ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ЛАТИШ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000644

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Латиш Юрій Володимирович
Варіанти імені
Латыш Юрий Владимирович; Latysh Iurii
Науковий ступінькандидат історичних наук

Народився у м. Києві. У 1999 році з відзнакою закінчив столичну середню школу № 29. Того ж року вступив на історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який з відзнакою закінчив 2004 року, отримавши кваліфікацію “магістр історії”. У 2002 та 2004 роках був переможцем Всеукраїнської студентської олімпіади з історії. Закінчив аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У травні 2007 року захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук «Українська та російська історіографії декабристського руху в Україні (20-ті рр. ХХ ст. — початок ХХI ст.)». У 2004—2005 навчальному році працював на посаді асистента кафедри філософії Національного транспортного університету України. З вересня 2007 року працює на посаді асистента, а з липня 2011 року – доцента кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ю.Латиш - фахівець у галузі історіографії. Наукові праці присвячено також історії руху декабристів, Київського університету, алкогольним студіям, добі Перебудови.

Основні праці:

Казьмирчук Г.Д., Латиш Ю.В. Рух декабристів: дискусійні питання та спроба їх розв’язання (до 180-річчя повстання) // Український історичний журнал. 2005. № 6. С. 50—65.

Латиш Ю. Тарас Шевченко і декабристи (До концепції та історіографії проблеми) // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали. Т. 4. К., 2005. С. 143—154.

Документи про останні роки життя декабриста А. А. Бистрицького / Підготував до друку Юрій Латиш // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали. Т. 4. К., 2005. С. 162—165.

Латиш Ю. Українська та російська історіографії руху декабристів (1990-ті рр. – початок ХХІ ст.) // Українознавство. 2006. № 1. С. 266—270.

Латиш Ю. Революційна концепція декабризму та пошуки її альтернативи в російській та українській історіографіях (друга половина 1930-х років – перша половина 1980-х років) // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали. Т. 5. К., 2007. С. 30—43.

Казьмирчук Г., Латыш Ю. Современное декабристоведение на постсоветском пространстве. Становление, проблематика, научные центры и перспективы развития // Декабристы. Актуальные проблемы и новые подходы. Москва, 2008. С. 640—662.

Латиш Ю.В. Гетьман Павло Скоропадський: історичний портрет на тлі епохи // Соціальна історія. Вип. ІІІ. 2008. С. 59—66.

Латиш Ю.В. Василь Маслов: життя та наукова праця (До 125-річчя відомого українського декабристознавця) // Соціальна історія. – Вип. ІV. – 2008. – С. 100–106.

Латиш Ю. Втрати робочого часу та боротьба за зміцнення трудової дисципліни на початку Перебудови (на матеріалах УРСР) // Часопис української історії. Вип. 16. 2009. С. 69–78.

Латиш Ю. Перебудова в СРСР та суверенізація України очима західної людини (за мемуарами Д. Саттера) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 96. – 2009. – С. 13–16.

Щербак М., Латиш Ю. Три періоди в житті історика Ярослава Калакури // Український історик. Т. XLVI. 2009. № 1–4 (181–184). С. 135–148.

Латыш Ю. Концепция «украинского декабризма» // 14 декабря 1825 года. Источники, исследования, историография, библиография. Вып. VІІІ. СПб.: Нестор-История, 2010. С. 533—555.

Латиш Ю. Алкогольна ситуація в СРСР та причини антиалкогольної кампанії другої половини 1980-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 102. – 2010. – С. 34–37.

Латиш Ю. Антиалкогольна кампанія в УРСР на початку Перебудови // Питання історії України. – Чернівці, 2010. – Т. 13. – С. 76–80.

Латиш Ю. Впровадження безалкогольної обрядовості на Донеччині в роки Перебудови // Етнічна історія народів Європи. – Вип. 31. – 2010. – С. 39–46.

Латиш Ю. Участь Комуністичної партії України у виборах Президента України 2010 р. // Соціальна історія. Вип. VІ. 2010. С. 58—66.

Латиш Ю. Антиалкогольна кампанія часів Перебудови: історіографія питання // Гілея. – Вип. 50. – 2011. – С. 290–296.

Латыш Ю. Антиалкогольная кампания в СССР 1985—1988 гг. // Кубанские исторические чтения: Материалы ІІ Всероссийской с международным участием научно-практической конференции (Краснодар, 26 мая 2011 г.). Краснодар, 2011. С. 91—97.

Література:

Кліо вітає переможців // Київський університет. 2002. № 8, вересень. С. 2.

Киянская О.И. Украинское декабристоведение вчера и сегодня (Рецензия на книгу: Казьмирчук Г., Латиш Ю. Українське декабристознавство. К.; Черкаси: “Брама”, 2002. 282 с.) // 14 декабря 1825 года. Источники, исследования, историография, библиография. Вып.VІІ. СПб.: Нестор-История, 2005. С. 531—536.

Колесник В.Ф., Конта Р.М. Рецензія на монографію Г. Казьмирчука та Ю. Латиша Українське декабристознавство // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали. Т. 3. К., 2003. С. 250—256.

Юрочкіна І. Г. Прилюдний захист дисертації Ю. В. Латишем // Соціальна історія. Вип. ІІІ. 2008. С. 169—170.

Шпак В. Волинські конференції: інформація до роздумів // Урядовий кур’єр. 2009. 5 листопада.


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Казьмирчук Г.Д. , Латиш Ю.В. Проблеми історії України ХIХ – початку ХХ століть: Збірник наукових праць відділу історії України ХIХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України: Вип. V–IX // Український історичний журнал. - 2005. - № 6. - C. 205-210.
 2. Казьмирчук Г.Д. , Латиш Ю.В. Рух декабристів: дискусійні питання та спроба їх розв'язання (до 180-річчя повстання) // Український історичний журнал. - 2005. - № 6. - C. 50-65.
 3. Латиш Ю.  Антиалкогольна кампанія Михайла Горбачова: причини, здобутки і втрати // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2016. - Вип. 21. - C. 85.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 2002. Казьмирчук Г. Українське декабристознавство : монография / Г. Казьмирчук; Ю. Латиш, 2002. - 282 с.
 2. 2004. Латиш Ю. Григорій Казмирчук: життя та наукова праця історика : монография / Ю. Латиш, 2004. - 200 с.
 3. 2007. Латиш Ю.В. Українська та російська історіографії декабристського руху в Україні (20-ті рр. ХХ ст. - початок ХХІ ст.) : Автореф. дис... канд. іст. наук № 07.00.06 / Ю.В. Латиш, 2007. - 20 с.
 4. 2008. Латиш Ю.В. Університетська decembriana : Дослідження руху декабристів у Київському університеті / Ю.В. Латиш , 2008. - 208 с.
 5. 2011. Латыш Ю. Украина в годы послевоенного восстановления (1944-1953) : Учебное пособие для студентов гуманитарных факультетов / Ю. Латыш, 2011. - 204 с.