ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Лисенко О. - Рецензія на монографію Романцової Н. І. "Михайло Грушевський в історичній науці (1890–1934). Проблема в українській історіографії", Андрусишин Б. (2019)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2019, Вип. 21)


Лисенко О., Андрусишин Б.

Рецензія на монографію Романцової Н. І. "Михайло Грушевський в історичній науці (1890–1934). Проблема в українській історіографії"Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Лисенко О. Рецензія на монографію Романцової Н. І. "Михайло Грушевський в історичній науці (1890–1934). Проблема в українській історіографії" / О. Лисенко, Б. Андрусишин // Сторінки воєнної історії України. - 2019. - Вип. 21. - С. 268. - Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/Sviur_2019_21_15


Статті авторів на порталі:

 • Лисенко О.
  1. Вєдєнєєв Д. В. , Лисенко О. Є. Організація українських націоналістів і зарубіжні спецслужби (1920 - 1950-ті рр.) // Український історичний журнал. - 2009. - № 3. - C. 132-146.
  2. Вєдєнєєв Д. В. , Лисенко О. Є. Протидія радянських спецслужб німецьким розвідці й контррозвідці на території України в 1941–1944 рр. // Український історичний журнал. - 2015. - № 1. - C. 69.
  3. Вєдєнєєв Д. В. , Лисенко О. Є. Україна у Другій світовій війні: деякі питання теорії, методології й суспільних рефлексій // Український історичний журнал. - 2010. - № 3. - C. 4-29.
  4. Вєдєнєєв Д. , Лисенко О. "Самый образованный священник Западной Украины…" Радянські спецслужби й о. Гавриїл Костельник у 1939–1948 роках // Сторінки воєнної історії України. - 2016. - Вип. 18. - C. 120.
  5. Вєдєнєєв Д.В. , Лисенко О.Є. Релігійні конфесії України як об’єкт оперативної розробки німецьких і радянських спецслужб (1943–1945 рр.) // Український історичний журнал. - 2012. - № 4. - C. 104-126.
  6. Вєдєнєєв О.В. , Лисенко О.Є. Військово-політична діяльність ОУН та УПА у світлі норм міжнародного гуманітарного права // Український історичний журнал. - 2007. - № 3. - C. 46-66.
  7. Вронська Т. В. , Лисенко О. Є., Шандра О. І. Режими воєнного та надзвичайного стану на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: ретроспективний аналіз російського імперського законодавства // Український історичний журнал. - 2017. - № 5. - C. 40.
  8. Вронська Т. , Лисенко О. Феноменологія війни: природа і цивілізаційно-гуманітарний вимір // Сторінки воєнної історії України. - 2017. - Вип. 19. - C. 8.
  9. Вронська Т.В. , Лисенко О.Є., Чорний Р.Л. Відповідальність за державні злочини у проектах Кримінального кодексу СРСР (1946–1949 рр.) // Український історичний журнал. - 2012. - № 1. - C. 120-134.
  10. Вронська Т.В. , Лисенко О.Є. Тюрми в нацистській карально-репресивній системі на окупованій території України // Український історичний журнал. - 2013. - № 1. - C. 92-105.
  11. Вронська Т.В. , Лисенко О.Є. Формування особового складу штрафних батальйонів і рот у Червоній армії періоду Великої Вітчизняної війни // Український історичний журнал. - 2006. - № 3. - C. 137-150.
  12. Грицюк В. М. , Лисенко О. Є. Найбільша воєнна операція на українських теренах (до 70-річчя вигнання нацистських окупантів з України) // Український історичний журнал. - 2014. - № 5. - C. 4.
  13. Дерейко I.I. , Лисенко О.Є. А.Ф.Трубайчук. Друга світова // Український історичний журнал. - 2005. - № 6. - C. 220-222.
  14. Дмитрієнко М. Ф. , Лисенко О. Ю. Національна валюта України (1918–1919 pp.) // Український історичний журнал. - 1994. - № 6. - C. 26-41.
  15. Дмитрієнко М.Ф. , Лисенко О.Є. Край козацький: довідник з історії Лисянщини // Український історичний журнал. - 2005. - № 6. - C. 222-225.
  16. Курило В. М. , Лисенко О. Є. О. П. Реєнт. Українська революція і робітництво // Український історичний журнал. - 1996. - № 6. - C. 137-140.
  17. Лисенко О. В.  Внутрішньо-та зовнішньополітичні пріоритети українців на початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2009. - 16. - C. 336-347.
  18. Лисенко О. В.  Забезпечення фінансово-економічних потреб населення як напрям діяльності органів місцевого самоврядування та української кооперації (кінець XIX — початок XX ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2017. - Вип. 27. - C. 115.
  19. Лисенко О. В.  Культурна співпраця між київською інтелігенцією та чернігівським селянством на початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2017. - Вип. 26. - C. 220.
  20. Лисенко О. В.  Спільні риси та відмінності у діяльності органів місцевого самоврядування у великих містах та сільській місцевості України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2018. - Вип. 28. - C. 90.
  21. Лисенко О. В.  Формування ідеології прагматичного українства на початку XX ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2001. - 2. - C. 201-214.
  22. Лисенко О. Є. , Пастушенко Т. В. Сучасний дискурс Другої світової війни крізь призму публікацій "Українського історичного журналу" останнього десятиліття // Український історичний журнал. - 2017. - № 6. - C. 140.
  23. Лисенко О. Є.  Важкий шлях до миру: українське суспільство та влада у середині 1940 – на початку 1950-х рр. // Український історичний журнал. - 2015. - № 5. - C. 19.
  24. Лисенко О. Є.  До 60-річчя члена-кореспондента НАНУ О. П. Реєнта // Український історичний журнал. - 2009. - № 3. - C. 230-234.
  25. Лисенко О. Є.  До питання про становище церкви в Україні у період другої світової війни // Український історичний журнал. - 1995. - № 3. - C. 73-81.
  26. Лисенко О. Є.  Друга світова війна як предмет наукових досліджень та феномен історичної пам'яті // Український історичний журнал. - 2004. - № 5. - C. 3-16.
  27. Лисенко О. Є.  Захист докторської дисертації О. П. Реєнтом // Український історичний журнал. - 1995. - № 1. - C. 156-156.
  28. Лисенко О. Є.  Подолання "міфу війни", або Від якої спадщини ми відмовляємося: науковий дискурс, політика пам’яті та сучасні виклики (з приводу 70-річчя перемоги над нацизмом і фашизмом) // Український історичний журнал. - 2015. - № 2. - C. 4.
  29. Лисенко О. Є.  Про діяльність Німецько-української комісії істориків // Український історичний журнал. - 2016. - № 1. - C. 220.
  30. Лисенко О. , Андрусишин Б. Рецензія на монографію Романцової Н. І. "Михайло Грушевський в історичній науці (1890–1934). Проблема в українській історіографії" // Сторінки воєнної історії України. - 2019. - Вип. 21. - C. 268.
  31. Лисенко О. , Грицюк В. Проблематика Другої світової війни у сучасних вітчизняних військово-історичних дослідженнях // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2009. - 15. - C. 231-245.
  32. Лисенко О. , Панто Д. Міжнародна наукова конференція "Пакт для війни: Змова Гітлер – Сталін від 23 серпня 1939 р. з перспективи 80 років від початку Другої світової війни" // Український історичний журнал. - 2019. - № 4. - C. 228.
  33. Лисенко О. , Пилявець Р. Битва за Дніпро у Другій світовій війні: спроба нової концептуальної візії // Український історичний журнал. - 2019. - № 4. - C. 88.
  34. Лисенко О.  Воєнні дії на німецько-радянському фронті періоду Другої світової війни у вітчизняній енциклопедистиці // Сторінки воєнної історії України. - 2018. - Вип. 20. - C. 8.
  35. Лисенко О.  Вороги чи свідки: покарання співробітників УНКВС по Чернігівській області після завершення Великого терору // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2019. - № 1 (51). - C. 194.
  36. Лисенко О.  Діяльність комсомольців як елемент здійснення державного терору під час колективізації сільського господарства // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2018. - № 1 (49). - C. 119.
  37. Лисенко О.  Діяльність сільських активістів як один з факторів виникнення селянських повстань весною 1930 р. // Історія України: маловідомі імена, події, факти. - 2011. - 37. - C. 166-179.
  38. Лисенко О.  До 70-річчя члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора О.Реєнта // Український історичний журнал. - 2019. - № 3. - C. 226.
  39. Лисенко О.  Інформаційно-аналітичні документи органів ДПУ УСРР як джерело вивчення діяльності сільських активістів в умовах суцільної колективізації (кінець 1920-х – початок 1930-х рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2010. - 34. - C. 336-358.
  40. Лисенко О.  Сільські активісти Чернігівщини (кінець 1920-1930-ті pp.): типологія поведінки // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2013. - 1. - C. 255-284.
  41. Лисенко О.  Соціальний вимір війни у вітчизняній та зарубіжній енциклопедистиці // Сторінки воєнної історії України. - 2019. - Вип. 21. - C. 8.
  42. Лисенко О.  Українсько-польський конфлікт // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 384-394.
  43. Лисенко О.В.  "Просвіти" Наддніпрянсьокої України у дожовтневий період // "Просвіти" Наддніпрянсьокої України у дожовтневий період. - 1990. - 6. - C. 3-34.
  44. Лисенко О.В.  Боротьба українських "Просвіт" і кооперативів проти експансії російського капіталу в Україну // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2004. - 8. - C. 109–123.
  45. Лисенко О.В.  Взаємозв’язок між результатами Великих реформ 1860–90-х рр. і Першої світової війни та їх наслідки для України // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2012. - 20. - C. 52-67.
  46. Лисенко О.В.  Вплив імперського зовнішньополітичного курсу на загострення соціально-економічних та міжетнічних протиріч в Наддніпрянщині (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2013. - 22. - C. 52-77.
  47. Лисенко О.В.  Вплив Першої світової війни на хід модернізації української нації // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2002. - 4. - C. 12-22.
  48. Лисенко О.В.  Ґенеза ідеологічних та політичних приорітетів східноукраїнського національного руху в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2008. - 14. - C. 11–20.
  49. Лисенко О.В.  Історичні паралелі між долею української інтелігенції початку і середини XX ст. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2008. - 15. - C. 285-289.
  50. Лисенко О.В.  П. Столипін й український національний рух (початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2006. - 11. - C. 273–287.
  51. Лисенко О.В.  Причини непорозумінь між західними та східними українцями на початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2005. - 10. - C. 149–167.
  52. Лисенко О.В.  Проблеми взаємостосунків між західними та східними українцями під час Першої світової війни // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2002. - 4. - C. 40-44.
  53. Лисенко О.В.  Роль іноземних інвестицій у розвитку українського суспільства на початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2011. - 19. - C. 161-193.
  54. Лисенко О.В.  Роль національних українських сил у боротьбі з великоросійським чорносотенним шовінізмом на початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2006. - 12. - C. 200–213.
  55. Лисенко О.В.  Українська державницька ідея у творчості І. Франка // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2007. - 13. - C. 64–66.
  56. Лисенко О.В.  Формування ідеології прагматичного українства на початку XX ст. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2001. - 2. - C. 201-214.
  57. Лисенко О.Є. , Буцько О.В. А.С. Чайковский. Плен. За чужие и свои грехи. Военнопленные и интернированные в Украине. 1939-1953 гг. // Український історичний журнал. - 2005. - № 1. - C. 208-213.
  58. Лисенко О.Є. , Марущенко О.В Всеукраїнська наукова конференція “Українська повстанська армія — феномен національної історії” // Український історичний журнал. - 2003. - № 1. - C. 147-150.
  59. Лисенко О.Є. , Патриляк І.К. Розкол ОУН ( 1939-1940). Збірник документів. - Л.: Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича НАН України; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка, 1997. - 136 с.; Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів. Т.1. // Український історичний журнал. - 2000. - № 5. - C. 128-133.
  60. Лисенко О.Є. , Реєнт О.П. Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика: Вісник Київ. держ. лінгвістичного ун-ту. Вип. ІV. - К., 2000. - 463 с. ( Сер.: “Історія. Економіка. Філософія” ) // Український історичний журнал. - 2001. - № 6. - C. 133-138.
  61. Лисенко О.Є.  Дослідження історії Другої світової війни у сучасній Україні: основні тенденції та перспективи // Український історичний журнал. - 2011. - № 4. - C. 165-194.
  62. Лисенко О.Є.  Науково_методичні праці з історії СРСР: 3б.ст. _ К., 1991. _ Вип.1; Шляхи розвитку слов'янських народів: Актуальні проблеми історії. Зб.наук._ мед.праць. _ К., 1992 _ Вип. 2/3 [ Огляд] // Український історичний журнал. - 1993. - № 12. - C. 138-144.
  63. Лисенко О.Є.  Підсумки Другої світової війни та Україна // Український історичний журнал. - 2005. - № 6. - C. 128-138.
  64. Лисенко О.Є.  Релігійне питання у теорії та практиці українського націоналізму в першій половині ХХ ст. // Український історичний журнал. - 2000. - № 6. - C. 29-50.
  65. Лисенко О.Є.  Тематика Другої світової війни на сторінках «Українського історичного журналу»: історіографічна ретроспектива на суспільно-політичному тлі // Український історичний журнал. - 2007. - № 6. - C. 119-142.
  66. ЛИСЕНКО О.С.  Дніпровська військова флотилія в боях проти денікінців // Український історичний журнал. - 1969. - № 12. - C. 91–95.
  67. ЛИСЕНКО О.С.  До 50-річчя Дніпровської військової флотилії // Український історичний журнал. - 1969. - № 4. - C. 117–119.
  68. ЛИСЕНКО О.С.  До 50-річчя розгрому військ буржуазно-поміщицької Польщі на Україні в 1920 p // Український історичний журнал. - 1970. - № 6. - C. 118–121.
  69. ЛИСЕНКО О.Я.  З історії розвитку ідей соціального прогресу на Україні в другій половині XIX ст. (70–80 pp.) // Український історичний журнал. - 1967. - № 6. - C. 83–91.
  70. ЛИСЕНКО О.Я.  М. Драгоманов про історичний прогрес // Український історичний журнал. - 1968. - № 11. - C. 73–79.
  71. ЛИСЕНКО О.Я.  Михайло Павлик і його місце в суспільно-політичному житті Галичини останньої чверті ХІХ ст. // Український історичний журнал. - 1960. - № 1. - C. 36-45.
  72. Лисенко Олександр , Вронська Тамара Феномени насильства, тероризму і терору в роки Другої світової війни: від термінів до явищ // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2003. - 10. - C. 116.
  73. Лисенко Олександр , Пастушенко Тетяна Огляд писемних джерел по проблемі українських "остарбайтерів" періоду Другої світової війни // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2003. - 10. - C. 6.
  74. Лисенко Олександр  Джерелознавчі аспекти дослідження історії партизанського рухув Україні 1941-1944 рр. // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2001. - 7. - C. 79.
  75. Лисенко Олександр  Радянські документи про релігію та церкву в Україні у період II Світової війни: джерелознавчий аспект проблеми // Історіографічні дослідження в Україні. - 2000. - 10. - C. 347-362.
  76. Лисенко Олександр  Радянські документи про релігію та церкву в Україні у період II Світової війни: джерелознавчий аспект проблеми // Спеціальні історичні дисципліни. - 2000. - 5. - C. 347-362.
  77. Подкур Р. , Лисенко О. Жертва, свідок чи виконавець? Кримінальна справа на співробітника УНКВС по Чернігівській області Я. Баутіна // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2018. - № 2 (50). - C. 25.
  78. Реєнт О.П. , Лисенко О.Є. Видання Інституту історії України НАНУ // Український історичний журнал. - 1998. - № 1. - C. 40-55.
  79. Реєнт О.П. , Лисенко О.Є. Видання Інституту історії України НАНУ // Український історичний журнал. - 1998. - № 2. - C. 55-76.
  80. Реєнт О.П. , Лисенко О.Є. Видання Інституту історії України НАНУ // Український історичний журнал. - 1998. - № 3. - C. 39-57.
  81. Реєнт О.П. , Лисенко О.Є. Українське питання в період Першої і Другої світових воєн: спроба порівняльного аналізу // Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей). Вип.26. - 2004. - 26. - C. 21-37.
  82. Реєнт О.П. , Лисенко О.Є. Участь робітничого класу України в боротьбі проти бюрократизму в державному апараті ( 1919-1920 рр. ) // Український історичний журнал. - 1990. - № 6. - C. 54-60.

 • Андрусишин Б.
  1. Андрусишин Б. І.  "Зошити" священика отця Павла (1939–1958 pp.) // Український історичний журнал. - 1993. - № 1. - C. 105.
  2. Андрусишин Б.І.  70-річчя створення Народного секретарства праці України // Український історичний журнал. - 1987. - № 12. - C. 144-149.
  3. Андрусишин Б.І.  Питання Першої світової війни на сторінках історичної художньої літератури // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2006. - 12. - C. 37–49.
  4. Андрусишин Б.І.  С.В. Кульчицький. Україна між двома війнами (1921— 1939 рр.). Україна крізь віки, т. 11 // Український історичний журнал. - 2002. - № 1. - C. 131-137.
  5. Андрусишин Б.І.  Село Хоростець на історичній і міфологічній мапі України // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2004. - 8. - C. 144–154.
  6. Андрусишин Б.І.  СОЛДАТЕНКО В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія ( 1918-1920 рр. ). - К.: Пошуково-видавниче агенство “Книга Пам'яті України”, Видавничий центр “Просвіта”, 1999. - 508 с.: іл. // Український історичний журнал. - 2000. - № 3. - C. 137-143.
  7. Березовчук М. Д. , Андрусишин Б. І. Г. А. Печенко, А. П. Реент. Бесстрашный бронепоезд // Український історичний журнал. - 1991. - № 1. - C. 151-153.
  8. Лисенко О. , Андрусишин Б. Рецензія на монографію Романцової Н. І. "Михайло Грушевський в історичній науці (1890–1934). Проблема в українській історіографії" // Сторінки воєнної історії України. - 2019. - Вип. 21. - C. 268.
  9. Реєнт О.П. , Андрусишин Б.І. З’їзд поневолених народів (8-15 вересня 1917 р.) // З’їзд поневолених народів (8-15 вересня 1917 р.). - 1994. - 8. - C. 1-72.


  (матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)