ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

РЕЄНТ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000366

Інститут історії України Національної академії наук України

Національна спілка краєзнавців України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Реєнт Олександр Петрович
Варіанти імені
Reient; Reent; Реент
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ ст. 
Посада заступник директора, завідувач відділу історії України ХІХ – поч. ХХ ст.
Науковий ступіньдоктор історичних наук
Вчене званняпрофесор (1998)
Членство в Академіях наук та наукових товариствах
E-mailReent.O.P@nas.gov.ua
Персональні
веб-ресурси
Телефон+38 (044) 279-16-27
Дата та місце
народження
10 травня 1949 р., с. Дяківці Літинського р-ну, Вінницької обл.
Докторська
дисертація
1994 р. − «Робітники України в 1917–1920 рр. (Соціально-економічні та політичні зміни)»
Кандидатська
дисертація
1985 р. − «Робітничий клас України у 1920 р.»; науковий керівник – академік М.І.Супруненко
Освіта1975 р. − закінчив історико-педагогічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького; нагороджений значком «За відмінне навчання»
Професійна
діяльність
2012-

голова Національної спілки краєзнавців України

2011-

почесний професор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

2011-2015

член Державної атестаційної комісії МОН України

2010-

почесний професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

2009-

почесний професор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

2009-2011

член Президії Вищої атестаційної комісії України

2005-2016

завідувач кафедри всесвітньої історії та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

1999-

почесний професор Ізмаїльського державного гуманітарного університету

1999-

завідувач відділу історії України ХІХ – початку ХХ століття Інституту історії України НАН України

1997-2001

голова Експертної ради Вищої атестаційної комісії України з історичних наук

1996-

заступник директора Інституту історії України НАН України

1996-2012

заступник голови Національної спілки краєзнавців України

1995

професор кафедри історії України Київського державного лінгвістичного університету

1994-

заступник головного редактора «Українського історичного журналу»

1994-1996

в.о. заступника директора Інституту історії України НАН України

1990-1991

стажування в Інституті історії АН СРСР (м. Москва)

1988-1995

доцент кафедри суспільних наук Київського державного інституту театрального мистецтва імені І.К. Капенка-Карого

1984

старший науковий співробітник Інституту історії АН УРСР

1980

молодший науковий співробітник відділу Жовтневої революції й громадянської війни Інституту історії АН УРСР

1977-1980

аспірант Інституту історії АН УРСР

1975-1985

викладач кафедр історії КПРС та історії СРСР і УРСР КДПІ імені О. М. Горького

1974-1977

очолює студентський будівельний загін "Славутич", що виконував роботи в Казахстані

Участь у роботі
вчених рад
199?-

член Вченої ради інституту історії україни НАН України

Участь у роботі
спеціалізованих рад
199?-

член Спеціалізованої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора історичних наук Інституту історії України НАН України

199?-20??

член Спеціалізованої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора історичних наук Донецького національного університету

????-2016

член Спеціалізованої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора історичних наук ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

2003-?

Член спеціалізованої вченої ради К.20.51.05 у Прикарпатському університеті ім. В. Стефаника

Наукові проекти
 • 2012-
 • Веб-портал Національної спілки краєзнавців України (керівник проекту)

 • 2003-????
 • Науково-методологічний проект "Україна соборна" (керівник проекту)

 • 1999-
 • Голова предметної комісії, голова журі відділення історії ІІІ етапу конкурсу-захисту робіт учнів - членів Малої академії наук України

 • 1997
 • "Енциклопедія історії України" (член редколегії)

  Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2016-
 • включений до складу робочої підгрупи з проведення інформаційно-просвітницької та патріотично-виховної роботи «Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів у звʼязку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру»

 • 2015-
 • член редакційної ради журналу "Інтелігенція і влада. Збірник наукових праць. Серія: Історія" (Одеса)

 • 2015-
 • член наглядової ради Національної історичної бібліотеки України

 • 2015-
 • член Ради Державного фонду фундаментальних досліджень

 • 2014-
 • член редколегії збірника праць "Міждисциплінарні гуманітарні студії. Сер.: Історичні науки" (Київ)

 • 2013-
 • голова Міжвідомчої координаційної ради з питань краєзнавства

 • 2012
 • призначений членом комісії Президії НАН України, створеної з метою перевірки наукової та науково-організаційної діяльності Інституту філософії ім. Г.Сковороди НАН України, у тому числі відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.Сковороди НАН України

 • 2012-
 • головний редактор журналу "Краєзнавство" (Київ)

 • 2012-2016
 • член Головної редакційної колегії науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією»

 • 2011
 • призначено членом Комісії НАН України, створеної з метою перевірки наукової та науково-організаційної діяльності Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

 • 2011
 • включений до складу Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 • 2009-2014
 • науковий консультант журналу "Інтелігенція і влада. Збірник наукових праць. Серія: Історія" (Одеса)

 • 2007-
 • член редколегії журналу "Регіональна історія України" (Одеса)

 • 2007-?
 • член редакційної ради журналу "Ucrainica Polonica"

 • 2006-
 • член редколегії журналу "Гуржіївські історичні читання" (Черкаси)

 • 2005-
 • член редколегії журналу "Сумський історико-архівний журнал" (Суми)

 • 2005-
 • член редколегії журналу "Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки" (Київ)

 • 2004
 • призначений членом Всеукраїнської координаційно-методичної ради з питань розвитку дитячо-юнацького туризму, краєзнавства й екскурсій

 • 2004
 • призначений головою конкурсної комісії з історії “Про проведення Всеукраїнського конкурсу навчальних програм та підручників для 5-12 класів навчальних закладів відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (наказ МОН України)

 • 2004-
 • член редколегії, заступник головного редактора "Українського історичного журналу" (Київ)

 • 2004-
 • член редколегії журналу "Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №6. Історичні науки: Зб. наукових праць"

 • 2004-2005
 • головний редактор збірника наукових статей "Україна соборна" (Київ)

 • 2003-
 • член редколегії журналу "Український селянин" (Черкаси)

 • 2003-?
 • член редколегії видання "Історичний журнал: Наукове громадсько-політичне видання"

 • 2002
 • член робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти по проекту Закону України“Про географічні назви України”

 • 2002
 • член експертної ради з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді

 • 2002
 • заступник голови Міжвідомчої координаційної ради з питань краєзнавства

 • 2002-
 • член редколегії журналу "Проблеми вивчення історії України революції 1917–1921 років. Збірник наукових статей" (Київ)

 • 2001
 • член Координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва

 • 2001-2004
 • член редколегії журналу "Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Науково-практичний збірник"

 • 2000-
 • головний редактор збірника наукових праць "Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст." (Київ)

 • 2000-2001
 • член редколегії журналу "Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки"

 • 199?-
 • член редколегії, член редакційної ради журналу "Сіверянський літопис"

 • 199?-
 • член редколегії збірника "Історіографічні дослідження в Україні" (Київ)

 • 199?-
 • член редколегії журналу "З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ" (Київ)

 • 1999-
 • член редколегії журналу "Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: історія" (Вінниця)

 • 1999-2011
 • член редколегії журналу "Краєзнавство" (Київ)

 • 1998-
 • член редколегії збірника "Історико-географічні дослідження в Україні" (Київ)

 • 1998-2002
 • член редколегії журналу "The Journal of Slavic Military Studies" (Брюссель)

 • 1997-
 • член редколегії журналу "Сторінки воєнної історії України" (Київ)

 • 1997-
 • член редколегії журналу "Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики" (Київ)

 • 1997-
 • член редколегії "Енциклопедії історії України"

 • 1997-2018
 • член редколегії журналу "Український історичний збірник" (Київ)

 • 1996-
 • член редколегії видання "Українські історики. Біобібліографічний довідник"

 • 1996-2016
 • член редколегії науково-методичного журналу "Історія в школі" (Київ)

 • 1996-2011
 • член редколегії журналу "Історія України. Маловідомі імена, події, факти" (Київ)

  Наукове керівництво
  Докторські дисертації:
 • Андрусишин Б.І. Робітнича політика українських урядів (1917-1920 рр.): 07.00.01 / Автореф. дис. … докт. іст. наук / НАН України, Інститут історії України. - К., 1997. - 44 с.
 • Лисенко О.Є. Релігійна ситуація на Україні в 1941-1946 рр.: 07.00.01: Автореф. дис. … докт. іст. наук / НАН України, Інститут історії України. - К., 1999. - 35 с.
 • Павко А.І. Становлення та діяльність політичних партій і організацій в Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.: Автореф. дис. … докт. іст. наук: 07.00.01. / Донец. нац. університет. - Донецьк, 2001. - 44 с.
 • Михненко А.М. Історія Донецького басейну другої половини ХІХ - першої половини ХХ ст.: Автореф. дис. …докт. іст. наук: 07.00.01. / Донец. нац. університет. - Донецьк, 2002. - 42 с.
 • Довжук І.В. Роль важкої промисловості Донбасу в розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) 07.00.01: Автореф. дис. … докт. іст. наук. - Донецьк, 2004. - 40 с.
 • Присяжнюк Ю. П. Українське селянство Наддніпрянщини другої половини XIX - початку ХХ ст. як соціоментальна історична спільнота: автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2008. - 36 c.
 • Кіян О. І. Володимир Антонович як історик й основоположник Київської історичної школи в українській історіографії другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук: 07.00.06; Інститут історії України НАН України. − К., 2008. − 36 с.
 • Орлик, В. М. Податкова політика уряду Російської імперії в кінці ХVІІІ – середині ХІХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук: 07.00.01; Інститут історії України НАН України. − К., 2008. − 33 с.
 • Фареній, І. А. Кооперативний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук: 07.00.01; Інститут історії України НАН України. − К., 2009. − 38 с.
 • Великочий В.С. Українська історіографія суспільно-політичних процесів у Галичині 1914-1919 рр.: умови становлення, етапи розвитку, особливості: Автореф. дис. ... докт. іст. наук.: 07.00.06. - К., 2010. - 42 с.
 • Коляда І. А. Суспільно-політична діяльність української інтелігенції в Російській імперії у другій половині XIX - на початку XX ст.: автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01. - Переяслав-Хмельницький, 2010. - 43 c.
 • Корновенко С. В. Аграрна політика урядів А. Денікіна та П. Врангеля (1919−1920 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук: 07.00.02; Інститут історії України НАН України. − К., 2010. − 40 с.
 • Гончарук Т. Г. Транзитна торгівля в Україні кінця XVIII - першої половини XIX ст.: автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 2010. - 28 с.
 • Шевченко, В. М. Земельний ринок України 60-х років ХІХ − початку ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук: 07.00.01; Інститут історії України НАН України. − К., 2011. − 37 с.
 • Борчук С.М. Українська енциклопедична традиція XX ст.: проекти, виконавці, перспективи дослідження: автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01. - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 47 с.
 • Пархоменко В.А. Вітчизняна мемуаристика як джерело з історії національно-визвольних змагань 1914–1921 рр.: автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2014. – 36 с
 • Синявська Л.І. Важка промисловість Сходу і Півдня України під час Першої світової війни: автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 40 с.
 • Савченко В.А. Анархістський рух в Україні в 1903–1929 рр.: організаційні форми, комунікації і механізми функціонування: автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2017. – 40 с.
 • Федьков О.М. Українська соціал-демократична спілка в суспільному житті Наддніпрянської України початку XX ст.: автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2017. – 36 с.
 • Кандидатскі дисертації:
 • Срібняк І.В. Військова діяльність уряду в екзилі (1921-1924 рр.): Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02: / Київський університет ім. Т.Г.Шевченка.- К.,1995. - 18 с.
 • Шепель Л.Ф. Роль робітничих факультетів УРСР в підготовці спеціалістів (20-ті рр.): Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02. - К., 1996.- 26 с.
 • Романько І.І. Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр.: Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02. - К., 1999. - 19 с.
 • Скорченко С.Б. Історичні аспекти розвитку коноплярства в Україні: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.07 / НАН України. - К., 1999. – 18 с.
 • Євсеєва Т.М. Російська православна церква в суспільно-політичному житті України 1917-1921 рр.: Автореф. дис. …канд. іст. наук / НАН України, Інститут історії України. - К., 2002. -19 с.
 • Янишин Б.М. Народовський рух у Галичині як суспільно-політична течія (70-80-ті роки ХІХ ст.: 07.00.01: Автореф. дис. … канд. іст. наук /НАН України, Інститут історії України. - К., 2003. - 24 с.
 • Зінченко В.А. Молодіжний туризм в Українській РСР у 70-80-х рр. ХХ ст. (на основі діяльності “Супутника”: 07.00.01: Автореф. дис. …канд. іст. наук / Донецький національний університет. - Донецьк, 2003. - 19 с.
 • Загребельна Н.І. Громадські гуманітарні організації в Україні у роки Першої світової війни: 07.00.01: Автореф. дис…. канд. іст. наук / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. - К., 2004. - 20 с.
 • Курінна Т. М. Розвиток благодійності на Середньому Подніпров”ї (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.): 07.00.01: Автореф. дис. …канд. іст. наук / Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького. - Черкаси, 2004. - 18 с.
 • Заводовський А. А. Преса української соціал-демократії та українське питання в Російській імперії на початку ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.01країни; Інститут історії України НАН України. – К., 2006. − 20 с.
 • Скрипник, А. Ю. Діяльність адміністративних установ Подільської губернії (1793–1914 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.01; Інститут історії України НАН України. − К., 2007. − 20 с.
 • Глушковецький А. Л. Вибори до Державних Дум і становлення парламентаризму в Російській імперії у 1906-1917 рр. (на матеріалах Подільської губернії): автореф. дис... канд. іст. наук; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 2008. - 20 c.
 • Шевченко В.В. Приватна банкірська діяльність на території Південної України ХІХ - початку ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. - К, 2009. - 20 с.
 • Вільшанська О. Л. Повсякденне життя міст України наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.: європейські впливи та українські національні особливості: автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.01. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. - 19 с.
 • Кирієнко О.Ю. Військова цензура в Україні (липень 1914 р. - лютий 1917 р.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. - К., 2011. - 20 с.
 • Милько В.І. Участь депутатів від українських губерній і міст у роботі І - ІV Державних дум Російської імперії (1906 - 1917): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. - К., 2012. - 20 с.
 • Бородій А. І. Євреї в аграрних відносинах на території Правобережної України в 1861-1914 роках : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Подільський, 2014. - 16 c.
 • Глизь Ю.І. Київська міська дума: структура, склад гласних, діяльність (1871–1914 рр.): Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / НАН України, Інститут історії України. - К., 2016. - 20 с.
 • Ільницький І.В. Тимчасове військове генерал-губернаторство Галичини (вересень 1914 р. –- березень 1916 р.): особливості формування і функціонування управлінського апарату: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 20 с.
 • Премії та нагороди
 • 2017
 • Ювілейна медаль «30 років Українському фонду культури»

 • 2017
 • Почесна Грамота Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної ради

 • 2017
 • Подяка Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України

 • 2017
 • Пам’ятна ювілейна медаль «100 років Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН»

 • 2017
 • Звання «Почесний випускник Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова»

 • 2017
 • Грамота Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

 • 2016
 • Почесна відзнака Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «За академічні заслуги» (наказ ректора від 28 вересня 2016 р.)

 • 2016
 • Подяка ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за активну участь в організації та проведенні Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання»

 • 2016
 • Подяка Громадської культурно-просвітницької організації «Переяславський скарб» за плідну співпрацю та вагомий внесок в організацію і проведення, з нагоди 5-річчя Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання»

 • 2016
 • Пам’ятний нагрудний знак «Національний університет оборони України імені Івана Черняховського» (наказ Начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського №200 від 22 вересня 2016 р.)

 • 2016
 • Пам’ятна відзнака «420 років з Дня народження гетьмана Богдана-Зиновія Хмельницького» (наказ голови Черкаської облдержадміністрації від 30 листопада 2016 р.)

 • 2016
 • Орден Святого благовірного князя Київського Ярослава Мудрого

 • 2016
 • Орден Святого Архістратига Михаїла

 • 2016
 • Медаль Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника «За заслуги перед університетом»

 • 2016
 • Медаль Почесної кафедри зв’язків з громадськістю та комунікації НПУ імені М.П.Драгоманова «За визначний внесок у поширення ідеї єдності Європи» (за підписом професа, почесного доктором філософських наук Морітца Гунцінгера, 15 травня 2016 р.)

 • 2016
 • Медаль Національної академії педагогічних наук України «Григорій Сковорода» (наказ Президента НАНП України №182 від «29» вересня 2016 р.)

 • 2016
 • Медаль «Почесний доктор» (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)

 • 2016
 • Звання «Почесний краєзнавець України», за значний внесок у розвиток краєзнавчого руху, збереження національної історико-культурної спадщини та природних скарбів України (Рішення Президії правління Національної спілки краєзнавців України від 17 травня 2016 р., протокол №2)

 • 2016
 • Диплом «За велику розбудову української історичної науки та з нагоди 80-річчя заснування Інституту історії України НАН України» Благодійного фонду імені професора Миколи Бушина «Історична спадщина»

 • 2016
 • Відзнака Кам’янець-Подільського міського голови «За заслуги перед міською громадою» (за багаторічну плідну педагогічну працю з підготовки наукових кадрів для вищих навчальних закладів України )

 • 2015
 • Пам’ятна відзнака «Медаль М. Сікорський (1923–2011)» (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)

 • 2015
 • Медаль НПУ імені М.П. Драгоманова «За особистий вагомий внесок у розвиток університету»

 • 2015
 • Медаль Інституту історичної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова «За збереження історії»

 • 2015
 • Золота медаль «Михайло Петрович Драгоманов 1842-1895 рр.» (НПУ ім. М.П.Драгоманова)

 • 2015
 • Знак «Почесний краєзнавець Донеччини» (Донецька обласна організація НСКУ)

 • 2015
 • Грамота Тернопільської обласної ради за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку енциклопедичного видання «Тернопільщина. Історія міст і сіл»

 • 2014
 • Почесна грамота Президії НАН України, Центрального комітету профспілки працівників НАН України за багатолітню плідну наукову і науково-організаційну працю, вагомий особистий внесок у розвиток історичної науки та підготовку висококваліфікованих кадрів

 • 2014
 • Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого І-го ступеня за заслуги з відродження духовності в Україні, утвердження Помісної Православної Церкви та з нагоди 65-річчя від Дня народження (Указ Патріарха Київського і всієї Руси-України №120 від 8 травня 2014 року)

 • 2014
 • Медаль «За збереження історії» (наказ голови ВГО «Спілка ветеранів та працівників силових структур України "Звитяга"»

 • 2014
 • Велика Золота медаль «Михайло Петрович Драгоманов 1841–1895 рр.» за значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, плідну співпрацю з університетом та з нагоди 65-річчя від Дня народження (наказ ректора НПУ імені М.П. Драгоманова №241-П від 12 травня 2014 р.)

 • 2013
 • Подяка Міністерства освіти і науки України і Президії НАН України «За високий рівень професіоналізму і наукове забезпечення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України»

 • 2013
 • Орден «За заслуги» ІІ ступеня (Указ Президента України №448/2013 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України»)

 • 2012
 • Пам’ятний нагрудний знак «20 років Збройним силам України»

 • 2011
 • Почесна відзнака Національної академії аграрних наук України

 • 2011
 • Подяка ВАК України «За активну участь у роботі Президії ВАК України з атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у 2009–2011 роках»

 • 2011
 • Орден Святого рівноапостольного князя Володимира Великого ІІ-го ступеня «За заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження помісної Української православної церкви» (Указ Патріарха Київського і всієї Руси-України)

 • 2011
 • Медаль Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова «За наукові досягнення»

 • 2011
 • Медаль Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки»

 • 2011
 • Медаль "10 років ВГО «Український інститут воєнної історії»"

 • 2011
 • Диплом, срібна настільна медаль та срібний нагрудний знак «За високий професіоналізм, невтомну наукову працю, постійний новаторський пошук, вагомий особистий внесок у розвиток історичної науки» (Благодійний фонд імені Миколи Бушина «Історична спадщина»)

 • 2011
 • Грамота «За видатні досягнення в співробітництві Інституту історії України НАН України з Донецьким університетом та активну участь у підготовці докторів та кандидатів наук для східного регіону України»

 • 2011
 • Грамота «За вагомий внесок у підготовку кадрів науковців-істориків вищої кваліфікації для Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича та з нагоди 75-річчя від дня заснування Інституту історії України НАН України»

 • 2011
 • Відзнака НАН України «За наукові досягнення»

 • 2011
 • Відзнака Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького «за особистий вагомий внесок у розбудову університету»

 • 2009
 • Почесна грамота Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України «За багаторічну плідну працю, високі професійні здобутки та особистий внесок у розвиток історичної науки»

 • 2009
 • Подяка Міністерства освіти і науки України «За плідну співпрацю на посаді члена Атестаційної колегії ВАКу»

 • 2009
 • Грамота Верховного Архієпископа Києво-Галицького Любомира

 • 2008
 • Премія Національної спілки краєзнавців України імені Дмитра Яворницького

 • 2008
 • Почесна Грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом»

 • 2008
 • Подяка Міністерства освіти і науки України «За високий професіоналізм та значний внесок у розвиток творчих, інтелектуальних здібностей учнівської молоді»

 • 2007
 • Почесна відзнака Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди

 • 2007
 • Благословенна грамота «За заслуги перед Українською православною церквою та українським народом»

 • 2006
 • Ювілейний знак «45 років Донецькому юридичному інституту»

 • 2006
 • Почесне звання «Зірка української журналістики» за серію публікацій, направлену на формування національної свідомості українського народу

 • 2006
 • Почесна грамота Національної спілки журналістів України за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток української сучасної журналістики

 • 2006
 • Подяка Міністерства освіти і науки України за високий професіоналізм та значний особистий внесок у формування наукової еліти України

 • 2006
 • Орден Христа Спасителя УПЦ Київського Патріархату

 • 2006
 • Орден Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня «За заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви»

 • 2006
 • Орден «За заслуги» ІІІ ступеня «за вагомий особистий внесок у дослідження історичної спадщини українського народу, багаторічну плідну наукову і громадську діяльність» (Указ Президента України №1116/2006 від 22 грудня 2006 р.)

 • 2006
 • Медаль Кам’янець-Подільського державного університету «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки»

 • 2005
 • Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом»

 • 2004
 • Почесна відзнака Міністерства культури і туризму України «За досягнення в розвитку культури і мистецтв»

 • 2003
 • Відзнака і нагрудний знак Федерації профспілок України «За багаторічну активну роботу в профспілках, значний особистий внесок у розвиток і зміцнення профспілкового руху в Україні»

 • 2001
 • Державна премія України в галузі науки і техніки (за цикл праць «Україна крізь віки»)

 • 2000
 • Почесна козацька грамота «За активну діяльність у справі відродження, становлення і розбудови козацтва в Україні протягом 1990-2000 рр.» (товариство «Українське козацтво»)

 • 2000
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок в організацію та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з історії та методики її викладання

 • 2000
 • Пам’ятний ювілейний знак Фонду імені маршала К. Рокоссовського «90-річчя Генерала армії І.Д.Черняховського»

 • 1997
 • Премія НАН України імені М.І.Костомарова

 • 1997
 • Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»

 • 1996
 • Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти»

 • 1981
 • Медаль «У пам'ять1500-річчя міста Києва»

 • 1970
 • Ювілейна медаль «За військову доблесть»

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Нариси з історії розвитку виробничих відносин і торгівлі в Україні (друга половина XVII – початок XX ст.) / Відп. ред. В.А.Смолій. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2018. – 365 с. (співавт. Гуржій О., Шапошникова Н.)

  2. Торговельний баланс України на початку ХХ ст. / Відп. ред. В.А.Смолій. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2018. – 237 с. (співавт. Сердюк О.В.)

  3. Торгівля в Південній Україні: організація товарообігу та людський потенціал (кінець XVIII ‒ початок ХХ ст.) / Відп. ред. В. А. Смолій. НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 2017. ‒ 155 с. (співавт. Гордуновський О.М., Гуржій О.І.)

  4. Нариси життя Літинщини 1917-1921 рр.: революційні події та повсякденність / Наук. ред. В.А.Смолій. НАН України. Інститут історії України, Національна спілка краєзнавців України. – К.: Інститут історії України, 2017. – 298 с. (співавт. Рекрут В.П.)

  5. Усі гетьмани України: Легенди. Міфи. Біографії. – Харків: Фоліо, 2017. – 415 с. (співавт. Коляда І.А.)

  6. Таємні обличчя масонства. – Київ, 2017. – Вид-во «Арій». – 208 с. (співавт. Гуржій О., Крижановська О.)

  7. Україна в імперську добу (XIX ‒ початок XX століття) / Гол. ред. Р. Стасюк. ‒ К.: Вид-во "Арій”, 2016. ‒ 320 с.

  8. Українські визвольні змагання 1917–1921 років / Гол. ред. Р. Стасюк. ‒ К.: Вид-во "Арій”, 2016. ‒ 280 с. ‒ (Таємниці історії)

  9. Славетні битви. Від Донбасу до Карпат. Від Києва до Криму / Гол. ред. Р. Стасюк. – К.: Арій, 2015. – 336 с. (співавт. О.І.Гуржій)

  10. Павло Скоропадський / Гол. ред. Р. Стасюк. – К.: Арій, 2013. – 384 с. — (Гетьмани України та їхня доба) (співавт. О.І.Гуржій)

  11. Іван Скоропадський / Гол. ред. Р. Стасюк. – К.: Арій, 2013. – 384 с. – (Гетьмани України та їхня доба) (співавт. О.І.Гуржій)

  12. Війна 1812 року: український контекст. – К., 2012. – 154 с. (співавт. О.Гуржій, А. Палій)

  13. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861–1914 рр.): Монографія. – К.: Ін-т історії України: НАН України, 2011. – 365 с. (співавт. О.Сердюк)

  14. Від гетьмана до гетьмана: рід Скоропадських в історії України. – Київ-Суми, 2011. – 228 с. (співавт. О.Гуржій)

  15. Україна ХІХ−ХХ століть. Роздуми та студії історика. – Корсунь-Шевченківський, 2009. – 486 с.

  16. Україна у Кримській війні 1853−1856 рр. (до 150-річчя Східної війни). – К., 2006. – 211 с. (співавт. В.М. Волковинський)

  17. Україна соборна. Наукові розвідки і рецензії: монографія. – К., 2006. – 156 с.

  18. Перечитуючи написане: монографія. − К., 2005. – 256 с.

  19. Перша світова війна і Україна. – К.: Генеза, 2004. - 480 с. (співавт. О.В. Сердюк)

  20. Українська революція: Історичні портрети. - Вінниця: Вид-во “Фоліант”, 2004. - 288 с. (співавт. С.В.Корновенко, А.Г.Морозов)

  21. Україна в імперську добу (ХІХ-початок ХХ ст.); НАН України, Інститут історії України. - К, 2003. - 338 с., 4 арк., фотоіл.

  22. Павло Скоропадський. - К.: Видавничий Дім “Альтернативи”, 2003. - 304 с., іл. - (Особистість і доба). - Бібліогр.: с. 298-303

  23. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр.; НАН України, Ін-т історії України. - К.: Альтернативи, 1999. - 320 с., іл. - (Україна крізь віки: В 15 т.; Т. 10) (співавт. О.С.Рубльов)

  24. У робітнях історичної науки; НАН України, Ін-т історії України; Передмова П.Т.Тронька. - К.: Пошуково-видавниче агенство “Книга пам'яті України”, Видавничий центр “Просвіта”, 1999. - 349 с., іл.

  25. Українське наукове товариство. 1907-1921 роки; НАН України, Інститут історії України. - К., 1998. - 243 с. (співавт. В.Онопрієнко, Т.Щербань)

  26. “Історичні зошити”: Огляд видань Інституту історії НАН України за останнє 10-річчя; НАН України, Інститут історії України. - К.,1997. - 117 с. (співавт. О.Лисенко)

  27. Українська національна ідея і християнство. - К.: Богдан, 1997. - 128 с. (співавт. О.Є.Лисенко)

  28. Українська революція і робітництво: соціально-політичні та економічні зміни 1917-1920 рр.; НАН України, Ін-т історії України. - К., 1996. - 265 с.

  29. Україна: Проблеми самоорганізації (начерки новітньої доби); НАН України, Інститут історії України. - К., 1996. - 104 с. (співавт. В.М Ткаченко, В.М. Головатюк)

  30. Україна: на межі цивілізацій (історико-політологічні розвідки). - К., 1995.- 160 с. (співавт. В.М.Ткаченко)

  31. Більшовизм і українська революція 1917-1920 рр.: Спроба визначення характеру і динаміка соціальних процесів; НАН України, Ін-т історії України. - К., 1994.- 38 с. - (Історичні зошити)

  32. З”їзд поневолених народів (8-15 вересня 1917 р.) (21-28 вересня н.ст.); НАН України, Ін-т історії України. - К., 1994. - 71 с. - (Історичні зошити) (співавт. Б.Андрусишин)

  33. Робітництво України і Центральна Рада: Історичні зошити; НАН України, Інститут історїї України. - К., 1993. - 48 с.

  34. Робітничий клас України. 1917-1920 рр.: (Соціально-економічні зміни). - К., 1992. - 187 с.

  35. Рабочий класс Советской Украины на завершающем этапе гражданской войны (1920 г.); АН УССР, Ин-т истории. - К.: Наук. думка, 1984. - 168 с.

  Підручники та посібники

  36. Всесвітня історія: підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2017. – 232 с. (співавт. Малій О.В.)

  37. Історія України: підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2017. – 272 с. (співавт. Малій О.В.)

  38. Історія України: підруч. для 10 кл. загальноосвітнього навч. закл. Рівень стандарту. Академічний рівень. – К., 2010. – 240 с. (співавт. О. Малій)

  39. Історія України: підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К., 2009. – 240 с. (співавт. О.Малій)

  40. Історія України: навч. посіб. для 9-го класу. – К., 2005. – 192 с.

  41. Історія України у 10 класі: навч.-метод. посіб. для вчителів. – К., 2005. – 457 с. (співавт. І.Коляда)

  42. Українська революція: Навчальний посібник. – Вінниця: Вид-во “Фоліант”. - 2004. – 432 с. (співавт. С.В.Корновенко, А.Г.Морозов)

  43. Україна між світовими війнами (1914-1939). Події. Люди. Документи: Нариси історії: Навчальний посібник. - К.:Школа, 2004. - 544 с. (співавт. І.А.Коляда)

  44. Історія України у 10 класі. - К., 2004. - Ч. 1. - 148 с. - (Альманах “Посібник для вчителя”, № 6) (співавт. / І.Коляда)

  45. Історія України: Кінець ХVІІІ - початок ХХ століття: Навчальний посібник для 9 класу загальноосвітнього навчального закладу. - К.: Генеза, 2003. - 223 с.; іл., карти (співавт. О.В.Малій)

  46. Під владою Російської та Австрійської імперій // Історія України: Навчальний посібник. - 3-є вид., доп. і перероб. - К.: Видавничий Дім “Альтернативи”, 2002. - С. 152-196 (співавт. В.Г.Сарбей)

  47. Історія України. Новітня історія: Навчальний посібник для 10 класу. - К.:Фаренгейт, 2001. - 296 с., карти, схеми (співавт. О.Малій)

  48. Під владою російської імперії // Історія України. Нове бачення: Навчальний посібник / За ред. В.А.Смолія. - 2-ге вид., доп. й перероб. - К, 2000. - С. 152-153 (співавт. В.Г.Сарбей)

  49. Історія України: Навч. посібник для 9-го кл. - К.: Фаренгейт, 2000. - 206 с. (співавт. В.О.Дрібниця)

  50. Типова програма кандидатського іспиту зі спеціальності 07.00.01 “Історія України”. - К.: Вид-во фірми “Світ”, 1996. - 24 с.

  Документальні публікації

  51. VI з’їзд Національної спілки краєзнавців України (23 січня 2017 року). Матеріали та документи / [за заг. ред. О.П.Реєнта; упоряд: В.І.Дмитрук, Р.В.Маньковська, В.І.Милько]. — К.,2018. — 269 с., іл.

  52. Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу «Основи краєзнавства» у закладах вищої освіти. Матеріали та документи. Київ, 24 травня 2018 р. / Науковий редактор О.П.Реєнт, відповідальний редактор О.А.Удод. – К., 2018. – 112 с.

  53. Велика війна мовою офіційних документів // Велика війна 1914–1918 рр. і Україна: мовою документів і свідчень. / Ред. кол.: В.А. Смолій (голова), Г.В. Боряк та ін. відп. ред. О.П. Реєнт; авт. кол.: Ю.В. Берестень та ін. – К., 2015 (співавт. О.Ю.Кирієнко)

  54. Українська революція: Хрестоматія. – Вінниця: Вид-во “Фоліант”, 2004. - 176 с. (співавт. С.В.Корновенко, А.Г.Морозов)

  55. Українсько-російські переговори в Москві (Січень-лютий 1919 р.: Збірник документів; НАН України, Ін-т історії України. - К., 1996. - 85 с. - (Історичні зошити) (співавт. Р.Г.Симоненко)

  Довідники, покажчики, каталоги

  56. Національна спілка краєзнавців України в інформаційному просторі. До 90-річчя журналу «Краєзнавство» / [ відп. ред. О.П.Реєнт; упоряд.: Є.В.Букет, В.І.Дмитрук, Р.В.Маньковська, В.І.Милько. — Київ: НСКУ, 2017. — 183 с.

  57. Перший Всеукраїнський З'їзд // Малий словник історії України / Авт.: Андрусишин Б.,…Реєнт О. та ін.; Гол. ред. В.Смолій . - К.: Либідь, 1997. - С.301-302

  58. З'їзд поневолених народів // Малий словник історії / Авт.: Андрусишин Б.,…Реєнт О. та ін.; Гол. ред. В.Смолій . - К.: Либідь, 1997. - С.165

  59. Інститут історії України: До 60-річчя установи: 1936-1996 [Інформаційний буклет]; НАН України, Ін-т історії України. - К, 1996. - 8 с.

  Розділи у колективних дослідженнях

  60. Модерна українська нація. Зародження, формування й утвердження // Українське суспільство на шляху до політичної нації: історія та сучасність: колективна монографія / кер. кол. авт. і наук. ред. д.політ.н., проф. І.Д.Дудко; Інститут історії українського суспільства ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2014. – С. 19–37

  61. Економічне становище в підросійській Україні // Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. – К.:ТОВ «Видавництво «КЛІО»», 2014. – С. 378–408 (співавт. Сердюк О.В., Шевченко В.В.)

  62. Перша світова війна в українській історіографії // Велика війна 1914 – 1918 рр. і Україна – К.: ТОВ «Видавництво «КЛІО»», 2013. – С. 17 – 60 (співавт. Янишин Б.М.)

  63. Столипінська аграрна реформа // Історія українського селянства: нариси в 2 т. Т. 1. − К 2006. − Розд. 8, § 5. − С. 388−407 (співавт. О.В.Сердюк)

  64. Становище селян і сільського господарства в українських губерніях Російської імперії // Історія українського селянства: нариси в 2 т. - Т. 1. − К., 2006. − Розд. 10, § 1. − С.473-498

  65. Соціальне життя села в Україні в другій половині XIX ст. − на початку XX ст. // Історія українського селянства: нариси в 2 т. - Т. 1. − К., 2006. − Розд. 8, § 3. − С. 367-379

  66. Селянські рухи // Історія українського селянства: нариси в 2 т. - Т. 1. − К., 2006. − Розд. 7, § 3. − С. 332-337

  67. Світова війна 1914-1918 рр. і українське селянство // Історія українського селянства: нариси в 2 т. - Т. 1. − К, 2006. − Розд. 10. − С. 473-524 (співавт. І.Г.Патер)

  68. Підготовка і здійснення селянської реформи 1861 р. // Історія українського селянства: нариси в 2 т. - Т. 1. − К., 2006. − Розд. 8, § 1. - С. 357-363.

  69. Терор австро-німецьких окупантів і гетьманців що до селян і робітників // Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ-ХХ ст.: Історичні нариси. - К.: Наукова думка, 2002. - С. 130-145

  70. УНР та її політика // Нарис історії України ХХ століття / За заг. ред. академіка В.А.Смолія. - К.: Генеза, 2002. - С. 25-28

  71. Нариси історії професійних спілок України. Федерація профспілок України / Автор. кол.: О.П.Реєнт (кер.), Б.І.Андрусишин, Д.М.Балан та ін.; Гол. ред. О.М.Стоян (Реєнт О.П. Передмова, с. 5-7; Післямова, с. 720-729). - К., 2002. - 732 с. - (Розділ 1: Профспілковий рух в Україні за умов Російської імперії, с. 8-85)

  72. Уряди Української держави. 1918 // Уряди України у ХХ ст. - К.: Наук. думка, 2001. - С. 87-119

  73. Потенціал національного відродження України в імперську добу // Україна: утвердження незалежної держави 1991-2001. - К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 2001. - С. 53-72

  74. Збройні формування на території України в 1917-1921 рр.: Українська Центральна Рада та діяльність її військових структур. - Армія Директорії. Заходи по зміцненню боєздатності. - Боротьба Червоної Армії, військ Директорії проти окупації України // Військове будівництво в Україні у ХХ столітті: історичний нарис, події, портрети / За заг. ред. О.І.Кузьмука. - К.: Видавничий дім “ІН ЮРЕ”, 2001. - С. 41-51, 66-71, 73-87

  75. Дипломатичні аспекти “східного питання” й Україна // Нариси з історії дипломатії України. - К.: Вид. Дім “Альтернативи”, 2001. - С. 264-313

  76. Бої за Лівобережжя. Наступ на Лівобережжя. Наступ на Правобережжі. Корсунь-Шевченківська битва. Бої на Півдні // Безсмертя: Книга Пам'яті України. 1941-1945 / Гол. ред. кол.: І.О.Герасимов (гол.), І.Т.Муковський, П.П.Панченко, Р.Г.Вишневський. - К.: Пошуково-видавниче агентство “Книга пам”яті України”, 2000. - С. 266-274, 315-333

  77. Создание на Украине системы профессиональной подготовки кадров рабочего класса (1918-1920) // Украина в 1917-1921 гг: Некоторые проблемы истории. - К.: Наук. думка, 1991. - С. 39-66

  78. Социально-экономические завоевания рабочего класса // Октябрь и гражданская война на Украине. Страницы истории. - К., 1987. - Раздел ІV. - С. 85-102

  79. Заходи по покращенню житлових умов робітників Радянської України (1917-1920 рр.) // Соціалістичне будівництво на Україні в роки громадянської війни. - К.: Наук. думка, 1986. - С. 107-122

  80. Масове залучення робітників України до діяльності в робітничо-селянській ін- спекції у 1920 році // У боротьбі за Жовтень. - К.: Наук. думка, 1981. - С. 169-184

  Статті

  81. Загальні тенденції розвитку, найголовніші осередки та реверсні особливості української торгівлі в ХІХ — на початку ХХ ст. // // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Випуск 26. – К. 2017. – С. 7-26

  82. Краєзнавчі ювілеї: історія, реалії, перспективи // Національна спілка краєзнавців в інформаційному просторі. До 90-річчя журналу "Краєзнавство". - К.: НСКУ, 2017. - С. 5-22

  83. Портові міста – основні реалі затори хлібних продуктів з українських губерній Російської імперії (1861–1914) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Випуск 25. – К. 2016. – С. 3−22

  84. Іван Франко – співець єдності України // Краєзнавство. - 2016. - № 3-4. - С. 11-16

  85. 140 років Емському указу: у сприйнятті сучасників та оцінках істориків // Краєзнавство. - 2016. - № 1-2. - С. 157-164

  86. Історик у дзеркалі епохи (до 100-річчя від дня народження І.О.Гуржія) // Український історичний журнал .- Київ. - 2015. - Вип. 5 (співавт. В.Смолій)

  87. Улюбленець Долі (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України, Героя України П.Т.Тронька) // Український історичний журнал .- Київ. - 2015. - Вип. 4 (співавт. В.Смолій)

  88. До 60-річчя доктора історичних наук, професора О.І.Гуржія // Український історичний журнал .- Київ. - 2015. - Вип. 1

  89. Поступ українського краєзнавства // Краєзнавство. - 2015. - № 1-2. - С. 8-27 (співавт. В.Дмитрук)

  90. 100-річчя початку Першої світової війни // Краєзнавство. Науковий журнал. - №3/4. - 2014. - K., 2015. - С. 21-24 (співавт. Т.Ковальчук)

  91. З історії Національної спілки краєзнавців України (до 90-річчя заснування) // Український історичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 4–21

  92. Перша світова війна: причини і наслідки у геостратегічному вимірі // Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України» . ̶ К., 2015. ̶ С.30-36.

  93. Іван Олександрович Гуржій: між наукою і епохою // Гуржіївські історичні читання / Ред. кол. В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. – Черкаси, 2015. – Вип. 10. – С. 8–12

  94. Први светски рат и украјинске земље (The First World War And Ukranian Countries) // Први светски рат и Балкански чвор: Zbornik radova Instituta za savremenu istoriju. – Beograd, 2014. – Issue 12. – P. 377–386 (співавт. Janišin B.M., Ševčenko V.V.)

  95. Велика війна 1914–1918 рр. у сучасній українській історіографії // Український історичний журнал. – 2014. – № 3. – С. 4–21 (співавт. Б.М. Янишин)

  96. Сім Шевченкових ювілеїв // Український історичний журнал. – 2014. – № 2 (березень-квітень). – К., 2014. – С. 22–29

  97. Політика державної влади Російської імперії з «українського питання» напередодні Першої світової війни // Історико-політичні студії. Збірник наукових праць. - 2014. - № 2. - K., 2014. - С. 5-12

  98. Селянський рух в українських губерніях часів Першої світової війни (здобутки радянської історіографії 1920-х рр.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Збірник наукових праць. – Випуск 22. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – С. 317–323 (співавт. В.М. Шевченко)

  99. Формування сучасної історіографії української нації // Проблеми вивчення історії Української революції 1917−1921 років: зб. наук. статей. – К., 2013. – Вип. 9. – C. 5−10

  100. Часопис «Краєзнавство» на шляху оновлення // Краєзнавство. - 2013. - 4. - С. 5-7 (співавт. Л.Баженов, О.Бажан)

  101. Відчуття образу історії // Краєзнавство. - 2013. - 1. - С. 75-80

  102. Український національний рух у Російській імперії та політика державної влади з «українського питання» в модерну добу // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.. - 2012. - Вип. 20. - С. 6-37.

  103. Краєзнавство в творчості Андрія Малишка // Краєзнавство. - 2012. - 4. - С. 73-74

  104. Українське ХІХ століття: сучасні проблеми дослідження // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2011. - Вип. 19. - С. 6-26.

  105. Велика реформа 1861 р.: погляд із ХХІ століття // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.. - 2011. - Вип. 18. - С. 7-24.

  106. До проблеми скасування кріпосного права в 1861 році // Краєзнавство. - 2011. - №1. - С. 21-35

  107. Хлібні ресурси України в добу капіталістичного розвитку (1861–1914 рр.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.. - 2010. - Вип.17. - С. 6-40.

  108. Українці в державній думі Російської імперії // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2009. - Вип. 16. - С. 318-335

  109. Актуальні дослідницькі проблеми в історіографічній спадщині Віталія Григоровича Сарбея // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2008. - 15. - С. 8-11

  110. Український національно-визвольний рух ХІХ–ХХ ст.: проблеми методології та історичної пам’яті // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: зб. наук. пр.- Київ. - 2007. - Вип. 14. - С. 6-11.

  111. Іван Франко та ідея соборності України (в контексті галицько-наддніпрянських стосунків останньої третини ХІХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2007. - 13. - С. 10–15

  112. Соборність та проблеми специфіки регіонів України: теоретико-методологічні засади // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2006. - Вип. 12. - С. 8–19

  113. Духовні й культурні підстави соборності України в ХІХ та на початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2006. - Вип. 11. - С. 8–17

  114. Перша світова війна ХХ ст. та українське суспільство // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2005. - Вип. 9. - С. 15-20

  115. Ідея соборності України і спроби її реалізації в ХІХ – ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2004. - Вип. 8. - С. 7–15

  116. Загострення суперечностей в імперському суспільстві у роки Першої світової війни (липень 1914 - лютий 1917 рр.) // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / НАН України, Інститут історії України. - К., 2004. - Вип. VІІ. - С. 5-47 (співавт. О.Сердюк)

  117. Україна в період Першої світової війни: історіографічний аналіз // Український історичний журнал. - 2004. - № 4. - С. 3-37 (співавт. Б.М.Янишин)

  118. До 60-річчя доктора історичних наук, професора Г.Д.Казьмирчука // Український історичний журнал. - 2004. - № 3. - С. 146-155

  119. Проблемы реализации идеи украинской государственности в 1917-1921 гг. // Диалог: Украина и Россия. - 2004. - № 4. - С. 113-117

  120. Вплив Великої війни 1914-1918 рр. на цивілізаційні процеси в Україні (До 90-річчя початку війни) // Історичний журнал. - 2004. - № 9. - С. 3-6.

  121. Вплив Великої війни 1914 – 1918 рр. на цивілізаційні процеси в Україні // Сучасна цивілізація: Гуманітарний аспект: зб. наук. праць. – К., 2004. – С.89-95.

  122. Актуальні проблеми історії України // Україна Соборна: Збірник наукових статей. - К., 2004. - Вип. 1. - С. 6-22.

  123. Українсько-польські відносини в ХІХ-на початку ХХ ст. // Україна-Польща: Історія і сучасність: Збірник наукових статей спогадів пам’яті Павла Михайловича Калениченка (1923-1983). - К., 2003. - Ч. 1. - С.90-98

  124. Проблеми сучасного поступу краєзнавства // Краєзнавство в Україні: Сучасний стан і перспективи: Науковий збірник. - К.: Академія, 2003. - С. 22-25

  125. Кризові тенденції у сільському господарстві та у сфері промисловості й торгівлі у роки Першої світової війни (липень 1914-1917 р.) // Вісник Академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України. - К., 2003. - № 2. - С. 86-102

  126. ЗУНР: Досвід державотворення та проекція на сучасність // Історичний журнал. - 2003. - № 3.- С. 89-91

  127. Володимир Винниченко та його роль у створенні Генерального Секретаріату (підходи, погляди, події) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Сер. Філософія. Політологія. - 2003. - Вип. 48. - С. 36-38

  128. Історичні події в Україні ХІХ - початку ХХ ст.: сучасний дослідницький інтерес // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - К., 2003. - Вип. VІ. - С. 7-12

  129. Перша світова війна й Україна: історико-теоретичні аспекти вивчення проблеми // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / НАН України, Інститут історії України. - К., 2002. - Вип. 4. - С. 5-11

  130. Зубатовські організації в Україні: історико-теоретичні аспекти вивчення // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики. Число 8-9: У 2-х част. - К., 2002. - Ч. 2. - С. 371-377.

  131. Аграрне питання за доби “воєнного комунізму” // Український селянин: Збірник наукових праць / НАН України, Інститут історії України; Черкаський державний університет ім. Б.Хмельницького. - К., 2002. - Вип. 4. - С. 35-42

  132. 10-річчя незалежності України: проблеми розвитку суспільних наук // Краєзнавство. - 2001. - № 1-4. - С.31-33

  133. Українсько-польські відносини у XIX - на початку XX ст. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2001. - Вип. 2. - С. 118-126

  134. Реформаторські процеси в аграрній сфері другої половини ХІХ - початку ХХ століття(стан наукової розробки) // Український селянин: Праці науково-дослідного інституту селянства. - К., 2001. - Вип. 2: 140-річниці скасування кріпацтва присвячується: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Велика реформа 1861 року”. - С.6-11

  135. Погляди членів таємних товариств на принципи взаємин між народами і державами // Проблеми історії України ХІХ-початку ХХ ст. / НАН України, Інститут історії України, 2001. - Вип. ІІІ. - С. 30-35

  136. Погляди членів таємних товариств на принципи взаємин між народами й державами // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2001. - Вип. 3. - С. 30-35

  137. Проблеми історіїУкраїни ХІХ-початку ХХ ст. Стан і перспективи наукової розробки // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст.: Збірник наукових праць відділу історії України ХІХ - початку ХХ ст. - К., 2000. - С. 6-38.

  138. Завжди у пошуку нового: Академіку В.А.Смолію – 50 // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Число 5. Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 10. - У 2-х ч. - К., 2000. - Ч.1: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. - С. 8-18.

  139. Патріарх українського краєзнавства: (До 85-річчя академіка Національної академії наук України Петра Тимофійовича Тронька) //Український історичний журнал. - 2000. - № 3. - С. 111-119

  140. Деякі проблеми історії України ХІХ-початку ХХ ст: стан іперспективи наукової розробки // Український історичний журнал. - 2000. - № 2. - С. 3-26

  141. Соціокультурна ситуація в УНР // Історія України. - 2000. - №22, червень. - С. 7-8

  142. Корінні проблеми буття України у ХІХ ст. і перспективи наукової розробки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - К., 2000. - № 1. - С. 201-215

  143. Військова і зовнішньополітична діяльність Директорії // Історія України. - 2000. - №21, червень. - С.6-7

  144. Проблеми реалізації Української державницької ідеї у 1917-1921 рр. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. - К., 1999. - Вип. 5. - С. 30-39

  145. Криза сучасної історичної науки: джерелознавчий аспект проблеми // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Збірник наукових праць та спогадів. - К., 1999. - Число 3. - С. 68-87

  146. Світова війна і загострення суспільної кризи в Україні // Історія в школі. - 1998.- № 5-6. - С. 15-18

  147. Організаційні заходи щодо здійснення сучасної аграрної політики // Соціально-економічні проблеми реформ в агропромисловому комплексі України (1991-1998 роки). - К., 1998. - С. 57-72 (співавт. Л.Беренштейн)

  148. Криза сучасної історичної науки: методологічний і джерелознавчий аспекти // Наука та наукознавство. - 1998. - № 2. - С. 42-52

  149. Ukrainians in armed formations of the warring sides during World War II // The Journal of Slavic Military Studies. - Volume 10, 1997 - Issue 1. - Pages 210-236 (co-author A.Lysenko)

  150. Ukrainicans sn Armed Formationsof the warring Sides during World War II // The Lovrnae of SLAVIC MILITARY STUDIES. Frank cass. - London, March, 1997. – P. 210-236

  151. Міжпартійна політична боротьба у профспілковому русі України (1917-1922) // Український історичний журнал. -1995. - № 5. - С. 8-27 (співавт. О.М.Мовчан)

  152. Таємниці, що були за сімома замками (втрати українського народу у Другій світовій війні) // Рідна школа. - 1995. - № 6. - С. 2-5 (співавт. О.Лисенко)

  153. Ставлення пролетаріату України до Центральної Ради // Український історичний журнал. - 1994. - № 4. - С. 3-18

  154. Участь робітничого класу в боротьбі проти бюрократизму в державному апараті (1919-1920 рр.) // Український історичний журнал. -1990. - №6. - С. 54-60 (співавт. О.Є.Лисенко)

  155. Крах кірстовщини // Український історичний журнал. - 1989. - № 11. - С. 25-35

  156. Борьба с безработицей на Украине (1918-1919) // Вопросы истории СССР. - Х., 1988. - Вип. 33. - С. 74-82

  157. Праці соратників В.І.Леніна як джерело вивчення історії боротьби робітничого класу України за зміцнення Радянської влади (1917-1920 рр // Український історичний журнал. - 1986. - № 4. - С. 75-83.

  158. Видатний радянський державний і військовий діяч: Короткий огляд літератури про життя та діяльність М.В.Фрунзе // Український історичний журнал. – 1985. - № 2. - С.138-143

  159. Допомога робітничого класу селянству в зміцненні матеріально-технічної бази сільського господарства України (1920 р.) // Історичні дослідження. Вітчизняна історія. - К.,1984. - Вип. 10. - С.61-67

  160. Поповнення робітниками України Червоної Армії у 1920 році // Український історичний журнал. - 1983. - №3. - С.28-34

  161. Декрет про мир // Життя і слово (Канада). - 1982. - 27 грудня.

  162. Шляхами братерства: До 60-річчя утворення СРСР // За педагогічні кадри. - 1981. - 26 жовтня

  163. Боротьба за подолання труднощів з паливом на Україні (1920 р.) // Український історичний журнал. - 1980. - №12. - С.102-110

  164. Клятва на вірність // Деснянська правда. - 1980. - 15 лютого

  165. До питання про допомогу робітників України трудящому селянству в ліквідаціїрозрухи в сільському господарстві в 1920 р. // Укрїнський історичний журнал. - 1979. - № 8. - С. 99-103

  166. Робітниче братерство // Вечірній Київ. - 1979. - 23 січня

  167. Можливим стало неможливе // Деснянська правда. - 1978. - 20 червня

  Енциклопедичні гасла

  168. Науковий центр держави // Київ: Енциклопедичне видання. - К.: Видавничий Дім “Альтернативи”, 2001. - С. 315-334.

  169. Соціальне забезпечення // Великий Жовтень і громадянська війна на Україні: Енциклопедичний довідник /Ред. кол.: І.Ф.Курас (відповід. ред.), …О.П.Реєнт та ін. - К.: Голов. ред. УРЕ. - К., 1987. - С. 527-528

  170. Робітничий клас // Великий Жовтень і громадянська війна на Україні: Енциклопедичний довідник /Ред. кол.: І.Ф.Курас (відповід. ред.), …О.П.Реєнт та ін. - К.: Голов. ред. УРЕ. - К., 1987. - С. 483-486

  171. Південно-Західна залізниця // Великий Жовтень і громадянська війна на Україні: Енциклопедичний довідник /Ред. кол.: І.Ф.Курас (відповід. ред.), …О.П.Реєнт та ін. - К.: Голов. ред. УРЕ. - К., 1987. - С.428.

  172. Монополії капіталістичні на Україні // Великий Жовтень і громадянська війна на Україні: Енциклопедичний довідник /Ред. кол.: І.Ф.Курас (відповід. ред.), …О.П.Реєнт та ін. - К.: Голов. ред. УРЕ. - К., 1987. - С.345

  173. Гретера і Криванека завод // Великий Жовтень і громадянська війна на Україні: Енциклопедичний довідник / Ред. кол.: І.Ф.Курас (відповід. ред.), …О.П.Реєнт та ін. - К.: Голов. ред. УРЕ. - К., 1987. - С. 142-143.

  174. Анатри авіаційний завод // Великий Жовтень і громадянська війна на Україні: Енциклопедичний довідник / Ред. кол.: І.Ф.Курас (відповід. ред.), …О.П.Реєнт та ін. - К.: Голов. ред. УРЕ. - К., 1987. - С. 38.

  Науково-популярні публікації

  175. Война 1812 года и Украина. Факты. Легенды. Мифы. ̶ Киев, 2016. ̶ 350 с. (соавт. И. Коляда, А. Кириенко, В. Милько)

  176. Славетні битви. Від Донбасу до Карпат. Від Києва до Криму. - K., 2015. - 336 с. (співавт. О.І.Гуржій)

  177. Чому Кримська війна 1853–1856 рр. стала явищем міжнародного суспільного життя? // Крим: шлях крізь віки. Історія у запитаннях і відповідях / НАН України. Інститут історії України. Відп. ред. В.А. Смолій. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2014. – С. 227–235

  178. Усі гетьмани України. Легенди. Міфи. Біографії. – Харків, 2007. – 407 с. (співавт. І.А. Коляда)

  179. Погляд на історію двох народів // Урядовий кур”єр. – 2002. - 18 червня, № 110. - С 7 (співавт. О.Донік)

  180. Ціна війни // День. - 1997. - 7 березня, №41(89). - С.5 (у співавт.)

  181. Бесстрашный бронепоезд (Бронепоезд №93 “Гандзя”): Документальная повесть. - Х.: Прапор, 1989. - 188 с. (соавт. Г.А.Печенко)

  182. Перетворююча сила ідей і справи Великого Жовтня. - К.: Т-во “Знання”УРСР, 1987. - 37 с. (співавт. В.М.Устименко)

  183. Новостройки ХІ пятилетки – школа интернационализма и дружбы народов СССР. - К.: О-во”Знание”УССР, 1984. - 15 с. - (В помощь лектору. В семье единой)

  Тези наукових доповідей та повідомлень

  184. Перша світова війна і наслідки геополітичних катаклізмів початку XX ст. для України // Народи світу і Велика війна 1914-1918 рр.: матеріали Всеукраїнської наукової конференції 3-4 квітня 2015 р. - Вінниця, 2015. - С. 203-208

  185. Київська декабристознавча школа на сучасному етапі: До 60-річчя з дня народження Г.Д.Казьмирчука // ІХ Декабристські читання: Міжнародна науково-теоретична конференція. - К., 2004. - С. 17-18

  186. Проблеми реалізації ідеї української державності 1917-1921 рр. // Матеріали обласної науково-практичної історико-краєзнавчої конференції “За волю і долю України”: (Наш край у 1917-1920 роках). - Кіровоград, 2002. - С. 7-14

  187. Українсько-польські стосунки у ХІХ -на початку ХХ ст. // Польща і Україна: Воєнно-політичний союз після 80-х років: Міжнародна наукова конф., 18-19 травня 2000 р., м. Торунь. - К.-Торунь, 2000. - С.24-25

  188. Погляди членів таємних товариств на принципи взаємин між народами // Декабристські читання: Тези міжнародної ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 175-й річниці з дня виступу декабристів / Ред. кол.: Г.Д.Казьмирчук (відп. ред.), … О.П.Реєнт та ін.; НАН України, Ін-ститут історії України. - К., 2000. - С. 14-16.

  189. Сучасний стан і перспективи українсько-грецького співробітництва (гуманітарний аспект) // Україна-Греція: Історична спадщина і перспективи співробітництва, 27-29 травня 1999 р., м.Маріуполь. - Маріуполь, 1999. - Ч.1. - С. 164-167

  190. Світова війна і загострення суспільної кризи в Україні // Перша світова війна і слов”янські народи: Матеріали міжнародної наукової конференції, 14-15 травня 1998 р. - К.: НПУ, 1998. - С. 7-12

  191. Концепція федерації в добу Центральної Ради: сучасний поглядна проблему // Центральна Рада і український державотворчий процес: Матеріали наук. конф., 20 берез. 1997 р. ; У 2-х ч.- К.: Ін-т історії України НАН України, 1997. - Ч. 1. - С. 164-173

  192. Сприймання робітництвом України релігійних традицій і свят в початковий період радянської влади (1918-1920 рр.) // ІІІ Полтавська наукова конференція з історичного краєзнавства: Матеріали. - Полтава, 1994. - С. 184- 186

  193. Становище еврейського робітничого населення України (1917-1920 рр.) // Єврейське населення Півдня України: історія і сучасність: Тези до наук. конф., 19-20 листоп. 1992 р. - Запоріжжя, 1992. - С. 56-59

  194. Професійно-технічна освіта робітників Миколаєва в роки громадянської війни (1919-1920 рр.) // ІV республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства: Тези доп. і повідомлень. - К., 1989. - С.369-371

  195. Діяльність Кам”янець-Подільського робітничого клубу в 1919 р. // Тези доповідей VІ Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. - Вінниця, 1988. - С.54-55

  196. Рабочий класс на страницах полтавской прессы в первые годы Советской власти (1917-1920 гг.) // Всесоюзная научная конференция по историческому краеведению: Тез. докл. и сообщений. - К., 1987. - С.270-271

  197. Роль робітників в перших соціалістичних перетвореннях на Поділлі (1918-1920 рр.) // Тези доповідей VІ Подільської історико-краєзнавчої конференції. - Кам'янець-Подільський, 1985. - С. 119.

  Рецензії

  198. Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика // Український історичний журнал. - 2001. - № 6. - С. 133-138 (співавт. О.Є.Лисенко)

  199. Греки в Україні (Рец.на кн.: Греки на українських теренах: Нариси з етнічної історії, документи, матеріали, карти. - К., 2000. - 488 с.) // Сільські вісті. - 2000. - 18 липня, №78. - С. 2

  200. Рец. на кн.: Муковський І.Т.,Лисенко О.Є. Звитяга і жертовність: Українці на фронтах Другої світової війни /За ред. В.Д.Конашевича.- К.: Пошуково-видавниче агентство “Книга пам”яті України”, 1997. - 563 с.) // Український історичний журнал. - 1997. - № 3. - С.139-141

  201. Рец. на кн.: Волковинський В.М. М.В.Фрунзе на Україні. - К.: Політвидав Украіни, 1985. -189 с.) // Український історичний журнал. - 1985. - №9. - С. 149-151

  202. Рец. на кн.: Большевистские организации Украины в борьбе за гегемонию пролетариата в трех русских революциях / П.М.Шморгун, П.П.Варгатюк и др. - К.: Политиздат Украины,1976. -176 с.) // Общественные науки в УССР.1971-1980. - К., 1981. - Ч. 1-2. - С. 151-152.

  Інтерв'ю

  203. Олександр Реєнт: «Що в пам’яті малої батьківщини, тим і велика пророста» / Микола Махінчук. - Урядовий кур’єр. - 1 лютого 2013 р.

  204. Олександр Реєнт : "Мета краєзнавця - розкривати історію малої батьківщини" / Розмовляв Євген Букет // "Голос України", № 38 (5538), 26 лютого 2013.

  205. Олександр Реєнт: «Ця наука об’єднує людей осмисленою справою» / Розмовляв Євген Букет // День. - Вересень 2012.

  206. Між молотом і ковалдом: Дев”яносто років тому під час Першої світової українці змушені були вбивати одне одгого, адже наддніпрянців призвали до російської армії, а галичан - до австро-угорської (Інтерв”ю з професором О.П.Реєнтом записала О.Кузьменко // Хрещатик. - 2004. - 18 серпня, № 120. - С.11

  207. “Україна крізь віки” / Інтерв”ю записав О.Ільченко // Президентський вісник. - 2000. - 17-23 липня, № 4. - С. 26

  Інформаційні повідомлення

  208. Зустріч керівництва Чорнобильської атомної електростанції та Інституту історії України НАН України // Український історичний журнал. - 1994. - № 4. - С.156-157. - (Псевдонім: Петренко О.П.).

  209. Великий Жовтень і утворення СРСР в сучасній ідеологічній боротьбі: (Міжнародна зустріч молодих істориків). [м. Фрунзе, 1982 р.) // Український історичний журнал. - 1983. - № 2. - С. 153.

  Література
  1. Реєнт Олександр Петрович // Відділ історії України ХІХ ‒ початку ХХ ст. (до 80-ї річниці заснування Інституту історії України НАН України та 25-річчя незалежності України) / Ред. кол.: О. П. Реєнт (голова), О. Ю. Кирієнко (відп. секретар) та ін. НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 2017. ‒ С. 38-46
  2. Лисенко О.Є. До 65-річчя з дня народження голови Національної спілки краєзнавців України, головного редактора журналу «Краєзнавство» Олександра Петровича Реєнта // Краєзнавство. Науковий журнал. – 2014. – №2. – С. 5–13
  3. Реєнт Олександр Петрович: член-кореспондент НАН України. Бібліографічний покажчик / уклад.: Л.І. Синявська, О.З. Силка; авт.. вступ. статті О.Є. Лисенко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 140 с.
  4. Провідник українського краєзнавства. До 65-річчя Олександра Реєнта // Краєзнавець Прикарпаття. – № 23. – січень-червень 2014. – С. 71–72
  5. Будівничий українського краєзнавства (члену-кореспонденту НАН України Олександру Петровичу Реєнту – 65) // Краєзнавець Хмельниччини: науково-краєзнавчий збірник / [гол. ред. Л.В.Баженов]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 6. – С.145–146
  6. Реєнт Олександр Петрович // Почесні імена України – еліта держави: Довідково-бібіліографічне видання. – К., 2013. – Т. 2
  7. Палій В.М., Ю.О.Храмов. Реєнт О.П. // Національна академія наук України 1918-2013: Персональний склад. – К., 2013. – С. 264
  8. Лисенко О.Є. Реєнт Олександр Петрович // Енциклопедія історії України. – К., 2012. – Т.9: Прил. – С. – С.168-169
  9. Коляда І., Ралко Р. «То була нелегка, але цікава справа!» До 50-річчя студентського будівельного загону КДПІ ім. О. М. Горького // Педагогічні кадри. – 2012. - №5. – [Про О.П. Реєнта – С.7]
  10. Горська С. Не лише дослідники, а й популяризатори: [О.П. Реєнт] // Освіта: всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – 2012. - №50, 18-21 листопада. – С.4-5
  11. Лисенко О.Є. До 60-ти річчя члена-кореспондента НАН України О.П. Реєнта // Український історичний журнал. – 2009. - №3. – С. 230-231
  12. Член-кореспондент НАН України Олександр Петрович Реєнт: Бібліографічний покажчик 2008 рік / упоряд.: Г.В. Степаненко, В.В. Шевченко – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 16 с.
  13. Романцов В. Ювілей визначного вченого. До шістдесятиріччя від дня народження Реєнта Олександра Петровича // Схід. – 2009. - №2. – С.118-119
  14. Лауреати державних премій України в галузі науки і техніки: 1992–2008 роки. – к., 2009. – С. 146
  15. Завальнюк О.М., Лисенко О.Є. Олександр Петрович Реєнт: історик високої проби // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Т.13: Присвячено 90-річчю Кам’янецької доби УНР. – С.250–257
  16. До 60-ти річчя Олександра Петровича Реєнта // Історичний журнал: Наукове горомадсько-політичне видання. – 2009. - №3
  17. Член-кореспондент НАН України Олександр Петрович Реєнт: Бібліографічний покажчик 2007 рік / упоряд.: Г.В.Степаненко, Т.А. Карпова – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – 13 с.
  18. Палій В.М., Храмов Ю.О. Реєнт Олександр Петрович // Національна академія наук України 1918–2008: Персональний склад. – К.,2008. – С.205-206
  19. Реєнт Олександр Петрович // Хто є хто в Україні. – К., 2007. – С. 816
  20. Член-кореспондент НАН України Олександр Петрович Реєнт: Бібліографічний покажчик. 2005 рік / упоряд.: Г.В. Степаненко, І.В. Федькевич. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – 24 с.
  21. Реєнт Олександр Петрович: Завідувач кафедри загальної історії, методології і теорії навчання історичного факультету Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Г. Сковороди // Імена славних сучасників. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – С.189
  22. Реєнт Олександр Петрович // Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди: наукові здобутки і перспективи розвитку. 1986-2006: Бібліографічний довідник. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – С.235-237
  23. Лисенко О.Є., Г.В.Степаненко [про О.П. Реєнта] // Інститут історії України НАН України. 1936 – 2006. – К., 2006. С.457-464; 628-629
  24. Лисенко О. Є. Життєвий і творчий шлях Олександра Петровича Реєнта // Історія України. – 2006. – №17. – С.1-7
  25. Член-кореспондент НАН України Олександр Петрович Реєнт: Бібліографічний покажчик / уклад.: Н.І. Тарасова, Г.І. Германчук. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – 89 с.
  26. Гальчак С. Д. Реєнт Олександр Петрович // Краєзнавці Вінниччини: Біографії. Бібліографія. – Вінниця, 2005. – С. 157–159
  27. Гальчак С. Д. Реєнт Олександр Петрович // Краєзнавство Східного Поділля. – Вінниця, 2005. – С.106–108
  28. Реєнт Олександр Петрович // Хто є хто в Україні. - К.: “К.І.С.”, 2004. - С. 705-706
  29. Реєнт Олександр Петрович // Кияни: Біографічний словник. - К.: Фенікс, 2004. - С. 314
  30. Реєнт Олександр Петрович // Українські історики ХХ століття: Біографічний довідник. - К.-Львів, 2003. - Вип. 2, ч. 1. - С. 274-275. - Серія “Українські історики”
  31. Реєнт Олександр Петрович // Краєзнавці України: Сучасні дослідники рідного краю: Довідник. - Кам'янець-Подільський, 2003. - Том 1. - С. 186-187
  32. За підсумками минулого (2002-2003 ) навчального року визначено кращого автора газети “Історія України” видавництва “Шкільний світ” в номінації “Громадське визнання” Олександра Петровича Реєнта // Історія України. - 2004. - №36 (388), вересень. - С. 1
  33. Реєнт Олександр Петрович // Хто є хто в Україні. 2000. - К.: ”К.І.С.”, 2000. - С. 405
  34. Нове поповнення Академії // Вісник НАН України. - 2000. - № 6. - С. 64-65
  35. Реєнт Олександр Петрович // Хто є хто в Україні. 1997 рік: Біографічний словник. - К.: Вид-во Укр. академії наук нац. прогресу ФЕНІКС,1998. - С. 219, 364
  36. Реєнт Олександр Петрович // Український біографічний вісник. Нові імена. – К.: Вид-во Укр. академії наук національного прогресу ФЕНІКС, 1998. - № 4. – С. 26, 40, 45
  37. Реєнт О.П. // Національна Академія наук України: Персональний склад. 1918-1998. - К.: Вид-во Укр. академії наук нац. прогресу ФЕНІКС,1998. - С. 245
  38. Олександр Петрович Реєнт // Вчені Інституту історії України: Біобібліографічний довідник. Серія “Українські історики” НАН України, Інститут історії України. - К., 1998. - Вип. 1. - С. 265-267, 385, 397
  39. Національна академія наук України: Довідник.1997 рік. - К.,1997. - С. 308, 316
  40. Лауреати премій імені видатних вчених України // Вісник НАН України. -1997. - № 5-6. - С. 75
  41. Лисенко О.Є. Захист докторскої дисертації О.П.Реєнтом // Український історичний журнал. - 1995. - № 1. - С.156
  42. Наша школа життя // За педагогічні кадри (КДПІ ім. О.М.Горького). - 1984. - 23 листопада, № 32. - С.1

  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. ЕВАКУАЦІЙНІ ЗАХОДИ АВСТРІЙСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКОГО УРЯДІВ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
  2. ЖОВТНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ПЕТРОГРАДІ 1917
  3. З'ЇЗД ПОНЕВОЛЕНИХ НАРОДІВ 1917
  4. ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ В 19 СТОЛІТТІ
  5. КАРТКОВА СИСТЕМА, карткова система в УСРР в 1919–1921
  6. КІРСТОВЩИНА, одна з течій профспілкового руху в Україні 1919
  7. КОМІСІЇ ТА КОМІТЕТИ ДОПОМОГИ ГОЛОДУЮЧИМ В УСРР
  8. КОЦУР Віктор Петрович
  9. ЛІСОВА ВАРТА
  10. ЛОСЬ Федір Євдокимович
  11. ЛЮДЕНДОРФ (Ludendorff) Еріх
  12. МАЛАВСЬКИЙ Володимир Євгенович
  13. МЕЛЕНЕВСЬКИЙ Маркіян (Мар'ян, Юлій) Мар'янович
  14. МОНОПОЛІЇ КАПІТАЛІСТИЧНІ В УКРАЇНІ
  15. НАЙДА Сергій Федорович
  16. ОЛІЙНИЧУК Семен Микитович
  17. ПАВЛОВ-СІЛЬВАНСЬКИЙ Микола Павлович
  18. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА і Україна. Перша світова війна (Велика війна)
  19. ПЕРШЕ ТРАВНЯ
  20. ПЛЕЯДА
  21. РОБІТНИЧІ ДИСЦИПЛІНАРНІ СУДИ
  22. РОБІТНИЧІ ПРАВЛІННЯ
  23. РУСОВ Михайло Олександрович
  24. САРБЕЙ Віталій Григорович
  25. СМІДОВИЧ Петро Гермогенович
  26. СТАН, адм.-тер. одиниця
  27. ЧЕРНЕГА Петро Макарович
  28. ШАНДРА Валентина Степанівна
  29. ЩЕРБАК Надія Олександрівна
  30. ЯНЕВСЬКИЙ Данило Борисович

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (1993) Реєнт О. П. Історичні зошити. Робітництво України і Центральна Рада   
  2. (1993) Реєнт О. П. Робітництво України і Центральна Рада.
  3. (1994) Реєнт О. П. Більшовизм і українська революція 1917–1920 рр. : Спроба визначення характеру і динаміка соціальних процесів.
  4. (1994) Реєнт О. П., Андрусишин Б. І. З’їзд поневолених народів (8–15 вересня 1917 р.) (21–28 вересня н. ст.).
  5. (1994) Реєнт О.П. Історичні зошити. Більшовизм і українська революція 1917-1920 рр. Спроба визначення характеру і динаміка соціальних процесів   
  6. (1994) Реєнт О.П., Андрусишин Б.І. Історичні зошити. З’їзд поневолених народів (8–15 вересня 1917 р.)   
  7. (1995) Реєнт О. П., Ткаченко В. М. Україна на межі цивілізацій : Іст.-політол. розвідки.
  8. (1995) Ткаченко В., Реєнт О. Історичні зошити. Україна: на межі цивілізацій (історико-політологічні розвідки)   
  9. (1996) Головатюк В. М., Реєнт О. П., Ткаченко В. М. Україна : проблеми самоорганізації
  10. (1996) Реєнт О. П. Українська революція і робітництво : Соціально-політичні та економічні зміни 1917–1920 рр.
  11. (1996) Реєнт О. П., Лисенко О. Є. Історичні зошити : огляд видань Інституту історії України НАНУ за останнє 10-річчя.
  12. (1996) Реєнт О. П., Лисенко О. Є. Українська національна ідея і християнство.
  13. (1996) Реєнт О. П., Симоненко Р. Г. Українсько-російські переговори в Москві (січень – лютий 1919 р.) : 3б. док.
  14. (1997) Реєнт О., Лисенко О. Історичні зошити. Огляд видань Інституту історії України НАНУ за останнє 10-річчя   
  15. (1998) Онопрієнко В., Реєнт О. П., Щербань Т. О. Українське наукове товариство : 1907–1921 роки.
  16. (1999) Реєнт О. П. У робітнях історичної науки.
  17. (1999) Рубльов О. С., Реєнт О. П. Україна крізь віки. Т. 10: Українські визвольні змагання 1917-1921 рр.   
  18. (2000) Реєнт О. П. Нариси з історії української революції.
  19. (2000) Реєнт О. П., Дрібниця В. О. Історія України : Навч. посіб. для 9 кл.
  20. (2001) Реєнт О. П. Українські землі в дипломатії європейських країн.
  21. (2003) Реєнт О. Павло Скоропадський
  22. (2003) Реєнт О. П. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ ст.)
  23. (2003) Реєнт О., Малій І. Історія України : Кінець ХVIII – початок ХХ ст.: Посіб. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.
  24. (2004) Реєнт О. П., Коляда І. А. Україна між світовими війнами (1914–1939) : Події. Люди. Документи: Нариси історії: Навч. посіб.
  25. (2004) Реєнт О. П., Сердюк О. В. Перша світова війна і Україна.
  26. (2005) Реєнт О. П. Перечитуючи написане.
  27. (2005) Реєнт О. П., Шевченко В. М. Історія України у схемах і таблицях : Навч. посіб.
  28. (2006) Реєнт О.П. Україна соборна
  29. (2008) Задорожнюк А.Б., Реєнт О.П. Промислове виробництво в містах і містечках Подільської губернії кінця XVIII — початку XX ст.
  30. (2009) Реєнт Олександр Україна ХІХ-ХХ столітьbrРоздуми та студії історика
  31. (2011) Реєнт О. П., Сердюк О. В. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861–1914 рр.)   
  32. (2012) Гуржій O. I., Реєнт О. П. Славетні битви на теренах України
  33. (2012) Гуржій О., Реєнт О., Палій А. Війна 1812 року : український контекст   
  34. (2013) Гуржій О. І., Реєнт О. П. Іван Скоропадський
  35. (2013) Гуржій О. І., Реєнт О. П. Павло Скоропадський
  36. (2015) Гуржій О. I., Реєнт О. П. Славетні битви. Від Донбасу до Карпат. Від Києва до Криму
  37. (2016) Реєнт О. П. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ ст.)
  38. (2016) Реєнт О. П. Українські визвольні змагання 1917–1921 років
  39. (2017) Гордуновський О. М., Гуржій О. І., Реєнт О. П. Торгівля в Південній Україні: організація товарообігу та людський потенціал (кінець XVIII ‒ початок ХХ ст.)   
  40. (2017) Реєнт О. П., Рекрут В. П. Нариси життя Літинщини 1917-1921 рр.: революційні події та повсякденність   
  41. (2018) Гуржій О., Реєнт О., Шапошникова Н. Нариси з історії розвитку виробничих відносин і торгівлі в Україні (друга половина XVII ‒ початок XX ст.)   
  42. (2018) Реєнт О. П., Сердюк О. В. Торговельний баланс України на початку ХХ ст.   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Бацак Н. І. , Реєнт О. П. Проблеми й напрями досліджень історії України XIX – початку ХХ ст. в історіографічній практиці "Українського історичного журналу" (1957–2017 рр.) // Український історичний журнал. - 2017. - № 6. - C. 61.
  2. Данилюк Ю.З. , Реєнт О.П., Рубльов О.С. 60-річчя Інституту історії України НАНУ [1996 р. ] // Український історичний журнал. - 1997. - № 1. - C. 150-154.
  3. Лисенко О.Є. , Реєнт О.П. Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика: Вісник Київ. держ. лінгвістичного ун-ту. Вип. ІV. - К., 2000. - 463 с. ( Сер.: “Історія. Економіка. Філософія” ) // Український історичний журнал. - 2001. - № 6. - C. 133-138.
  4. Мовчан О. М. , Реєнт О. П. Міжпартійна політична боротьба у профспілковому русі України (1917–1922 pp.) // Український історичний журнал. - 1995. - № 5. - C. 8-27.
  5. Реєнт О. П. , Удод О. А. Аркуша О., Кондратюк К., Мудрий М., Сухий О. Час народів: Історія України ХІХ століття // Український історичний журнал. - 2017. - № 2. - C. 210.
  6. Реєнт О. П. , Янишин Б. М. Велика війна 1914–1918 рр. у сучасній українській історіографії // Український історичний журнал. - 2014. - № 3. - C. 4.
  7. Реєнт О. П.  До 80-річчя доктора історичних наук, професора Я.С.Калакури // Український історичний журнал. - 2017. - № 5. - C. 224.
  8. Реєнт О. П.  З історії Національної спілки краєзнавців України (до 90-річчя заснування) // Український історичний журнал. - 2015. - № 3. - C. 4.
  9. Реєнт О. П.  Загальні тенденції розвитку, найголовніші осередки та реверсні особливості української торгівлі в ХІХ — на початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2017. - Вип. 26. - C. 7.
  10. Реєнт О. П.  І. Б.Дацків. Дипломатія українських державних утворень у захисті національних інтересів1917–1923 рр. // Український історичний журнал. - 2010. - № 3. - C. 219-223.
  11. Реєнт О. П.  Історія України XIX — початку XX ст.: методологічний зріз і тематичні напрями наукового пошуку // Український історичний журнал. - 2007. - № 6. - C. 218-232.
  12. Реєнт О. П.  Історія України ХІХ — початку ХХ ст. на сторінках "Українського історичного журналу” // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2017. - Вип. 27. - C. 228.
  13. Реєнт О. П.  О. В. Михайлюк. Селянство України в перші десятиліття ХХ ст.: Соціокультурні процеси // Український історичний журнал. - 2009. - № 2. - C. 224-226.
  14. Реєнт О. П.  Українці в державній думі Російської імперії // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2009. - 16. - C. 318-335.
  15. Реєнт О. , Великочий В. Державотворчі процеси на західноукраїнських землях крізь призму національно-демократичної революції 1914–1923 рр. // Український історичний журнал. - 2019. - № 1. - C. 166.
  16. Реєнт О. , Великочий В. Національно-демократична революція на західно-українських землях 1914–1923 рр.: до проблеми концепту // Краєзнавство. - 2018. - № 3. - C. 40.
  17. Реєнт О. , Даниленко О. До 60-річчя доктора історичних наук, професора Б.Андрусишина // Український історичний журнал. - 2019. - № 1. - C. 229.
  18. Реєнт О. , Жиленкова І. Українське національне відродження в ХІХ–ХХ ст.: від територіальної суміжності до соборності в незалежній державі // Краєзнавство. - 2019. - № 1. - C. 5.
  19. Реєнт О. , Сердюк О. Загострення суперечностей в імперському суспільстві у роки Першої світової війни (липень 1914 – лютий 1917 рр.) // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2004. - 7. - C. 5-47.
  20. Реєнт О. , Сердюк О. Торговельний баланс України на початку ХХ ст. (А.Климов) // Український історичний журнал. - 2019. - № 2. - C. 203.
  21. Реєнт О.  "Історію пишу..." (до 60-річчя з дня народження історіографа Олександра Удода) // Краєзнавство. - 2017. - № 1-2. - C. 114.
  22. Реєнт О.  140 років Емському указу: у сприйнятті сучасників та оцінках істориків // Краєзнавство. - 2016. - № 1-2. - C. 157.
  23. Реєнт О.  Вплив Великої війни 1914-1918 рр. на цивілізаційні процеси в Україні (до 90-річчя початку Першої світової війни) // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2004. - 11. - C. 138.
  24. Реєнт О.  Доктору історичних наук, професору Петру Васильовичу Доброву-75! // Краєзнавство. - 2018. - № 2. - C. 163.
  25. Реєнт О.  Журнал "Краєзнавство": історія та сучасні напрями діяльності // Краєзнавство. - 2017. - № 3-4. - C. 5.
  26. Реєнт О.  Іван Франко – співець єдності України // Краєзнавство. - 2016. - № 3-4. - C. 11.
  27. Реєнт О.  Нарис життя і науково-педагогічної діяльності Богдана Андрусишина // Краєзнавство. - 2019. - № 1. - C. 51.
  28. Реєнт О.  Науково-методологічні засади сучасного краєзнавства // Краєзнавство. - 2017. - № 1-2. - C. 21.
  29. Реєнт О.  Регіональний рекреаційно-репрезентаційний проект "Переяславщина – історико-культурна перлина України" // Краєзнавство. - 2015. - № 3-4. - C. 131.
  30. Реєнт О.  Україна в Першій світовій війні: сучасні науково-методологічні акценти // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 88-103.
  31. Реєнт О.О.  Історичний, ідеологічний і теоретичний аспекти типології держав // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2004. - 8. - C. 277–283.
  32. Реєнт О.П. , Андрусишин Б.І. З’їзд поневолених народів (8-15 вересня 1917 р.) // З’їзд поневолених народів (8-15 вересня 1917 р.). - 1994. - 8. - C. 1-72.
  33. Реєнт О.П. , Іщєнко Я.О. Ю.К.Савчук. Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького у колекціях музеїв Європи (пошук, знахідки, атрибуція) // Український історичний журнал. - 2008. - № 2. - C. 171-175.
  34. Реєнт О.П. , Кудряченко А.І. Василь Кремень, Дмитро Табачник, Василь Ткаченко. Україна: проблеми самоорганізації: В 2-х тт. // Український історичний журнал. - 2004. - № 5. - C. 135-141.
  35. Реєнт О.П. , Лисенко О.Є. Видання Інституту історії України НАНУ // Український історичний журнал. - 1998. - № 1. - C. 40-55.
  36. Реєнт О.П. , Лисенко О.Є. Видання Інституту історії України НАНУ // Український історичний журнал. - 1998. - № 2. - C. 55-76.
  37. Реєнт О.П. , Лисенко О.Є. Видання Інституту історії України НАНУ // Український історичний журнал. - 1998. - № 3. - C. 39-57.
  38. Реєнт О.П. , Лисенко О.Є. Українське питання в період Першої і Другої світових воєн: спроба порівняльного аналізу // Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей). Вип.26. - 2004. - 26. - C. 21-37.
  39. Реєнт О.П. , Лисенко О.Є. Участь робітничого класу України в боротьбі проти бюрократизму в державному апараті ( 1919-1920 рр. ) // Український історичний журнал. - 1990. - № 6. - C. 54-60.
  40. Реєнт О.П. , Шевченко В.М. Селянський рух в українських губерніях часів Першої світової війни (здобутки радянської історіографії 1920-х рр.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2013. - 22. - C. 317-323.
  41. Реєнт О.П. , Янишин Б.М. Україна в період Першої світової війни: історіографічний аналіз // Український історичний журнал. - 2004. - № 4. - C. 3-37.
  42. Реєнт О.П.  10-річчя незалежності України: проблеми розвитку суспільних наук // Краєзнавство. - 2001. - 1. - C. 31-33.
  43. Реєнт О.П.  Академік НАН України Петро Тимофійович Тронько (до 90-річчя від дня народження) // Український історичний журнал. - 2005. - № 3. - C. 159-168.
  44. Реєнт О.П.  Актуальні дослідницькі проблеми в історіографічній спадщині Віталія Григоровича Сарбея // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2008. - 15. - C. 8-11.
  45. Реєнт О.П.  Більшовизм і українська революція 1917-1920 рр. Спроба визначення характеру і динаміка соціальних процесів // Більшовизм і українська революція 1917-1920 рр. Спроба визначення характеру і динаміка соціальних процесів. - 1994. - 9. - C. 1-39.
  46. РЕЄНТ О.П.  Боротьба за подолання труднощів з паливом на Україні (1920 р.) // Український історичний журнал. - 1980. - № 12. - C. 102–110.
  47. Реєнт О.П.  Велика реформа 1861 р.: погляд із ХХІ століття // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2011. - 18. - C. 7-24.
  48. РЕЄНТ О.П.  Великий Жовтень і утворення СРСР в сучасній ідеологічній боротьбі: (Міжнародна зустріч молодих істориків). [м. Фрунзе, 1982 р.) // Український історичний журнал. - 1983. - № 2. - C. 153.
  49. РЕЄНТ О.П.  Видатний радянський державний і військовий діяч: (Короткий огляд літератури про життя та діяльність М.В. Фрунзе) // Український історичний журнал. - 1985. - № 2. - C. 138–143.
  50. РЕЄНТ О.П.  ВОЙКОВИНСКИЙ В.М. М.В. Фрунзе на Україні. – К.: Політвидав України, 1985. – 188 с. // Український історичний журнал. - 1985. - № 9. - C. 149–151.
  51. Реєнт О.П.  Деякі проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст.: стан і перспективи наукової розробки // Український історичний журнал. - 2000. - № 2. - C. 3-26.
  52. Реєнт О.П.  До 60-річчя доктора історичних наук, професора Г.Д.Казьмирчука // Український історичний журнал. - 2004. - № 3. - C. 146-155.
  53. Реєнт О.П.  До 60-річчя доктора історичних наук, професора О.А.Удода // Український історичний журнал. - 2017. - № 3. - C. 228.
  54. Реєнт О.П.  До 60-річчя доктора історичних наук, професора О.І.Гуржія // Український історичний журнал. - 2015. - № 1. - C. 232.
  55. Реєнт О.П.  До 60-річчя доктора історичних наук, професора О.М.Лебеденка // Український історичний журнал. - 2011. - № 3. - C. 232-234.
  56. Реєнт О.П.  До 70-річчя доктора історичних наук, професора П.В.Доброва // Український історичний журнал. - 2013. - № 4. - C. 227-229.
  57. Реєнт О.П.  До 80-річчя доктора історичних наук, професора Г.І.Гончарука // Український історичний журнал. - 2017. - № 4. - C. 227.
  58. РЕЄНТ О.П.  До питання про допомогу робітників України трудящому селянству в ліквідації розрухи в сільському господарстві у 1920 р. // Український історичний журнал. - 1979. - № 8. - C. 99–103.
  59. Реєнт О.П.  До проблеми скасування кріпосного права в 1861 р. // Український історичний журнал. - 2011. - № 1. - C. 34-51.
  60. Реєнт О.П.  Духовні й культурні підстави соборності України в ХІХ та на початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2006. - 11. - C. 8–17.
  61. Реєнт О.П.  Іван Франко та ідея соборності України (в контексті галицько-наддніпрянських стосунків останньої третини ХІХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2007. - 13. - C. 10–15.
  62. Реєнт О.П.  Ідея соборності України і спроби її реалізації в ХІХ – ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2004. - 8. - C. 7–15.
  63. Реєнт О.П.  Історичні події в Україні ХІХ - поч. ХХ ст.: сучасний дослідницький інтерес // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2003. - 6. - C. 7-12.
  64. Реєнт О.П.  Крах кірстовщини (провал контрреволюції у профспілковому русі України в період денікінської окупації) // До питання про розстановку політичних сил на Україні в 1917-1920 рр. - 1988. - 1. - C. 15-23.
  65. Реєнт О.П.  Латиш Ю. Григорій Казьмирчук: життя та наукова праця історика. – К., “Прайм”. – М., 2004. – 200 с. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2005. - 10. - C. 293–296.
  66. Реєнт О.П.  МОВЧАН О.М. Українські профспілки і Радянська держава в 20-ті роки. - К.: Ін-т історії України НАН України, 1999. - 278 с. // Український історичний журнал. - 2000. - № 5. - C. 124-126.
  67. Реєнт О.П.  МУКОВСЬКИЙ І.Т., ЛИСЕНКО О.Є. Звитяга і жертовність: українці на фронтах другої світової війни / За ред. В.Д.Конашевича. - К.: Пошуково-видавниче агенство “Книга Пам'яті України”, 1997. - 563 с. // Український історичний журнал. - 1997. - № 3. - C. 139-141.
  68. Реєнт О.П.  Патріарх українського краєзнавства [ Петро Тимофійович Тронько ] // Український історичний журнал. - 2000. - № 3. - C. 111-119.
  69. Реєнт О.П.  Перша світова війна й Україна: історико-теоретичні аспекти вивчення проблеми // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2002. - 4. - C. 5-11.
  70. Реєнт О.П.  Перша світова війна ХХ ст. та українське суспільство // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2005. - 9. - C. 15-20.
  71. Реєнт О.П.  Погляди членів таємних товариств на принципи взаємин між народами й державами // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2001. - 3. - C. 30-35.
  72. РЕЄНТ О.П.  Поповнення робітниками України Червоної Армії в 1920 р. // Український історичний журнал. - 1983. - № 3. - C. 28–34.
  73. РЕЄНТ О.П.  Праці соратників В.І. Леніна як джерело вивчення історії боротьби робітничого класу України за зміцнення Радянської влади (1917–1920 рр.) // Український історичний журнал. - 1986. - № 4. - C. 75–83.
  74. Реєнт О.П.  Проблеми історії України XIX - початку XX ст.: стан і перспективи наукової розробки // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2000. - 1. - C. 6-38.
  75. Реєнт О.П.  Проголошення ЗУНР: проблема легітимації // Український історичний журнал. - 2009. - № 1. - C. 4-11.
  76. Реєнт О.П.  РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ У 1917–1921 рр.: РОЗЧАРУВАННЯ ТА НАДІЇ // Спеціальні історичні дисципліни. - 2011. - 18. - C. 168-174.
  77. Реєнт О.П.  Революційні та соціальні рухи трудящих мас України // Український історичний журнал. - 2005. - № 4. - C. 89-107.
  78. Реєнт О.П.  Робітництво України і Центральна Рада // Робітництво України і Центральна Рада. - 1993. - 10. - C. 1-47.
  79. Реєнт О.П.  Сім Шевченкових ювілеїв // Український історичний журнал. - 2014. - № 2. - C. 22-29.
  80. Реєнт О.П.  Сім Шевченкових ювілеїв // Український історичний журнал. - 2014. - № 2. - C. 22.
  81. Реєнт О.П.  Соборність та проблеми специфіки регіонів України: теоретико-методологічні засади // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2006. - 12. - C. 8–19.
  82. Реєнт О.П.  Сучасна історична наука в Україні: шляхи поступу // Український історичний журнал. - 1999. - № 3. - C. 3-22.
  83. Реєнт О.П.  Українське ХІХ століття: сучасні проблеми дослідження // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2011. - 19. - C. 6-26.
  84. Реєнт О.П.  Український національний рух у Російській імперії та політика державної влади з «українського питання» в модерну добу // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2012. - 20. - C. 6-37.
  85. Реєнт О.П.  Український національно-визвольний Рух ХІХ–ХХ ст.: проблеми методології та історичної пам’яті // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2008. - 14. - C. 6–10.
  86. Реєнт О.П.  Українські декабристи чи декабристи на Україні?: Рух декабристів очима істориків 1920-х років / Упор., вступ. ст. та примітки Григорія Казьмирчука, Юрія Латиша. — К.: Логос, 2011. — 195 с. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2011. - 19. - C. 510-514.
  87. Реєнт О.П.  Українсько-білоруські взаємини у XIX - на початку XX ст.: період становлення // Український історичний журнал. - 2008. - № 1. - C. 161-169.
  88. Реєнт О.П.  Українсько-польські відносини у XIX - на початку XX ст. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2001. - 2. - C. 118-126.
  89. Реєнт О.П.  Українсько-польські відносини у XIX - на початку XX ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2001. - 2. - C. 118-126.
  90. Реєнт Олександр Петрович  Зубатовські організації в Україні: історико-теоретичні аспекти вивчення // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2002. - 9. - C. 371.
  91. Реєнт Олександр  Європейська дипломатія й Україна в період наполеонівських війн: огляд документальних свідчень // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2001. - 7. - C. 130.
  92. Реєнт Олександр  Завжди у пошуку нового // Історіографічні дослідження в Україні. - 2000. - 10. - C. 8-18.
  93. Реєнт Олександр  Завжди у пошуку нового // Спеціальні історичні дисципліни. - 2000. - 5. - C. 8-18.
  94. Реєнт Олександр  Інституту історії України НАНУ - 65 (1936 - 2001 pp.) // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2001. - 5. - C. 3-13.
  95. Реєнт Олександр  Інституту історії України НАНУ - 65 (1936-2001 рр.) // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2002. - 5. - C. 3.
  96. Реєнт Олександр  Криза сучасної історичної науки: джерелознавчий аспект проблеми // Спеціальні історичні дисципліни. - 1999. - 3. - C. 68-87.
  97. Реєнт Олександр  Павло Скоропадський на чолі Української держави // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2003. - 10. - C. 144.
  98. Реєнт Олександр  Стан сучасної історичної науки в Україні: регрес чи віха поступу? // Спеціальні історичні дисципліни. - 2000. - 4. - C. 87-127.
  99. Смолій В. А. , Реєнт О. П. Історик у дзеркалі епохи (до 100-річчя від дня народження І.О.Гуржія) // Український історичний журнал. - 2015. - № 5. - C. 164.
  100. Смолій В. А. , Реєнт О. П. Улюбленець Долі (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України, Героя України П.Т.Тронька) // Український історичний журнал. - 2015. - № 4. - C. 161.
  101. Смолій В. , Реєнт О. Улюбленець Долі // Краєзнавство. - 2015. - № 3-4. - C. 5.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. Реєнт О. Україна ХІХ - початку ХХ ст.: сучасний дослідницький інтерес / О. Реєнт // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. - К. : Вища шк.
  2. 1994. Реєнт О.П. Робітники України в 1917 - 1920 рр.(Соціально-політичні та економічні зміни) : Дис... д-ра іст. наук № 07.00.02 / О.П. Реєнт, 1994. - 458 с.
  3. 2002. Реєнт О. Проблеми реалізації ідеї української державності 1917 - 1921 рр. / О. Реєнт // Діалог: Історія, політика. економіка : Наук. і політ. журнал. - К. : Ін-т політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. - N3. - С. 165-169
  4. 2003. Бібліографічний покажчик творів Миколи Івановича Костомарова / відп. ред. Ю. Пінчук, члн. ред. кол. О. Реєнт, секр. О. Ясь, 2003. - 195 с.
  5. 2003. Десять років незалежності України: Минуле та сучасне державотворення : Наук. зб. / Ред. В. Смолій , О. Реєнт, Ю. Терещенко, 2003. - 434 с. (Введено оглавление)
  6. 2003. Лисенко О.Є. Українські церкви в контексті боротьби за національну державність (перша половина ХХ ст.) : сборник научных трудов / О.Є. Лисенко // Десять років незалежності України: Минуле та сучасне державотворення : Наук. зб. / Ред. В. Смолій , О. Реєнт, Ю. Терещенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - С. 73-76
  7. 2003. Осташко Т.С. Видавнича діяльність Українського союзу хліборобів-державників : сборник научных трудов / Т.С. Осташко // Десять років незалежності України: Минуле та сучасне державотворення : Наук. зб. / Ред. В. Смолій , О. Реєнт, Ю. Терещенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - С. 227-237
  8. 2003. Пінчук Ю.А. До бібліографії Миколи Костормарова : сборник научных трудов / Ю.А. Пінчук, Т.П. Чалая // Десять років незалежності України: Минуле та сучасне державотворення : Наук. зб. / Ред. В. Смолій , О. Реєнт, Ю. Терещенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - С. 37-45
  9. 2003. Реєнт О. Головко Микола Леонтійович : справочное издание / О. Реєнт // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 69
  10. 2003. Реєнт О. Капелюшний Валерій Петрович : справочное издание / О. Реєнт // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 130
  11. 2003. Реєнт О. Кондуфор Юрій Юрійович : справочное издание / О. Реєнт // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 146-148
  12. 2003. Реєнт О. Коцур Анатолій Петрович : справочное издание / О. Реєнт // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 155
  13. 2003. Реєнт О. Павло Скоропадський : монография / О. Реєнт, 2003. - 304 с.
  14. 2003. Реєнт О. Павло Скоропадський на чолі української держави : сборник научных трудов / О. Реєнт // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. пам'яті відомого вченого-історика доктора історичних наук Михайла Брайчевського з нагоди 80-річчя від дня народження. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Число 10 : Ч. 2. - С. 144-162
  15. 2003. Реєнт О. Профспілкове законодавство і боротьба трудящих за свої права в період 1905 - 1917 рр. : сборник научных трудов / О. Реєнт // Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст. : Зб. наук. пр., присвячений пам'яті академіка НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора. В 2-х т. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Т. 1. - С. 68-106
  16. 2003. Реєнт О. Рубльов Олександр Сергійович : справочное издание / О. Реєнт // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 282-283
  17. 2003. Реєнт О. Українсько-польські відносини в ХІХ - на початку ХХ ст. : сборник научных трудов / О. Реєнт // Історіографічні дослідження в Україні. - К. : Ін-т історії України, 2003. - Вип. 13 : Україна - Польща: історія і сучасність. (Зб. наук. пр. і спогадів П. М. Калениченка (1923-1983)), Ч.1. - С. 90-98
  18. 2003. Реєнт О.П. Історичні події в Україні ХІХ - поч. ХХ ст.: сучасний дослідницький інтерес : сборник научных трудов / О.П. Реєнт // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. VI. - С. 7-12
  19. 2003. Реєнт О.П. Потенціал національного відродження України : сборник научных трудов / О.П. Реєнт // Десять років незалежності України: Минуле та сучасне державотворення : Наук. зб. / Ред. В. Смолій , О. Реєнт, Ю. Терещенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - С. 10-26
  20. 2003. Реєнт О.П. Релігійний чинник у формуванні українсько нації : сборник научных трудов / О.П. Реєнт // Україна: національна ідея : Матеріали Міжнародної наукової конференції 23 квітня 2002 р. - К. : Київський Міжнародний ун-т, 2003. - С. 121-124
  21. 2003. Реєнт О.П. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ ст.) : монография / О.П. Реєнт, 2003. - 340 с.
  22. 2003. Реєнт О.П. Україна ХІХ - початку ХХст.: сучасний дослідницький інтерес / П. Реєнт // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. - К. : Вища шк., 2003. - N1. - С. 39-42
  23. 2003. Сідак В.С. Місце уенерівської спільноти в політичному протистоянні української еміграції у міжвоєнний період на європейському терені : сборник научных трудов / В.С. Сідак, Т.В. Вронська // Десять років незалежності України: Минуле та сучасне державотворення : Наук. зб. / Ред. В. Смолій , О. Реєнт, Ю. Терещенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - С. 264-277
  24. 2004. Андрусишин Б.І. Село Хоростець на історичній і міфологічній мапі України : монография / Б.І. Андрусишин // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. VIII. - С. 144-154
  25. 2004. Волковинський В.М. Україна в орбіті есерівського тероризму на початку ХХ ст. : монография / В.М. Волковинський // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. VIII. - С. 16-49
  26. 2004. Донік О.М. Соціальний статус купецької верстви в підросійській Україні наприкінці ХVІІІ - у ХІХ : монография / О.М. Донік // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. VIII. - С. 86-108
  27. 2004. Коляда І. Посібник для вчителя № 6 червень 2004 : монография / І. Коляда, О. Реєнт, 2004. - 148 с.
  28. 2004. Любченко В.Б. Обласний комісаріат Галичини і Буковини (1917 - 1918 рр.) : монография / В.Б. Любченко // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. VIII. - С. 50-72
  29. 2004. Машкін О.М. Ставлення урядових кіл Австро-Угорщини до москофілів Галичини, Буковини і Закарпаття у роки Першої світової війни : монография / О.М. Машкін // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. VIII. - С. 155-163
  30. 2004. Молчанов В.Б. Еволюція транспортного забезпечення населення губернських міст Правобережної України у кінці ХІХ - на початку ХХ ст. : монография / В.Б. Молчанов // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. VIII. - С. 164-185
  31. 2004. Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : монография. Вип. VIII / О.П. Реєнт, 2004. - 295 с. (Введено оглавление)
  32. 2004. Реєнт О. Актуальні проблеми історії України : сборник научных трудов / О. Реєнт // Україна соборна : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 1. - С. 6-22
  33. 2004. Реєнт О. Вплив Великої війни 1914 - 1918 рр. на цивілізаційні процеси в Україні (до 90-річчя початку Першої світової війни) : монография / О. Реєнт // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. До 10-річчя заснування віддділу спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України НАН України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Число 11 : Ч. 2. - С. 138-146
  34. 2004. Реєнт О. Вчитель - учителів : научное издание / О. Реєнт // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 25. : З непереможною правдою життя: Зб. наук. пр. на пошану Є. М. Скляренка. - С. 24-27
  35. 2004. Реєнт О. Загострення суперечностей в імперському суспільстві у роки Першої світової війни (липень 1914 - лютий 1917 рр.) : сборник научных трудов / О. Реєнт, О. Сердюк // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. VII. - С. 5-47
  36. 2004. Реєнт О. Перша світова війна і Україна : монография / О. Реєнт, О. Сердюк, 2004. - 480 с.
  37. 2004. Реєнт О.П. Вплив Великої війни 1914 - 1918 рр. на цивілізаційні процеси в Україні : научное издание / О.П. Реєнт // Сучасна цивілізація: Гуманітарний аспект. - К. : Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2004. - С. 89-95
  38. 2004. Реєнт О.П. До 60-річчя доктора історичних наук, професора Г.Д. Казьмирчука / О.П. Реєнт // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2004. - N3. - С. 146-155
  39. 2004. Реєнт О.П. Ідея соборності України і спроба її реалізації в ХІХ - ХХ ст. : монография / О.П. Реєнт // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. VIII. - С. 7-15
  40. 2004. Реєнт О.П. Історичний, ідеологічний і теоретичний аспекти типології держав : монография / О.П. Реєнт // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. VIII. - С. 277-283
  41. 2004. Реєнт О.П. Рецензія / О.П. Реєнт, А.І. Кудряченко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2004. - N5. - С. 135-141
  42. 2004. Реєнт О.П. Україна в період Першої світової війни: історіографічний аналіз / О.П. Реєнт; О.П. Раєнт, Б.М. Янишин // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2004. - N4. - С. 3-37
  43. 2004. Реєнт О.П. Україна між світовими війнами (1914-1939). Події. Люди. Документи. : Навч. посіб. / О.П. Реєнт, І.А. Коляда, 2004. - 544 с.
  44. 2004. Реєнт О.П. Українське питання в період Першої і Другої світових воєн: спроба порівняльного аналізу : монография / О.П. Реєнт, О.Є. Лисенко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. : Зб. статей. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 26 : До 60-річчя визволення України. - С. 21-37
  45. 2005. Волковинський В.М. Бойові дії та військові операції на українських землях у період Першої світової війни : монография / В.М. Волковинський // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. ІХ. - С. 21-60
  46. 2005. Дмитрієнко М.Ф. Охріменки - вони знали Лесю Українку : монография / М.Ф. Дмитрієнко, Л. Мірошниченко // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. Х. - С. 191-199
  47. 2005. Донік О.М. Громадська благодійність в Україні в роки Першої світової війни : монография / О.М. Донік // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. ІХ. - С. 61-86
  48. 2005. Машкін О.М. Дві ідеї, та два світи: боротьба між прибічниками російського самодержавства та націонал-демократами на теренах України в роки І Світової війни : монография / О.М. Машкін // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. ІХ. - С. 220-253
  49. 2005. Молчанов В.Б. Матеріальне становище населення губернських центрів Правобережної України напередодні Першої світової війни : монография / В.Б. Молчанов // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. ІХ. - С. 165-174
  50. 2005. Молчанов В.Б. Сціально-правове становище сільського населення України у першій половині ХІХ ст. (до 1861 р.) : монография / В.Б. Молчанов // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. Х. - С. 34-50
  51. 2005. Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст : монография. Вип. ІХ / О.П. Реєнт, 2005. - 332 с. (Введено оглавление)
  52. 2005. Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст : монография. Вип. Х / О.П. Реєнт, 2005. - 298 с. (Введено оглавление)
  53. 2005. Реєнт Ідея соборності України і спроби її реалізації у ХІХ - ХХ ст. : сборник научных трудов / О.П.О.П. РеєнтРеєнт; О.П. Реєнт // Україна соборна : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 2.-Ч.1 : Історико-політологічні та правові засади соборності й державотворення в Україні. - С. 3-11
  54. 2005. Реєнт О. Історична наука: її витоки та формування (ХІХ - початок ХХ ст.) : монография / О. Реєнт // Історіографічні дослідження в Україні. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 16 : Михайло Максимович і українська історична наука (Матеріали круглого столу, проведеного в Інституті історії України НАН України 10 листопада 2004 р. з нагоди 200-річчя від дня народження М.О. Максимовича. - С. 12-21
  55. 2005. Реєнт О. Основні напрямки дослідження Першої світової війни в українській історіографії : монография / О. Реєнт // ІІ міжнародний науковий конгрес українських істориків : Українська історична наука на сучасному етапі розвитку. - К.; Нью-Йорк; Острог : НаУОА, 2005. - Т. 1. - С. 69-72
  56. 2005. Реєнт О. Передмова : монография / О. Реєнт // Професор Микола Іванович Бушин: Україна - моя Батьківщина. - Черкаси : ЧДТУ, 2005. - С. 8-10
  57. 2005. Реєнт О. Перечитуючи написане : монография / О. Реєнт, 2005. - 256 с.
  58. 2005. Реєнт О. Спільний проект Інституту історії України НАН України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка з дослідження руху декабристів: досягнення та проблеми наукової співпраці : монография / О. Реєнт // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Наук. ред. Г.Д. Казьмирчука. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Т. ІV. - С. 54-58
  59. 2005. Реєнт О. Україна у Великій війні 1914 - 1918 рр.: основні дослідницькі напрями в сучасній історіографії / О. Реєнт, Б. Янишин // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. - К. : Вища шк., 2005. - N1. - С. 45-60
  60. 2005. Реєнт О.П. **NOT VALID RECORD 535281**Ідея соборності України і спроби її реалізації у ХІХ - ХХ ст. : сборник научных трудов / О.П. Реєнт // Україна соборна : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 2.-Ч.1 : Історико-політологічні та правові засади соборності й державотворення в Україні. - С. 3-11
  61. 2005. Реєнт О.П. Академік НАН України Петро Тимофійович Тронько (до 90-річчя від дня народження) / О.П. Реєнт // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2005. - N3. - С. 159-168
  62. 2005. Реєнт О.П. Історія України у схемах і таблицях : Навч. посіб. для вузів і шкіл / О.П. Реєнт, В.М. Шевченко, 2005. - 162 с.
  63. 2005. Реєнт О.П. Перша світова війна ХХ ст. та українське суспільство : монография / О.П. Реєнт // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. ІХ. - С. 15-20
  64. 2005. Реєнт О.П. Революційні та соціальні рухи трудящих мас України / О.П. Реєнт // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2005. - N4. - С. 89-107
  65. 2005. Реєнт О.П. Революція і соціальне становище трудящих мас України (до сторіччя Першої російської революції 1905 - 1907 рр.) : монография / О.П. Реєнт // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. : Зб. статей. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 32. - С. 13-23
  66. 2005. Реєнт О.П. Рецензія : монография / О.П. Реєнт // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. Х. - С. 293-296
  67. 2005. Реєнт О.П. Соборність України як наукова проблема і виклик часу : сборник научных трудов / О.П. Реєнт // Історія України: Маловідомі імена, події, факти : Зб. наук. праць на пошану, акад. НАН України П.Т. Тронька. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 29. - С. 31-38
  68. 2005. Смолій В.А. Вступне слово : монография / В.А. Смолій // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. ІХ. - С. 9-14
  69. 2005. Тимченко В.М. Османські джерела та історіографія з торговельних зв'язків Півдня України з Османською імперією (1775 - 1853 рр.) : монография / В.М. Тимченко // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. ІХ. - С. 188-192
  70. 2005. Усенко П.Г. Велика війна на Чорному морі (1914 - 1917 рр.) : монография / П.Г. Усенко // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. Х. - С. 103-148
  71. 2006. Андрусишин Б.І. Питання Першої світової війни на сторінках історичної художньої літератури : монография / Б.І. Андрусишин // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. ХІІ. - С. 37-49
  72. 2006. Вільшанська О.Л. Реклама на рубежі ХІХ - ХХ ст. у повсякденному житті населення України : монография / О.Л. Вільшанська // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. ХІІ. - С. 87-94
  73. 2006. Волковинський В.М. Занепад народовольського тероризму : монография / В.М. Волковинський // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. ХІ. - С. 187-205
  74. 2006. Волковинський В.М. Україна у Кримській війні 1853 - 1856 рр. (до 150-річчя Східної війни) : монография / В.М. Волковинський, О.П. Реєнт, 2006. - 211 с.
  75. 2006. Донік О.М. Купецьке промислове підприємництво в Україні (ХІХ - початку ХХ ст.) : монография / О.М. Донік // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. ХІ. - С. 154-168
  76. 2006. Донік О.М. Промислове підприємництво дворянства в Україні (1861 - 1900 рр.) : монография / О.М. Донік // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. ХІІ. - С. 103-118
  77. 2006. Крижанівська О.О. Держава й церква в уявленнях селян Правобережної України доби скасування кріпосного права : монография / О.О. Крижанівська // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. ХІІ. - С. 155-165
  78. 2006. Крижанівська О.О. Рецензія : монография / О.О. Крижанівська // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. ХІ. - С. 341-342
  79. 2006. Машкін О.М. Участь вихідців з Європи в економічному житті Східної Наддніпрянщини кінця ХVIII - першої половини ХІХ ст.: українська радянська історіографія 1920-х рр. : монография / О.М. Машкін // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. ХІІ. - С. 50-65
  80. 2006. Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст : монография. Вип. ХІІ / О.П. Реєнт, 2006. - 281 с. (Введено оглавление)
  81. 2006. Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : монография. Вип. ХІ / О.П. Реєнт, 2006. - 345 с. (Введено оглавление)
  82. 2006. Реєнт О.П. Вступне слово : монография / О.П. Реєнт // Велика Війна: Українство і благодійність (1914 - 1917 рр.) / Н. Загребельна, І. Коляда. - К. : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Ін-т Історії України НАН України, 2006. - С. 4-18
  83. 2006. Реєнт О.П. Духовні й культурні підстави соборності України в ХІХ та на початку ХХ ст. : монография / О.П. Реєнт // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. ХІ. - С. 8-17
  84. 2006. Реєнт О.П. Петро Тимофійович Тронько : монография / О.П. Реєнт // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 386-395
  85. 2006. Реєнт О.П. Підготовка і здійснення селянської реформи 1861 р. : монография / О.П. Реєнт // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 1. - С. 357-363
  86. 2006. Реєнт О.П. Розд. 10: Світова війна 1914 - 1918 рр. і українське селянство : монография / О.П. Реєнт, І.Г. Патер // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 1. - С. 473-524
  87. 2006. Реєнт О.П. Селянські рухи : монография / О.П. Реєнт // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 1. - С. 332-337
  88. 2006. Реєнт О.П. Соборність та проблеми специфіки регіонів України: теоретико-методологічні засади : монография / О.П. Реєнт // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. ХІІ. - С. 8-19
  89. 2006. Реєнт О.П. Соціальне життя села в Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. : монография / О.П. Реєнт // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 1. - С. 367-379
  90. 2006. Реєнт О.П. Столипінська аграрна реформа : монография / О.П. Реєнт, О.В. Сердюк // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 1. - С. 388-407
  91. 2006. Реєнт О.П. Україна соборна : Наук. розвідки і рец. (до 15-річчя незалежності України) / О.П. Реєнт, 2006. - 155 с. (Введено оглавление)
  92. 2006. Терентьєва Н.О. Благодійна діяльність родини Маразлі з будівництва та утримання установ Одеси культурно-освітнього напрямку : монография / Н.О. Терентьєва // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. ХІІ. - С. 183-190
  93. 2006. Усенко П.Г. Роковані початки історичної антропології "Софіївки": польський можновладець-олігарх і грецька-супер-красуня в українському пристановищі та московському часі на стику ХVIII - ХІХ ст. : монография / П.Г. Усенко // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. ХІІ. - С. 246-261
  94. 2006. Шандра В.С. Історія повсякдення як науковий підхід для вдосконалення досліджень історії України ХІХ - початку ХХ ст. : монография / В.С. Шандра, О.О. Крижанівська, О.Л. Вільшанська // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. ХІ. - С. 28-39
  95. 2006. Шандра В.С. Про призначення адміністративно-територіальних реформ у Російській імперії : монография / В.С. Шандра // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. ХІІ. - С. 20-24
  96. 2006. Юсова Н.М. Питання києво-руської спадщини та етногенезу слов'янських народів у працях О.Преснякова : монография / Н.М. Юсова // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. ХІ. - С. 96-123
  97. 2006. Янишин Б.М. Націоналізм та соціалізм у політичних концепціях Івана Франка (до 150-річчя від дня народження) : монография / Б.М. Янишин // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. ХІ. - С. 331-340
  98. 2007. Андрусишин А. Рецензія : монография / А. Андрусишин // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІV. - С. 358-359
  99. 2007. Виговський М.Ю. Рецензія : монография / М.Ю. Виговський // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІV. - С. 355-357
  100. 2007. Вільшанська О.Л. Мода у повсякденному житті міського населення України кінця ХІХ - початку ХХ ст. : монография / О.Л. Вільшанська // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІV. - С. 309-322
  101. 2007. Гордуновський О.М. Стан наукової розробки проблеми розвитку хлібної торгівлі на Півдні України в ХІХ ст. : монография / О.М. Гордуновський, О.І. Гуржій // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІІІ
  102. 2007. Донік О.М. Погляди Івана Франка на українсько-російські взаємини : монография / О.М. Донік // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІІІ. - С. 27-29
  103. 2007. Донік О.М. Участь дворян України в промисловому виробництві (початок ХІХ ст. - 1850-ті рр.) : монография / О.М. Донік // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІІІ. - С. 121-136
  104. 2007. Донік О.М. Участь купецтва України в органах міського самоврядування (1870 - 1918 рр.) : монография / О.М. Донік // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІV. - С. 63-76
  105. 2007. Корольов Г.О. Національна еліта в творчій спадщині Івана Франка : монография / Г.О. Корольов // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІІІ. - С. 53-55
  106. 2007. Крижанівська О.О. Співпраця і незгоди між І.Я. Франком та М.С. Грушевським : монография / О.О. Крижанівська // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІІІ. - С. 56-59
  107. 2007. Любченко В.Б. Життя провінційного міста: повітовий Переяслав у ХІХ ст. : монография / В.Б. Любченко // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІV. - С. 268-284
  108. 2007. Мартинов А. Рецензія : монография / А. Мартинов // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІV. - С. 360-361
  109. 2007. Молчанов В.Б. Корупція як соціальний чинник добробуту імперської адміністрації у під російській Україні в ХІХ - на початку ХХ ст. : монография / В.Б. Молчанов // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІV. - С. 247-267
  110. 2007. Молчанов В.Б. Проблеми добробуту населення України в творчій спадщині великого Каменяра : монография / В.Б. Молчанов // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІІІ. - С. 70-73
  111. 2007. Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : монография. Вип. ХІV / Голова редкол. О.П. Реєнт, 2007. - 360 с. (Введено оглавление)
  112. 2007. Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : монография. Вип. ХІІІ / О.П. Реєнт, 2007. - 233 с. (Введено оглавление)
  113. 2007. Реєнт О. Інститут історії України НАН України - осередок дослідження руху декабристів : монография / О. Реєнт // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Т. 5. - С. 59-63
  114. 2007. Реєнт О. Соборність та проблеми специфіки регіонів України: теоретико-методологічні засади : монография / О. Реєнт // Регіональна історія України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 1. - С. 91-106
  115. 2007. Реєнт О. Україна в Першій світовій війні: сучасні науково-методологічні акценти : монография / О. Реєнт // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 88-103
  116. 2007. Реєнт О. Україна в першій світовій війні: сучасні науково-методологічні аспекти : монография / О. Реєнт // Terra cossacorum: студії з давньої і нової історії України : Наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. Валерія Степанкова. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 528-544
  117. 2007. Реєнт О. Український національно-визвольний рух ХІХ - ХХ століть: проблеми методології та історичної пам"яті : монография / О. Реєнт // Гуржіївські історичні читання : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 41-46
  118. 2007. Реєнт О.П. Іван Франко та ідея соборності України (в контексті галицько-наддніпрянських стосунків останньої третини ХІХ ст.) : монография / О.П. Реєнт // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІІІ. - С. 10-15
  119. 2007. Реєнт О.П. Історія України ХІХ - початку ХХ ст.: методологічний зріз і тематичні напрями наукового пошуку / О.П. Реєнт // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N6. - С. 218-232
  120. 2007. Реєнт О.П. Основні напрями благодійної діяльності греків ХVІІІ - ХІХ ст. : монография / О.П. Реєнт, Н.О. Терентьєва // Розвиток еллінізму в Україні у ХVIII - XXI cт. 21 - 23 травня 2007 року : Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 травня 2007 р.). - Маріуполь, 2007. - С. 74-76
  121. 2007. Реєнт О.П. Перша світова війна й українське питання : монография / О.П. Реєнт // Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття : Міжнародна науково-теоретична конференція 20-21 листопада 2007 р. - К. : Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2007. - С. 67-85
  122. 2007. Реєнт О.П. Потенціал національного відродження України в імперську добу : монография / О.П. Реєнт // Державотворчий процес в Україні 1991-2006. - К. : Наук. думка, 2007. - С. 48-66
  123. 2007. Реєнт О.П. Українське питання у контексті двох світових воєн: проблеми методології та історичної пам'яті : сборник / О.П. Реєнт // Маловідомі сторінки історії Другої світової війни в Україні та на Полтавщині : Зб. наук. ст. за матеріалами Всеукраїнської наук. конф. (23-24 травня 2007 р.) / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава : АСМІ, 2007. - С. 16-24
  124. 2007. Реєнт О.П. Український національно-визвольний рух ХІХ - ХХ ст.: проблеми методології та історичної пам'яті : монография / О.П. Реєнт // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІV. - С. 6-10
  125. 2007. Реєнт О.П. Усі гетьмани України: легенди, міфи, біографії : монография / О.П. Реєнт, 2007. - 415 с.
  126. 2007. Рубльов О.С. До історії вітчизняного совєтофільства початку 1920-х років: співробітництво Н.Суровцової у часописі "Нова Громада" (1923 - 1924) : монография / О.С. Рубльов, П.Е. Синицький // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІІІ. - С. 197-219
  127. 2007. Смолій В.А. Вступне слово : монография / В.А. Смолій // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІІІ. - С. 8-9
  128. 2007. Степаненко Г.В. Жіночі духовні школи в Україні у ХІХ - на початку ХХ ст.: шлях від елементарної до фахової педагогічної освіти : монография / Г.В. Степаненко // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІІІ. - С. 184-196
  129. 2007. Шандра В.С. Рецензія : монография / В.С. Шандра // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІV. - С. 350-354
  130. 2007. Шандра В.С. Чиновник з особливих доручень при Київському Генерал-губернаторові: соціологічний портрет : монография / В.С. Шандра // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІІІ. - С. 156-176
  131. 2007. Янишин Б.М. Відень як чинник внутрішнього розвитку українського руху в Галичині останньої третини ХІХ ст. : монография / Б.М. Янишин // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІV. - С. 193-207
  132. 2008. Задорожнюк А. Промислове виробництво в містах і містечках Подільської губернії кінця ХVІІІ - початку ХХ ст. : монография / А. Задорожнюк; Відповід. ред. В.А. Смолій, 2008. - 270 с.
  133. 2008. Реєнт О. Український національно-визвольний рух ХІХ - ХХ століть: проблеми методології та історичної пам'яті : сборник научных трудов / О. Реєнт // Галичина : Всеукр. наук. і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 100 років від дня народження Р.Шухевича / Голов. ред. М.Кугутяк. - Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2008. - Ч. 14. - С. 15-19
  134. 2008. Реєнт О.П. Актуальні дослідницькі проблеми в історіографічній спадщині Віталія Григоровича Сарбея : сборник / О.П. Реєнт // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : Матеріали Других Сарбеївських читань / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. ХV. - С. 8-11
  135. 2008. Реєнт О.П. Історична наука, їївитоки та формування : научное издание / О.П. Реєнт // Історія української культури : У п”яти томах / Голов. ред. Г.А. Скрипник. - К. : Наук. думка, 2008. - Т. 4 : кн. 1 Українська культура першої половини ХІХ століття. - С. 595-600
  136. 2008. Реєнт О.П. Рецензія / О.П. Реєнт, Я.С. Іщенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2008. - N2. - С. 171-175
  137. 2008. Реєнт О.П. Українсько-білоруські взаємини у ХІХ - на початку ХХ ст.: період становлення / О.П. Реєнт // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2008. - N1. - С. 161-169
  138. 2008. Реєнт О.П. Українсько-російські відносини доби гетьманату Павла Скорпадського як наукова проблема : сборник / О.П. Реєнт // Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії : Всеукраїнська наук. конф. 19 - 20 травня 2008 р. / Відп. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. - С. 61-68
  139. 2009. Реєнт О. Бентежний дух: ескізи до портрета С.Бандери : сборник научных трудов / О. Реєнт, О. Лисенко // Галичина : Всеукраїнський наук. і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. До 100-річчя від дня народження С. Бандери / Голов. ред. М. Кугутяк. - Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2009. - Ч. 15-16. - С. 17-21
  140. 2009. Реєнт О. До читачів : научное издание / О. Реєнт // Шевченків край. Історико-етнографічне дослідження : До 195-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка / Кер. авт. кол. В. Щербатюк; Голова редкол. Є. Моісеєв . - К. : Наук. думка, 2009. - С. 5
  141. 2009. Реєнт О. Історія України : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Реєнт, О. Малій, 2009. - 240 с.
  142. 2009. Реєнт О. Нове грунтовне дослідження з історії кримознавства / О. Реєнт // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. - К. : Вища шк., 2009. - N3. - С. 125-126
  143. 2009. Реєнт О. Рец.: Репресії проти родин "ворогів народу": перша спроба комплексного аналізу / О. Реєнт // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. - К. : Вища шк., 2009. - N5. - С. 124-126
  144. 2009. Реєнт О. Соціальні аспекти розвитку наукового потенціалу в Україні і профспілки : сборник научных трудов / О. Реєнт // Гуржіївські історичні читання : Зб. наук. пр. / Голов. ред.: В.А. Смолій, А.І. Кузьмінський, С.Ю. Наумов. - Черкаси : Ін-т історії України НАНУ, 2009. - С. 72-77
  145. 2009. Реєнт О. Україна ХІХ - ХХ століть : Роздуми та студії історика / О. Реєнт; Відп. ред. В.А. Смолій, 2009. - 486 с.
  146. 2009. Реєнт О.П. Історичні долі українських регіонів : від територіальної суміжності до соборності в незалежній державі : монография / О.П. Реєнт // Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Кер. авт. кол. А.І. Кудряченко. - К. : Фенікс, 2009. - С. 126-145
  147. 2009. Реєнт О.П. Проголошення ЗУНР: проблема легітимації / О.П. Реєнт // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N1. - С. 4-11
  148. 2009. Реєнт О.П. Проголошення ЗУНР: проблеми легітимації : сборник научных трудов / О.П. Реєнт // Соборність як чинник українського державотворення : (до 90-річчя Акту злуки). Всеукраїнська наук. конф. (К., 21 січня 2009 р.). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - С. 19-23
  149. 2009. Реєнт О.П. Рецензія / О.П. Реєнт // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N2. - С. 224-226
  150. 2009. Реєнт О.П. Українці в Державній Думі Російської імперії : сборник научных трудов / О.П. Реєнт // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. ХVІ. - С. 318-337
  151. 2009. Тронько П.Т. Краєзнавство - міцний фундамент історичної пам'яті, об'єднуючий суспільний рух у справі духовного відродження України і національно-патріотичного виховання громадян : научное издание / П.Т. Тронько, О.П. Реєнт // Проблеми регіональної історії в контексті загальноукраїнських подій : Наук. дослідження і документи / Упоряд.: В. Щербатюк, О. Березовський; Голова редкол. В. Колесник. - К. : Синопсис, 2009. - С. 4-7
  152. 2010. Реєнт О. Історія України : Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Реєнт, О. Малій, 2010. - 240 с.
  153. 2010. Реєнт О. Слово про академіка НАН України П.Т. Тронька (до 95-річчя від дня народження) : сборник научных трудов / О. Реєнт // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. ст / Голов. ред. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 36 : На пошану академіка НАН України Героя України П.Т. Тронька. - С. 15-31
  154. 2010. Реєнт О. Слово про вченого : сборник научных трудов / О. Реєнт // Україна крізь віки : Зб. наук. пр. на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія / Відп. ред. О. Онищенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - С. 14-19
  155. 2010. Реєнт О.П. Жовтневий переворот у Петрограді 1917 : словарь / О.П. Реєнт // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 2 : Предметно-тематична частина: Д - Й. - С. 139-142
  156. 2010. Реєнт О.П. Пам'яті Наталії Олексіївни Терентьєвої (1947 - 2009) : сборник научных трудов / О.П. Реєнт // Елліністичні студії : Зб. спогадів та наук. пр. пам'яті Наталії Олексіївни Терентьєвої / Відп. ред. О.П. Реєнт; Упоряд.: Н.І. Бацак, В.В. Томазов. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - С. 4-12
  157. 2010. Реєнт О.П. Рецензія / О.П. Реєнт // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2010. - N3. - С. 219-223
  158. 2010. Реєнт О.П. Розд. 8: Українці в Державній Думі Російської імперії : научное издание / О.П. Реєнт // Історія українського парламентаризму : Від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення / Голова ред. ради В.М. Литвин; Кер. авт. кол. В.А. Смолій. - К. : Дніпро, 2010. - Т. І-ІІІ. - С. 244-264
  159. 2010. Реєнт О.П. Хлібні ресурси України в добу капіталістичного розвитку (1861 - 1914 рр.) : научное издание / О.П. Реєнт // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. ХVІІ. - С. 6-40
  160. 2011. Гуржій О.І. Від гетьмана до гетьмана: рід Скоропадських в історії України : монография / О.І. Гуржій, О.П. Реєнт, 2011. - 228 с.
  161. 2011. Реєнт О. До проблеми скасування кріпосного права в 1861 році / О. Реєнт // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2011. - N1. - С. 22-35
  162. 2011. Реєнт О. Експорт хлібних продуктів з українських губерній Російської імперії (1861 - 1914 років) : сборник научных трудов / О. Реєнт // Студії з історії української революції 1917 - 1921 років : Зб. наук. пр. на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народження та 40-ряччя наук.-пед. діяльн. / Голова редкол. В. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. - С. 122-144
  163. 2011. Реєнт О. Путівник із кримського краєзнавства 20-х років минулого століття / О. Реєнт // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2011. - N2. - С. 338-339
  164. 2011. Реєнт О.П. Велика реформа 1861 р.: погляд із ХХІ толіття : сборник научных трудов / О.П. Реєнт // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. ХVІІІ : Приурочений Великій реформі 1861 р. - С. 7-24
  165. 2011. Реєнт О.П. До 60-річчя доктора історичних наук, професора О.М. Лебеденка / О.П. Реєнт // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2011. - N3. - С. 232-231
  166. 2011. Реєнт О.П. До проблеми скасування кріпосного права в 1861 р. / О.П. Реєнт // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2011. - N1. - С. 34-51
  167. 2011. Реєнт О.П. Реалізація ідеї української державності у 1917 - 1921 рр.: розчарування та надії : сборник научных трудов / О.П. Реєнт // Спеціальні історичні дисциплини: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Голова редкол. В.А. Смолій; відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Число 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.: Перші (міжнар.) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. - С. 168-174
  168. 2011. Реєнт О.П. Рецензія : сборник научных трудов / О.П. Реєнт // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. ХІХ. - С. 510-514
  169. 2011. Реєнт О.П. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861 - 1914 рр.) : монография / О.П. Реєнт; Відп. ред. В. Смолій, 2011. - 365 с.
  170. 2011. Реєнт О.П. Українське ХІХ століття: сучасні проблеми дослідження : сборник научных трудов / О.П. Реєнт // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. ХІХ. - С. 6-25
  171. 2011. Реєнт О.П. Ч. 5, розд. 20: Економічний розвиток великої України (1861 - 1900) : научное издание / О.П. Реєнт, В.В. Шевченко // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Ніка-Центр, 2011. - Т. 1. - С. 601-648
  172. 2011. Реєнт О.П. Ч. 6, розд. 22: Розвиток українських земель на початку ХХ ст. : научное издание / О.П. Реєнт, В.Б. Молчанов, В.В. Шевченко // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Центр-Ніка, 2011. - Т. 2. - С. 11-63
  173. 2011. Реєнт О.П. Ч. 6, розд. 23: Україна у Першій світовій війні (1914 - 1917) : научное издание / О.П. Реєнт // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Центр-Ніка, 2011. - Т. 2. - С. 64-96
  174. 2012. Гуржій О. Війна 1812 року: український контекст : научное издание / О. Гуржій; Відп. ред. В.А. Смолій, 2012. - 154 с.
  175. 2012. Реєнт О. "Жива історія" "Казкового" села / О. Реєнт // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2012. - N1. - С. 167-168
  176. 2012. Реєнт О. Звіт Правління Національної спілки краєзнавців України (доповідь Голови НСКУ, члена-кореспондента НАН України Олександра Реєнта) / О. Реєнт // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2012. - N1. - С. 13-22
  177. 2012. Реєнт О. Краєзнавство в творчості Андрія Малишка / О. Реєнт // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2012. - N4. - С. 73-74
  178. 2012. Реєнт О. Реалізація ідеї української державності у 1917 - 1921 рр.: розчарування та надії : научное издание / О. Реєнт // Український парламентаризм: проблеми історії та сучасної політичної практики : (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського) / Голова редкол. В.М. Литвин. - К. : Укр. ін-т нац. пам'яті, 2012. - С. 174-182
  179. 2012. Реєнт О. Хронограф краєзнавчого руху / О. Реєнт // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2012. - N2. - С. 5
  180. 2012. Реєнт О.П. Рецензія / О.П. Реєнт // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N6. - С. 185-192
  181. 2012. Реєнт О.П. Рецензія / О.П. Реєнт, П.В. Добров // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N2. - С. 218-221
  182. 2012. Реєнт О.П. Український національний рух у Російській імперії та політика державної влади з "українського питання" в модерну добу : сборник научных трудов / О.П. Реєнт // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.ПА. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. ХХ. - С. 6-37
  183. 2013. Гордуновський О.М. Український хліб і його реалізація в ХVІІІ - на початку ХХ ст. : (Нариси з історії та економіки) / О.М. Гордуновський; Відп. ред. В.А. Смолій, 2013. - 224 с.
  184. 2013. Гуржій О.І. Іван Скоропадський : научно-популярная литература / О.І. Гуржій; Голов. ред. Р.Стасюк, 2013. - 222 с.
  185. 2013. Гуржій О.І. Славетні битви на теренах України : від князівської доби до початку ХХ століття / О.І. Гуржій, О.П. Реєнт, 2013. - 336 с.
  186. 2013. Реєнт О. Відчуття образу історії / О. Реєнт // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2013. - N1. - С. 75-80
  187. 2013. Реєнт О. На чолі Української держави (до 140-річчя з дня народження Павла Скоропадського) / О. Реєнт // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2013. - N2. - С. 87-94
  188. 2013. Реєнт О. Національні рухи та національна політика Російської імперії в Україні напередодні революційних подій 1917 р. : сборник научных трудов / О. Реєнт // Українська революція 1917 - 1921 років: погляд із сьогодення / Голова редкол. В.М. Литвин. - К. : Укр. ін-т нац. пам'яті, 2013. - С. 44-56
  189. 2013. Реєнт О. Спадкоємці невтомних подвижників : научно-популярная литература / О. Реєнт // Материк краєзнавства : Зб. присвяч. лауреатам Премії ім. Дмитра Яворницького Нац. спілки краєзнавців України / Упоряд.: Р.Маньковська, В.Устименко, Є.Букет, О.Романцов. - Донецк : ПРОМІНЬ, 2013. - С. 4-6
  190. 2013. Реєнт О. Формування сучасної історіографії української нації : сборник научных трудов / О. Реєнт // Проблеми вивчення історії Української революції 1917 - 1921 років / Голов. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 9. - С. 5-9
  191. 2013. Реєнт О. Часопис "Краєзнавство" на шляху оновлення / О. Реєнт, Л. Баженов, О. Бажан // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2013. - N4. - С. 5-7
  192. 2013. Реєнт О. Шабля й люлька - вся родина / О. Реєнт // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2013. - N4. - С. 269-272
  193. 2013. Реєнт О.П. Вступне слово : сборник научных трудов / О.П. Реєнт // Проблеми історії України ХІХ - ХХ ст. : Зб. наук. пр. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 21. - С. 9-12
  194. 2013. Реєнт О.П. Гетьманат Павла Скоропадського: українсько-російські відносини - науковий зріз : сборник научных трудов / О.П. Реєнт // Національна та історична пам'ять : Зб. наук. пр. / Голов. ред. В.Ф. Солдатенко. - К. : НВЦ Пріоритети, 2013. - Вип. 7 : Спецвипуск: "Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження)". - С. 41-47
  195. 2013. Реєнт О.П. До 70-річчя доктора історичних наук, професора П.В. Доброва / О.П. Реєнт // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N4. - С. 227-229
  196. 2013. Реєнт О.П. Передмова : научно-популярная литература / О.П. Реєнт // Велика війна 1914 - 1918 рр. і Україна / Упоряд. О.Реєнт. - К. : КЛІО, 2013. - С. 9-16
  197. 2013. Реєнт О.П. Рецензія / О.П. Реєнт // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N5. - С. 216-220
  198. 2013. Реєнт О.П. Розд. 1: Перша світова війна в українській історіографії : научно-популярная литература / О.П. Реєнт, Б.М. Янишин // Велика війна 1914 - 1918 рр. і Україна / Упоряд. О.Реєнт. - К. : КЛІО, 2013. - С. 18-60
  199. 2013. Реєнт О.П. Розд. 4: Перша світова війна й політичні сили українства : научно-популярная литература / О.П. Реєнт // Велика війна 1914 - 1918 рр. і Україна / Упоряд. О.Реєнт. - К. : КЛІО, 2013. - С. 303-309
  200. 2013. Реєнт О.П. Розд. 5: Економічне становище в підросійській Україні : научно-популярная литература / О.П. Реєнт, О.В. Сердюк, В.В. Шевченко // Велика війна 1914 - 1918 рр. і Україна / Упоряд. О.Реєнт. - К. : КЛІО, 2013. - С. 378-408
  201. 2013. Реєнт О.П. Розд. 7: Післямова : научно-популярная литература / О.П. Реєнт, В.В. Шевченко // Велика війна 1914 - 1918 рр. і Україна / Упоряд. О.Реєнт. - К. : КЛІО, 2013. - С. 707-710
  202. 2013. Реєнт О.П. Розд. 7: Українська Центральна Рада і Тимчасовий уряд. УНР. Гетьманат Павла Скоропадського 1918 р. : научно-популярная литература / О.П. Реєнт // Велика війна 1914 - 1918 рр. і Україна / Упоряд. О.Реєнт. - К. : КЛІО, 2013. - С. 654-690
  203. 2013. Реєнт О.П. Розд.7: Визрівання системної кризи в умовах війни : научно-популярная литература / О.П. Реєнт // Велика війна 1914 - 1918 рр. і Україна / Упоряд. О.Реєнт. - К. : КЛІО, 2013. - С. 642-654
  204. 2013. Реєнт О.П. Селянський рух в українських губерніях часів Першої світової війни (здобутки радянської історіографії 1920-х рр.) : сборник научных трудов / О.П. Реєнт, В.М. Шевченко // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : Зб. наук. пр. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 22. - С. 317-323
  205. 2014. Віднянський С.В. Міжнародна наукова конференція "Методологічні й концептуальні питання дослідження історії русинів та українців у центрально-Східній Європі" й засідання комісії істориків україни та Словаччини у Високих Татрах / С.В. Віднянський, М.І. Мушинка, О.П. Реєнт // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N6. - С. 220-223
  206. 2014. Реєнт О. 25-річчю Народного Руху України присвячується / О. Реєнт // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2014. - N3/4. - С. 169-170
  207. 2014. Реєнт О. Перша світова війна 1914 - 1918 рр.: український контекст / О. Реєнт, Т. Ковальчук // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2014. - N3/4. - С. 21-24
  208. 2014. Реєнт О. Проблеми києвознавства : сборник научных трудов / О. Реєнт // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 200-річчю від дня народження Т.Шевченка та 250-річчю від дня народження М.Берлинського / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : ПП Фоліант, 2014. - С. 6-9
  209. 2014. Реєнт О. Сім Шевченкових ювілеїв / О. Реєнт, Н. Мех // Вопросы истории : Ежемесячный журнал. - М. : "Редакция журнала "Вопросы истории", РАН, 2014. - N5. - С. 5-9
  210. 2014. Реєнт О. Сім Шевченкових ювілеїв / О. Реєнт, Н. Мех // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2014. - N1. - С. 5-9
  211. 2014. Реєнт О. Чому Кимська війна 1853 - 1856 рр.стала явищем міжнародного суспільного життя? : научное издание / О. Реєнт // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 227-234
  212. 2014. Реєнт О.П. Велика війна 1914 - 1918 рр. у сучасній українській історіографії / О.П. Реєнт, Б.М. Янишин // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N3. - С. 4-21
  213. 2014. Реєнт О.П. Людендорф (Ludendorff) Еріх : словарь / О.П. Реєнт // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев; кер. авт. кол. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 5 : Біографічна частина: А - М. - С. 276-278
  214. 2014. Реєнт О.П. Науково-краєзнавчі експедиції у дослідженні сучасних проблем українського краєзнавства : сборник научных трудов / О.П. Реєнт // Джерела духовності : Наук.-краєзнавчі експедиції Нац. спілки краєзнавців України 2009 - 2013 рр. Документи та матеріали / За заг. ред. О.П. Реєнта; упоряд.: В.Дмитрук, Р.Маньковська, Є. Букет. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2014. - С. 7-10
  215. 2014. Реєнт О.П. Перша світова війна і наслідки геополітичних катаклізмів початку ХХ ст. для України : научное издание / О.П. Реєнт // Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни) : Тези доповідей Всеукраїнської наук. конф. з міжнар. участю. (К. - Черкаси, 25-26 вересня 2014 р.) / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 7-9
  216. 2014. Реєнт О.П. Сім Шевченкових ювілеїв / О.П. Реєнт // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N2. - С. 22-29
  217. 2014. Реєнт О.П. Сім шевченкових ювілеїв : сборник научных трудов / О.П. Реєнт // Інтелігенція і влада : Зб. наук. пр. / Голов. ред. Г.І. Гончарук. - Одеса : Астропринт, 2014. - С. 46-56
  218. 2014. Реєнт О.П. Сім Шевченкових ювілеїв : сборник научных трудов / О.П. Реєнт // Т.Г. Шевченко крізь два століття: людина, творець, символ : Матеріали круглого столу (К., 11 березня 2014 року) / Відп. ред. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 3-11
  219. 2014. Реєнт О.П. Тарас Шевченко в українському національному відродженні: історія ювілеїв : сборник научных трудов / О.П. Реєнт // Краєзнавча шевченкіана України : Матеріали ХІІІ Всеукр. наук. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. (м. Канів, 24-25 жовтня 2014 р.) / Упоряд. В.М. Мельниченко; за ред. О.П. Реєнта. - Черкаси, 2014. - С. 9-16
  220. 2015. Гуржій О.І. Славетні битви. Від Донбасу до Карпат. Від Києва до Криму : научно-популярная литература / О.І. Гуржій, О.П. Реєнт, 2015. - 336 с.
  221. 2015. Кирієнко О. Ч. 1: Велика війна мовою офіційних документів : научно-популярная литература / О. Кирієнко, О. Реєнт // Перша світова війна 1914-1918 рр. і Україна: мовою документів і свідчень / Упоряд. В.Шевченко; голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Кліо, 2015. - С. 14-16
  222. 2015. Реєнт О. Краєзнавча Шевченкіана України : научно-популярная литература / О. Реєнт, Л. Новохатько // Україна Тараса Шевченка / Упоряд.: Р.В. Маньковська, В.М. Мельниченко; голов. ред. О.П. Реєнт. - Харків : Фоліо, 2015. - С. 5-6
  223. 2015. Реєнт О. Кримська війна 1853 - 1856 рр. стала явищем міжнародного суспільного життя? : научно-популярная литература / О. Реєнт // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 273-281
  224. 2015. Реєнт О. Марія Федорівна Дмитрієнко: вчений, учитель, людина : сборник научных трудов / О. Реєнт // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. до 80-річчя д-ра іст. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Держ. премії України в галузі науки і техніки М.Ф. Дмитрієнко / Упоряд. В.В. Томазов; Відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Ч. 26-27. - С. 7-10
  225. 2015. Реєнт О. Поступ українського краєзнавства / О. Реєнт, В. Дмитрук // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2015. - N1/2. - С. 8-31
  226. 2015. Реєнт О. Соборність України: спроби реалізації та виклики часу : сборник научных трудов / О. Реєнт // Соборність України: історичний контекст і виклики сьогодення / Відп. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 11-16
  227. 2015. Реєнт О.П. До 60-річчя доктора історичних наук, професора О.І. Гуржія / О.П. Реєнт // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2015. - N1. - С. 232-235
  228. 2015. Реєнт О.П. З історії Національної спілки краєзнавців України (до 90-річчя заснування) / О.П. Реєнт // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2015. - N3. - С. 4-20
  229. 2015. Реєнт О.П. Іван Олександрович Гуржій: між наукою і епохою : сборник научных трудов / О.П. Реєнт // Гуржіївські історичні читання / Голов. ред. В.А. Смолій. - Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А., 2015. - Вип. 10 : До 100-річчя з дня народження академіка І.О. Гуржія. - С. 8-12
  230. 2015. Реєнт О.П. Перша світова війна і наслідки геополітичних катаклізмів початку ХХ ст. для України : сборник научных трудов / О.П. Реєнт // Перша світова війна: історичні долі держав і народів : Зб. наук. пр. (до 100-річчя від початку Першої світової війни) / За заг. ред. А.І. Кудряченка. - К. : ДУ Ін-т всесвітньої історії НАН України, 2015. - С. 30-36
  231. 2015. Смолій В. Улюбленець долі / В. Смолій, О. Реєнт // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2015. - N3/4. - С. 5-13
  232. 2015. Смолій В.А. Історик у дзеркалі епохи (до 100-річчя від дня народження І.О. Гуржія) / В.А. Смолій, О.П. Реєнт // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2015. - N5. - С. 164-171
  233. 2015. Смолій В.А. Улюбленець долі (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України, Героя України П.Т. Тронька) / В.А. Смолій, О.П. Реєнт // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2015. - N4. - С. 161-172
  234. 2016. Реєнт О.П. Лук'янівська в'язниця (Лук'янівський тюремний замок, Київський СІЗО № 13): історико-правова довідка : сборник научных трудов / О.П. Реєнт // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : Зб. наук. пр. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2016. - Вип. 25. - С. 270-275
  235. 2016. Реєнт О.П. Портові міста - основні реалізатори хлібних продуктів з українських губерній Російської імперії (1861 - 1914 рр.) : сборник научных трудов / О.П. Реєнт // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : Зб. наук. пр. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2016. - Вип. 25. - С. 3-22