ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ЯКУБОВА ЛАРИСА ДМИТРІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000516

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Якубова Лариса Дмитрівна
Варіанти імені
Yakubova L.; Якубова Л.
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 20-30-х рр. ХХ ст. 
Посадазавідувач відділу
Науковий ступіньдоктор історичних наук (2007)
Вчене званнястарший науковий співробітник (2007)
Членство в Академіях наук та наукових товариствах
 • член-кореспондент Національної академії наук України (2018)
Наукові
зацікавлення
історія етнічних меншин України, національне питання, національна політика, історія Східної України та Донбасу
E-mailhistory_1920-1930@ukr.net
Персональні
веб-ресурси
Телефон+380 44 279 16 13 (служб.)
Дата та місце
народження
21 липня 1967 р., м. Донецьк, Україна
Докторська
дисертація
"Етнічні меншини УСРР і влада: динаміка соціально-економічних, політичних і культурних перетворень у контексті коренізації (1921 – 1935 рр.)". Науковий консультант – д.і.н., проф., С.В.Кульчицький. Захист відбувся в Інституті історії України НАН України 25 травня 2007 р.
Кандидатська
дисертація
"Соціально-економічне, політичне і культурне життя грецького населення України. 1917 р. – початок 30-х рр. ХХ ст.". Науковий керівник – д.і.н., проф. Р.Г.Симоненко. Захист відбувся в Інституті історії України АН України 30 квітня 1993 р.
Освіта1989 закінчила історичний факультет Донецького державного університету, диплом із відзнакою.
Професійна
діяльність
2015–

завідувач відділу історії України 20‒30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України.

2008–2015

провідний науковий співробітник відділу історії України 20‒30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України.

2004–2008

старший науковий співробітник відділу історії України 20‒30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України.

2001–2004

докторантка Інституту історії України НАН України.

2000–2004

доцент кафедри історії, філології та культурології МАУП

1999‒2000

доцент кафедри гуманітарних дисциплін МАУП

1993‒1999

науковий спіробітник відділу історії України 20‒30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України.

1992‒1993

молодший науковий спіробітник, Інститут історії України АН України

1989‒1992

аспірантка Інституту історії України АН України.

1989

вчитель історії та суспільствознавства СШ № 68 м. Донецьк

Участь у роботі
вчених рад
201?‒

член Вченої ради Інституту історії України НАН України

Участь у роботі
спеціалізованих рад
201?‒

член Спеціалізованої ради із захисту дисертацій Інституту історії України НАН України

201?‒

член Спеціалізованої ради із захисту дисертацій Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2008–
 • член редколегії журналу "Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки" (Київ)

  Премії та нагороди
 • 2016
 • Присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України"

 • 2011
 • Подяка Президії НАН України.

 • 2011
 • Грамота Верховної Ради України.

 • 2006
 • Грамота Президії НАН України

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Історичний контекст формування проекту русский мир та практика його реалізації в Криму й на Донбасі: Аналітична записка / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2018. – 144 с. (у співавторстві з В.Смолієм)

  2. Русский мир на Донбасі та в Криму: історичні витоки, політична технологія, інструмент агресії: Аналітична доповідь / Відп. ред. В. Смолій. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2018. – 227 с. (у співавторстві з В.Головком, Я.Примаченко).

  3. "Русский мир" в Україні: на краю прірви. – Київ: ТОВ «Видавництво “Кліо”», 2018. – 384 с. ISBN 978-617-7023-70-7

  4. Донбас і Крим в економічному, суспільно-політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, перспективи. Аналітична доповідь / Відп. ред. Г. Боряк. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2016. – 616 с. (у співавторстві з Валерієм Смолієм та Станіславом Кульчицьким).

  5. Донбас і Крим: місце в модерному національному проекті (аналітична записка). – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 66 с. (у співавторстві з Валерієм Смолієм та Станіславом Кульчицьким).

  6. В обіймах страху і смерті. Більшовицький терор в Україні. – Х.: КСД, 2016. – 544 с. (у співавторстві з Я.Примаченко).

  7. Донеччина і Луганщина: місце в модерному українському національному проекті. Аналітична доповідь / Відповідальний редактор В. Смолій. ‒ К.: Інститут історії України НАН України, 2015. ‒ 62 с. (у співавторстві з В.Смолієм).

  8. Донеччина і Луганщина у ХVІІ–ХХІ ст. ст.: історичні фактори й політичні технології формування особливого та загального у соціально-економічному, суспільно-політичному та етнокультурному просторі. ‒ К.: Інститут історії України НАН України, 2015. ‒ 813 с. (у співавторстві з С.Кульчицьким).

  9. Донеччина і Луганщина: етнонаціональна ситуація, перспективи та інструменти державного регулювання. Аналітична доповідь / Відповідальний редактор В. Смолій. ‒ К.: Інститут історії України НАН України, 2015. ‒ 60 с. (у співавторстві з В.Смолієм).

  10. Етнонаціональна історія Донбасу: тенденції, суперечності, перспективи в світлі сучасного етапу українського націотворення / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2014. – 109 с. – (Серія "Студії з регіональної історії. Степова Україна")

  11. Органи етнополітичного регулювання в контексті політики коренізації: український досвід. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2014. – 406 с.( у співавторстві з О.Рубльовим).

  12. Повсякденне життя етнічних меншин радянської України у міжвоєнну добу. ‒ К., 2011. ‒ 339 с

  13. Етнічні меншини в суспільно-політичному та культурному житті УСРР. ‒ К., 2006. ‒ 506 с.

  14. Етнічні меншини УСРР у 20-і – першій половині 30-х років ХХ ст.: історіографія та джерела дослідження. ‒ К., 2006. ‒ 170 с.

  15. Соціально-економічне становище етнічних меншин в УСРР (20-і – початок 30-х років ХХ ст.). ‒ К., 2004. – 456 с.

  16. Етнічні меншості УСРР у першій половині 20-х рр. ХХ ст. ‒ К., 2002. ‒ 188 с.

  17. Маріупольські греки (етнічна історія). 1778 р. – початок 30-х років ХХ ст. ‒ К.,1999. ‒ 331 с.

  Підручники та посібники

  18. Греки в Україні: Матеріали до курсу «Історія греків України». – К.: Аквілон-Прес, 1998. – 42 с. (у співавторстві з В.В.Ставнюком та Н.О.Терентьєвою).

  Документальні публікації

  19. Історія повсякденності в її етнічному вимірі: Спогади грека-комуніста. ‒ К., 2008.

  Розділи у колективних дослідженнях

  20. Жупел «двох Україн»: політичний міф чи об’єктивна етносоціальна реальність? // Схід і Південь України: час, простір, соціум: Колективна монографія: В 2 т. – Т. 1. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2014. – С.286–304.

  21. Етнічна специфіка України очима істориків (XVIII – ХХ ст.) // Схід і Південь України: час, простір, соціум: Колективна монографія: В 2 т. – Т. 1. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2014. – С.236–253.

  22. Національні меншини і влада // Відносини держави, суспільства і особи під час створення радянського ладу в Україні (1917 – 1938 рр.): В 2 т. – Т. 2. – К., 2013. – С.339–600.

  23. Українські землі в складі Російської та Австро-угорської імперій (ХІХ ст.) // Національне питання в Україні ХІХ – початку ХХ ст.: історичні нариси. – К., 2012. – С.18–52.

  24. Старе Королівство, Буковина та Бессарабія – шлях у нікуди. 1918–1940 рр. // Національне питання в Україні ХІХ – початку ХХ ст.: історичні нариси. – К., 2012. – С.304–324.

  25. Повсякдення етнічних громад України (30-ті роки ХХ ст.) // Українське радянське суспільство 30-х рр. ХХ ст.: нариси повсякденного життя: Колективна монографія / Відп. ред. С.В.Кульчицький. – К., 2012. – С.355–529.

  26. Два обличчя політики коренізації (1924–1938 рр.) // Національне питання в Україні ХІХ - початку ХХ ст.: історичні нариси. – К., 2012. – С.234–263.

  27. Повсякденність поліетнічного українського суспільства в її етнічному вимірі // Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921–1928 рр.): Колективна монографія: В 2 ч. – Ч.2. – К., 2010. – С.151–274.

  28. Організація управління в українських землях королівської Румунії. 1918–1940 рр. // Історія державної служби в Україні: у 5 т. ‒ Т. 2. ‒ К., 2009. ‒ С.293‒311.

  Статті

  29. Суспільство на війні: проблеми націєтворення. Частина 2: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал Historians.in.ua. – 2017. – 3 червня.

  30. Суспільство на війні: проблеми націєтворення. Частина 1: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал Historians.in.ua. – 2017. – 24 травня.

  31. "Кримський вузол": історичні передумови виникнення і шляхи розв`язання: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал Historians.in.ua. – 2017. – 3 травня.

  32. Теоретичні аспекти дослідження становища етнічних меншин УСРР у 20-х – першій половині 30-х рр. // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. ‒ Вип. 15. ‒ К., 2006. ‒ С.132‒154.

  33. Центральна комісія національних меншин (ЦКНМ) при ВУЦВК та її місцеві органи. 1924 – 1934 рр. // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. ‒ Вип. 14. ‒ К., 2005. ‒ С.329‒365.

  34. Національне адміністративно-територіальне будівництво в УСРР (20-і – перша половина 30-х рр. ХХ ст.). // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. ‒ Вип. 12. ‒ К., 2004. ‒ С. 176‒224.

  35. Мовна проблема та її вплив на етнокультурне життя українських греків (середина 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.) (2) // Український історичний журнал. ‒ К., 2004. ‒ №4. ‒ С. 82‒90.

  36. Мовна проблема та її вплив на етнокультурне життя українських греків (середина 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.) (1) // Український історичний журнал. ‒ 2004. ‒ №2. ‒ С.121‒132.

  37. Національно-культурне життя етнічних меншостей України (20 – 30-ті роки): коренізація і денаціоналізація (2) // Український історичний журнал. ‒ К., 1999. ‒ № 1. ‒ С. 41‒55.

  38. Національно-культурне життя етнічних меншостей України (20 – 30-ті роки): коренізація і денаціоналізація (1) // Український історичний журнал. ‒ К., 1998. ‒ №4. ‒ С. 22‒36.

  Енциклопедичні гасла

  39. Національне адміністративно-територіальне будівництво в УРСР (1924 – 1940 рр.) // Енциклопедія історії України: В 7 т. / Редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін. – Т.7. - К.: Наук. думка, 2010. – С.279-307.

  40. Національні меншини України // Енциклопедія історії України: В 7 т. / Редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін. – Т.7. - К.: Наук. думка, 2010. – С.331–344.

  Науково-популярні публікації

  41. Втекти з «русского мира» // Український тиждень. – 2018. – № 51 (579). – 20 грудня.

  42. Олександр Турчинов - голова Верховної Ради // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 22 лютого.

  43. «Маніфест Комуністичної партії» // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 21 лютого.

  44. Тризуб - Малий герб України // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 18 лютого.

  45. Відновлення Кримської автономії // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 12 лютого.

  46. Відновлення незалежності Литви // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 11 лютого.

  47. Початок суцільної колективізації // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 27 грудня.

  48. Всеросійська надзвичайна комісія // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 20 грудня.

  49. Гуляйполе Нестора Махна // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 26 листопада.

  50. Оборона Севастополя // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 30 жовтня.

  51. «Маніфест 17 жовтня» // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 29 жовтня.

  52. Махновська радянська республіка // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 28 жовтня.

  53. Переможний наступ Червоної армії проти Врангеля // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 28 жовтня.

  54. Кримська автономія у складі радянської Росії // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 18 жовтня.

  55. Перегонівський прорив Нестора Махна // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 25 вересня.

  Інтерв'ю

  56. Лариса Якубова: Всі інформресурси в Росії працюють за принципом тоталітарної секти: [Підготувала Галина Палажій] // Vectornews: [Електронний ресурс]. – 2018. – 21 вересня.

  Література
  1. Указ Президента України №492/2016 від 8 листопада 2016 р. "Про нагородження працівників Інституту історії України Національної академії наук України"
  2. Енциклопедія історії України: Т. 10. – К., 2013. – С.732.
  3. Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С.689–690.

  ЯКУБОВА (НАСЄДКІНА) Лариса Дмитрівна (21.07.1967, м. Донецьк) – дослідниця історії України 20–30-х рр. XX ст. та укр.-грецьких відносин. 1989 закінчила іст. фак-т Донецького ун-ту. 1989–92 – аспірантка, 1992–94 – м. н. с., н. с. відділу історії і теорії міжнаціональних відносин, з 1994 – н. с. відділу «Кабінет українсько-грецьких відносин», 2001–2004 – докторантка, з 2004 – с. н. с. відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст. Ін-ту історії України НАН України. Канд. дис. «Соціально-політичне, економічне й культурне життя грецького населення України. 20-і – початок 30-х років» (1993, наук. кер. – д.і.н., проф. Р.Г.Симоненко). Докт. дис. «Етнічні меншини УСРР і влада: Динаміка соціально-економічних, політичних і культурних перетворень (1921–1935 рр.)» (2007, наук. консультант - д.і.н., проф. С.В.Кульчицький). Досліджує історію грецьких поселень півдня України.

  Основні праці:
  Етнічні меншини УСРР у 20-і – першій половині 30-х років ХХ ст.: історіографія та джерела дослідження. – К., 2006..
  Етнічні меншини в суспільно-політичному та культурному житті УСРР. 20-і – перша половина 30-х рр. ХХ ст. – К., 2006..
  Соціально-економічне становище етнічних меншин в УСРР (20-ті – початок 30-х років ХХ ст.). – К., 2004..
  Етнічні меншості УСРР у першій половині 20-х років ХХ ст. – К., 2002..
  Маріупольські греки (етнічна історія): 1778 р. – початок 30-х років XX ст. – К., 1999..

  Література:
  .
  Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. "ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ"
  2. ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКИХ ІНСТИТУТІВ (ВУАМЛІН)
  3. ВСЕУКРАЇНСЬКА НАРАДА З РОБОТИ СЕРЕД НАЦМЕНШИН
  4. ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА АСОЦІАЦІЯ СХОДОЗНАВЦІВ
  5. "ГРЕЦЬКА АНТИРАДЯНСЬКА КОНТРРЕВОЛЮЦІЙНА ПОВСТАНСЬКА ШПИГУНСЬКА ПІДПІЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ" 1937–1938
  6. ЕЛЛІНІЗАЦІЯ ГРЕЦЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 1926–1938
  7. ЕТНОГРАФІЧНА КОМІСІЯ ПРИ ВУАН
  8. МАРІУПОЛЬСЬКА СПІЛКА ЕЛЛІНІВ
  9. НАЦІОНАЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО В УСРР/УРСР 1924–1940
  10. НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ
  11. СУБ'ЄКТИВНА СОЦІОЛОГІЯ
  12. УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІСТОРИКІВ-МАРКСИСТІВ
  13. ЦЕНТРАЛЬНА КОМІСІЯ У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ПРИ ВУЦВК
  14. ЯЛІ Сава Георгійович

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (1998) Ставнюк В. В., Терентьєва Н. О., Якубова Л. Д. Греки в Україні : Матеріали до курсу "Історія греків України".
  2. (1999) Якубова Л. Д. Маріупольські греки (етнічна історія) : 1778 р. – початок 30-х років XX ст.
  3. (2002) Якубова Л. Д. Етнічні меншості УСРР у першій половині 20-х років ХХ ст.
  4. (2004) Якубова Л. Д. Соціально-економічне становище етнічних меншин в УСРР (20-ті – початок 30-х років ХХ ст.).
  5. (2006) Якубова Л. Етнічні меншини УСРР у 20-і - першій половині 30-х років ХХ ст. : історіографія та джерела дослідження
  6. (2007) Якубова Л.Д. Етнічні меншини УСРР і влада : динаміка соціально-економічних, політичних і культурних перетворень (1921 - 1935 рр.): Автореф. дис. ... д-ра іст. наук № 07.00.01
  7. (2007) Якубова Л.Д. Етнічні меншини УСРР і влада : динаміка соціально-економічних, політичних і культурних перетворень (1921 - 1935 рр.): Дис... д-ра іст. наук № 07.00.01
  8. (2011) Якубова Л. З історії повсякденного життя в Україні (2011) Міжвоєнна доба   
  9. (2014) Рубльов О., Якубова Л. Органи етнополітичного регулювання в контексті політики коренізації : український досвід   
  10. (2014) Якубова Л. Д. Национальные районы : опыт осуществления политики коренизации в УССР   
  11. (2014) Якубова Л. Д. Студії з регіональної історії : Степова Україна. Етнонаціональна історія Донбасу: тенденції, суперечності, перспективи в світлі сучасного етапу українського націотворення: науково-популярне видання (2014)   
  12. (2015) Смолій В., Якубова Л. Студії з регіональної історії : Донеччина і Луганщина: етнонаціональна ситуація, перспективи та інструменти державного регулювання : аналітична доповідь (2015)   
  13. (2016) Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Студії з регіональної історії : Степова Україна. Донбас і Крим в економічному, суспільно-політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, перспективи. Аналітична доповідь   
  14. (2016) Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Студії з регіональної історії : Степова Україна. Донбас і Крим: місце в модерному національному проекті: аналітична записка (2016)   
  15. (2018) Кульчицький С., Якубова Л. Кримський вузол
  16. (2018) Смолій В., Якубова Л. Історичний контекст формування проекту русский мир та практика його реалізації в Криму й на Донбасі : Аналітична записка   
  17. (2018) Якубова Л. "Русский мир" в Україні: на краю прірви
  18. (2018) Якубова Л., Головко В., Примаченко Я. Русский мир на Донбасі та в Криму: історичні витоки, політична технологія, інструмент агресії : Аналітична доповідь   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Смолій В. , Якубова Л. Донеччина й Луганщина: місце в модерному українському національному проекті // Регіональна історія України. - 2016. - Вип. 10. - C. 9.
  2. Якубова Л. Д.  Всеукраїнська наукова конференція "Національне питання в Україні: виклики сучасності, уроки історії" // Український історичний журнал. - 2015. - № 1. - C. 229.
  3. Якубова Л. Д.  Мовна проблема та її вплив на етнокультурне життя українських греків (середина 20-х - 30-і рр. XX ст.) (Закінчення) // Український історичний журнал. - 2004. - № 4. - C. 82-90.
  4. Якубова Л. Д.  Мовна проблема та її вплив на етнокультурне життя українських греків (середина 20-х - 30-ті рр. XX ст.) // Український історичний журнал. - 2004. - № 2. - C. 121-132.
  5. Якубова Л. Д.  Органи етнополітичного регулювання в УСРР на початковому етапі радянського будівництва // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2015. - Вип. 23. - C. 169–192.
  6. Якубова Л. Д.  Процес українського націєтворення vs імперські практики марґіналізації на Донбасі (XVIII – початок ХХІ ст.) // Український історичний журнал. - 2015. - № 4. - C. 173.
  7. Якубова Л.  Мовна проблема та її місце серед етнокультурних проблем етнічних меншин УСРР (друга половина 20-х - 30-і рр. ХХ ст.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 185-202.
  8. Якубова Л.  НАЦІОНАЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО В УСРР. (20-і – перша половина 30-х рр. ХХ ст.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2004. - 12. - C. 176-224.
  9. Якубова Л.  НЕРАДЯНСЬКІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 20-х – ПОЧАТКУ 30-х років ХХ ст. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2005. - 13. - C. 72-106.
  10. Якубова Л.  Покликання - історик // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 42-45.
  11. Якубова Л.  ПОЛІТИКА АГРАРИЗАЦІЇ ЄВРЕЙСТВА: СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ (20-і – ПОЧАТОК 30-х рр. ХХ ст.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 10. - C. 178-208.
  12. Якубова Л.  Суспільно-політичний простір Криму на периферії "русского мира" // Регіональна історія України. - 2018. - Вип. 12. - C. 9.
  13. Якубова Л.  СУЦІЛЬНА КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ В СЕЛАХ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН. 1930-1935 рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2004. - 11. - C. 370-412.
  14. Якубова Л.  ЦЕНТРАЛЬНА КОМІСІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (ЦКНМ) ПРИ ВУЦВК ТА ЇЇ МІСЦЕВІ ОРГАНИ. 1924 – 1934 рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2005. - 14. - C. 329-365.
  15. Якубова Л.Д.  VI Міжнародна наукова конференція «Історія сталінізму: Радянські нації та національна політика в 1920–1950-х рр.» // Український історичний журнал. - 2013. - № 6. - C. 210-218.
  16. Якубова Л.Д.  Діяльність відділу національних меншин НКВС УССР (1921-1924 рр.) // Український історичний журнал. - 2006. - № 5. - C. 173-186.
  17. Якубова Л.Д.  Етнічні громади та влада: за парадними лаштунками політики коренізації // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2013. - 22. - C. 244-274.
  18. Якубова Л.Д.  Національно-культурне життя етнічних меншостей України ( 20-30-ті роки ): коренізація і денаціоналізація (1) // Український історичний журнал. - 1998. - № 6. - C. 22-36.
  19. Якубова Л.Д.  Національно-культурне життя етнічних меншостей України ( 20-30-ті роки ): коренізація і денаціоналізація (2) // Український історичний журнал. - 1999. - № 1. - C. 41-55.
  20. Якубова Л.Д.  Тенденції етнокультурного життя УСРР у контексті коренізації (1924-1935 рр.) // Український історичний журнал. - 2006. - № 2. - C. 74-88.
  21. Якубова Лариса  Грецьке село в горнилі "більшовицької перековки" (20-ті pp. XX ст.) // ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. - 2010. - 19. - C. 173-217.
  22. Якубова Лариса  Повсякденне життя нацменсела між Голодомором та Великим терором // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2011. - 20. - C. 283-310.
  23. Якубова Лариса  Савва Георгієвич Ялі // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2012. - 21. - C. 263-297.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2004. Якубова Л. Національне адміністративно-територіальне будівництво в УСРР. (20-і - перша половина 30-х рр. ХХ ст.) : монография / Л. Якубова // Проблеми історії України : Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 12. - С. 176-224
  2. 2004. Якубова Л. Політика аграризації єврейства: соціальні та економічні наслідки (20-і - початок 30-х рр. ХХ ст.) : сборник научных трудов / Л. Якубова // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 10. - С. 178-208
  3. 2004. Якубова Л. Соціально-економічне становище етнічних меншин в УСРР (20-і - початок 30-х років ХХ ст.) : монография / Л. Якубова, 2004. - 455 с.
  4. 2004. Якубова Л. Суцільна колективізація в селах етнічних меншин. 1930 - 1935 рр. : сборник научных трудов / Л. Якубова // Проблеми історії України: Факти судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 11. - С. 370-412
  5. 2004. Якубова Л.Д. Мовна проблема та її вплив на етнгокультурне життя українських греків (середина 20-х - 30-і рр. ХХ ст.) / Л.Д. Якубова // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2004. - N4. - С. 82-90
  6. 2004. Якубова Л.Д. Мовна проблема та її вплив на етнокультурне життя українських греків (20-х - 30-ті рр. ХХ ст.) / Л.Д. Якубова // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2004. - N2. - С. 121-132
  7. 2005. Якубова Л. Доктринальні засади етнокультурної політики в УСРР (20-ті - перша половина 30-х рр. ХХ ст.) : монография / Л. Якубова // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 8. - С. 120-132
  8. 2005. Якубова Л. Нерадянські суспільно-політичні рухи в контексті суспільно-політичного життя радянської України 20-х - початку 30-х років ХХ ст. : монография / Л. Якубова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 13. - С. 72-106
  9. 2005. Якубова Л. Центральна комісія національних меншин (ЦКНМ) при ВУЦВК та її місцеві органи. 1924 - 1934 рр. : монография / Л. Якубова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 14. - С. 329-365
  10. 2006. Якубова Л. Еллістичні розвідки в архівах ВУАН : научное издание / Л. Якубова // Записки товариства Андрія Білецького / Відп. ред. Є. Чернухін. - К. : Вид. дім. Києво-Могилянська академія, 2006. - Вип. IV : Кн. 2. - С. 12-20
  11. 2006. Якубова Л. Етнічні меншини в суспільно-політичному та культурному житті УСРР. 20-і - перша половина 30-х рр. ХХ ст. : монография / Л. Якубова, 2006. - 506 с.
  12. 2006. Якубова Л. Етнічні меншини УСРР у 20-і - першій половині 30-х років ХХ ст. : історіографія та джерела дослідження / Л. Якубова, 2006. - 170 с.
  13. 2006. Якубова Л. Менонітська громада в суспільно-політичному житті УСРР / Л. Якубова // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. - К. : Вища шк., 2006. - N5. - С. 28-36
  14. 2006. Якубова Л. Савва Георгиевич Яли : научное издание / Л. Якубова // Записки товариства Андрія Білецького / Відп. ред. Є. Чернухін. - К. : Вид. дім. Києво-Могилянська академія, 2006. - Вип. IV : Кн. 2. - С. 175-183
  15. 2006. Якубова Л. Теоретичні аспекти дослідження історії етнічних меншин УСРР : монография / Л. Якубова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 15. - С. 132-154
  16. 2006. Якубова Л.Д. Грецький відділ Маріупольського музею краєзнавства: з досвіду краєзнавчої роботи в середовищі етнічних меншин 1920 - 1940 рр. : монография / Л.Д. Якубова // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 33. - С. 54-76
  17. 2006. Якубова Л.Д. Діяльність відділу національних меншин НКВС УСРР (1921 - 1924 рр.) / Л.Д. Якубова // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N5. - С. 173-186
  18. 2006. Якубова Л.Д. Тенденції етнокультурного життя УСРР у контексті коренізації (1924 - 1935 рр.) / Л.Д. Якубова // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N2. - С. 74-88
  19. 2007. Якубова Л. Вітчизняна історіографія історії етнічних меншин УСРР: напрямки досліджень, здобутки, перспективи : монография / Л. Якубова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Голова редкол. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 17. - С. 376-388
  20. 2007. Якубова Л. Етнічні меншини УСРР на етапі етнокультурної модернізації : монография / Л. Якубова // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика : Зб. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 11. - С. 3-19
  21. 2007. Якубова Л. Покликання - історик : монография / Л. Якубова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 42-45
  22. 2007. Якубова Л.Д. Етнічні меншини УСРР і влада: динаміка соціально-економічних, політичних і культурних перетворень (1921 - 1935 рр.) : Автореф. дис. ... д-ра іст. наук № 07.00.01 / Л.Д. Якубова, 2007. - 35 с.
  23. 2007. Якубова Л.Д. Етнічні меншини УСРР і влада: динаміка соціально-економічних, політичних і культурних перетворень (1921 - 1935 рр.) : Дис... д-ра іст. наук № 07.00.01 / Л.Д. Якубова, 2007. - 572 с.
  24. 2008. Якубова Л.Д. Історія повсякденності в її етнічному вимірі: спогади грека-комуніста : научное издание / Л.Д. Якубова // Історія повсякденності в ії етнічному вимірі: спогади грека-комуніста / Відп. ред. Л.Д. Якубова. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - С. 3-27
  25. 2008. Якубова Л.Д. Розд. 14: Організація управління в українських землях королівської Румунії (1918 - 1940 рр.) : научное издание / Л.Д. Якубова // Нариси історії державної служби в Україні / Співголови редкол.: Т.В. Мотренко, В.А. Смолій. - К. : Ніка-Центр, 2008. - С. 293-311
  26. 2009. Якубова Л.Д. Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства : справочное издание / Л.Д. Якубова // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 1 : Предметно-тематична частина: А - Г. - С. 154
  27. 2009. Якубова Л.Д. Розд. 17: Організація управління в українських землях королівської Румунії (1918 - 1940 рр.) : научное издание / Л.Д. Якубова // Історія державної служби в Україні : У п'яти томах / Відп. ред.: Т.В. Мотренко, В.А. Смолій; авт. кол.: О.Г. Аркуша, О.В. Бойко, Є.І. Бородін та ін. - К. : Ніка-Центр, 2009. - Т. 2. - С. 97-150
  28. 2010. Якубова Л. Грецьке село в горнилі "більшовицької перековки" (20-ті рр. ХХ ст.) : сборник научных трудов / Л. Якубова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. Засновано 1991 р. / Відп. ред. С. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 19, Ч. 1. - С. 173-217
  29. 2010. Якубова Л. От "заморского гостя" до торговых домов: греческий торговый капитал в Российской империи : сборник научных трудов / Л. Якубова // Греки у міжнародній торгівлі на Півдні Російської імперії, ХVІІІ - ХІХ ст. : Міжнар. конф., 8-10 жовтня 2010 р. - К.; Ніжин : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - С. 16-17
  30. 2010. Якубова Л. Процеси маскулінізації та емонсипації як віддзеркалення системних перетворень у маріупольській грецькій громаді 20 - 30-х рр. ХХ ст. : сборник научных трудов / Л. Якубова // Елліністичні студії : Зб. спогадів та наук. пр. пам'яті Наталії Олексіївни Терентьєвої / Відп. ред. О.П. Реєнт; Упоряд.: Н.І. Бацак, В.В. Томазов. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - С. 221-246
  31. 2010. Якубова Л. Розд. 9: Повсякденність поліетнічного українського суспільства в її етнічному вимірі : монография / Л. Якубова // Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921 - 1928 рр.) : Колективна монографія в 2-х частинах / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Ч. 2. - С. 151-274
  32. 2011. Якубова Л. Повсякденне життя етнічних меншин радянської України у міжвоєнну добу : монография / Л. Якубова; Відп. ред. С. Кульчицький, 2011. - 339 с.
  33. 2011. Якубова Л. Повсякденне життя нацменсела між Голодомором та Великим терором : сборник научных трудов / Л. Якубова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. Засновано 1991 р. / Відп. ред. С. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 20. - С. 283-310
  34. 2011. Якубова Л.Д. Ч. 6, розд. 27: Українські землі королівської Румунії : научное издание / Л.Д. Якубова // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Центр-Ніка, 2011. - Т. 2. - С. 290-301
  35. 2012. Якубова Л. Розд. 5: Повсякдення етнічних громад України (30-ті роки ХХ ст.) : монография / Л. Якубова // Українське радянське суспільство 30-х рр. ХХ ст.: нариси повсякденного життя : Кол. моногр. / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - С. 355-529
  36. 2012. Якубова Л. Савва Георгієвич Ялі : сборник научных трудов / Л. Якубова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. Засновано 1991 р. / Відп. ред. С.Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 21. - С. 263-297
  37. 2013. Якубова Л.Д. VI міжнародна наукова конференція "Історія сталінізму: Радянської нації та національна політика в 1920 - 1950-х рр." / Л.Д. Якубова // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N6. - С. 210-218
  38. 2013. Якубова Л.Д. Етнічні громади та влада: за парадними лаштунками політики коренізації : сборник научных трудов / Л.Д. Якубова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 22. - С. 244-274
  39. 2013. Якубова Л.Д. Розд. 7: Національні меншини і влада : монография / Л.Д. Якубова // Відносини держави, суспільства і особи під час створення радянського ладу в Україні (1917 - 1938 рр.) / Голова редкол. В.А. Смолій; кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Т. 2. - С. 339-600
  40. 2014. Рубльов О. Органи етнополітичного регулювання в контексті політики коренізації: український досвід : научное издание / О. Рубльов; Відп. ред. С.В. Кульчицький, 2014. - 406 с.
  41. 2014. Якубова Л. Етнонаціональна історія Донбасу: тенденції, суперечності, перспективи в світлі сучасного етапу українського націотворення : научно-популярная литература / Л. Якубова, 2014. - 109 с.
  42. 2014. Якубова Л. Коли й ким було ухвалено першу в історії Криму конституцію? : научное издание / Л. Якубова // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 250-252
  43. 2014. Якубова Л. Розд. 3: Етнічна специфіка України очима істориків (ХVIII - ХХ ст.) : монография / Л. Якубова // Схід і Південь України: час, простір, соціум : В 2-х т. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Т. 1 : Кол. моногр. - С. 236-253
  44. 2014. Якубова Л. Розд. 3: Жупел "Двох Україн": політичний міф чи об'єктивна етносоціальна реальність? : монография / Л. Якубова // Схід і Південь України: час, простір, соціум : В 2-х т. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Т. 1 : Кол. моногр. - С. 286-304
  45. 2014. Якубова Л. Скільки разів Росія анексувала Крим? : научное издание / Л. Якубова // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 50-55
  46. 2014. Якубова Л. Ч. 2: Етнічний вектор у кримській геополітичній системі координат : сборник научных трудов / Л. Якубова // Крим від античності до сьогодення : Історичні студії / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 576-587
  47. 2014. Якубова Л. Чи багато кому відомо, що в 1918 р. Крим міг стати частиною Німецької імперії з ініціативи місцевого населення? : научное издание / Л. Якубова // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 270-273
  48. 2014. Якубова Л. Що зробила Україна в справі відновлення історичної справедливості щодо репресованих народів? : научное издание / Л. Якубова // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 386-387
  49. 2014. Якубова Л. Що означаєстатус корінного народу? : научное издание / Л. Якубова // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 44-46
  50. 2014. Якубова Л. Як здійснювалася політика коренізації в Криму? : научное издание / Л. Якубова // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 284-288
  51. 2014. Якубова Л. Як і за рахунок яких факторів населення Криму стало переважно російським? : научное издание / Л. Якубова // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 56-60
  52. 2014. Якубова Л. Які сучасні итноси утворилися на Кримському півострові? : научное издание / Л. Якубова // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 35-39
  53. 2015. Короленко Б. Скільки разів Росія анексувала Крим? : научно-популярная литература / Б. Короленко, Л. Якубова // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 58-64
  54. 2015. Кульчицький С. Донеччина і Луганщина у ХVІІ-ХХІ ст.ст.: історичні фактори й політичні технології формування особливого та загального у регіональному просторі : научное издание / С. Кульчицький; Відп. ред. В.Смолій, 2015. - 813 с.
  55. 2015. Смолій В. Донеччина і Луганщина: етнонаціональна ситуація, перспективи та інструменти державного регулювання : Аналітична доповідь / Відп. ред. В.А. Смолій, 2015. - 60 с.
  56. 2015. Смолій В. Донеччина і Луганщина: місце в модерному українському національному проекті : Аналітична доповідь / Відп. ред. В.А. Смолій, 2015. - 62 с.
  57. 2015. Якубова Л. Етнонаціональна специфіка Донбасу : сборник научных трудов / Л. Якубова // Регіональна історія України : Зб. наук. ст. / Голов. ред. В.Смолій; відп. ред. Я.Верменич. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 9 : До 100-річчя від дня народження акад. НАН України П.Т. Тронька. - С. 229-244
  58. 2015. Якубова Л. Коли й ким було ухвалено першу в історії Криму Конституцію? : научно-популярная литература / Л. Якубова // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 304-307
  59. 2015. Якубова Л. Органи етнополітичного регулювання в УСРР на початковому етапі радянського будувництва : сборник научных трудов / Л. Якубова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 23. - С. 169-192
  60. 2015. Якубова Л. Розд. 9: Етнічні меншини і влада : монография / Л. Якубова // Суспільство і влада в радянській Україні років непу (1921 - 1928) : Кол. моногр. / Відп. ред. С.Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Т. 2. - С. 134-299
  61. 2015. Якубова Л. Чи багато кому відомо, що в 1918 р. Крим міг стати частиною Німецької імперії з ініціативи місцевого населення? : научно-популярная литература / Л. Якубова // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 327-331
  62. 2015. Якубова Л. Що зробила Україна у справі відновлення історичної справедливості щодо репресованих народів? : научно-популярная литература / Л. Якубова // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 455-457
  63. 2015. Якубова Л. Що означає статус корінного народу? : научно-популярная литература / Л. Якубова // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 48-50
  64. 2015. Якубова Л. Як здійснювалася політика коренізації в Криму? : научно-популярная литература / Л. Якубова // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 344-348
  65. 2015. Якубова Л. Як і за рахунок яких чинників населення Криму стало переважно російським? : научно-популярная литература / Л. Якубова // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 65-70
  66. 2015. Якубова Л. Які сучасні етноси утворилися на Кримському півострові? : научно-популярная литература / Л. Якубова // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 39-43
  67. 2015. Якубова Л.Д. Всеукраїнська наукова конференція "Національне питання в Україні: виклики сучасності, уроки історії" / Л.Д. Якубова // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2015. - N1. - С. 229-231
  68. 2015. Якубова Л.Д. Процес українського націєтворення vs імперські практики маргіналізації на Донбасі (XVIII - початок ХХІ ст.) / Л.Д. Якубова // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2015. - N4. - С. 173-188
  69. 2016. Головко В. Розд. 3: 1992 - 2004: держава шукає себе : научное издание / В. Головко, С. Кульчицький, Л. Якубова // 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави / Кер. авт. кол. Г.В. Боряк; відп. ред. В.А. Смолій; координатор проекту В.В. Головко. - К. : Ніка-Центр, 2016. - С. 141-276
  70. 2016. Головко В. Розд. 5: 2005 - 2010: суспільство шукає себе : научное издание / В. Головко, Л. Якубова // 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави / Кер. авт. кол. Г.В. Боряк; відп. ред. В.А. Смолій; координатор проекту В.В. Головко. - К. : Ніка-Центр, 2016. - С. 395-544
  71. 2016. Головко В. Розд. 7: Збройна агресія Росії проти України : научное издание / В. Головко, Л. Якубова // 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави / Кер. авт. кол. Г.В. Боряк; відп. ред. В.А. Смолій; координатор проекту В.В. Головко. - К. : Ніка-Центр, 2016. - С. 599-768