ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

КАТАРГІНА ТЕТЯНА ІВАНІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000179

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Катаргіна Тетяна Іванівна
Варіанти імені
Katarhina; Катаргина
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

Центр досліджень історико-культурної спадщини України 
Посадастарший науковий співробітник
Науковий ступінькандидат історичних наук
Вчене званняСтарший науковий співробітник (2006)
Наукові
зацікавлення
Всесвітня історія, історія України, культурологія, пам’яткознавство
E-mailKatativan@gmail.com
Телефон+380 44 2785465
Дата та місце
народження
3 вересня 1960 р., м. Київ
Кандидатська
дисертація
"Розвиток системи збереження пам’яток історії та культури у Великобританії, США, Канаді (1960-80-ті рр.)", науковий керівник – д.і.н., проф. В.О. Горбик, захист відбувся в Інституті історії України НАН України 23 лютого 2001 р.
Освіта1982 р. закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Професійна
діяльність
з 2012

старший науковий співробітник центру досліджень історико-культурної спадщини України відділу історії України другої половини ХХ ст. Інституту історії України НАН України

2006–2012

старший науковий співробітник центру Зводу пам’яток історії та культури України відділу історії України другої половини ХХ ст. Інституту історії України НАН України;

2001–2006

науковий співробітник відділу Історико-краєзнавчих досліджень Інституту історії України НАН України;

1993–2001

молодший науковий співробітник відділу Історико-краєзнавчих досліджень Інституту історії України НАН України;

1990–1993

аспірантка Інституту історії України НАН України;

1984–1990

молодший науковий співробітник відділу Історико-краєзнавчих досліджень Інституту історії України НАН України;

1982–1984

стажист-дослідник відділу Історико-краєзнавчих досліджень Інституту історії України НАН України;

Участь у редколегіях та громадських радах
 • З 2012
 • член ревізійної комісії Національної спілки краєзнавців України

 • З 2011
 • член правління Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України

 • 2017
 • Звід пам’яток історії та культури України. Закарпатська область (Матеріали до багатотомного «Зводу пам’яток історії та культури України») / Кот С.І. (кер., упорядн.), Катаргіна Т. І., Ковпаненко Н.Г., Томіна Н. М., (співупорядн.). – К.: Інститут історії України НАН України, 2017.

 • 2013
 • Матеріали до тому «Звід пам’яток історії та культури України. Автономна Республіка Крим» (редагування).

  Премії та нагороди
 • 2016
 • Грамота Національної спілки краєзнавців України

 • 2006
 • Подяка мера Києва

 • 1996
 • Подяка Українського товариства охорони пам’яток історії та культури України

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Збереження культурної спадщини у Великій Британії, США, Канаді (історія і сучасність). – К.: Інститут історії України НАН України, 2003. – 186 с.

  Довідники, покажчики, каталоги

  2. «Пам’ятки та пам’ятні місця, пов’язані з політичними, державними, військовими діячами, видатними представниками культури, науки, мистецтва України в Російській Федерації» Каталог-довідник // Українська діаспора в Російській Федерації: історико-культурна спадщина – К.: Інститут історії України, 2011. – С. 161–273.

  3. Пам’ятки історії та культури України: Каталог-довідник. Зошит 2: Каталог-довідник пам’яток історії та культури України: м. Київ – К., 2010. – 277 с. (у співавторстві).

  4. Пам’ятки історії та культури України: Каталог-довідник. Зошит 3: Каталог-довідник пам’яток історії та культури України: м. Севастополь – К., 2008. – 78 с. (у співавторстві).

  5. Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. (колективна робота).

  6. Пам’ятки діячам науки та культури національних меншин України. Каталог-довідник. К.: 1998. – 168 с. (у співавторстві)

  Розділи у колективних дослідженнях

  7. Українська культурна спадщина за кордоном в контексті підготовки «Зводу пам’яток історії та культури України» по зарубіжних країнах // Культурна спадщина в контексті «Зводу пам’яток історії та культури України» – К.: Інститут історії України, 2015. – С. 361–425.

  8. Українська діаспора в Російській Федерації: історико-культурна спадщина – К.: Інститут історії України, 2011. – розділи: «Мистецький потенціал українців у культурному житті Росії» (у співавторстві) – С. 45–84; «Формування освіти, науки, культури в Росії за участю вчених і педагогів – вихідців з України (пам’яткознавчий аспект) – С.85–114; «Творчий шлях видатних письменників з України на теренах Росії, відтворений через пам’ятки» – С. 115–136.

  9. Проблеми збереження історико-культурної спадщини Києва – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. –розділи: «Історико-культурна спадщина національних меншин у Києві» – С. 165–199; «Проблеми збереження пам’яток архітектури та містобудування» – С. 200–236.

  10. Формування концепції захисту та збереження нерухомих пам’яток в зарубіжних країнах // Пам’яткознавчі студії в Україні: теорія і практика – К., 2007. – С.113–140.

  11. Проблеми збереження етнічної культурної спадщини // Пам’ятки історії та культури України: Каталог-довідник. Зошит 1: Каталог-довідник пам’яток історії та культури України: м. Київ – К., 2007. – С. 70–102.

  12. Історія виробництва і техніки в пам’ятках // Актуальні питання виявлення і дослідження пам’яток історії та культури (на матеріалах Зводу пам’яток історії та культури України - Ч.2. – К., 1999. – С. 52-60. (у співавторстві).

  13. Зарубіжний досвід збереження нерухомої історико-культурної спадщини // Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження. – К.: Інститут історії України НАН України, 1998. – С. 91–103.

  Статті

  14. Чорнобильська межа. Увічнення подвигу ліквідаторів катастрофи в пам’ятках за кордоном //Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика. – Вип. 22. – К., 2017. – С.394–427.

  15. Внесок митців української діаспори в культурну спадщину за кордоном // Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика. Вип. 20, Львів, Растр-7, 2015 – С. 402–413.

  16. Скрижалі скорботи. Зарубіжні пам’ятки Голодомору-геноциду 1932–1933 рр. в Україні // «Краєзнавство». – №4. – 2013 – С. 65–80.

  17. Музеї діаспори як об’єкти української історико-культурної спадщини // Матеріали Четвертих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань «Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції», присвячених 150-річчю від дня народження академіка В.І. Вернадського (м. Київ, 17 квітня 2013 р): Зб. наук. пр. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. – С. 172–181.

  18. Проблеми збереження культурної спадщини національних меншин України (міжнародний аспект) // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – Вип. 21: Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. ред. С. В. Віднянський. НАН України. Iнститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2012. – С. 145–161.

  19. Українці на теренах європейських країн: національна спадщина у розмаїтті культур сучасного світу // Історія України маловідомі імена, події, факти .Зб. ст. – Вип.30. – Київ, 2005 – С. 58–69.

  20. Культурна спадщина України на теренах зарубіжних країн: проблеми дослідження і збереження // Фундаментальні орієнтири науки. Зб.ст. – Київ, 2005. – С.83–98. (у співавторстві).

  21. Внесок академіка П. Т. Тронька в збереження національної культурної спадщини // Історія України маловідомі імена, події, факти. Зб. ст. – Вип. 29. – Київ, 2005. – С. 22–31. (у співавторстві).

  22. Збереження пам’яток історії Другої світової війни на теренах зарубіжних країн // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Зб. ст. – Вип.26. – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – 379–396. (у співавторстві).

  23. Голіцин Д. М. // Енциклопедія історії України: Т. 2: / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: «Наукова думка», 2004. – С. 135–136.

  24. Проблемы сохранения культурного наследия и их решение на международном уровне // 175 лет Керченскому музею древностей. Материалы международной конференции, 2001. – Керчь, 2001. – С.213–216.

  25. Інтеграція пам’яток історії та культури в структурі індустрії туризму // Історія України маловідомі імена, події, факти (Збірник статей) – Вип.17. – Київ-Донецьк, 2001. – С. 273–280.

  26. Використання пам’яток історії та культури у процесі викладання спецкурсів з краєзнавства (зарубіжний досвід) // Історія України маловідомі імена, події, факти (Збірник статей). – Вип.6. – К., 1999. – С.129–133.

  27. Зарубіжний досвід збереження пам’яток історії та культури і його використання в Україні // Київська старовина. – № 4/5 – К., 1996. – С.134–146. (у співавторстві).

  28. З досвіду діяльності зарубіжних недержавних інституцій по збереженню пам’яток // VII Всеукраїнська наукова конференція “ Історичне краєзнавство в Україні: традиції і сучасність”. – Ч.2. – Київ, 1995 – С.366–368.

  29. Українська культурна спадщина за кордоном // VI Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С. 191–192.

  30. Досвід збереження історичних міст у промислово розвинених країнах // Міжнародна практична конференція “Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія і сучасність). Тези доповідей. – Рівне, 1993. – С.183–185.

  31. Використання пам’яток в індустрії туризму за кордоном // Всеукраїнська науково-практична конференція “Туризм і завдання національно-культурного відродження України”. Тези доповідей. Київ-Черкаси, 1992 – С.110–112.

  32. Охорона історичних пам’яток у США, Великобританії і Канаді // Український історичний журнал. – 1991. – №10. – С.121–130. (у співавторстві).

  33. Использование материалов общественных музеев при подготовке Свода памятников истории и культуры ( на материалах Житомирской области) // Материалы к Своду памятников истории и культуры Украины. – Вып. 9. – К., 1991. – С. 56–68.

  34. З досвіду організації збереження культурної спадщини у промислово розвинутих країнах // V Всеукраїнська наукова конференції “Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України.” Тези доповідей. – К.-Кам’янець-Подільський, 1991 – С.447–449.

  35. Пам’ятники трудовой и производственной деятельности Запорожской области // Памятники истории и культуры Запорожской области. Материалы к Своду памятников истории и культуры народов СССР по Украинской ССР. – Вып. 7. – К., 1990. – С. 35–51.

  36. Памятники завода «Коммунар» // Методические материалы к Своду памятников истории и культуры народов СССР по Украинской ССР (образцы статей) – К., 1990. – С.111–114.

  37. Свод памятников истории и культуры как отражение развития исторического краеведения // IV Республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства. Тези доповідей та повідомлень. – К., 1989 – С. 543–544.

  38. Использование материалов общественных музеев при подготовке Свода памятников // II Всесоюзная конференция по историческому краеведению. Тезисы докладов и сообщений. – Пенза, 1989 – С.249–250.

  39. Памятники производственной и трудовой деятельности // Методика подготовки статей о памятниках истории и культуры. – К., 1988. – С.42–50. (у співавторстві).

  Енциклопедичні гасла

  40. Міжнародний центр з дослідження збереження та реставрації культурних цінностей // Енциклопедія історії України: Т. 6 / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: «Наукова думка», 2009. – С. 712–713.

  41. Міжнародна рада з питань охорони пам’яток і визначних місць // Енциклопедія історії України: Т. 6 / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: «Наукова думка», 2009. – С. 708–709.

  42. Маковей Осип Степанович // Енциклопедія історії України: Т. 6 / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: «Наукова думка», 2009. – С. 449-450.

  43. Державні премії України // Енциклопедія історії України: Т. 2: / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: «Наукова думка», 2004. – С. 365–366.

  44. Державні премії УРСР // Енциклопедія історії України: Т. 2: / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: «Наукова думка», 2004. – С. 366–367.

  45. Державні премії СРСР // Енциклопедія історії України: Т. 2: / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: «Наукова думка», 2004. – С. 365.

  46. Дашкевич Микола Павлович. Енциклопедія історії України: Т. 2: / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: «Наукова думка», 2004. – С. 295.

  47. Голіцин М.М. // Енциклопедія історії України: Т. 2: / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: «Наукова думка», 2004. – С. 136.

  48. Голіцин Л. С. // Енциклопедія історії України: Т. 2: / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: «Наукова думка», 2004. – С. 136.

  49. Вовчок Марко // Енциклопедія історії України: Т. 1: / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: «Наукова думка», 2003. – С. 590–591.

  50. Бурачков Платон Йосипович // Енциклопедія історії України: Т. 1: / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: «Наукова думка», 2003. – С.407.

  Література
  1. Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 553
  2. Краєзнавці України (Сучасні дослідники рідного краю): Довідник. – Т. 1. – К.., Кам’янець-Подільський, 2003.

  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. БУРАЧКОВ Платон Йосипович
  2. ВОВЧОК Марко
  3. ГЛІБОВ Леонід Іванович
  4. ГОЛІЦИН Дмитро Михайлович
  5. ГОЛІЦИН Лев Сергійович
  6. ГОЛІЦИН Михайло Михайлович
  7. ГРЕЧУХА Михайло Сергійович
  8. ДАШКЕВИЧ Микола Павлович
  9. ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ СРСР
  10. ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ
  11. ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ УРСР
  12. МАКОВЕЙ Осип Степанович
  13. МІЖНАРОДНА РАДА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК І ВИЗНАЧНИХ МІСЦЬ
  14. МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР З ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЇ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (2003) Катаргіна Т. Збереження культурної спадщини у Великій Британії, США, Канаді (історія і сучасність).
  2. (2011) Горбик В. О., Герасимчук В. Є., Даниленко В. М., Денисенко Г. Г., Катаргіна Т. І., Кубальський О. Н. Українська діаспора в Російській Федерації : історико-культурна спадщина   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. КАТАРГІНА Т.  Внесок митців української діаспори в культурну спадщину за кордоном // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2015. - Вип. 20. - C. 402.
  2. Катаргіна Т.  Зарубіжна історіографія з питань захисту та збереження культурної спадщини // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2016. - Вип. 21. - C. 213.
  3. Катаргіна Т.  Чорнобильська межа. Увічнення подвигу ліквідаторів катастрофи в пам’ятках за кордоном // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2017. - Вип. 22. - C. 394.
  4. Катаргіна Т.І. , Колибанова К.В. Збереження пам'яток історії Другої світової війни на теренах зарубіжних країн // Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей). - 2004. - 26. - C. 379-395.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2000. Катаргіна Т.І. Розвиток системи збереження пам'яток історії та культури у Великобританії, США, Канаді (1960 - 80-ті рр.) : Дис. канд. іст. наук № 07.00.02 / Т.І. Катаргіна, 2000. - 185 с.
  2. 2003. Катаргіна Т. Збереження культурної спадщини у Великій Британії, США, Канаді (історія і сучасність) : монография / Т. Катаргіна, 2003. - 186 с.
  3. 2004. Катаргіна Т.І. Збереження пам'яток історії Другої світової війни на теренах зарубіжних країн : монография / Т.І. Катаргіна, К.В. Колибанова // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. : Зб. статей. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 26 : До 60-річчя визволення України. - С. 379-395
  4. 2005. Горбик В.О. Внесок академіка П.Т. Тронька у збереження національно-культурної спадщини : сборник научных трудов / В.О. Горбик, Т.І. Катаргіна, С.І. Кот // Історія України: Маловідомі імена, події, факти : Зб. наук. праць на пошану, акад. НАН України П.Т. Тронька. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 29. - С. 22-30
  5. 2005. Катаргіна Т. Берлинський Максим Федорович : монография / Т. Катаргіна // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 1. - С. 67-70
  6. 2005. Катаргіна Т.І. Українці на теренах європейських країн: національна спадщина у розмаїтті культур сучасного світу : сборник научных трудов / Т.І. Катаргіна // Історія України: Маловідомі імена, події, факти : Зб. наук. праць на пошану, акад. НАН України П.Т. Тронька. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 30. - С. 58-68
  7. 2007. Катаргіна Т. Розд. 4: Формування концепції захисту та збереження нерухомих пам"яток в зарубіжних країнах : монография / Т. Катаргіна // Пам'яткознавчі студії в Україні: теорія і практика / Ред. В.О. Горбик. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 113-140
  8. 2009. Катаргіна Т.І. Історико-культурна спадщина національних меншин у Києві : сборник научных трудов / Т.І. Катаргіна // Проблеми збереження історико-культурної спадщини Києва / Відп. ред. В.О. Горбик. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - С. 165-199
  9. 2009. Катаргіна Т.І. Проблеми збереження пам'яток архітектури та містобудування : сборник научных трудов / Т.І. Катаргіна // Проблеми збереження історико-культурної спадщини Києва / Відп. ред. В.О. Горбик. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - С. 200-236
  10. 2012. Катаргіна Т. Проблеми збереження культурної спадщини національних меншин України (міжнародний аспект) : сборник научных трудов / Т. Катаргіна // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 21. - С. 145-161
  11. 2013. Катаргіна Т. Скрижалі скорботи. Закордонні пам'ятки жертвам Голодомору 1932 - 1933 рр. в Україні / Т. Катаргіна // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2013. - N4. - С. 65-79
  12. 2014. Катаргіна Т. Теоретичні та методологічні принципи визначення та ідентифікації нерухомих пам'яток української культури за кордоном : сборник научных трудов / Т. Катаргіна // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 19. - С. 244-256
  13. 2014. Катаргіна Т. Ч. 2: Ставлення до культурної спадщини етнічних груп Криму в незалежній Україні : сборник научных трудов / Т. Катаргіна // Крим від античності до сьогодення : Історичні студії / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 588-597
  14. 2015. Катаргіна Т. Внесок митців української діаспори в культурну спадщину за кордоном : сборник научных трудов / Т. Катаргіна // Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика : Зб. ст. / відп. ред. В.Даниленко. - Львів : Растр-7, 2015. - Вип. 20. - С. 402-413
  15. 2015. Катаргіна Т.І. Розд. 9: Українська культурна спадщина за кордоном в контексті підготовки тому "Зводу пам'яток історії та культури України" по зарубіжних країнах : сборник научных трудов / Т.І. Катаргіна // Культурна спадщина в контексті "Зводу пам'яток історії та культури України" / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 361-425