ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

СМОЛІЙ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000409

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Смолій Валерій Андрійович
Варіанти імені
Smolij; Смолий
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ 
Посададиректор Інституту, завідувач відділу історії України середніх віків та раннього нового часу
Науковий ступіньдоктор історичних наук
Членство в Академіях наук та наукових товариствах
Участь у роботі
вчених рад
19??‒

голова Вченої ради Інституту історії України НАН України

Участь у роботі
спеціалізованих рад
19??‒

голова Спеціалізованої ради із захисту дисертацій Інституту історії України НАН України

Премії та нагороди
 • 2011
 • Орден князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Донбас і Крим в економічному, суспільно-політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, перспективи. Аналітична доповідь / Відп. ред. Г. Боряк. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2016. – 616 с. (у співавторстві із Станіславом Кульчицьким та Ларисою Якубовою).

  2. Донбас і Крим: місце в модерному національному проекті (аналітична записка). – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 66 с. (у співавторстві із Станіславом Кульчицьким та Ларисою Якубовою).

  Література
  1. Указ Президента України №845/2011 від 23 серпня 2011 р. "Про відзначення державними нагородами України з нагоди 20-ї річниці незалежності України"

  СМОЛІЙ Валерій Андрійович (01.01.1950, с. Авратин Волочиського р-ну Хмельницької обл.) – фахівець у галузі історії України доби середньовіччя та раннього нового часу. Академік НАН України (1995), проф. (1999). Заслужений діяч науки і техніки України (1998). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2001), премії для молодих учених АН УРСР (1978). Нагороджений «Відзнакою Президента України» (1996), орденом Ярослава Мудрого V (1999) та ІV (2004) ступенів. 1970 з відзнакою закінчив іст. фак-т Кам’янець-Подільського держ. пед. ін-ту. Два роки перебував на викладацькій роботі. 1972–75 – аспірант, 1975–79 – м. н. с., 1979–86 – с. н. с., з 1986 – зав. відділу історії феодалізму (з 1991 – відділ історії України середніх віків, з 2006 – відділ історії України середніх віків і раннього нового часу), 1991–93 – заст. директора з наукової роботи, з грудня 1993 – директор Ін-ту історії України НАН України. Канд. дис. «Возз’єднання Правобережної України з українськими землями у складі Російської держави» (1975, наук. кер. – чл.-кор. АН УРСР Ф. П. Шевченко). Докт. дис. «Соціальна свідомість учасників народних рухів на Україні (друга половина XVII – XVIII ст.)» (1985). 1997–1999 – віце-прем’єр-міністр України з питань гуманітарної політики. Член Президії НАН України (з 1998). Член Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (1997). Один з ініціаторів відновлення археографічної роботи в Україні. Засновник сучасної медієвістичної та новістичної школи. Очолює наукову раду з проблеми «Основні закономірності вітчизняної історії дожовтневого періоду», Українську філію Міжнародного наукового товариства по вивченню ХVІІІ ст., президент Національного комітету по вивченню країн Південно-Східної Європи, голова ради з питань вивчення наукової спадщини та політичної діяльності академіка М. Грушевського. Автор бл. 800 наук. праць, зокрема низки шкільних та вузівських підручників, ряду монографій, у яких на основі широкої джерельної бази розкриваються закономірності історичного процесу на українських землях на зламі середньовіччя та нового часу. Пріоритетами у науковій діяльності вченого виступають проблеми історії українського козацтва; національно-визвольних змагань українського народу; формування суспільної свідомості українського соціуму; становлення національного етносу та самобутнього розвитку його культури; перебігу державотворчого процесу в Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.; міждержавних відносин в Центрально-Східній Європі раннього нового часу та місця і ролі у них українського фактору, тощо. Чільне місце у його науковому доробку посідають методологічні розробки. Як автор та член редколегій неодноразово брав участь у фундаментальних колективних працях, виступив ініціатором створення п’ятнадцятитомної серії «Україна крізь віки», що у 2001 відзначена Державною премією України в галузі науки і техніки; підготовки багатотомної «Енциклопедії історії України», серії біографічних нарисів «Особистість і доба». Під його керівництвом (автор та член редколегій) вийшов ряд колективних праць: «Все про Україну» (К., 1998), «Україна: утвердження незалежної держави (1991–2001)» (К., 2001), «Уряди України у ХХ столітті: науково-документальне видання» (К., 2001), «Видатні діячі України минулих століть: Меморіальний альманах» (К., 2001), «Київ: Енциклопедичне видання» (К., 2001), «Нариси з історії дипломатії України» (К., 2001), «Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ–ХХ ст.» (К., 2002), 3-й том фундаментального академічного видання «Історія української культури» (К., 2003), «Голод 1932–1933 років в Україні: причини та наслідки» (К., 2003), «Україна і Росія в історіографічній ретроспективі: Нариси в 3 т.» (К., 2004), «Україна – козацька держава. Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах» (К., 2004), «Історія українського селянства: Нариси У 2 ч.» (К., 2006), «Історія українського козацтва: Нариси У 2 ч.» (К., 2006). Головний редактор «Українського історичного журналу» (з 1995); член редколегії 50-томного видання творів М. С. Грушевського, 5-томної «Історії української культури», часописів «Краєзнавство», «Архіви України», «Київська старовина», міжвідомчого наукового збірника «Архівознавство. Археографія. Джерелознавство», головний редактор «Зводу пам’яток історії та культури України» (у 28 т.), один із засновників і відповідальний редактор циклу видань серії «Пам’ятки історії України». Виступив відповідальним редактором близько 300 колективних та індивідуальних монографій, добірок документів, перевидань історіографічної спадщини, збірників наукових праць.

  Основні праці:

  .
  Моя Україна. – К., 2004 та ін..
  Україна. Поступ історії. – К., 2003..
  Богдан Хмельницький: Біографічний нарис. – К., 2002..
  Україна ХХ століття: У 2 кн. – К., 2002..
  Українська національна революція середини ХVІІ століття: проблеми, пошуки, рішення. – К., 1999..
  Українська державна ідея ХVІІ–ХVІІІ століть: проблеми формування, еволюції, реалізації. – К., 1997..
  Богдан Хмельницький: соціально-політичний портрет. – К., 1993; 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1995..
  Історія в життєписах. – К., 1994..
  Правобережна Україна у другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст.: проблема державотворення. – К., 1993..
  У пошуках нової концепції Визвольної війни українського народу ХVІІ ст. – К., 1992..
  Як і коли почала формуватися українська нація. – К., 1991..
  Формування соціальної свідомості народних мас України в ході класової боротьби (друга половина ХVІІ–ХVІІІ ст.). – К., 1986..
  Возз’єднання Правобережної України з Росією. – К., 1978..

  Література:

  Методом творчого осмислення // Шаров І. Вчені України: 100 видатних імен. – К., 2006..
  Академік Валерій Смолій / Серія «Видатні постаті Кам’янець-Подільського університету». – Кам’янець-Подільський, 2006..
  Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення. – К., 2004..
  Кам’янець-Подільський університет в особах. – Т. 1. – К., 2003..
  50-річний ювілей академіка В. А. Смолія // Вісник НАН України. – 2000. – № 1..
  Вчені Інституту історії України НАН України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..
  Нове поповнення Академії: Обрані на загальних зборах Національної академії наук 14 квітня 1995 р. // Вісник НАН України. – 1995. – № 7–8..
  В Національній академії наук України // Демократична Україна. – 1995. – 20 квіт...
  Историография истории УССР. – К., 1986..
  Пінчук Ю. А. Захист докторської дисертації В. А. Смолієм // УІЖ. – 1986. – № 4..
  Парнюк М. О., Підтиченко В. І. Свідомість народних мас – предмет дослідження // Філософська думка. – 1985. – № 5..


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. БАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ 1768
  2. ВАРШАВСЬКИЙ ДОГОВІР 1768 Р.
  3. "ВОЛИНСЬКА ТРИВОГА" 1789 Р.
  4. ГАЙДАМАЦЬКИЙ РУХ
  5. ГОНТА Іван
  6. ДЗИКОВСЬКИЙ Іван
  7. ЗАЛІЗНЯК Максим Ієвлевич
  8. "ЗОЛОТА ГРАМОТА" КАТЕРИНИ II
  9. КОЛІЇВЩИНА
  10. КОНФЕДЕРАЦІЯ
  11. ЛИТВИН Володимир Михайлович
  12. МИЦИК Юрій Андрійович
  13. ТОРЧИНСЬКИЙ МАНІФСТ
  14. ТУРБАЇВСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1789-1793

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (1978) Смолій В. А. Возз’єднання Правобережної України з Росією.
  2. (1983) Сарбей В. Г., Сергієнко Г. Я., Смолій В. А. Історія Української РСР : Навч. посіб. для 7–8 кл.
  3. (1984) Сарбей В. Г., Сергієнко Г. Я., Смолій В. А. Історія Української РСР : Навч. посіб. для 7–8 кл.
  4. (1984) Сарбей В. Г., Сергієнко Г. Я., Смолій В. А. Історія Української РСР : Навч. посіб. для 7–8 кл. (молд. мовою)
  5. (1984) Сарбей В. Г., Сергієнко Г. Я., Смолій В. А. Історія Української РСР : Навч. посіб. для 7–8 кл. (польськ. мовою)
  6. (1984) Сарбей В. Г., Сергієнко Г. Я., Смолій В. А. Історія Української РСР : Навч. посіб. для 7–8 кл. (угор. мовою)
  7. (1985) Смолій В. А. Формування соціальної свідомості народних мас України в ході класової боротьби : друга половина ХVІІ – ХVIII ст.
  8. (1986) Сарбей В. Г., Сергієнко Г. Я., Смолій В. А. Історія Української РСР : Навч. посіб. для 7–8 кл.
  9. (1989) Сарбей В. Г., Сергієнко Г. Я., Смолій В. А. Історія Української РСР : Навч. посіб. для 8–9 кл.
  10. (1989) Смолій В. А., Сарбей В. Г., Хміль І. С., Кульчицький С. В. Україна : діалектика національного розвитку
  11. (1990) Сарбей В. Г., Сергієнко Г. Я., Смолій В. А. Історія Української РСР : Навч. посіб. для 8–9 кл.
  12. (1991) Гуржій О. І., Смолій В. А. Як і коли почала формуватися українська нація.
  13. (1992) Смолій В. А., Степанков В. С. У пошуках нової концепції історії визвольної війни українського народу XVII ст.
  14. (1993) Сергієнко Г. Я., Смолій В. А. Історія України (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.) : Навч. посіб. для 7–8 кл. серед. шк.
  15. (1993) Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький : Соціально-політичний портрет.
  16. (1993) Смолій В. А., Степанков В. С. Правобережна Україна у другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст. : Проблема державотворення   
  17. (1994) Котляр М. Ф., Смолій В. А. Історія в життєписах.
  18. (1994) Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький : Хроніка життя та діяльності.
  19. (1995) Сергієнко Г. Я., Смолій В. А. Історія України (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.) : Навч. посіб. для 7–8 кл.
  20. (1995) Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький : Соціально-політичний портрет.
  21. (1996) Коваль М. В., Курносов Ю. О., Сарбей В. Г., Смолій В. А. Програма для шкіл з поглибленим вивченням історії. Історія України.
  22. (1996) Сергієнко Г. Я., Смолій В. А. Історія України (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.) : Навч. посіб. для 7–8 кл.
  23. (1996) Сергієнко Г. Я., Смолій В. А. Історія України (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.) : Навч. посіб. для 7–8 кл.
  24. (1996) Сергієнко Г. Я., Смолій В. А. Історія України (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.) : Навч. посіб. для 7–8 кл.
  25. (1997) Смолій В. А., Степанков В. С. Українська державна ідея ХVII–ХVIII ст. : проблеми формування, еволюції, реалізації   
  26. (1999) Смолій В. А., Степанков В. С. Україна крізь віки. Т. 7: Українська національна революція (1648-1676 рр.)   
  27. (1999) Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національна революція середини XVII ст. : проблеми, пошуки, рішення.
  28. (2000) Смолій В. А., Степанков В. С. Історія України : Давні часи та середньовіччя: Проб. підруч. для 7 кл.
  29. (2002) Литвин В., Смолій В., Шпаковатий М. Україна : ХХ століття
  30. (2003) Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький
  31. (2005) Смолій В. А., Пінчук Ю. А., Ясь О. В. Микола Костомаров : Віхи життя і творчості   
  32. (2008) Смолій В.А., Степанков В.С. Політична система українського суспільства у роки Національної революції XVII століття
  33. (2009) Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет
  34. (2009) Смолій В., Степанков В. Українська національна революція XVII ст. (1648 - 1676 рр.)
  35. (2011) Смолій В. А., Степанков В. С. Історія України : Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл.
  36. (2011) Смолій В., Степанков В. Петро Дорошенко : Політичний портрет   
  37. (2013) Касьянов Г., Смолій В., Толочко О. Україна в російському історичному дискурсі : проблеми дослідження та інтерпретації   
  38. (2013) Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький
  39. (2013) Смолій В. А., Степанков В. С. Петро Дорошенко
  40. (2014) Смолій В. Крим : шлях крізь віки   
  41. (2014) Смолій В. А., Степанков B. C. Інститут влади в політичній системі України (середина ‒ друга половина XVII ст.)
  42. (2014) Смолій В., Степанков В. Український політичний проект XVII ст. : становлення національного інституту влади   
  43. (2015) Смолій В. А., Боряк Г. В. Сучасна історична енциклопедистика : здобутки і перспективи розвитку   
  44. (2015) Смолій В., Якубова Л. Студії з регіональної історії : Донеччина і Луганщина: етнонаціональна ситуація, перспективи та інструменти державного регулювання : аналітична доповідь (2015)   
  45. (2016) Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Студії з регіональної історії : Степова Україна. Донбас і Крим в економічному, суспільно-політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, перспективи. Аналітична доповідь   
  46. (2016) Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Студії з регіональної історії : Степова Україна. Донбас і Крим: місце в модерному національному проекті: аналітична записка (2016)   
  47. (2017) Смолій В. А., Котляр М. Ф., Степанков В. С. Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення. Т. 1: Спецслужби України у IX ‒ середині XVII ст.
  48. (2018) Смолій В., Якубова Л. Історичний контекст формування проекту русский мир та практика його реалізації в Криму й на Донбасі : Аналітична записка   
  49. (2019) Смолій В., Степанков В. Феномен Української національної революції XVII ст.: компаративні та евристичні проекції   
  50. (2019) Смолій В., Якубова Л. Крим і Донбас: проблеми й перспективи інтеграції в модерний український проект : аналітична записка   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Ричка В.М. , Смолій В.А. В.Б.Антонович як історик українського козацтва // Український історичний журнал. - 1990. - № 9. - C. 109-115.
  2. Смолій В. А. , Боряк Г. В. "Енциклопедія історії України" та сучасна українська енциклопедистика // Український історичний журнал. - 2014. - № 4. - C. 4.
  3. Смолій В. А. , Реєнт О. П. Історик у дзеркалі епохи (до 100-річчя від дня народження І.О.Гуржія) // Український історичний журнал. - 2015. - № 5. - C. 164.
  4. Смолій В. А. , Реєнт О. П. Улюбленець Долі (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України, Героя України П.Т.Тронька) // Український історичний журнал. - 2015. - № 4. - C. 161.
  5. Смолій В. А. , Ричка В. М. В'ячеслав Липинський та його праця «Україна на переломі. 1657–1659» // Український історичний журнал. - 1992. - № 2. - C. 141-143.
  6. Смолій В. А. , Степанков В. С. Гетьман Петро Дорошенко // Український історичний журнал. - 1992. - № 7. - C. 84-102.
  7. Смолій В. А. , Удод О. А., Ясь Інститут історії України НАН України: віхи інституціональної та інтелектуальної історії // Український історичний журнал. - 2016. - № 5. - C. 4.
  8. Смолій В. А.  Богдан Хмельницький: особистість у контексті епохи // Український історичний журнал. - 1995. - № 4. - C. 3-14.
  9. Смолій В. А.  Віктор Даниленко: вчений і педагог. Слово про ювіляра // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2009. - 15. - C. 3-12.
  10. Смолій В. А.  Вступне слово // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2008. - 13. - C. 11-14.
  11. Смолій В. А.  Традиції визвольної війни 1648—1654 рр. в антифеодальній боротьбі на Україні (друга половина XVII—XVIII ст.) // Український історичний журнал. - 1991. - № 1. - C. 13-23.
  12. Смолій В. А.  Українська козацька держава // Український історичний журнал. - 1991. - № 4. - C. 5-19.
  13. Смолій В. , Реєнт О. Улюбленець Долі // Краєзнавство. - 2015. - № 3-4. - C. 5.
  14. Смолій В. , Якубова Л. Донеччина й Луганщина: місце в модерному українському національному проекті // Регіональна історія України. - 2016. - Вип. 10. - C. 9.
  15. Смолій В.  Вступне слово // Історіографічні дослідження в Україні. - 2018. - Вип. 28. - C. 6.
  16. Смолій В.  Вступне слово // Проблеми вивчення історії Української революції 1917 - 1921 рр. - 2019. - Вип. 14. - C. 169.
  17. Смолій В.  Вступне слово // Проблеми вивчення історії Української революції 1917 - 1921 рр. - 2019. - Вип. 14. - C. 117.
  18. Смолій В.  Горбачовська "перебудова": український контекст (до 30-річчя проголошення курсу) // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2016. - Вип. 21. - C. 8.
  19. Смолій В.  Дослідник ранньомодерної історії України // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2017. - Вип. 17. - C. 15.
  20. Смолій В.  Станіславу Владиславовичу Кульчицькому - 70 // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 3-4.
  21. Смолій В.А. Ричка В.М.  Угоди гетьманського уряду України з Московською державою (1654-1764 рр.) очима правознавця // Український історичний журнал. - 1993. - № 6. - C. 93-96.
  22. Смолій В.А. , Гуржій О.І. Становлення української феодальної державності // Український історичний журнал. - 1990. - № 10. - C. 10-20.
  23. Смолій В.А. , Мазурик В.С. Устим Кармалюк - визначний керівник антикріпосницької боротьби селян України. ( До 200-річчя з дня народження ) // Український історичний журнал. - 1987. - № 3. - C. 135-139.
  24. СМОЛІЙ В.А. , РЕПРИНЦЕВ В.Ф. Міжреспубліканська наукова конференція молодих учених. [м. Київ]. (Відзначення 40-річчя возз'єднання західноукраїнських земель з Радянського Україною у складі Союзу РСР). // Український історичний журнал. - 1980. - № 1. - C. 157–158.
  25. Смолій В.А. , Ричка В.М., Стоян П.К. Серафим Володимирович Юшков: ( До 100-річчя з дня народження ) // Український історичний журнал. - 1988. - № 4. - C. 148-153.
  26. Смолій В.А. , Степанков В.С. Українська національна революція 1648-1676 рр. крізь призму століть (1) // Український історичний журнал. - 1998. - № 1. - C. 3-24.
  27. Смолій В.А. , Степанков В.С. Українська національна революція 1648-1676 рр. крізь призму століть (2) // Український історичний журнал. - 1998. - № 2. - C. 3-25.
  28. Смолій В.А. , Степанков В.С. Українська національна революція 1648-1676 рр. крізь призму століть (3) // Український історичний журнал. - 1998. - № 3. - C. 3-12.
  29. Смолій В.А. , Удод О.А., Ясь О.В. Історія інститутська, історія українська (ювілейні роздуми з академічної проблематики) // Український історичний журнал. - 2012. - № 1. - C. 4-28.
  30. Смолій В.А. , Щербак В.О. До 350-річчя початку селянсько-козацького повстання на Україні 1637-1638 рр. // Український історичний журнал. - 1987. - № 5. - C. 132-135.
  31. Смолій В.А.  200-річчя повстання селян у с. Турбаях // Український історичний журнал. - 1989. - № 6. - C. 124-129.
  32. СМОЛІЙ В.А.  Антифеодальні рухи на Правобережній Україні в другій половині ХVІІІ ст. // Український історичний журнал. - 1975. - № 10. - C. 96–103.
  33. Смолій В.А.  Велика реформа 1861 р.: сучасне бачення // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2011. - 18. - C. 4-6.
  34. СМОЛІЙ В.А.  Возз'єднання Правобережної України з українськими землями в складі Російської держави // Український історичний журнал. - 1974. - № 8. - C. 56–65.
  35. Смолій В.А.  Вступне слово // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2001. - 3. - C. 5-6.
  36. Смолій В.А.  Вступне слово // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2005. - 9. - C. 9-14.
  37. Смолій В.А.  Вступне слово // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2007. - 13. - C. 8–9.
  38. Смолій В.А.  Вступне слово // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2008. - 15. - C. 6-7.
  39. Смолій В.А.  ЖИТТЯ ЗДІЙСНЕНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ВІТАЛЬНЕ СЛОВО УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ НА ПОШАНУ ВОЛОДИМИРА ЯСТРЕБОВА // Спеціальні історичні дисципліни. - 2011. - 18. - C. 3-4.
  40. СМОЛІЙ В.А.  Зміцнення торговельно-економічних зв'язків Правобережної України з Росією в другій половині ХVІІІ ст. // Український історичний журнал. - 1978. - № 9. - C. 52–60.
  41. СМОЛІЙ В.А.  Зустріч науковців Інституту історії АН УРСР з білоруським ученим [В.І. Мелешком] // Український історичний журнал. - 1976. - № 9. - C. 156.
  42. Смолій В.А.  КОВАЛЕНКО Л.А. Велика французька буржуазна революція і громадсько-політичні рухи на Україні в кінці ХVIII ст. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1973. // Український історичний журнал. - 1973. - № 11. - C. 152.
  43. СМОЛІЙ В.А.  МОХОВ Н.А. Дружба ковалась веками: (Молдавско-русско-украинские связи с древнейших времен до начала XIX в.). – Кишинев: Штиинца, 1980. – 280 с. // Український історичний журнал. - 1981. - № 8. - C. 151–152.
  44. СМОЛІЙ В.А.  Непохитний борець проти кріпосницького гніту: (До 190-річчя з дня народж. Устима Кармалюка) // Український історичний журнал. - 1977. - № 2. - C. 129–131.
  45. СМОЛІЙ В.А.  Основні проблеми дожовтневої історії Києва в радянській історіографії // Український історичний журнал. - 1982. - № 5. - C. 144–149.
  46. СМОЛІЙ В.А.  Основні тенденції класової боротьби на Україні доби пізнього феодалізму // Український історичний журнал. - 1983. - № 9. - C. 37–47.
  47. Смолій В.А.  Передмова // Український історичний журнал. - 2003. - № 5. - C. 3-4.
  48. СМОЛІЙ В.А.  Повстання 1794 р. під керівництвом Т. Костюшка і Правобережна Україна // Український історичний журнал. - 1974. - № 2. - C. 98–103.
  49. Смолій В.А.  Привітання до учасників "круглого столу" // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2003. - 6. - C. 6.
  50. Смолій В.А.  Суспільно-політичні і культурні зв”язки народів Росії та Італії / ВАРВАРЦЕВ Н.Н. Украина в российско-итальянских общественных и культурных связях. - К.: Наук.думка, 1986. - 207 с. // Український історичний журнал. - 1987. - № 2. - C. 156-157.
  51. СМОЛІЙ В.А.  Участь жителів Києва в антифеодальній та визвольній боротьбі українського народу (кінець ХVІ – перша половину ХVІІ ст.) // Український історичний журнал. - 1981. - № 10. - C. 62–72.
  52. СМОЛІЙ В.А.  Формування соціальної свідомості учасників народних рухів на Україні (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.) // Український історичний журнал. - 1985. - № 6. - C. 29–40.
  53. СМОЛІЙ В.А.  ХИЖНЯК З.І. Києво-Могилянська академія. – К.: Вища шк. Вид-во при Київ. ун-ті, 1981. – 234 с. // Український історичний журнал. - 1982. - № 9. - C. 137–139.
  54. Смолій Валерій  Володимир Іванович Вернадський — вчений, організатор науки, політик, публіцист // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2013. - 18. - C. 6-11.
  55. Смолій Валерій  Вступне слово // Регіональна історія України. - 2007. - 1. - C. 7-10.
  56. Смолій Валерій  І.О.Гуржій – вчений – і людина // Спеціальні історичні дисципліни. - 1998. - 2. - C. 5-22.
  57. Смолій Валерій  Передмова // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2000. - 1. - C. 3-5.
  58. Смолій Валерій  Слово відповідального редактора // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 6. - C. 5.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 1974. Смолій В.А. Воз'єднання Правобережної України з українськими землями в складі Російської держави : Дис... канд. іст. наук / В.А. Смолій , 1974. - 210 с.
  2. 2000. Історія Української культури : У п'яти томах. Т. 1. Історія культури давнього населення України / Ред. В. А. Смолій, 2000. - 1136 с.
  3. 2001. Історія української культури : У п'яти томах. Т. 2. Українська культура ХІІІ - першої половини XVII століття / Ред. В. А. Смолій, 2001. - 848 с.
  4. 2002. З - під булави - під корону: друга половина ХVIII ст. : монография / Ред. В.А. Смолій, 2002. - 384 с.
  5. 2002. Смолій В.А. Державотворець (Богдан Хмельницький) : историческая литература / В.А. Смолій // Історичний календар 2002 : Науково-популярний альманах. - К. : Ген. дирекція по обслуговуванню інозем. представництв, 2002. - Вип. 8. - С. 316-325
  6. 2003. Десять років незалежності України: Минуле та сучасне державотворення : Наук. зб. / Ред. В. Смолій , О. Реєнт, Ю. Терещенко, 2003. - 434 с. (Введено оглавление)
  7. 2003. Енциклопедія історії України : В 5 т. Т. 1. А-В / В. А. Смолій, 2003. - 688 с. (Введено оглавление)
  8. 2003. Історія української культури : У п'яти томах. Т. 3. Українська культура другої половини XVII - XVIII століть / Ред. В. А. Смолій, 2003. - 1246 с.
  9. 2003. Лисенко О.Є. Українські церкви в контексті боротьби за національну державність (перша половина ХХ ст.) : сборник научных трудов / О.Є. Лисенко // Десять років незалежності України: Минуле та сучасне державотворення : Наук. зб. / Ред. В. Смолій , О. Реєнт, Ю. Терещенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - С. 73-76
  10. 2003. МашкінМашкін О.М.О.М. Абаза Віктор Іванович : энциклопедия / О.М.О.М. МашкінМашкін; О.М. Машкін // Енциклопедія історії України : В 5 т. / В. А. Смолій. - К. : Наук. думка, 2003. - Т. 1 : А-В. - С. 9
  11. 2003. Осташко Т.С. Видавнича діяльність Українського союзу хліборобів-державників : сборник научных трудов / Т.С. Осташко // Десять років незалежності України: Минуле та сучасне державотворення : Наук. зб. / Ред. В. Смолій , О. Реєнт, Ю. Терещенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - С. 227-237
  12. 2003. Пінчук Ю.А. До бібліографії Миколи Костормарова : сборник научных трудов / Ю.А. Пінчук, Т.П. Чалая // Десять років незалежності України: Минуле та сучасне державотворення : Наук. зб. / Ред. В. Смолій , О. Реєнт, Ю. Терещенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - С. 37-45
  13. 2003. Реєнт О.П. Потенціал національного відродження України : сборник научных трудов / О.П. Реєнт // Десять років незалежності України: Минуле та сучасне державотворення : Наук. зб. / Ред. В. Смолій , О. Реєнт, Ю. Терещенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - С. 10-26
  14. 2003. Сідак В.С. Місце уенерівської спільноти в політичному протистоянні української еміграції у міжвоєнний період на європейському терені : сборник научных трудов / В.С. Сідак, Т.В. Вронська // Десять років незалежності України: Минуле та сучасне державотворення : Наук. зб. / Ред. В. Смолій , О. Реєнт, Ю. Терещенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - С. 264-277
  15. 2003. Смолій В. Богдан Хмельницький : монография / В. Смолій; В. Степанков, 2003. - 400 с.
  16. 2003. Смолій В. Литвин Володимир Михайлович : справочное издание / В. Смолій // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 192-193
  17. 2003. Смолій В. Міра відповідальності : историческая литература / В. Смолій, В. Степанков // Переяславська рада очима істориків, мовою документів / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. - К. : Україна, 2003. - С. 331-352
  18. 2003. Смолій В. Передмова : сборник научных трудов / В. Смолій // Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст. : Зб. наук. пр., присвячений пам'яті академіка НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора. В 2-х т. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Т. 1. - С. 3-4
  19. 2003. Смолій В. Сідак Володимир Степанович : справочное издание / В. Смолій // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 288-289
  20. 2003. Смолій В. Толочко Петро Петрович : справочное издание / В. Смолій // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 324-327
  21. 2003. Смолій В. Тронько Петро Тимофійович : справочное издание / В. Смолій // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 328-330
  22. 2003. Смолій В.А. Вступне слово : научное издание / В.А. Смолій, В.О. Богуслаєв // Запорозька старовина : Спец. вип. Присвячується світлій пам'яті останнього кошового отамана Запорізького Війська Низового Петра Калнишевського з нагоди 200-ї річниці від дня його смерті. - К.; Запоріжжя : Ін-т історії України НАН України, 2003. - С. 7-8
  23. 2003. Смолій В.А. Ілюстрована Україна: минулле і майбутнє : альбом / В.А. Смолій // Україна. Віхи історії / В. Томазов, О. Ясь. - К. : Мистецтво, 2003. - С. 6-9
  24. 2003. Смолій В.А. Історичний досвід українізації : сборник научных трудов / В.А. Смолій // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 7. - С. 3
  25. 2003. Смолій В.А. Передмова / В.А. Смолій // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. дослідження. - Киiв, 2003. - N5. - С. 3-4
  26. 2003. Смолій В.А. Переднє слово : сборник научных трудов / В.А. Смолій // Україна та Росія: Проблеми політичних та соціокультурних відносин : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - С. 5-8
  27. 2003. Смолій В.А. Привітання до учасників "круглого столу" : сборник научных трудов / В.А. Смолій // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. VI. - С. 6
  28. 2003. Соціум : Альманах соціальної історії. Вип. 2 / В. Смолій, В. Горобець, 2003. - 238 с.
  29. 2003. ЧухлібЧухліб Т.В.Т.В. Абаза Олександ Агейович : энциклопедия / Т.В.Т.В. ЧухлібЧухліб // Енциклопедія історії України : В 5 т. / В. А. Смолій. - К. : Наук. думка, 2003. - Т. 1 : А-В. - С. 9
  30. 2004. Білоус Н. Магістрат і юридики в Києві у ХVІ - першій половині ХVІІ ст. (соціально-правові взаємини в місті) : монография / Н. Білоус // Соціум. Альманах соціальної історії / ред. В. Смолій, . ред. В. Горобець. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 5. - С. 107-125
  31. 2004. Вирський Д. Рецензія : монография / Д. Вирський // Соціум. Альманах соціальної історії / ред. В. Смолій, . ред. В. Горобець. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 5. - С. 281- 282
  32. 2004. Горобець В. Наскільки новою є "нова соціальна історія" в українському прочитанні : монография / В. Горобець // Соціум. Альманах соціальної історії / ред. В. Смолій, . ред. В. Горобець. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 5. - С. 7-9
  33. 2004. Горобець В. Чи все так просто з тими родичами? (замітки з приводу розвідки о. Юрія Мицика) : монография / В. Горобець // Соціум. Альманах соціальної історії / ; ; Гол. ред. В. Смолій, Відп. ред. В. Горобець. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 4. - С. 193-195
  34. 2004. Гурбик А. Рецензія : монография / А. Гурбик // Соціум. Альманах соціальної історії / ред. В. Смолій, . ред. В. Горобець. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 5. - С. 283-286
  35. 2004. Енциклопедія історії України : монография. Т. 2. Г-Д. / Редкол. В.А. Смолій, 2004. - 528 с.
  36. 2004. Звід пам'яток історії та культури України : Енцикл. вид.: У 28 т. Кн. 1, ч. 2. М-С (Свято-Троїцький/ Іонівський/ монастир / Голов. редкол. В. Смолій, 2004. - 1213 с. (Введено оглавление)
  37. 2004. Зема В. Есхатологічні мотиви в руських проповідях на м'ясопуст (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.) : монография / В. Зема // Соціум. Альманах соціальної історії / ; ; Гол. ред. В. Смолій, Відп. ред. В. Горобець. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 4. - С. 199-213
  38. 2004. Литвин В. Служити живому життю народу : монография / Л. Литвин, 2004. - 448 с.
  39. 2004. Литвин В.М. Україна: два десятиліття "застою" (1966-1985) : монография / В.М. Литвин, 2004. - 253 с.
  40. 2004. Литвин В.М. Україна: у першому повоєнному десятилітті (1946-1955) / В.М. Литвин, 2004. - 240 с.
  41. 2004. Ричка В. Княгиня Ольга : монография / В. Ричка, 2004. - 336 с.
  42. 2004. Смолій В. Вступне слово історика : монография / В. Смолій // Україна - козацька держава : Ілюстрована історія Українського козацтва у 5175 фотосвітлинах. - К. : ЕММА, 2004. - С. 13-14
  43. 2004. Смолій В. Гетьман Богдан Хмельницький - фундатор козацької держави : монография / В. Смолій // Україна - козацька держава : Ілюстрована історія Українського козацтва у 5175 фотосвітлинах. - К. : ЕММА, 2004. - С. 258-262
  44. 2004. Смолій В. Євгену Скляренку - 80 : научное издание / В. Смолій // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 25. : З непереможною правдою життя: Зб. наук. пр. на пошану Є. М. Скляренка. - С. 5-8
  45. 2004. Смолій В. Передмова : монография / В. Смолій // Полководці Війська Запорозького : Кн. 2. - К. : ВІК, 2004. - Сер. : "Козацька спадщина". - С. 5-6
  46. 2004. Смолій В. Передмова : сборник научных трудов / В. Смолій // Carpatica - Карпатика. - Узгород : Вид-во "Гражда", 2004. - Вип. 30 : Історична школа професора Володимира Задорожного: Наук. зб., Вип. 2. - С. 3
  47. 2004. Смолій В. Переднє слово : монография / В. Смолій // "Істину встановлює суд історії": Зб. на пошану Федора Павловича Шевченка. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Т.2 : Наукові студії. - С. 7-11
  48. 2004. Смолій В.А. Вступне слово : материалы временных коллективов / В.А. Смолій // Крим в історичних реаліях України : Матеріали наук. конф. "Крим в історичних реаліях України: До 50-річчя входження Криму до складу УРСР" (Київ, 19 лютого 2004 р.). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - С. 3-4
  49. 2004. Смолій В.А. Переднє слово : сборник научных трудов / В.А. Смолій // Воєнні конфлікти другої половини ХХ століття. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - С. 5
  50. 2004. Соціум. Альманах соціальної історії : монография. Вип. 4 / ; ; ; Гол. ред. В. Смолій, Відп. ред. В. Горобець, 2004. - 244 с. (Введено оглавление)
  51. 2004. Тронько П. Слово відповідального редактора редакційної колегії тому "Київ" Зводу пам'яток історії та культури України : монография / П. Тронько // Звід пам'яток історії та культури України : Енцикл. вид.: У 28 т. / Голов. редкол. В. Смолій. - К. : Українська енциклопедія, 2004. - Кн. 1, ч. 2 : М-С (Свято-Троїцький/ Іонівський/ монастир. - С. 592
  52. 2004. Ясь О. Сила і безсилля. Соціальні функції козацтва в інтерпритаціях українських істориків-романтиків ХІХ ст. (методичний інструментарій та механіка викладу) : монография / О. Ясь // Соціум. Альманах соціальної історії / ; ; Гол. ред. В. Смолій, Відп. ред. В. Горобець. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 4. - С. 215-228
  53. 2005. Батуріна С. Рецензія : монография / С. Батуріна // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 383-387
  54. 2005. Верменич Я. Історія ідей та криза історизму : монография / Я. Верменич // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 24-27
  55. 2005. Верменич Я. Конструювання ідентичностей: роль інтелектуальної еліти України у творенні моделей регіонального розвитку (ХІХ - початок ХХ ст.) : монография / Я. Верменич // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 246-260
  56. 2005. Вирський Д. Кілька слів від редакції : монография / Д. Вирський // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 83-85
  57. 2005. Вирський Д. Річпосполитська історіографія ХVI - початку ХVII ст. як "вітчизняна" для українців : монография / Д. Вирський // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 261-270
  58. 2005. Головко В. "Археології кризи історичної науки": "сам як інший" : монография / В. Головко // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 261-270
  59. 2005. Гончар О. Костомарівські читання: місце зустрічі змінити не можна : монография / О. Гончар // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 376-378
  60. 2005. Ейдос : Альманах теорії та історії історичної науки. Вип. 1 / Гол. ред. В. Смолій, 2005. - 401 с. (Введено оглавление)
  61. 2005. Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки : монография. Вип. 1 / Гол. ред. В. Смолій, 2005. - 401 с.
  62. 2005. Енциклопедія історії України : В 5 т. Т. 3. Е-Й / В. А. Смолій, 2005. - 672 с.
  63. 2005. Ковалевська О. "Науковий Переяслав": Літня школа молодих істориків України і Росії (Переяслав-Хмельницький, 2003) : монография / О. Ковалевська, Д. Вирський // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 369-375
  64. 2005. Колесник І. Культурно-інтелектуальна історія як дзеркало "нової наукової революції" : монография / І. Колесник // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 36-45
  65. 2005. Колесник І. Українська історіографія в полі інтелектуальної еліти: Modern or Postmodern? : монография / І. Колесник // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 227-245
  66. 2005. Литвин В. М. Право правди : монография / В. М. Литвин, 2005. - 400 с.
  67. 2005. Смолій В. **NOT VALID RECORD 166944**Передмова : монография / В. Смолій // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1944-1945 : Довід. вид. . - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 3-4
  68. 2005. Смолій В. **NOT VALID RECORD 188675**Передмова : монография / В. Смолій // Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1919 : Довід. вид. . - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 3-4
  69. 2005. Смолій В. **NOT VALID RECORD 403349**Передмова / В. Смолій // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1996-2000 : Довід. вид. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 3-4
  70. 2005. Смолій В. **NOT VALID RECORD 442191**Передмова : монография / В. Смолій // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1991-1995 : Довід. вид. . - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 3-4
  71. 2005. Смолій В. **NOT VALID RECORD 526845**Передмова : монография / В. Смолій // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1991-1995 : Довід. вид. . - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 3-4
  72. 2005. Смолій В. **NOT VALID RECORD 816222**Передмова / В. Смолій // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1996-2000 : Довід. вид. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 3-4
  73. 2005. Смолій В. **NOT VALID RECORD 98125**Передмова : монография / В. Смолій // Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1919 : Довід. вид. . - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 3-4
  74. 2005. Смолій В. Вступаючи в ХХІ століття: деякі теоретично-методологічні аспекти історичних досліджень в Україні : монография / В. Смолій // ІІ міжнародний науковий конгрес українських істориків : Українська історична наука на сучасному етапі розвитку. - К.; Нью-Йорк; Острог : НаУОА, 2005. - Т. 1. - С. 27-34
  75. 2005. Смолій В. М. Грушевський і деякі питання історіографічного процесу на Україні кінця ХІХ - початку ХХ ст. : монография / В. Смолій // Історична та літературна спадщина Михайла Грушевського : Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. - Бар : Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М.Грушевського, 2005. - С. 10-14
  76. 2005. Смолій В. Передмова / В. Смолій // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1996-2000 : Довід. вид. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 3-4
  77. 2005. Смолій В. Передмова : монография / В. Смолій // Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1919 : Довід. вид. . - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 3-4
  78. 2005. Смолій В. Передмова : монография / В. Смолій // Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1991-1995 : Довід. вид. . - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 3-4
  79. 2005. Смолій В. Редакційний анонс : монография / В. Смолій // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 7-11
  80. 2005. Смолій В.А. **NOT VALID RECORD 114098****NOT VALID RECORD 837553**Передмова : монография / В.А. Смолій // Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918 : Довід. вид. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 3-4
  81. 2005. Смолій В.А. **NOT VALID RECORD 162587****NOT VALID RECORD 61139**Передмова : монография / В.А. Смолій // Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918 : Довід. вид. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 3-4
  82. 2005. Смолій В.А. **NOT VALID RECORD 61139**Передмова : монография / В.А. Смолій // Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918 : Довід. вид. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 3-4
  83. 2005. Смолій В.А. **NOT VALID RECORD 622876****NOT VALID RECORD 61139**Передмова : монография / В.А. Смолій // Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918 : Довід. вид. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 3-4
  84. 2005. Смолій В.А. **NOT VALID RECORD 837553**Передмова : монография / В.А. Смолій // Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918 : Довід. вид. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 3-4
  85. 2005. Смолій В.А. **NOT VALID RECORD 944155****NOT VALID RECORD 837553**Передмова : монография / В.А. Смолій // Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918 : Довід. вид. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 3-4
  86. 2005. Смолій В.А. Вступне слово : монография / В.А. Смолій // Переяславська рада та українсько-російська угода 1654 року: Історія, історіографія, ідеологія : (Матеріали міжнародного "круглого столу"). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 5-7
  87. 2005. Смолій В.А. Вступне слово : монография / В.А. Смолій // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. ІХ. - С. 9-14
  88. 2005. Смолій В.А. Микола Костомаров: Віхи життя і творчість : Енцикл. довід. / В.А. Смолій, Ю.А. Пінчук , О.В. Ясь, 2005. - 543 с.
  89. 2005. Смолій В.А. Переяслав 1654 року та українсько-російські відносини крізь призму століть : монография / В.А. Смолій // Переяславська рада та українсько-російська угода 1654 року: Історія, історіографія, ідеологія : (Матеріали міжнародного "круглого столу"). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 8-20
  90. 2005. Смолій В.А. Становлення козацького політичного сепаратизму : монография / В.А. Смолій, В.С. Степанков // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету : Історичні науки. - Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2005. - Т. 14 : На пошану академіка І.С. Винокура. - С. 178-198
  91. 2005. Соціум. Альманах соціальної історії : монография. Вип. 5 / ред. В. Смолій, . ред. В. Горобець, 2005. - 304 с. (Введено оглавление)
  92. 2005. Ясь О. Українська зарубіжна історіогріфія 1945 - 1991 рр. у світлі рефлексій її репрезентантів : монография / О. Ясь // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 333-357
  93. 2006. Білокінь С. В обороні української спадщини: Історик мистецтва Федір Ернст : монография / С. Білокінь, 2006. - 355 с.
  94. 2006. Білоус Н. "Вірність" і "зрада" у світосприйнятті міщанства Київщини та Волині в ХVI - першій половині XVII ст. : монография / Н. Білоус // Соціум. Альманах соціальної історії / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 6. - С. 141-160
  95. 2006. Блануца А.В. Іменний покажчик : монография / А.В. Блануца // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Редкол. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - Т. 1. - С. 782-797
  96. 2006. Вирський Д. Матеріали методологічного семінару "Нова українська історіографія: образи, методи, напрями" Київ, 17 січня 2006 р. : монография / Д. Вирський, Д. Андросова // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 2. Ч. 1. - С. 9-16
  97. 2006. Віднянський С. Основні етапи та проблеми історії українсько-угорських взаємин : монография / С. Віднянський // Україна - Угорщина: спільне минуле та сьогодення= Magyar-Ukran Kozos mult es jelen : Матер. міжнар. наук. конф. (Київ, 14-16 квітня 2005 р.) / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 13-19
  98. 2006. Вілкул Т. Зрада рязанських князів 1207 р.: легітимація покарання : монография / Т. Вілкул // Соціум. Альманах соціальної історії / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 6. - С. 19-28
  99. 2006. Галенко О. "Зрадники" - герої, або народний ідеал потурчення (на матеріалах українських дум) : монография / О. Галенко // Соціум. Альманах соціальної історії / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 6. - С. 203-231
  100. 2006. Горобець В. Від редакційної колегії : монография / В. Горобець // Соціум. Альманах соціальної історії / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 6. - С. 7
  101. 2006. Горобець В. Вільно чи Раднот? Українсько-трансільванська військова співпраця 1657 р. в контексті формування протестантської ліги : монография / В. Горобець // Україна - Угорщина: спільне минуле та сьогодення= Magyar-Ukran Kozos mult es jelen : Матер. міжнар. наук. конф. (Київ, 14-16 квітня 2005 р.) / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 120-134
  102. 2006. Горобець В.М. Розд. 5: Політична система та інституційна модель Української козацької держави : монография / В.М. Горобець // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Редкол. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - Т. 1. - С. 282-324
  103. 2006. Гурбик А. Україна і трансільванське князівство в умовах Раднотської колації (1656 - 1657) : монография / А. Гурбик // Україна - Угорщина: спільне минуле та сьогодення= Magyar-Ukran Kozos mult es jelen : Матер. міжнар. наук. конф. (Київ, 14-16 квітня 2005 р.) / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 134-154
  104. 2006. Гурбик А.О. Генеза та шляхи розвитку запорозького козацтва : монография / А.О. Гурбик, В.О. Щербак // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Редкол. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - Т. 1. - С. 532-536
  105. 2006. Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки : монография. Вип. 2. Ч. 1 / Голов. ред. В. Смолій, 2006. - 498 с. (Введено оглавление)
  106. 2006. Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки : монография. Вип. 2. Ч. 2 / Гол. ред. В. Смолій, 2006. - 74 с.
  107. 2006. Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. Т. 1 / Редкол. В.А. Смолій, 2006. - 690-781 с. (Введено оглавление)
  108. 2006. Колесник І. Дніпропетровська історична школа: спроба саморефлексії : монография / І. Колесник // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 2. Ч. 1. - С. 381-404
  109. 2006. Колесник І. Стиль історіографічного мислення як когнітивна свідомість : монография / І. Колесник // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 2. Ч. 1. - С. 41-67
  110. 2006. Котляр М. Русь і Угорщина в ХІІ ст. : монография / М. Котляр // Україна - Угорщина: спільне минуле та сьогодення= Magyar-Ukran Kozos mult es jelen : Матер. міжнар. наук. конф. (Київ, 14-16 квітня 2005 р.) / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 75-85
  111. 2006. Литвин В. Україні бути : монография / В. Литвин, 2006. - 480 с.
  112. 2006. Матях В.М. Формування системи політичних цінностей козацької громади та їх укорінення в суспільну свідомість : монография / В.М. Матях // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Редкол. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - Т. 1. - С. 160-175
  113. 2006. Пінчук Ю. Київський період творчості М.І. Костомарова: до проблеми самосвідомості історика : монография / Ю. Пінчук // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 2. Ч. 1. - С. 344-351
  114. 2006. Плахонін А. Нащадки Володимира Ярославича та Волинь в контексті русько-угорських відносин ХІ ст. : монография / А. Плахонін // Україна - Угорщина: спільне минуле та сьогодення= Magyar-Ukran Kozos mult es jelen : Матер. міжнар. наук. конф. (Київ, 14-16 квітня 2005 р.) / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 41-56
  115. 2006. Ричка В. "...И на том цъеловаша кресть". Етика і культура міжкнязівських взаємин на Русі у вимірі інституту хрестоцілування : монография / В. Ричка // Соціум. Альманах соціальної історії / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 6. - С. 9-18
  116. 2006. Сас П.М. Петро Конашевич-Сагайдачний: молоді роки : монография / М.П. Сас, 2006. - 287 с.
  117. 2006. Смолій В. Від редакції : монография / В. Смолій // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 2. Ч. 1. - С. 7-8
  118. 2006. Смолій В. Вступне слово : монография / В. Смолій // Україна - Угорщина: спільне минуле та сьогодення= Magyar-Ukran Kozos mult es jelen : Матер. міжнар. наук. конф. (Київ, 14-16 квітня 2005 р.) / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 5-6
  119. 2006. Смолій В.А. Важлива сторінка нашої спільної історії : монография / В.А. Смолій // Українське питання / Л. Лоутон. - К.; Лондон : Спадщина, 2006. - С. 17-18
  120. 2006. Смолій В.А. Вчений в контексті епохи : монография / В.А. Смолій // Гуржіївські історичні читання. (Матеріали конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження члена-кореспондента АН УРСР Івана Олександровича Гуржія). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 5-14
  121. 2006. Смолій В.А. Іван Олександрович Гуржій : монография / В.А. Смолій // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 405-411
  122. 2006. Смолій В.А. Інститут історії України - 70 : монография / В.А. Смолій // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 3
  123. 2006. Смолій В.А. Мета й основні напрями зовнішньої політики уряду Богдана Хмельницького : монография / В.А. Смолій, В.С. Степанков // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Редкол. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - Т. 1. - С. 355-371
  124. 2006. Смолій В.А. Особливості зовнішньої політики Гетьманщини : монография / В.А. Смолій, В.С. Степанков // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Редкол. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - Т. 1. - С. 371-387
  125. 2006. Смолій В.А. Передмова : монография / В.А. Смолій // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 1. - С. 5-6
  126. 2006. Смолій В.А. Розд. 4: Державна ідея за козацької доби : монография / В.А. Смолій, В.С. Степанков // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Редкол. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - Т. 1. - С. 228-268
  127. 2006. Смолій В.А. Розд. 5: Селянство в процесі розбудови української держави в середині ХVІІ ст. (1648 - 1657 рр.) : монография / В.А. Смолій, В.С. Степанков // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 1. - С. 173-231
  128. 2006. Смолій В.А. Становлення дипломатичної служби Української держави та принципи її функціонування у роки Національної революції : монография / В.А. Смолій, В.С. Степанков // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Редкол. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - Т. 1. - С. 343-355
  129. 2006. Смолій В.А. Федір Павлович Шевченко : монография / В.А. Смолій // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 468-471
  130. 2006. Смолій В.А. Феномен українського козацтва (замість передмови) : монография / В.А. Смолій // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Редкол. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - Т. 1. - С. 5-16
  131. 2006. Соціум. Альманах соціальної історії : монография. Вип. 6 / Голов. ред. В. Смолій, 2006. - 290 с. (Введено оглавление)
  132. 2006. Станіславський В.В. Запорозька Січ у другій половині ХVII - на початку XVIII ст. : монография / В.В. Станіславський // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Редкол. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - Т. 1. - С. 558-587
  133. 2006. Україна - Угорщина: спільне минуле та сьогодення= Magyar-Ukran Kozos mult es jelen : Матер. міжнар. наук. конф. (Київ, 14-16 квітня 2005 р.) / Відп. ред. В.А. Смолій, 2006. - 275 с. (Введено оглавление)
  134. 2006. Українські історики ХХ століття : Біобібліогр. довід. Вип. 2. Ч. 3 / Ред. В.А. Смолій, 2006. - 315 с.
  135. 2006. Черкас Б.В. Козацьке військо до середини ХVII ст. : монография / Б.В. Черкас // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Редкол. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - Т. 1. - С. 472-484
  136. 2006. Черкас Б.В. Українське козацтво наприкінці ХV - у першій половині ХVI ст. : монография / Б.В. Черкас // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Редкол. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - Т. 1. - С. 57-65
  137. 2006. Чухліб Т. Український гетьман - Трансільванське князівство: міхнародне утвердження за допомогою політики полівасалітетності (ХVII ст.) : монография / Т. Чухліб // Україна - Угорщина: спільне минуле та сьогодення= Magyar-Ukran Kozos mult es jelen : Матер. міжнар. наук. конф. (Київ, 14-16 квітня 2005 р.) / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 154-177
  138. 2006. Чухліб Т.В. Міжнародні відносини і дипломатія Українського Гетьманату після завершення Національної революції : монография / Т.В. Чухліб // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Редкол. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - Т. 1. - С. 387-426
  139. 2006. Чухліб Т.В. Розд. 7: Боротьба українського козацтва за об'єднання Право - та Лівобережної України : монография / Т.В. Чухліб // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Редкол. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - Т. 1. - С. 428-470
  140. 2006. Юсова Ю. Концепт давньоруської народності: умови актуалізації в Україні : монография / Ю. Юсова // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 2. Ч. 1. - С. 352-380
  141. 2006. Ясь О. Стиль мислення - метафора та інструмент : монография / О. Ясь // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 2. Ч. 1. - С. 19-40
  142. 2007. Білоус Н. Відносини київської міської влади з воєводами в 1559 - 1648 рр. Спроби обмеження автономії міської громади : монография / Н. Білоус // Соціум. Альманах соціальної історії / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 7. - С. 67-81
  143. 2007. Бовгиря А.М. Розд. 16: Козацьке історіописання : монография / А.М. Бовгиря // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - Т. 2. - С. 149-302
  144. 2007. Васильєв В. Еволюція поглядів С.Кульчицького на голод 1932 - 1933 рр. в контексті новітніх тенденцій української історіографії : монография / В. Васильєв // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 277-286
  145. 2007. Верменич Я. Урбанізаційні процеси в УРСР як об'єкт дослідження у системі локальної історії : монография / Я. Верменич // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 253-268
  146. 2007. Верстюк В. М.П. Василенко: ходіння у владу (громадсько-політична та урядова діяльність 1917 - 1918 рр.) : монография / В. Верстюк // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 116-133
  147. 2007. Верстюк В.Ф. Розд. 19: "Вільне козацтво" в Українській революції 1917 - 1921 рр. : монография / В.Ф. Верстюк // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - Т. 2. - С. 415-460
  148. 2007. Веселова О. До питання історіографії голоду 1946 - 1947 рр. в Україні : монография / О. Веселова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 316-336
  149. 2007. Віднянський С. Проблема самовизначення і розв'язання питання про державну приналежність Закарпаття після Першої світової війни : монография / С. Віднянський // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 104-115
  150. 2007. Віднянський С.В. Пошуки оптимальної парадигми зовнішньої політики України : монография / С.В. Віднянський // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : Зб. наук. пр. пам"яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука С.М. / . ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 85-92
  151. 2007. Галенко О.І. Українська колумбіана: Работоргівля генуезької Кафи ХІІІ - ХV ст. і початки модерного колоніалізму : монография / О.І. Галенко // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : Зб. наук. пр. пам"яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука С.М. / . ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 115-144
  152. 2007. Головко В. Система Кульчицького: питання менеджменту в історичній науці : монография / В. Головко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 46-48
  153. 2007. Горенко О.М. Переваги й небезпеки міждисциплінарності в історичних дослідженнях : монография / О.М. Горенко // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : Зб. наук. пр. пам"яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука С.М. / . ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 27-39
  154. 2007. Горобець В. Від редакційної колегії : монография / В. Горобець // Соціум. Альманах соціальної історії / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 7. - С. 7-8
  155. 2007. Горобець В. Прибуткове суддівське ремесло: "вина панська" і "вина врядова" у судочинстві Гетьманату : монография / В. Горобець // Соціум. Альманах соціальної історії / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 7. - С. 175-193
  156. 2007. Гриневич Л. Ціна сталінської "революції згори": українське селянство в очікуванні на війну : монография / Л. Гриневич // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 287-306
  157. 2007. Гурбик А.О. Звичаєво-правова культура запорозького козацтва : монография / А.О. Гурбик // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - Т. 2. - С. 134-160
  158. 2007. Енциклопедія історії України : У 8 т. Т. 4. Ка-Ком / Голова редкол. В. А. Смолій, 2007. - 528 с.
  159. 2007. Єфіменко Г. 6 липня як "червоний день" календаря: Причини появи сталінського міфу про дату створення СРСР та потреба його деконструкції : монография / Г. Єфіменко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 134-153
  160. 2007. Єфіменко Г. Любити історію в собі, а не себе в історії : монография / Г. Єфіменко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 36-39
  161. 2007. Задунайський В.В. Громадські ініціативи щодо відродження козацтва в сучасній Україні : монография / В.В. Задунайський, Т.В. Чухліб // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - Т. 2. - С. 478-488
  162. 2007. Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. Т. 2 / Відп. ред. В.А. Смолій, 2007. - 590-700 с. (Введено оглавление)
  163. 2007. Капустян Г. До ювілею професора С.В. Кульчицького : монография / Г. Капустян // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 19
  164. 2007. Касьянов Г. Дифірамб Кульчицькому : монография / Г. Касьянов // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 32-33
  165. 2007. Ковальчук О. Солідарність української діаспори Північної Америки з українським народом (20 - 30-ті рр. ХХ ст.) : монография / О. Ковальчук, Т. Марусик // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 200-225
  166. 2007. Котляр М. "Розвідка" на Русі в ХІІ - ХІІІ ст. : монография / М. Котляр // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 50-60
  167. 2007. Кривець Н.В. Кримське питання в політиці Української Держави гетьмана П.Скоропадського : монография / Н.В. Кривець // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : Зб. наук. пр. пам"яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука С.М. / . ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 61-68
  168. 2007. Кульчицький С. "Я щасливий, що динаміка моїх уявлень про суспільне життя встигає за змінами в суспільстві" : монография / С. Кульчицький // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 6-14
  169. 2007. Кульчицький С. **NOT VALID RECORD 651379**"Я щасливий, що динаміка моїх уявлень про суспільне життя встигає за змінами в суспільстві" : монография / С. Кульчицький // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 6-14
  170. 2007. Лисенко О. Українсько-польський конфлікт : монография / О. Лисенко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 384-394
  171. 2007. Марочко В. Визнання Голодомору 1932 - 1933 рр. в Україні - геноцидом: історичний факт політичного самоутвердження та морального зцілення нації : монография / В. Марочко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 270-276
  172. 2007. Мартинов А.Ю. Об"єднана Німеччина у відносинах з країнами Близького та Далекого Сходу : монография / А.Ю. Мартинов // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : Зб. наук. пр. пам"яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука С.М. / . ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 106-114
  173. 2007. Матях В.М. Розд. 21: Козакознавчі студії в українській історіографії : монография / В.М. Матях // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - Т. 2. - С. 495-540
  174. 2007. Мовчан О. Вчитель з великої літери : монография / О. Мовчан // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 40-41
  175. 2007. Примаченко Я. Пацифікації Західної України у 1944 - 1949 рр. (в контексті розвитку північноамериканської історіографії другої половини ХХ ст.) : монография / Я. Примаченко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 435-444
  176. 2007. Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : Зб. наук. пр. пам"яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука С.М. / . ред. В.А. Смолій, 2007. - 328 с. (Введено оглавление)
  177. 2007. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. Вип. 16, Ч. 1. На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій, 2007. - 487 с. (Введено оглавление)
  178. 2007. Реєнт О. Україна в Першій світовій війні: сучасні науково-методологічні акценти : монография / О. Реєнт // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 88-103
  179. 2007. Рубльов О. У пошуках правди історії: Інститут історії України НАН України: друге двадцятиріччя (1957 - 1997 рр.) : монография / О. Рубльов // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 166-199
  180. 2007. Савенок Л. В координатах гендеру або про жіночий погляд на С.В. Кульчицького : монография / Л. Савенок // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 34-35
  181. 2007. Симоненко Р.Г. З історії російсько-румунських та українсько-румунських відносин в роки Першої світової війни (1914 - 1918) : монография / Р.Г. Симоненко // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : Зб. наук. пр. пам"яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука С.М. / . ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 175-207
  182. 2007. Симоненко Р.Г. Про вченого, організатора науки й чудового товариша : монография / Р.Г. Симоненко // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : Зб. наук. пр. пам"яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука С.М. / . ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 12-14
  183. 2007. Смолій В. Передмова : монография / В. Смолій // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Т. 5. - С. 3
  184. 2007. Смолій В. Валерій Степанков: штрихи до портрета вченого : монография / В. Смолій // Terra cossacorum: студії з давньої і нової історії України : Наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. Валерія Степанкова. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 7-11
  185. 2007. Смолій В. Вступне слово : монография / В. Смолій // Регіональна історія України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 1. - С. 7-10
  186. 2007. Смолій В. Марія Дмитрієнко: ескіз до портрета вченої : монография / В. Смолій // Марія Дмитрієнко: історик, журналіст, громадська діячка : Біобібліогр. / Відп. ред. О.А. Удод. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 6-10
  187. 2007. Смолій В. Парадокси історичного пізнання : монография / В. Смолій, Ю. Левенець // Україна: політична історія. ХХ - початок ХХІ ст. - К. : Парламентське вид-во, 2007. - С. 11-14
  188. 2007. Смолій В. Переднє слово : монография / В. Смолій // Наукова звитяга у щоденному вимірі. До 60-річчя від дня народження та 40-річчя науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора, вкадеміка Валерія Степановича Степанкова. - Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. - С. 3-6
  189. 2007. Смолій В. Слово про вченого : монография / В. Смолій // Юрій Анатолійович Пінчук : Біобібліогр. До 70-річчя від дня народження. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 4-7
  190. 2007. Смолій В. Станіславу Владиславовичу Кульчицькому - 70 : монография / В. Смолій // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 3-4
  191. 2007. Смолій В.А. Вступне слово : монография / В.А. Смолій // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІІІ. - С. 8-9
  192. 2007. Смолій В.А. Вступне слово головного наукового редактора академіка В.А. Смолія / В.А. Смолій // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N6. - С. 4-6
  193. 2007. Смолій В.А. Передмова / В.А. Смолій // Державний центр Української Народної Республіки в екзилі (друга половина 40-х - 50-ті роки ХХ ст.) / Ю.В. Недужко. - Луцьк : Волинська обласна друк., 2007. - С. 5-7
  194. 2007. Смолій В.А. Переднє слово : монография / В.А. Смолій // Державотворчий процес в Україні 1991-2006. - К. : Наук. думка, 2007. - С. 3-4
  195. 2007. Смолій В.А. Традиції національного державотворення в другій половині ХVI - XVIII ст. : монография / В.А. Смолій, В.С. Степанков // Державотворчий процес в Україні 1991-2006. - К. : Наук. думка, 2007. - С. 25-47
  196. 2007. Соціум. Альманах соціальної історії : монография. Вип. 7 / Голов. ред. В. Смолій, 2007. - 292 с. (Введено оглавление)
  197. 2007. Старченко Н. Вбивство князів Четвертинських1576 р.: судовий процес та замирення на Волині в кінці ХVI ст. : монография / Н. Старченко // Соціум. Альманах соціальної історії / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 7. - С. 83-110
  198. 2007. Чухліб Т.В. Участь сучасного козацтва у політичному житті. Державна підтримка козацького руху : монография / Т.В. Чухліб // Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - Т. 2. - С. 488-494
  199. 2007. Юркова О. Лідер наукової школи : монография / О. Юркова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 16-18
  200. 2007. Якубова Л. Покликання - історик : монография / Л. Якубова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 42-45
  201. 2008. Смолій В. Деякі проблеми вивчення історії українських революцій : монография / В. Смолій // Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття : Міжнар. наук.-теорет. конференція 20 - 21 листопада 2007 р. Наук. дослідж. / Голов. ред. В.М. Литвин. - К. : Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф. Кураса, 2008. - С. 6-9
  202. 2008. Смолій В. Козацтво в історії України (замість передмови) : монография / В. Смолій // 100 великих постатей і подій козацької України / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб. - К. : Арій, 2008. - С. 5-6
  203. 2008. Смолій В.А. Вступне слово : монография / В.А. Смолій // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 13 : Голод 1946 - 1947 р.: ретроспективний погляд істориків (З приводу 60-річчя трагедії). Матеріали "круглого столу" (22 березня 2007 року). - С. 11-14
  204. 2008. Смолій В.А. Вступне слово : сборник / В.А. Смолій // Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії : Всеукраїнська наук. конф. 19 - 20 травня 2008 р. / Відп. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. - С. 3-5
  205. 2008. Смолій В.А. Вступне слово : сборник / В.А. Смолій // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : Матеріали Других Сарбеївських читань / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. ХV. - С. 6-7
  206. 2008. Смолій В.А. Політична система українського суспільства у роки Національної Революції ХVII століття : монография / В.А. Смолій, В.С. Степанков, 2008. - 120 с.
  207. 2008. Смолій В.А. Ч. І; розд. 4: Політична система українського суспільства у роки Національної революції серединпи ХVII ст. : монография / В.А. Смолій, В.С Степанков // Політична система для України : Історичний досвід і виклики сучасності / Голов. ред. В.М. Литвин. - К. : Ніка-Центр, 2008. - С. 122-195
  208. 2009. Смолій В. Богдан Хмельницький : Соціально-політичний портрет / В. Смолій, В. Степанков, 2009. - 680 с.
  209. 2009. Смолій В. Передмова : сборник / В. Смолій // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Голова проекту В.А. Смолій. - К, : СПД Цимбаленко Є.С., 2009. - Т. 6. - С. 6-7
  210. 2009. Смолій В. Українська національна революція ХVІІ ст. (1648 - 1676 рр.) : научное издание / В. Смолій, В. Степанков, 2009. - 447 с.
  211. 2009. Смолій В.А. Барська конференція 1768 : справочное издание / В.А. Смолій // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 1 : Предметно-тематична частина: А - Г. - С. 54-55
  212. 2009. Смолій В.А. Віктор Даниленко: вчений і педагог. Слово про ювіляра : сборник научных трудов / В.А. Смолій // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 15 : На пошану д-ра іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України В.М. Даниленка з нагоди 60-річчя від дня народж. та 35-річчя наук. пр., Ч. 1. - С. 3-12
  213. 2009. Смолій В.А. Вітання : сборник научных трудов / В.А. Смолій // Доба гетьмана І. Мазепи в європейський історії: міфи і реалії : До 300-річчя воєнно-політичного виступу гетьмана Івана Мазепи за державну незалежність України. Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. Київ - Батурин, 7-8 листопада 2008 / Співголови редкол.: В.А. Смолій, В.П. Андрущенко. - К. : Вид-во НПУ ім М.П. Драгоманова, 2009. - С. 6-7
  214. 2009. Смолій В.А. Внесок І.Ф. Кураса у розвиток історичної науки : научное издание / В.А. Смолій, В.Ф. Солдатенко // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : До 70-річчя академіка НАН України І.Ф. Кураса / Голова редкол. Б.Є. Патон. - К. : Парламентське вид-во, 2009. - С. 19-32
  215. 2009. Смолій В.А. Вступне слово : сборник биографической информации / В.А. Смолій // Пантелеймон Петрович Гудзенко (1907 - 1994): історик, архівіст, археограф і організатор науки : (Зб. на пошану вченого з нагоди 100-річчя від дня народження і 90-річчя архівної справи в Україні) / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Держкомархів України, Ін-т історії України НАНУ, 2009. - С. 5-7
  216. 2009. Смолій В.А. Вступне слово : сборник научных трудов / В.А. Смолій // Соборність як чинник українського державотворення : (до 90-річчя Акту злуки). Всеукраїнська наук. конф. (К., 21 січня 2009 р.). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - С. 6-8
  217. 2010. Смолій В. Вторгнення Яна Собеського у Правобережну Гетьманщину та його переговори з Петром Дорошенком про умови входження до Речі Посполитої (осінь 1674 - зима 1675 рр.) : сборник научных трудов / В. Смолій, В. Степанков // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : Зб. наук. пр. / Голов. ред. В.С. Степанков. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. - Вип. 1. - С. 54-72
  218. 2010. Смолій В. Досвід вченого та талант організатора: наукова та громадська діяльність академіка НАН України П.Т. Тронька : сборник научных трудов / В. Смолій // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. ст / Голов. ред. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 36 : На пошану академіка НАН України Героя України П.Т. Тронька. - С. 5-15
  219. 2010. Смолій В.А. Розд. 4: Формування політичних інститутів Української держави : научное издание / В.А. Смолій, В.С. Степанков // Історія українського парламентаризму : Від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення / Голова ред. ради В.М. Литвин; Кер. авт. кол. В.А. Смолій. - К. : Дніпро, 2010. - Т. І-ІІІ. - С. 89-124
  220. 2011. Онищенко О.С. В.І. Вернадський і Україна : научное издание / О.С. Онищенко, В.А. Смолій, Л.А. Дубровіна // Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського / Голова редкол. О.С. Онищенко; Авт.-уклад.: Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова, С.М. Кіржаєв та ін. - К. : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2011. - Т. 1 : Володимир Іванович Вернадський і Україна, Кн. 1 : Науково-організаційна діяльність (1918 - 1921). - С. 97-170
  221. 2011. Смолій В. Вступне слово : научное издание / В. Смолій // Історія великих страждань : Нацистські табори для радянських військовополонених у м. Славуті на Хмельниччині: дослідження, документи, свідчення / Редкол.: В.М. Литвин, В.А. Смолій, І.П. Ковальчук та ін.; упоряд.: В.Г. Берковський, О.П. Білоус, Т.В. Пастушенко, В.І. Смірнова. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. - С. 7
  222. 2011. Смолій В. Вступне слово : сборник / В. Смолій // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемогі) : Матеріали міжнародної наукової конференції / Відп. ред. Л.В. Легасова . - К., 2011. - С. 15-17
  223. 2011. Смолій В. Вшановуючи ювіляра : сборник научных трудов / В. Смолій // Слов'янський світ і Україна : Зб. наук. пр. на пошану ректора Рівненського держ. гуманіт. ун-ту, проф. Р.Постоловського / Відп. ред. В.Шеретюк. - Рівне : Вид. О.Зень, 2011. - С. 5-8
  224. 2011. Смолій В. Економічна політика українських урядів у 1648 - 1676 роках : сборник научных трудов / В. Смолій, В. Степанков // Слов'янський світ і Україна : Зб. наук. пр. на пошану ректора Рівненського держ. гуманіт. ун-ту, проф. Р.Постоловського / Відп. ред. В.Шеретюк. - Рівне : Вид. О.Зень, 2011. - С. 58-68
  225. 2011. Смолій В. Петро Дорошенко : Політичний портрет / В. Смолій, В. Степанков , 2011. - 632 с.
  226. 2011. Смолій В. Слово про вченого та людину : сборник научных трудов / В. Смолій // Студії з історії української революції 1917 - 1921 років : Зб. наук. пр. на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народження та 40-ряччя наук.-пед. діяльн. / Голова редкол. В. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. - С. 5-9
  227. 2011. Смолій В.А. Велика реформа 1861 р.: сучасне бачення : сборник научных трудов / В.А. Смолій // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. ХVІІІ : Приурочений Великій реформі 1861 р. - С. 4-6
  228. 2011. Смолій В.А. Вступне слово : научное издание / В.А. Смолій // Історична освіта в полікультурному суспільстві: виклики та перспективи для України : Матеріали міжнар. круглого столу (Київ, 14 липня 2010 р.) / Упоряд.: О.В. Андрощук, О.О. Заплотинська. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. - С. 9-13
  229. 2011. Смолій В.А. Життя здійсненого призначення. Вітальне слово учасникам конференції на пошану Володимира Ястребова : сборник научных трудов / В.А. Смолій // Спеціальні історичні дисциплини: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Голова редкол. В.А. Смолій; відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Число 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.: Перші (міжнар.) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. - С. 3-4
  230. 2011. Смолій В.А. Передмова : научно-популярная литература / В.А. Смолій // Україна і Литва в ХІV - ХVІ століттях. : Політико-правові та соціально-економічні аспекти / Відп. ред. В.А. Смолій; Авт. кол.: В.Г. Берковський, А.В. Блануца, Д.П. Ващук та ін. - 2011 : ПрАТ Волинська обл. друкарня, 2011. - С. 9
  231. 2011. Смолій В.А. Розд. 4: Державна ідея за козацької доби : научно-популярная литература / В.А. Смолій, В.С. Степанков // Історія українського козацтва : Нариси в двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2011. - Т. 1. - 2-ге вид. - С. 227-280
  232. 2011. Смолій В.А. Розд. 6.2: Становлення дипломатичної служби Української держави та принципи її функціонування у роки Національної революції : научно-популярная литература / В.А. Смолій, В.С. Степенков // Історія українського козацтва : Нариси в двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2011. - Т. 1. - 2-ге вид. - С. 343-355
  233. 2011. Смолій В.А. Розд. 6.3: Мета й основні напрями зовнішньої політики уряду Богдана Хмельницького : научно-популярная литература / В.А. Смолій, В.С. Степанков // Історія українського козацтва : Нариси в двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2011. - Т. 1. - 2-ге вид. - С. 355-371
  234. 2011. Смолій В.А. Розд. 6.4: Особливості зовнішньої політики Гетьманщини : научно-популярная литература / В.А. Смолій, В.С. Степанков // Історія українського козацтва : Нариси в двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2011. - Т. 1. - 2-ге вид. - С. 371-387
  235. 2011. Смолій В.А. Слово про ювіляра : библиография / В.А. Смолій // Степан Васильович Віднянський : До 60-ліття від дня народження і 35-ліття науково-педагогічної діяльності / Відп. ред. А.Ю. Мартинов. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - С. 4-10
  236. 2011. Смолій В.А. Творення господарсько-економічної моделі у роки національної революції в Україні : научное издание / В.А. Смолій, В.С. Степанков // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи : Дослідження. Спогади. Документи. Бібліографія / Уклад.: О.М. Завальнюк, В.С. Степанков. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. - С. 189-204
  237. 2011. Смолій В.А. Феномен українського козацтва : научно-популярная литература / В.А. Смолій // Історія українського козацтва : Нариси в двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2011. - Т. 1. - 2-ге вид. - С. 5-16
  238. 2011. Смолій В.А. Ч. 2, розд. 3: Утвердження міжнародного статусу Української держави за Богдана Хмельницького (1648 - 1657 рр.) : научное издание / В.А. Смолій // Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / Кер. авт. кол. А.І. Кудряченко. - К. : Фенікс, 2011. - С. 165-182
  239. 2011. Смолій В.А. Ч. 4, розд. 13: Економіка козацької України (1648 - 1676) : научное издание / В.А. Смолій, В.С. Степанков // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Ніка-Центр, 2011. - Т. 1. - С. 411-455
  240. 2012. Смолій В. Вступне слово : научное издание / В. Смолій // Київ очима ворога : дослідження, документи, свідчення / Кер. проекту Л.В. Легасова; авт. та упоряд.: О.Є. Лисенко, І.К. Патриляк, О.П. Білоус та ин. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - С. 6
  241. 2012. Смолій В. Вступне слово : научное издание / В. Смолій // Непрочитані листи 1941-го... : дослідження, документи, свідчення / Кер. проекту Л.В. Легасова; авт. та упоряд.: О.Є. Лисенко, С.Ф. Даценко, Я.Л. Пасічко. - К. : Аеростат, 2012. - С. 6
  242. 2012. Смолій В. Історія інституцька, історія українська (Ювілейні роздуми з академічної проблематики) : сборник научных трудов / В. Смолій, О. Удод, О. Ясь // Історіографічні дослідження в Україні / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 22 : Доповіді та матеріали Міжнар. наук. конф.: "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття", 20-21 жовтня 2011 року. - С. 5-42
  243. 2012. Смолій В.А. Вітальне слово : научно-популярная литература / В.А. Смолій // Нашому роду нема переводу : Славні династії та родини України / Уклад. М.М. Хлонь; редкол.: В.А. Смолій, Ю.В. Гнаткевич, В.В. Томазов. - К. : ІМІДЖ УКРАЇНА, 2012. - С. 9
  244. 2012. Смолій В.А. Історія інституцька, історія українська (ювілейні роздуми з академічної проблематики) / В.А. Смолій, О.А. Удод, О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N1. - С. 4-28
  245. 2012. Смолій В.А. Лабораторія українського наративу / В.А. Смолій // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N5. - С. 4-5
  246. 2013. Касьянов Г. Україна в російському історичному дискурсі: проблеми дослідження та інтерпретації : научное издание / Г. Касьянов, В. Смолій , О. Толочко, 2013. - 128 с.
  247. 2013. Смолій В. Від редактора : научное издание / В. Смолій // Влада і суспільство в Україні : Історичний контекст / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2013. - С. 5-9
  248. 2013. Смолій В. Вітальне слово : сборник научных трудов / В. Смолій // Українська революція 1917 - 1921 років: погляд із сьогодення / Голова редкол. В.М. Литвин. - К. : Укр. ін-т нац. пам'яті, 2013. - С. 12-14
  249. 2013. Смолій В. Володимир Іванович Вернадський - вчений, організатор науки, політик, публіцист : сборник научных трудов / В. Смолій // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : Зб. ст. / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 18. - С. 6-11
  250. 2013. Смолій В. Вступне слово : научное издание / В. Смолій // Рід Патонів : Історико-генеалогічне дослідження. Документи / М. Дмитрієнко; За заг. ред. В.А. Смолія. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - С. 5-6
  251. 2013. Смолій В. Слово до читача : каталог / В. Смолій // Тисяча років української печатки : Каталог виставки / Голова редкол. В.А. Смолій; упоряд. Ю.К. Савчук. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - С. 8-9
  252. 2013. Смолій В.А. Від редактора : монография / В.А. Смолій // Відносини держави, суспільства і особи під час створення радянського ладу в Україні (1917 - 1938 рр.) / Голова редкол. В.А. Смолій; кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Т. 1. - С. 5-9
  253. 2013. Смолій В.А. Вітальне слово : научно-популярная литература / В.А. Смолій // Нашому роду нема переводу : Славні династії та родини України / Уклад. М.М. Хлонь; Редкол.: В.А. Смолій, В.В. Томазов, Ю.В. Гнаткевич та ін. - К. : ІМІДЖ УКРАЇНА, 2013. - Т. ІІ. - С. 7
  254. 2013. Смолій В.А. Вітальне слово : сборник научных трудов / В.А. Смолій // Битва за Дніпро. До 70-річчя визволення Києва від нацистських загарбників : Матеріали Всеукр. наук. конф., м. К., 31 жовтня 2013 р. Зб. наук. пр. / Упоряд.: Я.М. Антонюк, В.О. Бойко, І.Б. Наумова. - К. : НВЦ Пріоритети, 2013. - С. 7-9
  255. 2013. Смолій В.А. Вітальне слово : сборник научных трудов / В.А. Смолій // Національна та історична пам'ять : Зб. наук. пр. / Голов. ред. В.Ф. Солдатенко. - К. : НВЦ Пріоритети, 2013. - Вип. 7 : Спецвипуск: "Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження)". - С. 9-12
  256. 2013. Смолій В.А. Вступне слово : научно-популярная литература / В.А. Смолій // Велика війна 1914 - 1918 рр. і Україна / Упоряд. О.Реєнт. - К. : КЛІО, 2013. - С. 5-8
  257. 2013. Смолій В.А. Слово до читача : сборник научных трудов / В.А. Смолій // Проблеми історії України ХІХ - ХХ ст. : Зб. наук. пр. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 21. - С. 7-8
  258. 2014. Смолій В. Від редактора : сборник научных трудов / В. Смолій // Українська держава другої половини ХVII - XVIII ст.: політика, суспільство, культура / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 5-9
  259. 2014. Смолій В. Влада в Українській державі: сутнісний зміст та вектори позиціонування : сборник научных трудов / В. Смолій, В. Степанков // Українська держава другої половини ХVII - XVIII ст.: політика, суспільство, культура / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 41-87
  260. 2014. Смолій В. Вступне слово : научное издание / В. Смолій // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 9-14
  261. 2014. Смолій В. Вступне слово : научное издание / В. Смолій // Україна. Хроніка визволення: : дослідження, документи, свідчення / Редкол.: кер. проекту Л.В. Легасова та ін. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 7
  262. 2014. Смолій В. Кримський півострів в історичній ретроспективі (замість передмови) : сборник научных трудов / В. Смолій // Крим від античності до сьогодення : Історичні студії / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 8-10
  263. 2014. Смолій В. Передмова : монография / В. Смолій // Схід і Південь України: час, простір, соціум : В 2-х т. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Т. 1 : Кол. моногр. - С. 7-12
  264. 2014. Смолій В. Слово про нашого Вчителя (До 100-ліття від дня народження) : сборник научных трудов / В. Смолій, Г. Боряк // Історичні студії: Збірка вибраних праць і матеріалів : (До 100-річчя від дня народження) / Ф. Шевченко; Голова редкол. В.Смолій; упоряд.: С.Батуріна, С.Блащук, І.Корчемна, О.Ясь. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 5-8
  265. 2014. Смолій В. Український політичний проект ХVII ст.: становлення національного інституту влади : научное издание / В. Смолій, В. Степанков, 2014. - 194 с.
  266. 2014. Смолій В.А. "Енциклопедія історії України" та сучасна українська енциклопедистика / В.А. Смолій, Г.В. Боряк // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N4. - С. 4-16
  267. 2014. Смолій В.А. Вступне слово : путеводитель / В.А. Смолій // Партизанські колекції Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років" : Особові фонди. Путівник / Кер. проекту Л.В. Легасова; Наук. ред. О.Є. Лисенко . - К. : Аеростат, 2014. - С. 4-5
  268. 2014. Смолій В.А. Інститут влади в політичній системі України : середина - друга половина ХVІІ ст. / В.А. Смолій, В.С. Степанков, 2014. - 244 с.
  269. 2015. Смолій В. Вступне слово : научное издание / В. Смолій // Україна. Війна. Власна пам'ять : дослідження, документи, свідчення / Редкол.: кер. проекту Л.В. Легасова та ін. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 5
  270. 2015. Смолій В. Вступне слово : сборник научных трудов / В. Смолій // Соборність України: історичний контекст і виклики сьогодення / Відп. ред. В.Ф. Верстюк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 5-10
  271. 2015. Смолій В. Донеччина і Луганщина: етнонаціональна ситуація, перспективи та інструменти державного регулювання : Аналітична доповідь / Відп. ред. В.А. Смолій, 2015. - 60 с.
  272. 2015. Смолій В. Донеччина і Луганщина: місце в модерному українському національному проекті : Аналітична доповідь / Відп. ред. В.А. Смолій, 2015. - 62 с.
  273. 2015. Смолій В. Молоді літа гетьмана Хмельницького: турецький і татарський досвід : научное издание / В. Смолій, В. Степанков // Повернення в Царгород / За ред. Л.Івшиної. - К. : ТОВ Українська прес-група, 2015. - С. 232-244
  274. 2015. Смолій В. Передмова : монография / В. Смолій // Південна Україна на цивілізаційному пограниччі / Я. Верменич; Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 7-14
  275. 2015. Смолій В. Передмова : научно-популярная литература / В. Смолій // Історія Запорозької Січі / Відп. ред. В.Смолій. - К. : Арій, 2015. - С. 3-7
  276. 2015. Смолій В. Передмова : научно-популярная литература / В. Смолій // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 9-14
  277. 2015. Смолій В. Передмова : сборник научных трудов / В. Смолій // Регіональна історія України : Зб. наук. ст. / Голов. ред. В.Смолій; відп. ред. Я.Верменич. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 9 : До 100-річчя від дня народження акад. НАН України П.Т. Тронька. - С. 7-12
  278. 2015. Смолій В. Улюбленець долі / В. Смолій, О. Реєнт // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2015. - N3/4. - С. 5-13
  279. 2015. Смолій В.А. Вітальне слово до гостей та учасників Міжнародної наукової конференції : сборник научных трудов / В.А. Смолій // Травень 1945 року у науковому дискурсі, національній свідомості та історичній пам'яті : Зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. 29 квітня 2015 р. / Уклад.: О.Є. Лисенко, В.П. Шевчук, О.Л. Скрябін та ін. - К. : НУОУ, 2015. - С. 8-9
  280. 2015. Смолій В.А. Історик у дзеркалі епохи (до 100-річчя від дня народження І.О. Гуржія) / В.А. Смолій, О.П. Реєнт // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2015. - N5. - С. 164-171
  281. 2015. Смолій В.А. Улюбленець долі (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України, Героя України П.Т. Тронька) / В.А. Смолій, О.П. Реєнт // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2015. - N4. - С. 161-172
  282. 2016. Смолій В. 25 років Української незалежності : научное издание / В. Смолій // 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави / Кер. авт. кол. Г.В. Боряк; відп. ред. В.А. Смолій; координатор проекту В.В. Головко. - К. : Ніка-Центр, 2016. - С. 5-8
  283. 2016. Смолій В. Вступне слово Редактора : монография / В. Смолій // Історик і влада / Кер. авт. групи І.Колесник. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2016. - С. 5-9

   Проекти Інституту

  1. Україна: хроніка подій ХХ століття