дивний, Л. Дубровіна, А. Жуковський, Н. Карповець, О. Коваленко, Ю. Кочубей, Б. Медвідський, В. Наулко (заст. голови), М. Притикіна, П. Сохань (голова), В. Старков (відп. секр.). НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського; Катедра української культури та етнографії ім. Гуцуляків Університету Альберта (Канада). – Т. 2. – К., 1999. – 690 с. – (Етнографічно-фольклорна)

На порталі з 03.09.2013

Назва: Альбоми Де ля Фліза
Рік видання: 1999
ISBN: 966-02-1066-3

Багатотомне видання / Колекція (2)

Альбоми Де ля Фліза

 
Повний текст PDF       Повний текст DJVU