ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

КАСЬЯНОВ ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000178

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Касьянов Георгій Володимирович
Варіанти імені
Kasianov Georgiy; Kasianov Georgy ; Kasianov Heorhii; Касьянов
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА ПОЛІТИКИ 
Посада завідувач відділу
Науковий ступіньдоктор історичних наук
Вчене званняпрофесор (2002)
E-mailkasianov@irf.kiev.ua
Персональні
веб-ресурси
Дата та місце
народження
20 квітня 1961 р., м. Челябінськ
Докторська
дисертація
«Інтелігенція Радянської України 1920-х – 1930-х років: Соціально-історичний аналіз», захист відбувся 1993 р.
Кандидатська
дисертація
«Інженерно-технічні секції профспілок України в соціалістичному будівництві 1926–1937 рр.», науковий керівник - д. і. н. С. В. Кульчицький, захист відбувся 1987 р.
ОсвітаІсторичний факультет Київського педагогічного інституту ім. М.Горького, 1983 р.
Професійна
діяльність
2003–

завідувач відділу новітньої історії та політики Інституту історії України НАН України

1986–2003

молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу історії культури українського народу ХХ ст. Інституту історії України НАН України

1983–1986

аспірант Інституту історії АН УРСР

Праці
Монографії, брошури

1. Past continuous: Історична політика 1980-х – 2000-х. Україна та сусіди. – Київ: Laurus, Антропос-Логос-Фільм, 2018. – 420 с.

2. Россия-Украина. Как пишется история. Диалоги, лекции, статьи. – Москва: РГГУ, 2011. – 307 с. (в соавторстве з Алексеем Миллером)

3. Danse Macabre: голод 1932 – 1933 у політиці, масовій свідомості та історіографії. – Київ: Наш час, 2010. – 270 с.

4. A Laboratory of Transnational History: Ukraine and Recent Ukrainian Historiography. – New York – Budapest: CEU Press, 2009. – 310 с. (упорядник і науковий редактор)

5. Україна 1991 – 2007. Нариси новітньої історії. – Київ: Наш час, 2007. – 428 с.

6. Навчальне книговидання в Україні. Системні проблеми та варіанти змін. – Київ: МФ “Відродження” – APS, 2008. – 127 с.

Довідники, покажчики, каталоги

7. Vademecum Contemporary History, Ukraine. A Guide to Archives, research institutions, libraries, associations and museums, Berlin – Kyiv, 2008, 142 p., упорядник, науковий редактор.

Розділи у колективних дослідженнях

8. Україна між революцією, самостійністю та окупацією // Дорнік В., Касьянов Г. та ін. Україна між самовизначенням та окупацією: 1917 – 1922 роки. К., 2015, С.129 – 172; С. 441 – 452,

9. History, Politics and Memory (Ukraine, 1990s – 2000s) // M Pakier, J. Warziniak, J. Olick (eds) European Memories: The Eastern Perspective, Berghahn Books, New York – Oxford, 2014

10. Україна в російському історичному дискурсі 1990-ті – 2000-ні. К., Інститут історії України НАНУ, 2013 // співавторство з О. Толочко, В. Смолій

11. Голодомор, геноцид, голокост. До історії понять і термінів – Інститут національної пам’яті, К., 2013, Голод 1933.

12. Національний наратив, підручник і викладання історії в школі // Підручник з історії: проблеми толерантності. Методичний посібник Чернівці: Букрек, 2012, 122 с.

13. «Хто такі українці і чого вони хочуть» // Життєвий простір України. К., 2012

14. Национализация истории в Украине // Историческая политика в ХХI веке. М.: Неприкосновенный запас, 2011.

15. Економіка перехідної доби // Економічна історія України Том 2 с. 521 - 566

16. Die Ukraine zwischen Revolution, Selbststandigkeit und Fremdherrschaft // Die Ukraine zwischen Selbstbestimmung und Fremdherrschaft 1917 – 1922 s. Graz: Leykam, 2011 s. 131 - 180

17. Ausblick: Die Besatzungsverwaltungen 1918 und 1941/44 im Vergleich // Die Ukraine zwischen Selbstbestimmung und Fremdherrschaft 1917 – 1922 Graz: Leykam, 2011 s. 477 – 488

18. Struggling with Traumatic Past: The Great Famine of 1932 – 1933 and the Politics of Memory in Contemporary Ukraine // Postdiktatorische Geschichtskulturen in Europa. Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven. Wallstein Verlag: Gottingen, 2010, C. 75 – 97

19. Независимая Украина: парадоксы переходной эпохи // История Украины Научно-популярные очерки Москва: ОЛМА Медиа груп 2009, 6 С. 902 – 1045

20. Национализация истории в Украине // Национальные истории на постсоветском пространстве / Ф, Бомсдорф. Г, Бордюгов (ред) Москва, 2009 С. 119 – 147.

21. Nationalized History: Past Continuous, Present Perfect, Future... // A Laboratory of Transnational History: Ukraine and Recent Ukrainian Historiography New York – Budapest: CEU Press, 2009 С. 7 - 24

22. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності // — К.: Ніка Центр, 2008 Розділ 17, Частини 2, 3, С. 870 – 905

23. Revisiting the Great Famine of 1932-1933. Politics of Memory and Public Consciousness (Ukraine after 1991) // - Past in the Making. Historical Revisionism in Central Europe After 1989. Central European University Press: Budapest, 2008. pp. 197 - 219

24. Україна: політична історія ХХ – початок ХХІ століття Частина 5. Розділ 5 // Київ: Парламентське видавництво, 2007 С. 948 – 981

25. Державотворчий процес в Україні 1991 – 2006 Політичний довід самостійної України // Київ: Наукова думка, 2007 С. 160 – 223

Статті

26. - How a War for the Past Becomes a War in the Present // Kritika: Exploarations in Russian and Eurasian History 16, 1 (Winter 2015): 149 – 155

27. Geschichtpolitik in der Ukraine // Religion&Gesellschaft in Ost und West 2013 №1, s.16 -19.

28. Національні історії та сучасна історіографія: виклики й небезпеки при написанні нової історії України // Український історичний журнал, 2012, С. 4 – 24.

29. Историческая политика в Украине: 2000-е годы // Русский вопрос, №2, 2012.

30. Nationalization of History in Ukraine 1990s – 2000s // Convolutions of Historical Politics, A. Miller, M. Lipman (eds), CEU Press, New – York - Budapest 2012

31. Holodomor and the Politics of Memory in Ukraine after Independence // Holodomor and Gorta Mor. Histories, Memories and Representations of Famine in Ukraine and Ireland. Edited by Christian Noack, Lindsey Janssen and Vincent Comerford , 2012

32. Как «общая» история разделяет: политика памяти в Украине, Польше, России в 1990-е – 2000-е // Перекрестки 2011, №3-4, С. 158 – 185.

33. “Історична освіта в полікультурному суспільстві: виклики та перспективи для України” // Історична освіта в полі культурному суспільстві: виклики та перспективи для України. М - ли міжнародного круглого столу , Київ, 14 липня 2010 р. Київ, МФ “Відродження”, Інститут історії України НАН. С. 46 – 49

34. Может ли история Украины быть частью всемирной истории? // Новые подходы к изучению всемирной истории. К 40-летию ИВИ РАН М-лы юбилейной международной конференции Москва: Ин-т всеобщей истории Новая и новейшая история РАН, 2011 с. 185 - 192

35. The Holodomor and the Building of a Nation // Russian Politics and Law September – October 2010 Vol. 48 No. 5 pp.25 – 48

36. "We władzy dyskursu": Z H.Kasjanowem rozmawiają M.Nocuń i A.Brzeziecki // Nowa Europa Wschodnia. 2010. Nr 3-4 (XI-XII) С. 124-138

37. Украина: невыученные уроки // Русский вопрос (Прага) Jota Publishers, 2009

38. Система владних відносин в Україні: групи інтересу, клани та олігархія // Український журнал. 2009 №1. С. 160 – 180

39. Марксизм як традиція і перспектива (форум) // Україна модерна. 2009. №3 (14). С. 39 – 41

40. Голодомор и строительство нации // Pro et Contra. 2009. Том 13. С. 24 – 42.

41. No comment. С комментариями // Ab Imperio 2009 №3. С. 419 - 423

42. Університетська автономія в Україні: спроба практичного впровадження // Дух і Літера. №19 Спеціальний випуск “Університетська автономія”, 2008, с. 31- 54

43. Підручники з історії України у світлі критеріїв Міжнародної мережі дослідження підручників // Шкільна історія очима істориків-науковців К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2008. С. 84 – 89

44. Націоналізація історії та образ Іншого: Україна і посткомуністичний простір // Образ Іншого в сусідніх історіях: міфи, стереотипи, наукові інтерпретації. К.: Інститут історії НАН України, 2008, с. 14 – 20

45. “Національне відродження” чи націотворення? // Історія та правознавство №19-21, 2007 С. 99 – 104

46. Украина – 1990: «бои за историю» // Новое литературное обозрение №1 (83) 2007 С. 76 – 93

47. Déjà vu! // Критика, 2007 №2 с. 22 - 24

48. Сучасна історія України: проблеми, інтерпретації, спостереження // Укр. іст. журн. 2006. №4 С. 4 – 15.

49. The Burden of the Past: The Ukrainian-Polish Conflict of 1943-44 in Contemporary Public, Academic and Political Debates in Ukraine and Poland // Innovation. 2006. Vol.19. №3/4. С. 247 - 260.

50. 1991-й // Український журнал (Прага) 2006 №12. С 16 – 19

Науково-популярні публікації

51. Конспект лекції Георгія Касьянова “Минуле як пролог: політика та історична пам’ять в Україні” // Київський офіс Інституту Кеннана: [Електронний ресурс]. – 2018. – 8 лютого.

Тези наукових доповідей та повідомлень

52. Образ Іншого в сусідніх історіях: міфи, стереотипи, наукові інтерпретації., К.: Інститут історії НАН України, 2008, 262 c.

53. Виступ на круглому столі “Історична пам’ять як поле змагань за ідентичність” // Історична пам’ять як поле змагань за ідентичність. Матеріали круглого столу. Київ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2008. С. 35 – 38

Рецензії

54. Рец. на кн.: Anne Applebaum. Red Famine. Stalin’s War on Ukraine // Контрапункт: Журнал о политике и обществе. – 2017. – № 10 / Декабрь.

Інтерв'ю

55. Георгий Касьянов: "Если бы Украинская революция закончилась провалом, не было бы УССР": [Интервью журналисту "Деловой столицы" Александру Куриленко] // Деловая столица: [Электронный ресурс]. – 2018. – 4 июля.

56. Историк Касьянов: власти плевать как на советскую, так и на нацистскую символику: [Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина] // РИА Новости Украина: [Электронный ресурс]. – 2018. – 9 мая.

57. Рабочий стол историка: [Интервью изданию In Kyiv] // In Kyiv: [Электронный ресурс]. – 2018. – 21 марта.

58. Касьянов о польском законе: "Войны историков" нет, есть склока политиков: [Интервью корреспондентке РИА Новости Украина Анне Лабе] // РИА Новости Украина: [Электронный ресурс]. – 2018. – 8 февраля.

59. Мифы замедленного действия. Историк Георгий Касьянов о Бандере, русском языке и щелчках истории: [Интервью Юрию Володарскому] // Фокус. – 2017. – 10 февраля.

Література
 1. Українські історики ХХ ст.: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 2: У 2 ч. – Ч. 1. – К., Львів, 2003.
 2. Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998.

ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. НАЦІОНАЛІЗМ ІНТЕГРАЛЬНИЙ
 2. ШПОРЛЮК Роман Васильович

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (1991) Даниленко В. М., Касьянов Г. В. Сталінізм і українська інтелігенція (20–30-і роки)
 2. (1991) Даниленко В. М., Касьянов Г. В., Кульчицький С. В. Сталінізм на Україні : 20–30-ті роки.
 3. (1992) Касьянов Г. В. Українська інтелігенція 1920-х – 30-х років : соціальний портрет та історична доля.
 4. (1993) Касьянов Г. В. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ–ХХ століть : соціально-політичний портрет.
 5. (1995) Касьянов Г. Незгодні : Українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х рр.   
 6. (1999) Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму.
 7. (2003) Касьянов Г. В. До питання про ідеологію Організації українських націоналістів (ОУН) : Аналіт. огляд.
 8. (2008) Касьянов Г. Украина 1991–2007 : очерки новейшей истории   
 9. (2008) Касьянов Г. Україна 1991-2007 : нариси новітньої історії
 10. (2010) Касьянов Георгій Danse macabre : голод 1932–1933 років у політиці, масовій свідомості та історіографії (1980-ті – початок 2000-х)   
 11. (2011) Касьянов Г. В., Миллер А. И. Россия-Украина : как пишется история: Диалоги – лекции – статьи   
 12. (2013) Касьянов Г., Смолій В., Толочко О. Україна в російському історичному дискурсі : проблеми дослідження та інтерпретації   
 13. (2015) Дорнік В., Касьянов Г., Ліб П., Ляйдінґер Г., Міллєр А., Мусял Б., Расевич В. Україна між самовизначенням та окупацією : 1917–1922 роки   
 14. (2017) Касьянов Г. Про стереотипи. "Західна Європа". "Східна Європа". Пострадянський простір. Ч. 1: Про стереотипи. Західна Європа   
 15. (2017) Касьянов Г. Про стереотипи. "Західна Європа". "Східна Європа". Пострадянський простір. Ч. 2: Про стереотипи. Східна Європа   
 16. (2017) Касьянов Г. Про стереотипи. "Західна Європа". "Східна Європа". Пострадянський простір. Ч. 3: Пострадянський простір   
 17. (2018) Касьянов Г. Past continuous: історична політика 1980-х ‒ 2000-х. Україна та сусіди
 18. (2018) Касьянов Г. Історична політика та її реалізація в Україні
 19. (2018) Касьянов Г. Курс лекцій "100 років української історії за 100 хвилин". Лекції 1-11
 20. (2019) Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-1980-х років
 21. (2019) Касьянов Г. Украина и соседи: историческая политика. 1987-2018

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Касьянов Г. В.  "Шахтинська справа” // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 1991. - Вип. 1. - C. 36.
 2. Касьянов Г. В.  Історична пам’ять та історична політика: до питання про термінологію й генеалогію понять // Український історичний журнал. - 2016. - № 2. - C. 118.
 3. Касьянов Г. В.  Українська інтелігенція в 1933 р. // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 1992. - Вип. 2. - C. 92.
 4. Касьянов Г.  Дифірамб Кульчицькому // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 32-33.
 5. Касьянов Г.  Рец. на кн.: «Коляструк О.А. Інтелігенція УСРР в 1920-ті роки: повсякденне життя. – Харків: Раритети України, 2010. – 362 с.» // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2010. - 34. - C. 373-375.
 6. Касьянов Г.В  Діяльність інженерно-технічних секцій профспілок України по підвищенню трудової та суспільно-політичної активності інтелігенції (1926-1935 рр.) // Український історичний журнал. - 1987. - № 9. - C. 75-83.
 7. Касьянов Г.В. , Ткачова Л.І. Держава і українська інтелігенція (Деякі проблеми взаємовідносин у 20-х – на початку 30-х років) // Деякі проблеми взаємовідносин у 20-х – на початку 30-х років. - 1990. - 5. - C. 26-41.
 8. Касьянов Г.В. , Толочко О.П. Національні історії та сучасна історіографія: виклики й небезпеки при написанні нової історії України // Український історичний журнал. - 2012. - № 6. - C. 4-24.
 9. Касьянов Г.В.  ”Нація” і “націоналізм”: слова і терміни // Український історичний журнал. - 1999. - № 2. - C. 3-14.
 10. Касьянов Г.В.  Академік М.І. Яворський: доля вченого // Український історичний журнал. - 1990. - № 8. - C. 75-86.
 11. Касьянов Г.В.  Ідеологія ОУН: історико-ретроспективний аналіз (Закінчення) // Український історичний журнал. - 2004. - № 2. - C. 68-82.
 12. Касьянов Г.В.  Ідеологія ОУН: історико-ретроспективний аналіз // Український історичний журнал. - 2004. - № 1. - C. 29-42.
 13. КАСЬЯНОВ Г.В.  Особливості становлення радянської технічної інтелігенції в 1926–1935 рр. (Матеріали суспільно-політичних читань "Історія класів і соціальних груп Української РСР") // Український історичний журнал. - 1986. - № 12. - C. 94–95.
 14. КАСЬЯНОВ Г.В.  Про діяльність науково-технічних секцій профспілок України (1935–1937 pp.) // Український історичний журнал. - 1985. - № 10. - C. 75–80.
 15. Касьянов Г.В.  Система владних відносин у сучасній Україні: групи інтересу, клани та олігархія // Український історичний журнал. - 2009. - № 1. - C. 160-180.
 16. Касьянов Г.В.  Сучасна історія України: проблеми, версії, міркування // Український історичний журнал. - 2006. - № 4. - C. 4-15.
 17. Касьянов Г.В.  Український націоналізм: проблема наукового переосмислення // Український історичний журнал. - 1998. - № 2. - C. 39-54.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 1986. Касьянов Г.В. Инженерно-технические секции профсоюзов Украины в социалистическом строительстве (1926-1937 гг.) : Дис... канд. ист. наук № 07.00.02 / Г.В. Касьянов, 1986. - 239 с.
 2. 2003. Касьянов Г. До питання про ідеологію Організації українських націоналістів (ОУН) : Аналітичний огляд / Г. Касьянов, 2003. - 63 с.
 3. 2003. Касьянов Г.В. "Національне відродження" чи націотворення? : сборник научных трудов / Г.В. Касьянов // Україна: національна ідея : Матеріали Міжнародної наукової конференції 23 квітня 2002 р. - К. : Київський Міжнародний ун-т, 2003. - С. 151-156
 4. 2004. Касьянов Г.В. Ідеологія ОУН: історико-ратроспективний аналіз / Г.В. Касьянов // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2004. - N2. - С. 68-82
 5. 2004. Касьянов Г.В. Ідеологія ОУН: історико-ретроспективний аналіз / Г.В. Касьянов // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2004. - N1. - С. 29-42
 6. 2005. Касьянов Г. Націоналізація історії: методологічні та термінологічні проблеми (пострадянський простір, 1990-ті роки) : монография / Г. Касьянов // Сучасна українська історіографія: проблеми методології та термінології : Матер. науково-методологічного семінару (Київ, 17 червня 2004 р.). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 36-46
 7. 2005. Касьянов Г. Право на освіту в контексті реалізації прав людини в Україні: історична ретроспектива та сучасність : монография / Г. Касьянов, Т. Фініков // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 9. - С. 476-485
 8. 2005. Касьянов Г.В. Розд. 8: Ідеологія Організації українських націоналістів : монография / Г.В. Касьянов // Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : Історичні нариси. - К. : Наук. думка, 2005. - С. 445-478
 9. 2006. Касьянов Г.В. Сучасна історія України: проблеми, версії, міркування / Г.В. Касьянов // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N4. - С. 4-15
 10. 2007. Касьянов Г. Дифірамб Кульчицькому : монография / Г. Касьянов // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 32-33
 11. 2007. Касьянов Г. Ч. V, розд. V: Політичний досвід самостійної України : монография / Г. Касьянов // Україна: політична історія. ХХ - початок ХХІ ст. - К. : Парламентське вид-во, 2007. - С. 948-990
 12. 2007. Касьянов Г.В. Політичний досвід самостійної України : монография / Г.В. Касьянов // Державотворчий процес в Україні 1991-2006. - К. : Наук. думка, 2007. - С. 160-236
 13. 2008. Касьянов Г. Підручники з історії України у світлі критеріїв міжнародної мережі дослідження підручників : монография / Г. Касьянов // Шкільна історія очима істориків-науковців : Матеоіали Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України / Упоряд. Н.Яковенко. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2008. - С. 84-89
 14. 2008. Касьянов Г. Україна 1991 - 2007: нариси новітньої історії : монография / Г. Касьянов, 2008. - 432 с.
 15. 2008. Касьянов Г.В. / Г.В. Касьянов // Політична система для України : Історичний досвід і виклики сучасності / Голов. ред. В.М. Литвин. - К. : Ніка-Центр, 2008. - С. 893-909
 16. 2008. Касьянов Г.В. Независимая Украина: парадоксы переходной эпохи : научно-популярная литература / Г.В. Касьянов // История Украины : Научно-популярные очерки / Под ред. В.А. Смолия. - М. : ОЛМА медиа Групп, 2008. - С. 902-1069
 17. 2008. Касьянов Г.В. Опозиція: проблеми визначення і становлення : монография / Г.В. Касьянов // Політична система для України : Історичний досвід і виклики сучасності / Голов. ред. В.М. Литвин. - К. : Ніка-Центр, 2008. - С. 893-909
 18. 2008. Касьянов Г.В. Ч. ІІ; розд. 17: Групи інтересу та впливу, клани і олігархія : монография / Г.В. Касьянов // Політична система для України : Історичний досвід і виклики сучасності / Голов. ред. В.М. Литвин. - К. : Ніка-Центр, 2008. - С. 870-893
 19. 2009. Касьянов Г.В. Система владних відносин у сучасній Україні: групи інтересу, клани та олігархія / Г.В. Касьянов // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N1. - С. 160-180
 20. 2010. Касьянов Г. Danse macabre : голод 1932 - 1933 років у політиці, масовій свідомості та історіографії (1980-ті - початок 2000-х) / Г. Касьянов, 2010. - 271 с.
 21. 2011. Касьянов Г. Россия - Украина. Как пишется история : Диалоги. Лекции. Статьи / Г. Касьянов, А. Миллер, 2011. - 306 с.
 22. 2011. Касьянов Г.А. Ч. 6, розд. 33: Економіка перехідної доби (1991 - 2010) : научное издание / Г.А. Касьянов // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Центр-Ніка, 2011. - Т. 2. - С. 521-566
 23. 2011. Касьянов Г.В. Передмова : научное издание / Г.В. Касьянов // Історична освіта в полікультурному суспільстві: виклики та перспективи для України : Матеріали міжнар. круглого столу (Київ, 14 липня 2010 р.) / Упоряд.: О.В. Андрощук, О.О. Заплотинська. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. - С. 6-8
 24. 2012. Касьянов Г.В. "Хто такі українці і чого вони хочуть": проблема формування нації : сборник научных трудов / Г.В. Касьянов // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991 - 2010 роки) : Зб. наук. ст. / Автори: Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка та ін. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - С. 6-19
 25. 2012. Касьянов Г.В. Національні історії та сучасна історіографія: виклики й небезпеки при написанні нової історії України / Г.В. Касьянов, О.П. Толочко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N6. - С. 4-24
 26. 2013. Касьянов Г. Голодомор, геноцид, голокост. До історії понять і термінів : сборник научных трудов / Г. Касьянов // Голод 1933. Українці : Зб. наук. пр. - К. : Пріоритети, 2013. - С. 238-304
 27. 2013. Касьянов Г. Україна в російському історичному дискурсі: проблеми дослідження та інтерпретації : научное издание / Г. Касьянов, В. Смолій , О. Толочко, 2013. - 128 с.
 28. 2015. Дорнік В. Розд. 4: Окупаційні адміністрації 1918 р. та 1941 - 1944 рр.: порівняння : научное издание / В. Дорнік, Г. Касьянов, П. Ліб // Україна між самовизначенням та окупацією: 1917 - 1922 роки / Кер. авт. кол. В.Дорнік; пер. з нім. В.Кам'янець. - К. : Ніка-Центр, 2015. - С. 441-451
 29. 2015. Касьянов Г. Освітня система України 1990-2014 : Аналітичний огляд / Г. Касьянов, 2015. - 52 с.
 30. 2015. Касьянов Г. Розд. 2: Україна між революцією, самостійністю та окупацією : научное издание / Г. Касьянов // Україна між самовизначенням та окупацією: 1917 - 1922 роки / Кер. авт. кол. В.Дорнік; пер. з нім. В.Кам'янець. - К. : Ніка-Центр, 2015. - С. 129-172
 31. 2016. Касьянов Г.В. Історична пам'ять та історична політика: до питання про термінологію й генеалогію понять / Г.В. Касьянов // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2016. - N2. - С. 118-137