ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ГРИНЕВИЧ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000103

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Гриневич Людмила Володимирівна
Варіанти імені
Hrynevych L.; Гриневич Л.
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 20-30-х рр. ХХ ст. 
Посадапровідний науковий співробітник
Науковий ступіньдоктор історичних наук
Персональні
веб-ресурси
Дата та місце
народження
2 лютого 1962 р., м. Київ
Докторська
дисертація
"Голод 1928–1929 рр. у радянській Україні : влада і суспільство". Науковий консультант - д.і.н., проф. С.В.Кульчицький. Захист відбувся в Інституті історії України НАН України ?? ___ 201? р.
Кандидатська
дисертація
«Військове будівництво в УСРР у 20-х – на початку 30-х рр. XX ст.: національний аспект». Науковий керівник - д.і.н., проф. Ю.А.Пінчук. Захист відбувся у 1995 р.
Освіта1986 закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка
Наукові проекти
 • 2015–
 • Координатор наукового напряму Науково-освітнього центру вивчення Голодомору при Канадському інституті українських студій Альбертського університету

 •     
 • Член Академічної ради міжнародної організації «Українсько-єврейська зустріч»

 •     
 • ГО «Науково-дослідний та освітній центр вивчення Голодомору» (голова)

  Праці
  Статті

  1. Між Сціллою і Харібдою: євреї-біженці у часи революцій та воєн в Україні (1917 – початок 1920-х рр.) // Сторінки історії: збірник наукових праць. – Вип. 45. – Київ, 2017. – С. 45-64.

  Тези наукових доповідей та повідомлень

  2. Совєцька пропагандистська кампанія ненависті повязана з Голодомором [Виступ у Торонто, Канада, 28 жовтня 2016 р.]

  Інтерв'ю

  3. Людмила Гриневич: Сталин готовил Голодомор теми же методами, что и Гитлер - холокост [Интервью журналисту Александру Куриленко] // Деловая столица: [Електронний ресурс]. – 2018. – 24 листопада.

  4. Історик Людмила Гриневич: Голод був лише частиною геноциду українців Сталіним: [Інтерв'ю кореспондентці Ярославі Музиченко] // Україна молода. – 2017. – 2 червня.

  ГРИНЕВИЧ Людмила Володимирівна (02.02.1962, м. Київ) – дослідниця військово-історичної антропології, національної політики та міжетнічних взаємин в Україні у першій третині XX ст. 1986 закінчила іст. фак-т Київ. держ. ун-ту. Працювала в Центр. держ. архіві вищих органів держ. влади УРСР, ряді музеїв м. Києва. З 1991 – інженер-дослідник, м. н. с., н. с. відділу української історіографії, з 1996 – с. н. с. відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст. Ін-ту історії України НАН України. З 1998 – член Робочої групи з розроблення пропозицій для підготовки історичного висновку щодо діяльності ОУН–УПА Урядової комісії з вивчення діяльності ОУН–УПА. Канд. дис. «Військове будівництво в УСРР у 20-х – на початку 30-х рр. XX ст.: національний аспект» (1995, наук. кер. – д. і. н. Ю. А. Пінчук). Науковий редактор і упорядник «Енциклопедії єврейського життя в Україні».

  Основні праці:
  Нариси з історії та культури євреїв України. – К., 2005 (у співавт.)..
  «Тест на політичну лояльність»: суспільно-політичні настрої населення УСРР в умовах «воєнної тривоги» 1927 року // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. – Вип. 13. – К., 2005..
  Соціальні почуття та політичні настрої червоноармійців в роки голодомору // Голод 1932–1933 років в Україні: Причини та наслідки. – К., 2003..
  Сталінська «революція згори» та голод 1933 р. як фактори політизації української спільноти // УІЖ. – 2003. – № 5..
  Політична історія України ХХ століття. – К., 2003. – Т. 3. (у співавт.)..
  Політика українізації і Червона армія // «Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки. – К., 2003..
  Державні гімни як символи політичної влади і боротьби в Україні (перша половина ХХ ст.) // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. – Вип. 9. – К., 2003..
  Морально-психологічний аспект державного терору // Політичний терор і тероризм в Україні. – К., 2002..
  Військове будівництво у ХХ столітті: історичний нарис, події, портрети. – К., 2001 (у співавт.)..
  Слідча справа М. А. Муравйова: Документована історія. – К., 2001 (у співавт.)..
  Національне військове питання в діяльності Союзу євреїв-воїнів КВО (липень 1917 – січень 1918 рр.). – К., 2001 (у співавт.)..
  День РСЧА в контексті історичних міфотворень радянської доби // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. – Вип. 5. – К., 2001..
  Історія ОУН–УПА на тлі політичної боротьби в сучасній Україні // Протистояння. Звернення, заяви, листи громадських організацій, політичних партій, громадян України до Комісій з вивчення діяльності ОУН–УПА. 1996–1998 рр. – К., 1999..
  Покажчик публікацій про діяльність ОУН та УПА (1945–1998 рр.). – К., 1999 (у співавт.)..
  Військове будівництво в Радянській Україні. 1917 – поч. 30-х рр. // Історія українського війська. – Львів, 1996..
  Участь військ ДПУ та РСЧА в антиселянських акціях 1930 р...
  «Надзвичайні заходи» 1928 р. та особовий склад УВО..
  Виявлення національної ідентичності українського селянства в роки колективізації..
  Методи хлібозаготівель 1928/29 р. по-сталінському..

  Література:
  .
  Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. Довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998. Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. Довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. АМЕЛІН Михайло Петрович
  2. АРАЛОВ Семен Іванович
  3. АРМИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ
  4. АСТАХОВ Федір Олексійович
  5. АУССЕМ Володимир Християнович
  6. БАЗИЛЕВИЧ Георгій Дмитрович
  7. БАСИСТИЙ Микола Єфремович
  8. БЕЛЕНКОВИЧ Олександр Михайлович
  9. БЕРЗІН Рейнгольд Йосипович
  10. БЛЮХЕР Василь Костянтинович
  11. БОГДАНОВ Семен Ілліч
  12. БОГУНСЬКИЙ (Шарий) Антон Савович
  13. БОК Федір фон
  14. БРУСИЛОВ Олексій Олексійович
  15. БУБНОВ Андрій Сергійович
  16. Бутирський Василь Петрович
  17. ВАЦЕТІС Йоаким Йоакимович
  18. ВЕНЕДИКТОВ Євген Михайлович
  19. ВІЙСЬКОВА РЕФОРМА 1924-1928 В СРСР
  20. ВОЄННІ СПЕЦІАЛІСТИ В РСЧА
  21. "ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ"
  22. ГЕБРАЇСТИЧНА ІСТОРИКО-АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ ПРИ ВУАН
  23. ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  24. ГЕРАСИМЕНКО Василь Пилипович
  25. ГОМЕЛЬСЬКА НАРАДА 1919
  26. Д'ЕСПЕРЕ ФРАНШЕ Луї
  27. ЕБЕРГАРД Андрій Августович
  28. ЕЙДЕМАН Роберт Петрович
  29. ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ
  30. ЄВРЕЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ КАБІНЕТ
  31. ЄГОРЬЄВ Володимир Миколайович
  32. ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ 1990–х РОКІВ
  33. ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ І КРИМУ
  34. КАМЄНЄВ Сергій Сергійович
  35. КАТИНСЬКИЙ РОЗСТРІЛ 1940
  36. КЕДРОВ Михайло Олександрович
  37. КЕЙТЕЛЬ Вільгельм
  38. КЕЛЛЕР Федір Артурович
  39. КИЇВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОКРУГ
  40. КЛЕЙСТ Пауль-Людвіг-Евальд фон
  41. КОМІСАРИ ВОЄННІ
  42. КОЦЮБИНСЬКИЙ Юрій Михайлович
  43. КРИЛЕНКО Микола Васильович
  44. МАЙ-МАЄВСЬКИЙ Володимир Зенонович
  45. МАКЕНЗЕН (Mackensen) Август фон
  46. "МАННЕРГЕЙМА ЛІНІЯ"
  47. МУРАВЙОВ Михайло Артемович
  48. НЕМІТЦ Олександр Васильович
  49. НЕНЮКОВ Дмитро Всеволодович
  50. НЕРОНОВИЧ Євген Васильович
  51. ОСТЕЛЕЦЬКИЙ Павло Павлович
  52. ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОКРУГ
  53. ПРИМАКОВ ВІТАЛІЙ МАРКОВИЧ
  54. РУНДШТЕДТ Карл Рудольф Герд фон
  55. РУСІНА Олена Володимирівна
  56. САННІКОВ Олександр Сергійович
  57. СЛАЩОВ Яків Олександрович
  58. СОЛОДУБ Петро Кирилович
  59. СУХОМЛИНОВ Володимир Олександрович
  60. ТИХМЕНЕВ Олександр Іванович
  61. УКРАЇНСЬКА ЗАПАСНА АРМІЯ
  62. ФРАНК Ханс
  63. ФРЕЙДЕНБЕРГ АНРІ
  64. ХАХАНЯН Григорій Давидович
  65. ЦЕНТРАЛЬНА ШКОЛА ЧЕРВОНИХ СТАРШИН
  66. ШВАРЦ Олексій Володимирович
  67. ШІЛІНГ Микола Миколайович
  68. ШЛІФФЕН ФОН АЛЬФРЕД
  69. ШУВАЄВ Дмитро Савелович
  70. ЯКІР Йона Еммануїлович

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (1999) Гриневич Л. В., Здіорук О. І., Здіорук С. І. Покажчик публікацій про діяльність ОУН та УПА (1945–1998 рр.).
  2. (2001) Гриневич В. А., Гриневич Л. В. Історичні зошити. Національне військове питання в діяльності Союзу євреїв-воїнів КВО (липень 1917 ‒ січень 1918 рр.)   
  3. (2001) Гриневич В. А., Гриневич Л. В. Національне військове питання в діяльності Союзу євреїв-воїнів КВО (липень 1917 – січень 1918 рр.).
  4. (2001) Гриневич В.А., Гриневич Л.В. Слідча справа М. А. Муравйова : документована історія   
  5. (2008) Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927–1933. Т. 1, Кн. 1
  6. (2011) Бикова Т. Б., Гриневич Л. В. Україна : хроніка подій ХХ століття. 1930 рік   
  7. (2012) Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927–1933   
  8. (2012) Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927–1933
  9. (2013) Гриневич Л. Голод 1928–1929 рр. у радянській Україні   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Гриневич Л. В.  М. І. Костомаров — полеміст // Український історичний журнал. - 1992. - № 5. - C. 126-127.
  2. Гриневич Л.  “... ПРИЙНЯЛИ СКОРОЧЕННЯ ПОСТАЧАННЯ ДРУГОРЯДНИХ СПОЖИВАЧІВ...”: ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНІ КАМПАНІЇ І ГОЛОД 1928-1929 рр. В УКРАЇНІ // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 10. - C. 208-234.
  3. Гриневич Л.  “ТЕСТ НА ПОЛІТИЧНУ ЛОЯЛЬНІСТЬ”: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ НАСЕЛЕННЯ УСРР В УМОВАХ “ВОЄННОЇ ТРИВОГИ” 1927 року // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2005. - 13. - C. 343-355.
  4. Гриневич Л.  Голод 1932-1933 у публічній культурі пам'яті та суспільній свідомості в Україні // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 17. - C. 389-401.
  5. Гриневич Л.  День РСЧА в контексті історичних міфотворень радянської доби // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2000. - 5. - C. 59-71.
  6. Гриневич Л.  ДЕРЖАВНІ ГІМНИ ЯК СИМВОЛИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ І БОРОТЬБИ В УКРАЇНІ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ ст.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 9. - C. 135-145.
  7. Гриневич Л.  ЄВРЕЙСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ 1920-х – 1930-х рр. В УСРР У “ПРОКРУСТОВОМУ ЛОЖІ” БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2004. - 12. - C. 225-233.
  8. Гриневич Л.  Історія Центральної школи червоних старшин як взірець "вирішення" національного військового питання в УСРР (20 — 30-ті pp.) // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 1998. - Вип. 4. - C. 233.
  9. Гриневич Л.  Історія Центральної школи червоних старшин як взірець «вирішення» національного військового питання в УСРР (20 — 30-ті pp.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 1998. - 4. - C. 233-261.
  10. Гриневич Л.  ОПОЗИЦІЯ В РСЧА (1928 р.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2005. - 14. - C. 207-224.
  11. Гриневич Л.  ПРО ОДИН ТАЄМНИЙ ПРОЕКТ СТАЛІНСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА КІНЦЯ 1920-х рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2004. - 11. - C. 472-482.
  12. Гриневич Л.  Ціна сталінської "революції згори": українське селянство в очікуванні на війну // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 287-306.
  13. Гриневич Л.В.  Продовольча криза і голод 1928–1929 рр. в оцінках українського населення // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2013. - 22. - C. 190-206.
  14. Гриневич Л.В.  Сталінська “революція згори” та голод 1933 р. як фактори політизації української спільноти // Український історичний журнал. - 2003. - № 5. - C. 50-64.
  15. Гриневич Людмила  До питання про характер модернізаційних процесів у радянських збройних силах 30-х років XX ст. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 8. - C. 303-311.
  16. Гриневич Людмила  Стаття 127 КК УСРР як важіль боротьби з приватником в умовах розгортання надзвичайних заходів на початку 1928 р. // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2011. - 20. - C. 177-192.
  17. Гриневич Людмила  Уповноважені партійці в умовах розгортання надзвичайних заходів в аграрній сфері України узимку-навесні 1928 р. // ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. - 2010. - 19. - C. 102-112.
  18. Гриневич Людмила  Хлібофуражні баланси УСРР 1927/28–1928/29 рр. статистика під тиском і на службі політики // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2012. - 21. - C. 18-59.
  19. Гриневич Людмила  Червона армія і українське суспільство під час кампанії ліквідації куркульства як класу (зима-весна 1930 p.): історичний аналіз соціальної психології та поведінки // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 7. - C. 285-298.
  20. Гриневич Людмила  Школа соціалізму: політичне виховання й політичні настрої особового складу УВО (1921-1938 pp.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 6. - C. 379-392.
  21. Пінчук Ю. А. , Гриневич Л. В. Про оцінку М. С. Грушевським науково-публіцистичних і полемічних праць М. І. Костомарова // Український історичний журнал. - 1992. - № 4. - C. 112-113.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 1995. Гриневич Л.В. Військове будівництво в Україні у 20-ті - на початку 30-х рр. ХХ ст.: національний аспект : Автореф. дис... канд. іст. наук № 20.02.22 / Л.В. Гриневич, 1995. - 24 с.
  2. 2003. Гриневич Л. Державні гімни як символ політичної влади і боротьби в Україні (перша половина ХХ ст.) : сборник научных трудов / Л. Гриневич // Проблеми історії України: Факти, судження , пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 9. - С. 135-145
  3. 2003. Гриневич Л. Червона армія і українське суспільство під час кампанії ліквідації куркульства як класу (зима-весна 1930 р.): історичний аналіз соціальної психології та поведінки : материалы временных коллективов / Л. Гриневич // Геноцид українського народу: історична пам'ять та політико-правова оцінка : Міжнар. наук.-теорет. конф., Київ, 25 листопада 2000 р.: Матеріали. - К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2003. - С. 341-359
  4. 2003. Гриневич Л.В. "Школа соціалізму": політичне виховання і політичні настрої особового складу РСЧА : монография / Л.В. Гриневич // Політична історія України ХХ століття : У шести томах / І. Ф. Курас. - К. : Вид-во "Генеза", 2003. - Т. 3 : Утвердження радянського ладу в Україні (1921-1938). - С. 239-260
  5. 2003. Гриневич Л.В. Армія в ідейно-політичній боротьбі 1920-х років : монография / Л.В. Гриневич // Політична історія України ХХ століття : У шести томах / І. Ф. Курас. - К. : Вид-во "Генеза", 2003. - Т. 3 : Утвердження радянського ладу в Україні (1921-1938). - С. 232-239
  6. 2003. Гриневич Л.В. Виявлення національної ідентичності українського селянства в роки колективізації : монография / Л.В. Гриневич // Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. - К. : Наук. думка, 2003. - С. 416-429
  7. 2003. Гриневич Л.В. Влада, армія і українське суспільство. Розд. ІV. : монография / Л.В. Гриневич // Політична історія України ХХ століття : У шести томах / І. Ф. Курас. - К. : Вид-во "Генеза", 2003. - Т. 3 : Утвердження радянського ладу в Україні (1921-1938). - С. 221
  8. 2003. Гриневич Л.В. Методи хлібозаготівель 1928/29 р. по-сталінському : монография / Л.В. Гриневич // Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. - К. : Наук. думка, 2003. - С. 295-311
  9. 2003. Гриневич Л.В. Сталінська "революція згори" та голод 1933 р. як фактори політизації української спільності / Л.В. Гриневич // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. дослідження. - Киiв, 2003. - N5. - С. 50-64
  10. 2003. Гриневич Л.В. Участь військ ДПУ та РСЧА в антиселянських акціях 1930 р. : монография / Л.В. Гриневич // Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. - К. : Наук. думка, 2003. - С. 403-416
  11. 2003. Гриневич Л.В. Червона армія під контролем комуністичної партії: військові професіонали і політичні комісари : монография / Л.В. Гриневич // Політична історія України ХХ століття : У шести томах / І. Ф. Курас. - К. : Вид-во "Генеза", 2003. - Т. 3 : Утвердження радянського ладу в Україні (1921-1938). - С. 223-232
  12. 2004. Гриневич Л. "... Прийняли скорочення постачання другорядних споживачів...": Хлібозаготівельні кампанії і голод 1928 - 1929 рр. в Україні : сборник научных трудов / Л. Гриневич // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 10. - С. 208-234
  13. 2004. Гриневич Л. Єврейське національно-культурне відродження 1920-х - 1930-х рр. В УСРР у "прокрустовому ложі" більшовицької ідеології : монография / Л. Гриневич // Проблеми історії України : Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 12. - С. 225-233
  14. 2004. Гриневич Л. Про один таємний проект сталінського керівництва кінця 1920-х рр. : сборник научных трудов / Л. Гриневич // Проблеми історії України: Факти судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 11. - С. 472-482
  15. 2005. Гриневич Л. "Тест на політичну лояльність": Суспільно-політичні настрої населення УСРР в умовах "воєнної тривоги" 1927 року : монография / Л. Гриневич // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 13. - С. 343-355
  16. 2005. Гриневич Л. Опозиція в РСЧА (1928 р.) : монография / Л. Гриневич // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 14. - С. 207-224
  17. 2006. Гриневич Л. Динаміка національного складу частин і з"єднань Української військової округи у міжвоєнний період : монография / Л. Гриневич // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 15. - С. 350-364
  18. 2007. Гриневич Л. Голод 1932 - 1933 у публічній культурі пам'яті та суспільній свідомості в Україні. Специфіка радянської політики "примусової амнезії" та її наслідки : монография / Л. Гриневич // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Голова редкол. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 17. - С. 389-401
  19. 2007. Гриневич Л. Ціна сталінської "революції згори": українське селянство в очікуванні на війну : монография / Л. Гриневич // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 287-306
  20. 2007. Україна: Хроніка ХХ століття. Рік 1928-1929 : Довід. вид / Упоряд. Л.В. Гриневич, В.І. Прилуцький, 2007. - 216 с.
  21. 2008. Гриневич Л. Від заперечування до вимушеного визнання: про механізми входження теми голоду 1932 - 1933 рр. в офіційний публічний простір у СРСР та УРСР наприкінці 1980-х рр. : сборник научных трудов / Л. Гриневич // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / Відп. ред. С. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 18. Спеціальний : Голод 1932 - 1933 років - геноцид українського народу. - С. 232-244
  22. 2008. Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927 - 1933 : научное издание. Т. 1: Початок надзвичайних заходів: Голод 1928 - 1929 років. Кн. 1 / Л. Гриневич, 2008. - 552 с. (Введено оглавление)
  23. 2008. Кульчицький С. Передмова : научное издание / С. Кульчицький // Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927 - 1933 / Л. Гриневич. - К. : Критика, 2008. - Т. 1: Початок надзвичайних заходів: Голод 1928 - 1929 років : Кн. 1. - С. 11-13
  24. 2010. Гриневич Л. Уповноважені партійці в умовах розгортання надзвичайних заходів в аграрній сфері України узимку-навесні 1928 р. : сборник научных трудов / Л. Гриневич // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. Засновано 1991 р. / Відп. ред. С. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 19, Ч. 1. - С. 102-112
  25. 2011. Гриневич Л. Стаття 127 КК УСРР як важіль боротьби з приватником в умовах розгортання надзвичайних заходів на початку 1928 р. : сборник научных трудов / Л. Гриневич // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. Засновано 1991 р. / Відп. ред. С. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 20. - С. 177-192
  26. 2012. Гриневич Л. Хлібофуражні баланси УСРР 1927/28 - 1928/29 рр.: статистика під тиском і на службі політики : сборник научных трудов / Л. Гриневич // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. Засновано 1991 р. / Відп. ред. С.Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 21. - С. 18-59
  27. 2012. Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927 - 1933 : научное издание. Т. 1. Початок надзвичайних заходів. Голод 1928 - 1929 років. Кн. 2 / Л. Гриневич, 2012. - 680 с.
  28. 2012. Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927 - 1933 : научное издание. Т. 1. Початок надзвичайних заходів. Голод 1928 - 1929 років. Кн. 3 / Л. Гриневич, 2012. - 264 с.
  29. 2013. Гриневич Л. Голод 1928 - 1929 рр. у радянській Україні : монография / Л. Гриневич; Відп. ред. С.Кульчицький, 2013. - 435 с.
  30. 2013. Гриневич Л.В. Продовольча криза і голод 1928 - 1929 рр. в оцінкаї українського населення : сборник научных трудов / Л.В. Гриневич // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 22. - С. 190-206
  31. 2014. Гриневич Л.В. Голод 1928 - 1929 рр. у радянській Україні: влада і суспільство : Автореф. дис. ... д-ра іст. наук № 07.00.01 / Л.В. Гриневич, 2014. - 31 с.
  32. 2014. Гриневич Л.В. Голод 1928 - 1929 рр. у радянській Україні: влада і суспільство : Дис. ... д-ра іст. наук № 07.00.01 / Л.В. Гриневич, 2014. - 582 с.
  33. 2015. Гриневич Л. Розд. 4: Військовослужбовці і радянська влада (1921 - 1928) : монография / Л. Гриневич // Суспільство і влада в радянській Україні років непу (1921 - 1928) : Кол. моногр. / Відп. ред. С.Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Т. 1. - С. 419-474