ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ХРОМОВА ІРИНА КОСТЯНТИНІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000645

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Хромова Ірина Костянтинівна
Варіанти імені
Khromova; Хромова
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

Сектор генеалогічних та геральдичних досліджень 
Посаданауковий співробітник
Науковий ступінькандидат історичних наук
Наукові
зацікавлення
нумізматика та суміжні дисципліни, медієвістика
E-mailkhromova_i@ukr.net
Персональні
веб-ресурси
Телефон+38 044 279 13 89 (служб.)
Дата та місце
народження
02.06.1985, м. Боярка, Київська обл., Україна
Професійна
діяльність
2012–

науковий співробітник Інституту історії України НАН України

2012–2016

вчений секретар відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України

2011–2015

відповідальний секретар збірки наукових праць "Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики" відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів

2011–2012

молодший науковий співробітник Інституту історії України

2008–2011

аспірантка Інституту історії України НАН України

2007–2008

інженер І категорії відділу української історіографії та спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України НАН України

Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2014–
 • член редколегії електронного науково-практичного журналу „Міждисциплінарні гуманітарні студії. Серія: Історичні науки” (Київ, Національна академія наук України, Відділення історії, філософії та права, Відділення літератури, мови та мистецтвознавства, Інститут історії України)

  Дослідницькі стипендії та гранти
 • 2015–2016
 • дослідницька дотація з Вічного фонду ім. рoдини Стасюкiв Канадського інституту українських студій (КІУС) при Альбертськoму унiверситетi на проект: “Князівська символіка” у монетному карбуванні ХІV – початку XVст. з території Середнього Подніпров’я.

 • 2015
 • Staż Stypendialny na Wydziałe "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego (1.05. – 30.07). Оpiekun nauk. – Dr. hab., Prof. Sławomir Górzyńskі.

 • 2013–2014
 • дослідницька дотація з Вiчнoгo фонду ім. Вoлoдимира й Ірини Лiтинських Канадського інституту українських студій (КІУС) при Альбертськoму унiверситетi на проект: Мoнетна справа та теритoрiї Середньoгo i Нижньoгo Пoднiпрoв’я та Пiвденнoгo Пoбужжя XIV – поч. XV ст.

  Праці
  Статті

  1. Сіверське карбування другої половини XIV ст. // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. – К.: Інститут історії України НАН України; Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Т. ІV: На пошану Миколи Федоровича Котляра з нагоди його 85-річчя. – С. 118–124.

  2. До новітньої історіографії історії монетного карбування у Подніпров’ї у XIV – XV ст. // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: НАН України, Інститут історії України, 2017. – Вип. 27. – С. 225 – 247.

  3. Програмне забезпечення в нумізматичному дослідженні. Колекції // Спеціальні історичні дисципліни: питаннятеорії та методики. Електронні інформаційні ресурси. Збірка наукових праць / Відп. ред. Г.В. Боряк. – К.: Інститут історії України. – К., 2015. –Число 25. – С. 173–179.

  4. До проблеми місцевого карбування на українських землях у др. пол. XIV ст. // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики. Збірка наукових праць до 80-річчя доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата державної премії України в галузі науки і техніки Марії Федорівни Дмитрієнко. К.: Ін-т історії України НАН України. – К., 2015. – Число 26–27. – С. 357 – 362.

  5. Місцеві монети-наслідування другої половини ХІV ст. на литовсько-ординських прикордонних територіях // Ukraina Lituanica: студії з історії Великого князівства Литовського. – К.: Інститут історії України, 2015. – Т. ІІІ. – 191–203. (співавтор – К. Хромов)

  6. Іконографія у нумізматичному дослідженні // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Рівненський державний гуманітарний університет. Зб. Наук. Праць. Випуск 26. – Рівне, 2015. – С. 289–291.

  7. Знак «∞» на группе джучидских монет // Восточная нумизматика в Украине. Ч. III. Улус Джучи, Крымское ханство и сопредельные государства в XIII–XVIII вв. Сборник публикаций / Под ред. К.К.Хромова. – К.: «Логос», 2013. – С. 16–33 (соавтор – К. Хромов).

  8. До історії розвитку карбування на українських землях: місцеві наслідування джучидських монет XIV ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць / Відп. ред. Г.В. Боряк; Упорядники: В.В. Томозов, І.К. Хромова. – К.: НАН України, Інститут історії України. – К., 2013. – Число 22–23. – С. 462–470.

  9. Нумізматика в музейних Інтернет-ресурсах України Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк. – К.: НАН України, Інститут історії України. –К., 2013. – Число 21. – С. 203-207.

  10. Монетне карбування на території Середнього Подніпров’я. Від наслідувань до офіційних емісій. Питання іконографії // Український історичний збірник. – К.: НАН України, Інститут історії України. – К., 2012. – Випуск 15. – С. 229–237.

  11. Монетна справа на території Нижнього Подніпров’я у XV ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г. В Боряк; Упорядник: В. В. Томазов. – К.: НАН України, Інститут історії України. – К., 2011. – Число 19. – С. 224–233.

  12. Сосницький скарб: до питання аналізу та класифікації монет Володимира Ольгердовича // Український історичний збірник. / Гол. ред. Т. Чухліб. Вип. 13. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – С. 22–43.

  13. Європейські монети в українському грошовому обігу ХІV–XV ст. // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики. Зб. наук. пр./ Відп. ред. Г. В. Боряк. – К.: Інститут історії України. – К., 2009. – Число 16. – С. 180–189.

  14. До питання про вплив джучидської монетної традиції на формування місцевої монетної справи в українському Подніпров’ї середини – другої половини XIV ст. // Український історичний збірник. / Гол. ред. Т. Чухліб. Вип. 12. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 49–59.

  15. Атрибуція монет Чернігово-Сіверського князівства: проблеми та здобутки // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2008. – №. 3. – С. 22–28.

  16. До проблеми атрибуції зображення родового знаку князів Ольгердовичів // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики. Зб. наук. пр./ Відп. ред. Г. В. Боряк. – К.: Інститут історії України. – К., 2008. – Число 15. – С. 304–315.

  17. Початок карбування монет у Кримському Улусі в середині ХІІІ ст. // Історико-географічні дослідження в Україні. Збірка наукових праць. / Відп. ред. О. А. Удод. – К.: НАН України, Ін-т історії України, 2007. – Число 10. – С. 347–357.

  Тези наукових доповідей та повідомлень

  18. Elements of nomadic proto-heraldry as reflected in the Jochid coinage (from Aral Sea to Danube) // Abstracts of the Third International Congress of Romanian numismatics. Brasov, 2016. – P. 80–86 (у співавт.)

  19. Сіверське карбування другої половини XIV ст. // IV Міжнародна наукова конференція „Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVІІІ ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі” – Кам’янець-Подільский національний університет імені Івана Огієнка 16–19 вересня 2015 р. Тези доповідей. – К., 2015. – С. 16–19.

  20. Средневековая нумизматика украинского Поднепровья и Побужья во второй половине ХХ – начале ХХI вв. // Вспомогательные и специальные науки истории в XX – начале ХХI в.: призвание, творчество, общественное служение историка: Материалы XXVI Междунар. науч. конф. Москва, 14–15 апр. 2014 г. / редкол.: Ю.Э. Шустова (отв. ред.) и др.; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Высшая школа источниковедения, спец. и вспомогат. ист. дисциплин. – М.: РГГУ, 2014. – С. 398 – 401.

  21. Знаки та їх значення в нумізматичному дослідженні // Матеріали IV Міжнародної конференції «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії», Рівне 11-12 грудня 2014 р. – Рівне, 2014. – С. 96–97.

  22. Вопросы атрибуции находок местных монет-подражаний второй половины 14 в. на территориях литовско-ордынского приграниччя // Международная нумизматическая конференция. Тезисы докладов. Вильнюс 23–25 мая 2012 г. Национальный музей Литвы, 2012. – С. 108–111.

  23. Наслідування монет Червоної Русі з Середнього Подніпров’я // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк. – К.: НАН України. Інститут історії України. – Число 18: Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Перші (міжнародні) Ястребовські читання (Кіровоград, 20–22 жовтня 2011 р.). – К., 2011. – С. 222–225.

  24. К иконографии киевских и северских монет второй половины ХІV в. // Нумизматические чтения 2009 года. К 80-летию А. С. Мельниковой и 90-летию В. В. Узденикова. Тезисы докладов и сообщений. – М.: ГИМ, 2009. – С. 28–31.

  25. Новгород-северская монета Дмитрия Ольгердовича // Труды международных нумизматических конференций. Монеты и деенежное обращение в монгольских государствах ХІІІ–ХV веков. ІV Международная нумизматическая конференция Болгар, 2005. – М.: РАН, Ин-т востоковедения, 2008. – С. 75. (соавтор – К. Хромов)

  26. К истории денежного обращения среднего Поднепровья. Новое в топографи джучидских монет на территории Черкасской области // История идей и история общества: Материалы VI Всероссийской научной конференции (Нижневартовск, 17 – 18 апреля 2008 года). Ч. І. Выступления на пленарном заседании и статьи. Секция «Проблемы всеобщей истории» / Отв. ред. В. Н. Ерохин – Нижневартовск: НГГУ, 2008. – С. 229–234.

  Рецензії

  27. Рец. на статтю: Шапошник В.Г., Зайончковский Ю.В., Шептуха В.П. Інструменты средневековой монетной мастерской из Харьковской области // Stratum plus: Pax mongolica и евразийские потрясения XIII–XIV веков. – № 6. – 2016. – С. 329–333. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць / Відп. ред. Г.В. Боряк; Упорядник: О.А. Алфьоров. – К.: НАН України, Інститут історії України, 2019. – Число 29–30. – С. 225–232. (соавтор – К. Хромов)

  Інформаційні повідомлення

  28. Знахідка "київського" наслідування дангу Джанібека з Кам’янця-Подільського // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць / Відп. ред. Г.В. Боряк; Упорядник: О.А. Алфьоров. – К.: НАН України, Інститут історії України, 2019. – Число 29–30. – C. 210–212. (співавтор І. Старенький)

  29. Нумізматичні знахідки з археологічних досліджень на території Кам’янця-Подільського 2017 р. // Український історичний збірник. – 2019. – Вип. 21. – С. 250–260. (співавтор І. Старенький)


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Старенький І. , Хромова І. ЗНАХІДКА "КИЇВСЬКОГО" НАСЛІДУВАННЯ ДАНГУ ДЖАНІБЕКА З КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. - 2019. - Число 29-30. - C. 210.
  2. Старенький І. , Хромова І. Нумізматичні знахідки з археологічних досліджень на території Кам’янця-Подільського 2017 р. // Український історичний збірник. - 2019. - Вип. 21. - C. 250.
  3. Хромов К. , Хромова І. Місцеві монети-наслідування другої половини ХІV ст. на литовсько-ординських прикордонних територіях // Ukraina Lithuanica. - 2015. - Т. 3. - C. 191.
  4. Хромов К. , Хромова І. Рец. на статтю: Шапошник В.Г., Зайончковский Ю.В., Шептуха В.П. Інструменты средневековой монетной мастерской из Харьковской области // Stratum plus: Pax mongolica и евразийские потрясения XIII–XIV веков. — № 6. — 2016. — С. 329–333 // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. - 2019. - Число 29-30. - C. 225.
  5. Хромова І.  "Князівська символіка" у монетному карбуванні XIV — початку XVI ст. з території Середнього Подніпров’я // Український історичний збірник. - 2017. - Вип. 19. - C. 41.
  6. Хромова І.  До історіографії історії монетного карбування у Подніпров’ї у XIV–XV ст. // Історіографічні дослідження в Україні. - 2016. - Вип. 26. - C. 262.
  7. Хромова І.  Новітня історіографія історії монетного карбування у Подніпров’ї XIV–XV ст. // Історіографічні дослідження в Україні. - 2017. - Вип. 27. - C. 220.
  8. Хромова І.  Нумізматичні студії в Україні: академічний вимір // Історіографічні дослідження в Україні. - 2018. - Вип. 29. - C. 272.
  9. Хромова І.  Огляд. V Міжнародна наукова конференція "Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі" (13–16 вересня 2017 р., м. Кам’янець-Подільський) // Український історичний збірник. - 2018. - Вип. 20. - C. 347.
  10. Хромова І.  Початок карбування монет у Кримському улусі в середині ХІІІ ст. // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2007. - 10. - C. 347-357.
  11. Хромова І.  Сіверське карбування другої половини XIV ст. // Ukraina Lithuanica. - 2017. - Т. 4. - C. 118.
  12. Хромова І.К.  НАСЛІДУВАННЯ МОНЕТ ЧЕРВОНОЇ РУСІ З СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я // Спеціальні історичні дисципліни. - 2011. - 18. - C. 222-225.
  13. Хромова І.К.  Науково-практична конференція «І Міжнародні Ястребовські читання: актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки» // Український історичний журнал. - 2011. - № 6. - C. 224-225.
  14. Хромова Ірина  ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ ДЖУЧИДСЬКОЇ МОНЕТНОЇ ТРАДИЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОЇ МОНЕТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОДНІПРОВ’Ї СЕРЕДИНИ – ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIV СТ. // Український історичний збірник. - 2009. - 12. - C. 49-59.
  15. Хромова Ірина  До проблеми атрибуції зображення родового знакку князів Ольгердовичів // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2007. - 15. - C. 304.
  16. Хромова Ірина  Сосницький скарб: до питання аналізу та класифікації монет Володимира Ольгердовича // Український історичний збірник. - 2010. - Вип. 13, ч. 1. - C. 22-43.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2011. Хромова І. Монетна справа на території нижнього Подніпров'я у ХV ст. : сборник научных трудов / І. Хромова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк; упоряд. В.В. Томазов. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Число 19. - С. 224-233
  2. 2011. Хромова І.К. Монетна справа на території Середнього і Нижнього Подніпров'я та Південного Побужжя (друга половина XIV - перша чверть XV ст.) : Дис. ... канд. іст. наук № 07.00.06 / І.К. Хромова, 2011. - 195 с.
  3. 2012. Хромова І. Монетне карбування на території Середнього Подніпров'я: від наслідувань до офіційних емісій. Питання іконографії : сборник научных трудов / І. Хромова // Український історичний збірник 2012 / Голова редкол. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 15. - С. 229-237
  4. 2012. Хромова І.К. Монетна справа на території Середнього і Нижнього Подніпров'я та Південного Побужжя (друга половина ХIV - перша чверть XV ст.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук № 07.00.06 / І.К. Хромова, 2012. - 19 с.
  5. 2013. Хромова І. До історії розвитку карбування на українських землях: місцеві наслідування джучидських монет ХІV ст. : сборник научных трудов / І. Хромова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Голова редкол. В.А. Смолій; упоряд.: В.В. Томазов, І.К. Хромова. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Число 22-23. - С. 462-470
  6. 2013. Хромова І. Нумізматика в музейних Інтернет-ресурсах України : сборник научных трудов / І. Хромова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Ч. 21 : Електронні інформаційні ресурси. - С. 203-207
  7. 2015. Хромов К. Місцеві монети-наслідування другої половини ХШV ст. на литовсько-ординських прикордонних територіях : сборник научных трудов / К. Хромов, І. Хромова // Ukraina Lithuanica : студії з історії Великого князівства Литовського / Голов. ред. М.Котляр. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Т. ІІІ. - С. 191-203
  8. 2015. Хромова І. До проблеми місцевого карбування на українських землях у другій половині ХIV ст. : сборник научных трудов / І. Хромова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. до 80-річчя д-ра іст. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Держ. премії України в галузі науки і техніки М.Ф. Дмитрієнко / Упоряд. В.В. Томазов; Відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Ч. 26-27. - С. 357-362
  9. 2015. Хромова І. Програмне забезпечення в нумізматичному дослідженні. Колекції : сборник научных трудов / І. Хромова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Голова ред. ради В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Ч. 25 : Електронні інформаційні ресурси. - С. 173-179
  10. 2015. Хромова І. Сіверське карбування другої половини ХІV ст. : научное издание / І. Хромова // "Україна і Велике князівство Литовське в ХІV - ХVІІІ ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі" : ІV Міжнар. наук. конф. Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І.Огієнка (16-19 вересня 2015 р.). Тези доповідей / Відп. ред. В.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 16-19