ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ДАНИЛЕНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000115

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Даниленко Віктор Михайлович
Варіанти імені
Danylenko; Даниленко
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 
Посадазавідувач відділу
Науковий ступіньдоктор історичних наук
Вчене званняПрофесор (1995), член-кореспондент НАН України (2003).
Членство в Академіях наук та наукових товариствах
Наукові
зацікавлення
Соціально-політична історія та історія культури українського народу ХХ ст., зокрема історія інтелігенції, селянства, освіти, науки, церкви, «українізація», міжетнічні та міжнаціональні взаємини, біограф істика.
E-mailshln_2010@ukr.net
Персональні
веб-ресурси
Телефон+380 44 279 16 20
Дата та місце
народження
25 листопада 1949 р., с. Карапиші Миронівського району Київської області.
Докторська
дисертація
"Робітничий клас в культурному будівництві на Україні (друга половина 20-х – середина 30-х років)", захист відбувся в Інституті історії АН УРСР в 1990 р.
Кандидатська
дисертація
«Братерське співробітництво Української РСР і Російської Федерації у розвитку освіти і науки (1926–1937 рр.) » науковий керівник – д.і.н., проф. П.П.Гудзенко, захист відбувся в Інституті історії АН УРСР в 1978 р.
Освіта1974 р. закінчив Історико-педагогічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького, диплом з відзнакою.
Професійна
діяльність
з 2005 – теперішній час

в.о. завідуючого кафедри історії та етнополітики Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, професор кафедри.

з 2002 – теперішній час

завідуючий відділом історії України другої половини ХХ ст. Інституту історії України НАН України (реорганізований з відділу історії культури українського народу)

з 1978

молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу історії соціалістичного будівництва Інституту історії (нині – відділ історії України 20–30-х рр. ХХ ст.) АН УРСР

1996

професор кафедри історії України Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова

1991 – 2002

завідуючий відділом історії культури українського народу (реорганізований з сектору історії інтелігенції)

1990

очолив сектор історії інтелігенції (об’єднаний з відділу історії соціалістичного і комуністичного будівництва)

1974–1978

аспірант Інституту історії АН УРСР

Участь у редколегіях та громадських радах
 • з 1996
 • член науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки з історії, з 2010 до 2014 – голова комісії

 • 1998–2000
 • член Експертної ради ВАК України з історичних наук

 • 1993–1999
 • член Бюро та вчений секретар Міжнародної асоціації україністів

 • 1991–2014
 • відповідальний секретар Головної редколегії 5-томної «Історії української культури»

  Премії та нагороди
 • 2016
 • почесний професор Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського

 • 2014
 • відзнака НАН України «За професійні здобутки».

 • 2011
 • почесний професор Камʼянець-Подільського національного університету імені І.Огієнка

 • 2011
 • Орден «За заслуги» ІІІ ступеня

 • 2007
 • Почесна грамота Верховної ради України

 • 2001
 • Державна премія України в галузі науки і техніки, у складі авторського колективу за 15-томне видання «Україна крізь віки»

 • 1999
 • премія ім. М.С.Грушевського НАН України за працю «Академік Степан Смаль-Стоцький. Життя і діяльність 1859 – 1938» (у співавторстві)

 • 1996
 • Присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України"

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Україна 1989–1991 рр.: остання глава радянської історії. – К.: Інститут історії України НАН України, 2018 р. – 278 с.

  2. Володимир Вернадський: віхи життя і творчості. – К., 2014. – 298 с.; 20 іл.

  3. Українська діаспора в Російській Федерації: історико-культурна спадщина. – К.: Інститут історії України, 2011. – 276 с. (у співат.)

  4. Релігійна політика в Україні у 1960-х – 1980-х роках і сучасна практика міжконфесійних відносин. – К., 2010 (у співавт.).

  5. В ім’я України. Петро Іванович Холодний (1876–1930). – Хмельницький, 2006 (у співавт.).

  6. Моя Україна. Енциклопедичне видання. – К., 2004. – 600 с. (у співавт.).

  7. Соціальний тип та інтелектуально-освітній рівень номенклатури скрипниківського Наркомпросу. Біографічні нариси. – Севастополь–Донецьк, 2003. – 57 с. (у співавт.).

  8. Володимир Дурдуківський – педагог, критик, громадський діяч (1874–1938). – К.: Ніка-Центр, 2000. – 72 с. (у співавт.).

  9. Освіта, наука, культура. Портрет України. – К., 2000 (у співавт.).

  10. Академік Степан Смаль-Стоцький: Життя і діяльність, 1859–1938 рр. – К.: Чернівці, 1999. – 207 с. (у співавт.).

  11. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-і рр.) / Сер. «Україна крізь віки». – Т. 13. – К.: Альтернативи, 1999. – 304 с. (у співавт.).

  12. Історія України: нове бачення. В 2-х томах. – Т. 2. – К., 1995. – 494 с. (у співавт.)

  13. Сталінізм і українська інтелігенція (20–30-і роки). – К.: Наук. думка, 1991. – 96 с. (у співавт.).

  14. Сталінізм на Україні: 20–30-ті роки. – К.: Либідь, 1991. – 344 с. (у співавт.).

  15. Рабочий класс и культурная революция на Украине. – К.: Наук. думка, 1986. – 213 с.

  16. Сотрудничество УССР и РСФСР в области образования и науки в период построения социализма. – К., 1981. – 190 с.

  Документальні публікації

  17. Куренівська трагедія у Києві 13 березня 1961 р.: причини, обставини, наслідки. Документи і матеріали. – К.: Інститут історії України НАН України. – К., 2012. (упорядк. у співавт.)

  18. Вибрані наукові праці академіка В.І.Вернадського. – Т.2, кн.1, 2. – К., НАН України та ін., 2012. (науковий коментар, у співавт.).

  19. Шлях до незалежності: суспільні настрої в Україні кін.80-х рр. ХХ ст. Документи і матеріали. До 20-ї річниці незалежності України. — К., 2011. — 626 с. (упорядк. у співавт.)

  20. Вибрані праці академіка В.І.Вернадського. Т.1.: Володимир Іванович Вернадський і Україна. – Кн. 2: Вибрані праці. – К.: НАН України та ін., 2011. (науковий коментар у співавт.).

  21. Освіта України в роки національно-демократичної революції (1917 – 1920): З хроніки подій. – Камʼянець-Подільський, 2005. – 264 с. (у співавт.).

  Довідники, покажчики, каталоги

  22. Українські історики ХХ ст.: Біобібліогр. довід. / Серія "Українські історики". – Вип.2: Ч.3. – К. 2006 (у співавт.).

  23. Матеріали до Українського біографічного словника. Вип.1. Короткі біографічні довідки. А-К. – К., 2006 (у співавт.).

  24. Українські історики ХХ ст.: Біобібліогр. довід. / Серія "Українські історики". – Вип.2: У 2 ч. – Ч.1. – К., Львів, 2003 (у співавт.).

  25. Політика коренізації в радянській Україні (1920–1930-і рр.): науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – К., 2003. – 219 с. (у співавт.).

  26. Короткий історичний словник. – Запоріжжя: Премʼєр, 2001 (у співавт.).

  27. Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід / Серія "Українські історики". – Вип.1. – К., 1998 (у співавт.).

  28. Все про Україну. В 2-х томах. – К., Альтернатива. – 1998. Розділ VІІ.

  29. Малий словник історії України. – К.: Либідь, 1997. (у співавт.).

  30. Культурне будівництво в Українській РСР. 1928 – червень 1941 рр.. – К., 1986. (у співавт.).

  Розділи у колективних дослідженнях

  31. Церква та релігія в повсякденному житті громадян// Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба:Колективна монографія. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. – С. 343-433 (у співавт. з П.М.Бондарчуком).

  32. «Новий курс» у національній політиці радянської держави // Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба: Колективна монографія. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. – С. 50-136.

  33. Освіта і шкільництво в Україні // Історія української культури в 5-ти томах. – Т.5, кн.4: Проблеми функціонування, збереження і розвитку культури в Україні. – К., 2013. – С. 165–216.

  34. Розділ Х. Київ післявоєнний 1946–1965;. Розділ ХІ. Київ у другому повоєнному двадцятиріччя (1966–1985); Розділ ХІІ. Київ напередодні проголошення незалежності України // Ілюстрована історія Києва. – К., Фенікс, 2012. – С.290-336.

  35. Педагогічні науки // Історія української культури в 5-ти томах. – Т.5, кн.3: Культура та розвиток науки і технологій в Україні. – К., 2012. – С.42-68 (у співавт.)

  36. Економіка України в добу десталінізації (1956–1965) // Економічна історія України: Історико-економічне дослідження: в 2 т. / НАН України. Інcтитут історії України. – К.: Ніка-Центр, 2011. – Т. 2. – С.406-456. (у співавт.)

  37. Розділ 16. Верховна Рада і КПРС-КПУ в політичній системі УРСР // Історія українського парламентаризму. Науково-історичне видання / Литвин В.М. – голова редакц. ради. – К., 2010. – С.432-467 (у співавт.).

  38. Проблеми збереження історико-культурної спадщини Києва. – К., 2009 (у співавт.).

  39. Життя та наукова діяльність Пантелеймона Гудзенка (1907 – 1995 рр.) // Пантелеймон Петрович Гудзенко (1907 – 1994 рр.): історик, архівіст, археограф і організатор науки. (Зб. на пошану вченого з нагоди 100-річчя від дня народження і 90-річчя архівної справи в Україні). – К.: Держкомархів України, Інститут історії України НАН України, 2009. – С.10-94.

  40. Україна в добу системної кризи радянського ладу // Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності. – К., 2008. – С. 554-585. – К., 2008. (у співавт.).

  41. История Украины: научно-популярные очерки / Под. ред. В.А.Смолия. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 1070 с. (в соавт.)

  42. Культура // Державотворчий процес в Україні. 1991–2006. – К., 2007. – С. 524-611.

  43. Розділ 16. Українське село у повоєнний період, Розділ 17. Українське село в добу реформ М.Хрущова, Розділ 18. Українське селянство в добу розвинутого соціалізму // Історія українського селянства. Нариси: У 2 т. – Т. 2. – К., 2006 – С. 353-410, 411-478, 479-528. (у співавт.).

  44. Україна і Росія в історичній ретроспективі: Нариси в 3-х томах. Т.2. Радянський проект для України. – К.: Наук. думка, 2004. ( у співавт.).

  45. Голодування науково-педагогічної інтелігенції// Голод 1932 – 1933 років в Україні: причини та наслідки. – К., 2003 – С. 711-720.

  46. Розділ ХІ. Масовий терор у післявоєнний період // Політичний терор і тероризм в Україні: ХІХ–ХХ ст. Історичні нариси. – К., 2002. – С. 707-775. (у співавт.).

  47. Розділ Література і мистецтво// Київ: енциклопедичне видання. – К., 2001.

  48. Розділ V. Культура// Україна: утвердження незалежної держави. 1991 – 2001. – К., 2001. – 704 с. (у співавт.).

  49. Інтелігенція в суспільно-політичному житті // Нариси історії української інтелігенції (перша половина XX ст.). У 3-х кн. – Кн. 2. – К., 1994. – С. 121-132.

  50. Ідеологічний вплив на інтелігенцію // Нариси історії української інтелігенції (перша половина XX ст.). У 3-х кн. – Кн. 2. – К., 1994. – С. 32-44.

  51. Общественно-политическая жизнь и интеллигенция (20–30-е гг.) // Очерки истории интеллигенции Украины. – К., 1989.

  52. Идеологическое воздействие на интеллигенцию (20–30-е гг.)// Очерки истории интеллигенции Украины. – К., 1989.

  53. Повышение материального благосостояния и культурного уровня трудящихся // История Киева. – Т.3. Киев социалистический. – Кн. І, Гл. V, 3. – К., 1985. – С. 269-283.

  54. Материальное благосостояние трудящихся // История Киева. – Т.3. Киев социалистический. – Кн. І, Гл. ІV, 3. – К., 1985. – С. 209-214.

  55. Культурное строительство // История Украинской ССР. – Т.7., гл. ХІІ, 5. – С. 592-609 (в соавт.).

  56. Рабочий класс и культурная революция // История советского рабочего класса: В 6-ти т. – Т.2. Рабочий класс – ведущая сила в строительстве социалистического общества. 1921 – 1937. – М.: Наука, 1924. – С. 400-423 (в соавт.).

  57. Повышение материального и культурного уровня жизни трудящихся // Ленинские план построения социализма и его осуществление на Украине. – К.: Политиздат Украины, 1982. – Гл. VІІ, 5. – С. 291-299.

  58. Осуществление культурной революции // Ленинские план построения социализма и его осуществление на Украине. – К.: Политиздат Украины, 1982. – Гл. V. – С. 186-220.

  Статті

  59. Соціальна криза в УРСР (друга половина ХХ ст.) // Історія України. – 2018. – січень, №2 (906). – С.5-8; №3 (907). – С.5-9; №4 (908). – С.5-11

  60. Проблеми формування змісту шкільної історичної освіти за роки незалежності України // Українська історична наука в сучасному освітньому та інформаційному просторі: монографія / Наук. редакція д.і.н., проф.О.О.Салати. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. – С.323-338 (співавт. з І.М.Романюк)

  61. Українське суспільство: від пізнього сталінізму до хрущовської «відлиги» // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика. – Вип. 19. – К.: Ін-т історії України НАН України , 2014. – С. 5-19.

  62. Як змінювався національний склад населення Криму у другій половині ХХ ст.?// Крим: шлях крізь віки. Історія у запитаннях і відповідях/ НАН України, Інститут історії України. – К., 2014. – С. 362-364.

  63. Михайло Драгоманов у житті в світлі Володимира Вернадського // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Зб. статей. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – Вип.18. – С.45-54.

  64. Державницька діяльність В.Чорновола (1990–1999 рр.) // Український історичний журнал. – 2013. – №4. – С.8-25 (у співавт.)

  65. Володимир Вернадський про українсько-російське єднання // Історія України. – 2013. – №6 (790), березень. – С.17-21

  66. Особливості релігійної ситуації в УРСР (середина 1950-х – перша половина 1960-х років) // Вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Вип.3.33. – С.166-180. (у співавт.)

  67. Из истории переселения украинцев на Дальний Восток (вторая половина 1940-х – 1950-е годы) // Приморье в составе России: к 150-летию заключения Пекинского договора: сб. науч. статей. – Владивосток: Дальнаука, 2012. – С.109-118 (у співав.).

  68. Спроби «соціалізації» радянської економіки в роки хрущовської «відлиги» (1955–1965 рр.) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – Вип.16. – С.5-20.

  69. Шлях до незалежності: громадські рухи й суспільні настрої в УРСР другої половини 1980-х рр. // Український історичний журнал. – 2011. – №4. – С.4-22 (у співавт.)

  70. Етнополітика в СРСР та УРСР у 40-80-ті роки ХХ ст. // Історія України. – 2011. – №1 (689), січень.

  71. Громадські рухи й суспільні настрої в Україні на етапі здобуття незалежності (друга половина 80-х рр. ХХ ст.) // Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. Ред. Л.М.Алексієвець. – Вип. 6-7: 20-й річниці Незалежності України присвячується. – Тернопіль, 2011. – С.50-63 (у співав.).

  72. Особливості радянського парламентаризму в Україні (друга половина ХХ ст.) // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Зб. статей. Вип. 36. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2010. – С.88-125.

  73. Особливості міграційної політики Радянської держави у другій половині ХХ ст. // Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – С.787-808.

  74. Володимир Дурдуківський – видатний педагог, публіцист, громадський діяч // Пам’ять століть. – 2009. – №5-6. – С.71-88.

  75. Політичні зміни в СРСР і Україні в період хрущовської „відлиги” // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – К.: Ін-т історії України НАН України., 2008. – Вип. 14. – С.3-17.

  76. Передумови голоду 1946-1947 рр. в Україні // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – Вип. 13: Голод 1946-1947 рр.: ретроспективний погляд істориків (З приводу 60-річчя трагедії). Матеріали “круглого столу”. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. – С. 42-50.

  77. «Українізація» і голод 1932 – 1933 років в Україні // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. праць. – Вип.18. – К., 2008. – С.327-335 (у співавт.).

  78. Українці і росіяни в процесі формування «соціалістичної нації» (друга половина ХХ ст.) // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні. – К., 2009. – С.314-329.

  79. Україна в його душі. До 60-річчя від дня народження Слободянюка Петра Яковича, українського культуролога, історика, архівіста, громадського діяча // Михайлова С.Р. Натхненний Кліо і Орфеєм: науково-мистецька діяльність П.Я.Слободянюка. – Кам.-Подільський, 2008. – С.6-21.

  80. Архівіст, археограф, історик Пантелеймон Гудзенко: діяльність у 1941 – 1945 рр. у контексті роботи архівних органів УРСР // Архіви України. – 2008. – №5-6 – С.128-151.

  81. Наукова і науково-організаційна діяльність Пантелеймона Гудзенка // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Зб. ст. Вип. 12. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. – С. 5-60. (у співавт.).

  82. Українсько-російська перспектива у поглядах В.І. Вернадського // Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича. – Львів, 2006-2007 (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Зб. наук. праць. Вип. 15). – С. 675-684.

  83. П.І.Холодний – визначний державний, освітній і культурний діяч України Петро Іванович Холодний (1876-1930 рр.). // Життя в ім’я України: Зб. статей і повідомлень за матеріалами Всеукр. “круглого столу” 14-15 грудня 2006 р.; Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 10-27.

  84. "Холодна війна" і посилення антисемітизму в СРСР (1945 – 1953 рр.) // Пам’ять століть. – 2007. – № 1.

  85. Українська і російська національні спільності в контексті соціально-демократичних змін (50 – 80-і рр. ХХ ст.) // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки. Зб. наукових праць. – Вип. 3. – К., 2006. – С.48-63.

  86. Об’єктивні й суб’єктивні чинники в діяльності М.Хрущова // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – Вип. 10: Хрущовська "відлига": передумови, реалії, наслідки (з приводу 50-річчя ХХ з’їзду КПРС". Матеріали "круглого столу" 23 лютого 2006 р. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2006.

  87. Академічна наука як предмет вивчення та дослідження // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вип. ХІ. Серія: Історія. Зб. наук. праць. – Вінниця, 2006. – С.11-14.

  88. Релігійна політика радянської влади на Поділлі у перші повоєнні роки (1945 – 1948 рр.) // Вінничина: минуле і сьогодення. Краєзнавчі дослідження. – Вінниця, 2005. – С. 264-269 (у співавт.).

  89. Повсякденне життя українських селян у повоєнний період (1945 – 1953 рр.) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – Вип. 9. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – С.3-16.

  90. Міжнародна громадськість і проблема єврейської автономії в радянському Криму // Україна дипломатична. – Вип.6. – К.,2005. – С.521 – 530.

  91. Володимир Вернадський про українсько-російські взаємини // Україна дипломатична. – Вип.5. – К.,2005. – С. 605-616.

  92. Академія має йти в ногу з життям. А ще краще – випереджати його // Профспілковий вісник. – Серпень, вересень 2005. – №12-13

  93. Ідеологічні засади «возз’єднання» України з Росією// Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – Вип. 8. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – С. 3-11.

  94. Українсько-російські відносини у складі СРСР у другій половині ХХ ст.// Україна дипломатична. Науковий щорічник. – Вип. ІV. – К., 2004. – С. 483-507.

  95. Проекти єврейської автономії в радянському Криму // Крим в історичних реаліях України: Матеріали наукової конференції «Крим в історичних реаліях України: До 50-річчя входження Криму до складу УРСР». – К., 2004. – С. 288-298.

  96. Камʼянець-Подільський державний український університет у добу Директорії УНР (1918–1920 рр.). З хроніки подій. // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. – Т.4. – Камʼянець-Подільський, 2004. – С. 3-21.

  97. Володимир Дурдуківський і його родина в громадсько-культурному житті України // Україна соборна. Зб. наук. праць Прикарпатського держ. ун-ту ім. В. Стефаника. – Вип. 1. – К., 2004. – С. 108-134.

  98. Інтернаціоналізація радянської України (друга половина ХХ ст.)// Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст. Зб. наук. праць, присвячений пам’яті академіка НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора. – К., 2004. – Т. 2. – С. 210-252.

  99. Інтелігенція українського села в 50–60-ті роки ХХ ст.: історіографія та джерельна база проблеми // Наукові записки Вінницького державного педагогічного ун-ту ім. М.Коцюбинського. – Вип. 8. – Серія: Історія. Зб. наук. праць. – Вінниця, 2004.

  100. «Українізація» 20-х рр. ХХ ст.: зміст та основні напрямки// Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей. – Вип. 7. – К.: Ін-т історії України, 2004. – С. 4-12 (у співавт.).

  101. Боротьба сталінського режиму з "єврейським націоналізмом" в радянській Україні у повоєнний період (1946-1953 pp.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. – №8. – С.392-411.

  102. Науково-педагогічна інтелігенція в роки голоду // Український історичний журнал. – 2003. – № 5. – С. 145-156 (у співавт.).

  103. Українська інтелігенція як об’єкт репресивної політики сталінського режиму в повоєнний період (1946–1953 рр.)// Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – К.: Ін-т історії України НАН України. – № 7. Спеціальний. – К., 2003. – С. 406-420.

  104. Культурно-освітня діяльність Петра Холодного (1876–1930)// Науковий вісник Українського університету м. Москви. – Т.4. – М., 2003. – С.711-720 (у співавт.).

  105. Релігійне життя в Україні у 1990-ті роки // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2002. – №6. – С. 507–518.

  106. Петро Холодний – освітній діяч, митець, патріот // Микола Плавʼюк: Україна – життя моє. – Т. 3. Та долю іншу він обрав – душі неспокій/ На пошану М.Плавʼюка. – К., 2002. – С. 972 – 981 (у співавт.).

  107. Міграційні процеси 1920-х –30-х років в УРСР як чинник «українізації» // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей. – Вип. 6. – К.: Ін-т історії України, 2002. – С. 218-224 (у співавт.).

  108. Культурно-мистецьке життя в Україні 1990-х років // вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2002. – № 1. – С. 113-131.

  109. Українська наука в 1990-ті роки// Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей. – Вип. 5. – К.: Ін-т історії України, 2001. – С. 3-14.

  110. Державотворчий процес і етнокультурна політика в Україні// Carpatika–Карпатика. – Вип. 10: Актуальні проблеми політичного та етнокультурного розвитку Карпатського регіону в ХІХ–ХХ століттях. – Ужгород, 2001. – С. 198-205 (у співавт.).

  111. «Відлига» в культурному житті УРСР на зламі 50–60-х рр. // Історія України. – 2001. – № 10 (у співавт.).

  112. Радянський варіант «українізації» // Матеріали ІV Міжнар. Конгресу україністів: Історія. – Ч. 2. – К., 2000 (у співавт.).

  113. Останній період сталінщини (суспільно-політичний розвиток)// Історія України. – 2000. – № 12 (172) (у співавт.).

  114. Останній період сталінщини (стан економіки республіки)// Історія України. – 2000. – № 13 (173) (у співавт.).

  115. Проблеми «українізації» робітників південних промислових регіонів УСРР (1920-ті рр.) // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Зб. статей. – Вип. 8. – К., 1999.

  116. Роман Смаль-Стоцький // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей. – Вип. 3. – К.: Ін-т історії України, 1999. – С. 51-67 (у співавт.).

  117. Він був «душею школи». Володимир Дурдуківський// Наук. записки: Зб. наук. статей Нац. Пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Ч. 4. – С. 179-193.

  118. Троянський кінь «українізації»// Віче. – 1997. – № 5.

  119. Розробка програми реформування шкільної освіти в Україні за добт Центральної Ради // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1998. – № 4. – С. 180-189 (у співавт.).

  120. Один з 45-ти. В.Дурдуківський// З архівів ВУЧК–ДПУ–НКВД–КГБ. – 1998. – № 1–2. – С. 253-262.

  121. Академік С.Смаль-Стоцький // Члени-засновники Національної академії наук: Зб. нарисів. – К., 1998. – С. 130-164 (у співавт.).

  122. Академік С.Смаль-Стоцький // Київська Старовина. – 1998. – № 6. (у співавт.).

  123. Культурно-просвітня праця професора С.Смаль-Стоцького // Українська преса за межами України. – К., 1996.

  124. Згортання «українізації» й посилення русифікаторських тенденцій// Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей. – Вип. 2. – К.: Ін-т історії України, 1996.

  125. Академік С.Смаль-Стоцький // Українська біографістика: зб. наук. праць. – Вип. 1. – К., 1996. – С. 104-107. (у співавт.).

  126. Академик Степан Смаль-Стоцкий (1859–1938). Литература и источники и жизни и деятельности // Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами . Результаты и перспективы исследований. – Прага, 1995. – С. 873-884 (в соавт.).

  127. Степан Смаль-Стоцький. Протистояння// Буковинський журнал. – 1994. – № 3-4. – С. 108-124 (у співавт.)

  128. До витоків політики українізації// Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей. – Вип. 1. – К.: Ін-т історії України , 1993. – С. 53-68.

  129. Українізація: здобутки і втрати (20-30-ті роки) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Київ: Інститут історії України НАН України, 1992. – №2. – С.91

  130. Становлення адміністративних методів управління культурним будівництвом на Україні в 20–30-ті рр.// Культурна спадщина і суспільний прогрес. – К., 1991.

  131. Що таке українізація?// История Украины в вопросах и ответах. – К.: общество «Знание», 1989. – № 1.

  132. На крутих поворотах історії. З історії культурного будівництва на Україні у 20–30-ті рр.// Радянська школа. – 1989. – № 1 (у співавт)

  133. Из истории культурного строительства на Украине в 20–30-е гг.// Проблеми історії: факти, думки, пошуки. – Вип. 1. – К., 1988. (у співавт.)

  134. Роль рабочего класса СССР в осуществлении культурных преобразований (1926–1937)// Вопросы истории СССР. – Харьков, 1987. – С. 97-104.

  135. Технічна творчість робітників Радянської України у період реконструкції народного господарства// Нариси з історії природознавства і техніки. – Вип. 31. – К., 1985. – С. 62-68 (у співавт.)

  136. Стахановський рух і культурна революція. (Матеріали "круглого столу". До нових висот у соціалістичному змаганні). // Український історичний журнал. – 1985. – №6. – С.70-73.

  137. Сотрудничество трудящихся УССР и РСФСР в развитии народного образования (1926–1937 гг.)// Исторические связи и дружба народов СССР: Сб. науч. Трудов. – К., 1983. – С. 137-144.

  138. Рух ентузіастів народної освіти: (60-річчя товариства "Геть неписьменність") // Український історичний журнал. – 1983. – №11. – С.132-134 (у співавт.)

  139. Робітничий клас – провідна сила співробітництва народів СРСР у галузі культури (1928–1937 pp.). // Український історичний журнал. –1982. – №10. – С.36-47.

  140. Розвиток культури в Києві у роки перших п'ятирічок // Український історичний журнал. – 1982. – №4. – С.96-105 (у співавт.)

  141. Здійснення ленінського декрету про ліквідацію неписьменності на Україні в 1920 р.// У боротьбі за Жовтень: Зб. наук. праць. – К., 1981. – С. 200-213.

  142. На шляху невпинного росту// Початкова школа. – 1980. – № 9. – С. 10-16.

  143. Документи ЦДАЖР УРСР про співробітництво РСФСР і УРСР з розвитку освіти (1926–1937 рр.)// Архіви України. – 1980. – № 4. – С. 62-63.

  144. 60-річчя ленінського декрету про ліквідацію неписьменності // Український історичний журнал. – Київ, 1979. – №12. – С.103-106.

  145. Братерська допомога російського народу трудящим Української РСР у розвитку науки загальноосвітньої школи// Радянська школа. – 1978. – № 12. – С. 102-105.

  146. Братерська допомога російського народу трудящим Української РСР у розвитку науки (1926–1937 рр.)// Український історичний журнал. – 1978. – № 3. – С. 59-64.

  147. З історії співробітництва братських республік СРСР у ліквідації неписьменності// Вища і середня педагогічна освіта: Республ. науково-метод. збірник. – Вип. 9. – К., 1976. – С. 72-75.

  148. Поборник російсько-українського культурного єднання: (До 100-річчя з дня народження А.В. Луначарського) // Український історичний журнал. – 1975. – №11. – С.140-142

  Енциклопедичні гасла

  149. Енциклопедія сучасної України. – Т. 4. – К., 2005 (у співавт.).

  150. Енциклопедія історії України. – Т. 2. – К., 2005 (у співавт.).

  151. Енциклопедія історії України. – Т. 1. – К., 2003 (у співавт.).

  Тези наукових доповідей та повідомлень

  152. Доля «селянина села Чоботарки» – академіка Данила Кириловича Заболотного// Духовні витоки Поділля: науковці історії краю. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 23 квітня 2015 р.). – Хмельницький: ХГПА, 2015. – С. 139-145 (у співавт.).

  153. Особливості розвитку України у другій половині ХХ століття // Австрія та Україна в ХХ столітті: в пошуку ідентичності та суверенітету / Матеріали міжнародної наукової конференці ї (Чернівці, 6 жовтня 2009). – Чернівці, 2010. – С.316-343 (укр. та нім. мовами; співавт.).

  154. Наука в Україні на рубежі ХХ – ХХІ ст. // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – Чернівці, 2005. – С.77 – 87.

  155. Проекти єврейської автономії в радянському Криму // Крим в історичних реаліях України: Матеріали наукової конференції «Крим в історичних реаліях України: До 50-річчя входження Криму до складу УРСР». – К., 2004. – С. 288-298.

  156. Крах політики українізації і голод 1932–1933 рр.// Голод в Україні 1932–19336: Матеріали конференції. – К., 2000 (у співавт.).

  157. Роль робітників Донбасу у піднесенні культури селянства. 1928–1937// ІІ республ. історико-краєзнавча конф. – Вінниця, 1982. – С. 126-129.

  Література
  1. Указ Президента України №845/2011 від 23 серпня 2011 р. "Про відзначення державними нагородами України з нагоди 20-ї річниці незалежності України"
  2. Зінько Ю.А., Коляструк О.А. Наукова школа Віктора Михайловича Даниленка. Бібліографія основних праць В.М. Даниленка. Публікації про В.М. Даниленка// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 17 Серія: Історія. – Вінниця, 2009. – С.7-20.
  3. Палій В.М., Храмов Ю.О. Національна академія наук України. 1918–2008. Персональний склад. – К., 2008.
  4. Київ. Історико-біографічний енциклопедичний довідник. – К., 2007.
  5. Енциклопедія сучасної України. – Т.7. – К., 2007.
  6. Імена України. – К., 2007.
  7. Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С.418-424, 529.
  8. Енциклопедія історії України: Т.2. – К., 2004;
  9. Українські історики ХХ ст.: Біобібліогр. довід. / Серія "Українські історики". – Вип.2: У 2 ч. – Ч.1. – К., Львів, 2003. – С. 89-90;
  10. Краєзнавці України (Сучасні дослідники рідного краю): Довідник. – Т.1. – К., Камʼянець-Подільський, 2003
  11. Імена України: Біографічний щорічник-2001. – К., 2002;
  12. Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід / Серія "Українські історики". – Вип.1. – К., 1998;
  13. Хто є хто в Україні: Біогр. довід. – К., 1997;
  14. Указ Президента України № 756/96 від 22 серпня 1996 р. "Про присвоєння почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки України" працівникам Інституту історії України НАН України, м. Київ"
  15. Колодєзєва С.П. Захист докторської дисертації В.М. Даниленком // УІЖ. – 1990. – № 2;

  Література:

  .
  ЕІУ. – Т. 2 – К., 2004..
  Українські історики ХХ ст.: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 2: У 2 ч. – Ч. 1. – К., Львів, 2003..
  Краєзнавці України (Сучасні дослідники рідного краю): Довідник. – Т. 1. – К., Кам’янець-Подільський, 2003..
  Імена України: Біографічний щорічник–2001. – К., 2002..
  Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. Довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..
  Хто є хто в Україні: Біогр. довід. – К., 1997..
  Колодєзєва С. П. Захист докторської дисертації В. М. Даниленком // УІЖ. – 1990. – № 2..


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. АДЕЛЬГЕЙМ Євген Георгійович
  2. АЛЬТМАН Мойсей Ельович
  3. АСТАФІЄВ Олелько Сергійович
  4. АТРОЩЕНКО Василь Іванович
  5. АХІЄЗЕР Наум Ілліч
  6. БЕЙЛІС Вольф Менделевич
  7. ВВЕДЕНСЬКИЙ Андрій Олександрович
  8. ВЕРНАДСЬКИЙ Володимир Іванович
  9. ВОЙНА Олексій Дорофійович
  10. ГУДЗЕНКО Пантелеймон Петрович
  11. ДОВГОПОЛ Василь Микитович
  12. ДУБИНА Кузьма Кіндратович
  13. ДУРДУКІВСЬКИЙ Володимир Федорович
  14. ІСАЄВИЧ Ярослав Дмитрович
  15. КОЛОНІЯ ІМЕНІ МАКСИМА ГОРЬКОГО
  16. КОМУНА ІМЕНІ Ф.ДЗЕРЖИНСЬКОГО
  17. КОНИК Клим Йосипович
  18. "КОРЕНІЗАЦІЯ"
  19. "КОСМОПОЛІТИЗМ", ідеологічна кампанія боротьби з "безрідними космополітами" і чергова сталінська терористична чистка в СРСР
  20. МАКАРЧУК Степан Арсентійович
  21. МАРТИНЕНКО Володимир Никифорович
  22. ПАВЛОГРАДСЬКЕ ПОВСТАННЯ (1943)
  23. ПЕТРЕНКО Василь Сергійович
  24. САРАДЖЕВ Арташес Хоренович

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (1981) Даниленко В. М. Сотрудничество УССР и РСФСР в области образования и науки в период построения социализма.
  2. (1982) Даниленко В. М. Расцвет Советской Украины в единой братской семье.
  3. (1986) Даниленко В. М. Рабочий класс и культурная революция на Украине.
  4. (1987) Даниленко Вас. М. Сотрудничество СФРЮ со странами – членами СЭВ.
  5. (1988) Сохань П. С., Даниленко Вас. М. Украинская ССР в научно-техническом сотрудничестве стран социализма, 1945–1970.
  6. (1989) Даниленко В.М. Історичні зошити. Препринт № 6: Співробітництво країн-членів РЕВ: критичний аналіз проблем   
  7. (1989) Даниленко Вас. М. Співробітництво країн – членів РЕВ : критичний аналіз проблем.
  8. (1991) Даниленко В. М., Касьянов Г. В. Сталінізм і українська інтелігенція (20–30-і роки)
  9. (1991) Даниленко В. М., Касьянов Г. В., Кульчицький С. В. Сталінізм на Україні : 20–30-ті роки.
  10. (1993) Даниленко Вас. М. Україна в міжнародних науково-технічних зв’язках (70–80-ті рр.)
  11. (1994) Алексєєв Ю. М., Вартегел А. Г., Даниленко В. М. Всесвітня історія XX ст.
  12. (1996) Даниленко В. М., Гісем О., Подобєд А. Всесвітня історія 1918–1945 рр. – Ч. І.
  13. (1996) Даниленко В. М., Добржанський О. В. Академік Степан Смаль-Стоцький : Життя і діяльність, 1859–1938 рр.
  14. (1997) Даниленко В. М., Кокін С. А. Всесвітня історія : Хронологія основних подій.
  15. (1999) Баран В. К., Даниленко В. М. Україна крізь віки. Т. 13: Україна в умовах системної кризи (1946-1980-і рр.)   
  16. (2000) Даниленко В. М., Кравченко А. А. Володимир Дурдуківський – педагог, критик, громадський діяч (1874–1938).
  17. (2001) Даниленко В. М., Даниленко О. В., Кокін С. А., Слюсаренко А. Г. Короткий історичний словник.
  18. (2003) Даниленко В. М., Кузьменко В. М. Соціальний тип та інтелектуально-освітній рівень номенклатури скрипниківського наркомосу : Біогр. нариси.
  19. (2004) Гриневич В.А., Даниленко В.М., Кульчицький С.В. Україна і Росія в історичній ретроспективі. Т. 2. Радянський проект для України.
  20. (2011) Бухарєва І. В., Даниленко В. М., Окіпнюк В. М., Преловська І. М. Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1939)
  21. (2011) Горбик В. О., Герасимчук В. Є., Даниленко В. М., Денисенко Г. Г., Катаргіна Т. І., Кубальський О. Н. Українська діаспора в Російській Федерації : історико-культурна спадщина   
  22. (2014) Даниленко В. Володимир Вернадський : віхи життя і творчості
  23. (2016) Даниленко В., Романюк І. Він любив науку і правду – Данило Заболотний   
  24. (2018) Даниленко В. М. Україна в 1985-1991 pp.: остання глава радянської історії   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Віднянський С.В. , Даниленко В.М. Співробітництво В Ім'я Миру І Соціального Прогресу БРИЦКИЙ П.П. Помощь стран социализма в подготовке кадров для освободившихся государств. - Л.: Вища шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1986. - 180 с. // Український історичний журнал. - 1987. - № 3. - C. 149-150.
  2. Войцехівська І.Н. , Даниленко В.М. Д.Тоїчкін. Козацька шабля XVII-XVIII ст.: Історико-зброєзнавче дослідження // Український історичний журнал. - 2008. - № 2. - C. 180-183.
  3. Даниленко В. М.  Г.Я.Рудий. Преса України 1917 - 1920 pp. як об'єкт дослідження української культури: джерелознавчий і методологічний аспекти // Український історичний журнал. - 2007. - № 4. - C. 209-211.
  4. Даниленко В. М.  Передумови голоду 1946–1947 рр. в Україні // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2008. - 13. - C. 42-49.
  5. Даниленко В. М.  Українізація: здобутки і втрати (20-30-ті роки) // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 1992. - Вип. 2. - C. 79.
  6. Даниленко В. , Юсов С. Пантелеймон Петрович Гудзенко: наукова та науково-організаційна діяльність // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика. - 2007. - 12. - C. 5-60.
  7. Даниленко В.  “Четвертий поділ” Польщі і встановлення радянського тоталітарного режиму в Західній Україні // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2004. - 22. - C. 59-79.
  8. Даниленко В.  Документи з історії боротьби КДБ УРСР у 1980-ті рр. проти поширення правди про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2011. - 1. - C. 63-88.
  9. Даниленко В.  РЕГІОНИ УКРАЇНИ ЯК ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ. Ярослава Верменич Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2003. – 516 с. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2004. - 12. - C. 400-403.
  10. Даниленко В.  Україна напередодні відновлення незалежності: соціальна криза // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2017. - Вип. 22. - C. 5.
  11. Даниленко В.М. , Бондарчук П.М. В. Ф. Солдатенко. Незламний. Життя і смерть Миколи Скрипника // Український історичний журнал. - 2003. - № 3. - C. 153-156.
  12. Даниленко В.М. , Деревінський В.Ф. Державницька діяльність В.Чорновола (1990–1999 рр.) // Український історичний журнал. - 2013. - № 4. - C. 8-25.
  13. Даниленко В.М. , Коляструк О.А. З досвіду партійного керівництва активністю робітничого класу / ДАВИДЮК А.Т. Политическая активность рабочего класса. - Л.: Вища шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1986. - 158 с. // Український історичний журнал. - 1988. - № 5. - C. 151-152.
  14. ДАНИЛЕНКО В.М. , ЛУКАШ О.І. Рух ентузіастів народної освіти: (60-річчя товариства "Геть неписьменність") // Український історичний журнал. - 1983. - № 11. - C. 132–134.
  15. ДАНИЛЕНКО В.М. , МОРГАЄНКО О.П., ТКАЧОВА Л.І. Розвиток культури в Києві у роки перших п'ятирічок // Український історичний журнал. - 1982. - № 4. - C. 96–104.
  16. Даниленко В.М. , Скляренко Є.М. Нові сторінки історії Донбасу.Збірник статей // Український історичний журнал. - 2006. - № 4. - C. 201-206.
  17. Даниленко В.М. , Смольніцька М.К. Шлях до незалежності: громадські рухи й суспільні настрої в УРСР другої половини 1980-х рр. // Український історичний журнал. - 2011. - № 4. - C. 4-22.
  18. ДАНИЛЕНКО В.М. , ТКАЧОВА Л.І., ЯЦЕНЮК П.І. ПИНЕГИНА Л.А. Советский рабочий класс и художественная культура, 1917–1932. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 240 с. // Український історичний журнал. - 1986. - № 8. - C. 148–150.
  19. Даниленко В.М. , Юсов С.Л. О. Добржанський, Ю. Макар, О. Масан. Хотинщина. Історичний нарис // Український історичний журнал. - 2005. - № 1. - C. 197-201.
  20. ДАНИЛЕНКО В.М.  60-річчя ленінського декрету про ліквідацію неписьменності // Український історичний журнал. - 1979. - № 12. - C. 103–10_.
  21. Даниленко В.М.  В.М. Шейко, Ю.П. Богуцький. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина XIX — початок XXI ст.) // Український історичний журнал. - 2006. - № 2. - C. 223-225.
  22. ДАНИЛЕНКО В.М.  Виставка румунської наукової книги [м. Київ] // Український історичний журнал. - 1982. - № 9. - C. 157–158.
  23. ДАНИЛЕНКО В.М.  Засідання Головної редакційної колегії та авторського колективу "Истории классов и социальных слоев Украинской ССР" // Український історичний журнал. - 1986. - № 3. - C. 157–158.
  24. ДАНИЛЕНКО В.М.  ЛЕЛЬЧУК B.C. Индустриализация СССР: История, опыт, проблемы. – М.: Политиздат, 1984. – 304 с. // Український історичний журнал. - 1986. - № 1. - C. 147–148.
  25. Даниленко В.М.  Ліквідація Польської держави та встановлення радянського режиму в Західній Україні // Український історичний журнал. - 2006. - № 3. - C. 111-125.
  26. ДАНИЛЕНКО В.М.  Науково-технічне співробітництво Югославії з країнами-членами РЕВ // Український історичний журнал. - 1981. - № 1. - C. 83–89.
  27. ДАНИЛЕНКО В.М.  Поборник російсько-українського культурного єднання: (До 100-річчя з дня народження А.В. Луначарського) // Український історичний журнал. - 1975. - № 11. - C. 140–142.
  28. ДАНИЛЕНКО В.М.  Робітничий клас – провідна сила співробітництва народів СРСР у галузі культури (1928–1937 pp.). // Український історичний журнал. - 1982. - № 10. - C. 36–46.
  29. Даниленко В.М.  Співробітництво країн-членів РЕВ: критичний аналіз проблем // Співробітництво країн-членів РЕВ: критичний аналіз проблем. - 1989. - 6. - C. 3-19.
  30. ДАНИЛЕНКО В.М.  Стахановський рух і культурна революція. (Матеріали "круглого столу". До нових висот у соціалістичному змаганні). // Український історичний журнал. - 1985. - № 6. - C. 70–73.
  31. ДАНИЛЕНКО В.М.  Участь трудящих Української РСР у спорудженні Байкало–Амурської магістралі // Український історичний журнал. - 1982. - № 4. - C. 122–129.
  32. ДАНИЛЕНКО В.М.  Участь Української РСР у радянсько-югославському науково-технічному й культурному співробітництві // Український історичний журнал. - 1983. - № 6. - C. 44–51.
  33. Даниленко Віктор  [Рец. на кн.]: Буковина в контексті європейських міжнародних відносин (з давніх часів до середини ХХ ст.). – Чернівці. – Рута. – 2005. – 744 с. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2008. - 14. - C. 401-404.
  34. Даниленко Віктор  [Рец. на кн.]: Українська мова як державна: освіта, політика: Монографія / С.В.Савойська, В.Ф.Панібудьласка, А.М.Тугай; за редакцією С.В.Савойської. - К.: Вища школа, 2009. - 319 с. // ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. - 2010. - 19. - C. 277-278.
  35. Даниленко Віктор  Боротьба сталінського режиму з "єврейським націоналізмом" в радянській Україні у повоєнний період (1946-1953 pp.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 8. - C. 392-411.
  36. Даниленко Віктор  Динаміка змін етнічної структури українського суспільства в 1950–1960-х рр. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2012. - 17. - C. 73-84.
  37. Даниленко Віктор  Михайло Драгоманов у житті і світі Володимира Вернадського // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2013. - 18. - C. 45-54.
  38. Даниленко Віктор  Політичні зміни в СРСР і Україні в період хрущовської „відлиги” // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2008. - 14. - C. 3-17.
  39. Даниленко Віктор  Релігійне життя в Україні у 1990-ті роки // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 6. - C. 507-518.
  40. Даниленко Віктор  Рец.: Білокінь Сергій. Музей України: Збірка Потоцького: Доба, середовище, загибель. - К., 2002.-251с. // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2003. - 10. - C. 428.
  41. Даниленко Віктор  Спроби «соціалізації» радянської економіки в роки хрущовської «відлиги» (1955–1965 рр.) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2011. - 16. - C. 5-20.
  42. Даниленко Віктор  Українська інтелігенція як об'єкт репресивної сталінського режиму в повоєнний період (1946-1953 pp.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 7. - C. 406-420.
  43. Сохань П.С. , Даниленко В.М. Міжнародні наукові зв'язки братньої Білорусії / СЕРГЕЕВА Г.Г. Белорусская ССР в научном сотрудничестве Советского Союза и социалистических стран ( 1945-1985 гг. ). - Минск: Наука и техника, 1986. - 216 с. // Український історичний журнал. - 1988. - № 9. - C. 149-150.
  44. ЦВІКАЛЬСЬКА Г.О. , ДАНИЛЕНКО В.М. Ознайомлення учнів 5–7 класів з основними положеннями марксизму-ленінізму // Український історичний журнал. - 1977. - № 2. - C. 117–122.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 1978. Даниленко В.М. Братское сотрудничество Украинской ССР и Российской Федерации в развитии образования и науки (1926 - 1937 гг.) : Дисс... канд. ист. наук № 07.00.02 / В.М. Даниленко, 1978. - 219 с.
  2. 1982. Даниленко В.М. Экономическое и научно-техническое сотрудничество СФРЮ с СССР и другими странами - членами СЭВ (1964 -1980 гг.) : Дисс... канд. ист. наук № 07.00.03 / В.М. Даниленко, 1982. - 208 с.
  3. 1989. Даниленко В.М. Рабочий класс в культурном строительстве на Украине (вторая половина 20-х - середина 30-х годов) : Дисс... д-ра ист. наук № 07.00.02 / В.М. Даниленко, 1989. - 430 с.
  4. 2002. Даниленко В.М. Історія України : навч посіб. для 10 класу середньої загальноосвітньої школи / В.М. Даниленко, С.Г. Гузенков, М.М. Колодяжний, 2002. - 224 с.
  5. 2003. Верменич Я. "Українізація" 20-х - 30-х рр. ХХ ст.: зміст та основні напрямки : сборник научных трудов / Я. Верменич, В. Даниленко // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 7. - С. 4-15
  6. 2003. Даниленко В. Король Віктор Юхимович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 152
  7. 2003. Даниленко В. [Рецензія] : сборник научных трудов / В. Даниленко // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. пам'яті відомого вченого-історика доктора історичних наук Михайла Брайчевського з нагоди 80-річчя від дня народження. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Число 10 : Ч. 2. - С. 428-430
  8. 2003. Даниленко В. Баран Володимир Кіндратович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 18
  9. 2003. Даниленко В. Бачинський Анатолій Діомидович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 18-19
  10. 2003. Даниленко В. Біціллі Петро Михайлович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 26
  11. 2003. Даниленко В. Бондар Тихон Данилович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 29
  12. 2003. Даниленко В. Борисенко Володимир Йосипович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 30-31
  13. 2003. Даниленко В. Ботушанський Василь Мифодійович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 34-35
  14. 2003. Даниленко В. Брицький Петро Павлович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 37-38
  15. 2003. Даниленко В. Буравченков Анатолій Олександрович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 38-39
  16. 2003. Даниленко В. Бурносов Вадим Федорович : справочное издание / В. Даниленко, О. Крапівін // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 39
  17. 2003. Даниленко В. Введенський Андрій Олександрович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 49
  18. 2003. Даниленко В. Віднянський Степан Васильович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 57-59
  19. 2003. Даниленко В. Волковинський Валерій Миколайович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 60-61
  20. 2003. Даниленко В. Горбик Вячеслав Олександрович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 71
  21. 2003. Даниленко В. Дементьєв Микола Єгорович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 95
  22. 2003. Даниленко В. Добржанський Олександр Володимирович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 102-103
  23. 2003. Даниленко В. Дробот Іван Іванович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 107
  24. 2003. Даниленко В. Дубина Кузьма Кіндратович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 107-108
  25. 2003. Даниленко В. Дубровіна Любов Андріївна : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 108-109
  26. 2003. Даниленко В. Кордуба Мирон Михайлович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 151-152
  27. 2003. Даниленко В. Кравченко Надія Михайлівна : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 160
  28. 2003. Даниленко В. Культурно-освітня діяльність Петра Холодного (1876 - 1930) : сборник научных трудов / В. Даниленко, Ю. Телячий // Науковий вісник Українського університету. - М. : Український ун-т в Москві, 2003. - Т. IV. - С. 318-329
  29. 2003. Даниленко В. Курносов Юрій Олексійович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 177-178
  30. 2003. Даниленко В. Лебеденко Олександр Михайлович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 182-183
  31. 2003. Даниленко В. Лихолобова Зоя Григорівна : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 194-195
  32. 2003. Даниленко В. Лях Роман Данилович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 198-199
  33. 2003. Даниленко В. М. Соціальний тип та інтелектуально-освітній рівень номенклатури скрипниківського наркомосу : Біографічні нариси / В. М. Даниленко; М. М. Кузьменко, 2003. - 56 с.
  34. 2003. Даниленко В. Майдан Іван Григорович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 205
  35. 2003. Даниленко В. Макар Юрій Іванович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 206-208
  36. 2003. Даниленко В. Макарчук Степан Арсентійович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 209
  37. 2003. Даниленко В. Мусієнко Володимир Васильович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 231
  38. 2003. Даниленко В. Наулко Всеволод Іванович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 235
  39. 2003. Даниленко В. Пеленський Ярослав Богданович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 250
  40. 2003. Даниленко В. Пінчук Юрій Анатолійович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 259-260
  41. 2003. Даниленко В. Рецензія : сборник научных трудов / В. Даниленко // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 7. - С. 532-533
  42. 2003. Даниленко В. Слюсаренко Анатолій Гнатович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 294
  43. 2003. Даниленко В. Слюсаренко Анатолій Григорович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 295
  44. 2003. Даниленко В. Терещенко Юрій Іларіонович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 319-320
  45. 2003. Даниленко В. Українська інтелігенція як об'єкт репресивної політики сталінського режиму в повоєнний період (1946 - 1953 рр.) : материалы временных коллективов / В. Даниленко // Геноцид українського народу: історична пам'ять та політико-правова оцінка : Міжнар. наук.-теорет. конф., Київ, 25 листопада 2000 р.: Матеріали. - К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2003. - С. 496-516
  46. 2003. Даниленко В. Чишко Віталій Сергійович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 344-346
  47. 2003. Даниленко В. Шовкопляс Іван Гаврилович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 358-359
  48. 2003. Даниленко В. Щупак Ігор Якович : справочное издание / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 370-371
  49. 2003. Даниленко В.М. Відображення голодомору 1932 - 1933 років в Україні у матеріалах радянських спецслужб : материалы временных коллективов / В.М. Даниленко // Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції Київ, 15 листопада 2002 р. - 2003 : МАУП, 2003. - С. 99-106
  50. 2003. Даниленко В.М. История Украины : Учеб. пособ. для 10 класса средн. общеобразоват. шк. / В.М. Даниленко, 2003. - 224 с.
  51. 2003. Даниленко В.М. Науково-педагогічна інтелігенція в роки голоду / В.М. Даниленко, М.М. Кузьменко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. дослідження. - Киiв, 2003. - N5. - С. 145-155
  52. 2003. Даниленко В.М. Незламний. Життя і смерть Миколи скрипника / В.М. Даниленко, П.М. Бондарчук // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. дослідження. - Киiв, 2003. - N3. - С. 153-156
  53. 2003. Даниленко Українська інтелігенція як об'єкт репресивного режиму в повоєнний період (1946-1953 рр.) : сборник научных трудов / В.В. ДаниленкоДаниленко; В. Даниленко // Проблеми історії України : Факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 7 : Спеціальний. - С. 406-420
  54. 2003. Політика коренізації в радянській Україні (1920-1930-і роки) : Наук.-допом. бібліогр. покажч. / П. Бондарчук, В. Даниленко, Г. Єфіменко, 2003. - 219 с.
  55. 2004. Гриневич В.А. Україна і Росія в історичній ретроспективі : монография. Т. 2. Радянський проект для України. / В.А. Гриневич; В.М. Даниленко, С.В. Кульчицький, О.Є. Лисенко, 2004. - 530 с.
  56. 2004. Даниленко В. "Інтернаціоналізація" радянської України (друга половина ХХ ст.) : сборник научных трудов / В. Даниленко // Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст. : Зб. наук. пр., присвячений пам'яті академіка НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора. В 2-х т. - К. : Ін-т історії України НАН України , 2004. - Т. 2. - С. 210-252
  57. 2004. Даниленко В. Буркало Іван Федорович : сборник биографической информации / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 69-70
  58. 2004. Даниленко В. Володимир Дурдуківський і його родина в громадсько-культурному житті України : сборник научных трудов / В. Даниленко // Україна соборна : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 1. - С. 108-135
  59. 2004. Даниленко В. Довгопол Василь Микитович : сборник биографической информации / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 144
  60. 2004. Даниленко В. Лановик Богдан Дмитрович : сборник биографической информации / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2
  61. 2004. Даниленко В. Проекти єврейської автономії в радянському Криму : материалы временных коллективов / В. Даниленко // Крим в історичних реаліях України : Матеріали наук. конф. "Крим в історичних реаліях України: До 50-річчя входження Криму до складу УРСР" (Київ, 19 лютого 2004 р.). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - С. 288-298
  62. 2004. Даниленко В. Рец.: Регіони України як об'єкт науково аналізу : монография / В. Даниленко // Проблеми історії України : Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 12. - С. 400-403
  63. 2004. Даниленко В. Шморгун Петро Михайлович : сборник биографической информации / В. Даниленко // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 351-352
  64. 2004. Даниленко В.М. Кам'янець-Подільський державний український університет у часи гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): Хроніка основних подій : монография / В.М. Даниленко, Ю.В. Телячий // Кам"янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв"язків: історія і сучасність : Зб. наук. праць за підсумками міжнар. наук.-практ. конф. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський держ. ун-т, 2004. - С. 104-108
  65. 2004. Даниленко В.М. Рецензія / В.М. Даниленко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2004. - N1. - С. 147-149
  66. 2005. Даниленко В. Ідеологічні засади "воз'єднання" України з Росією : монография / В. Даниленко // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 8. - С. 3-11
  67. 2005. Даниленко В. Наука в Україні на рубежі ХХ - ХХІ ст. : научное издание / В. Даниленко // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, 29 вересня 2005 р. Чернівці / Голова редкол. С.В. Мельничук. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2005. - Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. - С. 77-86
  68. 2005. Даниленко В. Повсякденне життя українських селян у повоєнний період (1945 - 1953 рр.) : монография / В. Даниленко // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 9. - С. 3-16
  69. 2005. Даниленко В. Рец. на кн. : монография / В. Даниленко, П. Бондарчук // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 9. - С. 499-502
  70. 2005. Даниленко В.М. Освіта України в роки національно-демократичної революції (1917 - 1920): з хроніки подій : монография / В.М. Даниленко, О.М. Завальнюк, Ю.В. Телячий, 2005. - 264 с.
  71. 2005. Даниленко В.М. Рецензія / В.М. Даниленко, С.Л. Юсов // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2005. - N1. - С. 197-201
  72. 2006. Баран В.К. Аграрна політика компартійно-радянського керівництва : монография / В.К. Баран, В.М. Даниленко // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 2. - С. 479-485
  73. 2006. Баран В.К. Поглиблення кризи колгоспного ладу : монография / В.К. Баран, В.М. Даниленко // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 2. - С. 485-493
  74. 2006. Даниленко В. Рецензія / В. Даниленко, Г. Єфіменко // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. - К. : Вища шк., 2006. - N5. - С. 122-123
  75. 2006. Даниленко В.М. Держава і колгоспи : монография / В.М. Даниленко, І.М. Романюк // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 2. - С. 359-372
  76. 2006. Даниленко В.М. Динаміка сільськогосподарського виробництва : монография / В.М. Даниленко, І.М. Романюк // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 2. - С. 372-378
  77. 2006. Даниленко В.М. Огляд: Нові сторінки історії Донбасу. Збірник статей / В.М. Даниленко, Є.М. Скляренко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N4. - С. 201-206
  78. 2006. Даниленко В.М. Повсякденне життя селян : монография / В.М. Даниленко, І.М. Романюк // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 2. - С. 378-390
  79. 2006. Даниленко В.М. Рец. на кн. / В.М. Даниленко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N2. - С. 223-225
  80. 2006. Даниленко В.М. Розд. 17: Українське село вдобу реформ М.Хрущова : монография / В.М. Даниленко, І.М. Романюк // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 2. - С. 411-476
  81. 2006-2007. Даниленко В. Українсько-російська перспектива у поглядах В.І. Вернадського : монография / В. Даниленко // Україна: культурна спадщина, національна свідоість, державність : Зб. наук. пр. / Відп. ред. М.Крикун. - Л. : Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, 2006-2007. - Вип. 15 : CONFRATERNITAS. Ювілейний зб. на пошану Ярослава Ісаєвича. - С. 675-683
  82. 2007. Бабак О.І. Прага-Харків-Соловки : Архівно-слідча справа академіка Степана Рудницького / О.І. Бабак , В.М. Даниленко, Ю.В. Плекан, 2007. - 260 с.
  83. 2007. Даниленко В. Пантелеймон Петрович Гудзенко: наукова та науково-організаційна діяльність : монография / В. Даниленко, С. Юсов // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. на пошану проф. П.П.Гудзенка. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 12. - С. 5-60
  84. 2007. Даниленко В.М. Література та сфера інформації : монография / В.М. Даниленко, Л.М. Новохатько, П.Т. Тронько // Державотворчий процес в Україні 1991-2006. - К. : Наук. думка, 2007. - С. 575-588
  85. 2007. Даниленко В.М. Науковий потенціал України : монография / В.М. Даниленко, Л.М. Новохатько, П.Т. Тронько // Державотворчий процес в Україні 1991-2006. - К. : Наук. думка, 2007. - С. 556-574
  86. 2007. Даниленко В.М. Особливості реформування культурно-освітньої сфери : монография / В.М. Даниленко, Л.М. Новохатько, П.Т. Тронько // Державотворчий процес в Україні 1991-2006. - К. : Наук. думка, 2007. - С. 524-535
  87. 2007. Даниленко В.М. Рецензія / В.М. Даниленко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N4. - С. 209-211
  88. 2007. Даниленко В.М. Середня і вища школи : монография / В.М. Даниленко, Л.М. Новохатько, П.Т. Тронько // Державотворчий процес в Україні 1991-2006. - К. : Наук. думка, 2007. - С. 536-555
  89. 2008. Войцехівська І.Н. Рецензія / І.Н. Войцехівська, В.М. Даниленко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2008. - N2. - С. 180-183
  90. 2008. Даниленко В. "Українізація" і голод 1932 - 1933 років в Україні : сборник научных трудов / В. Даниленко, П. Бондарчук // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / Відп. ред. С. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 18. Спеціальний : Голод 1932 - 1933 років - геноцид українського народу. - С. 327-335
  91. 2008. Даниленко В. Політичні зміни в СРСР і Україні в період хрущовської "відлиги" : сборник научных трудов / В. Даниленко // Україна ХХ ст. : Культура, ідеологія, політика: Збірник статей / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАН Укараїни, 2008. - Вип. 14. - С. 3-17
  92. 2008. Даниленко В. Рецензія : сборник научных трудов / В. Даниленко // Україна ХХ ст. : Культура, ідеологія, політика: Збірник статей / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАН Укараїни, 2008. - Вип. 14. - С. 401-404
  93. 2008. Даниленко В.М. Вызовы послевоенных десятилетий : научно-популярная литература / В.М. Даниленко // История Украины : Научно-популярные очерки / Под ред. В.А. Смолия. - М. : ОЛМА медиа Групп, 2008. - С. 785-824
  94. 2008. Даниленко В.М. Передумови голоду 1946 - 1947 рр. в Україні : монография / В.М. Даниленко // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 13 : Голод 1946 - 1947 р.: ретроспективний погляд істориків (З приводу 60-річчя трагедії). Матеріали "круглого столу" (22 березня 2007 року). - С. 42-49
  95. 2008. Даниленко В.М. Ч. І; розд. 12: Україна в добу системної кризи радянського ладу : монография / В.М. Даниленко // Політична система для України : Історичний досвід і виклики сучасності / Голов. ред. В.М. Литвин. - К. : Ніка-Центр, 2008. - С. 554-585
  96. 2009. Даниленко В. Ч. 1: Біографічні студії : сборник биографической информации / В. Даниленко, С. Юсов // Пантелеймон Петрович Гудзенко (1907 - 1994): історик, архівіст, археограф і організатор науки : (Зб. на пошану вченого з нагоди 100-річчя від дня народження і 90-річчя архівної справи в Україні) / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Держкомархів України, Ін-т історії України НАНУ, 2009. - С. 10-94
  97. 2009. Даниленко В.М. Місце пам'яток історії в історико-культурній спадщині Києва : сборник научных трудов / В.М. Даниленко, Л.Д. Федорова // Проблеми збереження історико-культурної спадщини Києва / Відп. ред. В.О. Горбик. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - С. 90-152
  98. 2009. Даниленко В.М. Українці і росіяни в процесі формування "соціалістичної нації" (друга половина ХХ ст.) : научное издание / В.М. Даниленко // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : До 70-річчя академіка НАН України І.Ф. Кураса / Голова редкол. Б.Є. Патон. - К. : Парламентське вид-во, 2009. - С. 314-329
  99. 2010. Даниленко В. Василевський Леон : сборник биографической информации / В. Даниленко // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 30-31
  100. 2010. Даниленко В. Вітков Захар Аронович : сборник биографической информации / В. Даниленко // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 39
  101. 2010. Даниленко В. Віч Касій Маркович : сборник биографической информации / В. Даниленко // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 39-40
  102. 2010. Даниленко В. Галька Гнат Михайлович : сборник биографической информации / В. Даниленко // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 46
  103. 2010. Даниленко В. Гапєєв Степан Антонович : сборник биографической информации / В. Даниленко // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 49-50
  104. 2010. Даниленко В. Гарайда Іван : сборник биографической информации / В. Даниленко // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 51-52
  105. 2010. Даниленко В. Геринович Володимир Олександрович : сборник биографической информации / В. Даниленко // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 56-57
  106. 2010. Даниленко В. Гладстерн Олександр Миколайович : сборник биографической информации / В. Даниленко // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 57-58
  107. 2010. Даниленко В. Голубєв Степан (Стефан) Тимофієвич : сборник биографической информации / В. Даниленко // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 63-64
  108. 2010. Даниленко В. Державін Микола Севастьянович : сборник биографической информации / В. Даниленко // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 82-83
  109. 2010. Даниленко В. Димінський Андрій Іванович : сборник биографической информации / В. Даниленко // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 85-86
  110. 2010. Даниленко В. Дмитренко Володимир Петрович : сборник биографической информации / В. Даниленко // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 87
  111. 2010. Даниленко В. Добролюбський Костянтин Павлович : сборник биографической информации / В. Даниленко // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 89-90
  112. 2010. Даниленко В. Доманицький Василь Миколайович : сборник биографической информации / В. Даниленко // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 90
  113. 2010. Даниленко В. Драган (справж.: Романчук Ярослав) : сборник биографической информации / В. Даниленко // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 92
  114. 2010. Даниленко В. Дринов Марин Степанович (Стоянович) : сборник биографической информации / В. Даниленко // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 93-94
  115. 2010. Даниленко В. Дудикевич Богдан Корнилович : сборник биографической информации / В. Даниленко // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 94-95
  116. 2010. Даниленко В. Дунаєвський Володимир Аронович : сборник биографической информации / В. Даниленко // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 95-96
  117. 2010. Даниленко В. Особливості міграційної політики радянської держави у другій половині ХХ ст. : сборник научных трудов / В. Даниленко // Україна крізь віки : Зб. наук. пр. на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія / Відп. ред. О. Онищенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - С. 787-808
  118. 2010. Даниленко В. Особливості радянського парламентаризму в Україні (друга половина ХХ ст.) : сборник научных трудов / В. Даниленко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. ст / Голов. ред. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 36 : На пошану академіка НАН України Героя України П.Т. Тронька. - С. 88-125
  119. 2010. Даниленко В. Рецензія : сборник научных трудов / В. Даниленко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. Засновано 1991 р. / Відп. ред. С. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 19, Ч. 2. - С. 277-278
  120. 2010. Даниленко В.М. Розд. 16: Верховна Рада і КПРС - КПУ в політичній системі України : научное издание / В.М. Даниленко // Історія українського парламентаризму : Від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення / Голова ред. ради В.М. Литвин; Кер. авт. кол. В.А. Смолій. - К. : Дніпро, 2010. - Т. І-ІІІ. - С. 432-467
  121. 2011. Бухарєва І.В. Репресовані діячі української автокефальної православної церкви (1921 - 1939) : Біогр. довідник / І.В. Бухарєва; Відп. ред. В. Даниленко, 2011. - 184 с.
  122. 2011. Даниленко В. Громадські рухи й суспільні настрої в Україні на етапі здобуття незалежності (друга половина 80-х рр. ХХ ст.) : сборник научных трудов / В. Даниленко, М. Смольніцька // Україна-Європа-Світ. Міжнар. зб. наук. пр. : Серія: Історія, міжнар. відносини. Заснований 2008 р. / Гол. ред. Л.М. Алексієвець. - Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. - Вип. 6-7 : 20-й річниці Незалежності України присвячується. - С. 50-63
  123. 2011. Даниленко В. Спроби "соціалізації" радянської економіки в роки хрущовської "відлиги" (1955 - 1965 рр.) : сборник научных трудов / В. Даниленко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 16. - С. 5-20
  124. 2011. Даниленко В.М. Ч. 6, розд. 30: Економіка україни в добу десталінізації (1956 - 1965) : научное издание / В.М. Даниленко, Л.М. Новохатько // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Центр-Ніка, 2011. - Т. 2. - С. 366-456
  125. 2011. Даниленко В.М. Шлях до незалежності: громадські рухи й суспільні настрої в УРСР другої половини 1980-х рр. / В.М. Даниленко, М.К. Смольніцька // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2011. - N4. - С. 4-22
  126. 2012. Гупан Н.М. Розд. 1.3. Педагогічні науки : научное издание / Н.М. Гупан, В.М. Даниленко // Історія української культури / Голов. ред. Б.Є. Патон. - К. : Наукова думка, 2012. - Т. 5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть, Кн. 3 : Культура та розвиток науки і технологій в Україні. - С. 42-68
  127. 2012. Даниленко В. **NOT VALID RECORD 384946**Розд. 11: Київ напередодні проголошення незалежності України : научно-популярная литература / В. Даниленко // Ілюстрована історія Києва / Голова Ред. ради О.Попов; відп. ред. В.Смолій; авт. кол.: Н.Абашина, Н.Білоус, Д.Вортман та ін. - К. : Фенікс, 2012. - С. 328-336
  128. 2012. Даниленко В. Динаміка змін етнічної структури українського суспільства в 1950 - 1960-х рр. : сборник научных трудов / В. Даниленко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2012. - Вип. 17. - С. 73-84
  129. 2012. Даниленко В. Розд. 10: Київ післявоєнний (1946-1965) : научно-популярная литература / В. Даниленко // Ілюстрована історія Києва / Голова Ред. ради О.Попов; відп. ред. В.Смолій; авт. кол.: Н.Абашина, Н.Білоус, Д.Вортман та ін. - К. : Фенікс, 2012. - С. 290-305
  130. 2012. Даниленко В. Розд. 12: Київ напередодні проголошення незалежності України : научно-популярная литература / В. Даниленко // Ілюстрована історія Києва / Голова Ред. ради О.Попов; відп. ред. В.Смолій; авт. кол.: Н.Абашина, Н.Білоус, Д.Вортман та ін. - К. : Фенікс, 2012. - С. 328-336
  131. 2013. Даниленко В. Михайло Драгоманов у житті і світі Володимира Вернадського : сборник научных трудов / В. Даниленко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : Зб. ст. / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 18. - С. 45-54
  132. 2013. Даниленко В.М. Державницька діяльність В.Чорновола (1990 - 1999 рр.) / В.М. Даниленко, В.Ф. Деревінський // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N4. - С. 8-25
  133. 2013. Даниленко В.М. Розд. 2.1: Освіта і шкільництво в Україні : научное издание / В.М. Даниленко // Історія української культури / Голов. ред. Б.Є. Патон. - К. : Наукова думка, 2013. - Т. 5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть, Кн. 4 : Проблеми функціонування, збереження і розвитку культури в Україні. - С. 165-216
  134. 2014. Даниленко В. Володимир Вернадський: віхи життя і творчості : научно-популярная литература / В. Даниленко, 2014. - 298 с.
  135. 2014. Даниленко В. Коли і як виникла ідея єврейської автономії в Криму? : научное издание / В. Даниленко // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 295-298
  136. 2014. Даниленко В. Українське суспільство: від пізнього сталінізму до хрущовської "відлиги" : сборник научных трудов / В. Даниленко, Н. Лаас, М. Смольніцька // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 19. - С. 5-19
  137. 2014. Даниленко В. Як змінювався національний склад населення Криму у другій половині ХХ ст.? : научное издание / В. Даниленко // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 362-364
  138. 2014. Даниленко В.М. Ісаєвич Ярослав Дмитрович : словарь / В.М. Даниленко // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев; кер. авт. кол. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 5 : Біографічна частина: А - М. - С. 178-180
  139. 2014. Даниленко В.М. Мартиненко Володимир Никифорович : словарь / В.М. Даниленко // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев; кер. авт. кол. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 5 : Біографічна частина: А - М. - С. 298-299
  140. 2015. Бондарчук П. Розд. 6: Церква та релігія в повсякденному житті громадян : монография / П. Бондарчук, В. Даниленко // Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба : Кол. моногр. / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 343-433
  141. 2015. Даниленко В. **NOT VALID RECORD 761475**Післямова : монография / В. Даниленко, М. Смольніцька // Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба : Кол. моногр. / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 641-649
  142. 2015. Даниленко В. Коли і як виникла ідея єврейської автономії в Криму? : научно-популярная литература / В. Даниленко // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 356-360
  143. 2015. Даниленко В. Передмова : монография / В. Даниленко, Н. Лаас, М. Смольніцька // Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба : Кол. моногр. / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 8-14
  144. 2015. Даниленко В. Розд. 2: "Новий" курс у національній політиці радянської держави : монография / В. Даниленко // Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба : Кол. моногр. / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 50-136
  145. 2015. Даниленко В. Як змінявався національний склад населення Криму у другій половині ХХ ст.? : научно-популярная литература / В. Даниленко // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 428-430
  146. 2016. Даниленко В. Розд. 2: Розпад СРСР та Україна : научное издание / В. Даниленко // 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави / Кер. авт. кол. Г.В. Боряк; відп. ред. В.А. Смолій; координатор проекту В.В. Головко. - К. : Ніка-Центр, 2016. - С. 31-140