ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ТОЛОЧКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000444

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Толочко Олексій Петрович
Варіанти імені
Tolochko; Толочко
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ 

Сектор досліджень історії Київської Русі 
Посадакерівник сектору досліджень історії Київської Русі
Науковий ступіньд.і.н., чл.-кор. НАН України

ТОЛОЧКО Олексій Петрович (07.06.1963, м. Київ) – дослідник історії Київської Русі, української історіографії XVII ст. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2001). 1985 закінчив іст. фак-т Київ. держ. ун-ту. 1985–87 – стажист-дослідник, 1987–90 – м. н. с., 1990–91 – н. с. Ін-ту історії України НАН України. Канд. дис. «Структура князівської влади в Південній Русі в сер. IX – сер. XIII ст.» (1989, наук. кер. – д. і. н. М. Ф. Котляр). З 1991 – зав. відділу Пам’яток української історіографії Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. З 1997 – с. н. с. відділу історії України середніх віків і раннього нового часу; з 2002 – зав. Центру вивчення історії Київської Русі Ін-ту історії України НАН України. Докт. дис. захистив за монографією «“История Российская” Василия Татищева: Источники и известия» (2005).

Основні праці:

«История Российская» Василия Татищева: Источники и известия. – М., К., 2005..
Пририсовки зверей к миниатюрам Радзивилловской летописи и проблема происхождения рукописи // Ruthenica. – Т. 4. – К., 2005..
Україна і Росія в історичній ретроспективі: Нариси в 3 т. – Т. 1: Українські проекти в Російській імперії. – К., 2004. (у співавт.)..
Kievan Rus’ around the Year 1000 // Europe around the Year 1000 / Еd. by Przemyslaw Urbanczyk. – Warsaw: Wyd. DiG, 2001..
Київська Русь. – К., 1998 (у співавт.)..
Український переклад «Хроніки…» Мацея Стрийковського з колекції О. Лазаревського та історіографічні пам’ятки XVII ст. (Український хронограф і «Синопсис») // ЗНТШ. – Т. CCXXXI: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 1996..
Русь: держава і образ держави. – К., 1994..
Дві не зовсім академічні дискусії: Винниченко, Багалій, Грушевський // Археографічний щорічник. – Т. 2. – К., 1993..
Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. – К., 1992..
Roman Mstyslavich’s Constitutional Project of 1203: Authentic Document or Falsification? // Harvard Ukrainian Studies, vol. XVIII, n. 3–4 (Cambridge, Mass., 1994)..
Происхождение хронологии Ипатьевского списка Галицко-Волынской летописи // Paleoslavica, vol. 13, no 1 (Cambridge, Mass., 2005)..
Problems of Religious Legitimization of the Rurikids of Rus // Monotheistic Kingship. The Medieval Variants, ed. by Aziz Al-Azmeh and Janos M. Bak (Budapest, 2004)..
Gdzie i kiedy narodzila sie legenda o Kronikarzu Nestorze? // Zeszyty naukowe Katolickiego Universytetu Lubelskiego, Rok. XLV, nr 1–2 (177–178) (Lublin, 2002)..
Leo Kishka’s Annales sancti Nestoris and Tatishchev’s Chronicles // Paleoslavica, vol. X, no 2 (Cambridge, Mass., 2002)..
Mapping the Lost Capital: Historical Topography of Kiev as an Antiquarian Project // Eighteenth-Century Studies, vol. 35, no 1 (Fall 2001)..

Література:

.
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. ЕДОРОВСЬКИЙ МОНАСТИР
 2. ЗАРУБ
 3. ЗМІЙОВИКИ
 4. КЛОВСЬКИЙ МОНАСТИР
 5. ЛЮБЕЦЬКИЙ СИНОДИК
 6. МАЛУША
 7. МІРИЛО ПРАВЕДНЕ
 8. НИКОНІВСЬКИЙ ЛІТОПИС
 9. НОРМАНСЬКА ПРОБЛЕМА
 10. ПАТЕРИК КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
 11. ПЛОСКИНЯ
 12. ПОВІСТЬ ВРЕМЕННИХ ЛІТ
 13. ПОЛІКАРП
 14. ПОЛЯНИ
 15. ПОРОССЯ
 16. ПОЧАТКОВИЙ ЛІТОПИСНИЙ ЗВІД
 17. ПРЕТИЧ
 18. ПУТЯТА ВИШАТИЧ
 19. РАДЗИВІЛЛІВСЬКИЙ ЛІТОПИС
 20. РЕЙМСЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ
 21. РИБАКОВ Борис Олександрович
 22. РОГНЕДА
 23. РУСЬКА ЗЕМЛЯ
 24. РУСЬКИЙ КАГАНАТ
 25. СТАТУТИ ЦЕРКОВНІ
 26. УАЙТ Хейден
 27. ФЕДОРІВСЬКИЙ МОНАСТИР у Києві

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (1994) Толочко О. П. Русь : держава і образ держави.
 2. (1994) Толочко О.П. Історичні зошити. Русь: держава і образ держави   
 3. (1998) Толочко О. П., Толочко П. П. Україна крізь віки. Т. 4: Київська Русь   
 4. (2004) Верстюк В.Ф., Горобець В.М., Толочко О.П. Україна і Росія в історичній ретроспективі. Т. 1. Українські проекти в Російській імперії.
 5. (2005) Толочко О. Замітки з Галицько-Волинського літописання.
 6. (2005) Толочко О. Чи була "візантійська реформа" Володимира Святославича?
 7. (2005) Толочко О. Юрій Долгорукий в "Історії Російській" Василя Татищева.
 8. (2013) Касьянов Г., Смолій В., Толочко О. Україна в російському історичному дискурсі : проблеми дослідження та інтерпретації   

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Касьянов Г.В. , Толочко О.П. Національні історії та сучасна історіографія: виклики й небезпеки при написанні нової історії України // Український історичний журнал. - 2012. - № 6. - C. 4-24.
 2. Котляр М.Ф. , Толочко О.П. Чи існувала “балтійська цивілізація” раннього середньовіччя? / Славяне и скандинавы. - М.: Прогресс, 1986. - 411 с. // Український історичний журнал. - 1987. - № 10. - C. 148-152.
 3. Толочко О. П.  Конституційний проект Романа Мстиславича 1203 p.: спроба джерелознавчого дослідження // Український історичний журнал. - 1995. - № 6. - C. 22-36.
 4. Толочко О. П.  Так званий «напис Петра Могили» у Софії Київській та дата заснування собору // Український історичний журнал. - 2010. - № 5. - C. 4-25.
 5. ТОЛОЧКО О.П.  До питання про етнічний склад скандинавів на Русі // Український історичний журнал. - 1984. - № 7. - C. 134–139.
 6. Толочко О.П.  З історії політичної думки Русі ХІ-ХІІ ст. // Український історичний журнал. - 1988. - № 9. - C. 70-77.
 7. Толочко О.П.  З приводу скальдичних традицій у творчості Віщого Бояна // Український історичний журнал. - 1987. - № 8. - C. 121-125.
 8. Толочко О.П.  Наукова конференція “Давня Русь і християнство”. [ м. Київ ] // Український історичний журнал. - 1988. - № 7. - C. 157-158.
 9. Толочко О.П.  Петро-Акерович - Гаданий митрополит всея Руси // Український історичний журнал. - 1990. - № 6. - C. 45-54.
 10. Толочко О.П.  Про місце смерті Рюрика Ростиславича // Український історичний журнал. - 1997. - № 5. - C. 136-144.
 11. ТОЛОЧКО О.П.  Про походження поземельної форми данини на Русі ІХ–Х ст. // Український історичний журнал. - 1986. - № 8. - C. 104–109.
 12. Толочко О.П.  Русь: держава і образ держави // Русь: держава і образ держави. - 1994. - 11. - C. 1-37.
 13. Толочко О.П.  СИМОНОВ Р.А., ТУРИЛОВ А.А., ЧЕРНЕЦОВ А.В. Древнерусская книжность ( естественнонаучные и сокровенные знания в России ХVІ в., связанные с Иваном Рыковым ). - М.: Изд-во МГАП, 1994. - 168 с.: ил. // Український історичний журнал. - 1997. - № 1. - C. 128-129.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 2003. RUTHENICA : сборник научных трудов. Т. ІІ / В. Ричка, О. Толочко, 2003. - 206 с.
 2. 2004. Верстюк В. Ф. Україна і Росія в історичній ретроспективі : монография. Т. 1. Українські проекти в Російській імперії / В. Ф. Верстюк; В. М. Горобець, О. П. Толочко, 2004. - 504 с.
 3. 2005. Толочко О. Замітки з Галицько-Волинського літописання : монография / О. Толочко, 2005. - 33 с.
 4. 2005. Толочко О. Пририсовки зверей к миниатюрам Радзивиловской летописи и проблема происхождения рукописи : сборник научных трудов / О. Толочко // RUTHENICA. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Т. ІV. - С. 62-84
 5. 2005. Толочко О. Чи була "візантійська реформа" Володимира Святославича? : монография / О. Толочко, 2005. - 48 с.
 6. 2005. Толочко О. Юрій Долгорукий в "Історії Російській" Василя Татіщева : автореферат дис. ... / О. Толочко, 2005. - 16 с.
 7. 2005. Толочко О.П. "Історія Російська" Василя Татіщева: джерела та повідомлення : Моногр.: Автореф. дис. ... д-ра іст. наук № 07.00.06 / О.П. Толочко, 2005. - 35 с.
 8. 2006-2007. Толочко О. Як звали другу дружину Романа Мстиславича? : монография / О. Толочко // Україна: культурна спадщина, національна свідоість, державність : Зб. наук. пр. / Відп. ред. М.Крикун. - Л. : Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, 2006-2007. - Вип. 15 : CONFRATERNITAS. Ювілейний зб. на пошану Ярослава Ісаєвича. - С. 98-102
 9. 2010. Толочко О. Михайло Грушевський та Мацей Стрийковський : сборник научных трудов / О. Толочко // Україна крізь віки : Зб. наук. пр. на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія / Відп. ред. О. Онищенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - С. 811-822
 10. 2010. Толочко О. Рецензія : научное издание / О. Толочко // Ruthenica / Наук. ред.: В. Ричка, О. Толочко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Т. ІХ. - С. 208-216
 11. 2010. Толочко О.П. Код Нікітенко з маятником : научное издание / О.П. Толочко // Заснування Софійського собору в Києві: проблеми нових датувань : Матеріали Круглого столу. (7 квітня 2010 р., м. Київ) / Упоряд.: Т.А. Бобровський, Г.Ю. Івакін, О.П. Толочко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - С. 10-16
 12. 2010. Толочко О.П. Так званий "напис Петра Могили" у Софії Київській та дата заснування собору / О.П. Толочко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2010. - N5. - С. 4-25
 13. 2011. Толочко О. Рецензія : научное издание / О. Толочко // Ruthenica / В. Ричка, О. Толочко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Т. Х. - С. 261-269
 14. 2012. Касьянов Г.В. Національні історії та сучасна історіографія: виклики й небезпеки при написанні нової історії України / Г.В. Касьянов, О.П. Толочко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N6. - С. 4-24
 15. 2012. Ричка В. Розд. 3: Давньоруський Київ : научно-популярная литература / В. Ричка, О. Толочко // Ілюстрована історія Києва / Голова Ред. ради О.Попов; відп. ред. В.Смолій; авт. кол.: Н.Абашина, Н.Білоус, Д.Вортман та ін. - К. : Фенікс, 2012. - С. 44-75
 16. 2012. Толочко О.П. Останні літописні згадки про половців : сборник научных трудов / О.П. Толочко // Матеріальна та духовна культура Південної Русі : Матеріали Міжнар. польового археологічного семінару, присвяч. 100-літтю від дня народження В.Й. Довженка (Чернігів - Шестовиця, 16-19 липня 2009 р.) / Голов. ред. П.П. Толочко. - Чернігів : Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2012. - С. 309-310
 17. 2013. Harvard Library of Early Ukrainian Literature : научное издание. Vol. XI. The Hustynja Chronicle: Густинський літопис / Compiled with an Introduction by O.Tolochko, 2013. - 421 с.
 18. 2013. Касьянов Г. Україна в російському історичному дискурсі: проблеми дослідження та інтерпретації : научное издание / Г. Касьянов, В. Смолій , О. Толочко, 2013. - 128 с.
 19. 2013. Толочко О. Розд. 1: Київська Русь : научное издание / О. Толочко // Влада і суспільство в Україні : Історичний контекст / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2013. - С. 10-49