ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

КОТ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000210

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Кот Сергій Іванович
Варіанти імені
Kot; Кот
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

Центр досліджень історико-культурної спадщини України 
Посадакерівник Центру досліджень історико-культурної спадщини України, керівник неструктурної групи “Центр досліджень проблем повернення та реституції культурних цінностей”
Науковий ступінькандидат історичних наук
Вчене званнястарший науковий співробітник (1997)
Наукові
зацікавлення
історія України, історія Другої світової війни, проблеми повернення та реституції культурних цінностей, охорона культурної спадщини, пам’яткознавство, історія українського національно-визвольного руху.
E-mailsergiikot@ukr.net
Телефон+380 44 2785465
Дата та місце
народження
22 жовтня 1958 р., м. Київ
Кандидатська
дисертація
"Охорона пам'яток історії та культури в Українській РСР (1943-поч. 60-х рр.)", науковий керівник – академік П. Т. Тронько, захист відбувся у Дніпропетровському державному універститеті 22 червня 1990 р.
Освіта1980 р. закінчив історико-педагогічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького. Диплом "з відзнакою".
Професійна
діяльність
2013‒

керівник Центру досліджень історико-культурної спадщини України Відділу історії України другої половини ХХ ст. Інституту історії України НАН України.

2012‒

заступник голови Головної редколегії Зводу, керівник Робочої групи Головної редколегії «Зводу пам’яток історії та культури України”.

2012‒2013

керівник Центру Зводу пам’яток історії та культури України Відділу історії України другої половини ХХ ст. Інституту історії України НАН України.

2006‒2012

старший науковий співробітник Центру Зводу пам’яток історії та культури України Відділу історії України другої половини ХХ ст. Інституту історії України НАН України.

1999‒

керівник неструктурної групи “Центр досліджень проблем повернення та реституції культурних цінностей” Інституту історії України НАН України.

1999‒2000

член Робочої групи Комітету Верховної ради України з питань культури і духовності з підготовки проекту Закону України “Про охорону культурної спадщини” (8 червня 2000 р.). Автор 35 редакційних поправок та формулювань, які увійшли в текст закону.

1999

автор базового проекту Закону України "Про ввезення, вивезення і повернення культурних цінностей" (21 вересня 1999 р.).

1998‒2004

член двосторонньої українсько-російська Комісія експертів з питань мозаїк та фресок Михайлівського собору, що перебувають на території Російської Федерації. Ініціатор розгляду даного питання на міждержавному рівні, керівник авторського колективу з підготовки офіційних вимог України до Росії. Забезпечував експертну підтримку процесу переговорів та повернення в Україну 11 фресок ХІІ ст. зі стін собору.

1998‒2002

позаштатний консультант Комітету з питань культури і духовності Верховної ради України.

1996‒2000

доцент Київського національного університету культури.

1996‒1998

старший викладач Національного університету «Слов’янський університет».

1996

науковий куратор ювілейної виставки до 5-ї річниці проголошення Незалежності України, Національний музей історії України, Палац спорту.

1995‒2006

старший науковий співробітник відділу історико-краєзнавчих досліджень Інституту історії України НАН України.

1995

автор розділу "Доля культурних цінностей України в роки Другої Світової війни" виставки до 50-річчя завершення Другої світової війни, Національний музей історії Великої вітчизняної війни 1941‒1945 рр.

1993‒1996

консультант Національної комісії з питань розшуку і повернення в Україну втрачених культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України

1993‒1994

відповідальний секретар Міжвідомчої комісії по поверненню в Україну спадщини О. П. Довженко. Розшукав і повернув до України з Росії частину особистого архіву, бібліотеки та меморіальних речей О. Довженка, зокрема його “Автопортрет”, який на той час вважався втраченим, та прижиттєвий бюст (1945 р.) роботи скульптора В. Мухіної

1992‒1996

відповідальний секретар Головної редколегії Зводу пам’яток історії та культури України

1991‒1995

вчений секретар, старший науковий співробітник Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПІК

1991‒1993

науковий співробітник відділу історико-краєзнавчих досліджень Інституту історії України АН України

1991‒1993

консультант Відділу музеїв Міністерства культури України

1991‒1993

відповідальний секретар Республіканської комісії по розшуку та поверненню в Україну історичних і культурних цінностей, які знаходяться за її межами, при Міністерстві культури України

1985‒1991

молодший науковий співробітник відділу історико-краєзнавчих досліджень Інституту історії України АН України

1983‒1985

інженер відділу історико-краєзнавчих досліджень Інституту історії АН УРСР

1982‒1983

старший лаборант відділу історико-краєзнавчих досліджень Інституту історії АН УРСР

1981‒1982

служба у Збройних силах СРСР

1980‒1981

старший інженер відділу історико-краєзнавчих досліджень Інституту історії АН УРСР

Участь у роботі
вчених рад
2013–

член Вченої ради Національного заповідника "Софія Київська"

1991–

член Вченої ради Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПІК

Участь у роботі
спеціалізованих рад
2015‒2016

член Спеціалізованої ради по захисту дисертацій на здобуття вчених ступенів К. 26.252.01 Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПІК

Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2017
 • Звід пам’яток історії та культури України. Закарпатська область (Матеріали до багатотомного «Зводу пам’яток історії та культури України») / Кот С.І. (кер., упорядн.), Катаргіна Т. І., Ковпаненко Н.Г., Томіна Н. М., (співупорядн.). – К.: Інститут історії України НАН України, 2017.

 • 2016‒
 • головний редактор газети "Українське слово-Літаври" (м. Київ)

 • 2015‒
 • член Редакційної ради газети "Українське слово-Літаври" (м. Київ).

 • 2015‒
 • голова Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України

 • 2012‒
 • голова Правління Фундації імені Олега Ольжича.

 • 2011‒
 • член Правління Національної спілки краєзнавців України.

 • 2010‒
 • головний редактор журналу "Розбудова держави" (м. Київ).

 • 2009‒
 • член Українського відділення ICOMOS.

 • 2007‒2009
 • член Експертної ради Міністерства культури України.

 • 2001‒
 • член редколегії журналу "Розбудова держави".

 • 2001‒
 • член редколегії журналу "Пам'ятки України".

 • 2000‒
 • член Правління Фундації імені Олега Ольжича.

 • 2000‒2003
 • член Громадської ради при Комітеті з питань культури і духовності Верховної ради України.

 • 1995‒1996
 • член Експертної комісії Міністрерства культури України по складанню Національного реєстру історико-культурної спадщини.

 • 1990‒2010
 • член Ревізійної комісії Національної спілки краєзнавців України.

  Дослідницькі стипендії та гранти
 • 2012‒2015
 • Конференція еврейських матеріальних вимог до Німеччини (Conference on JewishMaterial Claims against Germany, Inc.), США. Проект "Твори західноєвропейського живопису з колишніх "трофейних" фондів Симферопольського художнього музею", автор і керівник проекту.

 • 2009
 • Державний департамент США, учасник Дослідницької стипендійної програми імені Фулбрайта. Стажування в Центрі імені Клюге (Kluge Centre) Бібліотеки Конгресу США.

 • 2008
 • Спілка українських організацій Австралії, проект "Перевидання та передача Міністерству оборони України меморіальної книги про злочини комуністичного режиму «Злочин»" (Київ-Мельбурн, 2008), автор і керівник проекту.

 • 2007
 • Дослідна фундація ім. О. Ольжича (США), проект "Підготовка і видання міжнародного збірника наукових праць «Трипільська культура. Пошуки. Відкриття. Світовий контекст: збірник наукових праць»" (К., 2007), автор і керівник проекту.

 • 2006‒2007
 • Спілка українських організацій Австралії, проект "Перевидання та поширення в Україні меморіальної книги про злочини комуністичного режиму «Злочин»" (Київ-Мельбурн, 2007), автор і керівник проекту.

 • 2006
 • Посольство Великої Британії в Україні, проект "Видання книги "Ланселот Лоутон.. "Українське питання" (Київ-Лондон, 2006), автор і керівник проекту.

 • 2006
 • Дослідна фундація ім. О. Ольжича (США), проект "Підготовка і видання збірника наукових праць «Більське городище та його округа (до 100-річчя початку польових досліджень)»" (К., 2006), автор і керівник проекту.

 • 1997‒1998
 • Міжнародний фонд "Відродження", Фонд сприяння розвитку мистецтв України., проект "Підготовка та видання книги "Волинська ікона ХVІ-ХVІІІ ст.: Альбом і каталог"" (Київ-Луцьк, 1998), автор і керівник проекту.

 • 1996
 • Фундація ім. Олега Ольжича, Фонд сприяння розвитку мистецтв України та Видавничий дім «Соборна Україна». проект "Підготовка та видання збірника документів «Українські культурні цінності в Росії: перша спроба повернення. 1917-1918» (К., 1996), автор і керівник проекту.

 • 1991‒1993
 • Державний комітет України з питань науки і технологій , в рамках Державної науково-технічної програми "Створення засобів інформаційного забезпечення історико-культурного відродження України" проект "Створення на базі сучасних інформаційних технологій Банку даних про історико-культурну спадщину України" (автор і керівник проекту).

  Премії та нагороди
 • 2015
 • Лауреат премії ім. Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України.

 • 2011
 • Почесна відзнака Міністерства культури і туризму України «За досягнення в розвитку культури і мистецтва».

 • 2010
 • Подяка Міністерства культури України. За вагомий особистий внесок у справу збереження та повернення в Україну культурних цінностей,високий професіоналізм, багаторічну плідну працю.

 • 2008
 • Присвоєне Почесне звання "Заслужений працівник культури України".

 • 2008
 • Почесна відзнака Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

 • 2007
 • Почесна відзнака Міністерства культури і туризму України «За досягнення в розвитку культури і мистецтва».

 • 2006
 • Медаль Міністерства культури і туризму України «За вагомий внесок у розвиток музейної справи та охорони культурної спадщини». Збагаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди 70-річчя від дня заснування Інституту історії України НАН України.

 • 2002
 • Почесна грамота Київського міського голови. За активну участь у національно-демократичному русі ХХ ст, вагомий внесок у розбудову державності України.

 • 2001
 • Орден «Святий князь Володимир» ІІІ Ступеню Української Православної Церкви Київського Патріархату. За заслуги по відродженню духовності в України та утвердженню Помісної Української Православної Церкви.

 • 1998
 • Почесна грамота Волинського обласного управління культури. За вагомий особистий внесок у пропаганду історико-культурної спадщини Волині, підготовку та видання альбому-каталогу "Волинська ікона ХVІ-ХVІІІ ст.".

 • 1998
 • Подяка Міністерства культури і мистецтв України. За значний внесок у розвиток краєзнавчої справи.

 • 1988
 • Нагрудний знак Міністерства освіти УРСР «Відмінник народної освіти».

 • 1987
 • Почесна грамота Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. За активну участь у підготовці та виданні каталога-довідника "Памятники истории и культуры Украинской ССР".

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Искусство в пламени войны. Произведения западноевропейсккой живописи в собрании Симферопольского художественного музей: каталог и альбом. ‒ Симферополь-Киев, 2015. ‒ 300 с. (в соавторстве, Л.В. Кудряшева);

  2. Теоретичні та науково-методичні засади підготовки статей про пам’ятки історії до «Зводу пам’яток історії та культури України. ‒ К., 2011. ‒ 237 с. (у співавторстві, Гаврилюк Л. О., Горбик В. О., Денисенко Г.Г., І., Піскова Е. М., Скрипник П. І., Федорова Л. Д.)

  3. Судьба и правовой статус экспонатов передвижной выставки Государственного Русского музея 1941 года в Крыму, находящихся в музеях Автономной Республики Крым. – К., 2010. ‒ 150 с.

  4. Эхо войны. Судьба и правовой статус экспонатов передвижной выставки Государственного Русского музея 1941 года в Крыму, находящихся в музеях Автономной Республики Крым. – К., 2010. ‒ 128 с.

  5. Наукова спадщина Олега Ольжича. – К., 2007. ‒ 240 с. (у співавт., М. Відейко)

  6. Ланселот Лоутон. Українське питання. – К., 2006. ‒ 168 с.

  Документальні публікації

  7. Про ратифікацію Україною Конвенції ЮНІДРУА про викрадені чи нелегально вивезені предмети культури (Рим, 24 червня 1995 р.): Інформаційно-аналітична довідка / НАН України. Інститут історії України. ‒ К., 2017. ‒ 7 с. ‒ На правах рукопису.

  8. Фундація імені О. Ольжича // Покликані служити Україні. Фундація імені О. Ольжича, Видавництво імені Олени Теліги, Всеукраїнське жіноче товариство імені Олени Теліги, Об’єднання студіюючої молоді «Зарево»: Збірник матеріалів і документів. – К., 2011. ‒ С. 11–225.

  Довідники, покажчики, каталоги

  9. Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України: біографічний довідник: В 2-х ч. – Ч. 1. ‒ К., 2005. ‒ 351 с.; Ч. 2. ‒ К., 2005 ‒ 346 с. (у співавторстві, Гаврилюк Л., Горбик В., Денисенко Г., Ковпаненко Н., Колибанова К., Кузьминська О., Піскова Е., Скрипник П. І., Федорова Л.. Юренко С.).

  Розділи у колективних дослідженнях

  10. Культурна спадщина в контексті «Зводу пам’яток історії та культури України». – К., 2015. – Розділ1 "Історичний досвід та актуальні проблеми збереження пам'яток історії та культури України". ‒ С. 7‒102; Передмова. ‒ С.4‒6 (у співавторстві, Денисенко Г.Г.); Післямова. ‒ С. 482‒486 (у співавторстві, Денисенко Г.Г.).

  11. Друга світова війна і доля культурних цінностей України: переміщення і втрати // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Історичні нариси. – У двох книгах. ‒ Кн. 2. – К., 2011. – С. 231‒276.

  12. Теоретичні проблеми пам’яткознавства // Пам’яткознавчі студії в Україні: теорія і практика – К., 2007. ‒ С.7‒64.

  Статті

  13. Туалети на місці кабінету М. Грушевського в Будинку Центральної ради: Чим може завершитися неконтрольована псевдореставрація Київського Будинку вчителя // День. - 2017. - 24-25 листопада.

  14. Туалети на місці кабінету М. Грушевського: Чим може завершитися неконтрольована псевдореставрація Київського Будинку вчителя // Історична правда, 16 листопада 2017. - 5 ел. стор.- [Елекронний ресурс].

  15. Вельмишановний товаришу Олег! Листування Олега Ольжича та Євгена Коновальця //Історична правда, 11.07.2017. - 15 ел. стор. - [Елекронний ресурс]. (У співавт. з О. Кучерук, Ю. Черченко).

  16. Про ратифікацію Україною Другого Протоколу (1999 р.) до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року: Інформаційно-аналітична записка. Додатки: Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1999) = Второй протокол к Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае Вооруженного Конфликта 1954 года (Гаага, 26 марта 1999 г.) / НАН України. Інститут історії України. ‒ К., 2017. ‒ 43 с. ‒ На правах рукопису.

  17. України та УТОПІК, 2017. - С. 279-285. Культурні цінності України, втрачені внаслідок Другої світової війни: актуальні проблеми розшуку і повернення // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання. Збірка наукових праць. - К., 2017. - С. 121-126.

  18. Михайло Марченко: Спогади червоноармійця // Українське слово-Літаври. – 2017. – Ч.3 (березень). (У співавт. з О. Кучерук)

  19. Михайло Герець: "Я проблеми не вивчаю, я проблеми вирішую!" // Українське слово-Літаври. – 2016. – Ч.12 (грудень) - 2017.- Ч.1(січень).

  20. Київ 1941. Спогади очевидця (Юрій Огульчанський) // Українське слово-Літаври. – 2017. – Ч.11-12 (листопад-грудень).

  21. Доля реліквій українського козацтва, повернутих з Росії до України // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: Зб. наукових статей. - Вип. 26. - К.: Центр пам'яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. - С. 279-285.

  22. Володимир Онищук: Київ у вересні 1941 року (спогадии) // Українське слово-Літаври. – 2016. – Ч.9 (вересень).

  23. Владилен Степаненко: Вереснева трагедія Києва 1941 року // Українське слово-Літаври. – 2017. – Ч.9-10 (вересень-жовтень).

  24. Анатолій Жуківський (Кабайда): останні спогади // Українське слово-Літаври. – 2017. – Ч. 5 (травень).

  25. Горбик В’ячеслав Олександрович // Український історичний журнал. – 2016. − №5. – С.235-238. (У співавт. з Денисенко Г.Г.)

  Тези наукових доповідей та повідомлень

  26. Актуальні проблеми збереження пам'яток дерев'яної сакральної архітектури в Україні» // Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспективи та виклики сучасності: Збірник матеріалів ХІУ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження Івана Франка та 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського, м. Київ, 25 листопада 2016 р. – К., 2017.

  Інформаційні повідомлення

  27. Про ратифікацію Україною Конвенції ЮНІДРУА про викрадені чи нелегально вивезені предмети культури (Рим, 24 червня 1995 р.): Інформаційно-аналітична довідка / НАН України. Інститут історії України. ‒ К., 2017. ‒ 7 с. – На правах рукопису.

  28. Про ратифікацію Україною Другого Протоколу (1999 р.) до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року: Інформаційно-аналітична записка. [...] / НАН України. Інститут історії України. ‒ К., 2017. ‒ 43 с. ‒ На правах рукопису.

  КОТ Сергій Іванович (22.10.1958, м. Київ) – історик, краєзнавець, дослідник теоретичних і практичних проблем збереження історико-культурної спадщини, історії становлення пам’яткоохоронної справи в Україні, питань повернення та реституції культурних цінностей. 1980 закінчив іст.-педагог. фак-т Київ. держ. пед. ін-т. 1980–85 – ст. інженер, 1985–91 – м. н. с., 1991–93 – н. с., з 1993 – с. н. с. відділу історико-краєзнавчих досліджень, з 1999 – керівник неструктурної групи «Центр досліджень проблем повернення та реституції культурних цінностей» Ін-ту історії України НАН України. 1992–96 – відповід. секретар Головної редколегії «Зводу пам’яток історії та культури України». 1996–2000 – доц. Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Канд. дис. «Охорона пам’яток історії та культури в Українській РСР (1943 – поч. 60-х рр.)» (1990, наук. кер. – акад. НАН України П. Т. Тронько). Член редколегій журналів «Пам’ятки України», «Розбудова держави». Учасник міжурядових переговорів з питань повернення в Україну культурних цінностей. Автор базового варіанту Закону України «Про ввезення, вивезення та повернення культурних цінностей» (1999), член робочої групи з підготовки Закону України «Про охорону культурної спадщини» (2000).

  Література:

  .
  Краєзнавці України (Сучасні дослідники рідного краю): Довідник. – Т. 1. – К., Кам’янець-Подільський, 2003..
  Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. АРХЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ ВУАН
  2. АСЄЄВ Юрій Сергійович
  3. БАРСОВ Микола Павлович
  4. БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ В ПАРИЖІ
  5. БІЛЕЦЬКИЙ Платон Олександрович
  6. БРІЛІНГ Густав Вольдемарович
  7. БУЧКЕВИЧ Василь
  8. ВЕЛИЧКО Григорій
  9. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АРХЕОЛОГІЧНИЙ КОМІТЕТ (ВУАК)
  10. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК МИСТЕЦТВА І СТАРОВИНИ (ВУКОПМИС)
  11. ГЕРИНОВИЧ Володимир Олександрович
  12. "ГРУПА КЮНСБЕРГА"
  13. ГУБЕРНСЬКІ КОМІТЕТИ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК
  14. ДРОЗДОВ Володимир Геннадійович
  15. ДРУЖИНІН Микола Михайлович
  16. ЖУКОВСЬКИЙ Аркадій Іларіонович
  17. ЗБОРОВСЬКИЙ Іполит Чеславович
  18. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ЗАПОВІДНИКИ
  19. КАЛАЙДОВИЧ Костянтин Федорович
  20. КАРАЧІВКА
  21. КАЧАНІВКА
  22. КОМІТЕТ З ОХОРОНИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНО-КУЛЬТУРНИХ, АРХІТЕКТУРНИХ І АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ'ЯТНИКІВ УРСР
  23. КОМІТЕТ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ ІСТОРІЇ ТА МИСТЕЦТВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
  24. КРАЄЗНАВСТВО, краєзнавство та краєнавство історичне
  25. КРАЙОВІ ІНСПЕКТУРИ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ КУЛЬТУРИ
  26. КРАЙОВІ КОМІСІЇ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ КУЛЬТУРИ
  27. КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА
  28. КУРІННИЙ Петро Петрович
  29. МЕЖИРІЧ
  30. МЕЛЬНИК Андрій Атанасович
  31. МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
  32. МОРГИЛЕВСЬКИЙ Іполит Владиславович
  33. МУСІН-ПУШКІН Олексій Іванович
  34. ОЛЕСЬ Олександр
  35. ОССОЛІНСЬКИЙ Юзеф-Максиміліан
  36. ОТАМАНОВСЬКИЙ Валентин Дмитрович
  37. ОХОРОНА ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
  38. ПАМ'ЯТКА ІСТОРИЧНА
  39. ПАМ'ЯТКА
  40. ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВО
  41. ПАМ'ЯТНИК
  42. ПОХІДНІ ГРУПИ ОУН
  43. РЕСТИТУЦІЯ
  44. РЕСТИТУЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
  45. СМОЛІЧЕВ Петро Іванович
  46. ТАРАНУШЕНКО Стефан Андрійович
  47. ТЕЛІГА Олена
  48. УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ КРАЄЗНАВСТВА
  49. УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ КУЛЬТУРИ
  50. УРЯДОВА КОМІСІЯ ПО ОХОРОНІ ПАМ’ЯТНИКІВ КУЛЬТУРИ І СТАРОВИНИ ПРИ РМ УРСР
  51. ФЕДОРОВА Лариса Данилівна
  52. ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК СТАРОВИНИ І МИСТЕЦТВА НА УКРАЇНІ (ЦКОПСІМУ)
  53. ШУЛЬГИН Яків Миколайович
  54. ЩЕПОТЬЄВ Володимир Олександрович

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (1995) Кот С. І., Кардаш П. Українці в світі : Книга-альбом.
  2. (1996) Кот С. І. Українські культурні цінності в Росії : Проблема повернення в контексті історії та права (1996)
  3. (1996) Кот С. І., Ошуркевич О. Волинський краєзнавчий музей : Доля культурних скарбів України під час Другої світової війни: Архіви, бібліотеки, музеї. – Вип. 1.
  4. (1999) Кот С. І., Кардаш П. Слава українського козацтва.
  5. (2010) Кот С. И. Судьба и правовой статус экспонатов передвижной выставки Государственного Русского музея 1941 года в Крыму, находящихся в музеях Автономной Республики Крым   
  6. (2010) Кот С. И. Эхо войны. Судьба и правовой статус экспонатов передвижной выставки Государственного Русского музея 1941 года в Крыму, находящихся в музеях Автономной Республики Крым   
  7. (2012) Кот С. Війна і культура   
  8. (2013) Кот С. Дивізія "Галичина" : звинувачення відкинуто   
  9. (2017) Кот С. І. Про ратифікацію Україною Другого Протоколу (1999 р.) до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року : Інформаційно-аналітична записка   
  10. (2017) Кот С. І. Про ратифікацію Україною Конвенції ЮНІДРУА про викрадені чи нелегально вивезені предмети культури : Інформаційно-аналітична довідка   
  11. (2018) Кот С. І. Про стан збереження культурної спадщини України : Інформаційно-аналітичні матеріали   
  12. (2018) Кот С. І. Про стан збереження культурної спадщини України : Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань "Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні" 18 квітня 2018 р.   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. КОТ С.  Проблема повернення і реституції культурних цінностей, втрачених унаслідок Другої світової війни, в сучасних українсько-польських міждержавних відносинах // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2015. - Вип. 20. - C. 54.
  2. Кот С.  Проблеми повернення культурних цінностей в українсько-російських міждержавних відносинах (1991–2015 років) // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2016. - Вип. 21. - C. 160.
  3. КОТ С.І.  З історії охорони пам'яток на Чернігівщині (1917–1927 pp.) // Український історичний журнал. - 1986. - № 9. - C. 123–131.
  4. Кот С.І.  Зруйнування Успенського собору Києво-Печерської лаври (3 листопада 1941 р.): версії // Український історичний журнал. - 2011. - № 6. - C. 122-151.
  5. Кот С.І.  Реліквії козацтва в контексті українсько-російських переговорів щодо їх повернення (1920-1930-ті рр.) // Український історичний журнал. - 2009. - № 1. - C. 129-143.
  6. СКЛЯРЕНКО Є.М. , КОТ С.І. Бесценные сокровища народа. – К.: Вища шк. изд-во при Киев. ун-те, 1984. – 311 с. // Український історичний журнал. - 1984. - № 6. - C. 149–150.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 1996. Кот С. Волинський краєзнавчий музей. Доля культурних скарбів України під час другої світової війни: архіви, бібліотеки, музеї : монография. Вип. 1 / С. Кот, О. Ошуркевич, 1996. - 76 с.
  2. 2003. Кот С. Жуковський Аркадій : справочное издание / С. Кот // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 117-118
  3. 2004. Кот С. Смолічев Петро Іванович : сборник биографической информации / С. Кот // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 305
  4. 2004. Кот С. Цинкаловський Олександр : сборник биографической информации / С. Кот // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 330-331
  5. 2004. Кот С.І. Втрати українських культурних цінностей під час Другої світової війни : сборник научных трудов / С.І. Кот // ХІ Всеукраїнська наукова конференція "Велика Вітчизняна війна: маловідомі сторінки історії, імена, події" : Зб. доповідей і повідомлень. 60-річчю визволення України від німецьких окупантів присвяч. / Відп. ред. П.Т. Тронько . - К.-Хмельницький : Поділля, 2004. - С. 142-154
  6. 2005. Горбик В.О. Внесок академіка П.Т. Тронька у збереження національно-культурної спадщини : сборник научных трудов / В.О. Горбик, Т.І. Катаргіна, С.І. Кот // Історія України: Маловідомі імена, події, факти : Зб. наук. праць на пошану, акад. НАН України П.Т. Тронька. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 29. - С. 22-30
  7. 2005. Кот С. Брілінг Густав Вольдемарович : монография / С. Кот // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 1. - С. 100-104
  8. 2005. Кот С. Гермайзе Йосип Юлійович : монография / С. Кот // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 1. - С. 131-135
  9. 2005. Кот С. Зборовський Іполіт Чеславович : монография / С. Кот // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 1. - С. 222-226
  10. 2005. Кот С. Клепатський Павло Григорович : монография / С. Кот // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 1. - С. 260-264
  11. 2005. Кот С. Курінний Петро Петрович : монография / С. Кот // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 1. - С. 309-312
  12. 2005. Кот С. Моргилевський Іполит Владиславович : монография / С. Кот // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 2. - С. 61-65
  13. 2005. Кот С. Отамановський Валентин Дмитрович : монография / С. Кот // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 2. - С. 115-124
  14. 2005. Кот С. Стеллецький Гнат Якович : монография / С. Кот // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 2. - С. 215-218
  15. 2005. Кот С. Таранушенко Стефан Андрійович : монография / С. Кот // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 2. - С. 223-229
  16. 2005. Кот С. Холодний Петро Іванович : монография / С. Кот // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 2. - С. 262-266
  17. 2005. Кот С. Шугаєвський Валентин Андрійович : монография / С. Кот // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 2. - С. 312-315
  18. 2005. Кот С. Шульгин Яків Миколайович : монография / С. Кот // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 2. - С. 315-319
  19. 2005. Кот С.І. Підпілля ОУН в окупованому Києві. 1941-1943 : монография / С.І. Кот // Друга світова війна і доля народів України : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції Київ, 23-24 червня 2005. - К. : Сфера, 2005. - С. 126-140
  20. 2006. Кот С. Доля українських культурних цінностей під час Другої світової війни (проблема повернення та реституції втрачених реліквій) : монография / С. Кот // Велич подвигу народного : Зб. наук. ст. Міжнар. конф., присвяченої 60-річчю перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. - О. : М-во освіти і науки України, 2006. - С. 81-89
  21. 2006. Кот С. Українське питання в британській політиці та громадській думці у першій третині ХХ ст. : монография / С. Кот // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки / Відп. ред. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т іcторії України НАН України, 2006. - Вип. 15 : Міжвідомчий збірник наукових праць заснований 1991 р. - С. 256-274
  22. 2006. Кот С.І. До питання про повернення та реституцію втрачених культурних цінностей України в контексті особливостей Східної та Центральної Європи : сборник научных трудов / С.І. Кот // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 10, Ч. 2. - С. 294-303
  23. 2007. Кот С. Розд. 1: Теоретичні проблеми пам"яткознавства : монография / С. Кот // Пам'яткознавчі студії в Україні: теорія і практика / Ред. В.О. Горбик. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 7-65
  24. 2008. Відейко М. Наукова спадщина Олега Ольжича : научно-популярная литература / М. Відейко , С. Кот, 2008. - 239 с.
  25. 2008. Кот С. Валентин Отамановський : сборник / С. Кот // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Голова редкол. С.І. Білокінь; упоряд. Я. Гаврилюк. - К. : Вид. центр Просвіта, 2008. - С. 663-674
  26. 2008. Кот С. Крути і ми : сборник / С. Кот // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Голова редкол. С.І. Білокінь; упоряд. Я. Гаврилюк. - К. : Вид. центр Просвіта, 2008. - С. 607-609
  27. 2009. Кот С. Радянська евакуація українських культурних цінностей на території УРСР під час Другої світової війни в контексті проблем повернення та реституції втрачених культурних надбань : сборник научных трудов / С. Кот // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. ст. Заснований у 1997 р. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2009. - Вип. 12. - С. 321-336
  28. 2009. Кот С.І. Реліквії козацтва в контексті українсько-російських переговорів в щодо їх повернення (1920 - 1930-ті рр.) / С.І. Кот // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N1. - С. 129-143
  29. 2010. Кот С.И. Судьба и правовой статус экспонатов передвижной выставки Государственного Русского музея 1941 года в Крыму, находящихся в музеях Автономной Республики Крым : научное издание / С.И. Кот ; Отв. ред. В.А. Горбик, 2010. - 150 с.
  30. 2010. Кот С. Американська політика реституції культурних цінностей після Другої світової війни та Україна : сборник научных трудов / С. Кот // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки : Міжвідомчий зб. наук. пр / Відп. ред. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 19. - С. 243-264
  31. 2010. Кот С. Бондаренко Раїса Іванівна : сборник биографической информации / С. Кот // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 24-26
  32. 2010. Кот С. Валентин Отамановський : научное издание / С. Кот // Крути. Січень 1918 року : Документи, матеріали, дослідження, кіносценарій / Упоряд. Я. Гаврилюк. - К. : Просвіта, 2010. - С. 663-674
  33. 2010. Кот С. Введение : научно-популярная литература / С. Кот // Эхо войны : Судьба и правовой статус экспонатов передвижной выставки Государственного Русского музея 1941 года в Крыму, находящиеся в музеях Автономной Республики Крым / С.И. Кот; Отв. ред. В.А. Горбик. - К. : Такі справи, 2010. - С. 4-6
  34. 2010. Кот С. З історії формування організаційних засад державної політики повернення та реституції культурних цінностей в незалежній Україні : сборник научных трудов / С. Кот // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. ст / Голов. ред. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 36 : На пошану академіка НАН України Героя України П.Т. Тронька. - С. 361-371
  35. 2010. Кот С. Крути і ми : научное издание / С. Кот // Крути. Січень 1918 року : Документи, матеріали, дослідження, кіносценарій / Упоряд. Я. Гаврилюк. - К. : Просвіта, 2010. - С. 607-609
  36. 2010. Кот С. Мародерство як фактор розграбування, вивезення та знищення культурних цінностей на окупованій території України під час Другої світової війни (1941 - 1944 рр.) / С. Кот // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2010. - N1/2. - С. 30-42
  37. 2010. Кот С.И. Эхо войны : Судьба и правовой статус экспонатов передвижной выставки Государственного Русского музея 1941 года в Крыму, находящиеся в музеях Автономной Республики Крым / С.И. Кот; Отв. ред. В.А. Горбик, 2010. - 128 с. (Введено оглавление)
  38. 2010. Савчук Ю.К. Вступительное слово : научно-популярная литература / Ю.К. Савчук // Эхо войны : Судьба и правовой статус экспонатов передвижной выставки Государственного Русского музея 1941 года в Крыму, находящиеся в музеях Автономной Республики Крым / С.И. Кот; Отв. ред. В.А. Горбик. - К. : Такі справи, 2010. - С. 4
  39. 2011. Кот С. До питання про передачу культурних цінностей із України до Польщі у другій половині 40-х років ХХ ст. : сборник научных трудов / С. Кот // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / В.о. відп. ред. А.Ю. Мартинов. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 20 : Присвяч. д-ру іст. наук, проф., засл. діячу науки і техніки України, відп. ред. С.В. Віднянському з нагоди його 60-літнього ювілею. - С. 239-259
  40. 2011. Кот С. Розд. 5: Друга світова війна і доля культурних цінностей України: переміщення і втрати : научно-популярная литература / С. Кот // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. : Історичні нариси / Голова редкол. В.А. Смолій; відп. ред. О.Є. Лисенко. - К. : Наукова думка, 2011. - Кн. 2. - С. 231-276
  41. 2011. Кот С.І. Зруйнування Успенського собору Києво-Печерської лаври (З листопада 1941 р.): версії / С.І. Кот // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2011. - N6. - С. 122-151
  42. 2012. Кот С. Буковинський курінь 1941: історичний шлях : сборник научных трудов / С. Кот // Співпраця СРСР і Німеччини у міжвоєнний період та під час Другої світової війни: причини і наслідки : Матеріали Міжнар. наук. конф. / Голова редкол. С.М. Квіт. - К. : НаУКМА, Аграр Медіа Груп, 2012. - С. 228-246
  43. 2012. Кот С. Українсько-німецькі відносини щодо повернення та реституції культурних цінностей (1991 - 2012 рр.) : сборник научных трудов / С. Кот // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 21. - С. 162-180
  44. 2012. Кот С. Учасники підпілля ОУН (м) - жертви Бабиного Яру (1941 - 1943) : сборник научных трудов / С. Кот // Бабин Яр: масове убивство і пам'ять про нього : Матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовтня 2011 р., м. Київ / Відп. ред. М.Тяглий. - К. : Укр. центр вивчення історії Голокосту, 2012. - С. 101-116
  45. 2012. Кот С.І. Рецензія / С.І. Кот // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N5. - С. 214-221
  46. 2013. Кот С. "Колекція Кенігса" в контекчті переговорів між Україною та Королівством Нідерланди щодо повернення культурних цінностей, втрачених в наслідок Другої світової війни : сборник научных трудов / С. Кот // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 22. - С. 107-115
  47. 2013. Кот С. Рецензія : научное издание / С. Кот // Український археографічний щорічник / Голова редкол. П.Сохань. - К. : Укр. письменник, 2013. - Вип. 18, Т. 21 : Український археографічний зб. - С. 766-772
  48. 2013. Кот С.І. Розд. 2.3: Збереження історико-культурної спадщини : научное издание / С.І. Кот // Історія української культури / Голов. ред. Б.Є. Патон. - К. : Наукова думка, 2013. - Т. 5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть, Кн. 4 : Проблеми функціонування, збереження і розвитку культури в Україні. - С. 237-297
  49. 2014. Кот С. До питання про розшук і повернення втрачених культурних скарбів Києва : сборник научных трудов / С. Кот // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 200-річчю від дня народження Т.Шевченка та 250-річчю від дня народження М.Берлинського / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : ПП Фоліант, 2014. - С. 47-52
  50. 2014. Кот С. Непохована країна та її відкривач Ланселот Лоутон: британський журналіст, закоханий в Україну : сборник / С. Кот // Україна Incognita. ТОП-25 / Упоряд.: І.Сюндюков, А.Мотозюк. - К. : ПрАТ Українська прес-група, 2014. - С. 88-116
  51. 2014. Кот С. Участь України у міжнародному культурному співробітництві щодо запобігання незаконному вивезенню культурних цінностей та їх поверненню до країн походження : сборник научных трудов / С. Кот // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 19. - С. 214-231
  52. 2014. Кот С. Ч. 2: Крим: статус окупованої території та захист культурних цінностей : сборник научных трудов / С. Кот // Крим від античності до сьогодення : Історичні студії / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 690-707
  53. 2014. Кот С. Чи діяли під час Другої світової війни у Криму підпільні структури ОУН? : научное издание / С. Кот // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 317-318
  54. 2014. Кот С.І. Жуковський Аркадій Іларіонович : словарь / С.І. Кот // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев; кер. авт. кол. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 5 : Біографічна частина: А - М. - С. 163-164
  55. 2014. Кот С.І. З історії боротьби за повернення реліквій українського козацтва в Україну (20 - 30-ті рр. ХХ ст.) : сборник научных трудов / С.І. Кот // Україна - Кубань: історична та культурна взаємодія : Присвяч. укр. Революції Гідності 2013 - 2014 років / Відп. ред. А.М. Авраменко. - К. : Талком, 2014. - Вип. 1 : Матеріали респ. наук. конф., м. К., 14 грудня 2013 р. - С. 168-187
  56. 2015. Кот С. Викрадачі нашої історії. Претензії Москви на "Київську спадщину" : научное издание / Кот С.; С, Кот С // Повернення в Царгород / За ред. Л.Івшиної. - К. : ТОВ Українська прес-група, 2015. - С. 475-486
  57. 2015. Кот С. Проблема повернення і реституції культурних цінностей, втрачених унаслідок Другої світової війни, в сучасних українсько-польських міжнародних відносинах : сборник научных трудов / С. Кот // Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика : Зб. ст. / відп. ред. В.Даниленко. - Львів : Растр-7, 2015. - Вип. 20. - С. 54-63
  58. 2015. Кот С. Чи діяли під час Другої світової війни у Криму підпільні структури ОУН? : научно-популярная литература / С. Кот // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 380-381
  59. 2015. Кот С.І. Розд. 1: Історичний досвід та актуальні проблеми збереження пам'яток історії та ультури України : сборник научных трудов / С.І. Кот // Культурна спадщина в контексті "Зводу пам'яток історії та культури України" / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 7-102