ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Дмитрук В. - Науково-краєзнавча експедиція НСКУ "Краєзнавство в збереженні історико-культурного та природного середовища Миколаївщини", Милько В. (2016)
 Краєзнавство, 2016, № 1-2

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2016, № 1-2)


Дмитрук В., Милько В.

Науково-краєзнавча експедиція НСКУ "Краєзнавство в збереженні історико-культурного та природного середовища Миколаївщини"Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Дмитрук В. Науково-краєзнавча експедиція НСКУ "Краєзнавство в збереженні історико-культурного та природного середовища Миколаївщини" / В. Дмитрук, В. Милько // Краєзнавство. - 2016. - № 1-2. - С. 250. - Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/kraeznavstvo_2016_1-2_26


Статті авторів на порталі:

 • Дмитрук В.
  1. Гончаров О. , Дмитрук В. Київська міська організація НСКУ – час зростання! // Краєзнавство. - 2016. - № 1-2. - C. 231.
  2. Дмитрук В. , Милько В. Науково-краєзнавча експедиція НСКУ "Краєзнавство в збереженні історико-культурного та природного середовища Миколаївщини" // Краєзнавство. - 2016. - № 1-2. - C. 250.
  3. Дмитрук В.  «Празька весна» і Україна // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2008. - 30. - C. 7-37.
  4. Дмитрук В.  Вручення Премії імені академіка Петра Тронька 2016 року // Краєзнавство. - 2016. - № 3-4. - C. 285.
  5. Дмитрук В.  Вручення Премії імені академіка Петра Тронька Національної спілки краєзнавців України 2018 року // Краєзнавство. - 2018. - № 3. - C. 216.
  6. Дмитрук В.  Договірно-правова база з питань кордону й двосторонніх прикордонних відносин України та Російської Федерації в 1990-х – 2000-х рр. // Регіональна історія України. - 2016. - Вип. 10. - C. 173.
  7. Дмитрук В.  Договірно-правова база з питань кордону України та Республіки Білорусь у 1990-х — 2000-х рр. // Регіональна історія України. - 2018. - Вип. 12. - C. 131.
  8. Дмитрук В.  Засідання Президії Національної спілки краєзнавців України (20 лютого 2018 р.) // Краєзнавство. - 2018. - № 1. - C. 212.
  9. Дмитрук В.  Лауреати Премії імені Дмитра Яворницького 2015 року // Краєзнавство. - 2015. - № 3-4. - C. 283.
  10. Дмитрук В.  Науково-краєзнавча експедиція НСКУ "Козацька доба Переяславщини" // Краєзнавство. - 2017. - № 1-2. - C. 243.
  11. Дмитрук В.  Реакція українського суспільства на події 1968 року в Чехословаччині // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. - 2018. - Вип. 27. - C. 84.
  12. Дмитрук В.  Реалізація державної програми «Реабілітовані історією» в Донецькій області: регіональна специфіка політичних репресій радянської доби // Історія України: маловідомі імена, події, факти. - 2011. - 37. - C. 45-54.
  13. Дмитрук В.  Троньківська премія у ювілейний рік академіка Петра Тронька // Краєзнавство. - 2015. - № 3-4. - C. 37.
  14. ДМИТРУК В.Г.  Участь КСМЗУ в народному русі на захист СPCP (1920–1939 pp.) // Український історичний журнал. - 1971. - № 6. - C. 86–91.
  15. Дмитрук В.І.  Міжнародна наукова конференція «Радянський Союз, Австрія і міжнародна криза 1968 р.» // Український історичний журнал. - 2008. - № 1. - C. 229-231.
  16. Дмитрук В.І.  Незгодні: події 1968 р. в Чехословаччині крізь призму архівно-слідчих справ КДБ УРСР // Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей). Вип.34. - 2007. - 34. - C. 298-312.
  17. Дмитрук Володимир  До питання про територіальні розмежування між Україною і Росією в складі СРСР // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. - 2013. - 7. - C. 103-114.
  18. Дмитрук Володимир  Російсько-український кордон і прикордоння як об’єкт дослідження історичної регіоналістики // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. - 2012. - 6. - C. 91-100.
  19. Маньковська Р. , Дмитрук В. Краєзнавча школа в Криму: досвід і перспективи. [Рец. на кн.]: Кармазін Н.В. Нариси розвитку історичного краєзнавства в Криму (1954 – 1991 рр.) / За ред. та вступ. ст. А.А.Непом-нящого; Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь: Таврія, 2005. – 177 с. – (Біобібліографія кримознавства; Вип.4) // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика. - 2007. - 12. - C. 495-500.

 • Милько В.
  1. Дмитрук В. , Милько В. Науково-краєзнавча експедиція НСКУ "Краєзнавство в збереженні історико-культурного та природного середовища Миколаївщини" // Краєзнавство. - 2016. - № 1-2. - C. 250.
  2. Милько В. І.  Гімназії українських міст у період модернізації Російської імперії (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2017. - Вип. 26. - C. 195.
  3. Милько В. І.  Компетенція і діяльність педагогічних (на)рад у системі освітніх закладів України (ХІХ — початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2018. - Вип. 28. - C. 257.
  4. Милько В. І.  Нормативно-правове регулювання громадського контролю за діяльністю навчальних закладів України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2017. - Вип. 27. - C. 217.
  5. Милько В.  XIV Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція "Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності" // Краєзнавство. - 2016. - № 3-4. - C. 308.
  6. Милько В.  Виїзне засідання Президії НСКУ та Оргкомітету конкурсу імені П.М. Коцура на Сумщині // Краєзнавство. - 2018. - № 4. - C. 227.
  7. Милько В.  Журнал "Краєзнавство" у веб-просторі: статистика та форми репрезентації // Краєзнавство. - 2017. - № 3-4. - C. 42.
  8. Милько В.  Інститут попечительства як форма участі громадськості в управлінні гімназіями України (перша половина ХІХ ст.) // Український історичний збірник. - 2018. - Вип. 20. - C. 101.
  9. Милько В.  Інформація про діяльність Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України в 2015–2017 рр. // Український історичний збірник. - 2018. - Вип. 20. - C. 358.
  10. Милько В.  Науково-краєзнавча експедиція Національної спілки краєзнавців України "Народне музейництво Закарпаття: здобутки і перспективи" // Краєзнавство. - 2018. - № 2. - C. 153.
  11. Милько В.  Перспективи та напрямки діяльності Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України // Український історичний збірник. - 2015. - Вип. 18. - C. 400.
  12. Милько В.  Повітові училища України: мережа та система управління (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) // Український історичний збірник. - 2017. - Вип. 19. - C. 124.
  13. Милько В.  Повітові училища України: мережа, фінансування, система управління (1804–1849 рр.) // Український історичний збірник. - 2015. - Вип. 18. - C. 148.
  14. Милько В.  Презентація книги "Переяславський соціум на перехресті епох: люди, події, факти" (20 березня 2019 р.) // Краєзнавство. - 2019. - № 1. - C. 143.
  15. Милько В.  Регіональна специфіка освітньої діяльності повітових земств України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) // Український історичний збірник. - 2019. - Вип. 21. - C. 24.
  16. Милько В.  Туристичне краєзнавство Прикарпаття: досвід і перспективи — візит делегації НСКУ на Івано-Франківщину // Краєзнавство. - 2018. - № 1. - C. 215.
  17. Милько В.  У Національному музеї народної архітектури та побуту України відкрито будинок-музей академіка Петра Тронька // Краєзнавство. - 2016. - № 3-4. - C. 288.
  18. Милько В.  Управлінсько-кадрова політика Міністерства народної освіти в оцінках Михайла Драгоманова (50–70-ті рр. ХІХ ст.) // Історіографічні дослідження в Україні. - 2018. - Вип. 29. - C. 80.
  19. Милько В.  Ювілейна медаль "90 років журналу "Краєзнавство”" // Краєзнавство. - 2018. - № 3. - C. 214.
  20. Милько В.І.  Аграрне питання у діяльності депутатів від українських губерній та міст І–ІІ державних дум Російської імперії (1906–1907 рр.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2011. - 19. - C. 37-58.
  21. Милько В.І.  Наглядово-контрольна діяльність інспекції Київського навчального округу (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2013. - 22. - C. 268-279.
  22. Милько В.І.  Обговорення в ІІІ Державній думі Російської імперії столипінської аграрної реформи: позиція депутатів від українських губерній і міст // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2012. - 20. - C. 68-76.
  23. Милько В.І.  Участь депутатів від українських губерній та міст у роботі І–ІV Державних дум Російської імперії (1906–1917 рр.): історіографічний аналіз // Український історичний журнал. - 2012. - № 1. - C. 153-170.
  24. Милько В.І.  Фольклористичні студії в діяльності Південно-Західного відділу Імператорського Російського Географічного Товариства // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2008. - 15. - C. 246-253.
  25. Милько Володимир  Депутати від українських губерній та міст у Державних думах Російської імперії: динаміка етносоціального та політичного складу (1906–1917 рр.) // УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 2010. - Вип. 13, ч. 1. - C. 162-174.
  26. Милько Володимир  УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ОКРУГАМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У 1880-х рр. // Міждисциплінарні гуманітарні студії. - 2014. - 1. - C. 111-120.


  (матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)