ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

МИЛЬКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000577

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Милько Володимир Іванович
Варіанти імені
Mylko V.
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ ст. 
Посадастарший науковий співробітник
Науковий ступінькандидат історичних наук
Членство в Академіях наук та наукових товариствах
Наукові
зацікавлення
Політичні процеси в Російській імперії на початку ХХ ст. (участь депутатів від українських губерній у роботі Державної думи 1906–1917 рр.), історія освіти ХІХ – початку ХХ ст. (функціонування навчальних округів України, система управління закладами освіти, адміністративно-інспекторський контроль за учнями і педагогічним персоналом).
E-mailMylko_v@ukr.net
Персональні
веб-ресурси
Телефон+38 044 279 19 02 (служб.)
Дата та місце
народження
20 червня 1987 р., с. Нехаївка, Коропського р-ну Чернігівської обл.
Кандидатська
дисертація
«Участь депутатів від українських губерній і міст у роботі І–ІV Державних дум Російської імперії (1906–1917 рр.)» (2012, науковий керівник: член-кореспондент НАН України, докт. іст. наук, проф. О. П. Реєнт)
ОсвітаУ 2004–2009 рр. навчався на історичному факультеті (пізніше – Інститут історичної освіти) НПУ ім. М.П. Драгоманова (диплом магістра історії з відзнакою).
Професійна
діяльність
2017–

старший науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України

2013–2017

науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України

2012–2018

доцент Інституту права та суспільних відносин ВМУРоЛ «Україна» (за сумісництвом)

2012–2013

молодший науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України

2009–2012

аспірант Інституту історії України НАН України

2009–2010

старший викладач навчально-підготовчого відділення Інституту дистанційного навчання НПУ ім. М. П. Драгоманова (за сумісництвом)

Участь у роботі
вчених рад
2017-

член Вченої ради інституту історії україни НАН України

Наукові проекти
 • 2016–
 • Національна спілка краєзнавців України (прес-секретар, редактор веб-порталу)

 • 2011–
 • Національний центр "Мала академія наук України" (член предметної комісії з історії України III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук

  Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2018–
 • заступник головного редактора фахового видання "Український історичний збірник" (м.Київ)

 • 2017–
 • член Президії Національної спілки краєзнавців України

 • 2016–
 • член редакційної колегії наукового журналу "Краєзнавство" (Київ)

 • 2015–
 • голова Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України

 • 2015–2018
 • член редакційної колегії фахового видання "Український історичний збірник" (м.Київ)

  Премії та нагороди
 • 2018
 • Премія Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва в номінації "наукові досягнення"

 • 2018
 • Почесна грамота Національної спілки краєзнавців України

 • 2018
 • Грамота Відділення історії, філософії та права НАН України

 • 2018-
 • Стипендія Президента України для молодих вчених

 • 2017
 • Премія НАН України для молодих вчених

 • 2017
 • Подяка Національної спілки краєзнавців України (за активну науково-дослідницьку та просвітницьку діяльність у популяризації історії рідного краю)

 • 2017
 • Медаль святих Кирила і Мефодія Української Православної Церкви Київського Патріархату

 • 2016
 • Ювілейна медаль "180-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова"

 • 2016
 • Подяка Національної академії педагогічних наук України

 • 2016
 • Подяка Міністерства освіти і науки України

 • 2013
 • Подяка Міністерства освіти і науки України

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Українське представництво в Державній думі Російської імперії (1906–1917) / Відп. ред. О. П. Реєнт. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2016. – 396 с.

  Підручники та посібники

  2. Нова історія в художньо-літературних образах (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.): книга для читання; за заг. ред. В.В. Ткаченка. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – 152 с. (співавт. І.А.Коляда, О.Ю. Кирієнко)

  3. Всесвітня історія. 9 клас. Книга для вчителя; за заг. ред. О.П. Реєнта. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – 440 с. (співавт. І.А. Коляда, О.Ю. Кирієнко)

  4. Історія України. 10 клас: [збірник документів і матеріалів]; за науковою редакцією члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора О.П. Реєнта. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – 316 с. (співавт. І.А. Коляда, О.Ю. Кирієнко)

  5. Історія України. 10 клас. Книга для вчителя. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – 832 с. (співавт. І.А. Коляда, О.Ю. Кирієнко)

  6. Історія держави і права України // Правознавство: навчальний посібник [в 6 ч. Ч. 1]. – за заг. ред. В.В. Галунько. – К.: Університет «УКРАЇНА», 2013. – С. 232–262

  7. Всесвітня історії. Книга для вчителя. 9 клас. / За заг. ред. О. П. Реєнта. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – 416 с. (співавт. І. Коляда, О. Кирієнко)

  8. Історія України. Збірник тестових завдань / За наук. ред. О. П. Реєнта. – К.: Грамота, 2008. – 136 с. (співавт. О. Ю. Кирієнко, О. В. Куриленко, Ю. А. Шеремета)

  Документальні публікації

  9. VI з’їзд Національної спілки краєзнавців України (23 січня 2017 року). Матеріали та документи [за заг. ред. О.П. Реєнта; упоряд.: В.І. Дмитрук, Р.В. Маньковська, В.І. Милько]. – К., 2018. – 269 с., іл.

  10. Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу «Основи краєзнавства» у закладах вищої освіти. Матеріали та документи. Київ, 24 травня 2018 р. / Науковий редактор О.П.Реєнт, відповідальний редактор О.А.Удод. – К., 2018. – 112 с. (упорядкування)

  11. Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. У 2-х кн. – Кн. 2: Мовою документів і свідчень / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), О. Є. Лисенко (заст. відп. ред.), О. П. Реєнт (відп. ред.), О. Ю. Кирієнко (відп. секр.) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: ТОВ "Видавництво "КЛІО”", 2015. – 800 с. (археографічне опрацювання документів та підготовка коментарів)

  Довідники, покажчики, каталоги

  12. Відділ історії України ХІХ ‒ початку ХХ ст. (до 80-ї річниці заснування Інституту історії України НАН України та 25-річчя незалежності України) / Ред. кол.: О.П. Реєнт (голова), С.І. Вергун, Ю.І. Глизь, О.Ю. Кирієнко (відп. секретар), В.І. Милько, В.В. Шевченко. НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 2017. ‒ 157 с. (член редколегії)

  13. Національна спілка краєзнавців в інформаційному просторі. До 90-річчя журналу «Краєзнавство» / відп. ред. О.П. Реєнт; упоряд: Є.В. Букет, В.І. Дмитрук, Р.В. Маньковська, В.І. Милько. – К.: НСКУ, 2017. – 183 с. (упорядкування)

  Розділи у колективних дослідженнях

  14. Позиція депутатів IV Державної думи щодо «галицького питання» // Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. У 2-х кн. – Кн. 1: Історичні нариси / Упорядн. О.П. Реєнт; Ред. кол.: В.А. Смолій (голова), О.П. Реєнт (відп. ред.) В.В. Шевченко (відп. секр.) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: ТОВ «Видавництво “КЛІО”», 2013. – С. 326–333

  15. Діяльність спецслужб в Україні // Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. У 2-х кн. – Кн. 1: Історичні нариси / Упорядн. О.П. Реєнт; Ред. кол.: В.А. Смолій (голова), О.П. Реєнт (відп. ред.) В.В. Шевченко (відп. секр.) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: ТОВ «Видавництво “КЛІО”», 2014. – С. 217–234

  Статті

  16. Регіональна специфіка освітньої діяльності повітових земств України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Український історичний збірник. – 2019. – Вип. 21. – С. 24–41.

  17. Інститут попечительства як форма участі громадськості в управлінні гімназіями України (перша половина ХІХ ст.) // Український історичний збірник. - 2018. - Вип. 20. - С. 101-112.

  18. Нормативно-правове регулювання громадського контролю за діяльністю навчальних закладів України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2017. - Вип. 27. - С. 217-227.

  19. Журнал "Краєзнавство" у веб-просторі: статистика та форми репрезентації // Краєзнавство. - 2017. - № 3-4. - С. 42-47.

  20. Повітові училища України: мережа та система управління (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Український історичний збірник / Ред. кол.: Чухліб Т. (гол. ред.), Блануца А. (заст. гол. ред.), Блащук С. (відп. секр.) та ін. НАН України. Інститут історії України, Рада молодих вчених. – К.: Інститут історії України, 2017. – Вип. 19. – С. 124–135

  21. Гімназії українських міст у період модернізації Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Збірник наукових праць. Гол. ред. О.П. Реєнт. – К., 2017. – Вип. 26. – C. 195–209

  22. Журнал «Краєзнавство» в мережі Інтернет // Національна спілка краєзнавців в інформаційному просторі. До 90-річчя журналу «Краєзнавство» / відп. ред. О.П. Реєнт; упоряд: Є.В. Букет, В.І. Дмитрук, Р.В. Маньковська, В.І. Милько. – К.: НСКУ, 2017. – С. 176–180

  23. Система управління гімназійною освітою в Російській імперії: на прикладі українських міст (ХІХ – початок ХХ ст.) (продовження) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Збірник наукових праць. Гол. ред. О.П. Реєнт. – К., 2016. – Вип. 25. – С. 222–240

  24. Навчальні округи Російської імперії: управління та адміністративно-інспекторський нагляд (1861–1866) // Гуманітарний вісник. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2015. – Число 22, вип. 6. – C. 170–187

  25. Повітові училища України: мережа, фінансування, система управління (1804–1849 рр.) // Український історичний збірник / Ред. кол.: Чухліб Т. (гол. ред.), Блануца А. (заст. гол. ред.), Блащук С. (відп. секр.) та ін. НАН України. Інститут історії України, Рада молодих вчених. – К.: Інститут історії України, 2015. – Вип. 18. – С. 148–163

  26. Система управління гімназійною освітою в Російській імперії: на прикладі українських міст (ХІХ – початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Збірник наукових праць. Гол. ред. О.П. Реєнт. – К., 2015. – Вип. 24. – С. 175–195

  27. Реорганізація малих народних училищ України у повітові (кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст.) // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол. В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. – Черкаси, 2015. – Вип. 10. – С. 69–73

  28. Управління навчальними округами в Російській імперії у 1880-х рр. / Володимир Милько // STUDIA HISTORIA. Історичні науки / Ред. кол.: Боряк Г.В. (гол. ред.), Блануца А.В. (заст. гол. ред.), Кононенко В.П. (відп. секр.) та ін. НАН України. Відділення історії, філософії та права, Відділення літератури, мови та мистецтвознавства, Інститут історії України. – Вип. 1. – К., 2014. – С. 111–120

  29. Управління навчальними округами України напередодні та в роки Першої світової війни // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Збірник наукових праць. Гол. ред. О.П. Реєнт. – К., 2014. – Вип. 23: Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни). – С. 77–92

  30. Києво-Печерська фортеця в 1810–1812 р.: оборонні заходи та укріплення // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: збірник / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – Випуск ХХІ. – С. 97–104

  31. Навчальні округи в Україні у 1835–1860 рр.: деякі особливості системи управління // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 75 (№8). – С. 21–23

  32. Система управління навчальними округами Російської імперії (1881–1888) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. XXXVI. – С. 65–70

  33. Наглядово-контрольна діяльність інспекції Київського навчального округу (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: збірник наукових праць / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – Випуск ХХІІ. – С. 268–279

  34. Управління навчальними округами Російської імперії наприкінці ХІХ ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. У двох частинах. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 2. – Ч. 1. – С. 166–172

  35. Обговорення в ІІІ Державній думі Російської імперії столипінської аграрної реформи: позиція депутатів від українських губерній і міст // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: збірник / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України НАН України, 2012. – Випуск ХХ. − С. 68–77

  36. Участь депутатів від українських губерній і міст у роботі І−ІV Державних дум Російської імперії (1906–1917): історіографічний аналіз // Український історичний журнал. – К: «Дієз-продукт», 2012. – № 1. – С. 153–171

  37. Київський одноденний перепис населення 2 березня 1874 р.: організація, проведення, результати // Український історичний збірник / Гол. ред. Т. Чухліб. НАН України. Інститут історії України, Рада молодих вчених. – Вип. 15. – К.: Інститут історії України, 2012. – С. 85–94

  38. Війна 1812 року в художній літературі: сюжетні образи // Історія в школі. – К., 2012. – №10 (жовтень). – C. 37–40 (співавт. Ю.Милько)

  39. Аграрне питання у діяльності депутатів від українських губерній і міст І–ІІ Державних дум Російської імперії (1906–1907) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – Випуск ХІХ. − С. 37−59

  40. Методика вивчення теми: «Наддніпрянська Україна в період 1907–1914 рр.» (Історія України, 10 клас) // Історія в школі. – К., 2011. – № 7–8 (липень-серпень). – С. 27–37 (співавт. І. Коляда)

  41. Методика вивчення теми «Наддніпрянська Україна напередодні та в період Російської демократичної революції 1905–1907 рр.» (історія України, 10 клас) // Історія в школах України. – 2011. – №10. – С. 18–26

  42. Участь депутатів від українських губерній та міст у роботі ІІІ Державної думи Російської імперії: динаміка парламентської активності (1907–1912) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. / НАН України. Інститут історії України. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. – Випуск ХVIІ. − С. 118–134

  43. Регіональна діяльність депутатів від українських губерній І-ІV Державних Дум Російської імперії (1906–1917) // Краєзнавство: науковий журнал. – К.: Вид-во «Телесик», 2010. – Ч. 3–4. – С. 163–170

  44. Депутати від українських губерній та міст у Державних думах Російської імперії: динаміка етносоціального та політичного складу (1906–1917) // Український історичний збірник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – Вип. 13. – Ч. 1. – С. 162–175

  45. Діяльність депутатів від українських губерній та міст у І-ІV Державних Думах Російської імперії 1906–1917 рр. (за матеріалами періодичної преси) // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2010. – Випуск 41. – С. 203–209

  46. Політична ідентифікація депутатів від українських губерній та міст ІV Державних Дум Російської імперії (1906–1917) // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: зб. наукових праць. – Випуск 7. – К.: Вид-во імені М.П. Драгоманова, 2010. – С. 51–58

  47. Методика організації та проведення уроку на тему: «Український національний рух у роки Першої світової війни» (Історія України, 10 клас) // Історія в школі. – К., 2010. – № 5–6 (травень-червень). – С. 52–62 (співавт. І.Коляда)

  48. Методика організації та проведення вступного уроку на тему: Вступ. Україна у 1900–1921 рр. (Історія України, 10 клас) // Історія в школі. – К., 2010. – № 7–8 (липень-серпень). – С. 36–44 (співавт. І.Коляда)

  49. М. Юзефович та український національний рух 1873–1876 рр.: історична реконструкція відносин // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: [Зб. наук. праць] / Ред. кол.: С.І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2009. – Вип. 7. – С. 287–298

  50. Етнографічна та громадська робота Павла Чубинського в контексті діяльності Південно-Західного Відділу Імператорського Російського Географічного Товариства (1873–1876) // Матеріали до української етнології: щорічник: зб. наук. пр. / НАНУ, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Асоц. етнологів. – К.: [б. в.], 2009. – Вип. 8 (11). – С. 47–52

  51. Революційне народництво – «діяльність руйнівна і терористична» // Історія. Філософія. Релігієзнавство. – 2009 р. – № 1. – С. 33–39 (співавт. І.Коляда)

  52. Науково-культурницька і громадська діяльність О.О. Русова у контексті дослідження Наддніпрянської України Південно-Західним відділом Імператорського Російського Географічного Товариства // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: [Зб. наук. праць] / Ред. кол.: С.І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Дніпропетр.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2008. – Вип. 6. – С. 133–142

  53. Фольклористичні студії в діяльності Південно-Західного Відділу Імператорського Російського Географічного Товариства // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. – Випуск ХV. – С. 246–253

  54. П. П. Чубинський: штрихи до історичного портрету: (до 135-ї річниці заснування Південно-Західного Відділу Імператорського Російського Географічного Товариства) // Історія в школі. – 2008. – № 4. – С. 12–17 (співавт. І.Коляда)

  Енциклопедичні гасла

  55. Юзефович Михайло Володимирович // Енциклопедія історії України: Т. 10. Т–Я / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: Вид-во «Наукова думка», 2013. – С. 697–698

  56. Чижевський Павло Іванович // Енциклопедія історії України: Т. 10. Т–Я / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: Вид-во «Наукова думка», 2013. – С. 549–550

  Науково-популярні публікації

  57. Война 1812 года и Украина. Факты. Легенды. Мифы. – К.: Ин-т истории Украины НАН Украины, 2016. – 350 с. (соавт. Реент А., Коляда И., Кириенко А.)

  58. Як був представлений Крим у Державній думі Російської імперії (1906–1917)? // Крим: шлях крізь віки. Історія у запитаннях і відповідях / НАН України. Інститут історії України. Відп. ред. В.А. Смолій. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2014. – С. 240–245

  59. Іван Скоропадський; художн.-оформлювач Є.В. Вдовиченко – Харків: «Фоліо». – 2014. – 119 с. – (Знамениті українці) (співавт. О.І. Гуржій, І.А. Коляда)

  60. Постройка крейсера «Рюрик» // Волонтер. − Киев: ТОВ «Медіа-імідж», 2012. − №7. − С. 38 43

  61. Кирило Розумовський; художн.-оформлювач Є.В. Вдовиченко. – Харків: «Фоліо». 2012. – 122 с. – (Знамениті українці) (співавт. І.Коляда)

  62. Гірка дума // Персонал Плюс. – № 22 (375). – 2–8 червня 2010 року.

  63. Феномен корупції: «за» і «проти» // Педагогічні кадри. – Квітень 2008 р. – № 4 (1586). – С. 6

  Тези наукових доповідей та повідомлень

  64. Сучасні бібліометричні рейтинги та профілі журналу «Краєзнавство» // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України: Зб. матеріалів Всеукр. наук. практ. конф., м. Київ, 2 листопада 2017 р. – К., 2017. – С. 135–137.

  65. Малі народні училища в містах України: створення, мережа, реорганізація у повітові (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)» // V Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 19 жовтня 2016 р. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. – С. 53–55

  66. Управління гімназіями та прогімназіями Російської імперії в період міністерства О.В. Головніна (1862–1866 рр.) // IV Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей науково-практичної конференції, 28 жовтня 2015 р., Київ / Ред. кол. зб.: Боряк Г.В. (відп. ред.), Блануца А.В. (відп. секр.) та ін. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – С. 37–40

  67. Управління навчальними округами України в умовах Першої світової війни // Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни): тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, Київ-Черкаси, 25–26 вересня 2014 р. / редкол.: В.А. Смолій та ін. – К.: Інститут історії України, 2014. – С. 130–133

  68. Навчальні округи в Україні: історія створення та формування територіальних меж (перша половина ХІХ ст.) // Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології. Матеріали V-ї міжнародної конференції «Одеські читання-2013». – Одеса: [б. в.], 2014. – С. 136–13

  69. Київський навчальний округ на початку ХХ ст.: система управління і заклади освіти // ІІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 6–7 червня 2014 року, м. Київ. – К., 2014. – С. 50–52

  70. Заборона святкування 100-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка: позиція Державної думи Російської імперії (1914 р.) // ІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 26 лютого 2014 року, м. Київ. – К., 2014. – С. 20–21

  71. Заборона святкування 100-літнього ювілею Т.Г. Шевченка: позиція депутатів Державної думи (1914) // Т.Г. Шевченко крізь століття: людина, творець, символ: матеріали круглого столу, м. Київ, 11 березня 2014 р. / редкол.: О.П. Реєнт та ін. – К.: Інститут історії України, 2014. – С. 24–32

  72. Формування системи навчальних округів в Україні: створення Харківського, Одеського та Київського округів (1803–1839) // Драгоманівські історичні студії: зб. наук. праць молодих істориків / відп. ред. і упор. О.В. Потильчак, І.Г. Вєтров, О.О. Сушко. – К.: Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2013. – С. 617–625

  73. Управління навчальними округами Російської імперії у 1880-х рр. // І Міждисциплінарні гуманітарні читання: програма та тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 3 жовтня 2013 року, м. Київ. – К., 2013. – С. 37–38

  74. Києво-Печерська фортеця в 1810–1812 рр.: оборонні заходи та укріплення // Вітчизняна війна 1812 р і Україна: погляд крізь віки: тези міжнар. наук.-метод. конф., Київ, 5 грудня 1812 р. / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2012. – С. 32–34

  75. Участь депутатів від Харківської губернії ІІІ Державної Думи Російської імперії в роботі комісії з державної оборони (1907–1912): деякі аспекти динаміки парламентської активності // Воєнна історія Сіверщини та Слобожанщини. Відповідальні редактори: В.В. Карпов, В.І. Горєлов, І.В. Мороз. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції. – К., 2010. – С. 142–147

  76. Українці у Державних Думах Російської імперії: сучасний вітчизняний історіографічний концепт // Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії: зб. наук. статей учасників Третіх всеукр. драгоманівських чит. молодих істориків, Київ, 12 березня 2010 р. / відп. ред. О.В. Потильчак. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – С. 439–444

  77. Українські аспекти діяльності ІV Державної Думи Російської імперії у роки Першої світової війни // Каразінські читання (історичні науки): Тези 63-ої Міжнародної наукової конференції (м. Харків, 23 квітня 2010 р.). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – С. 242–244

  78. «Галицьке питання» в діяльності ІV Державної Думи Російської імперії у роки Першої світової війни // Воєнна історія Галичини та Закарпаття. Відповідальні редактори: В.В. Карпов, В.І. Горєлов, І.В. Мороз. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції. – К., 2010. – С. 167–173

  79. Українознавчі студії Південно-Західного Відділу Імператорського російського географічного товариства // Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії: Матеріали Других всеукраїнських драгоманівських читань молодих істориків, Київ, 14 березня 2008 р. / Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 245–249

  Рецензії

  80. «Війна 1812 року: український контекст» [Рец. на книгу: Гуржій О., Реєнт О., Палій А. Війна 1812 року: український контекст / Відп. ред. В. А. Смолій. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2012. – 154 с.] // Народна армія. – 2012. – № 236 (5088). – С. 8 (співавт. І.Коляда)

  Інтерв'ю

  81. Де поставити пам’ятник Петлюрі? // Вечірній Київ. – 5 жовтня 2017 р. – № 39 (19273). – С. 18.

  Інформаційні повідомлення

  82. Науково-краєзнавча експедиція Національної спілки краєзнавців України «Народне музейництво Закарпаття: здобутки і перспективи» // Краєзнавство. – К., 2018. – № 2. – С. 153–157

  83. Туристичне краєзнавство Прикарпаття: досвід і перспективи – візит делегації НСКУ на Івано-Франківщину // Краєзнавство. – Миколаїв, 2018. – № 1. – С. 215–216

  84. Інформація про діяльність Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України в 2015–2017 рр. // Український історичний збірник. - 2018. - Вип. 20. - С. 358-362.

  85. На порядку денному (Засідання Президії Національної спілки краєзнавців України 28 вересня 2017 р.) // Краєзнавство. – К., 2017. – № 3–4. – С. 312–313.

  86. Дзеркало краєзнавчого руху: репортаж із засідання Правління НСКУ, присвячене 90-річчю наукового журналу «Краєзнавство» та врученню Премії імені академіка Петра Тронька // Краєзнавство. – К., 2017. – № 3–4. – С. 309–311.

  87. Інформаційне повідомлення про Пленум Правління НСКУ // Краєзнавство. – 2016. – № 3/4 (97/98). – С. 5–7

  88. XIV Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності» // Краєзнавство. – 2016. – № 3/4 (97/98). – С. 308–309

  89. Вручення Премії імені Дмитра Яворницького 2016 року // Краєзнавство. – 2016. – № 3/4 (97/98). – С. 294–295

  90. У Національному музеї народної архітектури та побуту України відкрито будинок-музей академіка Петра Тронька // Краєзнавство. – 2016. – № 3/4 (97/98). – С. 288–290

  91. Науково-краєзнавча експедиція НСКУ «Краєзнавство в збереженні історико-культурного та природного середовища Миколаївщини» // Краєзнавство. – 2016. – № 1/2 (95/96). – С. 250–255 (співавт. В.Дмитрук)

  92. Нова експозиція // Культура і життя. – 22 липня 2016 р. – № 30. – С. 14

  93. Нагородження лауреатів [премії імені П.Т. Тронька] // Культура і життя. – 22 липня 2016 р. – № 30. – С. 14

  94. Експедиція на Миколаївщину // Культура і життя. – 17 червня 2016 р. – № 25. – С. 15 (співавт. В.Дмитрук)

  95. Перспективи та напрямки діяльності Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України // Український історичний збірник / Ред. кол.: Чухліб Т. (гол. ред.), Блануца А. (заст. гол. ред.), Блащук С. (відп. секр.) та ін. НАН України. Інститут історії України, Рада молодих вчених. – К.: Інститут історії України, 2015. – Вип. 18. – С. 400–403

  Література
  1. Милько Володимир Іванович // Відділ історії України ХІХ ‒ початку ХХ ст. (до 80-ї річниці заснування Інституту історії України НАН України та 25-річчя незалежності України) / Ред. кол.: О.П. Реєнт (голова), О.Ю. Кирієнко (відп. секретар). НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 2017. ‒ С. 78–82

  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. ЧИЖЕВСЬКИЙ Павло Іванович
  2. ЮЗЕФОВИЧ Михайло Володимирович

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Дмитрук В. , Милько В. Науково-краєзнавча експедиція НСКУ "Краєзнавство в збереженні історико-культурного та природного середовища Миколаївщини" // Краєзнавство. - 2016. - № 1-2. - C. 250.
  2. Милько В. І.  Гімназії українських міст у період модернізації Російської імперії (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2017. - Вип. 26. - C. 195.
  3. Милько В. І.  Компетенція і діяльність педагогічних (на)рад у системі освітніх закладів України (ХІХ — початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2018. - Вип. 28. - C. 257.
  4. Милько В. І.  Нормативно-правове регулювання громадського контролю за діяльністю навчальних закладів України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2017. - Вип. 27. - C. 217.
  5. Милько В.  XIV Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція "Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності" // Краєзнавство. - 2016. - № 3-4. - C. 308.
  6. Милько В.  Виїзне засідання Президії НСКУ та Оргкомітету конкурсу імені П.М. Коцура на Сумщині // Краєзнавство. - 2018. - № 4. - C. 227.
  7. Милько В.  Журнал "Краєзнавство" у веб-просторі: статистика та форми репрезентації // Краєзнавство. - 2017. - № 3-4. - C. 42.
  8. Милько В.  Інститут попечительства як форма участі громадськості в управлінні гімназіями України (перша половина ХІХ ст.) // Український історичний збірник. - 2018. - Вип. 20. - C. 101.
  9. Милько В.  Інформація про діяльність Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України в 2015–2017 рр. // Український історичний збірник. - 2018. - Вип. 20. - C. 358.
  10. Милько В.  Науково-краєзнавча експедиція Національної спілки краєзнавців України "Народне музейництво Закарпаття: здобутки і перспективи" // Краєзнавство. - 2018. - № 2. - C. 153.
  11. Милько В.  Перспективи та напрямки діяльності Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України // Український історичний збірник. - 2015. - Вип. 18. - C. 400.
  12. Милько В.  Повітові училища України: мережа та система управління (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) // Український історичний збірник. - 2017. - Вип. 19. - C. 124.
  13. Милько В.  Повітові училища України: мережа, фінансування, система управління (1804–1849 рр.) // Український історичний збірник. - 2015. - Вип. 18. - C. 148.
  14. Милько В.  Презентація книги "Переяславський соціум на перехресті епох: люди, події, факти" (20 березня 2019 р.) // Краєзнавство. - 2019. - № 1. - C. 143.
  15. Милько В.  Регіональна специфіка освітньої діяльності повітових земств України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) // Український історичний збірник. - 2019. - Вип. 21. - C. 24.
  16. Милько В.  Туристичне краєзнавство Прикарпаття: досвід і перспективи — візит делегації НСКУ на Івано-Франківщину // Краєзнавство. - 2018. - № 1. - C. 215.
  17. Милько В.  У Національному музеї народної архітектури та побуту України відкрито будинок-музей академіка Петра Тронька // Краєзнавство. - 2016. - № 3-4. - C. 288.
  18. Милько В.  Управлінсько-кадрова політика Міністерства народної освіти в оцінках Михайла Драгоманова (50–70-ті рр. ХІХ ст.) // Історіографічні дослідження в Україні. - 2018. - Вип. 29. - C. 80.
  19. Милько В.  Ювілейна медаль "90 років журналу "Краєзнавство”" // Краєзнавство. - 2018. - № 3. - C. 214.
  20. Милько В.І.  Аграрне питання у діяльності депутатів від українських губерній та міст І–ІІ державних дум Російської імперії (1906–1907 рр.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2011. - 19. - C. 37-58.
  21. Милько В.І.  Наглядово-контрольна діяльність інспекції Київського навчального округу (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2013. - 22. - C. 268-279.
  22. Милько В.І.  Обговорення в ІІІ Державній думі Російської імперії столипінської аграрної реформи: позиція депутатів від українських губерній і міст // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2012. - 20. - C. 68-76.
  23. Милько В.І.  Участь депутатів від українських губерній та міст у роботі І–ІV Державних дум Російської імперії (1906–1917 рр.): історіографічний аналіз // Український історичний журнал. - 2012. - № 1. - C. 153-170.
  24. Милько В.І.  Фольклористичні студії в діяльності Південно-Західного відділу Імператорського Російського Географічного Товариства // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2008. - 15. - C. 246-253.
  25. Милько Володимир  Депутати від українських губерній та міст у Державних думах Російської імперії: динаміка етносоціального та політичного складу (1906–1917 рр.) // УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 2010. - Вип. 13, ч. 1. - C. 162-174.
  26. Милько Володимир  УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ОКРУГАМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У 1880-х рр. // Міждисциплінарні гуманітарні студії. - 2014. - 1. - C. 111-120.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2012. Коляда І.А. Кирило Розумовський : научно-популярная литература / І.А. Коляда, В.І. Милько, 2012. - 128 с.
  2. 2012. Милько В.І. Участь депутатів від українських губерній і міст у роботі І - ІV Державних дум Російської імперії (1906 - 1917) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук № 07.00.01 / В.І. Милько, 2012. - 20 с.
  3. 2012. Милько В.І. Участь депутатів від українських губерній і міст у роботі І-IV Державних дум Російської імперії : Дис. ... д-ра канд. іст. наук № 07.00.01 / В.І. Милько, 2012. - 297 с.
  4. 2013. Милько В. Управління навчальними округами Російської імперії у 1880-х рр. : сборник / В. Милько // "І Міждисциплінарні гуманітарні читання". З жовтня 2013 р. : Присвяч. 95-річчю НАНУ. Програма та тези доповідей / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К., 2013. - С. 37
  5. 2013. Милько В.І. Києво-Печерська фортеця в 1810 - 1812 рр.: оборонні заходи та укріплення : сборник научных трудов / В.І. Милько // Проблеми історії України ХІХ - ХХ ст. : Зб. наук. пр. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 21. - С. 97-104
  6. 2013. Милько В.І. Розд. 3: Діяльність спецслужб в Україні : научно-популярная литература / В.І. Милько // Велика війна 1914 - 1918 рр. і Україна / Упоряд. О.Реєнт. - К. : КЛІО, 2013. - С. 217-234
  7. 2013. Милько В.І. Розд. 4: Позиція депутатів IV Державної думи щодо "галицького питання" : научно-популярная литература / В.І. Милько // Велика війна 1914 - 1918 рр. і Україна / Упоряд. О.Реєнт. - К. : КЛІО, 2013. - С. 326-333
  8. 2014. Милько В. Заборона святкування 100-річчя з дня нарородження Т.Г. Шевченка: позиція Державної Думи Російської імперії (1914 р.) : сборник / В. Милько // "ІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання" : Присвяч. 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. (26 лютого 2014 р., К.). Тези доповідей / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К., 2014. - С. 20-21
  9. 2014. Милько В. Київський навчальний округ на початку ХХ ст.: система управління і заклади освіти : сборник научных трудов / В. Милько // ІІІ Міждисциплинарні гуманітарні читання : Тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (6-7 червня 2014 р., ДВНЗ Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди) / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К., 2014. - С. 50-52
  10. 2014. Милько В. Як був представлений Крим у Державній думі Російської імперії (1906 - 1917рр.)? : научное издание / В. Милько // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 240-244
  11. 2014. Милько В.І. Заборона святкування 100-літтнього ювілею Т.Г. Шевченка: позиція депутатів Державної думи (1914 р.) : сборник научных трудов / В.І. Милько // Т.Г. Шевченко крізь два століття: людина, творець, символ : Матеріали круглого столу (К., 11 березня 2014 року) / Відп. ред. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 24-32
  12. 2014. Милько В.І. Управління навчальними округами України в умовах Першої світової війни : научное издание / В.І. Милько // Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни) : Тези доповідей Всеукраїнської наук. конф. з міжнар. участю. (К. - Черкаси, 25-26 вересня 2014 р.) / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 130-133
  13. 2014. Милько В.І. Управління навчальними округами України напередодні та в роки Першої світової війни : сборник научных трудов / В.І. Милько // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : Зб. наук. пр. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 23 : Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни). - С. 77-91
  14. 2015. Милько В. Перспективи та напрями діяльності Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України : сборник научных трудов / В. Милько // Український історичний збірник 2015 / Голова редкол. Т.В. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 18. - С. 400-403
  15. 2015. Милько В. Повітові училища України: мережа, фінансування, система управління (1804 - 1849 рр.) : сборник научных трудов / В. Милько // Український історичний збірник 2015 / Голова редкол. Т.В. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 18. - С. 148-163
  16. 2015. Милько В. Як був представлений Крим у Державній думі Російської імперії (1906 - 1917 рр.)? : научно-популярная литература / В. Милько // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 292-296
  17. 2015. Милько В.І. Реорганізація малих народних училищ України у повітові (кінець ХVIII - початок ХІХ ст.) : сборник научных трудов / В.І. Милько // Гуржіївські історичні читання / Голов. ред. В.А. Смолій. - Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А., 2015. - Вип. 10 : До 100-річчя з дня народження академіка І.О. Гуржія. - С. 69-73
  18. 2015. Милько В.І. Система управління гімназійною освітою в Російській імперії (на прикладі українських міст ХІХ - початку ХХ ст.) : сборник научных трудов / В.І. Милько // Проблеми історії України ХІХ - початок ХХ ст. : Зб. наук. пр. Засновано в 2000 р. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 24. - С. 175-195
  19. 2016. Милько В.І. Система управління гімназійною освітою в Російській імперії (на прикладі українських міст ХІХ - початку ХХ ст.) : сборник научных трудов / В.І. Милько // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : Зб. наук. пр. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2016. - Вип. 25. - С. 222-240