ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ГАЛУШКО КИРИЛО ЮРІЙОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000726

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Галушко Кирило Юрійович
Варіанти імені
Halushko; Галушко
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

Сектор історико-енциклопедичних досліджень 
Посадастарший науковий співробітник
Науковий ступінькандидат історичних наук
Наукові
зацікавлення
політична історія XX ст., історія національних рухів, популяризація історії, історія картографії
Телефон044 278 12 34 (служб.)
Дата та місце
народження
29 грудня 1973 р., м. Київ
Кандидатська
дисертація
"Український консерватизм В. Липинського в історії європейської суспільно-політичної думки" (науковий керівник: д.і.н., проф. А. О. Буравченков, захист відбувся в Інституті міжнародних відносин при Київському національному університеті імені Т. Г. Шевченка у 2001 р.)
ОсвітаКиївський національний університет імені Т. Г. Шевченка, історичний факультет (рік випуску – 1996)
Професійна
діяльність
2013–

старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України

2008–2016

доцент Інституту соціології, психології та управління Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова

2007–2009

директор Центру соціогуманітарних досліджень ім. В. Липинського

2003–2007

старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

2003–2007

доцент кафедри загальної соціології факультету соціології та психології Київського національного університету імені Т. Шевченка

2001–2002

викладач факультету соціології та психології Київського національного університету імені Т. Шевченка

1999–2001

викладач, старший викладач кафедри історії України та зарубіжних країн Київського національного лінгвістичного університету

1996–1999

аспірант Київського національного університету імені Т. Шевченка

Наукові проекти
 • 2016
 • видавничий проект "Історія українського війська" (керівник проекту)

 • 2015–2016
 • видавничий проект "Історія без цензури" (керівник проекту)

 • 2014–
 • громадський просвітницький проект "Лікбез. Історичний фронт" (ініціатор, керівник і координатор проекту)

  Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2015–
 • член Громадської ради при Президентові України з питань національної єдності

 • 2009–
 • голова Всеукраїнської громадської організації "Наукове гуманітарне товариство"

 • 2008–2009
 • член редакційної ради суспільно-політичного тижневика «Український тиждень»

  Премії та нагороди
 • 2003
 • премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Т. Шевченка

 • 1996
 • премія Національної академії наук України для молодих учених

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність (Матеріали до Національної доповіді НАН України 2013 р.) / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2013. – 168 с. (співавтор В. В. Головко)

  2. Консерватор на тлі доби. В. Липинський та суспільна думка європейських «правих». – К.: Темпора, 2002. – 288 с.

  Підручники та посібники

  3. Етносоціологія. Етнічна динаміка українського суспільства: навч. посіб. / [К. Ю. Галушко та ін.; за ред.: Євтух В. Б. та ін.]. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 356 с. (у співавторстві)

  4. Британія у стародавню та середньовічну добу. Навчальний посібник», К.: Либідь, 2007.

  5. Кельтская Британия: племена, государства, династии с древности до конца XV в. Учебное пособие. – К.: Атика, 2005. – 324 с.

  6. Етносоціологія: терміни та поняття: навч. посіб. / В. Б. Євтух, В. П. Трощинський, К. Ю. Галушко, І. В. Данилюк, О. А. Малиновська. Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр сучасного суспільства. – К.: Видавництво УАННП "Фенікс", 2003. – 280 с. (у співавторстві)

  7. Давня Шотландія. Навчальний посібник, К.: КНЛУ, 2003. – 180 с.

  Документальні публікації

  8. Рік 1918, Київ [Текст] / Д. І. Донцов; упоряд. авт. передмови та коментар К. Ю. Галушко. – К.: Темпора, 2002. – 208 с.

  9. Дорошенко Д. І. Історія України, 1917–1923. В 2-х т.: Т. 1. Доба Центральної Ради / Упорядник та автор передмови К. Ю. Галушко. – К.: Темпора, 2002. – 322 с.

  10. Дорошенко Д. І. Історія України, 1917–1923. В 2-х т. Т. 2. Українська Гетьманська Держава 1918 року / Упоряд.: К. Ю. Галушко. – К.: Темпора, 2002. – 354 с.

  Довідники, покажчики, каталоги

  11. Етнонаціональна структура українського суспільства. Довідник / В. Б. Євтух, В. П. Трощинський, К. Ю. Галушко, К. О. Чернова. – К.: Наукова думка, 2004. – 328 с. (у співавторстві)

  Розділи у колективних дослідженнях

  12. Україна на картах 17–18 ст.: від “дикого поля” до “країни козаків” // Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – С. 530–555.

  13. Законодавче поле діяльності вітчизняних громадських організацій // Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства : монографія / О. І. Авєріна, Т. І. Андрущенко, О. О. Беслюбняк [та ін.]; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2011. – С. 197–226. (співавтор – Л. С. Дубчак)

  Статті

  14. Дидактичний простір історії: історія України на сторінка радянських навчальних атласів // Світло й тіні українського радянського історіописання: Матеріали міжнародної наукової конференції, Київ, 22–23 травня 2013 р. / Ред. рада: Г. Боряк, Л. Зашкільняк, С. Плохій, В. Смолій (відп. ред.), О. Удод, О. Юркова, О. Ясь (відп. секр.); Авт. кол.: В. Андрєєв, В. Ващенко, К. Галушко, Г. Єфіменко та ін. – К.: Інститут історії України, 2015. – С.360–390.

  15. Євромайдан: розмиті ідеології, "Фейсбук-революція" та історичні аналогії // Філософська думка. – 2014. – № 6. – С.16–18.

  16. У пошуку common sense: до дискусії з приводу національного ґранд-наративу // Український історичний журнал. – 2013. – № 1. – С. 4–23.

  17. Окреслення етнічного ареалу українців у статистико-демографічних дослідженнях державних та наукових установ Російської імперії у 1850–1870-х роках // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. : Історія, економіка, філософія. – 2012. – Вип. 17. – С. 215–222.

  18. Сучасні соціологічні теорії євроінтеграційного процесу // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 3. – С. 19–28.

  19. Повторення пройденого: новітній етап цивілізаційних теорій // Вісник Одеського національного університету. – 2006. – Том 11, Вип. 10: Соціологія, політологія. – С. 126–134.

  20. Світосистемна теорія І. Валлерстайна в контексті системних досліджень міжнародних відносин 1970–1980-х рр. // Нова парадигма: філософія, політологія, соціологія: журн. наук. пр. – Вип. 52. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006.

  21. Системні чинники самовідновлення близькосхідного конфлікту // Політ. менеджмент: політологія, історія, соціологія, психологія : укр. наук. журн. – 2005. – № 5. – С. 148–160.

  22. Парадокси консерватизму В'ячеслава Липинського // Київська старовина. – 2001. – № 3. – С. 119–126.

  23. Уявлення В.Липинського про природу нації в контексті європейської правої політичної думки (1920-ті рр.) // Етнічна історія народів Європи. – 2000. – Вип. 4. – С. 89–94.

  24. “Хліборобська ідеологія” В. Липинського у системі східноєвропейського аграризму // Український історичний збірник. – 2000. – Вип. 2. – C. 164-200.

  25. Гетьманська ідеологія В. Липинського 1920–1929 рр.: проблеми інтерпретації // Студії з архівної справи та документознавства. – 1999. – Т. 5. – С. 64–70.

  Енциклопедичні гасла

  26. Перелік статей в "Енциклопедії історії України" див. нижче (генерується автоматично).

  Науково-популярні публікації

  27. На пороге новой Украины. Как кризис старого мира родил украинскую нацию : [Електронний ресурс] // Деловая столица. – 2017. – 10 марта.

  28. Русь-Малоросія-Україна: назва і територія. – К.: 2017. – [33 с.]

  29. Український націоналізм. Короткий курс з історії України / Наук. ред. І. Гирич. ‒ К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. ‒ 128 c.

  30. Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів. Прадавня Україна, Русь і походження українців / Авт. кол.: М. Відейко, О. Комар, О. Моця, А. Плахонін, Є. Синиця; Упоряд. К. Галушко. – Харків: КСД, 2016. – 351 с. – (Історія без цензури).

  31. Політичні процеси у Великому князівстві Литовському наприкінці ХІV – у першій половині XV ст. // Русь "після Русі". Від королівства Русі до Війська Запорозького / Авт. кол.: В. М. Горобець, М. М, Волощук, А. Г. Плахонін, Б. В. Черкас, К. Ю. Галушко; Упоряд. К.Галушко. – Харків: КСД, 2016. – С. 141–152. – (Історія без цензури).

  32. Назва “Україна”; Формування території України // Від краю до країни. Назва, територія, кордони і символіка України. / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров. – Харків : "КСД", 2016. – С. 5-280. – (Історія без цензури).

  33. МІФ 20. Комуністична партія — керівна сила, творець Великої Перемоги // Війна і міф. Невідома Друга світова / Авт. кол: І. Бігун, С. Бутко, В. В'ятрович, К. Галушко, С. Горобець, С. Громенко, О. Зінченко, О. Ісаюк, Б. Короленко, М. Майоров, В. Павлов, Р. Пилявець, Я. Примаченко, С. Рябенко, В. Яременко. За заг. ред. О. Зінченка, В. В'ятровича, М. Майорова; Гол. ред. С. С. Скляр. Український інститут національної пам'яті. ‒ Х.: КСД, 2016. – С. 100–104.

  34. МІФ 10. У 1941-му Радянський Союз не готувався до війни // Війна і міф. Невідома Друга світова / Авт. кол: І. Бігун, С. Бутко, В. В'ятрович, К. Галушко, С. Горобець, С. Громенко, О. Зінченко, О. Ісаюк, Б. Короленко, М. Майоров, В. Павлов, Р. Пилявець, Я. Примаченко, С. Рябенко, В. Яременко. За заг. ред. О. Зінченка, В. В'ятровича, М. Майорова; Гол. ред. С. С. Скляр. Український інститут національної пам'яті. ‒ Х.: КСД, 2016. – С. 59–60.

  35. Війна на сході України // Поле битви: Україна. Воєнна історія України від “володарів степу” до “кіборгів” / Авт. кол. К. Галушко, С. Громенко, Б. Черкас, А. Руккас, О. Сокірко, Я. Примаченко, М. Майоров, М. Відейко, Є. Синиця; Упор. К.Галушко. – Харків : КСД, 2015. – С. 570–585.

  36. Україна на карті Європи: Україна та українці у картографії від Античності до ХХ століття: науково-популярне видання. К.: Київський університет, 2014. – 143 с.

  37. Найпотаємніша політична орієнтація // Український тиждень. – 2014. – №17 (337) від 24 квітня.

  38. Ukrainian Facebook-Revolution? Social Networks Against a Background of Euromaidan Social research (November – December 2013) // Contemporary Ukrainian Research, April 28, 2014. (співавтор – Н. Зорба)

  39. Украинские пределы: Украина и украинцы в европейской картографии от Античности до ХХ века: научно-популярное издание. – К., 2014. – 143 с.

  40. Paradoksy ukriańskiej tożsamości i języka – spojrzenie z zewnątrz I od środka [«The paradoxes of the Ukrainian identity and language – the view from outside as well as from the inside»] // The Sign (Znak), issue: 712 / 2014, pages: 32–35.

  41. Социальные сети на фоне Евромайдана: первые результаты экспертного опроса конца 2013 – начала 2014 гг. // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. – Русское издание. – № 2. – 2013. – С.84–89. (співавтор – Н. Зорба)

  42. Другая сторона украинского регионализма: комментарий к статье А. Умланда и А. Шеховцова // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание. – 2011. – № 2. – С. 181–186.

  43. Украинский национализм: ликбез для русских, или кто и зачем придумал Украину, К.: Темпора, 2010. – 632 с.

  44. Битий шлях від археології до нацизму, або які «теорії» ми обговорюємо // Новітні міфи та фальшивки про походження українців. Збірник статей. Популярне видання / К. Галушко, Г. Півторак, Н. Яковенко, Л. Залізняк, В. Отрощенко, С. Сегеда, Н. Бурдо, М. Відейко, В. Лучик. – К., Темпора, 2008.

  45. Народи, етноси, нації... Знайди відмінності: популярне видання / К. Ю. Галушко; ред.: К. Туз, Ю. Олійник. – Київ: Темпора, 2007 . – 69 с.

  Тези наукових доповідей та повідомлень

  46. Слияние и поглощение: этнические объекты в советской исторической учебной картографии (1928-1958) // Советские нации и национальная политика в 1920–1950-е годы. Материалы VI международной научной конференции. Киев, 10–12 октября 2013 г. – Политическая энциклопедия; Фонд "Президентский центр Б. Н. Ельцина". – М.: РОССПЭН, 2014. – С.528–533. – (История сталинизма. Дебаты).

  Рецензії

  47. Национализм и формирование наций. Теории-модели-концепции / Сб. под. ред. А.Миллера. – М.: Ин-т славяноведения и балканистики РАН, 1994. – 198 с. // Український історичний журнал. – 1998. – № 5. – C. 137–138.


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. АГРАРИЗМ
  2. АГРАРНЕ СУСПІЛЬСТВО
  3. АЛЬТЕРНАТИВНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ІСТОРІЇ
  4. АНТРОПОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
  5. ВЕБЕР Макс
  6. ВІНДЕЛЬБАНД Вільгельм
  7. ГАЙДЕГГЕР (Heidegger) Мартін
  8. ГЕЙЗИНГА, Гойзинга Йоган
  9. ГЕРМЕНЕВТИКА ІСТОРИЧНА
  10. ГУССЕРЛЬ Едмунд
  11. ДЕРЖАВА
  12. ДІЛЬТЕЙ (Dilthey) Вільгельм
  13. ДЮРКГЕЙМ (Durkheim) Еміль
  14. ЕВОЛЮЦІОНІЗМ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
  15. ЕЛІТА
  16. ЕЛІТАРИЗМУ ПІДХІД В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
  17. ІНДУСТРІАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО
  18. ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО, поняття
  19. КОЛІНГВУД Робін-Джордж
  20. МАСОВОГО СУСПІЛЬСТВА ТЕОРІЇ в суспільних науках
  21. МЕНТАЛЬНІСТЬ, менталітет
  22. НАРОДНІСТЬ
  23. НАЦИЗМ
  24. НАЦІЯ УКРАЇНСЬКА
  25. НАЦІЯ
  26. НІЦШЕ Фрідріх-Вільгельм
  27. ОРТЕГА-І-ГАСЕТ
  28. ПЛЕМ'Я
  29. ПОППЕР Карл-Раймунд
  30. РЕФОРМІЗМ
  31. РОСІЯ
  32. РОСІЯНИ В УКРАЇНІ
  33. САРТР Жан-Поль
  34. СЛОВ’ЯНИ (ДАВНІ). Частина 1
  35. СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЯ
  36. СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ
  37. СПЕНСЕР ГЕРБЕРТ
  38. СТАНИ, усталені соціальні групи в середньовічних та ранньомодерних сусп-вах
  39. СТАТИСТИКА ІСТОРИЧНА
  40. ТОЙНБІ Арнольд-Джозеф
  41. Традиція історична
  42. УГОРЩИНА
  43. ФАШИЗМ
  44. ФЕОДАЛІЗМ В УКРАЇНІ
  45. ФІНЛЯНДІЯ
  46. ФРОММ ЕРІХ
  47. ЦИКЛІЧНОСТІ ТЕОРІЇ
  48. ЧАС ІСТОРИЧНИЙ
  49. ЯСПЕРС

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (2012) Галушко К. Украинский национализм : ликбез для русских, или Кто и зачем придумал Украину
  2. (2013) Галушко К. Ю., Головко В. В. Держава і суспільство в Україні : історія і сучасність   
  3. (2014) Галушко К. Украинские пределы : Украина и украинцы в европейской картографии от Античности до ХХ века
  4. (2014) Галушко К. Україна на карті Європи
  5. (2014) Галушко К. Ю. Слияние и растворение : этнические объекты в советской исторической учебной картографии (1928–1958 гг.)   
  6. (2017) Галушко К. На пороге новой Украины. Как кризис старого мира родил украинскую нацию   
  7. (2017) Галушко К. Русь ‒ Малоросія ‒ Україна: назва і територія
  8. (2019) Галушко К. Всемирная история. Российская империя

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Галушко К.  “Хліборобська ідеологія” В. Липинського у системі східноєвропейського аграризму // Український історичний збірник. - 2000. - 2. - C. 164-200.
  2. Галушко К.Ю.  Национализм и формирование наций. Теории-модели-концепции /Сб. под. ред. А.Миллера. - М.: Ин-т славяноведения и балканистики РАН, 1994. - 198 с. // Український історичний журнал. - 1998. - № 5. - C. 137-138.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2002. Галушко К. Консерватор на тлі доби: В'ячеслав Липинський і суспільна думка європейських "правих" : историческая литература / К. Галушко, 2002. - 288 с.
  2. 2010. Галушко К. Украинский национализм: ликбез для русских, или Кто и зачем придумал Украину : научное издание / К. Галушко, 2010. - 632 с.
  3. 2014. Галушко К. Україна на карті Європи : научно-популярная литература / К. Галушко, 2014. - 143 с.