ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ЛЮБЧЕНКО ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000533

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Любченко Володимир Борисович
Варіанти імені
Liubchenko; Любченко
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ ст. 
Посаданауковий співробітник
Членство в Академіях наук та наукових товариствах
Наукові
зацікавлення
різні аспекти історії України ХІХ - початку ХХ ст., зокрема: національні рухи та ідентичності, російські націоналістичні організації, російська окупаційна влада на теренах Галичини та Буковини у роки Великої війни 1914-1918 рр., історія євреїв Східної Європи та українсько-єврейських взаємин, емісійна політика українських урядів та Українська експедиція заготовок державних паперів у 1917-1921 рр.
Дата та місце
народження
1970 р., м. Київ
ОсвітаЗакінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1993)
Професійна
діяльність
2010-

науковий співробітник відділу історії України ХІХ - початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України

2003-2010

викладач курсу "Українсько-єврейські взаємини в історичній ретроспективі" на Сертифікатній програмі з юдаїки НаУКМА

2000-

викладач міні-курсів з різних аспектів історії євреїв Східної Європи на міжнародних літніх та зимових студентських школах з юдаїки, організованих Центром накових співробітників та викладачів юдаїки у ВУЗах "Сефер" (Москва)

1994-2010

стажист-дослідник, молодший науковий співробітник відділу історії України ХІХ - початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України

Премії та нагороди
 • 2018
 • Грамота Національної спілки краєзнавців України

  Праці
  Розділи у колективних дослідженнях

  1. Формування з галичан-українців русофільської орієнтації добровольчих військових загонів // Велика війна 1914 - 1918 рр. і Україна / Упоряд. О.Реєнт. - К. : КЛІО, 2013. - С. 179-192

  2. Російська окупаційна адміністрація у Галичині та на Буковині // Велика війна 1914 - 1918 рр. і Україна / Упоряд. О.Реєнт. - К. : КЛІО, 2013. - С. 248-300

  Статті

  3. Генерал-губернаторство областей Австро-Угорщини, зайнятих по праву війни (1916–1917 рр.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2011. - Вип. 19. - C. 345-368

  4. Спроби формування в роки Першої світової та Громадянської воєн добровольчих військових частин з галичан-українців русофільської орієнтації (1914–1920) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2009. - Вип. 16. - C. 115-131

  5. Обласний комісаріат Галичини і Буковини (1917-1918 рр.) // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2004. - Вип. 8. - C. 50–72

  6. Москвофільський фактор в політиці Російської імперії напередодні та на по-чатку першої світової війни // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2003. - Вип. 6. - C. 125-142

  7. Проблема національної самоідентифікації етнічних українців – учасників російського націоналістичного руху в Наддніпрянській Україні (1908-1914 рр.) // Український історичний збірник. - 1997. - №1. - C. 184-201

  8. Теоретична та практична діяльність російських націоналістичних організацій в Україні (1908–1914 pp.) // Український історичний журнал. - 1996. - № 2. - C. 55-65

  Науково-популярні публікації

  9. Чи відбувся "народ Криму"? // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 51-54

  Інформаційні повідомлення

  10. III Історичні читання пам’яті професора В.Г.Сарбея «“Довге” ХІХ століття в Україні: питання національної модернізації» // Український історичний журнал. - 2013. - № 2. - C. 230-231

  11. Всеукраїнська науково-освітня конференція «Кирило-Мефодіївське товариство: люди і долі, ідеї і традиції» // Український історичний журнал. - 1996. - № 5. - C. 156-158

  Література
  1. Любченко Володимир Боричович // Відділ історії України ХІХ ‒ початку ХХ ст. (до 80-ї річниці заснування Інституту історії України НАН України та 25-річчя незалежності України) / Ред. кол.: О. П. Реєнт (голова), О. Ю. Кирієнко (відп. секретар) та ін. НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 2017. - С. 69-73

  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. АЗБУКА
  2. БОБРИНСЬКИЙ Володимир Олексійович
  3. БОБРИНСЬКИЙ Георгій Олександрович
  4. ВАЛУЄВ Петро Олександрович
  5. ВОЛОСТЬ
  6. "ГАЛИЦКО-РУССКОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО"
  7. ГАЛИЦЬКЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО
  8. "ГОЛОС КИЕВА"
  9. ДЕМЧЕНКО Всеволод Якович
  10. ДУХІНСЬКИЙ (Duchinski) Францішек
  11. ЖЕЛЯБОВ Андрій Іванович
  12. КАНТОНІСТИ
  13. КАРМАЛЮК Устим Якимович
  14. "КАРПАТО-РУССКИЙ ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ"
  15. "КИЕВ"
  16. "КИЕВЛЯНИН"
  17. "КИЕВСКАЯ РУСЬ"
  18. КИЕВСКИЙ КЛУБ ПРОГРЕССИВНЫХ РУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ
  19. КИЇВСЬКИЙ ОДНОДЕННИЙ ПЕРЕПИС 1874
  20. "МАЗЕПИНСТВО"
  21. "МАЛАЯ РУСЬ"
  22. МАРГОЛІН Давид Семенович
  23. МОЛЧАНОВСЬКИЙ Никандр Васильович
  24. ПАДУРА Тимко
  25. ПЕТРАШЕВЦІ
  26. ПЕТРУНКЕВИЧ Іван Ілліч
  27. ПІХНО (Пихно) Дмитро Іванович
  28. ПОГРОМИ ЄВРЕЙСЬКІ
  29. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ДЕЛАМ КОМИССИЯ (1919)
  30. ПОДОЛЬСКОЕ ЦЕРКОВНОЕ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
  31. ПРИКАРПАТСКАЯ РУСЬ
  32. РОСІЙСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ВІДДІЛ
  33. СМУГА ОСІЛОСТІ, смуга постійної єврейської осілості
  34. СТОЛИПИНСЬКИЙ ЦИРКУЛЯР
  35. Чорна сотня
  36. ЩОГОЛЕВ Сергій Никифорович

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Любченко В. Б.  Всеукраїнська науково-освітня конференція «Кирило-Мефодіївське товариство: люди і долі, ідеї і традиції» // Український історичний журнал. - 1996. - № 5. - C. 156-158.
  2. Любченко В. Б.  Спроби формування в роки Першої світової та Громадянської воєн добровольчих військових частин з галичан-українців русофільської орієнтації (1914–1920) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2009. - 16. - C. 115-131.
  3. Любченко В. Б.  Теоретична та практична діяльність російських націоналістичних організацій в Україні (1908–1914 pp.) // Український історичний журнал. - 1996. - № 2. - C. 55-65.
  4. Любченко В.  Проблема національної самоідентифікації етнічних українців – учасників російського націоналістичного руху в Наддніпрянській Україні (1908-1914 рр.) // Український історичний збірник. - 1997. - 1. - C. 184-201.
  5. Любченко В.Б.  III Історичні читання пам’яті професора В.Г.Сарбея «“Довге” ХІХ століття в Україні: питання національної модернізації» // Український історичний журнал. - 2013. - № 2. - C. 230-231.
  6. Любченко В.Б.  Генерал-губернаторство областей Австро-Угорщини, зайнятих по праву війни (1916–1917 рр.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2011. - 19. - C. 345-368.
  7. Любченко В.Б.  Життя провінційного міста: повітовий Переяслав у ХІХ ст. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2008. - 14. - C. 268–284.
  8. Любченко В.Б.  Кармалюк чи Карманюк? // Український історичний журнал. - 1997. - № 1. - C. 122-127.
  9. Любченко В.Б.  Москвофільський фактор в політиці Російської імперії напередодні та на по-чатку першої світової війни // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2003. - 6. - C. 125-142.
  10. Любченко В.Б.  Нереалізований проект створення на південному Кавказі "Галицького козацтва" як один із способів розв'язання проблеми біженців, породженої весняно-літніми 1915 р. поразками російської армії на Південно-Західному фронті // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2002. - 4. - C. 45-51.
  11. Любченко В.Б.  Обласний комісаріат Галичини і Буковини (1917-1918 рр.) // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2004. - 8. - C. 50–72.
  12. Любченко В.Б.  Чинники формування поглядів М. Костомарова на «єврейське питання» та історію українсько-єврейських взаємин // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2011. - 19. - C. 402-414.
  13. ЛЮБЧЕНКО В.Г.  З історії культурного співробітництва України і Чехословаччини (1956–1969 pp.) // Український історичний журнал. - 1969. - № 12. - C. 95–100.
  14. ЛЮБЧЕНКО В.Г.  Конференція у Ніжині, [присвячена 110-річчю з дня народження В.І. Леніна] // Український історичний журнал. - 1986. - № 7. - C. 149.
  15. Любченко В.Г.  ПАВЕЛКО В.У. Дружба народів – дружба культур: Українська РСР у радянсько-чехословацькому культурному співробітництві 1945–1970 pp. – К.: Наук. думка, 1973. // Український історичний журнал. - 1974. - № 3. - C. 148–149.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2003. Любченко В.Б. Москвофільський фактор в політиці Російської імперії напередодні та на початку першої світової війни : сборник научных трудов / В.Б. Любченко // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. VI. - С. 125-142
  2. 2004. Любченко В.Б. Обласний комісаріат Галичини і Буковини (1917 - 1918 рр.) : монография / В.Б. Любченко // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. VIII. - С. 50-72
  3. 2007. Любченко В.Б. Життя провінційного міста: повітовий Переяслав у ХІХ ст. : монография / В.Б. Любченко // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІV. - С. 268-284
  4. 2009. Любченко В.Б. Спроби формування в роки Першої світової та Громадянської воєн добровольчих військових частин з галичан-українців русофільської орієнтації (1914 - 1920) : сборник научных трудов / В.Б. Любченко // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. ХVІ. - С. 115-131
  5. 2011. Любченко В.Б. Генерал-губернаторство областей Австро-Угорщини, зайнятих по праву війни (1916 - 1917 рр.) : сборник научных трудов / В.Б. Любченко // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. ХІХ. - С. 345-368
  6. 2011. Любченко В.Б. Чинники формування поглядів М.Костомарова на "єврейське питання" та історію українсько-єврейських взаємин : сборник научных трудов / В.Б. Любченко // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. ХІХ. - С. 402-414
  7. 2013. Любченко В.Б. Розд. 2: Москофільський фактор і російська влада напередодні та під час війни : научно-популярная литература / В.Б. Любченко // Велика війна 1914 - 1918 рр. і Україна / Упоряд. О.Реєнт. - К. : КЛІО, 2013. - С. 122-138
  8. 2013. Любченко В.Б. Розд. 3: Російська окупаційна адміністрація у Галичині та на Буковині : научно-популярная литература / В.Б. Любченко // Велика війна 1914 - 1918 рр. і Україна / Упоряд. О.Реєнт. - К. : КЛІО, 2013. - С. 248-300
  9. 2013. Любченко В.Б. Розд. 3: Формування з галичан-українців русофільської орієнтації добровольчих військових загонів : научно-популярная литература / В.Б. Любченко // Велика війна 1914 - 1918 рр. і Україна / Упоряд. О.Реєнт. - К. : КЛІО, 2013. - С. 179-192
  10. 2015. Любченко В. Чи відбувся "народ Криму"? : научно-популярная литература / В. Любченко // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 51-54