ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ШЕВЧЕНКО ЛЕСЯ АНТОНІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000491

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Шевченко Леся Антонівна
Варіанти імені
Shevchenko; Шевченко

ШЕВЧЕНКО Леся Антонівна (23.09.1931, м. Київ) – дослідниця новітньої історії України, культурного будівництва в Україні. 1954 закінчила іст. фак-т Київ. держ. ун-ту. 1955–58 – аспірантка Київ. держ. ун-ту. Канд. дис. «Боротьба Комуністичної партії України за зміцнення сільських рад республіки в період суцільної колективізації сільського господарства (1930–1932 рр.)» (1958, наук. кер. – к. і. н. О. А. Бородін). 1959–60 – м. н. с. відділу історії радянського суспільства, 1963–65 – м. н. с. відділу історії соціалістичного і комуністичного будівництва, з 1965 – с. н. с., 1989–99 – пров. н. с. відділу сучасної історії України Ін-ту історії України НАН України. Докт. дис. «Підвищення культурного рівня трудящих Української РСР в 60-і – першу половину 80 років: Досвід. Проблеми» (1989). Підготувала 4 кандидатів наук. Опублікувала понад 150 праць. Автор і член редколегій численних колект. праць, в т. ч. «Розвиток української культури за роки радянської влади» (К., 1967); «Історія Української РСР» (укр. мовою у 8 т., рос. мовою у 10 т.); «Історія Києва» (Т. 3, Кн. 1, 2. – К., 1985– 1986), статей до «Енциклопедії історії України».

Основні праці:
Нарис історії України ХХ століття. – К., 2002 (у співавт.)..
Роль духовної спадщини в утвердженні національної самосвідомості народу України // Україна XX ст.: минуле і сьогодення. – К., Донецьк, 1995..
Проблеми духовного відродження народу // Україна. Короткі нариси з історії. – К., 1992..
Повышение культурного уровня трудящихся в условиях развитого социализма (На материалах УССР). – К., 1985..
Дружба братніх культур: Культурне співробітництво українського народу з братніми народами СРСР, 1946–1958. – К., 1971..
Розвиток української радянської культури в 1959–1965 рр. – К., 1967..

Література:
.
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..
Колодєзєва С. П. Захист докторської дисертації Л. А. Шевченко // УІЖ. – 1989. – № 10..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. АСКОЧЕНСЬКИЙ Віктор Іпатович
 2. БАГРЯНИЙ Іван Павлович
 3. БАЖАН Микола Платонович
 4. БАРЕНБОЙМ Ісак Юлісович
 5. БАРИШІВКА
 6. БІЛЕЦЬКИЙ Олександр Іванович
 7. БІЛОГОРОДКА
 8. БОГОМОЛЕЦЬ Олександр Олександрович
 9. БОРИСПІЛЬ
 10. БОРОДІН Олексій Артемович
 11. БОРОДЯНКА
 12. БОЯРКА
 13. БРОВАРИ
 14. БУБНОВ Микола Михайлович
 15. БУЧА
 16. ВОЛОДАРКА
 17. ГНАТЮК Дмитро Михайлович
 18. ДИМЕР
 19. ДОМБРОВСЬКИЙ Василь Федорович
 20. ЗГУРІВКА
 21. КАГАРЛИК
 22. ЛОЗОВИК Григорій Натанович
 23. ПИРОГОВ Микола Іванович
 24. ПІСКІВКА
 25. ПУЧКОВСЬКА Надія Олександрівна
 26. РОКИТНЕ , смт Київської обл.
 27. РУБІЖНЕ , смт Луганської обл.
 28. СВЕРДЛОВСЬК , місто Луганської обл.
 29. СЕЛЕЗНІВКА , смт Луганської обл.
 30. СИРОТИНЕ , смт Луганської обл.
 31. СТРЕЛЬСЬКИЙ Вячеслав Ілліч
 32. ТЕРЕЗИНЕ - смт Білоцерківського р-ну Київської обл.
 33. ТЕТІЇВ, місто Київської обл.
 34. ФАЩІВКА, смт Луганської обл.
 35. ЦИХ Володимир Францевич
 36. ЧАБАНИ - смт Київської обл.
 37. ЧОРНУХИНЕ, смт Луганської обл.
 38. ШАРЛЕМАНЬ Микола Васильович
 39. ШТЕРІВКА, смт Луганської обл.
 40. ЩАСТЯ, місто Луганської обл.

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (1967) Шевченко Л. А. Розвиток української радянської культури в 1959–1965 рр.
 2. (1971) Шевченко Л. А. Дружба братніх культур : Культурне співробітництво українського народу з братніми народами СРСР, 1946–1958.
 3. (1985) Шевченко Л. А. Повышение культурного уровня трудящихся в условиях развитого социализма
 4. (1996) Шевченко Л. В. М. І. Пирогов в Україні.
 5. (1998) Рогожа М. М., Шевченко Л. А. Духовна спадщина в контексті національно-культурної розбудови в незалежній Україні.
 6. (1998) Шевченко Л. А., Рогожа М. М. Історичні зошити. Духовна спадщина в контексті національно-культурної розбудови в незалежній Україні   

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. ВІДНЯНСЬКИЙ С.В. , ШЕВЧЕНКО Л.В. ХІІ засідання Комісії істориків СРСР і ЧССР. [м. Фрунзе] // Український історичний журнал. - 1981. - № 9. - C. 155–156.
 2. ІЩЕНКО М.Г. , ШЕВЧЕНКО Л.А. Київ – великий сучасний культурний центр // Український історичний журнал. - 1982. - № 3. - C. 47–58.
 3. ОВЧАРЕНКО П.Д. , ШЕВЧЕНКО Л.А. Київ – один з центрів радянської науки // Український історичний журнал. - 1982. - № 5. - C. 73–83.
 4. ОМЕЛЬЯНЕНКО І.Я. , ШЕВЧЕНКО Л.А. Республіканська наукова конференція з проблеми "Історія робітничого класу УРСР в епоху соціалізму" [Донецьк, 1967 р.] // Український історичний журнал. - 1967. - № 7. - C. 152–154.
 5. ПЕТРЕНКО B.C. , ШЕВЧЕНКО Л.А. Вклад робітничого класу і колгоспного селянства в духовну культуру радянського суспільства // Український історичний журнал. - 1967. - № 9. - C. 12–21.
 6. ПЕТРЕНКО B.C. , ШЕВЧЕНКО Л.А. Вклад художньої інтелігенції міста в розвиток духовної культури українського села (1959–1968 pp.) // Український історичний журнал. - 1968. - № 11. - C. 3–11.
 7. ПЕТРЕНКО B.C. , ШЕВЧЕНКО Л.А. Шляхи культурного розвитку села в умовах розвинутого соціалізму // Український історичний журнал. - 1975. - № 9. - C. 60–68.
 8. Шевченко Л. А.  Культурно-ідеологічні процеси в Україні у 40—50-х pp. // Український історичний журнал. - 1992. - № 7. - C. 39-48.
 9. Шевченко Л.  Краєзнавча діяльність Тимчасової комісії для розгляду давніх актів у другій половині XIX ст. // Краєзнавство. - 2000. - 1. - C. 20-26.
 10. ШЕВЧЕНКО Л.А. , ВАРАНОВСЬКА Н.П. Культурная жизнь в СССР, 1941–1950: Хроника. – М.: Наука, 1977. – 523 с. // Український історичний журнал. - 1978. - № 8. - C. 142–144.
 11. ШЕВЧЕНКО Л.А. , КОЛПАКОВА О.В. Питання культурного будівництва в умовах розвинутого соціалізму в українській радянській історичній літературі // Український історичний журнал. - 1983. - № 6. - C. 128–135.
 12. ШЕВЧЕНКО Л.А.  Братні зв'язки науковців // Український історичний журнал. - 1967. - № 10. - C. 155.
 13. ШЕВЧЕНКО Л.А.  Вшанування академіка АН УРСР А.Д. Скаби з нагоди його 75-річчя // Український історичний журнал. - 1981. - № 2. - C. 160.
 14. ШЕВЧЕНКО Л.А.  Деякі питання культурного будівництва на сучасному етапі. // Український історичний журнал. - 1965. - № 2. - C. 57-62.
 15. ШЕВЧЕНКО Л.А.  З історії українсько-туркменських зв'язків // Український історичний журнал. - 1970. - № 9. - C. 42–45.
 16. ШЕВЧЕНКО Л.А.  Засідання секції Республіканської координаційної ради з історії соціалістичного та комуністичного будівництва. // Український історичний журнал. - 1965. - № 5. - C. 149-150.
 17. ШЕВЧЕНКО Л.А.  Зустріч науковців з головними редакторами журналів "Вопросы истории" і "Истории СССР" (Відзначення 325-річчя возз'єднання України з Росією). // Український історичний журнал. - 1979. - № 7. - C. 155–156.
 18. Шевченко Л.А.  Історія Академії наук Української РСР. Кн. 1–2. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1967. // Український історичний журнал. - 1968. - № 4. - C. 148–149.
 19. Шевченко Л.А.  Оновлений Донбас / Страною возвеличенный Донбасс: Очерки / Сост. З.Г.Лихолобова; Редкол.: З.Г.Лихолобова ( пред. ) и др. - Донецк: Донбасс, 1987. - 271 с., 12 л. ил. // Український історичний журнал. - 1988. - № 11. - C. 153-154.
 20. ШЕВЧЕНКО Л.А.  Присудження А.В. Лихолату премії ім. Д.З. Мануїльського // Український історичний журнал. - 1978. - № 5. - C. 159–160.
 21. ШЕВЧЕНКО Л.А.  Про діяльність Наукової ради "Історія радянського суспільства" // Український історичний журнал. - 1986. - № 8. - C. 155–156.
 22. Шевченко Л.А.  Райдужними мостами. – К.: Дніпро, 1968. // Український історичний журнал. - 1969. - № 11. - C. 141–142.
 23. Шевченко Л.А.  Розширене виїзне засідання Наукової ради “Історія радянського суспільства”. [ Кам'янець-Подільський пед. ін-т ім. В.П. Затонського ] // Український історичний журнал. - 1987. - № 3. - C. 156-158.
 24. ШЕВЧЕНКО Л.А.  Співробітництво народів СРСР у галузі культури // Український історичний журнал. - 1974. - № 4. - C. 20–26.
 25. Шевченко Л.А.  ТЕТЕРУК І. На крилах дружби: Про взаємозв'язок братніх культур народів СРСР. – К.: Політвидав України, 1973. // Український історичний журнал. - 1973. - № 9. - C. 143–144.
 26. ШЕВЧЕНКО Л.А.  Університети культури та народні театри на Україні. (1958-1960 рр.) // Український історичний журнал. - 1961. - № 4. - C. 3-133.
 27. ШЕВЧЕНКО Л.А.  Участь громадськості України в розвитку шкільної освіти (1959-1961 рр.). // Український історичний журнал. - 1963. - № 5. - C. 58-64.
 28. Шевченко Л.В.  «Контрреволюційна троцькістська група» в Інституті філософії в контексті справи «ВУАМЛІНу» // Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей). Вип.34. - 2007. - 34. - C. 54-67.
 29. Шевченко Л.В.  Гуманізм M.І. Пирогова в національному питанні // Краєзнавство. - 2001. - 1. - C. 143-144.
 30. Шевченко Л.В.  ІІ Всесоюзна конференція з історичного краєзнавства. [ м. Пенза ] // Український історичний журнал. - 1989. - № 8. - C. 156-157.
 31. Шевченко Лариса  Справа «Контрреволюційної троцькістської терористичної організації на Україні» (1937–1938 рр.) // Історія України: маловідомі імена, події, факти. - 2008. - 35. - C. 167-173.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 1988. Шевченко Л.А. Повышение культурного уровня трудящихся Украинской ССР в период 60-х - первой половины 80-х годов: Опыт. Проблемы : Дис... д-ра ист. наук № 07.00.02 / Л.А. Шевченко, 1988. - 351, ХХVI с.
 2. 2000. Шевченко Л. Краєзнавча діяльність Тимчасової комісії для розгляду давніх актів у другій половині ХІХ ст. / Л. Шевченко // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2000. - N1/2. - С. 20-26
 3. 2003. Шевченко Л. Стрельський Геннадій Вячеславович : справочное издание / Шевченко Л.; Л. Шевченко // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 311-312
 4. 2004. Шевченко Л.В. "В порядке красного террора..." : монография / Л.В. Шевченко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 27. - С. 62-72
 5. 2004. Шевченко Л.В. Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка в роки Великої Вітчизняної війни (1941 - 1944 рр.) : сборник научных трудов / Л.В. Шевченко // ХІ Всеукраїнська наукова конференція "Велика Вітчизняна війна: маловідомі сторінки історії, імена, події" : Зб. доповідей і повідомлень. 60-річчю визволення України від німецьких окупантів присвяч. / Відп. ред. П.Т. Тронько . - К.-Хмельницький : Поділля, 2004. - С. 59-70
 6. 2005. Шевченко Л.В. Григорій Натанович Лозовик : монография / Л.В. Шевченко // Зневажена Кліо : Зб. ст. / Голов. ред. Ю.З. Данилюк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 298-304
 7. 2005. Шевченко Л.В. Лев Натанович Сахновський : монография / Л.В. Шевченко // Зневажена Кліо : Зб. ст. / Голов. ред. Ю.З. Данилюк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 413-416
 8. 2005. Шевченко Л.В. Микита Минович Грищенко : монография / Л.В. Шевченко // Зневажена Кліо : Зб. ст. / Голов. ред. Ю.З. Данилюк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 147-154
 9. 2005. Шевченко Л.В. Наум Ісакович Межберг : монография / Л.В. Шевченко // Зневажена Кліо : Зб. ст. / Голов. ред. Ю.З. Данилюк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 345-351
 10. 2005. Шевченко Л.В. Степан Герасьович Машкевич : монография / Л.В. Шевченко // Зневажена Кліо : Зб. ст. / Голов. ред. Ю.З. Данилюк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 339-344
 11. 2006. Шевченко Л.В. Політичні переслідування наукових працівників ВУАМЛІНу: в контексті постанови ЦК КП(б)У від 3 листопада 1934 р. : монография / Л.В. Шевченко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 33. - С. 185-194
 12. 2007. Білокінь С.І. Історіографія державного терору й тероризму в СРСР: проблеми систематизації й періодизації : монография / С.І. Білокінь // Політичні репресії в Україні (1917 - 1980 - ті рр.) : Бібліогр. покажч. / С. Калитко, С. Рубльов, Р. Подкур, Л. Шевченко. - К.; Житомир : Полісся, 2007. - С. 36-66
 13. 2007. Подкур Р.Ю. Історіографія політичних репресій в Україні (друга половина 1980-х - 1990-ті рр.) : монография / Р.Ю. Подкур, О.С. Рубльов // Політичні репресії в Україні (1917 - 1980 - ті рр.) : Бібліогр. покажч. / С. Калитко, С. Рубльов, Р. Подкур, Л. Шевченко. - К.; Житомир : Полісся, 2007. - С. 4-35
 14. 2007. Політичні репресії в Україні (1917 - 1980 - ті рр.) : Бібліогр. покажч. / С. Калитко, С. Рубльов, Р. Подкур, Л. Шевченко, 2007. - 456 с. (Введено оглавление)
 15. 2008. Шевченко Л. Справа "Контрреволюційної троцькістської терористичної організації на Україні" (1937 - 1938 рр.) : сборник / Л. Шевченко // Історія України : Маловідомі імена, події, факти (Зб. статей) / Голов. ред. П.Т. Тронько. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 35 : Присвяч. 50-річчю Ю.З. Данилюка. - С. 167-173
 16. 2008. Шевченко Л.В. "Мы живем не для того, чтобы есть..." : монография / Л.В. Шевченко // Покликання бути людиною : Пам'яті Юрія Зіновійовича Данилюка (1958 - 2005) / Упоряд.: В.І. Дмитрук, Р.Ю. Подкур, І.І. Ставнюк. - К. : Телесик, 2008. - С. 100-101