ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ПИРІГ РУСЛАН ЯКОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000342

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Пиріг Руслан Якович
Варіанти імені
Pyrih R.; Пирог Р.
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1921 рр.) 
Посадаголовний науковий співробітник
Науковий ступіньдоктор історичних наук
Вчене званняпрофесор
Праці
Монографії, брошури

1. Відносини України і Центральних держав: нетипова окупація 1918 року / НАН України. Інститут історії україни. ‒ К.: Інститут історії України, 2018. ‒ 358 с.

ПИРІГ Руслан Якович (30.06.1941, с. Супротивна Балка Новосанжарського р-ну Полтав. обл.) – дослідник політичної історії України, національної біографістики, архівознавець, джерелознавець, історіограф. Академік Української академії історичних наук (1999). Лауреат премії ім. В. Веретеннікова (2000). Заслужений діяч науки і техніки України (2001). 1970 закінчив іст. фак-т Харків. держ. ун-ту. 1973–76 – аспірант, 1976–77 – ст. викладач, декан з навчання іноземних студентів Харків. держ. ун-ту. 1977–89 – в апараті ЦК КП України: інструктор, консультант, зав. сектора. 1989–91 – заст. директора Ін-ту історії партії при ЦК КП України, зав. архіву ЦК КП України, 1991–97 – директор Центр. держ. архіву громадських об’єднань України, голова Ради директорів Центральних державних архівів України. 1998–2000 – начальник Головного архівного управління України. 2000–2002 – Голова Державного комітету архівів України. З 2002 – гол. н. с. відділу історії Української революції 1917–1921 рр. Ін-ту історії України НАН України. 1976 у Харків. ун-ті захистив канд. дис. з питань партійного будівництва в Україні (1918–1919). Наук. кер. – Ю. В. Шиловцев. Докт. дис. «Життя і діяльність М. С. Грушевського у контексті ідеологічної боротьби в Україні (1920–1930-ті рр.)» (1994). 1998–2002 – гол. редактор ж-лу «Архіви України». Член Асоціації дослідників голоду–геноциду 1932–1933 рр. в Україні, Укр. іст. товариства. Один із розробників Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи». Брав участь у підготовці ряду збірників документів, в т. ч.: «Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів» (К., 1990), «У лещатах тоталітаризму: перше двадцятиріччя Інституту історії НАН України (1936–1956 рр.): Зб. документів і матеріалів: У 2 ч.» (Ч. ІІ. – К., 1996), «Михайло Грушевський: між історією та політикою (1920–1930-ті роки): Зб. документів і матеріалів» (К., 1997).

Основні праці:
.
ІІІ з’їзд Комуністичної партії (більшовиків) України, 1–6 берез. 1919 р.: Стеногр. звіт. – К., 2002 (упоряд.)..
Українська революція і державність (1917–1920). – К., 1998 (у співавт.)..
Лекції з курсу «Зарубіжна культура» для студентів заочної форми навчання. – К., 1998..
Архівознавство. Підручник для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів. – К., 1998..
М. С. Грушевський: Коротка хроніка життя і діяльності. – К., 1996 (у співавт.)..
Архивы Компартии Украины: проблемы интеграции в систему государственной архивной службы // Архивы бывших коммунистических партий в странах Восточной и Центральной Европы: Сб. материалов междун. конф. – Варшава, 1996..
Архівне будівництво в Україні: проблеми наукового забезпечення // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: Доп. та повід. наук. конф. 15–16 березня 1995 р. – К., 1996..
Короткий термінологічний словник для студентів, що вивчають курс «Зарубіжна культура». – К., 1995..
Життя Михайла Грушевського: Останнє десятиліття (1924–1934). – К., 1993..
Сторінки історії України ХХ ст. Посібник. – К., 1992 (у співавт.)..
Сторінки історії Компартії України: запитання і відповіді. – К., 1990..
Маршрутами історії. – К., 1990 (у співавт.)..

Література:
Українські архівісти: Біобібліогр. довід.: У 3 вип. – Вип. 3: 1970–1990-ті рр. – К., 2003..
Українські історики ХХ ст.: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 2: У 2 ч. – Ч. 1. – К., Львів, 2003..
Пиріг Руслан. Біобібліографічний покажчик: До 60-річчя від дня народження. – К., 2001..
Робоча зустріч Президента України з Головою Держкомархіву України // Вісн. Держ. комітету арх. України. – 2000. – Вип. 3..
Золота книга ділової еліти України: У 4 т. – Т. 1. – К., 2000..
Офіційна Україна сьогодні. – К., 2000..
Нові імена. Український біографічний вісник. – К., 1998. – № 5..
Хто є хто в Україні. – К., 1997..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. АРХІВИ В УКРАЇНІ
 2. КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ, Комуністична партія України
 3. МЕЛЬНИЧЕНКО Володимир Юхимович
 4. МІЖНАРОДНА РАДА АРХІВІВ (МРА)
 5. МОНАРХІЯ
 6. НАЦІОНАЛЬНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
 7. ПРОТОФІС
 8. СОЮЗ ЗЕМЕЛЬНИХ ВЛАСНИКІВ
 9. ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ УКРАЇНИ

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (1996) Верстюк В. Ф., Пиріг Р. Я. М. С. Грушевський : Коротка хроніка життя та діяльності.
 2. (2008) Пиріг Р.Я. Гетьманат Павла Скоропадського : між Німеччиною і Росією
 3. (2011) Пиріг Руслан Українська гетьманська держава 1918 року. Історичні нариси   
 4. (2014) Пиріг Р. Я. Студії з регіональної історії : Степова Україна. Донбас у складі Української гетьманської держави (травень–листопад 1918 року): науково-популярне видання (2014)   
 5. (2016) Пиріг Р. Я., Тельвак В. В. Михайло Грушевський: біографічний нарис
 6. (2018) Пиріг Р. Я. Відносини України і Центральних держав: нетипова окупація 1918 року   

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Пиріг Р. Я.  «Білий кентавр українського козацтва»: до проблеми міфологізації образу гетьмана Павла Скоропадського // Український історичний журнал. - 2010. - № 6. - C. 136-143.
 2. Пиріг Р. Я.  Грушевськознавство: стан та перспективи розвитку // Український історичний журнал. - 1996. - № 5. - C. 71-83.
 3. Пиріг Р. Я.  Діяльність ґенерала Олександра Рогози на посаді військового міністра Української Держави (травень – листопад 1918 р.) // Український історичний журнал. - 2014. - № 5. - C. 89.
 4. Пиріг Р. Я.  Діяльність І.Кістяковського в урядах Української Держави (травень – грудень 1918 р.) // Український історичний журнал. - 2015. - № 4. - C. 59.
 5. Пиріг Р. Я.  До 60-річчя доктора історичних наук, члена-кореспондента АПН України В.Ю.Мельниченка ... // Український історичний журнал. - 2006. - № 1. - C. 227-231.
 6. Пиріг Р. Я.  До 70-річчя від дня народження професора Ярослава Степановича Калакури // Український історичний журнал. - 2007. - № 5. - C. 227-233.
 7. Пиріг Р. Я.  З історії Державного Політичного управління України // Український історичний журнал. - 1991. - № 1. - C. 24-25.
 8. Пиріг Р. Я.  М. С. Грушевський: між історією і політикою (1924–1934 pp.) (Закінчення) // Український історичний журнал. - 1991. - № 11. - C. 3-13.
 9. Пиріг Р. Я.  М. С. Грушевський: між історією і політикою (1924–1934 pp.) (Продовження) // Український історичний журнал. - 1991. - № 10. - C. 44-51.
 10. Пиріг Р. Я.  М. С. Грушевський: між історією і політикою (1924–1934 pp.) (Продовження) // Український історичний журнал. - 1991. - № 5. - C. 50-61.
 11. Пиріг Р. Я.  М. С. Грушевський: між історією і політикою (1924–1934 pp.) (Продовження) // Український історичний журнал. - 1991. - № 7. - C. 38-48.
 12. Пиріг Р. Я.  М. С. Грушевський: між історією і політикою (1924–1934 pp.) (Продовження) // Український історичний журнал. - 1991. - № 8. - C. 54-63.
 13. Пиріг Р. Я.  М. С. Грушевський: між історією і політикою (1924–1934 pp.) (Продовження) // Український історичний журнал. - 1991. - № 9. - C. 50-60.
 14. Пиріг Р. Я.  М. С. Грушевський: між історією і політикою (1924—1934 рр.) // Український історичний журнал. - 1991. - № 4. - C. 54-66.
 15. Пиріг Р. Я.  Михайло Грушевський: суспільне усвідомлення історичної постаті // Український історичний журнал. - 2016. - № 4. - C. 4.
 16. Пиріг Р. Я.  Симон Петлюра у сприйнятті Павла Скоропадського (за спогадами гетьмана) // Український історичний журнал. - 2009. - № 3. - C. 15-27.
 17. Пиріг Р. Я.  Фельдмаршал Герман Айхгорн: служба та смерть в Україні (квітень – липень 1918 р.) // Український історичний журнал. - 2017. - № 3. - C. 24.
 18. Пиріг Р. Я.  Формування гетьманського уряду: німецькі впливи // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 р. - 2008. - 3. - C. 100-111.
 19. Пиріг Р.  Військова еліта Української Держави: еволюція політичних лояльностей // Український історичний журнал. - 2018. - № 4. - C. 46.
 20. Пиріг Р.  Діяльність професора Соломона Франкфурта в добу Гетьманату Павла Скоропадського (квітень-грудень 1918 року) // Проблеми вивчення історії Української революції 1917 - 1921 рр. - 2017. - Вип. 12. - C. 30.
 21. Пиріг Р.  Україна і Центральні держави: прелюдія окупації 1918 року // Краєзнавство. - 2018. - № 2. - C. 40.
 22. Пиріг Р.Я. , Проданюк Ф.М. Павло Скоропадський: штрихи до політичного портрету // Український історичний журнал. - 1992. - № 9. - C. 91-105.
 23. ПИРІГ Р.Я. , ШИЛОВЦЕВ Ю.В. Більшовицьке підпілля на Україні у 1918 р. // Український історичний журнал. - 1978. - № 10. - C. 99–107.
 24. ПИРІГ Р.Я. , ШИЛОВЦЕВ Ю.В. Більшовицьке підпілля на Україні у 1918 р. // Український історичний журнал. - 1978. - № 12. - C. 93–100.
 25. ПИРІГ Р.Я. , ШИЛОВЦЕВ Ю.В. Більшовицьке підпілля на Україні у 1918 р. // Український історичний журнал. - 1978. - № 7. - C. 111–123.
 26. ПИРІГ Р.Я. , ШИЛОВЦЕВ Ю.В. Більшовицьке підпілля на Україні у 1918 р. // Український історичний журнал. - 1978. - № 8. - C. 130–137.
 27. ПИРІГ Р.Я. , ШИЛОВЦЕВ Ю.В. Більшовицьке підпілля на Україні у 1918 р. // Український історичний журнал. - 1978. - № 9. - C. 99–107.
 28. ПИРІГ Р.Я.  А.С. Бубнов: (До 100-річчя з дня народж.) // Український історичний журнал. - 1984. - № 4. - C. 131–134.
 29. Пиріг Р.Я.  В.М.Молотов на Україні: сторінки політичної біографії // Український історичний журнал. - 1990. - № 7. - C. 87-99.
 30. Пиріг Р.Я.  Гетьманат Павла Скоропадського з погляду німецько-австрійських союзників // Український історичний журнал. - 2008. - № 4. - C. 38-47.
 31. Пиріг Р.Я.  Діяльність Федора Лизогуба щодо організації роботи уряду Української Держави (травень – листопад 1918 р.) // Український історичний журнал. - 2011. - № 5. - C. 61-80.
 32. Пиріг Р.Я.  Діяльність ЦК КП(б)У першого обрання ( липень-жовтень 1918 р.) // Український історичний журнал. - 1988. - № 7. - C. 41-54.
 33. Пиріг Р.Я.  Документи з історії голоду у фондах архівосховищ України // Український історичний журнал. - 2003. - № 5. - C. 82-101.
 34. ПИРІГ Р.Я.  З історії створення на Україні груп співчуваючих партії (січень–лютий 1919 p.) // Український історичний журнал. - 1977. - № 1. - C. 94–97.
 35. Пиріг Р.Я.  Земельна реформа гетьмана Павла Скоропадського: спроби проведення та причини невдачі // Український історичний журнал. - 2006. - № 3. - C. 68-84.
 36. Пиріг Р.Я.  Ідейно-політичні підстави компромісу Михайла Грушевського з більшовицькою владою // Український історичний журнал. - 2006. - № 5. - C. 4-19.
 37. Пиріг Р.Я.  Німецько-австрійська окупація України 1918 р.: до питання про термінологічну визначеність // Український історичний журнал. - 2013. - № 3. - C. 13-30.
 38. Пиріг Р.Я.  Пам'яткознавчі студії в Україні: теорія і практика // Український історичний журнал. - 2008. - № 1. - C. 213-216.
 39. Пиріг Р.Я.  Проблема виборів до сейму у внутрішній політиці гетьманату П.Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) // Український історичний журнал. - 2012. - № 3. - C. 28-35.
 40. Пиріг Р.Я.  Проблеми підготовки наукової біографії Михайла Грушевського // Український історичний журнал. - 2005. - № 4. - C. 178-189.
 41. Пиріг Р.Я.  Центральна Рада й німецьке військове командування в Україні: проблеми взаємовідносин (лютий — квітень 1918 р.) // Український історичний журнал. - 2007. - № 2. - C. 47-63.
 42. Пиріг Р.Я.  Чжао Юнь-чжун. Україна: важкі кроки історії // Український історичний журнал. - 2005. - № 5. - C. 211-212.
 43. Пиріг Р.Я.  Ю.І. Шаповал, І.В.Верба. Михайло Грушевський // Український історичний журнал. - 2006. - № 3. - C. 223-226.
 44. Пиріг Руслан  Гетьманат Павла Скоропадського і російський монархічний рух в Україні (квітень — грудень 1918 р.) // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років. - 2010. - 5. - C. 177-206.
 45. Пиріг Руслан  Державна служба Гетьманату Павла Скоропадського (квітень–грудень 1918 р.) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2009. - 15. - C. 66-95.
 46. Пиріг Руслан  Історичні джерела вивчення людських втрат в Україні під час голодомору 1932-1933 рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 7. - C. 244-249.
 47. Пиріг Руслан  Проблема Холмщини у публіцистичних працях Михайла Грушевського (1905 - 1918 pp.) // Регіональна історія України. - 2007. - 1. - C. 123-132.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 1994. Пиріг Р.Я. Життя і діяльність М.С. Грушевського у контексті ідеологічної боротьби в Україні (1920 - 1930-ті рр.) : Дис... д-ра іст. наук № 07.00.02 / Р.Я. Пиріг, 1994. - 353 с.
 2. 2003. Пиріг Р. Історичні джерела вивчення людських втрат в Україні під час голодомору 1932 - 1933 рр. : материалы временных коллективов / Р. Пиріг // Геноцид українського народу: історична пам'ять та політико-правова оцінка : Міжнар. наук.-теорет. конф., Київ, 25 листопада 2000 р.: Матеріали. - К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2003. - С. 288-295
 3. 2003. Пиріг Р.Я. Документи державного політичного управління УСРР як джерело історії голодомору 1932 - 1933 років : материалы временных коллективов / Р.Я. Пиріг // Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції Київ, 15 листопада 2002 р. - 2003 : МАУП, 2003. - С. 52-56
 4. 2003. Пиріг Р.Я. Документи з історії голоду у фондах архівосховищ України / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. дослідження. - Киiв, 2003. - N5. - С. 82-101
 5. 2003. Пиріг Р.Я. Документи з історії голоду у фондах архівосховищ України : монография / Р.Я. Пиріг // Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. - К. : Наук. думка, 2003. - С. 8-26
 6. 2003. Пиріг Р.Я. Михайло Грушевський: проблеми створення академічної біографії вченого : научное издание / Р.Я. Пиріг // Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень : Харківський історіографічний збірник. - Х. : НМЦ"СД", 2003. - Вип. 6. - С. 42-45
 7. 2003. Пиріг Р.Я. Персоніфікуємо наше минуле: Микола Скрипник / Р.Я. Пиріг // Архіви України : Науково-практичний журнал. - К. : Держ. комітет архівів України, 2003. - N1/3. - С. 274-276
 8. 2003. Український національно-визвольний рух березень - листопад 1917 року. : Документи і матеріали / В. Верстюк, О. Бойко, Р. Пиріг, Л. Яковлева, 2003. - 1024 с.
 9. 2005. Пиріг Р. Нове історико-архівне видання : монография / Р. Пиріг // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвід. зб. наук. пр. - К. : Держкомархів України, 2005. - Вип. 8. - С. 306-308
 10. 2005. Пиріг Р. Проблеми підготовки наукової біографії Михайла Грушевського : монография / Р. Пиріг // Історична та літературна спадщина Михайла Грушевського : Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. - Бар : Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М.Грушевського, 2005. - С. 47-59
 11. 2005. Пиріг Р.Я. Ідея федералізму в державницькій концепції Михайла Грушевського : монография / Р.Я. Пиріг // Студії з архівної справи та документознавства. - К. : Держкомархів України; УНДІАСД, 2005. - Т. 13. - С. 188-192
 12. 2005. Пиріг Р.Я. Катерина Михайлівна Грушевська : монография / Р.Я. Пиріг // Зневажена Кліо : Зб. ст. / Голов. ред. Ю.З. Данилюк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 155-172
 13. 2005. Пиріг Р.Я. Олександр Сергійович Грушевський : монография / Р.Я. Пиріг // Зневажена Кліо : Зб. ст. / Голов. ред. Ю.З. Данилюк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 173-181
 14. 2005. Пиріг Р.Я. Проблеми підготовки наукової біографії Михайла Грушевського / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2005. - N4. - С. 178-189
 15. 2005. Пиріг Р.Я. Рецензія / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2005. - N5. - С. 211-212
 16. 2005. Пиріг Р.Я. Сергій Вікторович Шамрай : монография / Р.Я. Пиріг // Зневажена Кліо : Зб. ст. / Голов. ред. Ю.З. Данилюк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 508-515
 17. 2006. Пиріг Р.Я. Земельна реформа гетьмана Павла Скоропадського: спроби проведення та причини невдачі / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N3. - С. 68-84
 18. 2006. Пиріг Р.Я. До 60-річчя доктора історичних наук, члена-кореспондента АПН України В.Ю. Мельниченка / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N1. - С. 227-231
 19. 2006. Пиріг Р.Я. Ідейно-політичні підстави компромісу Михайла Грушевського з більшовицькою владою / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N5. - С. 4-19
 20. 2006. Пиріг Р.Я. Рецензія / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N3. - С. 223-226
 21. 2006. Пиріг Р.Я. Скаба Андрій Данилович : монография / Р.Я. Пиріг // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 334-339
 22. 2007. Голодомор 1932-1933 років в Україні : Док. і матеріали / Упоряд. Р.Я. Пиріг, 2007. - 1128 с.
 23. 2007. Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського: російський чинник : монография / Р. Пиріг // Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття : Міжнародна науково-теоретична конференція 20-21 листопада 2007 р. - К. : Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2007. - С. 362-372
 24. 2007. Пиріг Р. Голодомор 1932 - 1933 років в Україні: докуменктальні публікації : календарь / Р. Пиріг // Українознавство: Календар-щорічник 2008. - К. : Укр. центр духовн. культури, 2007. - С. 179-182
 25. 2007. Пиріг Р. Проблема Холмщини у публіцистичних працях Михайла Грушевського (1905 - 1918 рр.) : монография / Р. Пиріг // Регіональна історія України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 1. - С. 123-132
 26. 2007. Пиріг Р. Псевдограмота Павла Скоропадського (до історії однієї політичної підробки) : монография / Р. Пиріг // Пам"ятки: археографічний щорічник. - К. : Держкомархів України, 2007. - Т. 7. - С. 200-208
 27. 2007. Пиріг Р. Ч. ІІ, розд. ІІІ: Українська держава - спроба соціально-політичної реставрації : монография / Р. Пиріг // Україна: політична історія. ХХ - початок ХХІ ст. - К. : Парламентське вид-во, 2007. - С. 313-252
 28. 2007. Пиріг Р.Я. До 70-річчя від дня народження професора Ярослава Степановича Калакури / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N5. - С. 227-233
 29. 2007. Пиріг Р.Я. Михайло Грушевський : монография / Р.Я. Пиріг, 2007. - 64 с.
 30. 2007. Пиріг Р.Я. Соціально-політична база гетьманату Павла Скоропадського (квітень - грудень 1918 р.) : научное издание / Р.Я. Пиріг // Проблеми вивчення історії української революції 1917-1921 рр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 2. - С. 103-113
 31. 2007. Пиріг Р.Я. Центральна Рада й німецьке військове командування в Україні: пробшлеми взаємовідносин (лютий - квітень 1918 р.) / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N2. - С. 47-63
 32. 2008. Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського: між Німеччиною і Росією : монография / Р. Пиріг, 2008. - 209 с.
 33. 2008. Пиріг Р. Спогади гетьмана Павла Скоропадського як історичне джерело : сборник / Р. Пиріг // Студії з архівної справи та документознавства / Голов. ред. І.Б. Матяш. - К. : Держкомархів України, УНДІАСД, 2008. - Т.16. - С. 57-72
 34. 2008. Пиріг Р.Я. Гетьманат Павла Скоропадського з погляду німецько-австрійських союзників / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2008. - N4. - С. 38-47
 35. 2008. Пиріг Р.Я. Гетьманат Павла Скоропадського: сутність і форма державності : сборник / Р.Я. Пиріг // Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії : Всеукраїнська наук. конф. 19 - 20 травня 2008 р. / Відп. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. - С. 6-12
 36. 2008. Пиріг Р.Я. Кадети в уряді Української держави (1918 р.) : монография / Р.Я. Пиріг // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917 - 1921 рр. : Матеріали Всеукр. наук. конф. Кам'янець-Подільський, 6-7 грудня 2007 р. / Редкол.: Смолій В.А. (співголова), Завальнюк О.М. (співголова), Реєнт О.П. та ін. - Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2008. - С. 24-32
 37. 2008. Пиріг Р.Я. Рецензія / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2008. - N1. - С. 213-216
 38. 2008. Пиріг Р.Я. Розд. 9: Державна служба Гетьманату Павла Скоропадського : научное издание / Р.Я. Пиріг // Нариси історії державної служби в Україні / Співголови редкол.: Т.В. Мотренко, В.А. Смолій. - К. : Ніка-Центр, 2008. - С. 183-198
 39. 2008. Пиріг Р.Я. Формування гетьманського уряду: німецькі впливи : сборник научных трудов / Р.Я. Пиріг // Проблеми вивчення історії Української революції 1917 - 1921 рр. / Відп. ред. Р.Я. Пиріг. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 3. - С. 100-111
 40. 2008. Пиріг Р.Я. Ч. І; розд. 9: Українська Держава : монография / Р.Я. Пиріг // Політична система для України : Історичний досвід і виклики сучасності / Голов. ред. В.М. Литвин. - К. : Ніка-Центр, 2008. - С. 412-429
 41. 2009. Пиріг Р. Державна служба Гетьманату Павла Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) : сборник научных трудов / Р. Пиріг // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 15 : На пошану д-ра іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України В.М. Даниленка з нагоди 60-річчя від дня народж. та 35-річчя наук. пр., Ч. 1. - С. 66-95
 42. 2009. Пиріг Р. Джерела з історії Голодомору 1932 - 1933 в Україні: Археографічний сигмент : сборник научных трудов / Р. Пиріг, О. Пиріг // Голодомор 1932 - 1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка : Матеріали міжнар. наук. конф. Київ, 25 - 26 вересня 2008 року / Відп. ред. І.Р. Юхновський. - К. : Києво-Могилянська академія, 2009. - С. 119-132
 43. 2009. Пиріг Р.Я. Джерела з історії Української революції 1917 - 1921 років: сучасний археографічний сегмент : сборник научных трудов / Р.Я. Пиріг // Кам'янець-Подільський - остання столиця Української Народної Республіки : Матеріали Всеукраїнської наук. конференції (Кам'янець-Подільський, 6-7 жовтня 2009 р.) / Ред. кол.: В.А. Смолій, В.Ф. Верстюк, О.М. Завальнюк. - Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2009. - С. 21-26
 44. 2009. Пиріг Р.Я. І.Ф. Курас - архівіст : научное издание / Р.Я. Пиріг // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : До 70-річчя академіка НАН України І.Ф. Кураса / Голова редкол. Б.Є. Патон. - К. : Парламентське вид-во, 2009. - С. 41-48
 45. 2009. Пиріг Р.Я. Мемуари сучасників як джерело з історії Української революції 1917 - 1921 років : сборник научных трудов / Р.Я. Пиріг // Проблеми вивчення історії Української революції 1917 - 1921 рр. / Відп. ред. Пиріг Р.Я. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2009. - Вип. 4. - С. 31-58
 46. 2009. Пиріг Р.Я. Політичне "галичанство" у сприйнятті гетьмана Павла Скоропадського : научное издание / Р.Я. Пиріг // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : До 70-річчя академіка НАН України І.Ф. Кураса / Голова редкол. Б.Є. Патон. - К. : Парламентське вид-во, 2009. - С. 234-240
 47. 2009. Пиріг Р.Я. Політичне галичанство у сприйнятті гетьмана Павла Скоропадського : сборник научных трудов / Р.Я. Пиріг // Соборність як чинник українського державотворення : (до 90-річчя Акту злуки). Всеукраїнська наук. конф. (К., 21 січня 2009 р.). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - С. 79-86
 48. 2009. Пиріг Р.Я. Розд. 12: Державна служба в Гетьманаті Павла Скоропадського : научное издание / Р.Я. Пиріг // Історія державної служби в Україні : У п'яти томах / Відп. ред. Т.В. Мотренко, В.А. Смолій; авт. кол. О.Г. Аркуша, О.В. Бойко, Є.І. Бородін та ін. - 2009 : Ніка-Центр, 2009. - Т. 1. - С. 449-474
 49. 2009. Пиріг Р.Я. С.Петлюра у сприйнятті Павла Скоропадського (за спогадами гетьмана) / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N3. - С. 15-27
 50. 2009. Пиріг Р.Я. Симон Петлюра у сприйнятті Павла Скоропадського (за спогадами гетьмана) : научное издание / Р.Я. Пиріг // Симон Петлюра в історії та національній пам'яті : Матеріали Всеукр. наук. конф. (20-22 травня 2009 р.) / Відп. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Фоліант, 2009. - С. 29-40
 51. 2010. Пиріг Р. "Крути. Січень 1918 року" - данина шани лицарям Української революції : научное издание / Р. Пиріг // Крути. Січень 1918 року : Документи, матеріали, дослідження, кіносценарій / Упоряд. Я. Гаврилюк. - К. : Просвіта, 2010. - С. 846-847
 52. 2010. Пиріг Р. Відлуння старого міфу: чи був майор Гассе великим герцогом Гассенським? : научное издание / Р. Пиріг // Студії з архівної справи та документознавства / Голов. ред. С.Г. Кулешов. - К. : Держкомархів України, 2010. - Т. 18. - С. 137-141
 53. 2010. Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського і російський монархічний рух в Україні (квітень - грудень 1918 р.) : сборник научных трудов / Р. Пиріг // Проблеми вивчення історії Української революції 1917 - 1921 років : Зб. наук. ст. / Голов. ред. Р.Я. Пиріг. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 5. - С. 177-206
 54. 2010. Пиріг Р. Гетьманська держава 1918 року: роздвоєна лояльність правлячої еліти : сборник научных трудов / Р. Пиріг // Україна крізь віки : Зб. наук. пр. на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія / Відп. ред. О. Онищенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - С. 744-752
 55. 2010. Пиріг Р. Рецензія : научное издание / Р. Пиріг // Пам'ятки : Археографічний щорічник / Голов. ред. С.Г. Кулешов. - К. : Держкомархів України, 2010. - Т. 11. - С. 317-319
 56. 2010. Пиріг Р.Я. "Білий кентавр українського козацтва": до проблеми міфологізації образу гетьмана Павла Скоропадського / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2010. - N6. - С. 136-143
 57. 2010. Пиріг Р.Я. Українська гетьманська держава: особливості законотворення : научное издание / Р.Я. Пиріг // Історія українського парламентаризму : Від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення / Голова ред. ради В.М. Литвин; Кер. авт. кол. В.А. Смолій. - К. : Дніпро, 2010. - Т. І-ІІІ. - С. 319-328
 58. 2011. Пиріг Р. Михайло Грушевський: "... жив у Києві інкогніто" : сборник научных трудов / Р. Пиріг // Проблеми вивчення історії української революції 1917 - 1921 років / Голов. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 6. - С. 5-20
 59. 2011. Пиріг Р. Українська гетьманська держава 1918 року : Історичні нариси / Р. Пиріг, 2011. - 336 с.
 60. 2011. Пиріг Р.Я. Діяльність Федора Лизогуба щодо організації роботи уряду Української Держави (травень-листопад 1918 р.) / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2011. - N5. - С. 61-80
 61. 2011. Пиріг Р.Я. Розд. 3: Гетьманська держава : научно-популярная литература / Р.Я. Пиріг, Т.С. Осташко // Нариси історії української революції 1917 - 1921 років : У двох кн. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Наукова думка, 2011. - Кн. 1. - С. 251-371
 62. 2011. Пиріг Р.Я. Ч.6, розд. 24: Економічна програма гетьманату Павла Скоропадського : научное издание / Р.Я. Пиріг // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Центр-Ніка, 2011. - Т. 2. - С. 107-115
 63. 2012. Матяш І.Б. Міжнародна рада архівів : научное издание / І.Б. Матяш, Р.Я. Пиріг // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 3 : Предметно-тематична частина: К - О. - С. 210-212
 64. 2012. Пиріг Р. Михайло Грушевський : суспільне усвідомлення істиричної постаті : научное издание / Р. Пиріг // Український парламентаризм: проблеми історії та сучасної політичної практики : (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського) / Голова редкол. В.М. Литвин. - К. : Укр. ін-т нац. пам'яті, 2012. - С. 88-96
 65. 2012. Пиріг Р. Реставраторські тенденції у внутрішній політиці Української Держави (квітень - грудень 1918 р.) : сборник научных трудов / Р. Пиріг // Проблеми вивчення історії української революції 1917 - 1921 років / Голов. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАН УКраїни, 2012. - Вип. 8. - С. 80-98
 66. 2012. Пиріг Р. Розд. 7: Київ у революційну добу (1917 - 1920) : научно-популярная литература / Р. Пиріг // Ілюстрована історія Києва / Голова Ред. ради О.Попов; відп. ред. В.Смолій; авт. кол.: Н.Абашина, Н.Білоус, Д.Вортман та ін. - К. : Фенікс, 2012. - С. 194-211
 67. 2012. Пиріг Р. Російська еміграція в Українській Державі 1918 р.: до постановки наукової проблеми : сборник научных трудов / Р. Пиріг // Проблеми вивчення історії української революції 1917 - 1921 років / Голов. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 7. - С. 14-36
 68. 2012. Пиріг Р. Симон Петлюра у сприйнятті Павла Скоропадського (за спогадами гетьмана) : сборник научных трудов / Р. Пиріг // Симон Петлюра: міфи і реальність : Матеріали наук. читань, присвяч. 130-річчю від дня народження Симона Васильовича Петлюри, (28 квітня 2009 р.). - Фастів : Фастівський держ. краєзнавчий музей, 2012. - С. 6-27
 69. 2012. Пиріг Р.Я. Проблема виборів до сейму у внутрішній політиці гетьманату П.Скоропадського (квітень - грудень 1918 р.) / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N3. - С. 28-35
 70. 2012. Пиріг Р.Я. Розд. 7: Білий рух і Україна : научно-популярная литература / Р.Я. Пиріг, О.Д. Бойко, В.Ф. Верстюк // Нариси історії Української революції 1917 - 1921 років / Голова редкол. В.А. Смолій; кер. авт. кол. В.Ф. Верстюк. - К. : Наукова думка, 2012. - Кн. 2. - С. 415-458
 71. 2013. Пиріг Р. Державно-політична модель Гетьманату 1918 року: проблеми визначення : сборник научных трудов / Р. Пиріг // Українська революція 1917 - 1921 років: погляд із сьогодення / Голова редкол. В.М. Литвин. - К. : Укр. ін-т нац. пам'яті, 2013. - С. 98-105
 72. 2013. Пиріг Р. Правляча еліта Української гетьманської держави: вищі урядовці (жовтень - грудень 1918 року) : сборник научных трудов / Р. Пиріг // Проблеми вивчення історії Української революції 1917 - 1921 років / Голов. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 9. - С. 34-47
 73. 2013. Пиріг Р. Проблеми національної ідентифікації правлячої еліти Української держави 1918 року / Р. Пиріг // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2013. - N2. - С. 95-106
 74. 2013. Пиріг Р.Я. Німецько-австрійська окупація України 1918 р.: до питання про термінологічну визначеність / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N3. - С. 13-30
 75. 2013. Пиріг Р.Я. Правляча еліта Української Держави 1918 року: проблеми національної ідентичності : сборник научных трудов / Р.Я. Пиріг // Національна та історична пам'ять : Зб. наук. пр. / Голов. ред. В.Ф. Солдатенко. - К. : НВЦ Пріоритети, 2013. - Вип. 7 : Спецвипуск: "Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження)". - С. 48-55
 76. 2013. Пиріг Р.Я. Рецензія / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N1. - С. 191-195
 77. 2013. Пиріг Р.Я. Рецензія / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N6. - С. 194-201
 78. 2014. Пиріг Р. Діяльність Юрія Соколовського на посаді міністра продовольчих справ Української Держави (травень-серпень 1918 року) : сборник научных трудов / Р. Пиріг // Соціальні конфлікти та повсякденне життя революційного суспільства 1917 - 1921 рр. / Голов. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 164-185
 79. 2014. Пиріг Р. Донбас у складі Української гетьманської держави (травень - листопад 1918 року) : научно-популярная литература / Р. Пиріг, 2014. - 41 с.
 80. 2014. Пиріг Р. Одна доба прем'єрства Миколи Устимовича (29 - 30 квітня 1918 року) : сборник научных трудов / Р. Пиріг // Проблеми вивчення історії української революції 1917-1921 років / Голов. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 10. - С. 105-118
 81. 2014. Пиріг Р. Розд. 2: Німецькі детермінанти кримської політики гетьмана Павла Скоропатського (травень - грудень 1918 р.) : сборник научных трудов / Р. Пиріг // Крим від античності до сьогодення : Історичні студії / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 385-395
 82. 2014. Пиріг Р. Убивство царської сім'їРоманових: київські відголоски трагедії / Р. Пиріг // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2014. - N2. - С. 121-127
 83. 2014. Пиріг Р. Чому гетьман Павло Скоропатський улітку 1918 р. вдався до економічної блокади Криму? : научное издание / Р. Пиріг // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 261-264
 84. 2014. Пиріг Р. Як вирішувалося питання про автономію Криму у складі Української Держави восени 1918 р.? : научное издание / Р. Пиріг // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 267-269
 85. 2014. Пиріг Р.Я. Діяльність Олександра Рогози на посаді військового міністра Української Держави (травень - листопад 1918 р.) / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N5. - С. 89-106
 86. 2015. Пиріг Р. До українського читача : научное издание / Р. Пиріг // Україна між самовизначенням та окупацією: 1917 - 1922 роки / Кер. авт. кол. В.Дорнік; пер. з нім. В.Кам'янець. - К. : Ніка-Центр, 2015. - С. 7-9
 87. 2015. Пиріг Р. Політика Української Держави щодо Криму: німецький чинник (травень-грудень 1918 року) : сборник научных трудов / Р. Пиріг // Соборність України: історичний контекст і виклики сьогодення / Відп. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 85-96
 88. 2015. Пиріг Р. Чому гетьман Павло Скоропадський улітку 1918 р. вдався до економічної блокади Криму? : научно-популярная литература / Р. Пиріг // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 318-321
 89. 2015. Пиріг Р. Як вирішувалося питання про автономію Криму у складі Української Держави восени 1918 р? : научно-популярная литература / Р. Пиріг // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 324-326
 90. 2015. Пиріг Р.Я. Діяльність І.Кістяківського в урядах Української Держави (травень-грудень 1918 р.) / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2015. - N4. - С. 59-83
 91. 2016. Пиріг Р. Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадського: персональний вимір : научное издание / Р. Пиріг, 2016. - 518 с.