ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ПОЇЗДНИК ІННА ІВАНІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000548

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Поїздник Інна Іванівна
Варіанти імені
Poizdnyk; Поездник
Науковий ступіньнаук.спів., к.і.н.

ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. МАЛИКОВ Степан Федорович
 2. ОУНІВСЬКЕ ПІДПІЛЛЯ НА ТЕРИТОРІЇ НІМЕЧЧИНИ 1941 –1943
 3. ПАНЬКІВСЬКИЙ КОСТЬ
 4. ПЕТРОВ Іван Юхимович
 5. ПОЛІКАРП (у миру – Сікорський Петро Дмитрович)
 6. ПРЕДСТАВНИЦТВА УШПР ПРИ ВІЙСЬКОВИХ РАДАХ ФРОНТІВ
 7. РАКОВ Василь Іванович
 8. РОДИМЦЕВ Олександр Ілліч
 9. СЕНЬКО Василь Васильович
 10. СИВКОВ Григорій Флегонтович
 11. СУДЕЦЬ Володимир Олександрович
 12. УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ (1944 – 1946)

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (2007) Поїздник І.І. Відносини між Греко-католицькою та Римо-католицькою церквами на українсько-польському порубіжжі (1939 - 1946 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук № 07.00.02

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Поїздник І.І.  Історіографія розвитку відносин греко-католицької та римо-католицької церков у роки Другої світової війни. // Український історичний журнал. - 2009. - № 4. - C. 184-198.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 2007. Поїздник І.І. Відносини між Греко-католицькою та Римо-католицькою церквами на українсько-польському порубіжжі (1939 - 1946 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук № 07.00.02 / І.І. Поїздник, 2007. - 20 с.
 2. 2009. Поїздник І.І. Історіографія розвитку відносин греко-католицької церков та римо-католицької церков у роки Другої світової війни / І.І. Поїздник // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N4. - С. 184-198
 3. 2009. Поїздник І.І. Місіонерська праця греко-католицького та римо-католицького духовенства на Півдні України в 40-х рр. ХХ ст. : сборник научных трудов / І.І. Поїздник // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 65-й річниці визволення Одеси від окупантів (м. Одеса, 10-11 квітня 2009 р.) / Відп. ред. М.І. Михайлуца. - Одеса : ВМВ, 2009. - С. 260-265
 4. 2010. Поїздник І. Проблеми функціонування "великих" церков України на початковому етапі Другої світової війни: історіографічний огляд : сборник научных трудов / І. Поїздник // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. ст. Заснований у 1997 р. / Голова редкол. В.А. Смолій; відп. ред. О.Є. Лисенко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 13. - С. 87-99
 5. 2011. Лисенко О. Розд. 5: Релігійне життя в Україні (1941 - 1946 рр.) : научно-популярная литература / О. Лисенко, М. Михайлуца, І. Поїздник // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. : Історичні нариси / Голова редкол. В.А. Смолій; відп. ред. О.Є. Лисенко. - К. : Наукова думка, 2011. - Кн. 2. - С. 177-230
 6. 2011. Поїздник І. Особливості окупаційної релігійної політики на території дистрикту "Галичина" (1941 - 1944) : сборник / І. Поїздник // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемогі) : Матеріали міжнародної наукової конференції / Відп. ред. Л.В. Легасова . - К., 2011. - С. 488-496
 7. 2012. Поїздник І. Політика німецької влади щодо католицьких конфесій на території Генерального губернаторства та її вплив на міжетнічні відносини (1939 - 1941 рр.) : сборник / І. Поїздник // Ковчег : Наук. зб. із церковної історії / Відп. ред. О.Турій. - Львів : Вид-во Укр. католицького ун-ту, 2012. - Число 6 : Насилля влади проти свободи сумління. - С. 372-383