ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

РУБЛЬОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000374

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Рубльов Олександр Сергійович
Варіанти імені
Rublov; Рубльов
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ТЕРОРУ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ 
Посадавчений секретар Інституту історії України НАН України, завідувач відділу історії державного терору радянської доби
Науковий ступіньдоктор історичних наук
Вчене званняпрофесор
Участь у роботі
вчених рад
19??‒

вчений секретар Вченої ради Інституту історії України НАН України

Участь у роботі
спеціалізованих рад
201?‒

член Спеціалізованої ради із захисту дисертацій Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України

20??‒

член Спеціалізованої ради із захисту дисертацій Інституту історії України НАН України

Премії та нагороди
 • 2017
 • Державна премія України в галузі науки і техніки (за «Енциклопедію історії України» (у 10 томах); у співавторстві)

 • 2011
 • Орден «За заслуги» ІІІ ступеня

  Література
  1. Указ Президента України №101/2017 від 7 квітня 2017 р. "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року"
  2. Указ Президента України №845/2011 від 23 серпня 2011 р. "Про відзначення державними нагородами України з нагоди 20-ї річниці незалежності України"

  РУБЛЬОВ Олександр Сергійович (31.05.1957, м. Київ) – дослідник історії України першої пол. XX ст. «Відмінник освіти України» (1996). Лауреат премії ім. М. С. Грушевського НАН України за цикл праць з проблем методології і методики історичної україністики (1997). Заслужений працівник культури України (2004). 1979 з відзнакою закінчив іст. фак-т Київ. держ. пед. ін-ту. 1979–83 – ст. лаборант, 1983–88 – м. н. с., 1988–90 – н. с., 1990–91 – с. н. с. Ін-ту історії АН УРСР. Канд. дис. «Історичні погляди Ярослава Галана» (1988, наук. кер. – д. і. н. Р. г. Симоненко). 1991–96 – зав. відділу джерел новітньої історії України Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. 1994–96 (за сумісн.) – с. н. с. комп’ютерно-видавничого відділу Ін-ту історії України НАН України. З 1996 – вчений секретар Ін-ту історії України НАН України. Докт. дис. захистив за монографією «Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914–1939)» (2005). З 2005 – гол. редактор ж-лу «З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ».

  Основні праці:

  Зневажена Кліо. – К., 2005 (у співавт.)..
  Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914 – 1939). – К., 2004..
  Нариси історії професійних спілок України. – К., 2004 (у співавт.)..
  Новітня історія України (1939–2003): Навч. посіб. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Вид. 2-ге, доопрацьов. – К., 2003..
  Історія України. Навч. посіб. для 11-го кл. – К., 2000 (у співавт.)..
  Українські визвольні змагання 1917–1921 рр. – К., 1999 (у співавт.)..
  Шляхами на Соловки: Радянське десятиріччя Михайла Лозинського // УІЖ. – 1997. – №№ 4–6; 1998. – № 1..
  У лещатах тоталітаризму: Перше двадцятиріччя Інституту історії України НАН України (1936–1956 рр.): Зб. док. і матеріалів: У 2 ч. – К., 1996 (упоряд.)..
  Інститут історії України НАН України: перше двадцятиріччя (1936–1956) // УІЖ. – 1996. – № 6 (у співавт.)..
  Михайло Грушевський: Перший рік у Радянській Україні (спроба реконструкції) // УІЖ. – 1996. – № 5, 6..
  Маловідомі сторінки біографії українського історика: М. І. Марченко // УІЖ. – 1996. – № 1–3..
  Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції. 20–50-і рр. ХХ ст. – К., 1994 (у співавт.)..
  Михайло Козоріс: Доля інтелігента // Український археографічний щорічник. – К., 1992, Вип. 2..
  Сталінщина і доля західноукраїнської інтелігенції (20–40-і роки ХХ ст.) // УІЖ. – 1991. – № 1–7..
  Репресоване краєзнавство: 20–30-і рр. – К., 1991 (у співавт.)..
  Ярослав Галан – борець за правду і справедливість // УІЖ. – 1990. – № 2, 3..

  Література:

  Українські історики ХХ ст.: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 2: У 2 ч. – Ч. 1. – К., Львів, 2003..
  Вчені Інституту історії України НАН України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1 – К., 1998..


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. АНТИФАШИСТСЬКИЙ КОНГРЕС ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ У ЛЬВОВІ 1936
  2. БАДАН-ЯВОРЕНКО Олександр Іванович
  3. БЕСІДОВСЬКИЙ Гірш Зелікович
  4. БЄЛОУСОВ Сергій Миколайович
  5. БОТВИН Нафталі
  6. БЮЛЕТЕНЬ УРЕ
  7. ВИНАР Любомир Роман
  8. ВІТИК Семен Гнатович
  9. ГАВРИЛІВ Мирослав Степанович
  10. ГАВРИЛЮК Олександр Якимович
  11. ГАЛАН Ярослав Олександрович
  12. ГОЛУВКО Тадеуш-Людвік
  13. ГУРКА Ольгерд
  14. ҐЕДРОЙЦ Єжи
  15. ДЗЕНІС Освальд Петрович
  16. "ДНІПРО", радіостанція
  17. ЕРСТЕНЮК Микола Васильович
  18. ЄНЕВИЧ Федір Федорович
  19. "З АРХІВІВ ВУЧК–ГПУ–НКВД– КГБ"
  20. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ В УСРР 1920–1930-х РОКІВ
  21. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (ЗУНР)
  22. ІДЗІКОВСЬКІ
  23. ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНИХ СПРАВ
  24. ІНСТИТУТ З ВИВЧЕННЯ СРСР
  25. ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
  26. ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКА
  27. КАЛЮЖНИЙ Наум Михайлович
  28. КВІСЛІНГ Відкун-Абрахам-Лоріц
  29. КОВАЛЕВСЬКИЙ Микола Миколайович
  30. КОЗЛАНЮК Петро Степанович
  31. КОРДУБА Мирон Михайлович
  32. КОРОТЧЕНКО Дем'ян Сергійович
  33. "КОСМОС", видавництво
  34. КРАКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  35. КУДРЯ Данило Євменович
  36. КУЛИК Іван Юліанович
  37. ЛАБА Василь
  38. ЛАВРІНЕНКО Юрій Андріанович
  39. ЛАДАН Павло Степанович
  40. ЛІТЕРАТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЗАХІДНЯ УКРАЇНА", Спілка революційних письменників "Західня Україна", ЛІТЕРАТУРНО-АРТИСТИЧНЕ ТОВАРИСТВО У КИЄВІ
  41. ЛОБОДОВСЬКИЙ Юзеф
  42. ЛОЄК Єжи
  43. ЛОСЬ Ян-Станіслав
  44. ЛЮБЛІНЕР Стефан
  45. ЛЮБЧЕНКО Панас Петрович
  46. МAНТЕЙФЕЛЬ-ЦЬОГЕ Тадеуш
  47. МАРЧАК Микола Макарович
  48. МАРЧЕНКО Михайло Іванович
  49. НАЗАРУК Осип Тадейович
  50. НАШЕ ЖИТТЯ
  51. ПАЦИФІКАЦІЯ
  52. ПІВДЕННО-СХІДНИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ У ПЕРЕМИШЛІ
  53. ПОДІЛИ ПОЛЬЩІ 1772, 1793, 1795
  54. ПОЛОНІЗАЦІЯ
  55. "ПОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ" СПРАВА 1933–1935
  56. РАДІОСТАНЦІЯ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
  57. РАДЯНСЬКА УКРАЇНА
  58. РІЧИЦЬКИЙ Андрій
  59. РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ
  60. САВЧЕНКО Федір Якович
  61. САУЛЕВИЧ Ян Домінікович
  62. СКАРБЕК Болеслав Володиславович
  63. СТАШЕВСЬКИЙ Євген Дмитрович
  64. СТРУХМАНЧУК Яків Михайлович
  65. СТШАЛКІВ, табір
  66. УКРАЇНСЬКИЙ ФРОНТ (1939)
  67. ФЕДЕНКО Панас Васильович
  68. ЧЕРВОНА ДВАНАДЦЯТКА
  69. ЧОРТКІВСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ УГА 1919

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (1990) Рубльов О. С., Черченко Ю. А. Західноукраїнська інтелігенція та сталінщина.
  2. (1990) Рубльов О. С., Черченко Ю. А. Згадка про сумні роковини.
  3. (1994) Рубльов О. С., Черченко Ю. А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції, 20–50-ті роки XX ст.
  4. (1999) Рубльов О. С., Реєнт О. П. Україна крізь віки. Т. 10: Українські визвольні змагання 1917-1921 рр.   
  5. (2000) Рубльов О. С., Дрібниця В. О. Історія України : Навч. посіб. для 11 кл.
  6. (2003) Рубльов О. С. Новітня історія України (1939–2003) : Навч. посіб. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.
  7. (2004) Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914 – 1939).   
  8. (2014) Рубльов О., Якубова Л. Органи етнополітичного регулювання в контексті політики коренізації : український досвід   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Боєчко В.Д. , Латун О.І., Рубльов О.С. БОЛТЕНКОВА Л.Ф. Интернационализм в действии. - М.: Мысль, 1988. - 222 с. // Український історичний журнал. - 1990. - № 11. - C. 154-156.
  2. Віднянський С. В. , Рубльов О. С. Л.Алексієвець. Польща: Утвердження незалежної держави 1918-1926 // Український історичний журнал. - 2007. - № 5. - C. 212-216.
  3. ДАНИЛЬЧЕНКО О.П. , РУБЛЬОВ О.С. Вклад трудящих Української РСР в освоєння цілинних земель // Український історичний журнал. - 1984. - № 3. - C. 34–44.
  4. Данилюк Ю.З. , Реєнт О.П., Рубльов О.С. 60-річчя Інституту історії України НАНУ [1996 р. ] // Український історичний журнал. - 1997. - № 1. - C. 150-154.
  5. Коваль М. В. , Рубльов О. С. Інститут історії України HAH України: перше двадцятиріччя (1936–1956 pp.) // Український історичний журнал. - 1996. - № 6. - C. 50-68.
  6. Рубльов О. С , Юркова О. В. Інститут історії України НАН України: віхи історії (1936-2006 pp.) // Український історичний журнал. - 2006. - № 6. - C. 4-35.
  7. Рубльов О. С. , Черненко Ю. А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції (20-ті – 40-ві роки XX ст.) (Закінчення) // Український історичний журнал. - 1991. - № 7. - C. 3-15.
  8. Рубльов О. С. , Черненко Ю. А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції (20-ті — 40-і роки XX сг.) (Продовження) // Український історичний журнал. - 1991. - № 2. - C. 10-20.
  9. Рубльов О. С. , Черченко Ю. А. Сталинщина й доля західноукраїнської інтелігенції (20-ті – 40-ві роки XX ст.) (Продовження) // Український історичний журнал. - 1991. - № 5. - C. 17-28.
  10. Рубльов О. С. , Черченко Ю. А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції (20-ті – 40-ві роки XX ст.) (Продовження) // Український історичний журнал. - 1991. - № 6. - C. 24-35.
  11. Рубльов О. С. , Черченко Ю. А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції (20-ті — 40-ві роки XX ст.) // Український історичний журнал. - 1991. - № 1. - C. 3-12.
  12. Рубльов О. С. , Черченко Ю. А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції (20-ті — 40-ві роки XX ст.). (Продовження) // Український історичний журнал. - 1991. - № 4. - C. 30-43.
  13. Рубльов О. С. , Черченко Ю. А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції (20-ті—40-ві роки XX ст.) (Продовження) // Український історичний журнал. - 1991. - № 3. - C. 3-15.
  14. Рубльов О. С.  Вивільняючись із маґнетичного поля імперщини: обговорення в Інституті історії АН УССР праці М.Брайчевського "Приєднання чи возз’єднання?" (4 липня 1974 р.) // Український історичний журнал. - 2016. - № 5. - C. 37.
  15. Рубльов О. С.  Маловідомі сторінки біографії українського історика // Український історичний журнал. - 1996. - № 1. - C. 106-118.
  16. Рубльов О. С.  Михайло Грушевський: перший рік у Радянській Україні (спроба реконструкції) (Закінчення) // Український історичний журнал. - 1996. - № 6. - C. 3-25.
  17. Рубльов О. С.  Михайло Грушевський; перший рік у Радянській Україні (спроба реконструкції) // Український історичний журнал. - 1996. - № 5. - C. 50-71.
  18. Рубльов О. , Синицький П. «Я мушу продовжувати свою справу літописця...»: Гулагівська «одіссея» Надії Суровцової 1927-1954 pp. у реабілітаційно-мемуарному контексті // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2007. - 29. - C. 215-282.
  19. Рубльов О.  "Herr Hagemeier, Herr Hagemeier! Man hält mich hier fest!": арешт 11 липня 1937 р. співробітниці Генерального консульства Німеччини у Києві Ерни Герндт // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2017. - № 2 (48). - C. 347.
  20. Рубльов О.  Західноукраїнська інтелігенція у таборах СССР, 1930-ті рр.: людські біографії у контексті “перековки” // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2004. - 22. - C. 250-314.
  21. Рубльов О.  Слово до читачів // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2009. - 32. - C. 7-9.
  22. Рубльов О.  У пошуках правди історії: Інститут історії України НАН України: друге двадцятиріччя (1957-1977 рр.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 166-199.
  23. Рубльов О.  Фундатор української географічної науки: Степан Рудницький — людина й учений // Регіональна історія України. - 2018. - Вип. 12. - C. 207.
  24. Рубльов О.  Ян Саулевич (1897–1937): від заступника голови Центральної комісії нацменшин при ВУЦВК до «польського шпигуна» // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2008. - 30. - C. 348-414.
  25. Рубльов О.С. , Синицький П.Е. До історії вітчизняного совєтофільства початку 1920-х років: співробітництво Н. Суровцової у часописі “Нова Громада” (1923-1924) // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2007. - 13. - C. 197–219.
  26. Рубльов О.С. , Черченко Ю.А. Західноукраїнська інтелігенція та сталінщина // Західноукраїнська інтелігенція та сталінщина. - 1990. - 7. - C. 3-58.
  27. Рубльов О.С. , Черченко Ю.А. Згадка про сумні роковини // Згадка про сумні роковини. - 1990. - 10. - C. 3-20.
  28. Рубльов О.С.  «Український історичний журнал»: історія офіційна й залаштункова (1957-1988 pp.) // Український історичний журнал. - 2007. - № 6. - C. 18-55.
  29. РУБЛЬОВ О.С.  Невідомі радіокоментарі Ярослава Галана 1943 р. // Український історичний журнал. - 1985. - № 11. - C. 116–120.
  30. Рубльов О.С.  Публічний діалог “Перебудова й історична наука” // Український історичний журнал. - 1989. - № 2. - C. 157-158.
  31. Рубльов О.С.  Сторінка з історії київського “галичознавства” 1920-х рр.:аспіранти М. С. Грушевського О. Павлик і В. Костащук // Український історичний журнал. - 2003. - № 2. - C. 89-113.
  32. Рубльов О.С.  Ян Саулевич (1897-1937): біографія «хрещеного батька» Мархлевського району у контексті репресій 1930-х років // Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей). Вип.34. - 2007. - 34. - C. 143-176.
  33. Рубльов Олександр  «Українці-католики»: феномен польсько- українського порубіжжя ХІХ–ХХ ст. // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2011. - 20. - C. 77-96.
  34. Рубльов Олександр  Викриття "агентури польського фашизму" в УСРР: "Справа "Польської Військової Організації" 1933-1934 pp. (мета, механізм фабрикації, наслідки) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 7. - C. 170-189.
  35. Рубльов Олександр  Галицькими маршрутами ГУЛАГу: західноукраїнська інтелігенція у таборах СРСР, 1930-ті роки // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 6. - C. 319-341.
  36. РУБЛЬОВ ОЛЕКСАНДР  Дослідження проблем тоталітарного минулого у сучасній українській історіографії: до постановки проблеми // Історіографічні дослідження в Україні. - 2000. - 10. - C. 234-245.
  37. РУБЛЬОВ ОЛЕКСАНДР  Дослідження проблем тоталітарного минулого у сучасній українській історіографії: до постановки проблеми // Спеціальні історичні дисципліни. - 2000. - 5. - C. 234-245.
  38. Рубльов Олександр  Іван Кулик (1897-1937) - український поет, компартійний урядовець, «літературний генерал»: портрет особи у тоталітарному інтер'єрі // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2009. - 15. - C. 45-62.
  39. Рубльов Олександр  Організація управління на польсько-українському прикордонні за ІІ Речіпосполитої // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. - 2013. - 7. - C. 175-192.
  40. Рубльов Олександр  Совєтські пенсії західноукраїнським інтелектуалам, 1920-ті - початок 1930-х pp.: Timeo danaos.? // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 8. - C. 161-176.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2003. Рубльов О. Викриття "агентури польського фашизму" в УСРР: "Справа "Польської Військової Організації" 1933 - 1934 рр. (мета, механізм фабрикації, наслідки) : материалы временных коллективов / О. Рубльов // Геноцид українського народу: історична пам'ять та політико-правова оцінка : Міжнар. наук.-теорет. конф., Київ, 25 листопада 2000 р.: Матеріали. - К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2003. - С. 201-227
  2. 2003. Рубльов О. Винар любомир : справочное издание / О. Рубльов // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 54-55
  3. 2003. Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у Наддніпрянщині (1914 - 1921 рр.) : сборник научных трудов / О. Рубльов // Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст. : Зб. наук. пр., присвячений пам'яті академіка НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора. В 2-х т. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Т. 1. - С. 141-194
  4. 2003. Рубльов О. Литвин Микола Романович : справочное издание / О. Рубльов, Л. Шепель // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 193-194
  5. 2003. Рубльов О. ШКІЦ до історії загибелі української "Полонії", 1930-ті роки : сборник научных трудов / О. Рубльов // Історіографічні дослідження в Україні. - К. : Ін-т історії України, 2003. - Вип. 13 : Україна - Польща: історія і сучасність. (Зб. наук. пр. і спогадів П. М. Калениченка (1923-1983)), Ч.1. - С. 275-319
  6. 2003. Рубльов О.С. Від підданих Австрії до громадян України: галицька українська інтелігенція та Українська революція - від рецепції до участі (1917 - 1921 рр.) : сборник научных трудов / О.С. Рубльов // Історія України: Маловідомі імена, події, факти : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 22-23. - С. 117-156
  7. 2003. Рубльов О.С. Сторінка з історії київського "галичознавства" 1920-х рр. / О.С. Рубльов // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАЦ АН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. дослідження. - Киiв, 2003. - N2. - С. 89-113
  8. 2004. Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914-1939) : монография / О. Рубльов, 2004. - 648 с.
  9. 2004. Рубльов О.С. Михайло Ілліч Бондаренко: маловідомий голова "уряду" УРСР : монография / О.С. Рубльов // Істоія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. статей. - Кам'янець-Подільський; К.; Хмельницький : Абетка-НОВА, 2004. - Вип. 28 : До 60-річчя визволення України. - С. 229-237
  10. 2005. Бажан О.Г. Історія під пресом ідеології : монография / О.Г. Бажан, Ю.З. Данилюк, О.С. Рубльов // Зневажена Кліо : Зб. ст. / Голов. ред. Ю.З. Данилюк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 3-74
  11. 2005. Рубльов О.С. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914 - 1939) : Автореф. дис... д-ра іст. наук № 07.00.01 / О.С. Рубльов , 2005. - 33 с.
  12. 2005. Рубльов О.С. Матвій Іванович Яворський : монография / О.С. Рубльов // Зневажена Кліо : Зб. ст. / Голов. ред. Ю.З. Данилюк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 565-592
  13. 2006. Рубльов О.С. Інститут історії України НАН України: віхи історії (1936 - 2006 рр.) / О.С. Рубльов, О.В. Юркова // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N6. - С. 4-35
  14. 2006. Рубльов О.С. Інститут історії України НАН України: Віхи істрії (1936 - 2006) : монография / О.С. Рубльов, О.В. Юркова // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 5-35
  15. 2006. Рубльов О.С. Рецензія : монография / О.С. Рубльов // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 33. - С. 402-410
  16. 2006-2007. Рубльов О. Між конфронтацією й толеруванням: галичани - українці й поляки - у часи Першої світової війни та Української революції : монография / О. Рубльов // Україна: культурна спадщина, національна свідоість, державність : Зб. наук. пр. / Відп. ред. М.Крикун. - Л. : Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, 2006-2007. - Вип. 15 : CONFRATERNITAS. Ювілейний зб. на пошану Ярослава Ісаєвича. - С. 607-613
  17. 2007. Віднянський С.В. Рецензія / С.В. Віднянський, О.С. Рубльов // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N5. - С. 212-216
  18. 2007. Подкур Р.Ю. Історіографія політичних репресій в Україні (друга половина 1980-х - 1990-ті рр.) : монография / Р.Ю. Подкур, О.С. Рубльов // Політичні репресії в Україні (1917 - 1980 - ті рр.) : Бібліогр. покажч. / С. Калитко, С. Рубльов, Р. Подкур, Л. Шевченко. - К.; Житомир : Полісся, 2007. - С. 4-35
  19. 2007. Рубльов О. Етапи славного шляху / О. Рубльов // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. - К. : Вища шк., 2007. - N3. - С. 104-112
  20. 2007. Рубльов О. У пошуках правди історії: Інститут історії України НАН України: друге двадцятиріччя (1957 - 1997 рр.) : монография / О. Рубльов // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 166-199
  21. 2007. Рубльов О. Ч. ІІ, розд. ІV: Утворення Західноукраїнської Народної Республіки : монография / О. Рубльов // Україна: політична історія. ХХ - початок ХХІ ст. - К. : Парламентське вид-во, 2007. - С. 353-391
  22. 2007. Рубльов О. Ч. ІІІ, розд. IV: Українці в міжвоєнній Польщі (1921 - 1939) : монография / О. Рубльов // Україна: політична історія. ХХ - початок ХХІ ст. - К. : Парламентське вид-во, 2007. - С. 586-615
  23. 2007. Рубльов О.С. "Укаїнський історичний журнал": історія офіційна й залаштункова (1957 - 1988 рр.) / О.С. Рубльов // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N6. - С. 18-55
  24. 2007. Рубльов О.С. До історії вітчизняного совєтофільства початку 1920-х років: співробітництво Н.Суровцової у часописі "Нова Громада" (1923 - 1924) : монография / О.С. Рубльов, П.Е. Синицький // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІІІ. - С. 197-219
  25. 2007. Рубльов О.С. Ян Саулевич(1897 - 1937): біографія "хрещеного батька" Мархлевського району у контексті репресій 1930-х років : сборник научных трудов / О.С. Рубльов // Історія України : Маловідомі імена, події, факти. (Зб. ст.) / Голов. ред. П.Т. Тронько. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 34. - С. 143-176
  26. 2008. Віднянський С.В. Ч. І; розд. 10: Українські землі у складі Польщі, Румунії і Чехословаччини : монография / С.В. Віднянський, О.С. Рубльов // Політична система для України : Історичний досвід і виклики сучасності / Голов. ред. В.М. Литвин. - К. : Ніка-Центр, 2008. - С. 430-493
  27. 2008. Рубльов О.С. Розд. 12: Організація управління в українських землях ІІ Речі Посполитої : научное издание / О.С. Рубльов // Нариси історії державної служби в Україні / Співголови редкол.: Т.В. Мотренко, В.А. Смолій. - К. : Ніка-Центр, 2008. - С. 237-235
  28. 2008. Рубльов О.С. Фрагмент спогадів про Друга і Колегу : монография / О.С. Рубльов // Покликання бути людиною : Пам'яті Юрія Зіновійовича Данилюка (1958 - 2005) / Упоряд.: В.І. Дмитрук, Р.Ю. Подкур, І.І. Ставнюк. - К. : Телесик, 2008. - С. 23-30
  29. 2009. Рубльов О. Іван Кулик (1897 - 1937) - український поет, компартійний урядовець, "літературний генерал": портрет особи у тоталітарному інтер'єрі : сборник научных трудов / О. Рубльов // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 15 : На пошану д-ра іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України В.М. Даниленка з нагоди 60-річчя від дня народж. та 35-річчя наук. пр., Ч. 2. - С. 45-62
  30. 2009. Рубльов О.С. Розд. 15: Організація управління в українських землях ІІ речі Посполитої : научное издание / О.С. Рубльов // Історія державної служби в Україні : У п'яти томах / Відп. ред.: Т.В. Мотренко, В.А. Смолій; авт. кол.: О.Г. Аркуша, О.В. Бойко, Є.І. Бородін та ін. - К. : Ніка-Центр, 2009. - Т. 2. - С. 7-32
  31. 2010. Рубльов О. "КПУ є моєю партією і єї політика є моєю політикоє...": сторінки біографії Павла Ладана (1892 - 1933) : сборник научных трудов / О. Рубльов // Україна крізь віки : Зб. наук. пр. на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія / Відп. ред. О. Онищенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - С. 774-786
  32. 2010. Рубльов О.С. Інститут з вивчення СРСР (англ. - Іnstitute for the Study of the USSR; нім. - Institut zur Erforschung der USSR) : словарь / О.С. Рубльов // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 2 : Предметно-тематична частина: Д - Й. - С. 202
  33. 2010. Рубльов О.С. Розд. 15: Українці в парламентському житті Другої Речіпосполитої : научное издание / О.С. Рубльов // Історія українського парламентаризму : Від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення / Голова ред. ради В.М. Литвин; Кер. авт. кол. В.А. Смолій. - К. : Дніпро, 2010. - Т. І-ІІІ. - С. 407-431
  34. 2011. Рубльов О. "Українці-католики": феномен польсько-українського порубіжжя ХІХ - ХХ ст. : сборник научных трудов / О. Рубльов // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. Засновано 1991 р. / Відп. ред. С. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 20. - С. 77-96
  35. 2011. Рубльов О.С. Ч. 6, розд. 27: Західна Україна : научное издание / О.С. Рубльов // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Центр-Ніка, 2011. - Т. 2. - С. 274-290
  36. 2012. Павлишин О.І. Розд. 5: Західноукраїнська Народна Республіка : научно-популярная литература / О.І. Павлишин, О.С. Рубльов // Нариси історії Української революції 1917 - 1921 років / Голова редкол. В.А. Смолій; кер. авт. кол. В.Ф. Верстюк. - К. : Наукова думка, 2012. - Кн. 2. - С. 137-240
  37. 2012. Рубльов О. "Енциклопедія історії України" : справочное издание / О. Рубльов // Науковий інструментарій українознавця. - К. : ННДІУВІ, 2012. - С. 136-138
  38. 2012. Рубльов О.С. Легіони польські : научное издание / О.С. Рубльов // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 3 : Предметно-тематична частина: К - О. - С. 139-142
  39. 2013. Рубльов О. Іноземні дипломатичні представництва в умовах "Великого терору" в Україні : сборник научных трудов / О. Рубльов, Н. Рубльов // Політичні репресії в Українській РСР 1937 - 1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації : До 75-річчя "Великого терору" в СРСР. Матеріали Всеукр. наук. конф. м. Київ, 15 березня 2012 р. / Упоряд.: О.Г. Бажан, Б.Ю. Подкур; Співголови редкол.: В.А. Смолій, В.М. Литвин. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - С. 393-407
  40. 2013. Рубльов О. Організація управління на польсько-українському прокордонні зи ІІ Речіпосполитої : сборник научных трудов / О. Рубльов // Регіональна історія України : Зб. наук. ст. / Голов. ред. В.Смолій; відп. ред. Я. Верменич. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 7. - С. 175-192
  41. 2013. Рубльов О.С. Рецензія / О.С. Рубльов // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N6. - С. 202-206
  42. 2013. Рубльов О.С. Розд. 7: Західно-Українська Народна Республіка : научно-популярная литература / О.С. Рубльов // Велика війна 1914 - 1918 рр. і Україна / Упоряд. О.Реєнт. - К. : КЛІО, 2013. - С. 691-707
  43. 2014. Рубльов О. Органи етнополітичного регулювання в контексті політики коренізації: український досвід : научное издание / О. Рубльов; Відп. ред. С.В. Кульчицький, 2014. - 406 с.
  44. 2014. Рубльов О.С. Бенедикт ХV (Benedictus, маркіз Джакомо делла К'єза) : словарь / О.С. Рубльов // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев; кер. авт. кол. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 5 : Біографічна частина: А - М. - С. 29
  45. 2014. Рубльов О.С. Бесідовський (Бесєдовський) Гірш Зелікович : словарь / О.С. Рубльов // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев; кер. авт. кол. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 5 : Біографічна частина: А - М. - С. 31-32
  46. 2014. Рубльов О.С. Бончковський (Baczkowski) Володимир : словарь / О.С. Рубльов // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев; кер. авт. кол. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 5 : Біографічна частина: А - М. - С. 42-43
  47. 2014. Рубльов О.С. Калюжний (Шейтельман) Наум Михайлович : словарь / О.С. Рубльов // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев; кер. авт. кол. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 5 : Біографічна частина: А - М. - С. 185-186
  48. 2014. Рубльов О.С. Кордуба Мирон Михайлович : словарь / О.С. Рубльов // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев; кер. авт. кол. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 5 : Біографічна частина: А - М. - С. 210-213
  49. 2014. Рубльов О.С. Лободовський (Lobodowski) Юзеф : словарь / О.С. Рубльов // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев; кер. авт. кол. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 5 : Біографічна частина: А - М. - С. 266-268
  50. 2014. Рубльов О.С. Лось (Los) Ян-Станіслав : словарь / О.С. Рубльов // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев; кер. авт. кол. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 5 : Біографічна частина: А - М. - С. 271-274

   Проекти Інституту

  1. З історії Інституту