ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ЄФІМЕНКО ГЕННАДІЙ ГРИГОРІЙОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000143

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Єфіменко Геннадій Григорійович
Варіанти імені
Yefimenko Hennadii ; Ефименко Геннадий
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 20-30-х рр. ХХ ст. 
Посадастарший науковий співробітник
Науковий ступінькандидат історичних наук (2001)
Вчене званнястарший науковий співробітник (2007)
Наукові
зацікавлення
історія радянської України 1917-1939 років
E-mailEfimenko2002@ukr.net
Персональні
веб-ресурси
Телефон+380 44 279 16 13 (служб.)
Дата та місце
народження
25 січня 1971 р., с.м.т. Марківка Луганської області
Кандидатська
дисертація
«Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932–1938)». Захист відбувся в Інституті історії України НАН України 23 лютого 2001 р., науковий керівник – д. і. н., проф. С.В.Кульчицький.
Освіта1989–1994 навчався на історичному факультеті Луганського державного педагогічного інституту ім. Т. Г.Шевченка Східноукраїнського державного університету ім. В. Даля, диплом із відзнакою.
Професійна
діяльність
2002–

старший науковий співробітник відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України

2001–2002

науковий співробітник відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України

2000–2001

молодший науковий співробітник відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України

1997–2000

аспірант Інституту історії України НАН України

1993–1997

вчитель історії Марківської середньої школи (с.м.т. Марківка, Луганська область)

Наукові проекти
 • 2017–
 • "Наша революція. 1917–1921": Спільний проект "Деловая столица" та громадсько-просвітницького проекту "LikБез. Історичний фронт". – Науковий редактор.

 • 2014–
 • Громадський просвітницький проект «Likбез. Історичний фронт». – Член авторського колективу, науковий редактор.

  Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2017
 • Україна радянська. Ілюзії та катастрофи "комуністичного раю” / Заг. ред. Г. Єфіменка; Авт. кол.: Єфіменко Г., Примаченко Я., Юркова О. / Серія "Історія без цензури". ‒ Х.: КСД, 2017. ‒ 352 с. ‒ Редактор видання.

 • 2005–
 • Член редколегії серійного видання "Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць".

  Дослідницькі стипендії та гранти
 • 2002–2003
 • Стипендія Президента України для молодих вчених

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Формування російсько-українського кордону. Слобожанщина // Слобідська Україна та формування українсько-російського кордону. – Харків, 2017. – С.18–35 (у співавторстві з Володимиром Маслійчуком).

  2. Формування східного кордону України. Український Донбас. ‒ [Київ, 2017]. ‒ 20 с.

  3. Україна радянська. Ілюзії та катастрофи "комуністичного раю” / Заг. ред. Г. Єфіменка. ‒ Х.: КСД, 2017. ‒ 352 с. ‒ (Історія без цензури) (у співавторстві з Я.Примаченко та О.Юрковою).

  4. Статус УСРР та її взаємовідносини з РСФРР: довгий 1920 рік / Відп. ред. С. Кульчицький. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2012. – 367 с.

  5. Взаємовідносини Кремля та радянської України: економічний аспект (1917–1919 pp.) / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2008. – 230 с.

  6. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932–1938) / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2001. – 304 с.

  7. Національна політика керівництва ВКП(б) в Україні 1932–1938 рр.: Освіта та наука. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2000. – 71 с.

  Документальні публікації

  8. Виступ Геннадія Єфіменка "Нові джерела у розповіді про Голодомор: проблеми та перспективи" на Міжнародному форумі «Україна пам’ятає, світ визнає!» у Києві 22 листопада 2018 р.

  9. Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. – К., 2008. [Співупорядник свідчень].

  10. Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. – К., 2008. [Документи до статті С.Кульчицького "Як це було". – С. ------].

  11. Великий Голод в Україні 1932–1933 років: У 4 т. – К., 2008. [Посторінкові примітки до спогадів].

  12. Політика коренізації в радянській Україні (1920–1930-ті роки): Науково-допоміжний покажчик / Упорядники та автори вступної статті П.Бондарчук, В.Даниленко, Г.Єфіменко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2003.

  13. Кульчицький С., Єфіменко Г. Демографічні наслідки голодомору 1933 р. в Україні. Всесоюзний перепис 1937 р. в Україні: документи та матеріали / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2003. – 191 с. (автор статті "????" та упорядник документів).

  Розділи у колективних дослідженнях

  14. Східний кордон // Народження країни. Від краю до держави. Назва, символіка, територія і кордони України / Авт. кол.: К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров; Упоряд. К. Галушко. – Х.: КСД, 2016. – С.205–256. (Серія "Історія без цензури"). – С.205–256.

  15. Вчительство і влада // Суспільство і влада в радянській Україні років непу (1921–1928): Колективна монографія: В 2 т. ‒ Том 1 / Відп. ред. С. Кульчицький; Авт. кол.: Л. В. Гриневич, Т. М. Євсєєва, Г. Г. Єфіменко, С. В. Кульчицький, С. Р. Лях, В. І. Марочко, О. М. Мовчан, І. Є. Ніколаєв, Р. Ю. Подкур, Я. Л. Примаченко, О. Л. Рябченко, О. В. Юркова, Л. Д. Якубова. НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 2015. ‒ 475–570.

  16. ВУЧК у системі відносин між УСРР та РСФРР у 1919 р. // Радянські органи державної безпеки в Україні (1918–1991 рр.): історія, структура, функції. – К., Інститут історії України НАН України, 2014. – С. 70–82.

  17. Еволюція української радянської державності // Відносини держави, суспільства і особи під час створення радянського ладу в Україні (1917–1938 рр.): Колективна монографія: В 2 т. – Том 1 / Відповід. ред. В. Смолій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – С.298–489.

  18. Повсякденне життя вчительства // Українське радянське суспільство 30-х рр. XX ст.: нариси повсякденного життя / Відп. ред. С.В.Кульчицький. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2012. – С.559–609.

  19. Національні відносини в радянській Україні // Національне питання в Україні ХХ – початку XXI ст.: Історичні нариси. – К.: Ніка-Центр, 2012. – С.196–264 (у співавторстві з Ларисою Якубовою).

  20. Утворення радянської України // Національне питання в Україні ХХ – початку XXI ст.: Історичні нариси. – К.: Ніка-Центр, 2012. – С.135–149.

  21. Утворення радянської України (1917–1918) // Нариси історії української революції 1917–1921 років: У 2 кн. Кн. 2. – К., Наукова думка, 2012. – С.241–275.

  22. Опанування більшовиками України: спроба друга (кінець 1918 – серпень 1919 рр.) // Нариси історії української революції 1917–1921 років: У 2 кн. – Кн. 2. – К.: Наукова думка, 2012. – С.276–314.

  23. Україна: хронологія розвитку. – Т.6. – К.: Кріон, 2011. [80 міні-сюжетів та увесь хронологічний ряд у розділах 1 та 2 книги, загальний обсяг 13 др. арк.].

  24. Соціально-економічні перетворення більшовиків // Економічне становище України в 1917–1920-х рр. // Економічна історія України: В 2 т. – Т. 2. – К.: Ніка-Центр, 2011. – С. 154–273.

  25. Повсякденне життя вчителя школи соціального виховання // Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921–1928 рр.): В 2 ч. – Ч.2. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – С.5–78.

  26. Структура державної влади в умовах формування тоталітарного ладу // Історія державної служби в Україні : У 5 т. / Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій ; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін. ; Голов. упр. держ. служби України; Ін-т історії НАН України. – Т. 2. – К.: Ніка-Центр, 2009. – С.229–288 (у співавторстві з С.Кульчицьким).

  27. Специфіка радянського ладу (1917–1923 рр.) // Історія державної служби в Україні : у 5 т. / відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій ; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.; Голов. упр. держ. служби України; Ін-т історії НАН України. – Т. 2. – К. : Ніка-Центр, 2009. – С.151–228 (у співавторстві з С.Кульчицьким).

  28. Національний атлас України / НАН України, Інститут географії, Державна служба геодезії, картографії та кадастру ; голов. ред. Національного атласу України Л. Г. Руденко ; голова ред. кол. Б. Є. Патон. – К. : ДНВП «Картографія», 2007. – С.83–85. [Змістовне наповнення для розділу «Україна між двома війнами (1921–1939)» (13 карт та картосхем)].

  29. Зміни політико-ідеологічних пріоритетів українізації та боротьба з „націонал-ухильництвом” // Голод 1932–33 років в Україні: причини та наслідки. – К., 2003 – С.682–711.

  Статті

  30. Необізнаність чи маніпуляції? Ще раз про "аргументи" на користь тези про 7–10 мільйонні демографічні втрати українців внаслідок Голодомору // Інтернет-портал «Historians.in.ua». – 2018. – 24 вересня.

  31. Казус Кривдонбасу: до обставин появи та зникнення ДКР (лютий—квітень 1918 р.) // Інтернет-портал «Historians.in.ua». – 2017. – 22 лютого.

  32. Bolshevik Language Policy as a Reflection of the Ideas and Practice of Communist Construction, 1919–1933 // The Battle for Ukrainian: A Comparative Perspective / Edited by Michael S. Flier and Andrea Graziosi. – Cambridge, Mass. : Harvard Harvard Ukrainian Research Institute, 2016. – P. 167–194.

  33. Невмирущі міфологеми радянської історіографії (на прикладі відносин між УСРР та РСФРР в 1917–1923 рр.) // Світло й тіні українського радянського історіописання: Матеріали міжнародної наукової конференції, Київ, 22–23 травня 2013 р. – К.: Інститут історії України, 2015. – С.31–42.

  34. Документи і матеріали з історії відносин між УСРР та РСФРР у 1917-1923 рр.: джерелознавчий аналіз // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 23 / Відп. ред. С. В. Кульчицький. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2015. – С.307–337.

  35. Міф про переселення 1933–1934 років // Інтернет-портал «Historians.in.ua», 2015, 15 серпня.

  36. The Kremlin’s Nationality Policy in Ukraine after the Holodomor of 1932–33 // After the Holodomor. The Enduring Impact of the Great Famine on Ukraine / Edited by Andrea Graziosi, Lubomyr A. Hajda, Halyna Hryn. Harvard Ukrainian Research Institute Publications. – 2014. – P.69–98.

  37. Входження Криму до складу радянської України в 1920 р.: нереалізований проект // Крим від античності до сьогодення: Історичні студії / Відп. ред. В. Смолій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – С. 410–420.

  38. Форма и реальное содержание "положительной деятельности" советской власти в сфере национальной политики (1919–1938 гг.) // Советские нации и национальная политика в 1920–1950-е годы: материалы VI международной научной конференции, Киев, 10-12 октября 2013 г. – Москва : РОССПЭН , 2014. – С .157–164.

  39. Формування кордону між УСРР та РСФРР в 1917–1928 рр. // Інтернет-портал «Historians.in.ua», 2014, 16 листопада.

  40. Держава і культура: сучасні проблеми в контексті досвіду міжвоєнного періоду // Інтернет-портал «Historians.in.ua», 2014, 2 червня.

  41. Історія створення та автентичний зміст «воєнно-політичного союзу» між УСРР та РСФРР (березень – червень 1919 р.) // Український історичний журнал. – К: ТОВ «Імекс–ЛТД», 2014. – № 1. – С.120–145.

  42. Міфи та факти про «першу столицю України» // Інтернет-портал «Historians.in.ua», 2014, 28 березня.

  43. Переселення та депортації в постголодоморні роки (1933–1936): порайонний зріз // Проблеми історії України: факти, судження пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип.22. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – С.136–165.

  44. Творець української радянської державності (Павло Попов) // Політичні репресії в Українській РСР 1937–1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації. До 75-річчя «Великого терору» в СРСР: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 15 березня 2012 р. – К.: Інститут історії України, 2013. – С.342–355.

  45. Перша столиця радянської України // Історія в сучасній школі. – 2013. – №9. – С.28–31; №10. – С.32–36; №11. – С.37–39; №12. – С.38–41.

  46. Комунізм vs українське націєтворення в радянській Україні (1917–1938 рр.): сприяння, поборювання чи вимушене замирення? // Українсько-польське співробітництво в галузі історичної освіти. Матеріали та документи українсько-польської комісії експертів з удосконалення змісту шкільних підручників з історії та географії (1993–2013). – К.: Генеза, 2013. – С.151–171.

  47. Мовне питання в політиці більшовиків в Україні в роки першого комуністичного штурму (1919–1920 рр.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. – Вип.21. – К., 2012. – С.166–187.

  48. Комунізм vs. українське націєтворення в радянській Україні (1917–1938 рр.): сприяння, поборювання чи вимушене замирення? // Український історичний журнал. – К., 2012. – № 2. – С. 114–132.

  49. Яке місто і коли було «першою» столицею України? // Світогляд. – 2012. – №6. – С.38–45.

  50. Перша столиця радянської України // Регіональна історія України: Зб. наук. ст. – Вип. 6. – К.: Інститут історії України НАН України, 2012. – С. 127–156.

  51. Визначення кордону між УСРР та РСФРР (1917–1920) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. – Вип.20. – К., 2011. – С. 135–176.

  52. Еволюція державного статусу УСРР наприкінці 1919 – у 1920 рр.: нетрадиційний погляд // Український історичний журнал. – К., 2011. – №6. – С.80–104.

  53. За лаштунками комісії по з'ясуванню взаємовідносин між РСФРР та УСРР (січень-травень 1922 р.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. – Вип.19. – Ч.1. – К., 2010. – С. 119–159.

  54. Девіація та норма в житті вчителя напередодні «Великого перелому» (на прикладі зі звільненням з роботи) // Краєзнавство. – К., 2010. – №3. – С. 81–86.

  55. Більшовицький центр і радянська Україна: економічні аспекти національної політики Кремля у 1917–1925 рр. // Український історичний журнал. – К., 2009. – №2. – С.96–109.

  56. Призначення керівництва Радянської України в 1917–1919 рр.: спільність стратегії та відмінність у тактиці // Наукові праці історичного факультету Запорізького університету. – Т. ХХІІІ. – Запоріжжя, 2008. – С.136–149.

  57. Негативний вплив образу „81 млн. українців” на поширення правди про Голодомор // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. – Вип.18. – К., 2008. – С. 375–380.

  58. Напередодні суцільної колективізації: хлібозаготівлі по-більшовицьки в Старобільській окрузі // Краєзнавство. – К., 2008. – №1–4. – С.196–203.

  59. Коренізація, українізація, націоналізм // Сучасність. – 2008. – № 11. – С.46–52.

  60. Кордони і територія України в ХХ ст. // Регіональна історія України. Вип.2. – К., 2008. – С.135–160 (у співавторстві із С.Кульчицьким).

  61. Роль «Українського історичного журналу» у висвітленні «білих плям» історії України (1988–1991 pp.) // Український історичний журнал. – К., 2007. – № 6. – С.93–117.

  62. Соціальне обличчя вчительства УСРР в контексті трансформації суспільства (1920-ті роки) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. – Вип. 17. – К., 2007. – С. 138–161.

  63. Любити історію в собі, а не себе в історії // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Вип.16. – Ч. 1. – К., 2007. - №16. – С. 36–39.

  64. Етнічний вимір індустріалізації // Матеріали VI Конгресу україністів. Історія. Політологія: Збірник наукових статей. – Кн. 3. – Ч. 2. – К., 2007. – С.54–64.

  65. 6 липня як "червоний день" календаря: Причини появи сталінського міфу про дату створення СРСР та потреба його деконструкції // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. – Вип.16. – Ч. 1. – К., 2007. – С.134–153.

  66. Економічні аспекти національної політики Кремля щодо радянської України (1918–1919 pp.) // Український історичний журнал. – К., 2006. – №1. – С.83–100.

  67. Громадська робота як чинник повсякденного життя вчителя // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. праць. – Вип.15. – К., 2006. – С.108–131.

  68. Про причини появи "волобуєвщини" // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип.14. – К., 2005. – С.94–136.

  69. Сталінська національна політика серед українців Росії в 1930-ті рр.: правило чи виняток? // Проблеми історії України: факти, судження, пошук: Міжвід. зб. наук. пр. – Вип. 11. – К., 2004. – С. 354–369.

  70. Політика українізації у 1930-ті роки: більше „за” ніж „проти” // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей. – Вип.7. – К., 2004. – С.84–91.

  71. Питання національної політики Кремля в Україні в першій половині 1937 р. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомч. збірник наук. праць. – Вип. 12. – К., 2004. – С. 277–294.

  72. Нові підходи до вивчення історії 1920-х – 1930-х рр. в сучасній російській історіографії // Історія та історіографія в Європі. – Вип.3.: Історична наука як засіб політичної легітимації в Німеччині та в Україні у ХХ столітті. – К., 2004. – С.137–145.

  73. Коренізація? Інтернаціоналізм? Русифікація? Особливості національної політики більшовиків у мовній сфері у 1920–1930-ті рр. // Наукові записки з української історії: Зб. наукових статей. – Вип. 15. – Переслав-Хмельницький, 2004. – С.256–262.

  74. Історія України 1920-1930-х рр.: проблема методології досліджень // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія: Збірник наукових статей: У 2 ч. – Ч. 2. – Чернівці: Рута, 2004. – С.363–368.

  75. Зміна векторів у національній політиці Москви в голодоморний 1933 р. // Український історичний журнал. – К., 2003. – № 5. – С. 25–50.

  76. Роль націонал-комуністів у голодоморі 1932–1933 рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. – Вип. 7. – К., 2003. – С.276–284.

  77. Національно-культурна політика як один з основних засобів модернізації радянського суспільства у 1920-1930-ті роки // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. – Вип. 9. – К., 2003. – С. 251–278.

  78. Взаємовідносини влади та суспільства в радянській Україні 1920–1930-х років: до проблеми методології історичних досліджень // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 8. – К.: Інститут історії України НАН України, 2003. – С. 83–98.

  79. Радянська модернізація 1920–1930-х рр. (До постановки проблеми у світлі аналізу досліджень сучасних російських істориків) // Український історичний журнал. – К., 2002. – № 5. – С.3–24.

  80. Ставлення владних структур до розвитку національних мов у радянській Україні // Мовні конфлікти і гармонізація суспільства: Матеріали наукової конференції. – К., 2002. – С.179–186.

  81. Значення літератури і мистецтва у національній політиці більшовиків (1932–1938) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. – Вип.6. – К., 2002. – С.405–420.

  82. Лиховісні 30-ті роки на Марківщині // Голод-геноцид 1933 року в Україні: Міжнар. наук.-теорет. конф., Київ, 28 листопада 1998 р.: матеріали / Редкол.: С.Кульчицький (відп. ред.) та ін. – Київ, Нью-Йорк: Вид-во М.П.Коць, 2000. – С. 348-356.

  83. Національні аспекти у формуванні компартійно-радянського апарату в УРСР (1932–1938) (2) // Український історичний журнал. – К., 2000. – N6. – С. 51–67.

  84. Національні аспекти у формуванні компартійно-радянського апарату в УРСР (1932–1938) (1) // Український історичний журнал. – К., 2000. – № 5. – С.3–17.

  85. Зміни в національній політиці ЦК ВКП(б) в Україні (1932–1938) (2) // Український історичний журнал. – К., 2000. – № 4. – С. 37–47.

  86. Зміни в національній політиці ЦК ВКП(б) в Україні (1932–1938) (1) // Український історичний журнал. – К., 2000. – № 2. – С. 82–93.

  87. Національна політика ЦК ВКП(б) у засобах масової інформації УРСР (1932–1938) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. – К.: Інститут історії України НАН України, 2000. – №5. – С. 184–200.

  Науково-популярні публікації

  88. "Петлюра розв'яже революцію і зійде зі сцени". Як більшовики Україну завойовували // Деловая столица: [Електронний ресурс]. – 2018. – 28 листопада.

  89. Емоції, сенсації і фейки. Комплекс жертви заважає нам осмислити Голодомор // Деловая столица: [Електронний ресурс]. – 2018. – 24 листопада.

  90. До совітської Росії. Як комуністи України "неправильний напрям" обрали // Деловая столица: [Електронний ресурс]. – 2018. – 22 жовтня.

  91. Розмежування українсько-російського кордону [16 жовтня 1925 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 16 жовтня.

  92. Як Україна та Росія годинники в різний бік переводили // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт": [Електронний ресурс]. – 2018. – 14 жовтня.

  93. Що спільного між примусовою колективізацією та земельним мораторієм // Бізнес-Цензор: [Електронне видання]. – 2018. – 26 вересня.

  94. З'їзд народів у Києві [21–28 вересня 1917 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 21 вересня.

  95. Відставка Християна Раковського [15 липня 1923 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 15 липня.

  96. Станіслав Косіор – генеральний секретар ЦК КП(б)У [14 липня 1928 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 14 липня.

  97. Самогубство Миколи Скрипника [7 липня 1933 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 5 липня.

  98. Створення СРСР [6 липня 1923 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 5 липня.

  99. Створення Комуністичної партії (більшовиків) України [5 липня 1918 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 4 липня.

  100. Попередній мирний договір України з радянською Росією [12 червня 1918 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 12 червня.

  101. Справа «Тухачевського та інших» [11 червня 1937 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 10 червня.

  102. "Вони вважали нас за друзів": чому більшовики підтримували українських соціал-демократів у 1917 році // Wisecow.com.ua : [Електронний ресурс]. – 2018. – Травень.

  103. «Негайне задоволення домагань» : візит делегації Центральної Ради до Петрограда у травні 1917 р. // Wisecow.com.ua : [Електронний ресурс]. – 2018. – Травень.

  104. Затвердження ідеї суверенності Українських Установчих зборів у квітні-жовтні 1917 // Wisecow.com.ua : [Електронний ресурс]. – 2018. – Травень.

  105. Між Керенським та Леніним: кого та чому обрали українці у жовтні 1917 // Wisecow.com.ua : [Електронний ресурс]. – 2018. – Травень.

  106. Перший Всеукраїнський військовий з'їзд [21 травня 1917 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 21 травня.

  107. Амністія особам українського громадянства [12 квітня 1922 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 12 квітня.

  108. Угорська Радянська Республіка [21 березня 1919 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 21 березня.

  109. Харків-Київ-Таганрог. Як радянська Україна незалежною та федеративною стала // Деловая столица: [Електронний ресурс]. – 2018. – 19 березня.

  110. Ризький польсько-радянський договір [18 березня 1921 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 17 березня.

  111. Перша конституція радянської України [10 березня 1919 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 10 березня.

  112. Розстріл Постишева, Косіора і Чубара [26 лютого 1939 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 26 лютого.

  113. Введення в Україні Григоріанського календаря [25 лютого 1918 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 25 лютого.

  114. Другий уряд Директорії УНР [13 лютого 1919 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 15 лютого.

  115. Підпорядкування УГА Червоній армії [13 лютого 1919 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 12 лютого.

  116. Проголошення Донецько-Криворізької республіки [12 лютого 1918 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 12 лютого.

  117. «Розстрілювали усіх тих, у кого знаходили посвідчення, написані українською мовою» // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт": [Електронний ресурс]. – 2018. – 11 лютого.

  118. Взяття Києва військами радянської Росії [9 лютого 1918 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 9 лютого.

  119. Микита Хрущов – перший секретар ЦК КП(б)У [27 січня 1938 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 24 січня.

  120. Визнання Росією незалежності УСРР [28 грудня 1920 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 28 грудня.

  121. Білгород - столиця радянської України [27 грудня 1918 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 27 грудня.

  122. Україна - республіка рад [24–25 грудня 1917 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 25 грудня.

  123. Розпуск Української комуністичної партії [24 грудня 1924 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 23 грудня.

  124. Всеукраїнський з'їзд рад [17 грудня 1917 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 17 грудня.

  125. Боротьба з «петлюрівською українізацією» [14 грудня 1932 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 14 грудня.

  126. Тимчасовий робітниче-селянський уряд України [28 листопада 1918 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 28 листопада.

  127. Падіння Української Народної Республіки [21 листопада 1920 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 21 листопада.

  128. Сепаратний договір між УГА і армією Денікіна [17 листопада 1919 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 17 листопада.

  129. "Ожилі рептилії". Як Центральна Рада Жовтневий переворот рятувала // Деловая столица: [Електронний ресурс]. – 2017. – 10 листопада.

  130. Розмежування українсько-молдавського кордону [4 листопада 1940 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 3 листопада.

  131. Містика і лють. Як у Центральній Раді про суверенність України сперечались // Деловая столица: [Електронний ресурс]. – 2017. – 1 листопада.

  132. Молдавська автономія в складі УСРР [12 жовтня 1924 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 12 жовтня.

  133. Падіння Галицької СРР [21 вересня 1920 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 20 вересня.

  134. Узаконення Червоного терору [5 вересня 1918 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 15 вересня.

  135. В 1919–1920 гг. большевики подарили Украине Донбасс? // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт": [Електронний ресурс]. – 2014. – 1 вересня.

  136. Попередня угода про створення СРСР [30 грудня 1922 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 8 серпня.

  137. Голод в Україні [29 липня 1921 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 29 липня.

  138. Харків – столиця УСРР [20 липня 1923 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 24 липня.

  139. Перенесення столиці УСРР в Київ [24 червня 1934 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 24 червня.

  140. "Українців підтримувати не випадає". Як київські більшовики "Леніна вдосконалювали" // Деловая столица: [Електронний ресурс]. – 2017. – 17 червня.

  141. Другий Універсал Української Центральної Ради [16 липня 1917 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 9 червня.

  142. Від Мінська до Кубані. Як у квітні–травні 1917-го територію України визначали // Деловая столица: [Електронний ресурс]. – 2017. – 26 травня.

  143. Червоний прапор, «міліція», «вороги народу» та інші «винаходи» Російської революції // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт": [Електронний ресурс]. – 2017. – 11 травня.

  144. Повстання отамана Григор'єва [9 травня 1919 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 8 травня.

  145. "Скинути пута буденщини, дати спокій напруженим рукам". Як Перше травня вихідним стало // Деловая столица: [Електронний ресурс]. – 2017. – 1 травня.

  146. «Квітневі тези» Володимира Леніна [20 (7) квітня 1917 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 25 квітня.

  147. "Квітневі тези". Як київські більшовики перед привидом комунізму двері зачиняли // Деловая столица: [Електронний ресурс]. – 2017. – 14 квітня.

  148. Завершення першого комуністичного штурму [27 березня 1921 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 27 березня.

  149. Незалежність радянської УНР [19 березня 1918 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 18 березня.

  150. Десять днів, які змінили Росію. Чому так швидко скинули царя // Деловая столица: [Електронний ресурс]. – 2017. – 12 березня.

  151. "День фактическаго переворота" та інші неробочі дні радянської України // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт": [Електронний ресурс]. – 2017. – 22 лютого.

  152. Ленін і Сталін – творці незалежності і суверенності Радянської України”: текст і контекст Конституції УРСР 1937 // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт": [Електронний ресурс]. – 2017. – 3 лютого. ˜

  153. Ліквідація Української Автокефальної Православної Церкви [28-29 січня 1930 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 27 січня (у співавторстві з Тетяною Євсєєвою).

  154. «Сталінська» Конституція УРСР [30 січня 1937 року] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 24 січня.

  155. «28 грудня уряд переїжджає із Суджі до Білгорода»: «українська історія» Білгородщини у ХХ столітті // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт": [Електронний ресурс]. – 2016. – 28 грудня.

  156. Скільки ж нас загинуло? Причини та наслідки розмаїття оцінок кількості загиблих від Голодомору // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт": [Електронний ресурс]. – 2016. – 23 листопада

  157. Від “контрреволюционного языка” до “панівної мови України”: як більшовики засвоїли урок з української мови // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт": [Електронний ресурс]. – 2016. – 9 листопада.

  158. Чому українською наш проект називається «LikБез», а не «Лікнеп»? // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт": [Електронний ресурс]. – 2016. – 23 жовтня.

  159. До Голодомору українців в СРСР був 81 мільйон? // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт": [Електронний ресурс]. – 2016. – 23 жовтня.

  160. Помста, попередження, виховання, покарання. На кого був спрямований Голодомор? // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт": [Електронний ресурс]. – 2016. – 16 квітня.

  161. Чи міняли Крим на Таганрог? Історія одного міфу // Інтернет-портал «Історична правда», 2015, 6 лютого.

  162. Населення Донбасу – це переважно нащадки росіян, привезених ешелонами в 1933-1934 рр. після Голодомору? // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт": [Електронний ресурс]. – 2015. – 23 травня.

  163. Про кордон між радянською Україною і більшовицькою Росією. 1919 рік // Інтернет-портал «Історична правда», 2014, 10 березня.

  164. В обмін на Крим Україна віддала Росії власні території? // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт": [Електронний ресурс]. – 2014. – 31 грудня.

  165. В 1917–1918 гг. границы Украины сформировала Советская Украина, то есть большевики? Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт": [Електронний ресурс]. – 2014. – 30 вересня.

  166. Таблиця змін меж радянської України з РСФРР до 1939 р. // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт": [Електронний ресурс]. – 2014. – 2 вересня.

  167. При советской власти Белгородщина не входила в состав Украины? // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт": [Електронний ресурс]. – 2014. – 1 вересня.

  168. Сталин подарил Донбасс Украине в 1920-е годы? // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт": [Електронний ресурс]. – 2014. – 1 вересня.

  169. В 1917–1918 годах большевики не считали временные региональные республики хоть как-то связанными с Украиной? // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт": [Електронний ресурс]. – 2014. – 1 вересня.

  170. Михайло Полоз – розстріляний у Сандармосі співтворець СССР // Інтернет-портал "Радіо Свобода", 2012, 15 травня.

  171. Що трапилося 30 грудня 1922 року або радянська Україна на шляху до СРСР // Інтернет-портал «Історична правда», 2012, 30 грудня.

  172. Про "комуністів-федералістів" та їхнього ватажка Павла Попова // Інтернет-портал «Історична правда», 2012, 3 липня.

  173. Забуте свято. 6 липня 1923 року – день народження СРСР // Інтернет-портал «Історична правда», 2012, 7 липня.

  174. Так звана незалежність так званих республік // Український тиждень. – 2012. – №46. – 16–22 листопада 2012 р. – С.40–43.

  175. Сталін та Україна в 1933 році: зведення рахунків // День – К., 2008. – 8 листопада.

  176. Український націоналізм – головна небезпека для Кремля у 1933 році або справжня мета приїзду Постишева в Україну // Дзеркало тижня. – К., 2004. – № 16 (491). – 24–29 квітня.

  177. Микола Скрипник: український патріот... більшовик, інтернаціоналіст // День. – К., 2003. – 5 липня.

  Рецензії

  178. Про «відкриття» у темі Голодомору та що з цим робити? // Інтернет-портал «Historians.in.ua». – 2018. – 20 грудня.

  179. Політична доцільність VS наука: що в пріоритеті? [Огляд збірки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації». Київ, 4 жовтня 2016 року (Київ., 2017), 200] // Студії Голодомору / Holodomor Sudies: Міждисциплінарний часопис: [Електронний ресурс]. – 2018. – 30 серпня.

  180. История Украины без Украины: [Рец. на кн.: Игорь Данилевский, Татьяна Таирова (Яковлева), Александр Шубин, Виктор Мироненко. История Украины. Санкт-Петербург: Алетейя, 2015. 722 с.Список использованной литературы. ISBN: 978-5-9906154-0-3] // Ab Imperio. – 2016. – №3. – C. 344–362.

  181. Наша сила – в єднанні та правді: Відгук на статтю Анни Свентах «Корені сепаратизму – в асиміляційній політиці СРСР» // День. – 2015. – 12 червня.

  182. Слідами написаного. Зауваги до статті про демографічні втрати від Голодомору // Інститут історії України. Електронна публікація. 2015, листопад.

  183. Історія України без України (Рец. на: Шубин А.В. Украина в ХХ веке (до 1945) // История Украины. Алетейя, 2015. – С.260–376).

  184. Що таке Український Жовтень? (Рец. на кн.: Здоров А. Український Жовтень: робітничо-селянська революція в Україні (листопад 1917 – лютий 1918 р.). – Одеса: Астропринт, 2007. – 272 с.) // Україна модерна. – Число 14 (3). – К., 2009. – С.247–265.

  185. Дедуктивний метод у дослідженні історії України (Рец. на кн.: Марчуков А.В. Украинское национальное движение: УССР. 1920–1930 годы: цели, методы, результаты / Российская академия наук, Ин-т российской истории. – Москва, 2006. – 598 с.) // Український історичний журнал. – К., 2007. – № 3. – С.197–206.

  Інтерв'ю

  186. "У головах російських революціонерів не вкладалося, що Одеса, Харків, Катеринослав і Київ стануть українськими містами": [Інтерв’ю з кореспондентом Ярославом Фальком] // Країна. – 2018. – 28 серпня.

  187. «Лікбез: історія без міфів»: [Інтерв’ю з кореспонденткою газети «Вечірній Київ» Юлією Колесниковою] // Вечірній Київ. – 2017. – 30 листопада. – С.20.

  188. Їх не злічити. Кількість жертв Голодомору досі точно невідома: [Інтерв’ю кореспонденту газети «Експрес» Сергію Бовкуну] // Експрес, Львів. – 2017. – 23 листопада.

  189. «Попервах ніхто не думав, що більшовики переможуть – історик про Жовтневий переворот»: [Розмова з ведучим "Радіо Свобода" Дмитром Шурхалом у програмі "Історична свобода"] // Радіо Свобода. – 2017. – 7 листопада.

  190. Україна і більшовики. Хто і як створював СРСР? [Розмова з ведучим "Радіо Свобода" Дмитром Шурхалом у програмі "Історична свобода"] // Радіо Свобода. – 2017. – 4 вересня.

  191. Більшовики нам нічого не дарували: [Інтерв’ю журналістці Юлії Колесниковій] // Вечірній Київ. – Київ, 2017. – № 34. – 31 серпня.

  192. Чи має рацію міністр культури Нищук щодо «завезених»?: [Розмова з ведучим "Радіо Свобода" Дмитром Шурхалом у програмі "Історична свобода"] // Радіо Свобода. – 2016. – 30 листопада.

  193. Ті, які вижили і пронесли цю травму через все своє життя - це, можливо, навіть жахливіші жертви» – історик Геннадій Єфіменко про Голодомор // Цензор.нет [Електронний ресурс]. – 2016. – 26 листопада.

  Відео- та аудіозаписи лекцій, виступів, інтерв`ю

  194. Виступ Геннадія Єфіменка "Нові джерела у розповіді про Голодомор: проблеми та перспективи" на Міжнародному форумі «Україна пам’ятає, світ визнає!» у Києві 22 листопада 2018 р.

  Література
  1. Українські історики ХХ ст.: Біобібліогр. довід. / Серія "Українські історики". Вип. 2. – Ч.3. – К., 2006. – С.64–65.
  2. Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С.540–541.

  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА
  2. БАСИСТЮК Ольга Іванівна
  3. БЄЛІКОВ Михайло Олександрович
  4. БІЛАШ Олександр Іванович
  5. БІЛІМОВИЧ Атон Дмитрович
  6. БОГАТСЬКИЙ Олексій Всеволодович
  7. БОЖІЙ Михайло Михайлович
  8. БУЛГАКОВ Олександр Олександрович
  9. ВЕЛИКОДЕРЖАВНИЙ ШОВІНІЗМ
  10. ВІЛЬДЕ Ірина
  11. ГРАБСЬКИЙ Станіслав
  12. ГУБЕРНСЬКА РЕФОРМА 1775
  13. ДИМАНШТЕЙН Семен Маркович
  14. ДИМШИЦЬ Веніамін Еммануїлович
  15. ДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКИЙ КАНАЛ
  16. ДОБРОКЛОНСЬКИЙ Олександр Павлович
  17. ЕКСПОРТ РЕВОЛЮЦІЇ
  18. ЕКСПРОПРІАЦІЯ ЕКСПРОПРІАТОРІВ
  19. ЄНЮТІН Георгій Васильович
  20. ЖЕМЧУЖИНА (Карповська) Поліна Семенівна
  21. ЗАНЧЕВСЬКИЙ Іван Михайлович
  22. ЗАСЯДЬКО Олександр Федорович
  23. ЗАТОНСЬКИЙ Володимир Петрович
  24. ЗМІНОВІХІВСТВО
  25. КАЗАНЕЦЬ Іван Павлович
  26. КАЛМАНОВИЧ Мойсей Йосипович
  27. КАЛЬЧЕНКО Никифір Тимофійович
  28. КОВАЛЕНКО Олександр Власович
  29. КОЗЮЛЯ Іван Корнилович
  30. КОНАРЄВ Микола Семенович
  31. КОНСТИТУЦІЯ АВТОНОМНОЇ МОЛДАВСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 1925
  32. КОНСТИТУЦІЯ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 1998
  33. КОНСТИТУЦІЯ МОЛДАВСЬКОЇ АВТОНОМНОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ 1938
  34. КОРДОНИ ДЕРЖАВНІ УКРАЇНИ, принципи та історична практика їх визначень
  35. КОРНІЄЦЬ Леонід Романович
  36. ЛЕВАШОВ Сергій Васильович
  37. ЛЕОНТОВИЧ Федір Іванович
  38. ЛИСЕНКО Трохим Денисович
  39. МАЙОРЕЦЬ Анатолій Іванович
  40. МАЦКЕВИЧ Володимир Володимирович
  41. МЕЛЬНИКОВ Леонід Георгійович
  42. НАЦІОНАЛ-БІЛЬШОВИЗМ
  43. НАЦІОНАЛ-КОМУНІЗМ
  44. НАЦІОНАЛ-УХИЛЬНИЦТВО
  45. НЕПОРОЖНІЙ Петро Степанович
  46. ОРГБЮРО ЦК КП(б)У
  47. ПАХОМОВ Микола Іванович
  48. ПОЛОЗ (Полозов) Михайло Миколайович
  49. САВЧУК Микола Панасович
  50. СОЛНЦЕВ Сергій Іванович
  51. ТИХОНОВ Микола Олександрович
  52. ХРУНІЧЕВ Михайло Васильович
  53. ЧЕБРИКОВ Віктор Михайлович
  54. ШМІДТ Ісай Павлович

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (2000) Єфіменко Г. Г. Історичні зошити. Національна політика керівництва ВКП(б) в Україні 1932-1938 рр.: освіта та наука   
  2. (2000) Єфіменко Г. Г. Національна політика керівництва ВКП(б) в Україні 1932–1938 рр. : Освіта та наука.
  3. (2001) Єфіменко Г.Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932-1938)   
  4. (2003) Кульчицький С., Єфіменко Г. Демографічні наслідки Голодомору 1933 р. в Україні. Всесоюзний перепис 1937 р. В Україні : документи та матеріали   
  5. (2008) Єфіменко Г.Г. Взаємовідносини Кремля та радянської України : економічний аспект (1917-1919 pp.)   
  6. (2012) Єфіменко Г. Статус УСРР та її взаємовідносини з РСФРР : довгий 1920 рік   
  7. (2014) Ефименко Г. Г. Форма и реальное содержание "положительной деятельности" советской власти в сфере национальной политики (1919–1938 гг.)   
  8. (2017) Єфіменко Г. Від Мінська до Кубані. Як у квітні-травні 1917-го територію України визначали   
  9. (2017) Єфіменко Г. Десять днів, які змінили Росію. Чому так швидко скинули царя   
  10. (2017) Єфіменко Г. "Квітневі тези". Як київські більшовики перед привидом комунізму двері зачиняли   
  11. (2017) Єфіменко Г. Міф про переселення 1933-1934 років   
  12. (2017) Єфіменко Г. Перенесення столиці УСРР в Київ   
  13. (2017) Єфіменко Г. Скинути пута буденщини, дати спокій напруженим рукам. Як Перше травня вихідним стало   
  14. (2017) Єфіменко Г. Скільки ж нас загинуло? Причини та наслідки розмаїття оцінок кількості загиблих від Голодомору   
  15. (2017) Єфіменко Г. Формування східного кордону України : Український Донбас
  16. (2017) Єфіменко Г., Примаченко Я., Юркова О. Історія без цензури. Україна радянська. Ілюзії та катастрофи "комуністичного раю”
  17. (2018) Єфіменко Г. Введення в Україні Григоріанського календаря   
  18. (2018) Єфіменко Г. Емоції, сенсації і фейки. Комплекс жертви заважає нам осмислити Голодомор   
  19. (2018) Єфіменко Г. Необізнаність чи маніпуляції? Ще раз про "аргументи" на користь тези про 7-10 мільйонні демографічні втрати українців внаслідок Голодомору   
  20. (2018) Єфіменко Г. Нові джерела у розповіді про Голодомор: проблеми та перспективи
  21. (2018) Єфіменко Г. Про "відкриття" у темі Голодомору та що з цим робити?   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Єфіменко Г. Г.  Більшовицький центр і радянська Україна: економічні аспекти національної політики Кремля у 1917 - 1925 рр. // Український історичний журнал. - 2009. - № 2. - C. 96-109.
  2. Єфіменко Г. Г.  Документи і матеріали з історії відносин між УСРР та РСФРР у 1917–1923 рр.: джерелознавчий аналіз // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2015. - Вип. 23. - C. 307–337.
  3. Єфіменко Г. Г.  Економічні аспекти національної політики Кремля щодо радянської України (1918-1919 pp.) ... // Український історичний журнал. - 2006. - № 1. - C. 83-100.
  4. Єфіменко Г.  6 липня як "червоний день" календаря: Причини появи сталінського міфу про дату створення СРСР та потреба його деконструкції // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 134-153.
  5. Єфіменко Г.  Дедуктивний метод у дослідженні історії України (Марчуков А.В. Украинское национальное движение: УССР.1920-1930 годы: цели, методы, результаты/Российская академия наук, Ин-т российской истории. Москва,2006. - 598с.) // Український історичний журнал. - 2007. - № 3. - C. 197-206.
  6. Єфіменко Г.  Любити історію в собі, а не себе в історії // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 36-39.
  7. Єфіменко Г.  Національна політика ЦК ВКП(б) у засобах масової інформації УРСР (1932 - 1938). // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2000. - 5. - C. 184-200.
  8. Єфіменко Г.  НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ РАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У 1920-1930-ті роки // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 9. - C. 251-278.
  9. Єфіменко Г.  ПРО ПРИЧИНИ ПОЯВИ „ВОЛОБУЄВЩИНИ” // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2005. - 14. - C. 94-136.
  10. Єфіменко Г.  Соціальне обличчя вчительства УСРР в контексті трансформації суспільства (1920-ті роки) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 17. - C. 138-161.
  11. Єфіменко Г.  СТАЛІНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА СЕРЕД УКРАЇНЦІВ РОСІЇ В 1930-ті рр.: ПРАВИЛО ЧИ ВИНЯТОК? // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2004. - 11. - C. 354-369.
  12. Єфіменко Г.Г.  Еволюція державного статусу УСРР наприкінці 1919 – у 1920 рр.: нетрадиційний погляд // Український історичний журнал. - 2011. - № 6. - C. 80-104.
  13. Єфіменко Г.Г.  Зміна векторів у національній політиці Москви в голодоморний 1933 р. // Український історичний журнал. - 2003. - № 5. - C. 25-50.
  14. Єфіменко Г.Г.  Зміни в національній політиці ЦК ВКП(б) в Україні (1932-1938) (1) // Український історичний журнал. - 2000. - № 2. - C. 82-93.
  15. Єфіменко Г.Г.  Зміни в національній політиці ЦК ВКП(б) в Україні (1932-1938) (2) // Український історичний журнал. - 2000. - № 4. - C. 37-47.
  16. Єфіменко Г.Г.  Історія створення та автентичний зміст «воєнно-політичного союзу» між УСРР та РСФРР (березень – червень 1919 р.) // Український історичний журнал. - 2014. - № 1. - C. 120-145.
  17. Єфіменко Г.Г.  Комунізм vs. українське націєтворення в радянській Україні (1917–1938 рр.): сприяння, поборювання чи вимушене замирення? // Український історичний журнал. - 2012. - № 2. - C. 114-132.
  18. Єфіменко Г.Г.  Національні аспекти у формуванні компартійно-радянського апарату в УРСР (1932-1938) (1) // Український історичний журнал. - 2000. - № 5. - C. 3-17.
  19. Єфіменко Г.Г.  Національні аспекти у формуванні компартійно-радянського апарату в УРСР (1932-1938) (2) // Український історичний журнал. - 2000. - № 6. - C. 51-66.
  20. Єфіменко Г.Г.  Переселення та депортації в постголодоморні роки (1933–1936): порайонний зріз // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2013. - 22. - C. 136-165.
  21. Єфіменко Г.Г.  Радянська модернізація 1920—1930-х рр. (До постановки проблеми у світлі аналізу досліджень сучасних російських істориків) // Український історичний журнал. - 2002. - № 5. - C. 3-24.
  22. Єфіменко Г.Г.  Роль «Українського історичного журналу» у висвітленні «білих плям» історії України (1988—1991 pp.) // Український історичний журнал. - 2007. - № 6. - C. 93-118.
  23. Єфіменко Геннадій  Взаємовідносини влади та суспільства в радянській Україні 1920 - 1930-х років: до проблеми методології історичних досліджень // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 8. - C. 83-100.
  24. Єфіменко Геннадій  Визначення кордону між УСРР та РСФРР (1917–1920) // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2011. - 20. - C. 135-176.
  25. Єфіменко Геннадій  За лаштунками комісії по з'ясуванню взаємовідносин між РСФРР та УСРР (січень-травень 1922 р.) // ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. - 2010. - 19. - C. 119-159.
  26. Єфіменко Геннадій  Значення літератури і мистецтва у національній політиці більшовиків (1932-1938) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 6. - C. 405-420.
  27. Єфіменко Геннадій  Мовне питання в політиці більшовиків в Україні в роки першого комуністичного штурму (1919–1920 рр.) // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2012. - 21. - C. 166-187.
  28. Єфіменко Геннадій  Перша столиця радянської України // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. - 2012. - 6. - C. 127-156.
  29. Єфіменко Геннадій  Роль націонал-комуністів у голодоморі 1932-1933 рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 7. - C. 276-284.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2001. Єфіменко Г.Г. Національно-культурна політика ВКП (б) щодо радянсьної України (1932 - 1938) : Дис... канд. іст. наук № 07.00.01 / Г.Г. Єфіменко, 2001. - 229 с.
  2. 2003. Єфіменко Г. Всасоюзний перепис 1937 р. в Україні: документи та матеріали : монография / Г. Єфіменко // Демографічні наслідки голодомору 1933 р. в Україні. Всесоюзний перепис 1937 р. в Україні: документи та метеріали / С. Кульчицький; Г. Єфіменко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - С. 73-184
  3. 2003. Єфіменко Г. Національно-культурна політика як один з основних засобів модернізації радянського суспільства у 1920 - 1930-ті роки : сборник научных трудов / Г. Єфіменко // Проблеми історії України: Факти, судження , пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 9. - С. 251-278
  4. 2003. Єфіменко Г. Політика українїзації у 1930-ті рр.: більше "за" ніж "проти" : сборник научных трудов / Г. Єфіменко // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 7. - С. 84-91
  5. 2003. Єфіменко Г. Роль націонал-комуністів у голодоморі 1932 - 1933 рр. : материалы временных коллективов / Г. Єфіменко // Геноцид українського народу: історична пам'ять та політико-правова оцінка : Міжнар. наук.-теорет. конф., Київ, 25 листопада 2000 р.: Матеріали. - К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2003. - С. 329-341
  6. 2003. Єфіменко Г.Г. Зміна векторів у національній політиці Москви в голодоморний 1933 р. / Г.Г. Єфіменко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. дослідження. - Киiв, 2003. - N5. - С. 25-50
  7. 2003. Кульчицький С. Демографічні наслідки голодомору 1933 р. в Україні. Всесоюзний перепис 1937 р. в Україні: документи та метеріали : монография / С. Кульчицький; Г. Єфіменко, 2003. - 192 с. (Введено оглавление)
  8. 2003. Політика коренізації в радянській Україні (1920-1930-і роки) : Наук.-допом. бібліогр. покажч. / П. Бондарчук, В. Даниленко, Г. Єфіменко, 2003. - 219 с.
  9. 2004. Єфіменко Г. Історія України 1920 - 1930-х рр.: Проблема методології досліджень : монография / Г. Єфіменко // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія : Збірник наукових статей. - Чернівці : Рута, 2004. - Ч.2. - С. 363-367
  10. 2004. Єфіменко Г. Нові підходи до вивчення історії 1920-х - 1930-х років в сучасній російській історіографії : монография / Г. Єфіменко // Історія та історіографія в Європі. - К. : КНУ ім. Т.Шевченка, 2004. - Вип. 3 : Історична наука як засіб політичної лигітимації в Німеччині та в У країні у ХХ столітті. - С. 137-144
  11. 2004. Єфіменко Г. Сталінська національна політика серед українців Росії в 1930-ті рр.: правило чи виняток? : сборник научных трудов / Г. Єфіменко // Проблеми історії України: Факти судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 11. - С. 354-369
  12. 2005. Єфіменко Г. Про причини появи "Волобуєвщини" : монография / Г. Єфіменко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 14. - С. 94-136
  13. 2006. Даниленко В. Рецензія / В. Даниленко, Г. Єфіменко // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. - К. : Вища шк., 2006. - N5. - С. 122-123
  14. 2006. Єфіменко Г. Громадська робота як чинник повсякденного життя вчителя : монография / Г. Єфіменко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 15. - С. 108-131
  15. 2006. Єфіменко Г.Г. Дмитро Захарович Мануїльський : монография / Г.Г. Єфіменко // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 370-379
  16. 2006. Єфіменко Г.Г. Економічні аспекти національної політики Кремля щодо радянської України (1918 - 1919 рр.) / Г.Г. Єфіменко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N1. - С. 83-100
  17. 2007. Єфіменко Г. 6 липня як "червоний день" календаря: Причини появи сталінського міфу про дату створення СРСР та потреба його деконструкції : монография / Г. Єфіменко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 134-153
  18. 2007. Єфіменко Г. Любити історію в собі, а не себе в історії : монография / Г. Єфіменко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 36-39
  19. 2007. Єфіменко Г. Соціальне обличчя вчительства УСРР в контексті трансформації суспільства (1920-ті роки) : монография / Г. Єфіменко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Голова редкол. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 17. - С. 138-161
  20. 2007. Єфіменко Г.Г. Огляд на кн.: Дедуктивний метод у дослідженні історії України / Г.Г. Єфіменко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N3. - С. 197-206
  21. 2007. Єфіменко Г.Г. Роль "Українського історичного журналу" у висвітленні "білих плям" історії України (1988 - 1991 рр.) / Г.Г. Єфіменко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N6. - С. 93-118
  22. 2008. Єфіменко Г. Взаємовідносини Кремля та радянської України: економічний аспект (1917 - 1919 рр.) : монография / Г. Єфіменко; Відп. ред. С.В. Кульчицький, 2008. - 230 с.
  23. 2008. Єфіменко Г. Кордони і територія України в ХХ ст. : сборник научных трудов / Г. Єфіменко, С. Кульчицький // Регіональна історія України : Зб. наук. ст. / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 2. - С. 135-160
  24. 2008. Єфіменко Г. Напередодні суцільної колективізації: хлібозаготівлі по-більшовицьки в Старобільській окрузі / Г. Єфіменко // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2008. - N1/4. - С. 196-202
  25. 2008. Єфіменко Г. Негативний вплив образу "81 млн українців" на поширення правди про Голодомор : сборник научных трудов / Г. Єфіменко // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / Відп. ред. С. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 18. Спеціальний : Голод 1932 - 1933 років - геноцид українського народу. - С. 375-380
  26. 2008. Єфіменко Г.Г. Призначення керівництва радянської України в 1917 - 1919 рр.: спільність стратегії та відмінність у тактиці : сборник / Г.Г. Єфіменко // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету / Голов. ред. Ф.Г. Турченко. - Запоріжжя : Просвіта, 2008. - Вип. ХХІІІ : Тематична еліта в історії України. - С. 136-149
  27. 2008. Єфіменко Г.Г. Розд. 15: Специфіка радянського ладу (1917 - 1923 рр.) : научное издание / Г.Г. Єфіменко, С.В. Кульчицький // Нариси історії державної служби в Україні / Співголови редкол.: Т.В. Мотренко, В.А. Смолій. - К. : Ніка-Центр, 2008. - С. 313-348
  28. 2008. Єфіменко Г.Г. Розд. 16: Структура державної влади в умовах формування тоталітарного ладу : научное издание / Г.Г. Єфіменко, С.В. Кульчицький // Нариси історії державної служби в Україні / Співголови редкол.: Т.В. Мотренко, В.А. Смолій. - К. : Ніка-Центр, 2008. - С. 349-392
  29. 2009. Єфіменко Г. Голодомор як результат національної політики Кремля : сборник научных трудов / Г. Єфіменко // Голодомор 1932 - 1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка : Матеріали міжнар. наук. конф. Київ, 25 - 26 вересня 2008 року / Відп. ред. І.Р. Юхновський. - К. : Києво-Могилянська академія, 2009. - С. 109-118
  30. 2009. Єфіменко Г. Національні процеси в Україні / Г. Єфіменко, С. Кульчицький // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. - К. : Вища шк., 2009. - N1. - С. 121-123
  31. 2009. Єфіменко Г.Г. Більшовицький центр і радянська Україна: економічні аспекти національної політики Кремля у 1917 - 1925 рр. / Г.Г. Єфіменко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N2. - С. 96-109
  32. 2009. Кульчицький С.В. Розд. 18: Специфіка радянського ладу (1917 - 1923 рр.) : научное издание / С.В. Кульчицький, Г.Г. Єфіменко // Історія державної служби в Україні : У п'яти томах / Відп. ред.: Т.В. Мотренко, В.А. Смолій; авт. кол.: О.Г. Аркуша, О.В. Бойко, Є.І. Бородін та ін. - К. : Ніка-Центр, 2009. - Т. 2. - С. 151-227
  33. 2009. Кульчицький С.В. Розд. 19: Структура державної влади в умовах формування тоталітарного ладу : научное издание / С.В. Кульчицький, Г.Г. Єфіменко // Історія державної служби в Україні : У п'яти томах / Відп. ред.: Т.В. Мотренко, В.А. Смолій; авт. кол.: О.Г. Аркуша, О.В. Бойко, Є.І. Бородін та ін. - К. : Ніка-Центр, 2009. - Т. 2. - С. 229-287
  34. 2010. Єфіменко Г. Девіація та норма в житті вчителя напередодні "великого перелому" (на прикладі зі звільненням з роботи) / Г. Єфіменко // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2010. - N3. - С. 81-86
  35. 2010. Єфіменко Г. За лаштунками комісії по з'ясуванню взаємовідносин між РСФРР та УСРР (січень-травень 1922 р.) : сборник научных трудов / Г. Єфіменко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. Засновано 1991 р. / Відп. ред. С. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 19, Ч. 1. - С. 119-159
  36. 2010. Єфіменко Г. Особливості дослідження повсякдення міжвоєнного періоду : сборник научных трудов / Г. Єфіменко // Історія повсякденності: теорія та практика : Матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14 - 15 травня 2010 р. / Упоряд.: О.М. Лукашевич, Т.Ю. Нагайко. - Переяслав-Хмельницький : Ін-т історії України НАН України, 2010. - С. 56-58
  37. 2010. Єфіменко Г. Розд. 7: Повсякденне життя вчителя школи соціального виховання : монография / Г. Єфіменко // Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921 - 1928 рр.) : Колективна монографія в 2-х частинах / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Ч. 2. - С. 5-78
  38. 2011. Єфіменко Г. Визначення кордону між УСРР та РСФРР (1917 - 1920) : сборник научных трудов / Г. Єфіменко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. Засновано 1991 р. / Відп. ред. С. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 20. - С. 135-176
  39. 2011. Єфіменко Г.Г. Еволюція державного статусу УСРР наприкінці 1919 - у 1920 рр.: нетрадиційний погляд / Г.Г. Єфіменко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2011. - N6. - С. 80-104
  40. 2011. Єфіменко Г.Г. Ч. 6, розд. 24: Соціально-економічні перетворення більшовиків : научное издание / Г.Г. Єфіменко // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Центр-Ніка, 2011. - Т. 2. - С. 115-147
  41. 2012. Єфіменко Г. Мовне питання в політиці більшовиків в Україні в роки першого комуністичного штурму (1919 - 1920 рр.) : сборник научных трудов / Г. Єфіменко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. Засновано 1991 р. / Відп. ред. С.Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 21. - С. 166-187
  42. 2012. Єфіменко Г. Перша столиця радянської України : сборник научных трудов / Г. Єфіменко // Регіональна історія України : Зб. наук. ст. / Голов. ред. В.Смолій; відп. ред. Я.Верменич. - К. : Ін-т исторії України НАН України, 2012. - Вип. 6. - С. 127-156
  43. 2012. Єфіменко Г. Розд. 7: Повсякденне життя вчительства : монография / Г. Єфіменко // Українське радянське суспільство 30-х рр. ХХ ст.: нариси повсякденного життя : Кол. моногр. / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - С. 559-609
  44. 2012. Єфіменко Г. Статус УСРР та її взаємовідносини з РСФРР: довгий 1920 рік : монография / Г. Єфіменко, 2012. - 367 с.
  45. 2012. Єфіменко Г.Г. Комунізм vs. українське націєтворення в радянській Україні (1017 - 1938 рр.): сприяння, поборювання чи вимушене замирання? / Г.Г. Єфіменко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N2. - С. 114-132
  46. 2012. Єфіменко Г.Г. Кордони України : научное издание / Г.Г. Єфіменко, С.В. Кульчицький // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 3 : Предметно-тематична частина: К - О. - С. 101-112
  47. 2012. Єфіменко Г.Г. Розд. 6: Більшовицька експансія в Україну : научно-популярная литература / Г.Г. Єфіменко, С.В. Кульчицький, В.Ф. Верстюк // Нариси історії Української революції 1917 - 1921 років / Голова редкол. В.А. Смолій; кер. авт. кол. В.Ф. Верстюк. - К. : Наукова думка, 2012. - Кн. 2. - С. 241-414
  48. 2013. Єфіменко Г. Творець української радянської державності (Павло Попов) : сборник научных трудов / Г. Єфіменко // Політичні репресії в Українській РСР 1937 - 1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації : До 75-річчя "Великого терору" в СРСР. Матеріали Всеукр. наук. конф. м. Київ, 15 березня 2012 р. / Упоряд.: О.Г. Бажан, Б.Ю. Подкур; Співголови редкол.: В.А. Смолій, В.М. Литвин. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - С. 342-355
  49. 2013. Єфіменко Г.Г. Еволюція української радянської державності : монография / Г.Г. Єфіменко // Відносини держави, суспільства і особи під час створення радянського ладу в Україні (1917 - 1938 рр.) / Голова редкол. В.А. Смолій; кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Т. 1. - С. 298-489
  50. 2013. Єфіменко Г.Г. Переселення та депортації в постголодоморні роки (1933 - 1936): порайонний зріз : сборник научных трудов / Г.Г. Єфіменко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 22. - С. 136-165
  51. 2014. Єфіменко Г. ВУЧК у системі відносин між УСРР та РСФРР у 1919 р. : сборник научных трудов / Г. Єфіменко // Радянські органи державної безпеки в Україні (1918 - 1991 рр.): історія, структура, функції : Матеріали круглого столу 19 грудня 2013 р., м. Киїїв / Співголови редкол.: В.А. Смолій, В.М. Литвин. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 70-82
  52. 2014. Єфіменко Г. Розд. 2: Входження Криму до складу радянської України в 1920 р.: нереалізований проект : сборник научных трудов / Г. Єфіменко // Крим від античності до сьогодення : Історичні студії / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 410-420
  53. 2014. Єфіменко Г.Г. Історія створення та автентичний зміст "воєнно-політичного союзу" між УСРР та РСФРР (березень-червень 1919 р.) / Г.Г. Єфіменко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N1. - С. 120-145
  54. 2015. Єфіменко Г. Документи і матеріали з історії відносин між УСРР та РСФРР у 1917 - 1923 рр.: джерелознавчий аналіз : сборник научных трудов / Г. Єфіменко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 23. - С. 307-337
  55. 2015. Єфіменко Г. Невмирущі міфологеми радянської історіографії (на прикладі відносин між УСРР та РСФРР в 1917 - 1923 рр.) : научное издание / Г. Єфіменко // Світло й тіні українського радянського історіописання : Матеріали міжнар. наук. конф. (К., Україна, 22-23 травня 2013 р.) / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 31-42
  56. 2015. Єфіменко Г. Розд. 5: Вчительство і влада (1920 - 1928) : монография / Г. Єфіменко // Суспільство і влада в радянській Україні років непу (1921 - 1928) : Кол. моногр. / Відп. ред. С.Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Т. 1. - С. 475-570
  57. 2016. Єфіменко Г.Г. Київ - перша столиця радянської України : сборник / Г.Г. Єфіменко // Від України до УРСР : Матеріали Всеукр. наук. конф. до 80-річчя перенесення столиці радянської України до міста Києва, м. Київ, 12 грудня 2014 р. / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2016. - С. 15-24