ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000248

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Лисенко Олександр Євгенович
Варіанти імені
Lysenko; Лисенко
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
Посадазавідувач відділу
Науковий ступіньдоктор історичних наук
Вчене званняпрофесор (2005)
Членство в Академіях наук та наукових товариствах
 • член Правління Національної спілки краєзнавців України
Наукові
зацікавлення
історія Другої світової війни, національно-визвольного руху, релігії і церкви, соціальна історія, воєнна антропологія, історіософія
E-mailUkr2ww@ukr.net
Телефон+380 44 2786097 (служб.)
Дата та місце
народження
27 червня 1955 р., смт. Катеринопіль, Черкаської області
Докторська
дисертація
«Релігійна ситуація на Україні в 1941–1946 рр.», науковий консультант – д.і.н., проф., М.В. Коваль. Захист відбувся в Інституті історії України НАН України 24 грудня 1999 р.
Кандидатська
дисертація
«Роль рабочего класса Украины в создании и укреплении органов государственной власти (1919–1920 гг.)», науковий керівник – к.і.н., доцент, І. Х. Ганжа, захист відбувся в Одеському державному університеті ім. Мечникова 22 травня 1992 р.
ОсвітаІсторичний факультет Київського державного педінституту ім. О. М. Горького, 1978 р., диплом із відзнакою
Професійна
діяльність
2005 –

завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України

2000–2005

в.о. зав. відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України

1995–2000

старший науковий співробітник відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України

1992–1995

науковий співробітник відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії АН УРСР

1990–1992

молодший науковий співробітник відділу історії Великої Вітчизняної війни (з 1991 р. назва підрозділу змінилася на відділ історії України періоду Другої світової війни Інституту історії АН УРСР)

Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2013–2017
 • заступник голови редакційної колегії, науковий редактор електронного наук. фах. журналу «Військово-історичний меридіан» (Київ)

 • 2011–2014
 • член редколегії журналу «Військово-історичний альманах» (Київ)

 • 2011 –
 • член редколегії збірника наукових праць «Воєнно-історичний вісник (Київ)

 • 2010 –
 • член спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Національного університету оборони України ім. І. Черняховського

 • 2009–2015
 • член редколегії наукового часопису «Голокост і сучасність: студії в Україні і світі» (Київ)

 • 2009–2013
 • член Міжнародної Освенцимської Ради від України при Міністерстві культури Польщі

 • 2008–2015
 • член редколегії «Науковий вісник Національної академії Служби Безпеки України» (Київ)

 • 2007–2009
 • член Експертної ради ВАК України

 • 2005–2015
 • член редколегії наукового журналу «Краєзнавство» (Київ)

 • 2005, 2012, 2014
 • член редколегії наукового журналу «Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки» (Черкаси)

 • 2004–2008
 • член спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

 • 2004–2005
 • член редколегії збірника наукових статей «Україна Соборна» (Київ)

 • 2003–2015
 • член редколегії міжвідомчого збірника наукових праць «Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки» (Київ)

 • 2003
 • член громадського комітету «Бабин Яр»

 • 2001–2004
 • член спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника

 • 2001–2004
 • член Експертної ради ВАК України

 • 2001 –
 • член редколегії наукового журналу «Український історичний журнал» (Київ)

 • 2001 –
 • член редколегії збірника наукових статей «Сторінки воєнної історії України» (Київ)

 • 2001 –
 • член спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Інституту історії України НАН України

  Наукове керівництво
  Докторські дисертації:
 • Русак А. В. Участь союзників гітлерівської Німеччини у війні проти СРСР (1941−1945 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / А. В. Русак ; Ін-т історії України НАН України. – К., 2003. – 36 с.
 • Головко М .Л. Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни 1939–1945 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01. «Історія України» / М. Л. Головко ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2005. – 45 с.
 • Андрухів І. О. Політика радянської влади у сфері релігії та конфесійне життя на Прикарпатті в 40–80-х роках ХХ століття. Історико-правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01. «Історія України» / І. О. Андрухів ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2006. – 36 с.
 • Шайкан В. О. Колаборацірнізм на території рейсхкомісаріату «Україна» та військової зони в роки Другої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01. «Історія України» / Валентина О. Шайкан ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – 40 с.
 • Вронська Т. В. Репресії проти родин «ворогів народу» в Україні: ідеологія та практика (1917−1953 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01. «Історія України» / Т. В. Вронська ; Ін-т історії України НАН України. − К., 2009. – 40 с.
 • Михайлуца М. І. Православна церква на півдні України в період Другої світової війни у контексті політики радянського і румунського режимів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01. «Історія України» / М. І. Михайлуца ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – К., 2009. – 39 с.
 • Гончаренко О. М. Організаційно-правове забезпечення функціонування окупаційної адміністрації Райхскомісаріату "Україна" (1941 – 1944 рр.) : автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 07.00.01 / О. М. Гончаренко ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2011. – 44 с.
 • Пилипів І. В. Греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Другої Речі Посполитої (1918–1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / І. В. Пилипів ; ДВНЗ Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011. – 36 с.
 • Шайкан В. О. Ідеологічна боротьба в Україні періоду Другої світової війни 1939-1945 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / В. О. Шайкан ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – 45 с.
 • Гальчак С. Д. Становище цивільних примусових робітників Райху в Україні (1945–2010 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / С. Д. Гальчак ; НАН України, Ін-т історії України. – К., 2012. – 40 с.
 • Перехрест О. Г. Українське село в 1941–1945 рр.: економічне і соціальне становище : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / О. Г. Гальчак ; НАН України, Ін-т історії України. – К., 2013. – 40 с.
 • Куницький М. П. Соціально-правовий статус місцевого населення райхскомісаріату «Україна» (1941–1944 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / М. П. Куницький ; ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2011. – 43 с.
 • Поляков В. Є. Партизанський рух в Криму 1941–1944 рр. У контексті військових і соціально-політичних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / В. Є. Поляков ; НАН України, Ін-т іст. України. – К., 2014. – 39 с.
 • Фурман І. І. Мінна війна на Чорному морі у першій половині XX століття : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 20.02.22 / І.І. Фурман ; Нац. акад. сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 48 с.
 • Кандидатскі дисертації:
 • Голиш Г. М. Становище неповнолітніх громадян України в період німецько-радянської війни (1941–1945 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Г. М. Голиш ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – 20 с.
 • Дудник В. М. Відбудова міського господарства України у 1943–1950 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / В. М. Дудник ; НАН України, Ін-т іст. України. – К., 2004. – 20 с.
 • Гончаренко О. М. Голокост на території Київщини: загальні тенденції та регіональні особливості (1941–1944 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / О. М. Гончаренко ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – 20 с.
 • Колєчкін В. П. Боротьба за планування у повітрі в боях на Правобережній Україні в період 23.12.1943−28.02.1944 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 20.02.22 «Військова історія» / В. П. Колєчкін ; Нац. академія оборони україни. – К., 2005. – 20 с.
 • Нестеренко В. А. Окупаційний режим у військовій зоні України в 1941−1943 рр. (адміністративний, економічний та соціокультурний аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / В. А. Нестеренко ; НАН України, Ін-т іст. України. – К., 2005. – 21 с.
 • Мазурок В. П. Самостійницький рух на Волині в 40-х – на початку 50-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / В. П. Мазурок ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2006. – 20 с.
 • Гальченко С. І. Міське населення центральних областей України в умовах нормованого постачання (1943–1ё947 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / С. І. Гальченко ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – 20 с.
 • Гінда В. В. Освіта в роки німецької окупації у генеральному окрузі «Житомир» (1941–1944 роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / В. В. Гінда ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – 20 с.
 • Голиш Л. Г. Функціонування спеціальних дитячих установ УРСР у 1943–1950 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Л. Г. Голиш ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – 20 с.
 • Лобода М. К. Використання трудових ресурсів у відбудові важкої промисловості України (1943−1950 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / М. К. Лобода ; НАН України. Ін-т іст. України. − К., 2007. – 20 с.
 • Пастушенко Т. В. Остарбайтери з України: вербування, примусова праця, репатріація (історико-соціальний аналіз на матеріалах Київщини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Т. В. Пастушенко ; Ін-т історії України НАН України. − К., 2007. – 20 с.
 • Поїздник І. І. Відносини між греко-католицькою та римо-католицькою церквами на українсько-польському порубіжжі (1939–1946 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / І. І. Поїздник ; НАН України. Ін-т іст. України. – К., 2007. – 20 с.
 • Алєксєєва-Процюк Д. О. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Д. О. Алєксєєва-Процюк ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2008. – 20 с.
 • Коростіль Н. Ж. Економічна та соціокультурна сфера українського села у Східній Галичині (1919–1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Н. Ж. Коростіль ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – 20 с.
 • Бриль Л. М. Технічна інтелігенція України в роки німецько-радянської війни 1941–1945 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Л. М. Бриль ; Держ вищий навч. заклад «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2009. – 20 с.
 • Гончаренко І. В. Професійна освіта на теренах райхскомісаріату «Україна» (1941–1944 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / І. В. Гончаренко ; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2012. – 20 с.
 • Гнип І. Я. Діяльність Греко-католицької церкви на сторінках періодичної преси Східної Галичини (20–30-рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / І. Я. Гнип ; Держ вищий навч. заклад «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2012. – 20 c.
 • Сіропол В. О. Медичне забезпечення Червоної армії в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. (на матеріалах «Военно-медицинского журнала») : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / В. О. Сіропол ; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 20 с.
 • Сем’яник О. В. Громадсько-політична діяльність Лонгина Цегельського (кінець ХІХ ст. – 1919 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / О. В. Сем’яник ; Держ вищий навч. заклад «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 24 c.
 • Тітіка О. О. Відбудова і функціонування місцевої промисловості України в 1943–1950 рр.: історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / О. О. Тітіка ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького – Черкаси, 2014. – 20 с.
 • Маєвський О.О. Політичні плакат і карикатура як засоби ідеологічної боротьби в Україні 1939 - 1945 рр. : Дис. ... канд. іст. наук № 07.00.01 / О.О. Маєвський; Ін-т історії України НАН України. - К., 2016. - 311 с.
 • Дослідницькі стипендії та гранти
 • 2008–2010
 • Тристоронній проект «1941 рік. Країна у вогні. Білорусь, Росія та Україна в початковий період Великої вітчизняної війни», керівник проекту з української сторони

 • 2008–2010
 • Тристоронній проект «1941 рік. Країна у вогні. Білорусь, Росія та Україна в початковий період Великої вітчизняної війни», керівник проекту з української сторони

  Премії та нагороди
 • 2017
 • Державна премія України в галузі науки і техніки (за «Енциклопедію історії України» (у 10 томах); у співавторстві)

 • 2015
 • Почесний доктор Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника

 • 2015
 • Орден Української Православної Церкви

 • 2015
 • Диплом та пам’ятний нагрудний знак «Національний університет оборони України імені Івана Черняховського»

 • 2015
 • «Почесний краєзнавець України»

 • 2011
 • Орден «За заслуги» ІІІ ступеня

 • 2006
 • Почесні грамоти Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України

 • 2006
 • Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки»

 • 2003
 • Знак «Відмінник освіти України»

 • 1998
 • Премія ім. М. І. Костомарова за цикл праць «Особа в історії України»

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Донбас 1943–1950 років: Відновлення промислової і транспортної інфраструктури : монографія. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2016. – 325 с. (у співавт. з І.Вєтровим і Т.Шелейко)

  2. Стратегічні та фронтові операції на території України у 1943–1944 рр. : монографія. – К. : Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; Ін-т історії України НАН України. – 2015. – 508 с. (у співавт.)

  3. Система органів місцевого управління на території райхскомісаріату «Україна» та «військової зони». 1941–1944 рр. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2014. – 151 с. (у співавт. з О.Гончаренко і М.Куницьким)

  4. Советское подполье Киева (1941–1943 гг.): человеческое измерение. – Saarbrucken : Palmarium Academic Publishing, 2014. – 164 с. (у співавт. з М.Слободянюком)

  5. Самостійницький рух на Волині в 40-х – на початку 50-х років ХХ століття : монографія – Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 224 с. (у співавт.)

  6. Станіславська (Івано–Франківська) єпархія УГКЦ крізь призму століть: історико–релігійний аспект : наук. моногр. – Івано-Франківськ ; Надвірна : Надвірнянська друкарня, 2010. – 499 с. (у співавт.)

  7. Церковне життя в Україні. 1943–1946 рр. : монографія. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1998. – 403 с.

  8. Українські громади зарубіжжя в роки другої світової війни: акції допомоги народу України. (Історичні зошити). – К. : Ін-т історії України НАН України, 1997. – 96 с. (у співавт. з Т.В.Вронською)

  9. Українська національна ідея і християнство : монографія. – К. : Богдан, 1997. – 128 с. (у співавт. з О.П.Реєнтом)

  10. Звитяга і жертовність: Українці на фронтах другої світової війни : монографія / І. Муковський, О. Лисенко. – К. : Книга Пам'яті України, 1996. – 568 с. (у співавт.)

  Документальні публікації

  11. Тюремний мартиролог окупаційного режиму: написи на стінах нацистських казематів – Х. : Права людини, 2014. – 584 с. (у співавт.)

  12. Київ: війна, влада, суспільство. 1939–1945 рр. (За документами радянських спецслужб та нацистської окупаційної адміністрації). – К.: Темпора, 2014. – 864 с. (у співавт.)

  13. 1941 год. Страна в огне : ист.-докум. изд. : в 2 кн. Кн. 2. Документы и материалы / / О .В. Бажан, Т. В. Вронская, В. М. Грицюк, И. И. Дерейко, С. А. Кокин, М. Г. Лобода, А. Е. Лысенко, С.Ф. Сердюк, Т. В. Пастушенко /  РАН, Ин-т всеобщ. истории, Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории, НАН Украины ; редкол.: А. А. Коваленя, В. А. Смолий, А. О. Чубарьян ; рук. проекта: О. А. Ржишевский, А. М. Литвин, А. Е. Лысенко. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 718 с. (у співавт.)

  Довідники, покажчики, каталоги

  14. Українсько-польські стосунки періоду Другої світової війни у вітчизняній історіографії : бібліограф. покажч. – К. ; Івано-Франківськ : Ін-т історії України НАН України, 2003. – 124 с. (у співавт.)

  Розділи у колективних дослідженнях

  15. Установление оккупационного режима на Украине // 1941 год: Страна в огне. Историко-документальное издание. – Кн. 1: Очерки / Ред. кол.: В. А. Смолий и др. НАН Украины. Институт истории Украины и др. – Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2011 - С. 656 – 660

  16. Система управління окупованими території України // Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI століття : іст. нариси / ред. кол.: В. А. Смолій (голова редколегії), Г. В. Боряк, Ю. А. Левенець, В. М. Литвин, О. Є. Лисенко (відп. ред.) [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. – К. : Наукова думка, 2011. – Кн. 1. – 321–367. (у співавт.)

  17. Релігійне життя в Україні (1941–1946 рр.) // Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI століття : іст. нариси / ред. кол.: В. А. Смолій (голова редколегії), Г. В. Боряк, Ю. А. Левенець, В. М. Литвин, О. Є. Лисенко (відп. ред.) [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. – К. : Наукова думка, 2011. – Кн. 2. – С. 177–230 (у співавт.)

  18. Политика оккупантов в экономической и социально-гуманитарной сфере // 1941 год: Страна в огне. Историко-документальное издание. – Кн. 1: Очерки / Ред. кол.: В. А. Смолий и др. НАН Украины. Институт истории Украины и др. – Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – С. 700–711. (у співавторстві)

  19. Начало Второй мировой войны и «украинский вопрос» // 1941 год: Страна в огне. Историко-документальное издание. – Кн. 1: Очерки / Ред. кол.: В. А. Смолий и др. НАН Украины. Институт истории Украины и др. – Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2011 - С. 541 – 551.

  20. Мобилизация в действующую армию // 1941 год: Страна в огне. Историко-документальное издание. – Кн. 1: Очерки / Ред. кол.: В. А. Смолий и др. НАН Украины. Институт истории Украины и др. – Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2011 - С. 595 – 601.

  21. Демографічні втрати України в роки Другої світової війни // Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI століття : іст. нариси / ред. кол.: В. А. Смолій (голова редколегії), Г. В. Боряк, Ю. А. Левенець, В. М. Литвин, О. Є. Лисенко (відп. ред.) [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. – К. : Наукова думка, 2011. – Кн. 2. – С. 737–784 (у співавт.)

  22. Движение сопротивления на начальном этапе войны // 1941 год: Страна в огне. Историко-документальное издание. – Кн. 1: Очерки / Ред. кол.: В. А. Смолий и др. НАН Украины. Институт истории Украины и др. – Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2011 - С. 674 – 699. (у співавторстві)

  23. Історіописання Другої світової війни як самостійна субдисципліна // Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI століття : іст. нариси / ред. кол.: В. А. Смолій (голова редколегії), Г. В. Боряк, Ю. А. Левенець, В. М. Литвин, О. Є. Лисенко (відп. ред.) [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. – К. : Наукова думка, 2011. – Кн. 1. – С. 9–42.

  Статті

  24. Феноменологія війни: природа і цивілізаційно-гуманітарний вимір // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей. – К.: Інститут історії України НАН України, 2017. – Вип. 19. – С. 8–16.

  25. Український чинник на початковому етапі Другої світової війни // Історичний часопис з богемістики і словакістики: зб. наук. праць Вип. 6. Політичне закулісся війни та миру в історії словаків і чехів. – Ужгород: TIMPANI, 2017. – С. 134–147

  26. Україна у двох світових війнах: проблеми воєнної антропології // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія історична / [редкол.: С. А. Копилов (гол. ред.), О. М. Завальнюк (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. ХІІІ. – С. 67–76.

  27. Україна в Другій світовій війні: між науковим дискурсом і політикою пам’яті // Проблеми формування національної правової системи України та її адаптація до європейського права: матер. між нар. наук.-практ. конференції. 5–6 травня 2017 р. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 151–157.

  28. Пам'ять про Другу світову війну: між ритуалом та дійсністю // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: зб. наук. праць Вип. 6 / відп. ред. М.І. Михайлуца. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2017. – С. 209–216 (у співавтор. Л. Хойнацькою)

  29. Охорона вантажів та боротьба зі злочинністю на залізницях України в період німецько-радянської війни // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Іван Огієнка: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2017. – Т. 27: До 70-річчя від дня народження професора Валерія Степанкова. – С. 361–376. (у співавтор.)

  30. Методологічні аспекти дослідження історії українського національно-визвольного руху середини ХХ століття // Проблеми дидактики історії. – Зб. наук. праць. – Вип. 7. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 27–36

  31. Запровадження воєнного стану: історико-правовий аналіз радянського досвіду 30-х років // Воєнно-історичний вісник. – 2016 – № 2 (20). – С. 27–37 (у співавтор. В. Вронською).

  32. Втрати УПА та українського націоналістичного підпілля у контексті загальних втрат України у період Другої світової війни // «За край і волю, за нації долю!»: Дослідження, документи, свідчення / Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, Ін-т історії України НАН України; редкол.: В. А. Смолій, І. П. Ковальчук, Л. В. Легасова (кер. проекту), О. Є. Лисенко (наук. ред.) [та ін.] ; авт.-упоряд.: Л. В. Легасова, О. Є. Лисенко [та ін.]. – К., 2017. – С. 24–41.

  33. Історія України ХХ століття в архівних документах: наукова спадщина історика-архівіста А.В. Кентія // Архіви України. – 2017. – № 2. – С. 204–215.

  34. Features of the Revival and Operation of Railway in Southern Ukraine. 1943–1945 // Danubius, ХХХІV Supliment, Galati, 2016. – Р. 69–78 (у співавтор. Tetyana Sheleiko)

  35. Український збройний чинник Другої світової війни // Відродження Українського війська: сучасність та історична ретроспектива: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції 1–2 грудня, 2016 р. – К. : НУОУ, 2016. – С. 13–15.

  36. Початок катастрофи 1941-го // Україна: сто днів війни. 22 червня–29 вересня 1941 р. Дослідження, документи, свідчення / Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, Ін-т історії України НАН України; редкол.: Л.В. Легасова (кер. проекту) та ін. – К., 2016. – С. 10–24 (0,9 д.а.) (у співавтор.)

  37. «Самый образованный священник Западной Украины…» Радянські спецслужби й о. Гавриїл Костельник у 1939–1948 роках // Сторінки воєнної історії України : зб. наук. ст. – К., 2016. – Вип. 18. – С. 122–167 (у співавтор.)

  38. Подолання «міфу війни», або від якої спадщини ми відмовляємося: дискурс, політика пам'яті та сучасні виклики (з приводу 70-річчя перемоги над нацизмом і фашизмом) // Український історичний журнал. – 2015. – № 2 (№ 521). – С. 4–21.

  39. Найбільша воєнна операція на українських теренах (до 70-річчя вигнання нацистських окупантів з України) // Український історичний журнал. – 2014. – № 5 (№ 518). – С. 4–21. (у співавт.)

  40. Тюрми в нацистській карально-репресивній системі на окупованій території України // Український історичний журнал. – 2013. – № 1 (№ 508). – С. 92–106. (у співавт.)

  41. Релігійні конфесії України як об’єкт оперативної розробки німецьких і радянських спецслужб (1943–1945 рр.) // Український історичний журнал. – 2012. – № 4 (№ 505). – С. 104–127. (у співавт. з Д.Вєдєнєєвим)

  42. Відповідальність за державні злочини у проектах Кримінального кодексу СРСР (1946–1949 рр.) // Український історичний журнал. – 2012. – № 1 (№ 502). – С. 120–135. (у співавт.)

  43. Дослідження історії Другої світової війни у сучасній Україні: основні тенденції та перспективи // Український історичний журнал. – 2011. – № 4 (№ 499). – С. 165–194.

  44. Тепло братерської руки: допомога діаспори українському народу в роки Другої світової війни (1941–1945 рр.) // Краєзнавство. – 2010. – № 1–2. – С. 42–54. (у співав.)

  45. Деякі методологічні проблеми дослідження історії Другої світової війни // Сторінки воєнної історії України : зб. наук. ст. – К., 2009. – Вип. 12. – С. 7–19.

  46. Trémimai Vakarų Ukrainoje: bausmé už nelojamą (1939–1941 m.) // Genocidas ir rezistencija. Lietuvos gyventoju genocide ir rezistencijos tyrimo centras. – 2008. – № 2 (24). – P. 79–86.

  47. Тематика Другої світової війни на сторінках «Українського історичного журналу: історіографічна ретроспектива на суспільно-політичному тлі» // Український історичний журнал. – 2007. – № 6 (№ 477). – С. 119–141.

  48. Репресії в Західній Україні на початковому етапі Другої світової війни // Історичний журнал. – 2006. – № 3 (27). – С. 39–50. (у співавтор.)

  49. Друга світова війна як предмет наукових досліджень та феномен історичної пам’яті // Український історичний журнал. – 2004. – № 5 (№ 458). – С. 3–15.

  50. Ліквідація УАПЦ 1944–1945 рр. як елемент нової моделі взаємин держави і церкви // Історія України: Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К. ; Донецьк, 2001. – Вип. 19. – С. 332–341. (у співав.)

  Література
  1. Указ Президента України №101/2017 від 7 квітня 2017 р. "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року"
  2. Олександр Євгенович Лисенко: доктор історичних наук, професор. До 60-ліття від дня народження : біобібліографічний покажчик / Уклад.: : Г. М. Голиш , Т. В. Заболотна – К. : Інститут історії України НАН України, 2015. – 120 с. :портр.
  3. Указ Президента України №845/2011 від 23 серпня 2011 р. "Про відзначення державними нагородами України з нагоди 20-ї річниці незалежності України"
  4. Лисенко Олександр Євгенович // Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – К., 2006. – С. 32, 34, 110, 118, 120, 121, 123–124, 213, 235, 296, 300, 302–304, 423, 462, 464, 581, 628–629, 695, 757, 758, 761, 771, 773–774, 777, 780, 785.
  5. «Присвоїти почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки» Лисенку Олександру Євгеновичу – завідувачу відділу, доктору історичних наук, професору» // Про відзначення державними нагородами України працівників Інституту історії України НАН України, м. Київ. – Урядовий кур’єр. – 2006. – № 247. – 29 груд. – С. 6.
  6. Лисенко Олександр Євгенович / Бондарчук П. // Українські історики ХХ ст. : біобібліогр. довід. Серія «Українські історики». – Вип. 2 : у 2 ч. – К., Л., 2003. – Ч. 1. – С. 191.
  7. Лисенко Олександр Євгенович / П. Бондарчук // Вчені Інституту історії України : біобібліогр. довід. Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998. – С. 185.
  8. Мовчан О. М. Наукові праці, видані поліграфічною дільницею Інституту історії України НАН України 1988–1997 : анотований бібліогр. покажчик / О. М. Мовчан. – К., 1997. – С. 133.
  9. «Історичні зошити» (Огляд видань Інституту історії України НАНУ за останнє 10-річчя) / О. Реєнт, О. Лисенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1997. – С. 60, 61, 114.
  10. [Рецензія] // Реєнт О.П. // Український історичний журнал. – 1997. – №3, (413). – С. 139–141. – Рец. на кн. : І. Т. Муковський, О. Є. Лисенко. Звитяга і жертовність : Українці на фронтах Другої світової війни / За ред. В. Д Конашевича. – К.: Пошуково-видавниче агентство «Книга Пам'яті України» 1997. — 563 с.

  ЛИСЕНКО Олександр Євгенович (27.06.1955, смт. Катеринопіль Черкаської обл.) – дослідник історії України періоду Другої світової війни та історії церкви. Лауреат премії ім. М. І. Костомарова НАН України (1998). 1978 закінчив іст.-пед. фак-т Київ. держ. пед. ін-ту. Працював учителем-організатором виховної роботи у школі, викладачем Київ. держ. музич. уч-ща ім. Глієра. 1984–87 навчався на заочному відділенні аспірантури Київ. держ. пед. ін-ту. Канд. дис. «Роль робітничого класу України у створенні та зміцненні органів державної влади (1919–1920)» (1992, наук. кер. – к. і. н. І. Х. Ганжа). 1990–92 – м. н. с., 1992–95 – н. с., 1995–2000 – с. н. с., з 2000 – зав. відділу історії України періоду Другої світової війни Ін-ту історії України НАН України. Докт. дис. «Релігійна ситуація в Україні в 1941–1946 рр.» (1999, наук. консультант – д. і. н. М. В. Коваль). Професор (2005).

  Основні праці:
  Україна і Росія в історичній ретроспективі: Нариси в 3 т. – К.: Наук. думка, 2004. – Т. 2: Радянський проект для України (у співавт.)..
  Особливості організації управління та зв’язку в роки Великої Вітчизняної війни. – К., 2004 (у співавт.)..
  Українсько-польські стосунки періоду Другої світової війни у вітчизняній історіографії: Бібліогр. покажч. – К., Івано-Франківськ, 2003 (у співавт.)..
  Бойові дії авіації в роки Великої Вітчизняної війни. – К., 2003 (у співавт.)..
  Організація Українських Націоналістів та Українська Повстанська Армія: Бібліогр. покажч. публ. 1998–2002. – К., 2002 (у співавт.)..
  Політичний терор і тероризм в Україні. – К., 2002 (у співавт.)..
  Церковне життя в Україні, 1943–1946. – К., 1998..
  Українські громади зарубіжжя в роки Другої світової війни. Акції допомоги народу України. – К., 1997 (у співавт.)..
  Звитяга і жертовність: Українці на фронтах Другої світової війни. – К., 1997 (у співавт.)..
  Українська національна ідея і християнство. – К., 1997 (у співавт.)..


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. АВТОНОМНА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В УКРАЇНІ
  2. БЛІЦКРИГ
  3. БОЙДУНИК Осип
  4. БОЙКО Іван Никифорович
  5. БРАНДИС Анатолій Якович
  6. БУКОВИНСЬКА УКРАЇНСЬКА САМООБОРОННА АРМІЯ (БУСА)
  7. БУКОВИНСЬКИЙ КУРІНЬ
  8. ВАКАР Володимир Вікторович
  9. ВАСИЛЕВСЬКИЙ Олександр Михайлович
  10. ВАСИЛЬЄВСЬКИЙ Василь Григорович
  11. ВАСИЛЬЧИКОВ Іларіон Іларіонович
  12. "ВЕСТНИК "НАРОДНОЙ ВОЛИ"
  13. ВИСТАВКИ ПРОМИСЛОВІ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ 19 - ПОЧ. 20 СТ.
  14. ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ Микола Олексійович
  15. ВОЛОДИМИР(Віктор Маркіянович Сабодан)
  16. ВОЛЫНЬ
  17. ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
  18. ГАЙВАС Ярослав
  19. ГОЛОВАТИЙ Ферапонт Петрович
  20. ГРАБЕЦЬ Омелян
  21. "ГРОМАДА", збірник
  22. ГРОМАДСЬКИЙ Олексій
  23. ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ ПОВОЄННІ В РАДЯНСЬКИХ РЕСПУБЛІКАХ ТА СРСР У 1921–1924 ТА В СРСР У 1945–1947 РОКАХ
  24. "ДНІПРОВІ ХВИЛІ"
  25. ЕВАКУАЦІЙНІ ЗАХОДИ УРЯДІВ УРСР І СРСР НА ТЕРИТОРІЇ УРСР В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ СРСР 1941–1945
  26. ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ХРИСТИЯНИ
  27. ЖУКОВ Георгій Костянтинович
  28. "ИСКРА"
  29. ІСКРІВСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
  30. КАСИ ВЗАЄМОДОПОМОГИ 1905–1907
  31. КЛЯЧКІВСЬКИЙ Роман-Дмитро
  32. КОВАЛЕВСЬКА Марія Павлівна
  33. КОВАЛИК Сергій Пилипович
  34. КОЛОДКЕВИЧ Микола Миколайович
  35. КОРОТКОВ Федір Іванович
  36. КРИМСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 1945, Ялтинська конференція 1945
  37. ЛИСЕНКИ
  38. ЛУК'ЯНІВСЬКА ТЮРМА
  39. "МАЯК"
  40. МИКОЛАЇВСЬКИЙ "ПІВДЕННОРОСІЙСЬКИЙ РОБІТНИЧИЙ СОЮЗ"
  41. НАКАЗ НАРОДНОГО КОМІСАРА ОБОРОНИ СОЮЗУ РСР № 227 від 28 липня 1942
  42. НАША КООПЕРАЦІЯ
  43. НИКОН
  44. НОВА ГРОМАДА
  45. ОДЕСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ 1944
  46. ОДЕСЬКА ОБОРОННА ОПЕРАЦІЯ 1941
  47. ПАКТ МОЛОТОВА-РІББЕНТРОПА 1939
  48. ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ФРОНТ (Перша світова війна)
  49. ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ФРОНТ
  50. ПІВДЕННОРОСІЙСЬКИЙ РОБІТНИЧИЙ СОЮЗ (1880-1881)
  51. ПІНСЬКА ВІЙСЬКОВА ФЛОТИЛІЯ
  52. ПОЛІКАРП (у миру – Сікорський Петро Дмитрович)
  53. ПРИКОРДОННА БИТВА 1941
  54. ПРИМОРСЬКА АРМІЯ
  55. РАДА
  56. РАДИ РОБІТНИЧИХ ДЕПУТАТІВ (1905)
  57. РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ДОГОВОРИ 1939
  58. РАДЯНСЬКО-ЯПОНСЬКА ВІЙНА 1945
  59. РЕЄНТ Олександр Петрович
  60. РІЛЛЯ
  61. РОДИНА
  62. РОСІЙСЬКО-ЯПОНСЬКА ВІЙНА 1904–1905
  63. СВІТЛО - щомісячник (1910-1914)
  64. СВІТОВА ЗІРНИЦЯ - газета
  65. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА ОБОРОНА 1941–1942
  66. СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ ЗБРОЙНЕ ПОВСТАННЯ 1905
  67. СЕЛО газета
  68. СПІЛКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА 1904
  69. СХІДНИЙ ВАЛ, стратегічний оборонний рубіж нім. військ восени 1943
  70. СХІДНОКАРПАТСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ 1944
  71. ТОВАРИСТВО ІМЕНІ Т.ШЕВЧЕНКА ДЛЯ ДОПОМОГИ НУЖДЕННИМ УРОДЖЕНЦЯМ ПІВДЕННОЇ РОСІЇ, ЩО ВЧАТЬСЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
  72. ТРЕТЬОЧЕРВНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ (1907)
  73. УКРАИНСКАЯ ЖИЗНЬ, часопис
  74. УКРАЇНСЬКА ХАТА (1909-1914)
  75. УКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ
  76. УМАНСЬКО-БОТОШАНСЬКА ОПЕРАЦІЯ (1944)
  77. ХАРКІВСЬКА БИТВА 1942
  78. ХАРКІВСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ 1943 Р.
  79. ХАРКІВСЬКИЙ СОЮЗ БОРОТЬБИ
  80. ХЛІБОРОБ, укр. газета 1905
  81. ЦЕНТРАЛЬНИЙ ФРОНТ
  82. ЧЕРНІГІВСЬКО-ПРИП'ЯТСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ 1943
  83. ЧЕТВЕРТИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ФРОНТ
  84. ШЛІССЕЛЬБУРЗЬКА ФОРТЕЦЯ
  85. ШУЛЯВСЬКА РЕСПУБЛІКА
  86. ЮЗІВСЬКЕ РОБІТНИЧЕ ЗАВОРУШЕННЯ (1892)
  87. ЮЗІВСЬКІ СТРАЙКИ (1875, 1887)

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (1990) Лисенко О. В. Просвіти Наддніпрянської України у дожовтневий період.
  2. (1996) Реєнт О. П., Лисенко О. Є. Історичні зошити : огляд видань Інституту історії України НАНУ за останнє 10-річчя.
  3. (1996) Реєнт О. П., Лисенко О. Є. Українська національна ідея і християнство.
  4. (1997) Вронська Т. В., Лисенко О. Є. Українські громади зарубіжжя в роки Другої світової війни. Акції допомоги народу України.
  5. (1997) Лисенко О. Є., Муковський І. Т. Звитяга і жертовність : Українці на фронтах Другої світової війни.
  6. (1997) Реєнт О., Лисенко О. Історичні зошити. Огляд видань Інституту історії України НАНУ за останнє 10-річчя   
  7. (1998) Лисенко О. Є. Церковне життя в Україні, 1943–1946.
  8. (2002) Лисенко О. Є., Марущенко О. В. Організація Українських Націоналістів та Українська Повстанська Армія : Бібліогр. покажч. публ. 1998–2002.
  9. (2003) Лисенко О. Є., Марущенко О. В. Українсько-польські стосунки періоду Другої світової війни у вітчизняній історіографії : Бібліогр. покажч.
  10. (2003) Лисенко О., Макаров В. Бойові дії авіації в роки Великої Вітчизняної війни.
  11. (2004) Атрохов А. В., Гуржій О. І., Лисенко О. Є., Сидоров С. В. Особливості організації управління та зв’язку в роки Великої Вітчизняної війни.
  12. (2008) Лисенко О.В. "Просвіти" та кооперативи в українському суспільному середовищі на початку XX ст.
  13. (2013) Лисенко О. В. "Соціально-економічні й національні причини втрати боєздатності російською армією під час Першої світової війни та її наслідки для України"   
  14. (2014) Вронська Т. В., Лисенко О. Є. Тюремний мартиролог окупаційного режиму : написи на стінах нацистських казематів
  15. (2014) Гончаренко О. М., Куницький М. П., Лисенко О. Є. Україна. Друга світова війна. 1939-1945 (2014) Вип. 4: Система органів місцевого управління на території райхскомісаріату "Україна" та "військової зони". 1941–1944 рр.   
  16. (2016) Вєтров І. Г., Лисенко О. Є., Шелейко Т. В. Студії з регіональної історії : Степова Україна. Донбас 1943-1950 років: відновлення промислової і транспортної інфраструктури: науково-популярне видання (2016)   
  17. (2017) Лисенко О. Є., Крупина В. О. Тематичний збірник документів і матеріалів з історії Криму 1940–2015 років   
  18. Лисенко Л. Сільське господарство України   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Вєдєнєєв Д. В. , Лисенко О. Є. Організація українських націоналістів і зарубіжні спецслужби (1920 - 1950-ті рр.) // Український історичний журнал. - 2009. - № 3. - C. 132-146.
  2. Вєдєнєєв Д. В. , Лисенко О. Є. Протидія радянських спецслужб німецьким розвідці й контррозвідці на території України в 1941–1944 рр. // Український історичний журнал. - 2015. - № 1. - C. 69.
  3. Вєдєнєєв Д. В. , Лисенко О. Є. Україна у Другій світовій війні: деякі питання теорії, методології й суспільних рефлексій // Український історичний журнал. - 2010. - № 3. - C. 4-29.
  4. Вєдєнєєв Д. , Лисенко О. "Самый образованный священник Западной Украины…" Радянські спецслужби й о. Гавриїл Костельник у 1939–1948 роках // Сторінки воєнної історії України. - 2016. - Вип. 18. - C. 120.
  5. Вєдєнєєв Д.В. , Лисенко О.Є. Релігійні конфесії України як об’єкт оперативної розробки німецьких і радянських спецслужб (1943–1945 рр.) // Український історичний журнал. - 2012. - № 4. - C. 104-126.
  6. Вєдєнєєв О.В. , Лисенко О.Є. Військово-політична діяльність ОУН та УПА у світлі норм міжнародного гуманітарного права // Український історичний журнал. - 2007. - № 3. - C. 46-66.
  7. Вронська Т. В. , Лисенко О. Є., Шандра О. І. Режими воєнного та надзвичайного стану на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: ретроспективний аналіз російського імперського законодавства // Український історичний журнал. - 2017. - № 5. - C. 40.
  8. Вронська Т. , Лисенко О. Феноменологія війни: природа і цивілізаційно-гуманітарний вимір // Сторінки воєнної історії України. - 2017. - Вип. 19. - C. 8.
  9. Вронська Т.В. , Лисенко О.Є., Чорний Р.Л. Відповідальність за державні злочини у проектах Кримінального кодексу СРСР (1946–1949 рр.) // Український історичний журнал. - 2012. - № 1. - C. 120-134.
  10. Вронська Т.В. , Лисенко О.Є. Тюрми в нацистській карально-репресивній системі на окупованій території України // Український історичний журнал. - 2013. - № 1. - C. 92-105.
  11. Вронська Т.В. , Лисенко О.Є. Формування особового складу штрафних батальйонів і рот у Червоній армії періоду Великої Вітчизняної війни // Український історичний журнал. - 2006. - № 3. - C. 137-150.
  12. Грицюк В. М. , Лисенко О. Є. Найбільша воєнна операція на українських теренах (до 70-річчя вигнання нацистських окупантів з України) // Український історичний журнал. - 2014. - № 5. - C. 4.
  13. Дерейко I.I. , Лисенко О.Є. А.Ф.Трубайчук. Друга світова // Український історичний журнал. - 2005. - № 6. - C. 220-222.
  14. Дмитрієнко М. Ф. , Лисенко О. Ю. Національна валюта України (1918–1919 pp.) // Український історичний журнал. - 1994. - № 6. - C. 26-41.
  15. Дмитрієнко М.Ф. , Лисенко О.Є. Край козацький: довідник з історії Лисянщини // Український історичний журнал. - 2005. - № 6. - C. 222-225.
  16. Курило В. М. , Лисенко О. Є. О. П. Реєнт. Українська революція і робітництво // Український історичний журнал. - 1996. - № 6. - C. 137-140.
  17. Лисенко О. В.  Внутрішньо-та зовнішньополітичні пріоритети українців на початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2009. - 16. - C. 336-347.
  18. Лисенко О. В.  Забезпечення фінансово-економічних потреб населення як напрям діяльності органів місцевого самоврядування та української кооперації (кінець XIX — початок XX ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2017. - Вип. 27. - C. 115.
  19. Лисенко О. В.  Культурна співпраця між київською інтелігенцією та чернігівським селянством на початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2017. - Вип. 26. - C. 220.
  20. Лисенко О. В.  Формування ідеології прагматичного українства на початку XX ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2001. - 2. - C. 201-214.
  21. Лисенко О. Є. , Пастушенко Т. В. Сучасний дискурс Другої світової війни крізь призму публікацій "Українського історичного журналу" останнього десятиліття // Український історичний журнал. - 2017. - № 6. - C. 140.
  22. Лисенко О. Є.  Важкий шлях до миру: українське суспільство та влада у середині 1940 – на початку 1950-х рр. // Український історичний журнал. - 2015. - № 5. - C. 19.
  23. Лисенко О. Є.  До 60-річчя члена-кореспондента НАНУ О. П. Реєнта // Український історичний журнал. - 2009. - № 3. - C. 230-234.
  24. Лисенко О. Є.  До питання про становище церкви в Україні у період другої світової війни // Український історичний журнал. - 1995. - № 3. - C. 73-81.
  25. Лисенко О. Є.  Друга світова війна як предмет наукових досліджень та феномен історичної пам'яті // Український історичний журнал. - 2004. - № 5. - C. 3-16.
  26. Лисенко О. Є.  Захист докторської дисертації О. П. Реєнтом // Український історичний журнал. - 1995. - № 1. - C. 156-156.
  27. Лисенко О. Є.  Подолання "міфу війни", або Від якої спадщини ми відмовляємося: науковий дискурс, політика пам’яті та сучасні виклики (з приводу 70-річчя перемоги над нацизмом і фашизмом) // Український історичний журнал. - 2015. - № 2. - C. 4.
  28. Лисенко О. Є.  Про діяльність Німецько-української комісії істориків // Український історичний журнал. - 2016. - № 1. - C. 220.
  29. Лисенко О. , Грицюк В. Проблематика Другої світової війни у сучасних вітчизняних військово-історичних дослідженнях // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2009. - 15. - C. 231-245.
  30. Лисенко О.  Воєнні дії на німецько-радянському фронті періоду Другої світової війни у вітчизняній енциклопедистиці // Сторінки воєнної історії України. - 2018. - Вип. 20. - C. 8.
  31. Лисенко О.  Діяльність сільських активістів як один з факторів виникнення селянських повстань весною 1930 р. // Історія України: маловідомі імена, події, факти. - 2011. - 37. - C. 166-179.
  32. Лисенко О.  Інформаційно-аналітичні документи органів ДПУ УСРР як джерело вивчення діяльності сільських активістів в умовах суцільної колективізації (кінець 1920-х – початок 1930-х рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2010. - 34. - C. 336-358.
  33. Лисенко О.  Сільські активісти Чернігівщини (кінець 1920-1930-ті pp.): типологія поведінки // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2013. - 1. - C. 255-284.
  34. Лисенко О.  Українсько-польський конфлікт // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 384-394.
  35. Лисенко О.В.  "Просвіти" Наддніпрянсьокої України у дожовтневий період // "Просвіти" Наддніпрянсьокої України у дожовтневий період. - 1990. - 6. - C. 3-34.
  36. Лисенко О.В.  Боротьба українських "Просвіт" і кооперативів проти експансії російського капіталу в Україну // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2004. - 8. - C. 109–123.
  37. Лисенко О.В.  Взаємозв’язок між результатами Великих реформ 1860–90-х рр. і Першої світової війни та їх наслідки для України // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2012. - 20. - C. 52-67.
  38. Лисенко О.В.  Вплив імперського зовнішньополітичного курсу на загострення соціально-економічних та міжетнічних протиріч в Наддніпрянщині (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2013. - 22. - C. 52-77.
  39. Лисенко О.В.  Вплив Першої світової війни на хід модернізації української нації // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2002. - 4. - C. 12-22.
  40. Лисенко О.В.  Ґенеза ідеологічних та політичних приорітетів східноукраїнського національного руху в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2008. - 14. - C. 11–20.
  41. Лисенко О.В.  Історичні паралелі між долею української інтелігенції початку і середини XX ст. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2008. - 15. - C. 285-289.
  42. Лисенко О.В.  П. Столипін й український національний рух (початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2006. - 11. - C. 273–287.
  43. Лисенко О.В.  Причини непорозумінь між західними та східними українцями на початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2005. - 10. - C. 149–167.
  44. Лисенко О.В.  Проблеми взаємостосунків між західними та східними українцями під час Першої світової війни // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2002. - 4. - C. 40-44.
  45. Лисенко О.В.  Роль іноземних інвестицій у розвитку українського суспільства на початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2011. - 19. - C. 161-193.
  46. Лисенко О.В.  Роль національних українських сил у боротьбі з великоросійським чорносотенним шовінізмом на початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2006. - 12. - C. 200–213.
  47. Лисенко О.В.  Українська державницька ідея у творчості І. Франка // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2007. - 13. - C. 64–66.
  48. Лисенко О.В.  Формування ідеології прагматичного українства на початку XX ст. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2001. - 2. - C. 201-214.
  49. Лисенко О.Є. , Буцько О.В. А.С. Чайковский. Плен. За чужие и свои грехи. Военнопленные и интернированные в Украине. 1939-1953 гг. // Український історичний журнал. - 2005. - № 1. - C. 208-213.
  50. Лисенко О.Є. , Марущенко О.В Всеукраїнська наукова конференція “Українська повстанська армія — феномен національної історії” // Український історичний журнал. - 2003. - № 1. - C. 147-150.
  51. Лисенко О.Є. , Патриляк І.К. Розкол ОУН ( 1939-1940). Збірник документів. - Л.: Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича НАН України; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка, 1997. - 136 с.; Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів. Т.1. // Український історичний журнал. - 2000. - № 5. - C. 128-133.
  52. Лисенко О.Є. , Реєнт О.П. Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика: Вісник Київ. держ. лінгвістичного ун-ту. Вип. ІV. - К., 2000. - 463 с. ( Сер.: “Історія. Економіка. Філософія” ) // Український історичний журнал. - 2001. - № 6. - C. 133-138.
  53. Лисенко О.Є.  Дослідження історії Другої світової війни у сучасній Україні: основні тенденції та перспективи // Український історичний журнал. - 2011. - № 4. - C. 165-194.
  54. Лисенко О.Є.  Науково_методичні праці з історії СРСР: 3б.ст. _ К., 1991. _ Вип.1; Шляхи розвитку слов'янських народів: Актуальні проблеми історії. Зб.наук._ мед.праць. _ К., 1992 _ Вип. 2/3 [ Огляд] // Український історичний журнал. - 1993. - № 12. - C. 138-144.
  55. Лисенко О.Є.  Підсумки Другої світової війни та Україна // Український історичний журнал. - 2005. - № 6. - C. 128-138.
  56. Лисенко О.Є.  Релігійне питання у теорії та практиці українського націоналізму в першій половині ХХ ст. // Український історичний журнал. - 2000. - № 6. - C. 29-50.
  57. Лисенко О.Є.  Тематика Другої світової війни на сторінках «Українського історичного журналу»: історіографічна ретроспектива на суспільно-політичному тлі // Український історичний журнал. - 2007. - № 6. - C. 119-142.
  58. ЛИСЕНКО О.С.  Дніпровська військова флотилія в боях проти денікінців // Український історичний журнал. - 1969. - № 12. - C. 91–95.
  59. ЛИСЕНКО О.С.  До 50-річчя Дніпровської військової флотилії // Український історичний журнал. - 1969. - № 4. - C. 117–119.
  60. ЛИСЕНКО О.С.  До 50-річчя розгрому військ буржуазно-поміщицької Польщі на Україні в 1920 p // Український історичний журнал. - 1970. - № 6. - C. 118–121.
  61. ЛИСЕНКО О.Я.  З історії розвитку ідей соціального прогресу на Україні в другій половині XIX ст. (70–80 pp.) // Український історичний журнал. - 1967. - № 6. - C. 83–91.
  62. ЛИСЕНКО О.Я.  М. Драгоманов про історичний прогрес // Український історичний журнал. - 1968. - № 11. - C. 73–79.
  63. ЛИСЕНКО О.Я.  Михайло Павлик і його місце в суспільно-політичному житті Галичини останньої чверті ХІХ ст. // Український історичний журнал. - 1960. - № 1. - C. 36-45.
  64. Лисенко Олександр , Вронська Тамара Феномени насильства, тероризму і терору в роки Другої світової війни: від термінів до явищ // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2003. - 10. - C. 116.
  65. Лисенко Олександр , Пастушенко Тетяна Огляд писемних джерел по проблемі українських "остарбайтерів" періоду Другої світової війни // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2003. - 10. - C. 6.
  66. Лисенко Олександр  Джерелознавчі аспекти дослідження історії партизанського рухув Україні 1941-1944 рр. // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2001. - 7. - C. 79.
  67. Лисенко Олександр  Радянські документи про релігію та церкву в Україні у період II Світової війни: джерелознавчий аспект проблеми // Історіографічні дослідження в Україні. - 2000. - 10. - C. 347-362.
  68. Лисенко Олександр  Радянські документи про релігію та церкву в Україні у період II Світової війни: джерелознавчий аспект проблеми // Спеціальні історичні дисципліни. - 2000. - 5. - C. 347-362.
  69. Реєнт О.П. , Лисенко О.Є. Видання Інституту історії України НАНУ // Український історичний журнал. - 1998. - № 1. - C. 40-55.
  70. Реєнт О.П. , Лисенко О.Є. Видання Інституту історії України НАНУ // Український історичний журнал. - 1998. - № 2. - C. 55-76.
  71. Реєнт О.П. , Лисенко О.Є. Видання Інституту історії України НАНУ // Український історичний журнал. - 1998. - № 3. - C. 39-57.
  72. Реєнт О.П. , Лисенко О.Є. Українське питання в період Першої і Другої світових воєн: спроба порівняльного аналізу // Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей). Вип.26. - 2004. - 26. - C. 21-37.
  73. Реєнт О.П. , Лисенко О.Є. Участь робітничого класу України в боротьбі проти бюрократизму в державному апараті ( 1919-1920 рр. ) // Український історичний журнал. - 1990. - № 6. - C. 54-60.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 1998. Лисенко О.В. "Просвіти" у суспільно-політичному і культурному житті Наддніпрянської України (1905 - 1916 рр.) : Дис... канд. іст. наук № 07.00.01 / О.В. Лисенко , 1998. - 169 с.
  2. 1999. Лисенко О.Є. Релігійна ситуація на Україні в 1941 - 1946 рр. : Дис... д-ра іст. наук № 07.00.01 / О.Є. Лисенко, 1999. - 480 с.
  3. 2002. Лисенко О. Українці в партизанському русі на території Росії / О. Лисенко, Н. Руденко // Діалог: Історія, політика. економіка : Наук. і політ. журнал. - К. : Ін-т політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. - N3. - С. 180-182
  4. 2002. Лисенко О. Українці у французькому Русі Опору в роки Другої світової війни / О. Лисенко // Діалог: Історія, політика. економіка : Наук. і політ. журнал. - К. : Ін-т політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. - N2. - С. 116-119
  5. 2003. Лисенко О.Є Бойові дії авіації в роки Великої Вітчизняної війни : монография / О.Є Лисенко , Макаров В.Д., 2003. - 174 с.
  6. 2003. Лисенко О. Огляд писемних джерел по проблемі українських "остарбайтерів" період Другої світової війни : сборник научных трудов / О. Лисенко, Т. Пастушенко // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. пам'яті відомого вченого-історика доктора історичних наук Михайла Брайчевського з нагоди 80-річчя від дня народження. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Число 10 : Ч. 2. - С. 6-31
  7. 2003. Лисенко О. Феномени насильства, терору і тероризму в роки Другої світової війни: від термінів до явищ : сборник научных трудов / О. Лисенко, Т. Вронська // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. пам'яті відомого вченого історика доктора історичних наук Михайла Брайчевського з нагоди 80-річчя від дня народження. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Число 10 : Ч. 1. - С. 116-135
  8. 2003. Лисенко О.Е. Воєнні дії в Чечні у 1994 - 1996 і 1999 - 2002 рр. та локальні збройні конфлікти: спроба порівняльного аналізу : материалы временных коллективов / О.Е. Лисенко // Локальні війни та збройні конфлікти сучасності: Проблеми розвитку теорії і практики : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 12 грудня 2002 року. - К. : Український ін-т воєнної історії, 2003. - Ч ІІ. - С. 41-55
  9. 2003. Лисенко О.Є. Всеукраїнська наукова конференція "Українська повстанська армія - феномен національної історії" / О.Є. Лисенко, О.В. Марущенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2003. - N1. - С. 147-150
  10. 2003. Лисенко О.Є. До питання про зміст понять "війна", "воєнний", "військовий" : сборник научных трудов / О.Є. Лисенко // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 7, Ч. 1. - С. 116-118
  11. 2003. Лисенко О.Є. До питання про початок Другої світової війни та німецької агресії проти СРСР : сборник научных трудов / О.Є. Лисенко // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 7, Ч. 1. - С. 29-35
  12. 2003. Лисенко О.Є. Українські церкви в контексті боротьби за національну державність (перша половина ХХ ст.) : сборник научных трудов / О.Є. Лисенко // Десять років незалежності України: Минуле та сучасне державотворення : Наук. зб. / Ред. В. Смолій , О. Реєнт, Ю. Терещенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - С. 73-76
  13. 2003. Лисенко О.Є. Українсько-польські стосунки періоду Другої світової війни у вітчизняній історіографії : Бібліографічний покажчик / О.Є. Лисенко, О.В. Марущенко; , 2003. - 124 с.
  14. 2003. Матеріали та документи Служби безпеки ОУН (б) у 1940-х рр. : научное издание / О. Є. Лисенко , І. К. Патриляк, 2003. - 254 с.
  15. 2004. Атрохов А. В. Особливості організації управління та зв'язку в роки Великої Вітчизняної війни : монография / А. В. Атрохов; О. І. Гуржій, О. Є. Лисенко, 2004. - 149 с.
  16. 2004. Гриневич В.А. Україна і Росія в історичній ретроспективі : монография. Т. 2. Радянський проект для України. / В.А. Гриневич; В.М. Даниленко, С.В. Кульчицький, О.Є. Лисенко, 2004. - 530 с.
  17. 2004. Корнієнко В.В. Війна та економіка: матеріальний аспект причин війн другої половони ХХ ст. : сборник научных трудов / В.В. Корнієнко, О.Є. Лисенко // Воєнні конфлікти другої половини ХХ століття. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - С. 72-74
  18. 2004. Лисенко О. Крим у період Другої світової війни : материалы временных коллективов / О. Лисенко // Крим в історичних реаліях України : Матеріали наук. конф. "Крим в історичних реаліях України: До 50-річчя входження Криму до складу УРСР" (Київ, 19 лютого 2004 р.). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - С. 260-287
  19. 2004. Лисенко О.Є. Друга світова війна як предмет наукових досліджень та феномен історичної пам'яті / О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2004. - N5. - С. 3-16
  20. 2004. Лисенко О.Є. Один народ - дві історії війни : сборник научных трудов / О.Є. Лисенко // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 8, Ч. 1. - С. 3-8
  21. 2004. Лисенко О.Є. Проблема кадрів російської православної церкви в роки німецько-радянської війни : сборник научных трудов / О.Є. Лисенко // Україна соборна : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 1. - С. 304-324
  22. 2004. Лисенко О.Є. Римо-католицька церква на територіях спільного проживання українців та поляків у період Другої світової війни: сторінки життєдіяльності : монография / О.Є. Лисенко // Над Дніпром і Віслою : Матер. міжнар. наук. конф. "Україна і Польща у визвольних змаганнях ХІХ - початку ХХ ст.", Київ 5 листопада 2003 р. - К., 2004. - С. 156-160
  23. 2004. Реєнт О.П. Українське питання в період Першої і Другої світових воєн: спроба порівняльного аналізу : монография / О.П. Реєнт, О.Є. Лисенко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. : Зб. статей. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 26 : До 60-річчя визволення України. - С. 21-37
  24. 2005. Дерейко І.І. Рецензія / І.І. Дерейко, О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2005. - N6. - С. 220-222
  25. 2005. Дмитрієнко М.Ф. Рецензія / М.Ф. Дмитрієнко, О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2005. - N6. - С. 222-225
  26. 2005. Лисенко О. Важкий шлях до перемоги / О. Лисенко // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. - К. : Вища шк., 2005. - N2. - С. 10-17
  27. 2005. Лисенко О. До читача : монография / О. Лисенко // Україна і Друга світова війна: Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіносюжетів, спецвипусків (1939-1945) : Кінолітопис. - К. : Держ ком. архів України, 2005. - С. 5-6
  28. 2005. Лисенко О.Є. Деякі методологічні аспекти дослідження національної політики сталінського і гітлерівського режимів у період Другої світової війни : монография / О.Є. Лисенко // Друга світова війна і доля народів України : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції Київ, 23-24 червня 2005. - К. : Сфера, 2005. - С. 11-17
  29. 2005. Лисенко О.Є. Дослідження історії Другої світової війни в сучасній Україні: основні напрями і проблеми наукового пошуку : сборник научных трудов / О.Є. Лисенко // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 9, Ч. 1. - С. 90-98
  30. 2005. Лисенко О.Є. Підсумки Другої світової війни та Україна / О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2005. - N6. - С. 128-138
  31. 2005. Лисенко О.Є. Релігійний компонент соборності українських земель: спроби критичної ретроспективності : сборник научных трудов / О.Є. Лисенко // Україна соборна : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 2.-Ч. ІІ : Соціокультурні, етноконфесійні та демографічні проблеми формування української нації. - С. 31-41
  32. 2005. Лисенко О.Є. Рецензія / О.Є. Лисенко, О.В. Буцько // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2005. - N1. - С. 208-213
  33. 2005. Лисенко О.Є. Розд. 6: Боротьба збройних відділівОУН і УПА з радянським карально-репресивним апаратом : монография / О.Є. Лисенко // Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : Історичні нариси. - К. : Наук. думка, 2005. - С. 303-393
  34. 2006. Вронська Т. Репресії в Західній Україні на початковому етапі Другої світової війни / Т. Вронська, О. Лисенко // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. - К. : Вища шк., 2006. - N3. - С. 39-50
  35. 2006. Вронська Т.В. Формування особового складу штрафних батальйонів і рот у Червоній армії періоду Великої Вітчизняної війни / Т.В. Вронська, О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N3. - С. 137-150
  36. 2006. Кульчицький С.В. Передмова : монография / С.В. Кульчицький // ОУН в 1941 році : Документи / Упоряд.: О. Веселова, О. Лисенко, І. Патриляк, В. Сергійчук. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Ч. 1. - С. 3-20
  37. 2006. Лисенко О.Є. Відбудовні процеси на селі в 1943 - 1945 рр. : монография / О.Є. Лисенко, О.Г. Перехрест // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 2. - С. 318-330
  38. 2006. Лисенко О.Є. Відділ історії України періоду Другої світової війни : монография / О.Є. Лисенко, Н.М. Руденко // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 110-124
  39. 2006. Лисенко О.Є. Всеволод Іванович Клоков : монография / О.Є. Лисенко // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 435-441
  40. 2006. Лисенко О.Є. Перший період радянсько-німецької війни (червень 1941 - липень 1942 рр.) : монография / О.Є. Лисенко, О.Г. Перехрест // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 2. - С. 273-285
  41. 2006. Лисенко О.Є. Підсумки Другої світової війни та Україна: методологічні завваги : сборник научных трудов / О.Є. Лисенко // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 10, Ч. 1. - С. 7-13
  42. 2006. Лисенко О.Є. Проблема "остарбайтерів" як предмет соціальної історії : монография / О.Є. Лисенко // "... То була неволя" Спогади та листи остарбайтерів. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 7-14
  43. 2006. Лисенко О.Є. Проблеми дослідження історії Другої світової війни: історіографічний ескіз : монография / О.Є. Лисенко // Велич подвигу народного : Зб. наук. ст. Міжнар. конф., присвяченої 60-річчю перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. - О. : М-во освіти і науки України, 2006. - С. 105-112
  44. 2006. Лисенко О.Є. Реєнт Олександр Петрович : монография / О.Є. Лисенко, Г.В. Степаненко // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 457-464
  45. 2006. Лисенко О.Є. Українське село в роки окупації : монография / О.Є. Лисенко, О.Г. Перехрест // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 2. - С. 285-318
  46. 2006. Лисенко О.Є. Українське село напередодні радянсько-німецької війни : монография / О.Є. Лисенко, О.Г. Перехрест // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 2. - С. 267-272
  47. 2006. Лисенко О.Є. Чи була "відлига" у стосунках між владою церквою? : монография / О.Є. Лисенко // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. - К. : Ніка-Центр, 2006. - Вип. 10 : Хрущовська "відлига": передумови, реалії, наслідки. Матеріали "круглого столу" 23 лют. 2006 р. - С. 136-144
  48. 2006. ОУН в 1941 році : Документи. Ч. 1 / Упоряд.: О. Веселова, О. Лисенко, І. Патриляк, В. Сергійчук, 2006. - 336 с. (Введено оглавление)
  49. 2006. ОУН в 1941 році : Документи. Ч. 2 / Упоряд.: О. Веселова, О. Лисенко, І. Патриляк, В. Сергійчук, 2006. - 281 с.
  50. 2007. Вєдєнєєв Д.В. Військово-політична діяльність ОУН та УПА у світлі норм міжнародного гуманітарного права / Д.В. Вєдєнєєв, О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N3. - С. 46-66
  51. 2007. Лисенко О. Соціальні аспекти окупації України: методологія проблеми : сборник научных трудов / О.Є. Лисенко // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. ст / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 11. - С. 3-9
  52. 2007. Лисенко О. Українсько-польський конфлікт : монография / О. Лисенко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 384-394
  53. 2007. Лисенко О. Ч. IV, розд. І: Україна на початковому етапі Другої світової війни : монография / О. Лисенко // Україна: політична історія. ХХ - початок ХХІ ст. - К. : Парламентське вид-во, 2007. - С. 665-720
  54. 2007. Лисенко О. Ч. IV, розд. ІІІ: Україна в добу окупації : монография / О. Лисенко // Україна: політична історія. ХХ - початок ХХІ ст. - К. : Парламентське вид-во, 2007. - С. 757-813
  55. 2007. Лисенко О.Є. Тематика Другої світової війни на сторінках "Українського історичного журналу": історіографічна ретроспектива на суспільно-політичному тлі / О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N6. - С. 119-142
  56. 2008. Лисенко О. Військова діяльність Романа Шухевича : сборник научных трудов / О. Лисенко (Введено оглавление) // Галичина : Всеукр. наук. і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 100 років від дня народження Р.Шухевича / Голов. ред. М.Кугутяк. - Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2008. - Ч. 14. - С. 25-30
  57. 2008. Лисенко О. Україна у двох світових війнах: воєнна історія й антропологія : сборник / О. Лисенко // Ейдос : Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 3, Ч. 1. - С. 319-331
  58. 2008. Лисенко О.В. "Просвіти" та кооперативи в українському суспільному середовищі на початку ХХ ст. : монография / О.В. Лисенко, 2008. - 180 с.
  59. 2008. Лисенко О.Є. Розд. 17: Система управління окупованими територіями України (1941 - 1944 рр.) : научное издание / О.Є. Лисенко // Нариси історії державної служби в Україні / Співголови редкол.: Т.В. Мотренко, В.А. Смолій. - К. : Ніка-Центр, 2008. - С. 393-414
  60. 2008. Лисенко О.Є. Розд. 18: Відродження державного управління в УРСР (1943 - 1945) : научное издание / О.Є. Лисенко, Т.С. Першина // Нариси історії державної служби в Україні / Співголови редкол.: Т.В. Мотренко, В.А. Смолій. - К. : Ніка-Центр, 2008. - С. 415-430
  61. 2009. Вєдєнєєв Д.В. Організація українських націоналістів і зарубіжні спецслужби (1920 - 1950-ті рр.) / Д.В. Вєдєнєєв, О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N3. - С. 132-146
  62. 2009. Лисенко О. Деякі методологічні проблеми дослідження історії Другої світової війни : сборник научных трудов / О. Лисенко // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. ст. Заснований у 1997 р. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2009. - Вип. 12. - С. 7-18
  63. 2009. Лисенко О. Людина зі зброєю. Штрихи до соціально-антропологічного портрету українського вояка періоду Другої світової війни : сборник научных трудов / О. Лисенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки воєнної історії краю : Наук. зб. / Відп. ред. В. Карпов. - Луцьк : Держ. архів Волинської обл., 2009. - Вип. 30 : Матеріали ХХХ Всеукраїнської наук.-практ. історико-краєзнавчої конференції, 24-25 березня 2009 року, м. Луцьк. - С. 316-319
  64. 2009. Лисенко О. Проблеми Другої світової війни у сучасних вітчизняних військово-історичних дослідженнях : сборник научных трудов / О. Лисенко, В. Грицюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 15 : На пошану д-ра іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України В.М. Даниленка з нагоди 60-річчя від дня народж. та 35-річчя наук. пр., Ч. 2. - С. 231-245
  65. 2009. Лисенко О.В. Внутрішньо-та зовнішньополітичні пріоритети українців на початку ХХ ст. : сборник научных трудов / О.В. Лисенко // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. ХVІ. - С. 336-347
  66. 2009. Лисенко О.Є. До 60-річчя члена-кореспондента НАНУ О.П. Реєнта / О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N3. - С. 230-234
  67. 2009. Лисенко О.Є. Проблема військового полону як предмет соціальної та усної історії. Деякі питання методології : сборник / О.Є. Лисенко // Українські в'язні концтабору Маутгаузен : Свідчення тих, хто вижив / Голов. ред. В.А. Смолій; Упоряд.: Л.С. Герасименко, М.Г. Дубик, Т.В. Пастушенко та ін. - К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2009. - С. 5-12
  68. 2009. Лисенко О.Є. Розд. 20: Система управління окупованими територіями України (1941 - 1944 рр.) : научное издание / О.Є. Лисенко // Історія державної служби в Україні : У п'яти томах / Відп. ред.: Т.В. Мотренко, В.А. Смолій; авт. кол.: О.Г. Аркуша, О.В. Бойко, Є.І. Бородін та ін. - К. : Ніка-Центр, 2009. - Т. 2. - С. 289-333
  69. 2009. Лисенко О.Є. Розд. 21: Відродження державного управління в УРСР (1943 - 1945 рр.) : научное издание / О.Є. Лисенко, Т.С. Першина // Історія державної служби в Україні : У п'яти томах / Відп. ред.: Т.В. Мотренко, В.А. Смолій; авт. кол.: О.Г. Аркуша, О.В. Бойко, Є.І. Бородін та ін. - К. : Ніка-Центр, 2009. - Т. 2. - С. 335-365
  70. 2009. Реєнт О. Бентежний дух: ескізи до портрета С.Бандери : сборник научных трудов / О. Реєнт, О. Лисенко // Галичина : Всеукраїнський наук. і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. До 100-річчя від дня народження С. Бандери / Голов. ред. М. Кугутяк. - Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2009. - Ч. 15-16. - С. 17-21
  71. 2010. Вєдєнєєв Д.В. Україна у Другій світовій війні: деякі питання теорії, методології й суспільних рефлексій / Д.В. Вєдєнєєв, О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2010. - N3. - С. 4-29
  72. 2010. Вронська Т. Специфічні форми і методи боротьби радянських партизанів на території окупованої України : сборник научных трудов / Т. Вронська, О. Лисенко // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. ст. Заснований у 1997 р. / Голова редкол. В.А. Смолій; відп. ред. О.Є. Лисенко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 13. - С. 185-201
  73. 2010. Вронська Т. Тепло братерської руки: допомога діаспори українському народу в роки Другої світової війни (1942 - 1945 рр.) / Т. Вронська, О. Лисенко // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2010. - N1/2. - С. 42-53
  74. 2010. Лисенко О. Історія повсякденності як галузь наукового знання (повсякденна історія війни: методологічні нататки) : сборник научных трудов / О. Лисенко // Історія повсякденності: теорія та практика : Матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14 - 15 травня 2010 р. / Упоряд.: О.М. Лукашевич, Т.Ю. Нагайко. - Переяслав-Хмельницький : Ін-т історії України НАН України, 2010. - С. 11-19
  75. 2010. Лисенко О. Повсякденна історія війни: методологічні нотатки : сборник научных трудов / О. Лисенко // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. ст. Заснований у 1997 р. / Голова редкол. В.А. Смолій; відп. ред. О.Є. Лисенко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 13. - С. 8-22
  76. 2010. Лисенко О.В. Євангельські християни, євангелісти : словарь / О.В. Лисенко // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 2 : Предметно-тематична частина: Д - Й. - С. 94
  77. 2010. Лисенко О.В. Співпраця між передовою українською, російською, польською та єврейською інтелігенцією - як перший етап формування модерної української нації : научное издание / О.В. Лисенко // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. ХVІІ. - С. 220-238
  78. 2011. Вєдєнєєв Д. Проблеми оцінки діяльності ОУН та УПА: конфронтації або сфера порозуміння? : сборник научных трудов / Д. Вєдєнєєв, О. Лисенко // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. ст. Заснований у 1997 р. / Відп. ред. О.Є. Лисенко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 14. - С. 109-126
  79. 2011. Вронська Т. Історія війни, написана людською кров'ю / Т. Вронська, О. Лисенко // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2011. - N2. - С. 126-137
  80. 2011. Гончаренко О. Розд. 3: Ситема управління окупованими територіями України : научно-популярная литература / О. Гончаренко, О. Лисенко, Т. Першина // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. : Історичні нариси / Голова редкол. В.А. Смолій; відп. ред. О.Є. Лисенко. - К. : Наукова думка, 2011. - Кн. 1. - С. 321-367
  81. 2011. Лисенко О. Військовий полон у період Другої світової війни: деякі теоретичні аспекти : научное издание / О. Лисенко // Історія великих страждань : Нацистські табори для радянських військовополонених у м. Славуті на Хмельниччині: дослідження, документи, свідчення / Редкол.: В.М. Литвин, В.А. Смолій, І.П. Ковальчук та ін.; упоряд.: В.Г. Берковський, О.П. Білоус, Т.В. Пастушенко, В.І. Смірнова. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. - С. 14-18
  82. 2011. Лисенко О. Діяльність сільських активістів як один з факторів винекниння селянських повстань весною 1930 р. : сборник научных трудов / О. Лисенко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. ст. / Голов. ред. П.Т. Тронько. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 37 : Світлій пам'яті Героя України, акад. НАН України П.Т. Тронька. - С. 166-179
  83. 2011. Лисенко О. Дослідження історії Другої світової війни як науковий і суспільний феномен : сборник / О. Лисенко // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемогі) : Матеріали міжнародної наукової конференції / Відп. ред. Л.В. Легасова . - К., 2011. - С. 18-24
  84. 2011. Лисенко О. Розд. 1: Історіописання Другої світової війни як самостійна субдисципліна : научно-популярная литература / О. Лисенко // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. : Історичні нариси / Голова редкол. В.А. Смолій; відп. ред. О.Є. Лисенко. - К. : Наукова думка, 2011. - Кн. 1. - С. 9-43
  85. 2011. Лисенко О. Розд. 5: Релігійне життя в Україні (1941 - 1946 рр.) : научно-популярная литература / О. Лисенко, М. Михайлуца, І. Поїздник // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. : Історичні нариси / Голова редкол. В.А. Смолій; відп. ред. О.Є. Лисенко. - К. : Наукова думка, 2011. - Кн. 2. - С. 177-230
  86. 2011. Лисенко О. Розд. 8: Демографічні втрати України в роки Другої світової війни : научно-популярная литература / О. Лисенко, О. Перехрест, І. Перехрест // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. : Історичні нариси / Голова редкол. В.А. Смолій; відп. ред. О.Є. Лисенко. - К. : Наукова думка, 2011. - Кн. 2. - С. 737-784
  87. 2011. Лисенко О.В. Роль іноземних інвестицій у розвитку українського суспільства на початку ХХ ст. : сборник научных трудов / О.В. Лисенко // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. ХІХ. - С. 161-193
  88. 2011. Лисенко О.Є. Дослідження історії Другої світової війни у сучасній Україні: основні тенденції та перспективи / О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2011. - N4. - С. 165-194
  89. 2011. Лисенко О.Є. Пам'ять про Другу світову в Україні як суспільний та світоглядний феномен / О.Є. Лисенко // Державотворчі та цивілізаційні здобутки українського народу : Національна та історична пам'ять. Зб. наук. пр. / Голов. ред. В.Ф. Солдатенко. - К. : Стилос, 2011. - Вип. 1. - С. 182-193
  90. 2011. Лисенко О.Є. Південноукраїнський сектор збройного протистояння в роки Другої світової війни: військово-політичні, економічні та соціокультурні аспекти : сборник научных трудов / О.Є. Лисенко // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : Матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-й річниці героїчної оборони Одеси. (м. Одеса, 15-16 квітня 2011 р.) / Відп. ред. М.І. Михайлуца. - Одеса : ВМВ, 2011. - С. 35-41
  91. 2011. Лисенко О.Є. Ч. 6, розд. 28: Відновлення індустріального потенціалу : научное издание / О.Є. Лисенко, І.Г. Вєтров // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Центр-Ніка, 2011. - Т. 2. - С. 353-361
  92. 2011. Лисенко О.Є. Ч. 6, розд. 28: Відродження аграрного сектора економіки у 1943 - 1945 рр. : научное издание / О.Є. Лисенко, О.Г. Перехрест // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Центр-Ніка, 2011. - Т. 2. - С. 348-353
  93. 2011. Лисенко О.Є. Ч. 6, розд. 28: Мілітаризація радянської економіки в 1939 - 1941 рр. : научное издание / О.Є. Лисенко // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Центр-Ніка, 2011. - Т. 2. - С. 321-323
  94. 2011. Лисенко О.Є. Ч. 6, розд. 28: Перебудова економіки на воєнний лад. Евакуація матеріальних цінностей і населення на Схід : научное издание / О.Є. Лисенко // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Центр-Ніка, 2011. - Т. 2. - С. 328-336
  95. 2011. Лисенко О.Є. Ч. 6, розд. 28: Соціально-економічні перетворення в західних областях УРСР : научное издание / О.Є. Лисенко // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Центр-Ніка, 2011. - Т. 2. - С. 323-328
  96. 2012. Вєдєнєєв Д.В. Релігійні конфесії України як об'єкт оперативної розробки німецьких і радянських спецслужб (1943 - 1945 рр.) / Д.В. Вєдєнєєв, О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N4. - С. 104-126
  97. 2012. Вронська Т. "Окопне братство": фронтовий мікросоціум у контексті воєнної повсякденності : сборник научных трудов / Т. Вронська, О. Лисенко // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. ст. / Голова редкол. В.А. Смолій; відп. ред. О.Є. Лисенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 15. - С. 8-25
  98. 2012. Вронська Т.В. Відповідальність за державні злочини у проектах Кримінального кодексу СРСР (1946 - 1949 рр.) / Т.В. Вронська, О.Є. Лисенко, Р.Л. Чорний // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N1. - С. 120-134
  99. 2012. Легасова Л. Ч. 1: Релігійне життя : научное издание / Л. Легасова, О. Лисенко // Київ очима ворога : дослідження, документи, свідчення / Кер. проекту Л.В. Легасова; авт. та упоряд.: О.Є. Лисенко, І.К. Патриляк, О.П. Білоус та ин. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - С. 38-44
  100. 2012. Лисенко О. Засади та особливості радянської релігійної політики в період Другої світової війни : сборник / О. Лисенко // Ковчег : Наук. зб. із церковної історії / Відп. ред. О.Турій. - Львів : Вид-во Укр. католицького ун-ту, 2012. - Число 6 : Насилля влади проти свободи сумління. - С. 384-390
  101. 2012. Лисенко О. Ч. 1: Побут та повсякденність радянської спільноти крізь призму епістолярних джерел : научное издание / О. Лисенко, Я. Пасічко // Непрочитані листи 1941-го... : дослідження, документи, свідчення / Кер. проекту Л.В. Легасова; авт. та упоряд.: О.Є. Лисенко, С.Ф. Даценко, Я.Л. Пасічко. - К. : Аеростат, 2012. - С. 59-66
  102. 2012. Лисенко О.В. Взаємозв'язок між результатами Великих реформ 1860 - 90-х рр. і Першої світової війни та їх наслідки для України : сборник научных трудов / О.В. Лисенко // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. ХХ. - С. 52-67
  103. 2012. Лисенко О.Є. Нацистська політика і практика терору на окупованій території України : сборник научных трудов / О.Є. Лисенко // Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни : Матеріали Міжнар. наук. конф. м. Корюківка, 14 грудня 2011 р. / Упоряд.: С.В. Бутко, Р.І. Пилявець; голова редкол. В.М. Тканко. - Чернігів : Десна Поліграф, 2012. - С. 22-30
  104. 2012. Лисенко О.Є. Примусова праця: поняття, явище, історичний аспект : сборник научных трудов / О.Є. Лисенко // Війна. Окупація. Пам'ять. Примусові робітники з України в окупованій Європі : Матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 27 вересня 2012 року / Упоряд.: Р.І. Пилявець, В.М. Яременко; голова редкол. В.Ф. Солдатенко. - К. : НВЦ Пріоритети, 2012. - С. 15-20
  105. 2012. Лисенко О.С. Кримська (Ялтинська) конференція 1945 : научное издание / О.С. Лисенко, І.І. Дерейко // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 3 : Предметно-тематична частина: К - О. - С. 121-126
  106. 2013. Вронська Т.В. Тюрми в нацистській карально-репресивній системі на окупованій території України / Т.В. Вронська, О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N1. - С. 92-105
  107. 2013. Грицюк В. "Солдату зайвого майна не потрібно...": матеріально-побутове становище червоноармійців у 1939 - 1945 рр. : сборник научных трудов / В. Грицюк, О. Лисенко // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. ст. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 16. - С. 8-19
  108. 2013. Лисенко О. Довідки сільських рад та правлінь колгоспів як підстава для арешту селян в умовах "Великого терору" 1937 - 1938 рр. (на матеріалах Чернігівської області) : сборник научных трудов / О. Лисенко // Політичні репресії в Українській РСР 1937 - 1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації : До 75-річчя "Великого терору" в СРСР. Матеріали Всеукр. наук. конф. м. Київ, 15 березня 2012 р. / Упоряд.: О.Г. Бажан, Б.Ю. Подкур; Співголови редкол.: В.А. Смолій, В.М. Литвин. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - С. 42-52
  109. 2013. Лисенко О. Український національно-визвольний рух 30 - 50-х рр. ХХ ст.: суспільний контекст і науковий вимір : сборник научных трудов / О. Лисенко // Галичина : Всеукр. наук. і культурно.-просвітній краєзнавчий часопис. До 70-річчя створення УПА / Голов. ред. М.Кугутяк. - Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2013. - Ч. 24. - С. 13-18
  110. 2013. Лисенко О.В. Вплив імператорського зовнішньополітичного курсу на загострення соціально-економічних протиріч в Наддніпрянщині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) : сборник научных трудов / О.В. Лисенко // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : Зб. наук. пр. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 22. - С. 52-77
  111. 2013. Лисенко О.В. Соціально-економічні й національні причини втрати боєздатності російською армією під час Першої світової війни та її наслідки для України / О.В. Лисенко, 2013. - 108 с.
  112. 2013. Лисенко О.Є. Битва за Дніпро як об'єкт історіописання : сборник научных трудов / О.Є. Лисенко // Битва за Дніпро. До 70-річчя визволення Києва від нацистських загарбників : Матеріали Всеукр. наук. конф., м. К., 31 жовтня 2013 р. Зб. наук. пр. / Упоряд.: Я.М. Антонюк, В.О. Бойко, І.Б. Наумова. - К. : НВЦ Пріоритети, 2013. - С. 183-195
  113. 2013. Лисенко О.Є. Розд. 2.3: Українсько-польські відносини періоду Другої світової війни у трикутнику "історія - історіописання - політика": важкий тягар минулого і сучасні виклики : монография / О.Є. Лисенко // Відгомін Волинської трагедії в історичній пам'яті польського й українського народів : Моногр. / Голов. ред. В.Ф. Солдатенко. - К. : Пріорітети, 2013. - С. 131-141
  114. 2013. Лисенко О.Є. Український вимір Другої світової війни крізь призму історичної пам'яті : сборник научных трудов / О.Є. Лисенко // Національна та історична пам'ять : Зб. наук. пр. / Упоряд.: Р.І. Пилявець, В.О. Бойко, голов. ред. В.Ф. Солдатенко . - К. : ДП НВЦ Пріоритети, 2013. - Вип. 9 : Українські остарбайтери: доля і пам'ять. - С. 140-167
  115. 2014. Вронська Т.В. Тюремний мартиролог окупаційного режиму: написи на стінах нацистських казематів : (наук.-документальне вид.) / Редкол.: Т.В. Вронська; В.А. Смолій, О.В. Бажан, С.П. Лясковська та ін., 2014. - 584 с.
  116. 2014. Гончаренко О.М. Система органів місцевого управління на території райхскомісаріату "Україна" та "військової зони". 1941 - 1944 рр. : научное издание / О.М. Гончаренко; Голов. ред. В.А. Смолій, 2014. - 151 с.
  117. 2014. Грицюк В.М. Найбільша воєнна операція на українських теренах (до 70-річчя вигнання нацистських окупантів з України) / В.М. Грицюк, О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N5. - С. 4-20
  118. 2014. Лисенко О. Визволення України від нацистських загарбників: проблеми історичної пам'яті та меморіальної політики : научное издание / О. Лисенко // Україна. Хроніка визволення: : дослідження, документи, свідчення / Редкол.: кер. проекту Л.В. Легасова та ін. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 11-19
  119. 2014. Лисенко О. До 65-річчя з дня народження голови Національної спілки краєзнавців України, головного редактора журналу "Краєзнавство" Олександра Петровича Реєнта / О. Лисенко // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2014. - N2. - С. 5-13
  120. 2014. Лисенко О. Київ воєнної доби: повсякдення і стратегії виживання : сборник научных трудов / О. Лисенко // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 200-річчю від дня народження Т.Шевченка та 250-річчю від дня народження М.Берлинського / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : ПП Фоліант, 2014. - С. 39-43
  121. 2014. Лисенко О. Ч. 2: Крим у період Другої світової війни: регіональний вимір : сборник научных трудов / О. Лисенко // Крим від античності до сьогодення : Історичні студії / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 442-457
  122. 2014. Лисенко О. Черкащина на завершальному етапі Другої світової війни (історіософські та методологічні нотатки) / О. Лисенко // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2014. - N3/4. - С. 113-116
  123. 2014. Лисенко О. Як депортували кримських татар у 1944 р.? : научное издание / О. Лисенко // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 343-345
  124. 2014. Лисенко О. Як жили кримські татари в місцях поселення після депортації? : научное издание / О. Лисенко // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 358-361
  125. 2014. Лисенко О.В. Витоки антипатріотичних настроїв в російській армії під час Першої світової війни : сборник научных трудов / О.В. Лисенко // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : Зб. наук. пр. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 23 : Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни). - С. 214-226
  126. 2014. Лисенко О.Є. "В сім'ї вольній, новій...": Україна після нацистської окупації (деякі теоретичні міркування з приводу 70-річного ювілею) : сборник научных трудов / О.Є. Лисенко // Боротьба за Україну в 1943 - 1944 рр.: влада, збройні сили, суспільство : Зб. наук. пр. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 68-81
  127. 2014. Лисенко О.Є. На шляху до омріяної свободи (міркування з приводу 70-річчя визволення України від німецьких окупантів) : сборник научных трудов / О.Є. Лисенко // Велика Вітчизняна війна: уроки історії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників (28 жовтня 2014 року). - Хмельницький : Хмельницький ун-т упарвління і права, 2014. - С. 3-15
  128. 2014. Лисенко О.Є. Популяризація творчої спадщини Тараса Шевченка українськими "Просвітами" : сборник научных трудов / О.Є. Лисенко, Т.В. Ковальчук // Т.Г. Шевченко крізь два століття: людина, творець, символ : Матеріали круглого столу (К., 11 березня 2014 року) / Відп. ред. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 158-157
  129. 2015. Вєдєнєєв Д.В. Протидія радянських спецслужб німецьким розвідці й контррозвідці на території України в 1941 - 1944 рр. / Д.В. Вєдєнєєв, О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2015. - N1. - С. 69-91
  130. 2015. Легасова Л. Україна в епіцентрі війни: історія, пам'ять, меморіалізація : научное издание / Л. Легасова, О. Лисенко // Україна. Війна. Власна пам'ять : дослідження, документи, свідчення / Редкол.: кер. проекту Л.В. Легасова та ін. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 8-38
  131. 2015. Лисенко О. Деякі теоретичні аспекти дослідження проблем соціальної солідарності в період Другої світової війни : сборник научных трудов / О. Лисенко // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. ст. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 17. - С. 8-21
  132. 2015. Лисенко О. Як депортували кримських татар у 1944 р.? : научно-популярная литература / О. Лисенко // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 410-412
  133. 2015. Лисенко О. Як жили кримські татари у місцях поселення після депортації : научно-популярная литература / О. Лисенко // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 423-427
  134. 2015. Лисенко О.В. Порівняльна характеристика діяльності української інтелігенції в аграрних та індустріальних регіонах Наддніпрянщини на рубежі ХІХ - ХХ ст. : сборник научных трудов / О.В. Лисенко // Проблеми історії України ХІХ - початок ХХ ст. : Зб. наук. пр. Засновано в 2000 р. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 24. - С. 161-174
  135. 2015. Лисенко О.Є. 9 травня як предмет наукових досліджень і сегмент політики пам'яті : сборник научных трудов / О.Є. Лисенко // Травень 1945 року у науковому дискурсі, національній свідомості та історичній пам'яті : Зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. 29 квітня 2015 р. / Уклад.: О.Є. Лисенко, В.П. Шевчук, О.Л. Скрябін та ін. - К. : НУОУ, 2015. - С. 12-15
  136. 2015. Лисенко О.Є. Важкий шлях до миру: українське суспільство та влада у середині 1940 - на початку 1950-х рр. / О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2015. - N5. - С. 19-42
  137. 2015. Лисенко О.Є. Переднє слово : научное издание / О.Є. Лисенко // Видання воєнної доби 1941 - 1945 рр. : Каталог колекції відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг Національної історичної бібліотеки України / Упоряд.: О.Марченко, С.Лещенко. - К. : Нац. іст. б-ка України, 2015. - С. 3-5
  138. 2015. Лисенко О.Є. Подолання "міфу війни", або Від якої спадщини ми вцідмовляємося: науковий дискурс, політика пам'яті та сучасні виклики (з приводу 70-річчя перемоги над нацизмом і фашизмом) / О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2015. - N2. - С. 4-21
  139. 2016. Вєтров І.Г. Донбас 1943 - 1950 років: відновлення промислової і транспортної інфраструктури : научно-популярная литература / І.Г. Вєтров, О.Є. Лисенко, Т.В. Шелейко, 2016. - 325 с.
  140. 2016. Лисенко О.В. Проблема адаптації україномовних селян у російськомовному міському середовищі на початку ХХ ст. : сборник научных трудов / О.В. Лисенко, Т.В. Ковальчук // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : Зб. наук. пр. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2016. - Вип. 25. - С. 241-256
  141. 2016. Лисенко О.Є. Про діяльність Німецько-української комісії істориків / О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2016. - N1. - С. 220-224
  142. 2016. Лисенко О.Є. Рецензія / О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2016. - N3. - С. 213-221