ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА  

Розділи
Пошук ресурсів

ГОЛОД В УКРАЇНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ : причини та наслідки (1921–1923, 1932–1933, 1946–1947) (2013)
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/item/0009254Голод в Україні у першій половині ХХ століття: причини та наслідки (1921–1923, 1932–1933, 1946–1947): Матеріали Міжнародної наукової конференції. Київ, 20–21 листопада 2013 р. / Ред. кол.: М. Антонович, Г. Боряк, О. Гладун, С. Кульчицький. НАН України. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи, Інститут історії України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Національний університет "Києво-Могилянська академія". – К., 2013. – 364 с.

На порталі з 15.11.2013

Назва: Голод в Україні у першій половині ХХ століття : причини та наслідки (1921–1923, 1932–1933, 1946–1947)
Рік видання: 2013
ISBN: 978-966-02-7025-1

 
Повний текст PDF     

Famine in Ukraine in the first half of the ХХ century: reasons and consequences (1921–1923, 1932–1933, 1946–1947): Materials of the International scientific conference. Kyiv, November, 20-21 2013 / Editor-in-chief: M. Antonovych, H. Boriak, O. Hladun, S. Kulchytsky. National Academy of Science of Ukraine. Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of History of Ukraine; Taras Shevchenko National University of Kyiv; “National University of "Kyiv-Mohyla Academy”. – Кyiv, 2013. – 364 p.

Title:Famine in Ukraine in the first half of the ХХth century : reasons and consequences (1921–1923, 1932–1933, 1946–1947)
Year: 2013

(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)