ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ПЕРКУН ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000334

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Перкун Віталій Павлович
Варіанти імені
Perkun; Перкун
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

Сектор генеалогічних та геральдичних досліджень 
Посаданауковий співробітник
Науковий ступінькандидат історичних наук
Наукові
зацікавлення
допоміжні (спеціальні) історичні дисципліни
E-mailorantus@ukr.net
Телефон+380 44 279 13 89 (служб.)
Додаткова контактна інформація
 • +38 067 609 83 65 (моб.)
Дата та місце
народження
12.10.1976 р., м. Немирів Вінницької області, Україна
Кандидатська
дисертація
Церковна сфрагістика Правобережної України (1793-1917) (науковий керівник: д.і.н. М. Ф. Дмитрієнко. Захист відбувся в Інституті історії України НАН України 29.03.2002 р.)
ОсвітаВінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, історичний факультет (рік випуску – 1998, диплом із відзнакою)
Професійна
діяльність
2005–2013

викладач кафедри україністики Варшавського університету

2003–2004

наукове стажування у Варшавському університеті

2002–

науковий співробітник Інституту історії України НАН України

2001–2002

молодший науковий співробітник Інституту історії України НАН України

1999

наукове стажування при Польській академії наук

1998–2001

аспірант Інституту історії України НАН України

1998

бібліограф Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. Тімірязєва

Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2011–2015
 • член редакційної колегії видання "Сфрагістичний щорічник"

  Дослідницькі стипендії та гранти
 • 2005–2007
 • стипендія Ректора Варшавського університету

 • 1999
 • стипендія Каса ім. Юзефа Мяновського

  Праці
  Монографії, брошури

  1. «…і печаткою стверджую». З історії печаток католицької церкви на Правобережній Україні (кінець XVIII-XX ст.). – К., 2002. – 128 с.

  Підручники та посібники

  2. Сфрагістика // Спеціальні історичні дисципліни: Довідник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Керівник авт. колективу І. Н. Войцехівська. – К.: Либідь, 2008. – С. 444–453.

  Довідники, покажчики, каталоги

  3. Професор Микола Кравець (1928 – 2011) – штрихи до ненаписаного портрету // Знаменні пам’ятні дати Вінничини 2018 року: хронологічний довідник. Управляння культури і мистецтв Вінниц. ОДА, Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2017. – С. 218–224.

  4. Каталог церковних печаток імперської доби // 1000 років української печатки. Каталог виставки. 23 травня – 15 листопада 2013 р. / гол. Редколегії В.А. Смолій; упорядник Ю.К. Савчук. – К., 2013. – С. 313–377, іл. (співавтори – С. Носачов, Т. Денисенко, І. Скочиляс)

  5. Еволюція печатки в імперський період: церковна традиція // 1000 років української печатки. Каталог виставки. 23 травня – 15 листопада 2013 р. / гол. Редколегії В. А. Смолій; упорядник Ю.К. Савчук. – К., 2013. – c. 240–247.

  6. Katalog pieczęci z ziem ukraińskich ze zbiorów Profesora Mariana Gumowskiego. – Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011. – 580 s.

  7. Костельні печатки: Брацлавський, Вінницький, Могилівський деканати (1800–1916). За матеріалами Державного архіву Вінницької області. Каталог. – Київ-Вінниця, 1998. – 48 с.

  Розділи у колективних дослідженнях

  8. Вінниця: історичний нарис / голов. ред.: А. М. Подолинний. – Вінниця: Книга-Вега, 2007. – С. 21–42.

  9. Repertorium українських печаток XVII–XVIII ст. // Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat, pod red. J. Mareckiego i L. Rotter. – Kraków, 2007. – S. 153–157.

  Статті

  10. Допоміжні історичні дисципліни у Польщі (1988–2015) // Український історичний журнал. – К.: Інститут історії України, 2016. – № 5. – С. 220–231.

  11. Допоміжні історичні дисципліни у Польщі (1988–2015) // Український історичний журнал. – К.: Інститут історії України, 2016. – № 4. – С. 133–151.

  12. Чи напис важливіший за образ на печатці? // Шостий сфрагістичний щорічник. – Вип. VI. – К., 2016. – С. 29–51.

  13. Про що нам говорить образ на печатці // Сфрагістичний щорічник. – Вип. V. – К., 2015. – С. 8–20.

  14. Дві печатки київського митрополита Макарія II 1540 і 1549 рр. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2014. – Число 24: Генеалогія та геральдика. – С. 145–151.

  15. Сфрагістичні Інтернет-ресурси. Короткий огляд // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Число 21: Електронні інформаційні ресурси. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – С. 209–215.

  16. Аґіографічні мотиви на печатках римо-католицьких парафіяльних костьолів Луцько-Житомирської та Кам’янецької дієцезії XIX поч. XX ст.: вибрані приклади // Сфрагістичний щорічник, вип. IV. – К., 2013. – С. 245–259.

  17. Печатію своєю назнамєновал (про печатку київського митрополита Йова Борецького) // Сфрагістичний щорічник. – Вип. ІІ. – К., 2012. – С. 159–169. (співавтор – Н. Білоус)

  18. Проблеми термінології української сфрагістики (на прикладі Vocabulaire international de la sigillographie, Roma 1990) // Cфрагістичний щорічник. – Вип. I. – К., 2011. – С. 189–195.

  19. Вступне слово // Cфрагістичний щорічник. – Вип. I. – К., 2011. – С. 2–3.

  20. Kilka uwag o pieczęciach ukraińskich cerkiewnych hierarchów XVII–XVIII wieku // Pieczęcie herbowe, herb na pieczęciach, pod red. Z. Piecha. – Warszawa, 2011. – S. 217–226.

  21. Професор Стефан Кшиштоф Кучиньскі (1938–2010): in memoriam // Український історичний журнал. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – № 3. – С. 232–233.

  22. Українська сфрагістика 1991–2003: стан та перспективи досліджень // Український історичний журнал. – К., Інститут історії України НАН України, 2010. – № 1. – С.199–215.

  23. Геральдичні елементи на печатках православних інституцій та духівництва Правобережної України кін. XIX – поч. XX ст. //Symbol-Znak-Przesłanie. Symbolika w heraldyce kościelnej, pod redakcją Józefa Mareckiego i Lucyny Rotter. – Kraków, 2010. – S.151–160.

  24. Документ 1796 року про виготовлення печаток у Брацлавському намісництві // Український археографічний щорічник. – К., 2009. – Вип.13-14. – С. 788–789.

  25. Каталог печаток Галичини та Буковини ХІХ ст. з тек А. Шнейдера у Державному архіві в місті Краків // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. пр. – К.: Інститут історії України НАН України, 2007. – Число 14. – С. 398–409.

  26. Опис регламенту печаток греко-католицьких монастирів на Правобережжі в кінці XVIII ст. // Український археографічний щорічник. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 816–818.

  27. Греко-католицькі печатки Правобережної України (XVII-XIX ст.) // Спеціальні історичні дисципліни питання теорії та методики: зб. наук. пр. – К: Інститут історії України НАН України, 2006. – Число 13, ч. 2. – С. 202–206.

  28. Badania sfragistyczne na Ukrainie w latach 1991-2003 // Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej: stan i perspektywy badań / pod red. Zenona Piecha, Jana Pakulskiego i Jana Wroniszewskiego. – Warszawa 2006. – S. 355–363.

  29. Каталог печаток рабинів Правобережної України (1847–1916) // Спеціальні історичні дисципліни питання теорії та методики: зб. наук. пр. – К: Інститут історії України НАН України, 2005. – Число 12, ч. 2. – С.334–356.

  30. Compendium джерел з історії Східного Поділля XV–XIX ст. у зібраннях Кракова і Варшави: нотатки на маргінесі // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. – Вінниця, 2005. – С. 37–40.

  31. Українські церковні печатки із зібрань Національного музею у Варшаві та бібліотеки Фундації князів Чарторийських при Національному музеї у Кракові // Спеціальні історичні дисципліни питання теорії та методики: зб. наук. пр. – К: Інститут історії України НАН України, 2004. – Число 11. – С.268–276.

  32. Неопублікована стаття Михайла Корниловича «До народної сфрагістики у Києві й на Київщині у XIX ст.» // Спеціальні історичні дисципліни питання теорії та методики: зб. наук. пр. – К: Інститут історії України НАН України, 2003. – Число 10. – С.237–241.

  33. Каталог печаткових матриць із фондів Вінницького обласного краєзнавчого музею (XIX – 80-i pp. XX ст.) // Подільська старовина. Збірник наукових праць. – Вінниця 2003. – С. 29–32.

  34. Використання конфесійних печаток Правобережної України на документах релігійного та світського характеру (1799-1918) // Спеціальні історичні дисципліни питання теорії та методики: зб. наук. пр. – К: Інститут історії України НАН України, 2001. – Число 6/7, ч. 1. – С.153–168.

  35. Конфесійні печатки України як топонімічне джерело // Історико-географічні дослідження в Україні. Збірник наукових праць. – К: Інститут історії України НАН України, 2001. – Число 5. – С. 264–269.

  36. Невідома печатка із села Стрижавка Київської області // Історико-географічні дослідження в Україні. Збірник наукових праць. – К., 2001. – Число 5. – С. 244–245.

  37. Конфесійна сфрагістика Бердичева (1847–1921) // Бердичівщина: поступ у третє тисячоліття. Науковий збірник «Велика Волинь». – Житомир-Бердичів, 2001. – Т. 22. – С. 390–392.

  38. Печатки православних інституцій та духівництва (за матеріалами Державного архіву Вінницької області XIX – першої третини XX ст.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. пр. – К.: Інститут історії України НАН України, 2000. – Число 5, ч. 1. – С. 153–168.

  39. Особливості емблематичного ряду печаток костьолів Кам’янецької та Луцько-Житомирської дієцезії 1800-1916 рр. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. пр. – К.: Інститут історії України НАН України, 2000. – Число 4, ч. 1. – С. 159–196.

  40. Печатки парафіяльних костьолів Літинського та Ямпільського деканатів 1902–1908 // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Історія. – Вінниця, 2000. – С. 73–76.

  Енциклопедичні гасла

  41. Сфрагістика // Енциклопедія історії України: у 10 т. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: Наук. думка, 2012. – Т. 9: Прил–С. – С. 920–923. (співавтор – В. Гавриленко)

  42. Сфрагістика // Українська архівна енциклопедія / Держкомархів України, УНДІАСД. – К.: Видавництво "Горобець", 2008. – С.751–753.

  Науково-популярні публікації

  43. Володимир Івасюк. – К., 2013. – 66 с.

  44. Безсмертній Червоній руті – 40 років // Українська літературна газета, 11 жовтня, 2010. – C. 4.

  45. З польської україністики // Літературна Україна. – 22 червня, 2006. – С. 6.

  46. Інтерв’ю із Вадимом Карасьовим та Володимиром Полохалом (у співавторстві із Мирославом Вербовим) // Наше слово (Варшава), 24–31 грудня 2006.

  47. Лицар української естради // Літературна Україна, 21 липня 2005 (до 10-річчя смерті Назарія Яремчука).

  48. Печатка митрополита Андрея Шептицького // Людина і світ, 2003. – № 5. – С. 39.

  49. Католицька церковна геральдика: історичний екскурс // Людина і світ, 2003. – № 3. – С. 31–32.

  50. Pieczęć – pamięć wieków // Krynica. Czasopismo mniejszosci polskiej na Ukainie. – Kijow, 2003. – Nr. 42. – S. 17–18.

  51. Папські грамоти та печатки XVIII–XX ст. // Людина і світ, 2002. – № 11–12. – С. 55–56.

  52. Дещо про церковні печатки // Парафіяльна газета. Католицький тижневик. – Київ, 2002. – 12 травня. – С. 3.

  53. Polska książka w Kijowie // Krynica. Pismo mniejszości polskiej na Ukrainie. – Kijów, 2002. Nr 38. – S. 9–10.

  54. Kolejny krok do współpracy (про наукову польсько-українську співпрацю) // Krynica. Pismo mniejszości polskiej na Ukrainie. – Kijów, 2002. – Nr. 36. – S. 4–6.

  55. Грамоти українських православних та греко-католицьких ієрархів як сфрагістичне джерело // Молода нація. – К., 2001. – С. 240–251.

  56. Poznać historię by móc budować przeszłość // Krynica. Pismo mniejszości polskiej na Ukrainie. – Kijów, 2001. – Nr. 34. – S. 9–10.

  57. Карби душі – карби історії (про печатку православного братства с. Вінниківець на Поділлі 2-ї пол. XIX ст.) // Слово педагога, Вінниця, 2000. – № 2. – С. 16.

  58. Печатка вінницьких скаутів 1920 р. // Вінницька газета, 15 травня, 1999. – С. 2.

  59. Костельна сфрагістика Поділля (на прикладі печаток костьолів Могилів-Подільського деканату, 70-і рр. XIX ст.) // Панорама. – Вінниця, 25 січня 1997.

  Тези наукових доповідей та повідомлень

  60. Співпраця істориків-науковців Вінниці та Варшави як фактор зміцнення українсько-польських взаємин та український цивілізаційний шанс // Україна-Польща: історичне сусідство / Матеріали міжнародної наукової конференції 19 – 20 травня 2017 р. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2017. – С. 20 – 27. (співавтор Ю. Зінько)

  61. Pieczęсіе parafii Służewskiej // Służew i jego kościół : [materiały z sesji naukowej "Kościół i parafia pw. św. Katarzyny na Służewie - dzieje dawne i nowsze" zorganizowanej w dn. 7-8 listopada 2011 r. staraniem Fundacji Służewskiej, Muzeum Historycznego m. st. Warszawy i Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy] / [red. i indeks osobowy Aleksandra Sołtan-Lipska]. — Warszawa : Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny, 2013. – S. 543–555.

  62. Печатки римо-католицьких парафіяльних костьолів Липовецько-Махнівського деканату (1805–1839) // Матеріали звіт. наук. конф. викл. та студ. іст. фак. Вінницького держ. пед. ін-ту за 1997 р. – Вінниця, 1998. – С. 44–47.

  63. Емблематичні традиції печаток парафіяльних костьолів Сквирського деканату Луцько-Житомирської діє цезії (1833–1845) // Матеріали наук. історико-краєзнавч. міжнар. конф. «Минуле і сучасне Волині: Олександер Цинкаловський і край». – Луцьк, 1998. – С. 22–25.

  64. Печатки парафіяльних костьолів Вінницького деканату (1873–1874) // Матеріали звіт. конф. викл. та студ. іст. фак. Вінницького держ. пед. ін-ту за 1996 р. – Вінниця, 1997. – С. 21–23.

  65. Печатки костьолів Радомиського деканату (перша пол. XIX ст.) // Матеріали наук. конф. «Житомирщина крізь призму століть». – Житомир, 1997. – С. 38–39.

  66. До історії римо-католицької сфрагістики Поділля (70-і рр. XIX ст.) // Шоста наук. геральд. конф. –Львів, 1997. – С. 71–73.

  67. Формування національної державної символіки в 1917–1920-х рр. // Матеріали звіт. конф. викл. та студ. іст. фак. Вінницького держ. пед. ін-ту за 1995 р. – Вінниця, 1996. – С. 50–52 (співавтор – М. Лихогляд).

  68. Національно-державна символіка України на печатках центральних та місцевих установ на Поділлі періоду Директорії (лютий 1919 – червень 1920 рр.) // Матеріали міжнародної наукової студентської конференції «Історичний досвід і сучасність». – Одеса, 1996. – С. 53–56. (співавтор – М. Лихогляд)

  69. З історії церковної римо-католицької сфрагістики Київської губернії першої половини XIX ст. (на прикладі печаток Брусилівської та Малинської парафій) // Матеріали наук. конф. «Малинщина у просторі і часі». – Малин, 1996. – С. 32–33.

  70. Печатка парафії Снітків // П’ята геральдична конференція. Матеріали. – Львів, 1995. – С. 52–53.

  71. До питання про тризуб як малий герб України. Проблеми походження, традиції, семантики // Тези доповідей звіт. конф. викл. та студ. іст. фак. Вінницького держ. пед. ін-ту за 1994 р. – Вінниця, 1995. – С. 9–11. (співавтор – М. Лихогляд)

  Рецензії

  72. Рец. на книги: Pastoureau M., Diabelska material. Historia pasków I tkanin w paski, Warszawa 2004, ss.144; Pastoureau M., Średniowieczna gra symboli, Warszawa 2006, ss.405; Pastoureau M., Niebieski. Historia koloru, Warszawa 2013, ss.219 // Соціум. Альманах соціальної історії. – К., 2015. – С. 365–374.

  73. Рец.: Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka. –Warszawa, 2013, ss.294.; Od genealogii do historii społecznej, Warszawa, 2011, ss. 191 // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – Число 26-27. – К.: Інститут історії України, 2015. – С. 473–476.

  74. Нове польське видання з історичної географії. Рец. на збірник статей: Studia geohistorica. Rocznik historyczno-geograficzny. – Warszawa, 2013, nr 1. – 166 ss. // Історико-географічні дослідження в Україні. Збірка наукових праць. – Число 13. – К.: Інститут історії України, 2015. – С. 271–276.

  75. Рец: Ad fontes. O naturze źrodła historycznego / pod red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego, Wrocław 2004, 392 ss. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – Число 22–23. – С. 665–671.

  76. Рец.: Hana Pátková, Česká Středověká Paleografie, Vedute, České Budějovice 2008, ss.278, il.// Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – Вип. 22–23. – С. 662–664.

  77. Рец.: Записки наукового товариства імені Тараса Шевченка. Комісія спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін, Львів 2010, Т.1–2 // Studia źródłoznawcze. – Warszawa 2013. – S. 182–185.

  78. Рец.: Записки наукового Товариства імені Тараса Шевченка. Комісія спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. Львів, 2006 // Przegląd historyczny. – Warszawa, 2011. – № 3. – S. 500–507.

  79. Рец. на книгу: Документи Брацлавського воєводства 1566–1606, упорядкували Крикун М., Піддубняк О., вступ Миколи Крикуна, Львів 2008. 1217 с. // Studia źródłoznawcze. – Warszawa 2011. – T. XLIX. – S. 222.

  80. Рец. на книгу: Wilczynski W., Ukraina. Leksykon. Historia, gospodarka, kultura, Warszawa 2010, 310 ss. // Наше слово (Варшава), 6 листопада 2011. – С. 11.

  81. Рец. на книгу: Szagała R., Wiszka E., Ukraińcy w Warszawie, Toruń-Warszawa 2010, ss 644. Українська Варшаво, я на Україні згадую Тебе // Наше слово (Варшава), 1 лютого 2011. – С. 4.

  82. Рец.: Zbiory pieczęci w Polsce, pod redakcja Zenona Piecha i Wojciecha Strzyżewskiego, Warszawa, 2009, 528 ss. // Спеціальні історичні дисципліни питання теорії та методики. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – Число 17. – С.190–198.

  83. Рец.: Dudziński P., Współczesna heraldyka і zwyczaje heraldyczne w Kościołach chrześcijańskich, Warszawa, DiG, 2007, T.1–2 // Записки наукового товариства ім. Тараса Шевченка. Комісія спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 2010. – С. 720–722.

  84. Рец.: Білоусов Ю. Київсько-Житомирська римо-католицька єпархія. Історичний нарис. – Житомир, 2000, 314 с. + іл. // Ковчег. –Львів, 2007. – Вип. 5 – С. 440-443.

  85. Рец.: Szymański J., Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku, Warszawa, 2001, wydawnictwo DiG // Археографічний щорічник. – К., 2004. – Вип. 8/9. – С.720–722.

  86. Рец. на книгу Г. Стронського “Represje stalinizmu wobec ludności polskiej na Ukrainie w latach 1929-1939)”// Krynica. Pismo mniejszości polskiej na Ukrainie. – Kijów, 2001. – Nr. 33. – S. 26.

  ПЕРКУН Віталій Павлович (12.10.1976, м. Немирів Вінницької обл.) – дослідник спеціальних історичних дисциплін. 1998 закінчив іст. фак-т Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. 1998 – бібліограф Вінницької обл. універсальної наук. бібліотеки ім. К. Тімірязєва. 1998–2001 – аспірант, з 2001 – м. н. с., н. с. відділу спеціальних історичних дисциплін Ін-ту історії України НАН України. Канд. дис. «Церковна сфрагістика Правобережної України (1793–1917 рр.)» (2002, наук. кер. – д. і. н. М. Ф. Дмитрієнко). 1999 та 2003–2004 перебував на науковому стажуванні в Інституті історії Польської АН та Варшавському ун-ті.

  Основні праці:

  «…І печаткою стверджую»: З історії печаток католицької церкви на Правобережній Україні (кінець XVIII–ХХ ст.). – К., 2002..
  Костельні печатки: Брацлавський, Вінницький, Могилівський деканати (1800–1916 рр.). За матеріалами Державного архіву Вінницької області: Каталог – К., Вінниця, 1998..

  Література:

  .


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. СФРАГІСТИКА

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (2002) Перкун В. П. "... І печаткою стверджую" : З історії печаток католицької церкви на Правобережній Україні (кінець ХVIII – ХХ ст.).

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Перкун В. П.  Допоміжні історичні дисципліни в Польщі (1988–2015 рр.) // Український історичний журнал. - 2016. - № 4. - C. 133.
  2. Перкун В.  Українські церковні печатки із зібрань Національного музею у м.Варшаві та бібліотеки Фундації кн.Чарторийських при Національному музеї у м.Кракові // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2004. - 11. - C. 268.
  3. Перкун В.П.  Допоміжні історичні дисципліни в Польщі (1988–2015 рр.) (закінчення) // Український історичний журнал. - 2016. - № 5. - C. 164.
  4. Перкун В.П.  Українські сфрагістичні студії 1991-2008 рр.: стан та перспективи досліджень // Український історичний журнал. - 2010. - № 1. - C. 199-215.
  5. Перкун Віталій  Використання конфесійних печаток правобережної України на документах релігійного та світського характеру (1799-1918 рр ) // Спеціальні історичні дисципліни. - 2001. - 6. - C. 153-168.
  6. Перкун Віталій  Використання конфесійних печаток Правобрежної України на документах релігійного та світського характеру (1799-1918 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2001. - 7. - C. 153.
  7. Перкун Віталій  Греко-католицькі печатки Правобережної України XVII-ХХ ст. // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2006. - 13. - C. 202.
  8. Перкун Віталій  Каталог печаток рабинів Правобережної України (1847-1916 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2005. - 12. - C. 334.
  9. Перкун Віталій  Конфесійні печатки Правобережної України як топонімічне джерело // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2001. - 5. - C. 264-269.
  10. Перкун Віталій  Конфесійні печатки Правобрежної України як топонімічне джерело // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2002. - 5. - C. 264.
  11. Перкун Віталій  Невідома печатка із села Стрижавка Київської області // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2001. - 5. - C. 244-245.
  12. Перкун Віталій  Невідома печатка із села Стрижавка Київської області // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2002. - 5. - C. 244.
  13. Перкун Віталій  Невідомий документ з історії Барського парфіяльного костьолу 1827 р. // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2005. - 8. - C. 95-99.
  14. Перкун Віталій  Неопублікавана стаття Михайла Корниловича "До народньої сфрагістики у Києві й на Київщині у ХІХ ст." // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2003. - 10. - C. 237.
  15. Перкун Віталій  Особливості емблематичного ряду та легенд печаток парафіяльних костьолів Кам'янецької та Луцько-Житомирської дієцезії (1800-1916 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни. - 2000. - 4. - C. 159-196.
  16. Перкун Віталій  Печатки православних інституцій та духівництва (за матеріалами Державного архіву Вінницької області XIX - першої третини XX ст.). Історіографічні зауваги // Історіографічні дослідження в Україні. - 2000. - 10. - C. 153-168.
  17. Перкун Віталій  Печатки православних інституцій та духівництва (за матеріалами Державного архіву Вінницької області XIX - першої третини XX ст.). Історіографічні зауваги // Спеціальні історичні дисципліни. - 2000. - 5. - C. 153-168.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2002. Перкун В.П. "... І печаткою стверджую" : З історії печаток католицької церкви на Правобережній Україні (кінець ХVІІІ-ХХ ст.) / В.П. Перкун, 2002. - 127 с.
  2. 2002. Перкун В.П. Церковна сфрагістика Правобережної України (1793 - 1917 рр.) : Дис... канд. іст. наук № 07.00.06 / В.П. Перкун, 2002. - 202 с.
  3. 2003. Перкун В. Неопублікована стаття Михайла Корниловича "До народної сфрагістики у Києві й на Київщині у ХІХ в." : сборник научных трудов / В. Перкун // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. пам'яті відомого вченого історика доктора історичних наук Михайла Брайчевського з нагоди 80-річчя від дня народження. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Число 10 : Ч. 1. - С. 237-241
  4. 2004. Перкун В. Українські церковні печатки із зібрань Національного музею у м. Варшаві та бібліотеки Фундації кн. Чарторийських при Національному музеї у м. Кракові : монография / В. Перкун // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. До 10-річчя заснування віддділу спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України НАН України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Число 11 : Ч. 1. - С. 268-276
  5. 2005. Перкун В. Каталог печаток рабинів Правобережної України (1847 - 1916) : монография / В. Перкун // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Число 12. Ч. ІІ : На пошану академіка НАН України, Героя України, д-ра іст. наук, проф. Петра Тимофійовича Тронька з нагоди 90-річчя від дня народження. - С. 334-356
  6. 2005. Перкун В. Невідомий документ з історії Барського парафіяльного костьолу 1827 р. : монография / В. Перкун // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т іcторії України НАН України, 2005. - Число 8. - С. 95-99
  7. 2006. Перкун В. Греко-католицькі печатки Правобережної України ХVIII - ХХ ст. : сборник научных трудов / В. Перкун // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. Вченим-колегам з нагоди 70-річчя з дня заснування Інституту історії України НАН України присвячуємо. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Число 13 : Ч. ІІ. - С. 202-206
  8. 2006. Перкун В. Каталог печаток галичини та Буковини ХІХ ст. з тек А.Шнейдера у Державному архіві в місті Краків : сборник научных трудов / В. Перкун // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Число 14. - С. 398-409
  9. 2007. Перкун В. Опис регламенту печаток греко-католицьких монастирів на Правобережжі в кінці ХVIII століття : научное издание / В. Перкун // Український археографічний щорічник / Голов. ред. П. Сохань. - К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2007. - Вип. 12, Т. 15 : Український археографічний збірник. - С. 816-818
  10. 2007. Перкун В. Рецензія : монография / В. Перкун // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії. - Л. : Місіонер, 2007. - Число 5. - С. 440-443
  11. 2008. Перкун В. Сфрагістика : рекомендовано Мин.образования / В. Перкун // Спеціальні історичні дисципліни : Довідник. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Либідь, 2008. - С. 444-453
  12. 2009. Перкун В. Документи 1796 року про виготовлення печаток у Брацлавському намісництві : сборник научных трудов / В. Перкун // Український археографічний щорічник / Голова редкол. П. Сохань. - К. : Укр. письменник, 2009. - Вип. 13/14, Т. 16/17 : Український археографічний збірник. - С. 788-789
  13. 2009. Перкун В. Рец. на кн. : сборник научных трудов / В. Перкун // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Число 16 : Пам'яті Ярослава Івановича Дзири. - С. 244-245
  14. 2009. Перкун В. Рецензія : сборник научных трудов / В. Перкун // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Число 16 : Пам'яті Ярослава Івановича Дзири. - С. 240-243
  15. 2010. Перкун В.П. Українські сфрагістичні студії 1991 - 2008 рр.: стан та перспективи досліджень / В.П. Перкун // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2010. - N1. - С. 199-215
  16. 2011. Перкун В. Проблеми термінології української сфрагістики (на прикладі Vocabulaire international de la sigillographie, Roma 1990) : научное издание / В. Перкун // Сфрагістичний щорічник / Голов. ред. П.С. Сохань. - К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ, 2011. - Вип. І. - С. 106-112
  17. 2012. Перкун В. "Печатїю своєю Назнамєновал...". Печатка київського митрополита Іова (Йова) Борецького (1620 - 1631) : научное издание / В. Перкун, Н. Білоус // Сфрагістичний щорічник / Голов. ред. П.С. Сохань. - К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2012. - Вип. 2. - С. 159-169
  18. 2013. Перкун В. Агіографічні сюжети католицьких парафіяльних печаток Луцько-Житомирської та Кам'янецької дієцезії ХІХ - початку ХХ ст.: вибрані приклади : сборник научных трудов / В. Перкун // Сфрагістичний щорічник / Голов. ред. П.С. Сохань. - К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ, 2013. - Вип. IV. - С. 245-259
  19. 2013. Перкун В. Рец. на кн.: Нове чеське дослідження із середньовічної палеографії : сборник научных трудов / В. Перкун // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Голова редкол. В.А. Смолій; упоряд.: В.В. Томазов, І.К. Хромова. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Число 22-23. - С. 662-664
  20. 2013. Перкун В. Рец. на кн.: Публікації з проблем джерелознавства в польській науковій літературі : сборник научных трудов / В. Перкун // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Голова редкол. В.А. Смолій; упоряд.: В.В. Томазов, І.К. Хромова. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Число 22-23. - С. 665-671
  21. 2013. Перкун В. Розд. 4: Еволюція печатки в імперський час: церковна традиція : каталог / В. Перкун // Тисяча років української печатки : Каталог виставки / Голова редкол. В.А. Смолій; упоряд. Ю.К. Савчук. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - С. 240-247
  22. 2013. Перкун В. Сфрагістичні Інтернет-ресурси: короткий огляд : сборник научных трудов / В. Перкун // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Ч. 21 : Електронні інформаційні ресурси. - С. 209-215
  23. 2014. Перкун В. Дві печатки київського митрополита Макарія ІІ 1540 та 1549 рр. : сборник научных трудов / В. Перкун // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методології : Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк, упоряд. В.В. Томазов. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Число 24 : Генеалогія та геральдика. - С. 145-151
  24. 2015. Перкун В. Допоміжні історичні дисципліни як ключ до соціальної історії. Роботи французького історика Мішеля Пастуро : сборник научных трудов / В. Перкун // Соціум : Альманах соціальної історії / Голов. ред. В.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 11-12. - С. 367-374
  25. 2015. Перкун В. Польські видання зі спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін : сборник научных трудов / В. Перкун // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. до 80-річчя д-ра іст. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Держ. премії України в галузі науки і техніки М.Ф. Дмитрієнко / Упоряд. В.В. Томазов; Відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Ч. 26-27. - С. 473-481
  26. 2015. Перкун В. Про що нам говорить образ на печатці? : научное издание / В. Перкун // Сфрагістичний щорічник / Голов. ред. редкол. Г.В.Папакін . - К. : Вид. дім Антиквар, 2015. - Вип. V. - С. 7-20
  27. 2015. Перкун В. Рецензія : сборник научных трудов / В. Перкун // Історико-географічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк; упоряд.: В.В. Томазов, С.Б. Хведченя. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Ч. 13. - С. 271-276