ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ЮРКОВА ОКСАНА ВІТАЛІЇВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000512

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Юркова Оксана Віталіївна
Варіанти імені
Yurkova Oksana.; Iurkova Oksana.
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 20-30-х рр. ХХ ст. 
Посадапровідний науковий співробітник
Науковий ступінькандидат історичних наук
Вчене званнястарший науковий співробітник (2002)
Наукові
зацікавлення
українська історіографія 20 ст., іконографія, енциклопедистика, грушевськознавство, антропологія академічного життя, електронні інформаційні ресурси
E-mailoyurkova@ukr.net
Персональні
веб-ресурси
Телефон+380 44 279 16 13 (служб.)
Дата та місце
народження
23 травня 1967 р., м. Київ
Кандидатська
дисертація
«Діяльність Науково-дослідної кафедри історії України М. С. Грушевського (1924—1930 рр.)» (захист відбувся 25.09.1998 в Інституті історії України НАН України, науковий керівник - д.і.н., проф. С. В. Кульчицький)
Освіта1989 закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, диплом з відзнакою
Професійна
діяльність
2017

Український вільний університет (Мюнхен, Німеччина), запрошений викладач

2010–

провідний науковий співробітник відділу історії України 20–30-х років XX ст. Інституту історії України НАН України

2000–2010

старший науковий співробітник відділу історії України 20–30-х років XX ст. Інституту історії України НАН України

1999–2000

науковий співробітник відділу історії України 20–30-х років XX ст. Інституту історії України НАН України

1997–1999

молодший науковий співробітник відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України

1995–1997

аспірантка, Інститут історії України НАН України

1989–1995

стажист-дослідник, Інститут історії України НАН України

Участь у роботі
спеціалізованих рад
2006–2008

вчений секретар Експертної комісії ВАК України з історичних наук

Наукові проекти
 • 2015–
 • Електронний архів Михайла Грушевського (ініціатор та співкоординатор проекту)

 • 2014–
 • Громадський просвітницький проект «LikБез. Історичний фронт» (член авторського колективу)

 • 2013–2016
 • Міжнародний проект "The Black Sea and its port-cities, 1774–1914. Development, convergence and linkages with the global economy" (координатор групи дослідників з України, редактор)

 • 2009–
 • Веб-портал Інституту історії України НАН України (редактор)

 • 1999–2019
 • Енциклопедія історії України (ЕІУ) (член робочої групи, відповідальна за упорядкування ілюстративного ряду ЕІУ)

  Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2017
 • Герасим’юк Олена. Розстрільний календар. – Харків: Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2017. – 432 с. (Науковий редактор видання).

 • 2017
 • Археологічний музей Всеукраїнської академії наук: Дослідження і матеріали / Автор-упорядник Анна Яненко. – Київ: НКПІКЗ, 2017. – 288 с. (Рецензент).

 • 2006
 • Інститут історії України НАН України. 1936–2006 / Відп. ред. В. А. Смолій; Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський, В. О. Горбик, В. М. Даниленко, М. Ф. Дмитрієнко, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький, О. Є. Лисенко, Ю. А. Пінчук, О. П. Реєнт, О. С. Рубльов, Н. О. Терентьєва, П. Т. Тронько, О. А. Удод, О. В. Юркова (відп. секр.). НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2006. – 818 с. (відповідальний секретар редколегії)

 • 1999–
 • член робочої групи з підготовки «Енциклопедії історії України» (упорядник ілюстративного ряду)

  Дослідницькі стипендії та гранти
 • 2019
 • The Kolasky Visiting Research Fellowship in the Humanities and Social Sciences, Law, Education, and Library Sciences (Canadian Institute of Ukrainian Studies), Project "Canadian Sources for the Mykhailo Hrushevsky Digital Archives"

 • 2019
 • Hans Koschnick Scholarship for archival and research visits at the Research Centre for East European Studies (Forschungsstelle Osteuropa) at the University of Bremen, project "Soviet Historian in Emigration: Michail Miller’s Archives"

 • 2015
 • Стипендія родини Шклярів та Фонду Катедр Українознавства. Стажування в Українському науковому інституті Гарвардського університету, США.

 • 2012
 • Стипендія Фонду Карнегі. Стажування в Інституті Гаррімана, Колумбійський університет, Нью-Йорк, НЙ, США.

 • 1998–2000
 • Стипендія НАН України для молодих вчених.

  Премії та нагороди
 • 2017
 • Почесна грамота Президії НАН України

 • 2017
 • Державна премія України в галузі науки і техніки (за «Енциклопедію історії України» у 10 томах; у співавторстві)

 • 2011
 • Почесна грамота Верховної Ради України.

 • 2008
 • Почесна грамота Президії НАН України та Центрального комітету профспілки працівників НАН України

 • 2006
 • Відзнака НАН України "За професійні здобутки".

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Діяльність Науково-дослідної кафедри історії України М. С. Грушевського (1924–1930 рр.). – К.: Інститут історії України НАН України, 1999. – 433 с.

  Підручники та посібники

  2. Нариси з історії Києва: Навчальний посібник для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2002. – 384 с. (співавтори М.Кальницький, Д.Малаков)

  Документальні публікації

  3. Євгенія Кричевська. Пожежа будинку Михайла Грушевського // Історична правда: [Електронний ресурс]. – 2018. – 7 лютого. (передмова та підготовка до публікації).

  4. З епістолярної спадщини Михайла, Марії та Катерини Грушевських: листи до Д. Петрушевського (1933–1941 рр.) // Український історичний журнад. – 2016. – № 4. – С.26–52. (вступна стаття та публікація листів)

  5. "Говорили, что придут наши – русские, а меж тем пришли какие-то чужие люди… Обещали освободить, а между тем только от них узнали, что такое неволя": [Електронний ресурс] // Інтернет-портал Інституту історії України. 2015. (співавтор К.Новохатський)

  6. Грушевський М.С. Твори: У 50 т. Т.10. Кн.ІІ: Серія «Історичні студії та розвідки» (1930–1934); Серія «Рецензії та огляди» (1924–1930) / упор. О.Юркова. – 2015. – 552 с. (упорядкування, передмова, коментарі, анотований іменний покажчик)

  7. Грушевський М.С. Твори: У 50 т. Т.10. Кн.І: Серія «Історичні студії та розвідки» (1924–1930) / упор. О.Юркова. – 2015. – 600 с. (упорядкування, передмова, коментарі, анотований іменний покажчик)

  8. Михайло Грушевський. “Звичайна схема “русскої” історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства” (1903): [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". 2014 (вступна стаття, упорядкування, публікація роботи українською, російською та англійською мовами)

  9. Історики та «Історії»: До 75-ліття Інституту історії України Національної академії наук України (1936–2011): Фотонарис. – К.: ТОВ НВП "Ніка-центр", 2011. – 24 с. (упорядник)

  10. Інститут історії України Національної академії наук України. Документи і матеріали. 1936–1991: У 2 кн. – Кн. 1: 1936–1947. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – 630 с. (упорядник, співавтор О.С.Рубльов).

  11. Оглоблин О. Українська історіографія 1917–1956. Пер. з англ. – К., 2003. – 252 с. (упорядник, автор коментарів; співавтор І.Верба).

  12. Дмитро Кравцов та його спогади про археографічну експедицію до московського “древлєхранилища” // Український історик. – 2002. – Ч.1–4. – С.383–401. (вступна стаття, публікація спогадів, переклад українською мовою)

  13. Причинок до листування двох учнів Михайла Грушевського. Листи І.П. Крип’якевича до М.М. Ткаченка (1955–1964 рр.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Збірник наукових праць. Вип. 8: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – Львів, 2001. – С.548–554. (співавтор О.Федірко).

  14. Документи про створення і перші роки діяльності Інституту історії України АН УРСР. 1936–1941. – К. Інститут історії України НАНУ, 2001. – 210 с. (автор вступної статті, упорядник)

  15. “Важно, щоб безумством тремтіла Ваша душа…” (З епістолярної спадщини М.Є.Слабченка) // Український археографічний щорічник. – Вип.3/4. – К., 1999. – С.521–533.

  Довідники, покажчики, каталоги

  16. Історик на зламі епох. Станіслав Кульчицький: Матеріали до біобібліографії. Інтерв’ю. Спогади / Упоряд. бібліогр.: І. Кузьміна, О. Юркова; Авт. історіограф. нарису О. Юркова. НАН України. Інститут історії України. — К.: Інститут історії України, 2016. ‒ 531 с.

  17. Україна: Хроніка ХХ століття. Довідкове видання. Рік 1935. – К.: Інститут історії України, 2011. – 231 с.

  18. Історія України : А–Я : енцикл. довід. / упорядкув. та наук. ред.: І. Підкова, Р. Шуст, І. Гирич. НАН України. Інститут історії України. – К.: Генеза, 2008. – Вид. 3 доопр. і доповн. – 1520 с. : іл., карти. (упорядник ілюстративного ряду, у співавторстві)

  19. Станіслав Кульчицький: Бібліогр. покажч. / Історіогр. нарис О. В. Юркової; Упоряд. Т. Б. Бикова. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2002. – 225 с.

  Розділи у колективних дослідженнях

  20. Наука під більшовиками: рух по синусоїді // Україна радянська. Ілюзії та катастрофи "комуністичного раю” / Заг. ред. Г. Єфіменка; Авт. кол.: Єфіменко Г., Примаченко Я., Юркова О. ‒ Х.: КСД, 2017. ‒ С.295‒316.

  21. Діячі науки в полі зору диктатури // Суспільство і влада в радянській Україні років непу (1921–1928). Колективна монографія: У 2 т. / Відп. ред. С.Кульчицький. – Т.2. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – С.5–56.

  22. Євромайдан. Відродження Нації. Рік Перший / Euromaidan. Rebirth of Nation. Year One. – Київ / Kyiv: Український кризовий медіа-центр / Ukraine Crisis Media Center, 2014. (упорядник ілюстративного ряду, у співавторстві)

  23. UN Hundred. – Kyiv: Ukraine Crisis Media Center, 2014. (упорядник ілюстративного ряду, у співавторстві)

  24. Ілюстрована історія Києва. – К.: Фенікс, 2012. – 424 с.: іл. (упорядник ілюстративного ряду; у співавторстві)

  25. Україна: хронологія розвитку / Ред. кол.: B.А. Смолій, C.В. Кульчицький, В.М. Горобець, О.П. Реєнт, О.В. Русіна, О.В. Юркова. - НАН України. Інститут історії України. – Том 6. – К.: КРІОН, 2011. – 832 с.: іл. (упорядник ілюстративного ряду; у співавторстві)

  26. Історія українського парламентаризму: У 2 т. – К.: Дніпро, 2010. (упорядник ілюстративного ряду)

  27. Історія державної служби в Україні : у 5 т. – К. : Ніка-Центр, 2009. (упорядник ілюстративного ряду, у співавторстві).

  28. Держава: Ілюстрована енциклопедія України / автор-упор. Ю.Шаповал. – К.: Балтія-друк, 2008. – 140 с. (упорядник ілюстративного ряду, у співавторстві)

  29. Спеціалізована вчена рада // Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С.234–304. (співавтор І.Азарх)

  30. Сараджев Арташес Хоренович // Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С.307–312.

  31. Петровський Микола Неонович // Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С.319–324.

  32. Наукові співробітники: Біобібліографічні довідки // Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С.478–693. (у співавторстві з колективом авторів)

  33. Максимейко Микола Олексійович // Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С.450–452.

  34. Крип’якевич Іван Петрович // Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С.365–369.

  35. Кондуфор Юрій Юрійович // Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С.343–352.

  36. Дубина Кузьма Кіндратович // Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С.331–333.

  37. Відділ історії України 20–30-х рр. ХХ ст. // Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 95–109. (співавтор В.Прилуцький)

  38. Вчені Інституту історії України – лауреати // Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С.694–698.

  39. Бєлоусов Сергій Миколайович // Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С.313–318.

  40. Інститут історії України: Вибрана бібліографія // Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С.783–787.

  41. Інститут історії України НАН України: Віхи історії (1936–2006) // Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 5–35. (співавтор О.Рубльов).

  42. Історія українського селянства: Нариси в 2-х т. / НАН України; Інститут історії України / В.А. Смолій (відп.ред.) - К.: Наук. думка, 2006. (упорядник ілюстративного ряду)

  43. Голод 1932–1933 років в Україні: причини та наслідки. – К.: Наукова думка, 2003. – 888 с.(упорядник ілюстративного ряду).

  Статті

  44. Причинок до історії документів, виданих Українським генеральним консульством Української Держави в Петрограді у серпні 1918 р. // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2019. – Ч. 79. – Вересень. – С.4–5.

  45. «Реквізиція по-більшовицьки», або як пансіон графині Левашової став власністю Української академії наук // Вісник НАН України. – Київ, 2019. – № 9. – С.19–34.

  46. «Має історичну цінність»: справа-формуляр ДПУ УСРР на Федора Савченка (структура та документи) // Михайло Грушевський. Студії та джерела. Кн. 1 / Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2019. – С.472–494.

  47. «Академічні Януси»: українські історики – секретні співробітники ДПУ-НКВС (1920–1930-і рр.) // Масавыя рэпрэсіі ў СССР у гістарычных даследаваннях і калектыўнай памяці. – Мінск: Зміцер Колас, 2018. – С.150–168.

  48. Унікальна світлина з ювілею Михайла Грушевського 1926 року // Бюлетень Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці. – 2016. – Число 41 (57). – С.2–8.

  49. Світлина з ювілею М.Грушевського 1926 р.: проблеми атрибуції // Український історичний журнал. – 2016. – № 6. – С.24–41.

  50. «Історія України» чи «Короткий курс», або як у 1940 році постала «українська радянська історіографія» // Світло й тіні українського радянського історіописання: Мат-ли міжн. наук. конф. (Київ, Україна, 22–23 травня 2013 р.). – К.: Ін-т історії України НАН України, 2015. – С.89–108.

  51. Столичні історики: причинок до створення просопографічного портрета київських істориків 1930-х років // Від України до УРСР: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції до 80-річчя перенесення столиці радянської України до міста Києва, м. Київ, 12 грудня 2014 p. К.: Ін-т історії України, 2015. ‒ С.111‒118.

  52. Facebook як новий тип історичного джерела: спроба характеристики та практичні завдання архівування документів // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Електронні інформаційні ресурси. Збірка наукових праць / Відп. ред. Г.В.Боряк. ‒ К.: НАН України, Інститут історії України, 2015. ‒ Число 25. ‒ С.31–48.

  53. Як методологічно «роззброювали» «грушев’янця» Сергія Шамрая (з історії «дискусій» на «історичному фронті України» 1931–1932 рр.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. ‒ Вип. 23. ‒ К.: Інститут історії України, 2015. ‒ C.104‒115.

  54. Вшанування Патріарха: Реакція на смерть Михайла Грушевського поза межами радянської України // Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи / Ukraine on the Historiographic Map of Interwar Europe: Матеріали міжнародної наукової конференції (Мюнхен, Німеччина, 1–3 липня 2012 р.). – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – С.219–237.

  55. Фонды архивов Юга России как источник для изучения “стратегий выживания” украинских гуманитариев ХХ века // Украинцы юга России: проблемы истории, культуры, социально-экономического развития: Материалы Международной научной конференции, г. Ростов-на-Дону, 3–4 октября 2013 г. – Ростов-на-Дону: Издательство ЮНЦ РАН, 2013. – С.55–62.

  56. Таємниці офіційного некролога Михайла Грушевського // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. – Вип.22. – К., 2013. – С.31–54.

  57. На українському «історичному фронті» 1934 року: журнал «Історик-більшовик» // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Вип.21. – К., 2012. – С.195–211.

  58. Наукова атестація істориків в Україні: нормативна база та особливості захисту дисертацій (друга половина 1920-х – 1941 рр.) // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. – Вип.19: У 2 ч. – Ч.2. – К., 2010. – С.137–153

  59. Наука атестованих кадрів // Критика: Часопис. – 2010. – Березень - квітень. – Рік ХІV, Число 3–4 (149–150). – С.23–26.

  60. Митрофан Довнар-Запольский: ростовский август 1918-го // Сёмыя міжнародныя доўнараўвскія чытанні. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Рэчыца, 1–2 кастрычніка 2010 г. Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2010. – С.80–87.

  61. Митрофан Довнар-Запольський та Донський археологічний інститут: точка перетину // Архіви України. – 2009. – № 5. – С.218–226.

  62. Лідер наукової школи // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип.16: На пошану доктора історичних наук, професора Станіслава Владиславовича Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50-річчя наукової праці: В 2 ч. – Ч.1. – К., 2007. – С.16–18.

  63. «Україна» на історичному фронті: від наукового часопису українознавства до журналу циклу наук історичних // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип.16: На пошану доктора історичних наук, професора Станіслава Владиславовича Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50-річчя наукової праці: В 2 ч. – Ч. 2. – К., 2007. – С.327–355.

  64. Институт истории Украины: Вехи истории (1936–2006) // Историческое пространство: Проблемы истории стран СНГ. – М., 2007. – № 1. – С.87–111. (соавтор А.С.Рублёв)

  65. Інститут історії України НАН України: Віхи історії (1936–2006 рр.) // Український історичний журнал. – 2006. – № 6. – С.4–35. (співавтор О.Рубльов)

  66. Юрій Кондуфор: біографічно-історіографічний нарис // Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст.: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті академіка НАН України Ю.Ю.Кондуфора: У 2-х тт. – Т.1. – К., 2004. – С.5–18.

  67. Історично-археографічний інститут: плани та діяльність (лютий – листопад 1934 р.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Число 8–9: Зб. наук. праць на пошану Я.І.Дзири: У 2 ч. – Ч.2. – К., 2002. – С.358–370.

  68. Чи експлуатував Михайло Грушевський своїх учнів // Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності. – К., 2002. – С.117–121.

  69. Науковий шлях Станіслава Кульчицького // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Збірник наукових праць на пошану Станіслава Владиславовича Кульчицького (з нагоди 45-річчя наукової діяльності та 65-річчя від дня народження). – Вип.6. – К., 2002. – С.6–11.

  70. До питання про створення Інституту історії України АН УРСР в липні 1936 року // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Збірник наукових праць на пошану Станіслава Владиславовича Кульчицького (з нагоди 45-річчя наукової діяльності та 65-річчя від дня народження). – Вип.6. – К., 2002. – С.144–150.

  71. Історично-Археографічний інститут: десять місяців діяльності // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Вип.5. – К., 2001. – С.268–306.

  72. З історії створення та діяльності Львівського відділення Інституту історії України (1940–1941 рр.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник. – Вип.4: Студії на пошану Руслана Пирога. – К., 2001. – С.379–392.

  73. “Був у першу чергу науковцем…”: Нотатки до життєпису Степана Гаєвського // На службі Кліо: Зб. наук. праць на пошану доктора Любомира Романа Винара з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. – К., Нью-Йорк, Торонто, Париж, Львів, 2000. – С.393–417.

  74. Український Історичний Інститут: проект М.С. Грушевського 1928 року // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики. Ч.5: Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 10. Об’єднаний випуск: Зб. наукових праць на пошану акад. В.А. Смолія: У 2-х ч. – Ч.2: Історіографія. – К., 2000. – C.314-326.

  75. Київська історична школа М.С. Грушевського: формування і особливості // Четвертий Міжнародний конгрес україністів. Одеса, 26-29 серпня 1999 р. Доповіді та повідомлення. Історія. Част. ІІ: ХХ ст. – Одеса, Київ, Львів, 1999. – С.48–53.

  76. Володимир Євфимовський: доля одного з учнів М.С. Грушевського // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник. – Вип.І: Архів і особа. – К., 1999. – С.86–90.

  77. Архівно-слідчі справи репресованих науковців – вагоме джерело для досліду академічного життя 1920–1930-х рр. // Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти використання. – К., 1998. – С.90–96.

  78. Створення академіком М.С.Грушевським науково-дослідної кафедри історії України у Києві (березень – грудень 1924 р.) // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. – Вип.4. – К., 1998. – С.294–313.

  79. Київська історична школа М.С.Грушевського: долі науковців // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – К., 1998. – № 1/2. – С.263–281.

  80. Володимир Степанович Євфимовський: біобібліографічний начерк // Архіви України. – 1998. – № 1-6. – С.45–53.

  81. Історики київської школи М.С.Грушевського – дослідники Запорожжя // Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній самосвідомості: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Київ, Запоріжжя, 1997. – С.276–285.

  82. Археографічна експедиція Науково-дослідної кафедри історії України у Києві (1924–1930 рр.) // Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАНУ. – К., 1997. – Т. 2. – С.458–473.

  83. Українська Сівера в працях істориків київської школи М.С.Грушевського // Сіверщина в долі істориків та в історичних дослідженнях. – К., Новгород-Сіверський, 1996. – С.69–79.

  84. Київська історична школа М.С.Грушевського: організаційно-технічні моменти // Український історик. – Нью-Йорк, Торонто, Київ, Львів, Мюнхен, 1996. – № 1–4. – С.268–284. (співавтор – І. Верба).

  85. Дослідження О.І.Барановичем магнатського господарства Волині ХVІ–ХVІІІ ст. на терені Науково-дослідної кафедри історії України у Києві (1924–1930 рр.) // Український історик. – Нью-Йорк, Торонто, Київ, Львів, Мюнхен, 1996. – № 1–4. – С.314–318.

  Енциклопедичні гасла

  86. Миловидов Лев Вікторович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 20. – Київ, 2018. – С.458.

  87. Марковський Михайло Миколайович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 19. – Київ, 2018. – С.250–251.

  88. Мандзюк Іван Данилович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 19. – Київ, 2018. – С.102.

  89. Кульчицький Станіслав Владиславович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 16. – Київ, 2016. – С.133.

  90. Культурно-історична комісія ВУАН // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 16. – Київ, 2016. – С.117.

  91. Кондуфор Юрій Юрійович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 14. – Київ, 2014. – С.276.

  92. «Комуніст України» // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 14. – Київ, 2014. – С.233.

  93. Кравцов Дмитро Овсійович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 15. – Київ, 2014. – С.123.

  94. Козаченко Антон Іванович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 13. – Київ, 2013. – С.632–633.

  95. Клименко Пилип Васильович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 13. – Київ, 2013. – С.308.

  96. Кияниця Петро Антонович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 13. – Київ, 2013. – С.128.

  97. Сталінські премії // Енциклопедія історії України. – Т.9. – Київ: Наукова думка, 2012. – С.790–792.

  98. Карачківський Михайло Федорович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 12. – Київ, 2012. – С.311.

  99. Катеринославська (Дніпропетровська) науково дослідна кафедра українознавства // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 12. – Київ, 2012. – С.460–461.

  100. Кам’янець-Подільське наукове товариство при ВУАН // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 12. – Київ, 2012. – С.136.

  101. Істпарт // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 11. – Київ, 2011. – С.582.

  102. Історично-археографічний інститут ВУАН // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 11. – Київ, 2011. – С.569.

  103. Істомін Михайло Павлович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 11. – Київ, 2011. – С.548–549.

  104. Інститут червоної професури // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 11. – Київ, 2011. – С.421.

  105. Національна академія наук України // Енциклопедія історії України. – Т.7. – Київ: Наукова думка, 2010. – С.244–262. (співавтор А.П.Шпак)

  106. «Записки Історично-археографічного інституту» // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 10. – Київ, 2010. – С.230.

  107. Дложевський Сергій Степанович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 8. – Київ, 2008. – С.5.

  108. Денисенко Василь Семенович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 7. – Київ, 2007. – С.377.

  109. Глядківський Павло Семенович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 5. – Київ, 2006. – С. 697.

  110. Глушко Сильвестр Васильович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 5. – Київ, 2006. – С.690–691.

  111. Врублевський Микола Євтихійович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 5. – Київ, 2006. – С. 203.

  112. Гавриленко Тодор Матвійович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 5. – Київ, 2006. – С.259.

  113. «Більшовик України» // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 2. – Київ, 2003. – С. 853.

  114. Беркут Леонід Миколайович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 2. – Київ, 2003. – С.525.

  Науково-популярні публікації

  115. Перша академічна нерухомість: як пансіон графині Левашової став власністю Української академії наук // Історична правда: [Електронний ресурс]. – 2019. – 15 жовтня.

  116. Міністр народної освіти. Чому чекісти розстріляли Володимира Науменка // Деловая столица: [Електронний ресурс]. – 2019. – 8 липня.

  117. Свята врізнобій. Як Директорія вирішила 1-го січня новий рік не святкувати // Деловая столица: [Електронний ресурс]. – 2019. – 7 січня.

  118. Молебень, парад та бенкет. Як Київ у хугу Директорію зустрічав // Деловая столица: [Електронний ресурс]. – 2018. – 20 грудня.

  119. З грошима і без приміщення. Як створили Українську академію наук // Деловая столица: [Електронний ресурс]. – 2018. – 15 листопада.

  120. Дати заснування Української академії наук: яка правильна? // Історична правда: [Електронний ресурс]. – 2018. – 14 листопада.

  121. Vivant professores! Як у Гарматній школі Київський державний український університет відкрили // Деловая столица: [Електронний ресурс]. – 2018. – 6 жовтня.

  122. Як історики вивчають Українську революцію 1917–1921 років // Wisecow.com.ua : [Електронний ресурс]. – 2018. – Травень.

  123. Спогади про Українську революцію: що про них треба знати та як їх читати // Wisecow.com.ua : [Електронний ресурс]. – 2018. – Травень.

  124. Незнаний історик: кохання та закоханості Михайла Грушевського // ВВС News Україна: [Електронний ресурс]. – 2018. – 8 березня.

  125. Помер Михайло Грушевський [24 листопада 1934 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 23 листопада.

  126. Грушевський без калош. Як на українську маніфестацію "весь Київ виступив" // Деловая столица: [Електронний ресурс]. – 2017. – 31 березня.

  127. Український некрополь: Могила історика Дмитра Дорошенка: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". – 2017. – 26 березня.

  128. Рукописи горять. Як Грушевський, повертаючись із заслання, у Києві заблукав // Деловая столица: [Електронний ресурс]. – 2017. – 25 березня.

  129. Центральна Рада. Як через телеграф російська революція докотилась до України // Деловая столица: [Електронний ресурс]. – 2017. – 16 березня.

  130. Український некрополь: Могила історика Олександра Оглоблина: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". – 2017. – 16 лютого.

  131. Український некрополь: Могила Наталії Полонської-Василенко: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". – 2017. – 11 січня.

  132. Ні, це не фотографії жертв Голодомору в Україні 1932–1933 рр. : [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". – 2016.

  133. Загадка дати смерті Михайла Грушевського: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Історична правда". – 2014, 24 листопада.

  134. Почти все киевские ученики Михаила Грушевского были репрессированы только потому, что были «учениками Грушевского» // Факты. – К., 1999. – 29 сентября. – С.12, 15.

  135. Если зимой в лагере под Воркутой выясняли, что количество живых превышает «норму», проводился отстрел «лишнего контингента» // Факты. – К., 1999. – 11 сентября. – С.13.

  136. Національний інтелект в облозі соціальних проблем // День. – К., 1998. – 14 листопада. – С.1, 6.

  Тези наукових доповідей та повідомлень

  137. Останній ювілей Михайла Грушевського. Історія однієї фотографії // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М.С.Грушевського: тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог) / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет «Острозька академія»; Українське історичне товариство. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 20–22.

  138. Катерина Грушевська: штрихи до біографії через призму листів до Дмитра Петрушевського (1934–1938) // Історична та літературна спадщина Михайла Грушевського: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. – Київ, Львів, Вінниця, Кам’янець-Подільський, Бар, 2005. – С.224–227.

  139. Опрацювання фондів московського “Древлехранилища” співробітниками Історичних установ М.С.Грушевського у другій половині 1920-х років: забута форма організації архівно-історичних дослідів // Українське архівознавство: історія, сучасний стан і перспективи: Наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19–20 листопада 1996 року): У 2-х чч. – Ч.1. – К., 1997. – С.260–263.

  140. Відомості про Науково-дослідну кафедру історії України М.С.Грушевського (1924–1930) на сторінках “Українського історика” // Проблеми української історіографії: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 30-річчю Українського Історичного Товариства і журналу “Український історик” 2 березня 1996 р. – Мукачево, 1996. – С.45–50.

  Рецензії

  141. Про репутаційні втрати, або як не треба писати рецензії // Historians.in.ua. Інтернет-мережа гуманітаріїв в Україні і світі: [Електронний ресурс]. – 2019. – 5 листопада.

  142. Рец. на кн.: Facie ad faciem: Ілюстрований життєпис Михайла Грушевського / Авт.-упоряд. С.Панькова, Г.Кондаурова. – Київ: Либідь, 2016. – 144 с.; іл. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2017. – Т. 270: Праці Історично-філософської секції. – C. 653–659.

  143. Плаґіят з абракадаброю. Рец. на електронне видання: Церковняк-Городецька О.Г., Малинська Н.А. «Катерина Грушевська – редактор часопису “Первісне громадянство”» // Критика: Часопис. – 2009. – Вересень-жовтень. – Рік ХІІІ, Число 9–10 (143–144). – С.34–35.

  144. Рец. на кн.: Остання адреса: Розстріли соловецьких в’язнів з України у 1937–1938 роках // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – К., 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 481–485.

  145. Нові унікальні документи про “країну мук і відчаю” / Рец. на 1-2 томи кн. “Остання адреса. До 60-річчя соловецької трагедії” (К., 1997, 1998) // Літературна Україна. – К., 1999. – 11 лютого. – С.9.

  146. Монографія про Катерину Грушевську. Рец. на кн.: Матяш І. Б. Катерина Грушевська: життєпис, бібліографія, архіви. – К., 1997. – 224 с. // Український історик. – 1999. – № 2/ 4. – С.290–296.

  147. Про видатного українця. Рец. на кн.: Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський і ГПУ–НКВД. Трагічне десятиліття 1924–1934. – К., 1996. // Наука і суспільство. – 1997. – № 3–6. – С. 18.

  Інтерв'ю

  148. 100-річчя Української академії наук. Гетьман Скоропадський виконав свою обіцянку – історик: [Інтерв'ю з журналістом Дмитром Шурхалом] // Радіо Свобода: [Електронний ресурс]. – 2018. – 11 листопада.

  149. Текст інтерв'ю та світлини використані у статті: Чупринська Анастасія. Карельська сага «меморіальця» Юрія Дмитрієва // Zbruč: [Електронний ресурс]. – 2018. – 2 квітня.

  150. Наступний том відзначеної Державною премією історичної енциклопедії вийде мізерним накладом: [Інтерв’ю Ганні Луканській] // Голос України. – 2017. – 17 травня. (співавтор – Геннадій Боряк)

  Інформаційні повідомлення

  151. До 80-річчя доктора історичних наук, професора С.В.Кульчицького // Український історичний журнал. – 2017. – № 1. – С. 231–233.

  Література
  1. Указ Президента України №101/2017 від 7 квітня 2017 р. "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року"
  2. Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. – С.688.
  3. Ковальчук О.О. Юркова Оксана Віталіївна // Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник. Вип. 2. Ч.1. – Київ, Львів, 2003. – С.372-373.

  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. АНДРІЯШЕВ Олександр Михайлович
  2. АНТИПОВИЧ Костянтин Єрофійович
  3. АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХІВНОГО УПРАВЛІННЯ
  4. АРХИВНОЕ ДЕЛО
  5. АРХІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ
  6. БАРАНОВИЧ Олексій Іванович
  7. БАРВІНОК Володимир Іванович
  8. БАРВІНСЬКИЙ Віктор Олександрович
  9. БЕРКУТ Леонід Миколайович
  10. БЕРЛО Ганна Львівна
  11. "БІЛЬШОВИК УКРАЇНИ" - журнал
  12. БОРІТЕСЯ - ПОБОРЕТЕ!
  13. БУДА Сергій Олексійович
  14. БУЖИНСЬКИЙ Михайло Михайлович
  15. ВЕРЗИЛОВ Аркадій Васильович
  16. ВИШНЯ Остап
  17. "ВІСТІ ВУЦВК"
  18. ВРОНА Іван Іванович
  19. ВРУБЛЕВСЬКИЙ Микола Євтихійович
  20. ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ЕТНОГРАФІЧНЕ ТОВАРИСТВО
  21. ГAЄВСЬКИЙ Степан Юхимович
  22. ГАВРИЛЕНКО Тодор Матвійович
  23. ГЕРАСИМЧУК Василь Іванович
  24. ГЕРМАЙЗЕ Осип Юрійович
  25. ГЛУШКО Сильвестр Васильович
  26. ГЛЯДКІВСЬКИЙ Павло Семенович
  27. ГНАТЮК Володимир Якович
  28. ГОЛИК Трохим Нечипорович
  29. ГРУШЕВСЬКА Ольга Олександрівна
  30. ГРУШЕВСЬКИЙ Олександр Сергійович
  31. ДАНИЛЕВИЧ Василь Юхимович
  32. ДЕНИСЕНКО Василь Семенович
  33. ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Леонід Павлович
  34. ЄВФИМОВСЬКИЙ Володимир Степанович
  35. ЄРШОВ Анатолій Григорович
  36. "ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО–АРХЕОГРАФІЧНОГО ІНСТИТУТУ"
  37. "ЗАПИСКИ НІЖИНСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАРОДНЬОЇ ОСВІТИ"
  38. ІВАНИЦЬКИЙ Віктор Федорович
  39. ІВАНИЦЬКИЙ-ВАСИЛЕНКО Сергій Михайлович
  40. ІВАНУШКІН Василь Михайлович
  41. ІГНАТІЄНКО Варфоломій Андріанович
  42. ІГНАТОВСЬКИЙ Всеволод Макарович
  43. ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ АН УСРР
  44. ІНСТИТУТ ЧЕРВОНОЇ ПРОФЕСУРИ при ВУЦВК
  45. ІСТОМІН Михайло Павлович
  46. ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА В НІЖИНІ
  47. ІСТОРИЧНО-АРХЕОГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ ВУАН
  48. "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ДОКУМЕНТАХ І МАТЕРІАЛАХ"
  49. ІСТПАРТИ
  50. КАБІНЕТ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ПРИ ВУАН
  51. КАБІНЕТ ПРИМІТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ ПРИ ВУАН
  52. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА КАФЕДРА ПРИРОДИ, СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Й КУЛЬТУРИ ПОДІЛЛЯ
  53. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ВУАН
  54. КАПІТАЛІЗМ
  55. КАРАЧКІВСЬКИЙ Михайло Федорович
  56. КАТЕРИНОСЛАВСЬКА (ДНІПРОПЕТРОВСЬКА) НАУКОВО-ДОСЛІДНА КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА
  57. КИЇВСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ АКАДЕМІКА М.П. ВАСИЛЕНКА
  58. КИЯНИЦЯ Петро Антонович
  59. КЛИМЕНКО Пилип Васильович
  60. КОЗАЧЕНКО Антон Іванович
  61. КОМАНДНА ЕКОНОМІКА
  62. КОМІСІЯ БІБЛІОГРАФІЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  63. КОМІТЕТ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПРИ ЧАСОПИСІ "УКРАЇНА"
  64. КОМУНІЗМ, як термін
  65. КОНДУФОР Юрій Юрійович
  66. КОНСЕРВАТИЗМ: політична доктрина і реальна політика
  67. КОНСТИТУЦІЙНА МОНАРХІЯ
  68. КОНСТИТУЦІЯ
  69. КОСТАЩУК Василь Миколайович
  70. КРИЗИ, основні концептуальні підходи до аналізування суспільних криз (з досвіду міжнародної політології)
  71. КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА КОМІСІЯ ВУАН, Комісія для дослідження примітивної культури та її пережитків в українському побуті та фольклорі
  72. КУЛЬЧИЦЬКИЙ Станіслав Владиславович
  73. ЛІБЕРБЕРГ Йосип Ізраїльович
  74. МАНДЗЮК Іван Данилович
  75. МИЛОВИДОВ Лев Вікторович
  76. НАУКОВО-ДОСЛІДНА КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У КИЄВІ ПРИ ВУАН
  77. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
  78. НЕЧИПОРЕНКО Прокіп Іванович
  79. ОДЕСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ВУАН
  80. ПАВЛИК Остап Якович
  81. ПЕРВІСНЕ ГРОМАДЯНСТВО ТА ЙОГО ПЕРЕЖИТКИ НА УКРАЇНІ
  82. ПОЛТАВСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ВУАН
  83. ПОСТІЙНА ЄВРЕЙСЬКА ІСТОРИЧНО-АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ при ВУАН
  84. ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІСТОРИЧНО-ГЕОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
  85. РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ в 4-х томах
  86. РИХЛІК (Рихлик) Євген Антонович
  87. СЕМКОВСЬКИЙ Семен Юлійович
  88. СИЛЬЧЕНКО Володимир Миколайович
  89. СИНЯВСЬКИЙ Антін Степанович
  90. СЛАБЧЕНКО Тарас Михайлович
  91. СТАЛІНСЬКІ ПРЕМІЇ, премії імені Сталіна
  92. СТЕПАНИШИНА Оксана Михайлівна
  93. СТРАШКЕВИЧ Володимир Михайлович
  94. ТИМЧЕНКО Євген Костянтинович
  95. ТКАЧЕНКО Микола Михайлович
  96. ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ, ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ В ЛЕНІНГРАДІ
  97. ТОВАРИСТВО ІСТОРИКІВ-МАРКСИСТІВ
  98. ТРИПІЛЬСЬКА КОМІСІЯ ПРИ ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ АРХЕОЛОГІЧНОМУ КОМІТЕТІ ВУАН
  99. УКРНАУКА
  100. ФЕДОРЕНКО Павло Костянтинович
  101. ХАРКІВСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО, Харківське наукове товариство при ВУАН
  102. ХАРЛАМПОВИЧ Костянтин Васильович
  103. ШАМРАЙ Ганна Сергіївна
  104. ШАМРАЙ Сергій Вікторович
  105. ШЕПЕТІВСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ВУАН, Шепетівське наукове при УАН товариство
  106. ЮРКЕВИЧ Віктор Дмитрович
  107. ЯКУБОВА Лариса Дмитрівна

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (1999) Юркова О. В. Діяльність Науково-дослідної кафедри історії України М. С. Грушевського (1924–1930 рр.).   
  2. (2001) Юркова О. В. Історичні зошити. Документи про створення і перші роки діяльності Інституту історії України АН УРСР, 1936-1941   
  3. (2002) Кальницький М. Б., Малаков Д. В., Юркова О. В. Нариси з історії Києва : Навч. посіб. для середніх загальноосвіт. навч. закл.
  4. (2011) Юркова О. В. Україна : хроніка подій ХХ століття. 1935 рік   
  5. (2012) Юркова О. Пропала грамота
  6. (2015) Новохатський К., Юркова О. "Говорили, что придут наши – русские, а меж тем пришли какие-то чужие люди… Обещали освободить, а между тем только от них узнали, что такое неволя"   
  7. (2017) Єфіменко Г., Примаченко Я., Юркова О. Історія без цензури. Україна радянська. Ілюзії та катастрофи "комуністичного раю”
  8. (2017) Юркова О. Грушевський без калош. Як на українську маніфестацію "весь Київ виступив"   
  9. (2017) Юркова О. Рукописи горять. Як Грушевський, повертаючись із заслання, у Києві заблукав   
  10. (2017) Юркова О. Центральна Рада. Як через телеграф російська революція докотилась до України   
  11. (2018) Юркова О. Vivant professores! Як у Гарматній школі Київський державний український університет відкрили   
  12. (2018) Юркова О. Дати заснування Української академії наук: яка правильна?   
  13. (2018) Юркова О. З грошима і без приміщення. Як створили Українську академію наук   
  14. (2018) Юркова О., Ясь О. До 100-річчя Національної академії наук України. Витоки, історія створення та розвиток української академічної науки

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Рубльов О. С , Юркова О. В. Інститут історії України НАН України: віхи історії (1936-2006 pp.) // Український історичний журнал. - 2006. - № 6. - C. 4-35.
  2. Юркова О. В.  До 80-річчя доктора історичних наук, професора С.В.Кульчицького // Український історичний журнал. - 2017. - № 1. - C. 231.
  3. Юркова О. В.  Світлина з ювілею М.Грушевського 1926 р.: проблеми атрибуції // Український історичний журнал. - 2016. - № 6. - C. 24.
  4. Юркова О. В.  Як методологічно "роззброювали" "грушев’янця" Сергія Шамрая (з історії "дискусій" на "історичному фронті України" 1931–1932 рр.) // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2015. - Вип. 23. - C. 104–115.
  5. Юркова О.  "Україна" на історичному фронті: від наукового часопису українознавства до журналу циклу історичних наук // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 327-355.
  6. Юркова О.  Історично-археографічний інститут ВУАН: десять місяців діяльності // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2000. - 5. - C. 268-306.
  7. Юркова О.  Лідер наукової школи // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 16-18.
  8. Юркова О.  Остання адреса: Розстріли соловецьких в’язнів з України у 1937-1938 роках: В 2 т. – 2-е вид., доопрац. і доп. – К.: “Сфера”, 2003. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2004. - 22. - C. 481-485.
  9. Юркова О.  Створення академіком М.С.Грушевським Науково-дослідної кафедри історії України у Києві (березень - грудень 1924 р.) // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 1998. - Вип. 4. - C. 294.
  10. Юркова О.  Створення академіком М.С.Грушевським Науково-дослідної кафедри історії України у Києві (березень - грудень 1924 р.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 1998. - 4. - C. 294-313.
  11. Юркова О.В.  Таємниці офіційного некролога Михайла Грушевського // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2013. - 22. - C. 31-54.
  12. Юркова Оксана Віталіївна  Історико-археографічний інститут: плани та діяльність (лютий-листопад 1934 р.) // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2002. - 9. - C. 358.
  13. Юркова Оксана  До питання про завдання школи у так званий "реконструктивний період" // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 8. - C. 297-303.
  14. Юркова Оксана  До питання про створення Інституту історії України АН УРСР в липні 1936 року // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 6. - C. 144-150.
  15. Юркова Оксана  На українському «історичному фронті» 1934 року: журнал «Історик-більшовик» // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2012. - 21. - C. 195-211.
  16. Юркова Оксана  Наукова атестація істориків в Україні: нормативна база та особливості захисту дисертацій (друга половина 1920-х -1941 pp.) // ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. - 2010. - 19. - C. 126-141.
  17. Юркова Оксана  Науковий шлях Станіслава Кульчицького // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 6. - C. 6-11.
  18. ЮРКОВА ОКСАНА  Український Історичний Інститут: проект М.С.Грушевського 1928 року // Історіографічні дослідження в Україні. - 2000. - 10. - C. 314-326.
  19. ЮРКОВА ОКСАНА  Український Історичний Інститут: проект М.С.Грушевського 1928 року // Спеціальні історичні дисципліни. - 2000. - 5. - C. 314-326.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 1998. Юркова О.В. Діяльність науково-дослідної кафедри історії України М.С. Грушевського (1924 - 1930 рр.) : Дис... канд. іст. наук № 07.00.01 / О.В. Юркова, 1998. - 289 с.
  2. 2002. Кальницький М. Нариси з історії Києва : Навч. посіб. для середніх навч. закл. / М. Кальницький; Д. В. Малаков, О. В. Юркова, 2002. - 384 с.
  3. 2003. Сисин Ф. Науково-публіцистична література української діаспори з проблем голодомору : монография / Ф. Сисин, О.В. пер. з анг. Юркова // Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. - К. : Наук. думка, 2003. - С. 148-164
  4. 2003. Юркова О. Біляшівський Микола Федотович : справочное издание / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 25-26
  5. 2003. Юркова О. Глушко Сильвестр Васильович : справочное издание / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 67-68
  6. 2003. Юркова О. Дложевський Сергій Степанович : справочное издание / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 100-101
  7. 2003. Юркова О. Єршов Анатолій Григорович : справочное издание / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 114-115
  8. 2003. Юркова О. Ігнатенко Варфоломій Андріанович : справочное издание / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 122-123
  9. 2003. Юркова О. Карачківський Михайло Федорович : справочное издание / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 130-131
  10. 2003. Юркова О. Кияниця Петро Антонович : справочное издание / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 134
  11. 2003. Юркова О. Козар Павло Антонович : справочное издание / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 139-140
  12. 2003. Юркова О. Козубовський Федір Антонович : справочное издание / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 141-142
  13. 2003. Юркова О. Кравцов Дмитро Овсійович : справочное издание / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 156-157
  14. 2003. Юркова О. Кульчицький Станіслав Владиславович : справочное издание / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 171-173
  15. 2003. Юркова О. Лазаревська Катерина Олександрівна : справочное издание / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 180-181
  16. 2003. Юркова О. Мандзюк Іван Данилович : справочное издание / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 210
  17. 2003. Юркова О. Нечипоренко Прокіп Іванович : справочное издание / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 237-238
  18. 2003. Юркова О. Синявський Антін Степанович : справочное издание / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 285-286
  19. 2003. Юркова О. Степанишина Оксана Михайлівна : справочное издание / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 305-306
  20. 2003. Юркова О. Харлампович Костянтин Васильович : справочное издание / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 336-337
  21. 2003. Юркова О. Щербина Володимир Іванович : справочное издание / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 368-370
  22. 2003. Юркова О. Юрій Кондуфор: біографічно-історіографічний нарис : сборник научных трудов / О. Юркова // Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст. : Зб. наук. пр., присвячений пам'яті академіка НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора. В 2-х т. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Т. 1. - С. 5-18
  23. 2004. Брега Г. Шамрай Сергій Вікторович : сборник биографической информации / Г. Брега, О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 339-341
  24. 2004. Юркова О. Антипович Костянтин Єрофійович : сборник биографической информации / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 12-13
  25. 2004. Юркова О. Барвінок Володимир Іванович : сборник биографической информации / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 28-29
  26. 2004. Юркова О. Барвінський Віктор Олександрович : сборник биографической информации / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 31-32
  27. 2004. Юркова О. Беркут Леонід Миколайович : сборник биографической информации / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 33-34
  28. 2004. Юркова О. Буда Сергій Олексійович : сборник биографической информации / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 67-68
  29. 2004. Юркова О. Гавриленко Тодор Матвійович : сборник биографической информации / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 89-90
  30. 2004. Юркова О. Герасимчук (Гарасимчук) Василь Іванович : сборник биографической информации / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 101-102
  31. 2004. Юркова О. Гнатюк Володимир Якович : сборник биографической информации / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 107-108
  32. 2004. Юркова О. Грушевська (дівоче призвіще Парфененко) Ольга Олександрівна : сборник биографической информации / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 128-129
  33. 2004. Юркова О. Грушевська Катерина Михайлівна : сборник биографической информации / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 127-128
  34. 2004. Юркова О. Євфимовський (Єфимовський) Володимир Степанович : сборник биографической информации / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 157-158
  35. 2004. Юркова О. Клименко Пилип Васильович : сборник биографической информации / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 200-202
  36. 2004. Юркова О. Павлик Остап Якович : сборник биографической информации / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 266-267
  37. 2004. Юркова О. Юркевич Віктор Дмитрович : сборник биографической информации / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 362-363
  38. 2004. Юркова О.В. Беркут Леонід Миколайович : монография / О.В. Юркова // Історичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка: Минуле і сьогодення (1834-2004 рр.). - К. : ПРАЙМ-М, 2004. - С. 154
  39. 2006. Прилуцький В.І. Відділ історії України 20 - 30-х рр. ХХ ст. : монография / В.І. Прилуцький, О.В. Юркова // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 95-109
  40. 2006. Рубльов О.С. Інститут історії України НАН України: віхи історії (1936 - 2006 рр.) / О.С. Рубльов, О.В. Юркова // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N6. - С. 4-35
  41. 2006. Рубльов О.С. Інститут історії України НАН України: Віхи істрії (1936 - 2006) : монография / О.С. Рубльов, О.В. Юркова // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 5-35
  42. 2006. Юркова О.В. Бєлоусов Сергій Миколайович : монография / О.В. Юркова // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 313-318
  43. 2006. Юркова О.В. Вчені інституту - лауреати державних і академічних премій : монография / О.В. Юркова // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 694-698
  44. 2006. Юркова О.В. Дубина Кузьма Кіндратович : монография / О.В. Юркова // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 331-333
  45. 2006. Юркова О.В. Іван Петрович Крип"якевич : монография / О.В. Юркова // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 365-369
  46. 2006. Юркова О.В. Іменний покажчик : монография / О.В. Юркова // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 788-815
  47. 2006. Юркова О.В. Інститут історії України: Вибрана бібліографія : монография / О.В. Юркова // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 783-788
  48. 2006. Юркова О.В. Кондуфор Юрій Юрійович : монография / О.В. Юркова // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 343-352
  49. 2006. Юркова О.В. Микола Олексійович Максимейко : монография / О.В. Юркова // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 450-452
  50. 2006. Юркова О.В. Сараджев Арташес Хоренович : монография / О.В. Юркова // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 307-313
  51. 2006. Юркова О.В. Спеціалізована вчена рада : монография / О.В. Юркова, І.С. Азарх // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 234-304
  52. 2007. Юркова О. Лідер наукової школи : монография / О. Юркова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 16-18
  53. 2007. Юркова О.В. Перелік дисертацій, затверджених ВАК України у вересні - грудні 2006 р. / О.В. Юркова // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N4. - С. 221-236
  54. 2010. Юркова О. Юсова Наталія Миколаївна : сборник биографической информации / О. Юркова // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 325-327
  55. 2012. Юркова О. На українському "історичному фронті" 1934 року: журнал "Історик-більшовик" : сборник научных трудов / О. Юркова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. Засновано 1991 р. / Відп. ред. С.Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 21. - С. 195-211
  56. 2013. Юркова О.В. Таємниці офіційного некролога Михайла Грушевського : сборник научных трудов / О.В. Юркова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 22. - С. 31-54
  57. 2013. Юркова О.В. Фонды архивов юга России как источник для изучения стратегий выживания украинских гуманитариев ХХ в. : сборник научных трудов / О.В. Юркова // Украинцы юга России: проблемы истории, культуры, социально-экономического развития : Материалы Междунар. науч. конф.; г. Ростов-на-Дону, 3-4 октября 2013 г. / Отв. ред. Матышов. - Ростов-на-Дону : Изд-во ЮНЦ РАН, 2013. - С. 55-62
  58. 2014. Юркова О. Вшанування Патріарха: Реакція на смерть Михайла Грушевського поза межами радянської України : сборник научных трудов / О. Юркова // Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи : Матеріали міжнар. наук. конф. (Мюнхен, Німеччина, 1-3 липня 2012 р.) / Ред. рада: Я.Мельник, С.Плохій, Ф.Сисин та ін. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 219-237
  59. 2015. Юркова О. "Історія України" чи "Короткий курс", ябо як у 1940 році постала "українська радянська історіографія" : научное издание / О. Юркова // Світло й тіні українського радянського історіописання : Матеріали міжнар. наук. конф. (К., Україна, 22-23 травня 2013 р.) / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 89-108
  60. 2015. Юркова О. Facebook як новий тип історичного джерела: спроба характеристики та практичні завдання архівування документів : сборник научных трудов / О. Юркова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Голова ред. ради В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Ч. 25 : Електронні інформаційні ресурси. - С. 31-48
  61. 2015. Юркова О. Розд. 7: Діячі науки в полі зору диктатури (1921 - 1928) : монография / О. Юркова // Суспільство і влада в радянській Україні років непу (1921 - 1928) : Кол. моногр. / Відп. ред. С.Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Т. 2. - С. 5-56
  62. 2015. Юркова О. Як тетодологічно "розроблівали" "грушев'янця" Сергія Шамрая (з історії "дискусій" на "історичному фронті України" 1931 - 1932 рр.) : сборник научных трудов / О. Юркова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 23. - С. 104-115
  63. 2016. Юркова О.В. Столичні історики: причинок до створення просопографічного портрета київських істориків 1930-х років : сборник / О.В. Юркова // Від України до УРСР : Матеріали Всеукр. наук. конф. до 80-річчя перенесення столиці радянської України до міста Києва, м. Київ, 12 грудня 2014 р. / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2016. - С. 111-118

   Проекти Інституту

  1. З історії Інституту