ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

МАРОЧКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000271

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Марочко Василь Іванович
Варіанти імені
Marochko V.; Марочко Василий Иванович
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 20-30-х рр. ХХ ст. 
Посадаголовний науковий співробітник
Науковий ступіньдоктор історичних наук
Вчене званняпрофесор
Членство в Академіях наук та наукових товариствах
 • Асоціація дослідників голодоморів в Україні (один із фундаторів та очільників)
Наукові
зацікавлення
історія кооперативного руху в Україні другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.; аграрні відносини; голод-геноцид 1932–1933 рр.; масові політичні репресії в Україні; "колишні люди" в соціально-класовій структурі УСРР; художньо-мистецька та наукова інтелігенція
Персональні
веб-ресурси
Телефон+380 44 279 16 13 (служб.)
Дата та місце
народження
05 лютого 1956 р., с. Велика Чернігівка Овруцького району Житомирської області
Докторська
дисертація
"Українська селянська кооперація. Історико-теоретичний аспект (1861–1929 рр.)" (захист відбувся в Інституті історії України НАН України 26 січня 1996 р.)
Кандидатська
дисертація
"Становлення радянського способу життя в колгоспному селі України (1929–1937 рр.)" (захист відбувся в Інституті історії АН УРСР 27 вересня 1985 р., науковий керівник – д. і. н., проф. С.В.Кульчицький)
Освіта1981 закінчив історичний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. М.Горького
Професійна
діяльність
2002–

головний науковий співробітник відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України

2002–2007

керівник Центру дослідження геноциду українського народу Інституту історії України НАН України

1995–2002

провідний науковий співробітник відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України

1981–1995

аспірант, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України

Участь у роботі
вчених рад
2002‒

член Вченої ради Інституту історії України НАН України

Участь у роботі
спеціалізованих рад
2003–

член Спеціалізованої ради із захисту дисертацій при Київському університеті ім. Б. Грінченка

2014‒

член Спеціалізованої ради із захисту дисертацій Інституту історії України НАН України

Наукові проекти
 • 2003
 • Голод 1932–1933 років в Україні: Причини та наслідки. – Київ: Наукова думка, 2003. – 888 с. (керівник авторського колективу).

  Участь у редколегіях та громадських радах
 • 1998–
 • член редколегії журналу "Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки" (Київ)

  Премії та нагороди
 • 2005
 • Заслужений діяч науки і техніки України

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Територія Голодомору 1932–1933 pp. – Київ : Вид. ПП Наталія Брехуненко, 2014. – 64 с.

  2. Творці Голодомору 1932–1933рр. – Київ : Вид. ПП Наталія Брехуненко, 2008. – 64 с.

  3. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Місто Київ. – Київ: Фенікс, 2008. – 584 с. (відповідальний редактор; у співавторстві)

  4. Голодомори в Україні: 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947. Злочини проти народу / НАН України. Інститут історії України. – Дрогобич: Видавнича фірма "Відродження", 2008. – 273 с. (співавтори: О.М.Веселова, О.М.Мовчан)

  5. Голодомор 1932–1933 років в Україні: Хроніка / НАН України. Інститут історії України. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 294 с. (співавтор О.М.Мовчан)

  6. Голодомор 1932–1933 рр.: геноцид українців. – Київ, 2007. – 64 с.

  7. Зачарований Десною. Історичний портрет Олександра Довженка. – Київ: Києво-Могилянська академія, 2006. – 285 с.

  8. Голод 1932–1933 років в Україні: Причини та наслідки. – Київ: Наукова думка, 2003. – 888 с. (керівник авторського колективу; у співавторстві).

  9. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929–1941). – Київ: Наук. світ, 2003. – 302 с. (співавтор Г.Хілліг)

  10. Голодомори в Україні, 1921–1923, 1932–1933 1946–1947: Злочини проти народу. – 2-е вид., допов. – Київ, Нью-Йорк: Вид-во М.П.Коць, 2000. – 174 с. (співавтори: О.М.Веселова, О.М.Мовчан)

  11. Українська селянська кооперація: Історико-теоретичний аспект (1861–1929 рр.). – Київ: Ін-т історії України НАН України, 1995. – 217 с.

  12. Крымская АССР: 20-е – 30-е годы: Исторический очерк. – Киев: Ин-т истории АН УССР, 1989. – 17 с. (співавтори: Г.В.Касьянов, О.Н.Мовчан, Л.И.Ткачёва).

  13. Становление основ социалистического уклада жизни крестьянства УССР. – Киев: Наукова думка, 1988. – 178 с. (співавтори: С.В.Кульчицький, С.Р.Лях).

  Документальні публікації

  14. Сільськогосподарський союз нащадків голландських виходців на Україні (1921–1927 рр.): 3б. док. і матеріалів. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2000. – 339 с.

  Статті

  15. Ленінський людомор 1921–1923 рр.: "братній" розподіл смерті // Слово Просвіти. – 2018. – № 16 (964). – 19–25 квітня. – С.3.

  16. Пристрасті довкола Голодомору: реальні міфи // Дзеркало тижня. – 2018. – 24 березня.

  17. Історично-антропологічний дискурс голодомору 1946–1947 рр. // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. – Вип. 22. – Київ: Інститут історії України НАНУ, 2017. – С. 228–243.

  18. Статистика жертв голодомору: антрополого-демографічний дискурс // Український історичний журнал. – 2017. – № 5. – С.84–104.

  19. О.М.Асаткін – вигаданий «фальсифікатор» перепису населення 1937 р. // Український історичний журнал. – 2017. – №4. – С.129–149.

  20. Статистика жертв голодомору 1932–1933 років: історично-демографічний дискурс // Матеріали міжн. наук.-теорет. конференції «Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації», Київ, 4 жовтня 2016 року. – Київ, 2017. – С. 25–45.

  21. Одеська кінофабрика: «об’єднання за національною ознакою» // Репресовані кінематографісти. Актуальна пам'ять: Статті й документи. – Київ: Редакція журналу «Кіно-Театр», «АРТ Книга», 2017. – С. 27–36.

  22. Гарет Джоунз: подорож у пекло голодомору // Дзеркало тижня. – 2017. – 25 листопада.

  23. Територія Голодомору: термінологічний та соціально-демографічний дискурси // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. – Вип. 22. – Київ: Інститут історії України НАНУ, 2013. – С. 166–178.

  24. «Вопиющіє безобразіє…»: позбавлення пенсії онуки О.С.Пушкіна // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. – Вип.12. – Київ: Інститут історії України НАНУ, 2012. – С. 114–117.

  25. Соціально-правовий статус колишніх поміщиків в УСРР 1920-х рр. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.18. – Київ: Інститут історії України НАНУ, 2011. – С. 244–255.

  26. Історичні погляди Олександра Довженка // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. – Вип.20. – Київ: Інститут історії України НАНУ, 2011. – С.97–120.

  27. Торгсини Києва в роки голодомору (1932–1933 pp.) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – Вип.15. – Київ: Інститут історії України НАНУ, 2009. – С.63–77.

  28. Від Конвенції ГА ООН 1948 р. до Закону Верховної ради України 2006 р.: голодомор 1932–1933 рр. в Україні як факт геноциду українського народу // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – Вип. 13. – Київ: Інститут історії України НАНУ, 2008. – С. 50–56.

  29. Творці голодомору // Пам'ять століть. – 2008. – № 5–6. – С. 151–173.

  30. "Чорні дошки" України: геноцид по-сталінськи // Пам'ять століть. – 2008. – № 5–6. – С. 192–210.

  31. Визнання Голодомору 1932–1933 рр. в Україні – геноцидом: історичний факт політичного самоутвердження та морального зцілення нації // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Вип.16. – Київ: Інститут історії України НАНУ, 2007. – С. 270–276.

  32. Сучасна зарубіжна історіографія голоду 1932–1933 pp. в Україні: нова чи стара інтерпретація? // Український історичний журнал. – 2006. – № 3. – С.186–199.

  33. "Що чути з України і Києва...": Невідомі листи Михйла Грушевського 1919–1922 років // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Вип. 14. – Київ: Інститут історії України НАНУ, 2005. – С.80–93.

  34. Українське село в 1946–1965 рр: нові кадри // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Вип. 14. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. – С. 475–480. (співавтор О.М.Веселова)

  35. Концептуальні підвалини західноєвропейської та російської історіографії голодомору 1932–1933 рр. в Україні // Український історичний журнал. – 2003. – №5. – С. 125–145.

  36. "Торгсин" золота ціна життя українських селян у роки голоду (1932 – 1933) // Український історичний журнал. – 2003. – №3. – С. 90–102.

  37. Модернізація українського суспільства перехідного періоду 1920 - 30-х років: історико-теоретичний аспект // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Вип.8. – Київ: Інститут історії України НАНУ, 2003. – С. 43–51.

  38. Концептуальні підвалини теорії "транформаційного процесу" Бухаріна: шляхи модернізації суспільства перехідного періоду 1920–1930-х років // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Вип.6. – Київ: Інститут історії України НАНУ, 2002. – С.12–16.

  39. Голод-геноцид 1932–1933 років в Україні // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Вип.7. – Київ: Інститут історії України НАНУ, 2002. – С.272–275.

  40. Історична роль кооперації у формуванні внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції в 20-х рр. // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. – Вип.4. – Київ: Інститут історії України НАНУ, 1998. – С. 68–93.

  41. Справа "мужицької партії" на Україні: судовий процес, вирок і доля людей // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. – Вип. 2. – Київ, 1992. – С. 99–104.

  42. Голод на Україні (1931-1933 рр.): причини та наслідки // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. – Вип.1. – К., 1991. – С. 59–68.

  43. Про створення соціально-економічних засад нового життя у колгоспному селі УРСР (1929–1937 рр.) // Український історичний журнал. – 1985. – № 3. – С.87–96.

  Науково-популярні публікації

  44. Голодомор-геноцид: заперечення пулітцерівськими лауреатами // Дзеркало тижня: [Електронний ресурс]. – 2018. – 22 червня.

  Рецензії

  45. [Рец. на кн.:] М.С.Дорошко. Компартійно-державна номенклатура УСРР у 20–30-ті роки XX століття: соціоісторичний аналіз // Український історичний журнал. – 2005. – № 4. – С. 221.

  46. [Рец. на кн.:] О.О. Сушко. Особливості становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні періоду непу (1921-1928): історико-теоретичний аспект // Український історичний журнал. – 2004. – № 2. – С.145–147.

  47. [Рец. на кн.:] С. Г. Водотика. Академік Михайло Єлисейович Слабченко. Нарис життя та творчості // Український історичний журнал. – 2003. – № 1. – С.133–134.

  48. [Рец. на кн.:] Нова Україна: суспільство – економіка – політика (1991–2001) / За ред. Герхарда Зімона. – Кельн, Веймар, Відень, Бьолау, 2002. – 363 с. / Die neue Ukraine: Gesellscaft – Wirtschaft – Politik (1991–2001) / hrsg. von Gerhard Simon. – Köln; Weimar; Wien; Böhlau, 2002. – 363 s. // Український історичний журнал. – 2002. – № 5. – С. 150–154.

  49. [Рец. на кн.:] Пиріг О.А. Ринок і торгівля України ( історичний аспект ). – К., 1996. – 199 с. // Український історичний журнал. – 1998. – № 5. – С.139–140.

  50. [Рец. на кн.:] Лях С.Р. Наймана праця в сільському господарстві України в умовах НЕПУ. – Київ: Вища шк., 1990. – 127 с. // Український історичний журнал. – 1990. – № 11. – С. 151–152.

  Інтерв'ю

  51. «Рискуя попасть в застенки НКВД, мой прадед фотографировал жертв Голодомора»: [Интервью журналисту Игорю Осипчуку] // Факты. – Киев, 2018. – 14 февраля.

  Інформаційні повідомлення

  52. Міжнародна наукова конференція “Геноцид українського народу: історична пам'ять та політико-правова оцінка” [ м.Київ, 2000 р.] // Український історичний журнал. – 2001. – № 3. – С. 152–153.

  Література
  1. Інститут історії України НАН України. 1936–2006 / Відп. ред. В. А. Смолій; Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський, В. О. Горбик, В. М. Даниленко, М. Ф. Дмитрієнко, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький, О. Є. Лисенко, Ю. А. Пінчук, О. П. Реєнт, О. С. Рубльов, Н. О. Терентьєва, П. Т. Тронько, О. А. Удод, О. В. Юркова (відп. секр.). НАН України. Інститут історії України. – Київ: Інститут історії України, 2006. – С.591.
  2. Українські історики ХХ ст.: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 2: У 2 ч. – Ч. 1. – Київ, Львів, 2003. – С.213–214.
  3. Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998. – С.200.

  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. АГРОІНДУСТРІАЛЬНІ КОМБІНАТИ
  2. АНГЕЛІНА ПАРАСКОВІЯ МИКИТІВНА
  3. АРТІЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА В УСРР
  4. БОРОДАЄВСЬКИЙ Сергій Васильович
  5. БУХАРІН Микола Іванович
  6. ВАЩЕНКО Григорій Григорович
  7. ВИТАНОВИЧ Ілля
  8. ВІДХІДНИЦТВО З КОЛГОСПІВ В УСРР
  9. ВІНТЕР Олександр Васильович
  10. ВСЕУКРАЇНСЬКА КООПЕРАТИВНА РАДА
  11. ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ В УСРР
  12. ДВАДЦЯТИП'ЯТИТИСЯЧНИКИ
  13. ДЕМЧЕНКО Микола Несторович
  14. "ДОБРОБУТ"
  15. ДОВЖЕНКО Олександр Петрович
  16. ЕКОНОМІКА ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ ВІД КАПІТАЛІЗМУ ДО СОЦІАЛІЗМУ
  17. ЄДИНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК
  18. ЗЕМЕЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
  19. ЗЕМЛЕРОБСЬКІ АРТІЛІ
  20. КЛИМЕНКО Іван Євдокимович
  21. "КНИГОСПІЛКА"
  22. КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УСРР/ УРСР
  23. КОЛЕКТИВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
  24. КОНДРАТЬЄВ Микола Дмитрович
  25. КОНОНЕНКО Костянтин Семенович
  26. КОНЦЕСІЯ
  27. КООПЕРАТИВНИЙ КОМІТЕТ ПРИ ІМПЕРАТОРСЬКОМУ ТОВАРИСТВІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВДНЯ РОСІЇ
  28. КООПЕРАТИВНИЙ РУХ В УКРАЇНІ
  29. КООПЕРАТИВНІ З'ЇЗДИ 1917–1918
  30. "КООПТАХ"
  31. "КООПУКР" У ЛОНДОНІ
  32. КОРНЮШИН Федір Данилович
  33. КРЕДИТНА КООПЕРАЦІЯ В УКРАЇНІ
  34. ЛЕВИТСЬКИЙ Микола Васильович
  35. МАКАРЕНКО Антон Семенович
  36. МАШИННО-ТРАКТОРНІ СТАНЦІЇ (МТС)
  37. МЕДВЕДЄВ Олексій Васильович
  38. МЕНОНІТИ В УКРАЇНІ
  39. МУСУЛЬБАС Іван Андрійович
  40. ОДИНЦОВ Олександр Васильович
  41. ОКРУГА
  42. ОРІХІВСЬКА СПРАВА
  43. ОХМАТДИТ
  44. ПОПОВ Олександр Іванович
  45. ПОРАЙКО Василь Іванович
  46. ПРОДРОЗКЛАДКА
  47. СІЛЬСЬКИЙ ГОСПОДАР - товариство
  48. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ
  49. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ СОЮЗ НАЩАДКІВ ГОЛЛАНДСЬКИХ ВИХІДЦІВ НА УКРАЇНІ
  50. СУХОМЛИН Кирило Васильович
  51. ТОВАРИСТВА СПІЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ЗЕМЛІ (Тсоз)
  52. ТОРГЗІН
  53. ТРИДЦЯТИТИСЯЧНИКИ
  54. ТРИЛІСЬКИЙ Олександр Лукич
  55. ТСОЗ
  56. УКООСПІЛКА
  57. УКРАЇНСЬКА РАДА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА - 2
  58. УКРАЇНСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ БАНК (Укрсільбанк)(1923-1930)
  59. УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КООПЕРАТИВНИЙ КОМІТЕТ
  60. УКРАЇНЦУКОР
  61. ЦЕНТРАЛ
  62. ЦЕНТРОСПІЛКА (1920)
  63. ШЛІХТЕР Олександр Григорович
  64. ЯКУБОВСЬКИЙ Фелікс Болеславович
  65. ЯРОСЛАВСЬКИЙ Омелян Михайлович

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (1988) Кульчицький С. В., Лях С. Р., Марочко В. И. Становление основ социалистического уклада жизни крестьянства УССР.
  2. (1995) Марочко В. І. Українська селянська кооперація : Історико-теоретичний аспект (1861–1929 рр.).
  3. (2000) Веселова О. М., Марочко В. І., Мовчан О. М. Голодомори в Україні, 1921–1923, 1932–1933 1946–1947 : Злочини проти народу
  4. (2000) Марочко В. І. Сільськогосподарський союз нащадків голландських виходців на Україні (1921–1927 рр.) : 3б. док. і матеріалів.
  5. (2003) Марочко В., Хілліг Г. Репресовані педагоги України : жертви політичного терору (1929–1941).
  6. (2007) Марочко В. Голодомор 1932–1933 рр.   
  7. (2008) Веселова О.М., Марочко В.І., Мовчан О.М. Голодомори в Україні, 1921–1923, 1932–1933 1946–1947 : Злочини проти народу
  8. (2008) Марочко В., Мовчан O. Голодомор 1932-1933 років в Україні : Хроніка
  9. (2014) Марочко В. Територія Голодомору 1932–1933 pp.   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Веселова О. , Марочко В. УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО В 1946-1965 рр: НОВІ КАДРИ // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2005. - 14. - C. 475-480.
  2. Марочко В. І.  Від Конвенції ГА ООН 1948 р. до Закону Верховної ради України 2006 р.: голодомор 1932–1933 рр. в Україні як факт геноциду українського народу // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2008. - 13. - C. 50-56.
  3. Марочко В. І.  Голод на Україні (1931-1933 рр.): причини та наслідки // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 1991. - Вип. 1. - C. 59.
  4. Марочко В. І.  Справа "мужицької партії" на Україні: судовий процес, вирок і доля людей // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 1992. - Вип. 2. - C. 99.
  5. Марочко В. І.  Сталінська теорія і практика "наступу на куркуля" // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2015. - Вип. 23. - C. 78–103.
  6. Марочко В. І.  Статистика жертв Голодомору: антропологічно-демографічний дискурс // Український історичний журнал. - 2017. - № 5. - C. 112.
  7. Марочко В.  “ЩО ЧУТИ З УКРАЇНИ І КИЄВА...“ :НЕВІДОМІ ЛИСТИ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО 1919-1922 років // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2005. - 14. - C. 80-93.
  8. Марочко В.  Визанання Голодомору 1932-1933 рр. в Україні - геноцидом: історичний факт політичного самоутвердження та морального зцілення нації // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 270-276.
  9. Марочко В.  Історична роль кооперації у формуванні внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції в 20-х рр. // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 1998. - Вип. 4. - C. 68.
  10. Марочко В.  Історична роль кооперації у формуванні внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції в 20-х рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 1998. - 4. - C. 68-93.
  11. Марочко В.  Історично-антропологічний дискурс голодомору 1946–1947 рр. // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2017. - Вип. 22. - C. 228.
  12. Марочко В.  Професор демографії Арсен Хоменко: "причина смерті – розстріл" // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2017. - № 1 (47). - C. 345.
  13. Марочко В.I.  М.С.Дорошко. Компартійно-державна номенклатура УСРР у 20–30-ті роки XX століття: соціоісторичний аналіз // Український історичний журнал. - 2005. - № 4. - C. 221.
  14. Марочко В.І.  “Торгсин”: золота ціна життя українських селян у роки голоду (1932—1933) // Український історичний журнал. - 2003. - № 3. - C. 90-103.
  15. Марочко В.І.  Концептуальні підвалини західноєвропейської та російської історіографії голодомору 1932—1933 рр. в Україні // Український історичний журнал. - 2003. - № 5. - C. 125-144.
  16. Марочко В.І.  ЛЯХ С.Р. Наймана праця в сільському господарстві України в умовах НЕПУ. - К.: Вища шк., 1990. - 127 с. // Український історичний журнал. - 1990. - № 11. - C. 151-152.
  17. Марочко В.І.  Міжнародна наукова конференція “Геноцид українського народу: історична пам'ять та політико-правова оцінка”.[ м.Київ, 2000 р. ] // Український історичний журнал. - 2001. - № 3. - C. 152-153.
  18. Марочко В.І.  Нова Україна: суспільство—економіка—політика (1991—2001) // Український історичний журнал. - 2002. - № 5. - C. 150-154.
  19. Марочко В.І.  О.М.Асаткін – вигаданий "фальсифікатор" перепису населення 1937 р. // Український історичний журнал. - 2017. - № 4. - C. 129.
  20. Марочко В.І.  О.О. Сушко. Особливості становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні періоду непу (1921-1928): історико-теоретичний аспект // Український історичний журнал. - 2004. - № 2. - C. 145-147.
  21. Марочко В.І.  ПИРІГ О.А. Ринок і торгівля України ( історичний аспект ). - К., 1996. - 199 с. // Український історичний журнал. - 1998. - № 5. - C. 139-140.
  22. МАРОЧКО В.І.  Про створення соціально-економічних засад нового життя у колгоспному селі УРСР (1929–1937 рр.) // Український історичний журнал. - 1985. - № 3. - C. 87–96.
  23. Марочко В.І.  С. Г. Водотика. Академік Михайло Єлисейович Слабченко. Нарис життя та творчості // Український історичний журнал. - 2003. - № 1. - C. 133-134.
  24. Марочко В.І.  Соціально-правовий статус колишніх поміщиків в УСРР 1920-х рр. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2011. - 18. - C. 244-255.
  25. Марочко В.І.  Сучасна зарубіжна історіографія голоду 1932-1933 pp. в Україні: нова чи стара інтерпретація? // Український історичний журнал. - 2006. - № 3. - C. 186-199.
  26. Марочко В.І.  Територія Голодомору: термінологічний та соціально-демографічний дискурси // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2013. - 22. - C. 166-178.
  27. Марочко Василь  «Вопиющіє безобразіє…»: позбавлення пенсії онуки О.С. Пушкіна // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2012. - 21. - C. 114-117.
  28. Марочко Василь  Голод-геноцид 1932-1933 років в Україні // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 7. - C. 272-275.
  29. Марочко Василь  Історичні погляди Олександра Довженка // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2011. - 20. - C. 97-120.
  30. Марочко Василь  Концептуальні підвалини теорії "транформаційного процесу" Бухаріна: шляхи модернізації суспільства перехідного періоду 1920-1930-х років // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 6. - C. 12-16.
  31. Марочко Василь  Модернізація українського суспільства перехідного періоду 1920 - 30-х років: історико-теоретичний аспект // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 8. - C. 43-51.
  32. Марочко Василь  Торгсини Києва в роки голодомору (1932-1933 pp.) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2009. - 15. - C. 63-77.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 1984. Марочко В.И. Формирование советского образа жизни в колхозной деревне Украины (1929 - 1937 гг.) : Дис... канд. ист. наук № 07.00.02 / В.И. Марочко, 1984. - 209 с.
  2. 2003. Марочко В. Винищення власного народу : монография / В. Марочко // Смертю смерть подолали: Голодомор в Україні 1932-1933 . - К. : Україна, 2003. - С. 60-77
  3. 2003. Марочко В. Геноцид українського народу в 1932 - 1933-х роках: політико-правовий та соціально-економічний аспект : материалы временных коллективов / В. Марочко // Голодомор в Україні у ХХ столітті : Матеріали Міжнародної наукової конференції. - Будапешт; Ужгород, 2003. - С. 67-79
  4. 2003. Марочко В. Голод - геноцид 1932 - 1933 років в Україні : материалы временных коллективов / В. Марочко // Геноцид українського народу: історична пам'ять та політико-правова оцінка : Міжнар. наук.-теорет. конф., Київ, 25 листопада 2000 р.: Матеріали. - К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2003. - С. 324-329
  5. 2003. Марочко В. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) : монография / В. Марочко; Г. Хілліг, 2003. - 302 с.
  6. 2003. Марочко В.І. "Торгсин": золота ціна життя українських селян у роки голоду (1932-1933) / В.І. Марочко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. дослідження. - Киiв, 2003. - N3. - С. 90-103
  7. 2003. Марочко В.І. Академік Михайло Єлисейович Слабченко. Нарис життя та творчості / В.І. Марочко, С.Г. Водотика // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2003. - N1. - С. 132-133
  8. 2003. Марочко В.І. Геноцид в українському селі 1932 - 1933 років: історико-політологічний аспект : материалы временных коллективов / В.І. Марочко // Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції Київ, 15 листопада 2002 р. - 2003 : МАУП, 2003. - С. 32-43
  9. 2003. Марочко В.І. Зарубіжні документальні видання : монография / В.І. Марочко // Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. - К. : Наук. думка, 2003. - С. 72-81
  10. 2003. Марочко В.І. Зернова проблема та "криза хлібозаготівель" : монография / В.І. Марочко // Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. - К. : Наук. думка, 2003. - С. 265-278
  11. 2003. Марочко В.І. Концептуальні підвалини західноєвропейської та російської історіографії голодомору 1932 - 1933 рр. в Україні / В.І. Марочко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. дослідження. - Киiв, 2003. - N5. - С. 125-145
  12. 2003. Марочко В.І. Політика тотального вилучення хліба в українському селі: геноцид проти селян : монография / В.І. Марочко // Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. - К. : Наук. думка, 2003. - С. 440-447
  13. 2003. Марочко В.І. Російські архівні джерела та збірники документів про причини та обставини голодомору : монография / В.І. Марочко // Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. - К. : Наук. думка, 2003. - С. 41-50
  14. 2003. Марочко В.І. Селянська кооперація - альтернатива колективізації : монография / В.І. Марочко // Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. - К. : Наук. думка, 2003. - С. 256-265
  15. 2003. Марочко В.І. Соціально-економічний уклад життя в українському селі : монография / В.І. Марочко // Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. - К. : Наук. думка, 2003. - С. 245-256
  16. 2003. Марочко В.І. Сучасна російська історіографія голоду в Україні : монография / В.І. Марочко // Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. - К. : Наук. думка, 2003. - С. 133-139
  17. 2004. Марочко В.І. Особливості становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні періоду непу (1921 - 1928): історико-теоретичний аспект / В.І. Марочко, О.О. Сушко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2004. - N2. - С. 145-148
  18. 2004. Марочко В.І. Теоретично-методологічні проблеми вивчення голодомору 1932 - 1933 років на Україні : сборник научных трудов / В.І. Марочко // Україна соборна : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 1. - С. 249-269
  19. 2005. Веселова О. М. Рец. на кн.: Українське село в 1946 - 1965 рр.: нові кадри : монография / О. М. Веселова, В.І. Марочко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 14. - С. 475-480
  20. 2005. Марочко В. "Що чути з України і Києва..." / :Невідомі листи Михайла Грушевського 1919 - 1922 років : монография / В. Марочко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 14. - С. 80-93
  21. 2005. Марочко В.І. Рецензія / В.І. Марочко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2005. - N4. - С. 221
  22. 2006. Марочко В. Зачарований Десною. Історичний портрет Олександра Довженка : монография / В. Марочко, 2006. - 285 с.
  23. 2006. Марочко В. Роберт Конквест про голокост та голодомор : монография / В. Марочко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 15. - С. 365-373
  24. 2006. Марочко В.І. Голодомор в українському селі : монография / В.І. Марочко // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 2. - С. 178-199
  25. 2006. Марочко В.І. Кооперативні і колективні об'єднання селян : монография / В.І. Марочко // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 2. - С. 69-81
  26. 2006. Марочко В.І. Соціально-правовий статус колгоспного селянства : монография / В.І. Марочко // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 2. - С. 199-211
  27. 2007. Марочко В. Визнання Голодомору 1932 - 1933 рр. в Україні - геноцидом: історичний факт політичного самоутвердження та морального зцілення нації : монография / В. Марочко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 270-276
  28. 2007. Марочко В. Голодомор 1932 - 1933 рр. : научно-популярная литература / В. Марочко, 2007. - 64 с.
  29. 2008. Верстюк В. Передмова : историческая литература / В. Верстюк // Голодомор в Україні 1932 - 1933 років : Хроніка / В. Марочко , О. Мовчан. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. - С. 5-7
  30. 2008. Марочко В. Голодомор в Україні 1932 - 1933 років : Хроніка / В. Марочко , О. Мовчан, 2008. - 294 с. (Введено оглавление)
  31. 2008. Марочко В. "Я хочу жит, но не можна, умирою з голоду ...": хроніка злочину : историческая литература / В. Марочко // Голодомор в Україні 1932 - 1933 років : Хроніка / В. Марочко , О. Мовчан. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. - С. 8-15
  32. 2008. Марочко В. Діяльність торгсинівської системи міста Києва : сборник научных трудов / В. Марочко // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / Відп. ред. С. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 18. Спеціальний : Голод 1932 - 1933 років - геноцид українського народу. - С. 163-175
  33. 2008. Марочко В. Санітарно-епідемілогічна ситуація в м. Києві 1932 - 1933 років : сборник научных трудов / В. Марочко, О. Мовчан // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / Відп. ред. С. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 18. Спеціальний : Голод 1932 - 1933 років - геноцид українського народу. - С. 309-326
  34. 2008. Марочко В. Творці голодомору 1932 - 1933 рр. : научно-популярная литература / В. Марочко, 2008. - 64 с.
  35. 2008. Марочко В. Теорія Голодомору в Україні : сборник научных трудов / В. Марочко // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / Відп. ред. С. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 18. Спеціальний : Голод 1932 - 1933 років - геноцид українського народу. - С. 51-70
  36. 2008. Марочко В.І. Від конвенції ГА ООН 1948 р. до закону Верховної Ради 2006 р.: голодомор 1932 - 1933 рр. в Україні як факт геноциду українського народу : монография / В.І. Марочко // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 13 : Голод 1946 - 1947 р.: ретроспективний погляд істориків (З приводу 60-річчя трагедії). Матеріали "круглого столу" (22 березня 2007 року). - С. 50-56
  37. 2009. Марочко В. Торгсини Києва в роки голодомору (1932 - 1933 рр.) : сборник научных трудов / В. Марочко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 15 : На пошану д-ра іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України В.М. Даниленка з нагоди 60-річчя від дня народж. та 35-річчя наук. пр., Ч. 2. - С. 63-77
  38. 2010. Марочко В. Розд. 4: Повсякденні турботи селянського двору : монография / В. Марочко // Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921 - 1928 рр.) : Колективна монографія в 2-х частинах / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Ч. 1. - С. 196-230
  39. 2010. Марочко В. Розд. 4: Теоретико-методологічні аспекти селянського повсякдення : монография / В. Марочко // Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921 - 1928 рр.) : Колективна монографія в 2-х частинах / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Ч. 1. - С. 95-109
  40. 2011. Марочко В. Історичні погляди Олександра Довженка : сборник научных трудов / В. Марочко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. Засновано 1991 р. / Відп. ред. С. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 20. - С. 97-120
  41. 2011. Марочко В. Торгсини на вулицях Києва: хліб в обмін на золото : сборник научных трудов / В. Марочко // Київ у соціокультурному просторі ХІХ - ХХІ століть: національний та європейський контекст : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (13 квітня 2011 року) / Голова редкол. В.О. Огнев'юк. - К. : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. - С. 33-42
  42. 2011. Марочко В.І. Соціально-правовий статус колишніх поміщиків в УСРР 1920-х рр. : сборник научных трудов / В.І. Марочко // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. ХVІІІ : Приурочений Великій реформі 1861 р. - С. 244-255
  43. 2012. Марочко В. "Вопиющіє безобразіє...": позбавлення пенсії онуки О.С. Пушкіна : сборник научных трудов / В. Марочко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. Засновано 1991 р. / Відп. ред. С.Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 21. - С. 114-117
  44. 2012. Марочко В. Розд. 4: Повсякденне життя колгоспного села : монография / В. Марочко // Українське радянське суспільство 30-х рр. ХХ ст.: нариси повсякденного життя : Кол. моногр. / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - С. 239-354
  45. 2013. Марочко В. Листування Й.Станіна і Л.Кагановича у червні-серпні 1932 р.: технологія голодомору / В. Марочко // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2013. - N4. - С. 55-58
  46. 2013. Марочко В.І. Розд. 9: "Колишні люди" в соціально-класовій структурі українського суспільства : монография / В.І. Марочко // Відносини держави, суспільства і особи під час створення радянського ладу в Україні (1917 - 1938 рр.) / Голова редкол. В.А. Смолій; кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Т. 2. - С. 703-767
  47. 2013. Марочко В.І. Теорія Голодомору 1932 - 1933 рр. в Україні: етнорегіональний та соціально-демографічний контекст : сборник научных трудов / В.І. Марочко // Голод в Україні у першій половині ХХ століття: причини та наслідки (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947) : Матеріали Міжнар. наук. конф. Київ 20-21 листопада 2013 р. / Ред. кол.: Л.Губерський, С.Квіт, В.Смолій. - К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ, Ін-т історії України НАНУ, 2013. - С. 99-105
  48. 2013. Марочко В.І. Територія Голодомору: термінологічний та соціально-демографічний дискурси : сборник научных трудов / В.І. Марочко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 22. - С. 166-178
  49. 2014. Марочко В. Територія голодомору 1932 - 1933 рр. : научно-популярная литература / В. Марочко, 2014. - 64 с.
  50. 2015. Марочко В. Голодомор 1932 - 1933 років на Донбасі : научно-популярная литература / В. Марочко, 2015. - 96 с.
  51. 2015. Марочко В. Розд. 10: Ставлення радянської влади до "колишніх людей" : монография / В. Марочко // Суспільство і влада в радянській Україні років непу (1921 - 1928) : Кол. моногр. / Відп. ред. С.Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Т. 2. - С. 300-348
  52. 2015. Марочко В. Сталінська теорія і практика "наступу на куркуля" : сборник научных трудов / В. Марочко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 23. - С. 78-103