ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ГРИЩЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000538

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Грищенко Юлія Володимирівна
Варіанти імені
Hryschenko; Грищенко
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ 
Посаданауковий співробітник
Науковий ступінькандидат історичних наук
Наукові
зацікавлення
Історія міжетнічних відносин міжвоєнного періоду, практика реалізації національної політики, історії етнічних громад України, історія болгарської етнічної меншини доби коренізації, українсько-болгарські взаємини, проблема націє- та державотворення в їх історичній динаміці на прикладі болгарської етнічної меншини радянської України
E-mailgonzzales@ukr.net
Персональні
веб-ресурси
Телефон+380 44 279 18 18
Дата та місце
народження
17 травня 1989 р., м. Київ
Кандидатська
дисертація
"Болгарська етнічна меншина радянської України у 1920–1930-х рр.: соціально-економічне, суспільно-політичне та культурне життя", науковий керівник – член-кореспондент НАН України, д.і.н. Л.Д. Якубова, захист відбувся в Інституті історії України НАН України 23 грудня 2016 р.
ОсвітаІсторичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2013 р., диплом із відзнакою.
Професійна
діяльність
2017-

науковий співробітник відділу історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України

2013-2017

інженер І кат. відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України

Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2018-
 • член редколегії фахового видання "Український історичний збірник" (м.Київ)

 • 2018-
 • заступник голови Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Болгари в Україні 1920-х – 1930-х рр.: між національними проектами влади й реаліями життя / Відп. ред. Я. В. Верменич. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2018. – 269 с.

  Статті

  2. Динаміка та соціально-економічні наслідки суцільної колективізації й Голодомору 1932–1933 рр. у болгарських селах УСРР // Регіональна історія України. – К.: Інститут історії України НАН України, 2018. – Вип. 12. – С. 187–204.

  3. Болгарське населення УСРР в умовах голоду 1921-1923 років // Регіональна історія України. – К.: Інститут історії України НАН України, 2017. – Вип. 11. – С. 185–196.

  4. Культурно-освітні процеси в середовищі болгар УСРР (20-і роки ХХ ст.) // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – Вип. 25. – С. 186–205.

  5. Етапи та особливості процесу формування болгарської етнічної меншини України // ЕМІНАК. Науковий щоквартальник. – Київ, Миколаїв, 2016. – № 1(13). – С. 5–11.

  6. Болгарські національні райони в умовах здійснення політики коренізації (20-ті рр. ХХ ст.) // Український історичний журнал. – 2016. – № 3. – С. 88–105.

  7. Адміністративно-територіальні зміни в місцях компактного розселення болгар радянської України у 30-х рр. ХХ ст. // Регіональна історія України. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – Вип. 10. – С. 221–230.

  8. Національне питання в Україні у 1917–1921 рр. // Український історичний збірник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – Вип. 18. – С. 204–212.

  9. Інституалізація національної політики більшовиків та формування її болгарського напряму в УСРР // Регіональна історія України. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – Вип. 9. – С. 141–158.


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (2012) Грищенко Ю. На шляху до змін : Православна Російська Церква на початку ХХ ст.   
  2. (2018) Грищенко Ю. Болгари в Україні 1920-х ‒ 1930-х рр.: між національними проектами влади й реаліями життя   
  3. Грищенко Ю. Передсоборна Присутність 1906 р.   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Грищенко Ю. В.  Болгарські національні райони в умовах здійснення політики коренізації (1920-ті рр.) // Український історичний журнал. - 2016. - № 3. - C. 88.
  2. Грищенко Ю.  Адміністративно-територіальні зміни в місцях компактного розселення болгар радянської України у 30-х рр. ХХ ст. // Регіональна історія України. - 2016. - Вип. 10. - C. 221.
  3. Грищенко Ю.  Динаміка та соціально_економічні наслідки суцільної колективізації й Голодомору 1932–1933 рр. у болгарських селах УСРР // Регіональна історія України. - 2018. - Вип. 12. - C. 187.
  4. Грищенко Ю.  Національне питання в Україні у 1917–1921 роках // Український історичний збірник. - 2015. - Вип. 18. - C. 204.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2015. Грищенко Ю. Інституалізація національної політики більшовиків та формування її болгарського напрямку в УСРР : сборник научных трудов / Ю. Грищенко // Регіональна історія України : Зб. наук. ст. / Голов. ред. В.Смолій; відп. ред. Я.Верменич. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 9 : До 100-річчя від дня народження акад. НАН України П.Т. Тронька. - С. 141-156
  2. 2015. Грищенко Ю. Національне питання в Україні у 1917 - 1921 роках : сборник научных трудов / Ю. Грищенко // Український історичний збірник 2015 / Голова редкол. Т.В. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 18. - С. 204-211
  3. 2016. Грищенко Ю.В. Болгарські національні райони в умовах здійснення політики коренізації (1920-ті рр.) / Ю.В. Грищенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2016. - N3. - С. 88-105