ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

МАЄВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000720

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Маєвський Олександр Олегович
Варіанти імені
Маевский Александр Олегович; Maievskyi Oleksandr
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
Посадастарший науковий співробітник
Науковий ступінькандидат історичних наук
Членство в Академіях наук та наукових товариствах
 • член Національної спілки краєзнавців України (2016)
Наукові
зацікавлення
історія Другої світової війни, міжнародні конфлікти, пропаганда під час воєн і конфліктів, маніпуляція суспільною свідомістю, інформаційні війни, роль спецслужб у формуванні моделей поведінки людини під час конфліктів
E-mailalexandermaievskyi@gmail.com
Персональні
веб-ресурси
Телефон+38 044 278 60 97 (служб.)
Дата та місце
народження
15 жовтня 1989 р., с. Требухів Броварського району Київської області
Кандидатська
дисертація
"Політичні плакат і карикатура як засоби ідеологічної боротьби в Україні 1939 – 1945 рр.", науковий керівник – д.і.н., проф. О.Є.Лисенко, захист відбувся в Інституті історії України НАН України 26 лютого 2016 р.
Освіта2007–2012 Навчався на історичному факультеті Київського Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, диплом із відзнакою
Професійна
діяльність
2019–

старший науковий співробітник відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України

2016–2019

науковий співробітник відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України

2015–2016

молодший науковий співробітник відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України

2013–

викладач Українсько-американського гуманітарного інституту «Вісконсинський міжнародний Університет (США) в Україні» (УАГІ ВМУУ)

2012–2015

аспірант Інституту історії України НАН України

2012–2013

працював у філії Київського національного музею російського мистецтва – мистецькому центрі «Шоколадний будинок»

Наукові проекти
 • 2016–
 • Культурно-освітній проект "PLAKATIST" (засновник і куратор)

 • 2014–2015
 • Національний центр "Мала академія наук України" (член предметної комісії з історії України III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук

  Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2018–
 • член редколегії фахового видання "Український історичний збірник" (м.Київ)

 • 2018–
 • член Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України

  Премії та нагороди
 • 2019
 • Премія Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва в номінації "наукові досягнення"

 • 2018–
 • Стипендія Президента України для молодих вчених

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Політичні плакат і карикатура як засоби ідеологічної боротьби в Україні 1939-1945 рр. / Відп. ред. О. Є. Лисенко. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2018. – 268 с.

  Статті

  2. Особливості використання зображень в якості ілюстративного супроводу енциклопедичних статей // Український історичний збірник. – 2019. – Вип. 21. – С. 238–248.

  3. Конструювання іконографічного образу співробітників НКВД у нацистській пропаганді Райху напередодні та у роки Другої світової війни / З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2019. – № 1 (51). – С. 264–285.

  4. Роль креолізованих текстів в релевантності вербальної складової енциклопедичних видань // Сторінки воєнної історії України. – 2019. – Вип. 21. – С. 72–80.

  5. Біографії художників-плакатистів в універсальних енциклопедичних виданнях // // Сторінки воєнної історії України. - 2019. - Вип. 22.

  6. Креолізовані тексти на сторінках енциклопедичних видань (на прикладі провідних енциклопедичних проектів СРСР та Російської Федерації) // Український історичний збірник / Ред. кол.: Чухліб Т. (гол. ред.) та ін. НАН України. Інститут історії України, Рада молодих вчених. – К.: Інститут історії України НАН України, 2018. – Вип. 20. – С. 299–310. (співавтор – С. Борчук)

  7. Терор голодом: нацистська окупаційна політика в Україні (1941 – 1944 рр.) // Військово-історичний меридіан. Електронний науковий фаховий журнал. –Вип. 4 (18) / Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, Ін-т історії України НАН України. – К., 2017 – С. 61–92. (співавтори – О. Лисенко, Т. Заболотна)

  8. Відображення Вінницької трагедії у дзеркалі німецької пропаганди // Український історичний збірник / Ред. кол.: Чухліб Т. (гол. ред.) та ін. НАН України. Інститут історії України, Рада молодих вчених. – К.: Інститут історії України НАН України, 2017. – Вип. 19. – С. 240–257.

  9. Поштові марки як дійовий інструмент пропаганди в системі трансформації дійсності (на прикладі Райху, окупованої території України у роки Другої світової війни і так званих "ЛНР" і "ДНР") // Сторінки воєнної історії України. – 2017. – Вип. 19. – С. 100–114.

  10. Відображення Вінницької трагедії у дзеркалі німецької пропаганди // Український історичний збірник / Ред. кол.: Чухліб Т. (гол. ред.) та ін. НАН України. Інститут історії України, Рада молодих вчених. – К.: Інститут історії України НАН України, 2017. – Вип. 19. – С. 240–257.

  11. Between propaganda and entertainment: a caricature and a political poster in periodicals of the Southern Ukraine (1941–1944) // Danubius Supplement. Vol. XXXIV. Muzeului de Istorie Galati – 2016. – Р. 89–110.

  12. Плакат і карикатура в системі формування інформаційного простору на окупованій території України (1941–1944) // Сторінки воєнної історії України : зб. наук. ст. – К., 2016. – Вип. 18. – С. 112–122.

  13. Плакатне мистецтво в пропагандистсько-агітаційних кампаніях із залучення трудових ресурсів України // Український історичний збірник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – Вип. 18. – С. 223–242.

  14. Образ німецького військовослужбовця у зображувальній пропагандистській продукції радянського союзу на території України // Друга світова війна і Україна: актуальні історико-правові проблеми: електронн. зб. матеріалів круглого столу (Київ, 28 квіт. 2015 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 28–36.

  15. Політичний плакат і карикатура напередодні Другої світової війни: зарубіжний дискурс // Сторінки воєнної історії України: зб. наук. статей. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – Вип. 17. – С. 223–241.

  16. Німецька та антибільшовицька графічна пропаганда в умовах окупаційного повсякдення на території України (1941–1944 рр.) // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 1. – Ч. 3. – С. 168–178.

  17. Антигітлерівська коаліція в політичному плакаті і карикатурі 1941–1945 рр. // Архіви України: Науково-практичний журнал. – К., 2015. – № 3 (297): травень-червень. – С. 157–186.

  18. Карикатурна і плакатна графіка в системі формування інформаційного простору: ефективність графічної пропаганди в роки Другої світової війни // The Caucasus: Economical And Social Analysis Journal Of Southern Caucasus. – Tbilisi, Georgia, 2015. – Vol. 10. – Issue 04. – P. 13–18.

  19. Карикатура та політичний плакат у періодичних виданнях Півдня України (1941–1944 рр.) // Black Sea Scientific Journal Of Academic Research: Multidisciplinary Journal. – Tbilisi, Georgia, 2015. – Vol. 25. – Issue 07. – P. 50–59.

  20. Війна у плакатному вимірі. 1943–1944 рр. // Боротьба за Україну в 1943–1944 рр.: влада, збройні сили, суспільство. Зб. наук. праць. – К.: Інститут історії України НАН України, Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років», Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2014. – С. 82–90.

  21. Образ зовнішнього ворога крізь призму плакатної продукції СРСР // Сторінки воєнної історії України: зб. наук. статей . – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – Вип. 16. – С. 207–217.

  Науково-популярні публікації

  22. Фабрика ненависті [Електронний ресурс] // Інтернет-портал «Детектор медіа»: MediaSapiens. – 2018. – 03 квітня. (співавтор – Т. Іванченко)

  Тези наукових доповідей та повідомлень

  23. Традиційні моделі та форми тоталітарного мистецтва в інформаційному просторі України у Другій світовій війні // Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство:матеріали міжнародного симпозіуму, 6 червня. 2019 р. М-во культ. України; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. – Київ: НАКККіМ, 2019. – С. 310–312.

  24. Схемы восприятия и механизмы влияния плакатной графики на реципиентов в годы второй мировой войны: некоторые теоретические аспекты // Abstracts of the conference «Army build-up in Аzerbaijan and military science» – The War College of the armed forces, Republic Azerbaijan. – June 20, 2018, Baku. – Р. 66–67.

  25. Традиції воєнного плакату в сучасному українському патріотичному плакаті // Війна і збройний конфлікт як інструмент геополітики і соціальної інженерії: історична ретроспектива і сучасність. Зб. мат. наукової конференції. – К.: ІІУ НАН України, 2016. – С. 127–134.

  26. Vis a vis: образ ворога, сформований радянською і німецькою пропагандою, в карикатурній і плакатній продукції // Матеріали міжнародної наукової конференції до 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (5 травня 2015 р., м. Київ) / Упорядник Яременко В. М. – Київ: К.І.С., 2015 – С. 103–114.

  27. Відображення партизанського руху в плакатній продукції радянської та німецької пропаганди // Травень 1945 року у науковому дискурсі, національній свідомості та історичній пам’яті: зб. мат. Міжнародної наукової конференції. – К.: НУОУ, 2015. – С. 183–185.

  28. Плакатна Шевченкіана воєнної доби: 1941–1945 рр. // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти: зб. мат. Міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського. – К., 2014. – С. 92–94.

  29. Образ Кобзаря у зображальних формах ідеологічного протистояння в роки Другої світової війни // ІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 26 лютого 2014 року, м. Київ. – К., 2014. – С. 31–32.

  Інформаційні повідомлення

  30. Методологічний семінар щодо підготовки енциклопедичного видання «Україна в Другій світовій війні» // Український історичний журнал. – 2018. – №2. – С. 219–222. (співавтор – Т. Пастушенко)


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (2018) Маєвський О. Політичні плакат і карикатура як засоби ідеологічної боротьби в Україні 1939-1945 рр.   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Борчук С. , Маєвський О. Креолізовані тексти на сторінках вітчизняних енциклопедичних видань // Сторінки воєнної історії України. - 2018. - Вип. 20. - C. 62.
  2. Маєвський О. , Борчук С. Креолізовані тексти на сторінках енциклопедичних видань (на прикладі провідних енциклопедичних проектів СРСР та Російської Федерації) // Український історичний збірник. - 2018. - Вип. 20. - C. 299.
  3. Маєвський О. , Пастушенко Т. Методологічний семінар щодо підготовки енциклопедичного видання "Україна в Другій світовій війні" // Український історичний журнал. - 2018. - № 2. - C. 219.
  4. Маєвський О.  Біографії художників-плакатистів в енциклопедичних виданнях // Сторінки воєнної історії України. - 2019. - Вип. 22. - C. 33.
  5. Маєвський О.  Відображення Вінницької трагедії у дзеркалі німецької пропаганди // Український історичний збірник. - 2017. - Вип. 19. - C. 240.
  6. Маєвський О.  До проблеми політизації українського населення Галичини у боротьбі за виборчу реформу 1905-1907 рр. // Український історичний збірник. - 2004. - 6. - C. 189-201.
  7. Маєвський О.  Конструювання іконографічного образу співробітників НКВД у нацистській пропаганді Райху напередодні та у роки Другої світової війни // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2019. - № 1 (51). - C. 264.
  8. Маєвський О.  Особливості використання зображень в якості ілюстративного супроводу енциклопедичних статей // Український історичний збірник. - 2019. - Вип. 21. - C. 238.
  9. Маєвський О.  Плакат і карикатура в системі формування інформаційного простору на окупованій території України (1941–1944) // Сторінки воєнної історії України. - 2016. - Вип. 18. - C. 110.
  10. Маєвський О.  Плакатне мистецтво в пропагандистсько-агітаційних кампаніях із залучення трудових ресурсів України // Український історичний збірник. - 2015. - Вип. 18. - C. 223.
  11. Маєвський О.  Поштові марки як дійовий інструмент пропаганди в системі трансформації дійсності (на прикладі Райху, окупованої території України у роки Другої світової війни і так званих "ЛНР" і "ДНР") // Сторінки воєнної історії України. - 2017. - Вип. 19. - C. 100.
  12. Маєвський О.  Роль креолізованих текстів в релевантності вербальної складової енциклопедичних видань // Сторінки воєнної історії України. - 2019. - Вип. 21. - C. 72.
  13. Маєвський О.  Формування візуальних образів напередодні та у роки Першої світової війни // Краєзнавство. - 2018. - № 4. - C. 4.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2016. Маєвський О.О. Політичні плакат і карикатура як засоби ідеологічної боротьби в Україні 1939 - 1945 рр. : Дис. ... канд. іст. наук № 07.00.01 / О.О. Маєвський, 2016. - 311 с.