ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ВЕРСТЮК ВЛАДИСЛАВ ФЕДОРОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000052

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Верстюк Владислав Федорович
Варіанти імені
Verstiuk; Верстюк В.
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1921 рр.) 
Посада зав. відділу ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1921 рр.)
Науковий ступіньд.і.н., проф.
Премії та нагороди
 • 2017
 • Державна премія України в галузі науки і техніки (за «Енциклопедію історії України» (у 10 томах); у співавторстві)

  Література
  1. Указ Президента України №101/2017 від 7 квітня 2017 р. "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року"

  ВЕРСТЮК Владислав Федорович (03.08.1949, смт. Гостомель Ірпінської міськради Київ. обл.) – дослідник історії України ХХ ст. Лауреат премії ім. М. С. Грушевського НАН України (1995). Заслужений діяч науки і техніки України (2001). Професор (2002). 1975 закінчив іст. фак-т Київ. держ. ун-ту. 1974–75 – вчитель історії середніх шкіл. 1975–83 – аспірант, м. н. с. Ін-ту історії АН УРСР. Канд. дис. «Класова боротьба на селі на Лівобережній Україні у 1919 р.» (1979, наук. кер. – акад. АН УРСР М. І. Супруненко). 1983–86 – зав. редакції іст. літератури вид-ва «Наукова думка». З 1986 – с. н. с., пров. н. с., зав. відділу історії Української революції 1917–1921 рр. Ін-ту історії України НАН України. 1997–2005 – одночасно заст. директора Ін-ту східноєвропейських досліджень НАН України. Докт. дис. «Махновщина – селянський повстанський рух в Україні в роки громадянської війни (1918–1921)» (1992).

  Основні праці:
  Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 рр.: Док. і матеріали. – К., 2006 (кер. кол. упорядників).
  Історія українського селянства: Нариси: В 2 т. – Т. 1. – К., 2006 (у співавт.).
  Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідн. – К., 1995, 2005 (у співавт.).
  Україна і Росія в історичній ретроспективі: Нариси в 3 т. – Т. 1: Українські проекти в Російській імперії. – К., 2004 (у співавт.).
  Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917 р.: Док. і матеріали. – К., 2003 (кер. кол. упорядників).
  Політична історія України ХХ століття: У 6 т. – Т. 2. Революції в Україні: Політико-державні моделі та реалії (1917–1920). – К., 2003 (у співавт.).
  Уряди України у XX ст.: Науково-документальне видання. – К., 2001 (у співавт.).
  Україна: Утвердження незалежної держави (1991–2001). – К., 2001 ( у співавт.).
  Історія України: Нове бачення: Навч. посіб. – К., 1995–96, 2-е вид., доопрац. – К., 2000.
  Діячі Української Центральної Ради. Біогр. Довідн. – К., 1998 (у співавт.).
  Українська Центральна Рада: Навч. посібн. – К., 1997.
  М. С. Грушевський: Коротка хроніка життя та діяльності. – К., 1996 (у співавт.).
  Махновщина: селянський повстанський рух на Україні (1918–1921). – К., 1991.
  Нестор Иванович Махно: Воспоминания, материалы и док. – К., 1991.
  Комбриг Нестор Махно. – К., 1989.
  Боротьба трудящого селянства України за зміцнення влади Рад. – К., 1984.
  Українська Центральна Рада: Док. і матеріали в 2-х томах. – К., 1996–1997 (кер. колективу упорядників).

  Література:
  .


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. АНТАНТИ ВІЙСЬКОВА ПРИСУТНІСТЬ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
  2. ВАНЬКОВИЧ Станіслав
  3. ВСЕРОСІЙСЬКІ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ
  4. ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В УКРАЇНІ 1917–1921
  5. ІНСТИТУТ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ
  6. КОМІТЕТИ БІДНОТИ, комбіди
  7. МАХНО (Міхненко) Нестор Іванович
  8. НЕЧАЇВСЬКА Віра Йосипівна
  9. СТЕБНИЦЬКИЙ Петро Януарійович
  10. УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
  11. ЮХНОВСЬКИЙ Ігор Рафаїлович

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (1984) Верстюк В. Ф. Боротьба трудящого селянства України за зміцнення влади Рад.
  2. (1990) Верстюк В. Ф. Комбриг Нестор Махно : 3 історії першого союзу махновців з Радянською владою.
  3. (1990) Верстюк В. Ф., Дзюба Е. Н., Репринцев В. Ф. История Украинской ССР : Хронологический справочник.
  4. (1991) Верстюк В. Ф. Махновщина : Селянський повстанський рух на Україні (1918–1921)
  5. (1995) Верстюк В. Ф., Дзюба О. М., Репринцев В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронологічний довідник.
  6. (1996) Верстюк В. Ф., Пиріг Р. Я. М. С. Грушевський : Коротка хроніка життя та діяльності.
  7. (1998) Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада : Навч. посіб.
  8. (1998) Верстюк В. Ф., Осташко Т. С. Діячі Української Центральної Ради : Біографічний довідник.
  9. (2004) Верстюк В.Ф., Горобець В.М., Толочко О.П. Україна і Росія в історичній ретроспективі. Т. 1. Українські проекти в Російській імперії.
  10. (2005) Верстюк В. Ф., Дзюба О. М., Репринцев В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : Хронологічний довід.
  11. (2008) Верстюк В., Гай-Нижник П., Коник С., Мотренко Т., Палеха Ю., Папакін Г., Середа А. Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні   
  12. (2017) Верстюк В. Виступ Владислава Верстюка на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди з нагоди 100-ліття Української революції 1917-1921 років   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Буравченков А. О. , Верстюк В. Ф. А. Г. Кавтарадзе. Военные специалисты на службе Республики Советов // Український історичний журнал. - 1991. - № 2. - C. 141-143.
  2. Верстюк В. Ф.  Від "Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны на Украине (1917–1920)" до "Нарисів історії Української революції" й далі: трансформації дослідницької парадигми // Український історичний журнал. - 2017. - № 3. - C. 8.
  3. Верстюк В. Ф.  Всеукраїнський національний конгрес у контексті становлення Центральної Ради // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 р. - 2008. - 3. - C. 5-17.
  4. Верстюк В. Ф.  М. С. Грушевський у перший період діяльності Центральної Ради // Український історичний журнал. - 1996. - № 5. - C. 37-50.
  5. Верстюк В. Ф.  Революція 1917–1921 рр. у різних форматах (гортаючи числа "Українського історичного журналу") // Український історичний журнал. - 2017. - № 6. - C. 105.
  6. Верстюк В. Ф.  Українська революція: доба Центральної Ради (Закінчення) // Український історичний журнал. - 1995. - № 6. - C. 66-78.
  7. Верстюк В. Ф.  Українська революція: доба Центральної Ради (Продовження) // Український історичний журнал. - 1995. - № 5. - C. 79-88.
  8. Верстюк В. Ф.  Українська революція: доба Центральної Ради // Український історичний журнал. - 1995. - № 2. - C. 65-78.
  9. Верстюк В.  Воєнні дії 1648–1649 рр. на теренах Великого князівства Литовськогов оцінці М. Костомарова // Ukraina Lithuanica. - 2015. - Т. 3. - C. 349.
  10. Верстюк В.  М.П.Василенко: ходіння у владу (громадсько-політична та урядова діяльність 1917-1918 рр.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 116-133.
  11. Верстюк В.  Михайло Грушевський - лідер та ідеолог Центральної Ради // Проблеми вивчення історії Української революції 1917 - 1921 рр. - 2017. - Вип. 12. - C. 5.
  12. Верстюк В.  Міжнародне становище козацької України та організація дипломатичної служби за гетьманування Б. Хмельницького в оцінці М. Костомарова // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2017. - Вип. 17. - C. 116.
  13. ВЕРСТЮК В.Ф. , ТИМЧЕНКО Я. П. КСЕНЗЕНКО Н.И. Революционные аграрные преобразования на Украине, декабрь 1919 – март 1921 гг. – Харьков: Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1980. – 144 с. // Український історичний журнал. - 1981. - № 10. - C. 152–153.
  14. ВЕРСТЮК В.Ф.  60-річчя І Всеукраїнського з'їзду комітетів незаможних селян // Український історичний журнал. - 1980. - № 10. - C. 130–132.
  15. Верстюк В.Ф.  В.І.Ленін про куркульську контрреволюцію і боротьбу проти неї // Український історичний журнал. - 1987. - № 12. - C. 29-41.
  16. Верстюк В.Ф.  Демократичне офіцерство і Великий Жовтень / БУРАВЧЕНКОВ А.О. В ногу с революцией: Демократическое офицерство в Великой Октябрьской социалистической революции. - К.: Вища шк. Изд-во при Киев.гос.ун-те, 1988. - 142 с. // Український історичний журнал. - 1988. - № 11. - C. 156-158.
  17. Верстюк В.Ф.  До 70-річчя доктора історичних наук, професора Р.Я.Пирога // Український історичний журнал. - 2011. - № 3. - C. 224-229.
  18. Верстюк В.Ф.  Історик і епоха (до 90-річчя від дня народження академіка Ю.Ю.Кондуфора) // Український історичний журнал. - 2012. - № 3. - C. 143-152.
  19. Верстюк В.Ф.  Комбриг Нестор Махно // Комбриг Нестор Махно. - 1990. - 3. - C. 3-36.
  20. Верстюк В.Ф.  Політична боротьба за владу в Українській Народній Республіці в перші місяці її проголошення // Український історичний журнал. - 2008. - № 1. - C. 4-31.
  21. ВЕРСТЮК В.Ф.  Проблеми вивчення революційних аграрних перетворень на Україні // Український історичний журнал. - 1983. - № 10. - C. 136–145.
  22. Верстюк В.Ф.  Роль і місце Центральної Ради в модерній історії України // Український історичний журнал. - 1997. - № 5. - C. 17-25.
  23. Верстюк В.Ф.  Сергій Єфремов проти Павла Скоропадського // Український історичний журнал. - 2013. - № 3. - C. 63-79.
  24. Верстюк В.Ф.  Симон Петлюра: політичний портрет (до 125-річчя від дня народження) // Український історичний журнал. - 2004. - № 3. - C. 112-126.
  25. Верстюк В.Ф.  Українська Центральна Рада й українізація військових частин російської армії // Український історичний журнал. - 2012. - № 3. - C. 4-27.
  26. Верстюк В.Ф.  Український національно-визвольний рух (березень—листопад 1917 р.) // Український історичний журнал. - 2003. - № 3. - C. 63-81.
  27. Верстюк Владислав , Скальський Віталій Українська революція 1917–1921 рр. у політиці формування національної пам’яті в 2007–2010 рр. // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років. - 2010. - 5. - C. 5-22.
  28. Верстюк Владислав  1917 рік у щоденникових записах В.І. Вернадського // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2013. - 18. - C. 73-81.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 1979. Верстюк В. Ф. Классовая борьба в деревне на левобережной Украине в 1919 г. : Автореф. дис... канд. ист. наук / В. Ф. Верстюк, 1979. - 24 с.
  2. 1979. Верстюк В.Ф. Классовая борьба в деревне на Левобережной Украине : Дисс. канд. ист. наук № 07.00.02 / В.Ф. Верстюк, 1979. - 204 с.
  3. 1992. Верстюк В. Ф. Махновщина- селянський повтанський рух в Україні в роки громадянської війни (1918-1921) : Автореф. дис... д-ра іст. наук / В. Ф. Верстюк, 1992. - 48 с.
  4. 2003. Верстюк В. Україна-Росія: виборювання ідентичностей : сборник научных трудов / В. Верстюк // Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст. : Зб. наук. пр., присвячений пам'яті академіка НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора. В 2-х т. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Т. 1. - С. 19-67
  5. 2003. Верстюк В.Ф. Відновлення Української Народної Республіки. Пошуки державотворчої стратегії : монография / В.Ф. Верстюк // Політична історія України ХХ століття : У шести томах / І. Ф. Курас. - К. : Генеза, 2003. - Т. 2 : Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920). - С. 295-324
  6. 2003. Верстюк В.Ф. Денікінський режим і протистояння йому українських сил : монография / В.Ф. Верстюк // Політична історія України ХХ століття : У шести томах / І. Ф. Курас. - К. : Генеза, 2003. - Т. 2 : Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920). - С. 389-412
  7. 2003. Верстюк В.Ф. Завершення Української революції. Розд. V. : монография / В.С. Верстюк // Політична історія України ХХ століття : У шести томах / І. Ф. Курас. - К. : Генеза, 2003. - Т. 2 : Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920). - С. 413
  8. 2003. Верстюк В.Ф. Новий етап революційно-воєнного противоборства в Україні. Розд. ІV. : монография / В.Ф. Верстюк // Політична історія України ХХ століття : У шести томах / І. Ф. Курас. - К. : Генеза, 2003. - Т. 2 : Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920). - С. 293
  9. 2003. Верстюк В.Ф. П. Врангель: запїзніла спроба модифікації білої ідеї. Завершення громадянської війни //Політична історія України ХХ століття: У шести томах. - К.: Генеза, 2003. - Т. 2: Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920). - С. 444-464. ????. Утвердження радянської державності : монография / В.С. Верстюк // Політична історія України ХХ століття : У шести томах / І. Ф. Курас. - К. : Генеза, 2003. - Т. 2 : Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920). - С. 415-433
  10. 2003. Верстюк В.Ф. П. Врангель: запїзніла спроба модифікації білої ідеї. Завершення громадянської війни : монография / В.Ф. Верстюк // Політична історія України ХХ століття : У шести томах / І. Ф. Курас. - К. : Генеза, 2003. - Т. 2 : Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920). - С. 444-464
  11. 2003. Верстюк В.Ф. Політичні аспекти війни РСФРР та УНР : монография / В.Ф. Верстюк // Політична історія України ХХ століття : У шести томах / І. Ф. Курас. - К. : Генеза, 2003. - Т. 2 : Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920). - С. 324-340
  12. 2003. Верстюк В.Ф. Радянський режим в Україні 1919 р.: становлення, особливості, крах : монография / В.Ф. Верстюк // Політична історія України ХХ століття : У шести томах / І. Ф. Курас. - К. : Генеза, 2003. - Т. 2 : Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920). - С. 341-371
  13. 2003. Верстюк В.Ф. Табір УНР: політичні перипетії весни - літа 1919 р. : монография / В.Ф. Верстюк // Політична історія України ХХ століття : У шести томах / І. Ф. Курас. - К. : Генеза, 2003. - Т. 2 : Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920). - С. 371-389
  14. 2003. Верстюк В.Ф. Український національно-визвольний рух (березень-листопад 1917 р.) / В.Ф. Верстюк // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. дослідження. - Киiв, 2003. - N3. - С. 63-81
  15. 2003. Верстюк В.Ф. Українсько-польський союз та війна 1920 р. : монография / В.Ф. Верстюк // Політична історія України ХХ століття : У шести томах / І. Ф. Курас. - К. : Генеза, 2003. - Т. 2 : Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920). - С. 433-444
  16. 2003. Український національно-визвольний рух березень - листопад 1917 року. : Документи і матеріали / В. Верстюк, О. Бойко, Р. Пиріг, Л. Яковлева, 2003. - 1024 с.
  17. 2004. Verstiuk V. Концептуальні проблеми вивчення історії Української Революції : монография / V. Verstiuk // States, societies, cultures: East and West: Essays in Honor of Jaroslaw Pelenski / Ed. by. J. Duzinkiewicz. - N.Y. : Ross Pull, 2004. - С. 1171-1188
  18. 2004. Верстюк В. Ф. Україна і Росія в історичній ретроспективі : монография. Т. 1. Українські проекти в Російській імперії / В. Ф. Верстюк; В. М. Горобець, О. П. Толочко, 2004. - 504 с.
  19. 2004. Верстюк В.Ф. Симон Петлюра: політичний портрет (до 125 - річчя від дня народження) / В.Ф. Верстюк // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2004. - N3. - С. 112-126
  20. 2005. Верстюк В. Михайло Грушевський: політична публіцистика 1917 року : монография / В. Верстюк // Історична та літературна спадщина Михайла Грушевського : Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. - Бар : Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М.Грушевського, 2005. - С. 135-142
  21. 2005. Верстюк В. Українська революція: метафори, прадмет, інтерпретація : монография / В. Верстюк // Сучасна українська історіографія: проблеми методології та термінології : Матер. науково-методологічного семінару (Київ, 17 червня 2004 р.). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 86-95
  22. 2005. Верстюк В.Ф. Союз Ю.Пілсудського - С.Петлюри 1920 р. в сучасній українській історіографії : сборник научных трудов / В.Ф. Верстюк // Наукові записки: Історичні науки. - К. : Вид. дім "КМ Академія", 2005. - Т. 41. - С. 61-65
  23. 2005. Верстюк В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : Хронологічний довід. / В.Ф. Верстюк, О.М. Дзюба, В.Ф. Репринцев, 2005. - 718 с.
  24. 2005. Винар Л. Передмова : монография / Л. Винар, В. Верстюк // Щоденник, 1919-1920 / Є. Чикаленко. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. - С. 7-14
  25. 2005. Чикаленко Є. Щоденник, 1919-1920 : монография / Є. Чикаленко, 2005. - 640 с. (Введено оглавление)
  26. 2006. Верстюк В.Ф. Комуністичний режим проти селянства України : монография / В.Ф. Верстюк // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 1. - С. 575-597
  27. 2006. Верстюк В.Ф. Селянство в теорії і політиці більшовизму : монография / В.Ф. Верстюк // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 1. - С. 555-575
  28. 2006. Верстюк В.Ф. Селянська проблема в політиці українських політичних сил та урядів 1917 - 1920 рр. : монография / В.Ф. Верстюк // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 1. - С. 527-555
  29. 2006. Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918-1920 : Док. і матеріали . Т. 1 / Відп. ред. В. Верстюк , 2006. - 688 с.
  30. 2006. Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918-1920 : Док. і матеріали . Т. 2 / Відп. ред. В. Верстюк, 2006. - 744 с.
  31. 2006-2007. Верстюк В. Земельне питання у стінах Центральної Ради : монография / В. Верстюк // Україна: культурна спадщина, національна свідоість, державність : Зб. наук. пр. / Відп. ред. М.Крикун. - Л. : Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, 2006-2007. - Вип. 15 : CONFRATERNITAS. Ювілейний зб. на пошану Ярослава Ісаєвича. - С. 645-663
  32. 2007. Верстюк В. М.П. Василенко: ходіння у владу (громадсько-політична та урядова діяльність 1917 - 1918 рр.) : монография / В. Верстюк // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 116-133
  33. 2007. Верстюк В. Українська революція: історичне значення та уроки : монография / В. Верстюк // Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття : Міжнародна науково-теоретична конференція 20-21 листопада 2007 р. - К. : Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2007. - С. 33-43
  34. 2007. Верстюк В. Ч. ІІ, розд. V: Новий етап революційно-військового протиборства в Україні : монография / В. Верстюк // Україна: політична історія. ХХ - початок ХХІ ст. - К. : Парламентське вид-во, 2007. - С. 392-430
  35. 2007. Верстюк В. Ч. ІІ, розд. ІІ: Українська Народна Республіка : монография / В. Верстюк // Україна: політична історія. ХХ - початок ХХІ ст. - К. : Парламентське вид-во, 2007. - С. 265-312
  36. 2007. Верстюк В.Ф. Державотворчий потенціал української революції : монография / В.Ф. Верстюк // Державотворчий процес в Україні 1991-2006. - К. : Наук. думка, 2007. - С. 67-89
  37. 2007. Верстюк В.Ф. Микола Василенко: ходіння у владу (громадсько-політична та урядова діяльність 1917 - 1918 рр.) : научное издание / В.Ф. Верстюк // Проблеми вивчення історії української революції 1917-1921 рр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 2. - С. 158-172
  38. 2007. Верстюк В.Ф. Проголошення Української Народної Республіки та політична боротьба за владу в Україні у листопаді - грудні 1917 р. : научное издание / В.Ф. Верстюк // Проблеми вивчення історії української революції 1917-1921 рр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 2. - С. 5-32
  39. 2007. Верстюк В.Ф. Розд. 19: "Вільне козацтво" в Українській революції 1917 - 1921 рр. : монография / В.Ф. Верстюк // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - Т. 2. - С. 415-460
  40. 2007. Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада: період становлення / В.Ф. Верстюк // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N2. - С. 23-46
  41. 2008. Verstiuk V. The holodomor : An act of genocide against the Ukrainian people 1932 - 1933 / V. Verstiuk, 2008. - 25 с.
  42. 2008. Верстюк В. Громадсько-політична та урядова діяльність Миколи Прокоповича Василенка (1917 - 1918 рр.) / В. Верстюк // Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні / Упоряд. А.Вишневський. - К. : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. - С. 83-98
  43. 2008. Верстюк В. Ідейні засади дослідження Голодомору - геноциду 1932 - 1933 рр. в Україні : рекомендовано методсоветом ВУЗа / В. Верстюк // "Секретно. Не для печати". : До 75-річчя Голодомору-геноциду 1932 - 1933 / Голова редкол. Р.П. Іванченко-Іванова. - К. : КиМУ, 2008. - С. 27-32
  44. 2008. Верстюк В. Образ України кінця ХІХ - початку ХХ століття в сучасній російській історіографії : монография / В. Верстюк // Український гуманітарний огляд / Голов. ред. Н.Яковенко. - К. : Критика, 2008. - Вип. 13. - С. 95-103
  45. 2008. Верстюк В. Передмова : историческая литература / В. Верстюк // Голодомор в Україні 1932 - 1933 років : Хроніка / В. Марочко , О. Мовчан. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. - С. 5-7
  46. 2008. Верстюк В. Українсько-російські відносини у сфері дослідження питань голодомору 1932 - 1933 рр. : сборник научных трудов / В. Верстюк // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / Відп. ред. С. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 18. Спеціальний : Голод 1932 - 1933 років - геноцид українського народу. - С. 228-231
  47. 2008. Верстюк В.Ф. Всеукраїнський національний конгрес у контексті становлення Центральної Ради : сборник научных трудов / В.Ф. Верстюк // Проблеми вивчення історії Української революції 1917 - 1921 рр. / Відп. ред. Р.Я. Пиріг. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 3. - С. 5-17
  48. 2008. Верстюк В.Ф. Політична боротьба за владу в Українській Народній Республіці в перші місяці її проголошення / В.Ф. Верстюк // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2008. - N1. - С. 4-31
  49. 2008. Верстюк В.Ф. Соціально-політична та урядова діяльність М.П. Василенка : сборник / В.Ф. Верстюк // Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії : Всеукраїнська наук. конф. 19 - 20 травня 2008 р. / Відп. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. - С. 143-156
  50. 2008. Верстюк В.Ф. Украинская революция : научно-популярная литература / В.Ф. Верстюк // История Украины : Научно-популярные очерки / Под ред. В.А. Смолия. - М. : ОЛМА медиа Групп, 2008. - С. 438-598
  51. 2008. Верстюк В.Ф. Українська революція: історичне значення та уроки : монография / В.Ф. Верстюк // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917 - 1921 рр. : Матеріали Всеукр. наук. конф. Кам'янець-Подільський, 6-7 грудня 2007 р. / Редкол.: Смолій В.А. (співголова), Завальнюк О.М. (співголова), Реєнт О.П. та ін. - Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2008. - С. 3-11
  52. 2008. Верстюк В.Ф. Ч. І; розд. 8: Українська Народна Республіка : монография / В.Ф. Верстюк // Політична система для України : Історичний досвід і виклики сучасності / Голов. ред. В.М. Литвин. - К. : Ніка-Центр, 2008. - С. 378-411
  53. 2009. Верстюк В. Гетьман Мазепа в історичній пам'яті України : сборник научных трудов / В. Верстюк // "Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав" : Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Редкол.: Н.В. Білан, П.А. Кравченко, Ю.В. Палієнко та ін. - Харків : ФОП Толмачова Н.Ю., 2009. - С. 22-27
  54. 2009. Верстюк В. Голодомор 1932 - 1933 років в Україні - геноцид українського народу : сборник научных трудов / В. Верстюк // Голодомор 1932 - 1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка : Матеріали міжнар. наук. конф. Київ, 25 - 26 вересня 2008 року / Відп. ред. І.Р. Юхновський. - К. : Києво-Могилянська академія, 2009. - С. 15-31
  55. 2009. Верстюк В.Ф. "Українська революція" в сучасній історичній пам'яті : сборник научных трудов / В.Ф. Верстюк // Кам'янець-Подільський - остання столиця Української Народної Республіки : Матеріали Всеукраїнської наук. конференції (Кам'янець-Подільський, 6-7 жовтня 2009 р.) / Ред. кол.: В.А. Смолій, В.Ф. Верстюк, О.М. Завальнюк. - Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2009. - С. 4-11
  56. 2009. Верстюк В.Ф. Вступне слово : научное издание / В.Ф. Верстюк // Симон Петлюра в історії та національній пам'яті : Матеріали Всеукр. наук. конф. (20-22 травня 2009 р.) / Відп. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Фоліант, 2009. - С. 4-5
  57. 2009. Верстюк В.Ф. Симон Петлюра в історичній свідомості українського суспільства : научное издание / В.Ф. Верстюк // Симон Петлюра в історії та національній пам'яті : Матеріали Всеукр. наук. конф. (20-22 травня 2009 р.) / Відп. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Фоліант, 2009. - С. 6-15
  58. 2009. Верстюк В.Ф. Склад і структура Української Центральної Ради : сборник научных трудов / В.Ф. Верстюк // Проблеми вивчення історії Української революції 1917 - 1921 рр. / Відп. ред. Пиріг Р.Я. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2009. - Вип. 4. - С. 5-30
  59. 2009. Верстюк В.Ф. Соборність - наріжний камінь української національної ідеї : сборник научных трудов / В.Ф. Верстюк // Соборність як чинник українського державотворення : (до 90-річчя Акту злуки). Всеукраїнська наук. конф. (К., 21 січня 2009 р.). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - С. 9-18
  60. 2010. Верстюк В. Українська революція 1917 - 1921 рр. у політиці формування національної пам'яті в 2007 - 2010 рр. : сборник научных трудов / В. Верстюк, В. Скальський // Проблеми вивчення історії Української революції 1917 - 1921 років : Зб. наук. ст. / Голов. ред. Р.Я. Пиріг. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 5. - С. 5-22
  61. 2010. Верстюк В.Ф. Розд. 10: Центральна Рада - перший Український парламент : научное издание / В.Ф. Верстюк // Історія українського парламентаризму : Від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення / Голова ред. ради В.М. Литвин; Кер. авт. кол. В.А. Смолій. - К. : Дніпро, 2010. - Т. І-ІІІ. - С. 286-318
  62. 2011. Верстюк В. Антикомуністичний повстанський рух і диктатура пролетаріату: історія протистояння : сборник научных трудов / В. Верстюк // Студії з історії української революції 1917 - 1921 років : Зб. наук. пр. на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народження та 40-ряччя наук.-пед. діяльн. / Голова редкол. В. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. - С. 308-343
  63. 2011. Верстюк В. Ризький мирний договір 1921 р. і завершення боротьби за Українську Народну Республіку : сборник научных трудов / В. Верстюк // Проблеми вивчення історії української революції 1917 - 1921 років / Голов. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 6. - С. 337-366
  64. 2011. Верстюк В.Ф. До 70-річчя доктора історичних наук, професора Р.Я. Пирога / В.Ф. Верстюк // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2011. - N3. - С. 224-229
  65. 2011. Верстюк В.Ф. Передмова : научно-популярная литература / В.Ф. Верстюк // Нариси історії української революції 1917 - 1921 років : У двох кн. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Наукова думка, 2011. - Кн. 1. - С. 5-12
  66. 2011. Верстюк В.Ф. Розд. 19: "Вільне козацтво" в Українській революції 1917 - 1921 рр. : научно-популярная литература / В.Ф. Верстюк // Історія українського козацтва : Нариси у двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Вид. дім Києво-Могілянська академія, 2011. - Т. 2. - С. 415-460
  67. 2011. Верстюк В.Ф. Розд. 2: Лютнева революція. Українська Центральна Рада. Брест : научно-популярная литература / В.Ф. Верстюк // Нариси історії української революції 1917 - 1921 років : У двох кн. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Наукова думка, 2011. - Кн. 1. - С. 87-250
  68. 2011. Верстюк В.Ф. Харківський період в житті М.Костомарова (1833 - 1844 рр.) : научное издание / В.Ф. Верстюк // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи : Дослідження. Спогади. Документи. Бібліографія / Уклад.: О.М. Завальнюк, В.С. Степанков. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. - С. 221-225
  69. 2012. Бойко О.Д. Розд. 4: Українська Народна Республіка доби Директорії / О.Д. Бойко, О.В. Михайлова, В.Ф. Верстюк // Присяга Миргородського полку 1718 року / Опрацювали Д.Вирський, Р.Москаленко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - С. 5-136
  70. 2012. Бойко О.Д. Розд. 4: Українська Народна Республіка доби Директорії : научно-популярная литература / О.Д. Бойко, О.В. Михайлова, В.Ф. Верстюк // Нариси історії Української революції 1917 - 1921 років / Голова редкол. В.А. Смолій; кер. авт. кол. В.Ф. Верстюк. - К. : Наукова думка, 2012. - Кн. 2. - С. 5-136
  71. 2012. Верстюк В. Революційна влада і суспільство: механізми взаємовпливу та взаємодії : сборник научных трудов / В. Верстюк // Проблеми вивчення історії української революції 1917 - 1921 років / Голов. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАН УКраїни, 2012. - Вип. 8. - С. 5-43
  72. 2012. Верстюк В. Центральна Рада і Тимчасовий уряд у публіцистиці Сергія Єфремова (березень - листопад 1917 р.) : сборник научных трудов / В. Верстюк // Проблеми вивчення історії української революції 1917 - 1921 років / Голов. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 7. - С. 89-112
  73. 2012. Верстюк В.Ф. Історик і епоха (до 90-річчя від дня народження академіка Ю.Ю. Кондуфора) / В.Ф. Верстюк // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N3. - С. 143-152
  74. 2012. Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада й українізація військових частин російської армії / В.Ф. Верстюк // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N3. - С. 4-27
  75. 2012. Єфіменко Г.Г. Розд. 6: Більшовицька експансія в Україну : научно-популярная литература / Г.Г. Єфіменко, С.В. Кульчицький, В.Ф. Верстюк // Нариси історії Української революції 1917 - 1921 років / Голова редкол. В.А. Смолій; кер. авт. кол. В.Ф. Верстюк. - К. : Наукова думка, 2012. - Кн. 2. - С. 241-414
  76. 2012. Пиріг Р.Я. Розд. 7: Білий рух і Україна : научно-популярная литература / Р.Я. Пиріг, О.Д. Бойко, В.Ф. Верстюк // Нариси історії Української революції 1917 - 1921 років / Голова редкол. В.А. Смолій; кер. авт. кол. В.Ф. Верстюк. - К. : Наукова думка, 2012. - Кн. 2. - С. 415-458
  77. 2013. Верстюк В. 1917 рік у щоденникових записах В.І. Вернадського : сборник научных трудов / В. Верстюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : Зб. ст. / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 18. - С. 73-81
  78. 2013. Верстюк В. Влада і суспільство: революційні виклики : научное издание / В. Верстюк // Влада і суспільство в Україні : Історичний контекст / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2013. - С. 281-320
  79. 2013. Верстюк В. Гетьманський режим у публіцистиці Сергія Єфремова : сборник научных трудов / В. Верстюк // Проблеми вивчення історії Української революції 1917 - 1921 років / Голов. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 9. - С. 10-33
  80. 2013. Верстюк В. Розд. 2.8: Гетьман Мазепа в історичній пам'яті України : научное издание / В. Верстюк // Культура історичної пам'яті: європейський та український досвід / За заг. ред. Ю.Шаповала. - К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАНУ, 2013. - С. 274-279
  81. 2013. Верстюк В. Центральна Рада і Тимчасовий уряд у публіцистиці Сергія Єфремова (березень - листопад 1917 р.) : сборник научных трудов / В. Верстюк // Українська революція 1917 - 1921 років: погляд із сьогодення / Голова редкол. В.М. Литвин. - К. : Укр. ін-т нац. пам'яті, 2013. - С. 169-183
  82. 2013. Верстюк В.Ф. Сергій Єфремов про Українську Державу (режим П.Скоропадського) на сторінках "Нової Ради" : сборник научных трудов / В.Ф. Верстюк // Національна та історична пам'ять : Зб. наук. пр. / Голов. ред. В.Ф. Солдатенко. - К. : НВЦ Пріоритети, 2013. - Вип. 7 : Спецвипуск: "Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження)". - С. 67-77
  83. 2013. Верстюк В.Ф. Сергій Єфремов проти Павла Скоропадського / В.Ф. Верстюк // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N3. - С. 63-79
  84. 2014. Верстюк В. Більшовизм у революційній публіцистиці Сергія Єфремова 1917 - 1919 рр. : сборник научных трудов / В. Верстюк // Проблеми вивчення історії української революції 1917-1921 років / Голов. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 10. - С. 5-32
  85. 2014. Верстюк В. Наростання соціального екстремізму і занепад інститутів вледи в Україні в другій половині 1917 року : сборник научных трудов / В. Верстюк // Соціальні конфлікти та повсякденне життя революційного суспільства 1917 - 1921 рр. / Голов. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 76-110
  86. 2014. Верстюк В. Українська революція в рефлексії міжвоєнної еміграційної історіографії : сборник научных трудов / В. Верстюк // Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи : Матеріали міжнар. наук. конф. (Мюнхен, Німеччина, 1-3 липня 2012 р.) / Ред. рада: Я.Мельник, С.Плохій, Ф.Сисин та ін. . - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 39-57
  87. 2014. Верстюк В. Українсько-московські відносоно 1648 - 1657 рр. в оцінці М.Костомарова : сборник научных трудов / В. Верстюк // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка : Історичні науки / Відп. ред. В.Степанков. - Кам'яець-Подільський : Медобори-2006, 2014. - Т. 24 : На пошану проф. В.А. Смолія. - С. 62-75
  88. 2014. Верстюк В. Якими були наслідки червоного терору в Криму 1920 - 1921 рр.? : научное издание / В. Верстюк // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 282-283
  89. 2014. Верстюк В. Якою ціною дісталося взяття Перекопу в листопаді 1920 р.? : научное издание / В. Верстюк // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 275-277
  90. 2015. Верстюк В. Соборність - наріжний камінь української національної ідеї : сборник научных трудов / В. Верстюк // Соборність України: історичний контекст і виклики сьогодення / Відп. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 51-60
  91. 2015. Верстюк В. Якими були наслідки червоного терору в Криму 1920 - 1921 рр.? : научно-популярная литература / В. Верстюк // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 342-343
  92. 2015. Верстюк В. Якою ціною далося взяття Перекопу в листопаді 1920 р.? : научно-популярная литература / Верстюк В. // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 334-337