ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Верменич Я. В. - Круглий стіл "Дослідження Півдня і Сходу України: здобутки академічної науки (2014–2017)", Добко Т. В. (2017)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2017, № 3)


Верменич Я. В., Добко Т. В.

Круглий стіл "Дослідження Півдня і Сходу України: здобутки академічної науки (2014–2017)"Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Верменич Я. В. Круглий стіл "Дослідження Півдня і Сходу України: здобутки академічної науки (2014–2017)" / Я. В. Верменич, Т. В. Добко // Український історичний журнал. - 2017. - № 3. - С. 217. - Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2017_3_20


Статті авторів на порталі:

 • Верменич Я. В.
  1. Верменич Я. В. , Водотика Т. С. Всеукраїнська наукова конференція "Дослідження Сходу і Півдня України в історичній ретроспективі: підсумки і проблеми" // Український історичний журнал. - 2014. - № 4. - C. 227.
  2. Верменич Я. В. , Добко Т. В. Круглий стіл "Дослідження Півдня і Сходу України: здобутки академічної науки (2014–2017)" // Український історичний журнал. - 2017. - № 3. - C. 217.
  3. Верменич Я. В.  Донбас у контексті теорій порубіжжя: соціогуманітарний аналіз // Український історичний журнал. - 2015. - № 1. - C. 108 .
  4. Верменич Я. В.  Історична регіоналістика: нові парадигмальні орієнтири // Український історичний журнал. - 2016. - № 2. - C. 138.
  5. Верменич Я. В.  Кризи українських регіональних самоідентифікацій: рефлексії та рецепції в координатах 1917–2017 рр. // Український історичний журнал. - 2017. - № 3. - C. 104.
  6. Верменич Я. В.  Локально-регіональні рівні вітчизняного наративу // Український історичний журнал. - 2013. - № 5. - C. 4.
  7. Верменич Я. В.  Мікроісторія як проблемне поле соціогуманітарних досліджень // Український історичний журнал. - 2010. - № 4. - C. 156-169.
  8. Верменич Я. В.  Територіальна управлінська система в Україні: теоретико-методологічні проблеми оптимізації // Український історичний журнал. - 2006. - № 6. - C. 177-189.
  9. Верменич Я.  Асоціація історичного районознавства: наукові здобутки і доля спадщини // Краєзнавство. - 2000. - 1. - C. 31-38.
  10. Верменич Я.  Геокультурний підхід в історичній регіоналістиці та суспільній географії // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2012. - 12. - C. 27-41.
  11. Верменич Я.  Геокультурний підхід в історичній регіоналістиці та суспільній географії // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2012. - Чис. 12. - C. 27.
  12. Верменич Я.  Життя і смерть Данила Щербаківського // Український історичний збірник. - 1997. - 1. - C. 245-269.
  13. Верменич Я.  Історико-краєзнавчі дослідження в діяльності південно-західного відділу російського географічного товариства (1873–1876 pp.) // Краєзнавство. - 1999. - 1. - C. 84-89.
  14. Верменич Я.  Історична регіоналістика VS краєзнавство: маркери дослідження мереж соціальної взаємодії в часі та просторі // Краєзнавство. - 2018. - № 3. - C. 4.
  15. Верменич Я.  Моделі економічного районування в Україні: уроки радянського досвіду // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика. - 2007. - 12. - C. 102-118.
  16. Верменич Я.  НАЦІОНАЛЬНА РЕФОРМА 20-30-х рр. В УКРАЇНІ: ПІДСУМКИ, ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ, УРОКИ // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2004. - 11. - C. 210-224.
  17. Верменич Я.  П. Чубинський як дослідник національної правової культури України // Український історичний збірник. - 2000. - 3. - C. 189-202.
  18. Верменич Я.  Проблеми дефініції і генезизу міста у науковій спадщині М. Вебера // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2009. - 11. - C. 7-18.
  19. Верменич Я.  Регіоналізація України в українознавстві XIX ст. // Український історичний збірник. - 2003. - Вип. 5. - C. 383.
  20. Верменич Я.  Регіоналізація України в українознавстві ХІХ ст. // Український історичний збірник. - 2003. - 5. - C. 383-403.
  21. Верменич Я.  РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УРСР У 20-30-х рр.: ПРОРАХУНКИ Й УРОКИ // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 10. - C. 82-92.
  22. Верменич Я.  Роль історико-географічних досліджень у становленні регіоналістики // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2006. - 9. - C. 5-20.
  23. Верменич Я.  Суверенітет vs імперія: методологія осмислення неспівмірності української і російської "кордонних стратегій" // Регіональна історія України. - 2016. - Вип. 10. - C. 35.
  24. Верменич Я.  Урбанізаційні процеси в УРСР як об'єкт дослідження у системі локальної історії // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 253-268.
  25. Верменич Я.  Фактор порубіжності в історичній регіоналістиці: пошуки відповідей на виклики сучасності // Регіональна історія України. - 2018. - Вип. 12. - C. 83.
  26. Верменич Я.В.  Діяльність Комісії ЦК КП(б)У по виданню творів В.І.Леніна українською мовою // Український історичний журнал. - 1990. - № 11. - C. 98-104.
  27. Верменич Я.В.  Еволюція адміністративно- територіального устрою в Україні: проблеми концептуалізації // Український історичний журнал. - 2005. - № 4. - C. 114-145.
  28. Верменич Я.В.  Історична регіоналістика в Україні (Закінчення) // Український історичний журнал. - 2002. - № 2. - C. 3-26.
  29. Верменич Я.В.  Історична регіоналістика в Україні // Український історичний журнал. - 2001. - № 6. - C. 3-21.
  30. Верменич Я.В.  Історична регіоналістика в Україні // Український історичний журнал. - 2002. - № 6. - C. 3-21.
  31. Верменич Я.В.  Локально-регіональні рівні вітчизняного наративу // Український історичний журнал. - 2013. - C. 4-23.
  32. Верменич Я.В.  Національна політика більшовиків і опозиція: підґрунтя маневрів навколо українізації 20-30-х рр. ХХ ст. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. - 2005. - 31. - C. 34-45.
  33. Верменич Я.В.  Роль М.С.Грушевського у становленні системи регіонально-історичних досліджень в Україні // Український історичний журнал. - 1998. - № 2. - C. 92-101.
  34. Верменич Я.В.  Системологія історичної локалістики: пошук парадигмальних орієнтирів // Український історичний журнал. - 2011. - № 5. - C. 110-130.
  35. Верменич Я.В.  Суб'єктивні межі й об'єктивні можливості історичного краєзнавства: деякі міркування щодо шляхів осмислення місцевої історії // Український історичний журнал. - 2008. - № 2. - C. 129-144.
  36. Верменич Я.В.  Теоретико-методологічні проблеми історичної урбаністики // Український історичний журнал. - 2004. - № 3. - C. 21-38.
  37. Верменич Я.В.  Теоретичні засади дослідження політичних репресій у радянській Україні: соціальні, етнічні, регіональні аспекти // Український історичний журнал. - 2012. - № 5. - C. 109-119.
  38. Верменич Я.В.  Шевченків край. Історико-етнографічне дослідження // Український історичний журнал. - 2009. - № 6. - C. 215-217.
  39. Верменич Ярослава  Географія, хорографія і хорологія: етапи становлення й концептуалізації // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2007. - 10. - C. 7-16.
  40. Верменич Ярослава  Запорозьке козацтво як об'єкт наукових зацікавлень Д.І.Яворницького // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2002. - 9. - C. 304.
  41. Верменич Ярослава  Історична лімологія: проблеми концептуалізації // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. - 2011. - 5. - C. 29-48.
  42. Верменич Ярослава  Історична локалістика у пошуках дослідницького об'єкта: міська і сільська історії // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. - 2010. - 4. - C. 7-26.
  43. Верменич Ярослава  Історична регіоналістика в системі "просторової історії": диференціації предметних полів // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. - 2013. - 7. - C. 9-38.
  44. Верменич Ярослава  Історична регіоналістика і краєзнавство: діалектика співвідношення // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2004. - 7. - C. 29-47.
  45. Верменич Ярослава  Історична складова регіональної науки: методологічний аспект // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 8. - C. 100-109.
  46. Верменич Ярослава  Історія ідей та криза історизму // Ейдос. - 2005. - 1. - C. 24-27.
  47. Верменич Ярослава  Конструювання ідентичностей: роль інтелектуальної еліти України у творенні моделей регіонального розвитку (ХІХ - початок ХХ ст.) // Ейдос. - 2005. - 1. - C. 246-260.
  48. Верменич Ярослава  Локальні рівні сучасного історичного пізнання: спроба типологізації // Регіональна історія України. - 2009. - 3. - C. 9-40.
  49. Верменич Ярослава  Методичний інструментарій історичного краєзнавства в Україні (XIX — початок XX ст.) // Спеціальні історичні дисципліни. - 1999. - 3. - C. 216-223.
  50. Верменич Ярослава  Нова локальна історія та історична регіоналістика: експлікація термінів // Регіональна історія України. - 2007. - 1. - C. 13-28.
  51. Верменич Ярослава  Образ давньоруськго міста у науковій спадщині Михайла Брайчевського // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2003. - 10. - C. 59.
  52. Верменич Ярослава  Парадигми "оновлення" в історичній науці: новий регіоналізм // Ейдос. - 2006. - 2. - C. 198-216.
  53. Верменич Ярослава  Пограниччя як соціокультурний феномен: просторовий вимір // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. - 2012. - 6. - C. 67-90.
  54. Верменич Ярослава  Поняття "регіональна історіографія" в сучасному українознавстві: зміст, структура, дослідницькі методи // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 6. - C. 112-120.
  55. Верменич Ярослава  Поняття «регіональна історія» як структурна модель територіальних досліджень // Регіональна історія України. - 2008. - 2. - C. 9.
  56. Верменич Ярослава  Становлення регіонального напряму в українській історіографії: від М.Костомарова до М.Грушевського // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2001. - 7. - C. 344.
  57. Дмитрієнко Марія , Верменич Ярослава Щире слово про академіка Петра Тимофійовича Тронька. Штрихи до портрета видатної особи // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2005. - 12. - C. 7.
  58. Тронько Петро , Верменич Ярослава Дослідження історії міст і сіл в історичному краєзнавстві України: здобутки і проблеми // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2001. - 5. - C. 14-29.
  59. Тронько Петро , Верменич Ярослава Дослідження історії міст і сіл в історичному краєзнавстві України: здобутки і проблеми // Історико-географічні дослідження в Україні. - 2002. - 5. - C. 14.
  60. Тронько Петро , Верменич Ярослава Історичне місто як культурна цінність і об’єкт пам’яткоохорони // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2009. - 15. - C. 171-183.
  61. Тронько Петро , Верменич Ярослава Історичні міста в системі пам'яткоохо-ронної діяльності та регіонально-історичних досліджень // Спеціальні історичні дисципліни. - 2000. - 4. - C. 355-369.
  62. Тронько Петро , Верменич Ярослава Типи і ознаки історичного міста: проблеми дослідження і охорони спадщини // Історіографічні дослідження в Україні. - 2000. - 10. - C. 397-408.
  63. Тронько Петро , Верменич Ярослава Типи і ознаки історичного міста: проблеми дослідження і охорони спадщини // Спеціальні історичні дисципліни. - 2000. - 5. - C. 397-408.

 • Добко Т. В.
  1. Верменич Я. В. , Добко Т. В. Круглий стіл "Дослідження Півдня і Сходу України: здобутки академічної науки (2014–2017)" // Український історичний журнал. - 2017. - № 3. - C. 217.


  (матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)